Ziekenhuizen benen het boekhoudkundig niet bij

Mogelijk krijgt geen enkel ziekenhuis in Nederland een goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening van 2012. Oorzaak: chaos op de administratie.

Door onduidelijke kostprijssystematiek, verschillende regelingen en een nieuw administratiesysteem is het voor ziekenhuizen schier ondoenlijk om een correcte inschatting te maken van de omzet over 2012. En voor accountants is het al net zo onmogelijk om de jaarrekening te controleren. 
 
Het probleem centreert zich rond de administratie van het feitelijke 'product' dat ziekenhuizen en UMC's kunnen declareren; de zogeheten Diagnose- en Behandelcombinatie (DBC). Per 2012 zijn deze producten ingrijpend geherstructureerd en voor een groot deel vrijgegeven qua prijs. Tel daarbij op de problematische verplichte invoer van een nieuw computersysteem voor het verwerken van DBC-producten en de chaos is compleet.  
 
'Nog nooit zo moeilijk geweest' 
De verschillende grote accountants zijn bekend met de problemen. In een presentatie die PWC op haar website publiceert, stelt het kantoor: "De omzet van een ziekenhuis bepalen in 2012 is bepaald geen eenvoudige 'P maal Q' exercitie maar een enorm complex aan op elkaar inwerkende factoren en tegengestelde bewegingen. Voorspelbaarheid van omzet en resultaat zijn daardoor nog nooit zo moeilijk geweest." Een illustratie van de verdeling van de omzet laat zien dat deze uit acht verschillende onderdelen bestaat, nog los van eventuele subsidies, nacalculaties en omzetplafonds, en dat op die verschillende onderdelen ook weer verschillende regels van toepassing zijn. Regels waarvan de toepassing ook nog eens door verschillende instanties verschillend geïnterpreteerd wordt, zo blijkt uit de uitleg van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants NBA. 
 
Brandbrief
De NBA zegt een jaar geleden al het ministerie van VWS te hebben gewaarschuwd voor problemen rond de omzetverantwoording. Er gebeurde niets. De NBA schreef daarom in december een brandbrief naar minister Schippers; de accountants waarschuwden dat geen enkel ziekenhuis in staat zou zijn om haar omzet correct te verantwoorden. Marc Schweppe van NBA: "Het werd nu wel erg dringend. Zo bleek ons dat ziekenhuizen in december nog niet meer dan 30 procent van hun omzet administratief hadden verwerkt". 
 
Inmiddels is het ministerie wel wakker geworden. Sinds begin januari organiseert het wekelijkse bijeenkomsten om de problemen in de sector op te lossen. Schweppe: "Vanaf begin januari komt er nu wekelijks een werkgroep bijeen om de problemen snel op te lossen. Of we de controle over de jaarrekening op tijd kunen uitvoeren weten we nog niet, maar er wordt hard aan gewerkt." Minister Schippers liet via een woordvoerder aan het NRC weten dat er half februari een oplossing moet zijn.