Ziekenhuizen ontdekken Europese Investeringsbank

3 Connecties

De Europese Investeringsbank begint Nederlandse ziekenhuizen aan te trekken. De non-profitbank heeft de komende twee jaar fors meer geld beschikbaar om te investeren - en steekt dat graag in de Nederlandse zorg.

In België wisten ziekenhuizen de weg al te vinden naar de Europese Investeringsbank (EIB), nu volgen de Nederlandse collega's. Nu de kredietkraan bij commerciële banken maar moeizaam opengedraaid wordt, is de nonprofit-bank ook voor de Nederlandse zorgsector een aantrekkelijk alternatief. Medisch Contact interviewde deze week vice-president Pim van Ballekom van de EIB over de groeiende interesse van Nederlandse ziekenhuizen in financiering door zijn bank. Waar de EIB voor onze zuiderburen een financieringsprogramma voor de gezondheidszorg van 1,4 miljard euro beschikbaar heeft, leenden in Nederland alleen het Erasmus MC en het AMC tot nu toe samen 363 miljoen. Op dit moment is een aanvraag van het Academisch Ziekenhuis Maastricht, voor een krediet van 60 miljoen euro, in behandeling. Volgens woordvoerder Richard Willis van de EIB is die financiering bijna rond: 'We staan op het punt om de kredietaanvraag goed te keuren.' Een nieuwe mogelijkheid voor ziekenhuizen om aan financiering te komen dus. Bovendien heeft de EIB meer krediet beschikbaar voor de komende twee jaar. De bank verruimde haar kapitaal onlangs met 10 miljard euro en heeft haar investeringstarget voor de periode 2013 - 2015 met 43 procent verhoogd tot in totaal 200 miljard. Het lijkt een open uitnodiging voor Nederlandse ziekenhuizen om projecten bij de EIB gefinancierd te krijgen. Dat beaamt ook Willis: 'We hebben fors meer funding beschikbaar. Hoewel dat geld niet in het bijzonder is gereserveerd voor bepaalde landen of sectoren, is investeren in de gezondheidszorg een van onze belangrijkste prioriteiten. Onze experts staan dan ook klaar om projecten van Nederlandse ziekenhuizen te helpen financieren.'

Voordelen

De voordelen van een lening van deze bank zonder winstoogmerk zijn aantrekkelijk, en lijken geknipt voor publiek gefinancierde instellingen als ziekenhuizen: een lage - want nog niet eens volledig kostendekkende - rente, gunstige voorwaarden en andere banken zijn ook nog eens sneller geneigd om krediet te verlenen wanneer de EIB hen voorging. Willis: 'Wanneer wij een project gefinancierd hebben wekt dat vertrouwen bij commerciële banken.' Bovendien deinst de EIB niet terug voor leningen met een zeer lange looptijd, waar commerciële banken zeker de laatste jaren niet om staan te springen. De investeringsbank is eigendom van de 28 EU-lidstaten en verstrekt kredieten om EU-doelstellingen als cohesie, innovatie, duurzaamheid en Europese energie- en transportnetwerken te stimuleren. De bank leent zelf op de internationale kapitaalmarkten om betaalbare financiering beschikbaar te stellen.

Geen filantropische instelling

Zeker nu gewone banken voorzichtiger zijn met kredietverstrekking en zij daar steeds meer voorwaarden aan verbinden, lijkt een lening bij de EIB een goede oplossing om toch een financiering rond te krijgen. Maar daar zitten toch wat haken en ogen aan; de EIB zit namelijk ook niet te wachten op instellingen met een hoog risicoprofiel - terwijl de risico's in de Nederlandse zorg juist fors toenemen.   Hoewel de EIB zonder winstoogmerk opereert, stelt ze dezelfde de financiële gezondheid van een instelling voor een lening wordt verstrekt. 'We zijn natuurlijk wel een bank,' aldus Richard Willis, 'de voorwaarden waar een instelling aan moet voldoen om bij ons een lening te krijgen verschillen dan ook niet van de voorwaarden die een commerciële bank stelt. We gebruiken de best practices uit de commerciële bankwereld om ons risicomanagement vorm te geven.' Solvabele instellingen die weinig riskant zijn voor een bank, zoals academische medisch centra, komen sneller in aanmerking komen voor een EIB-krediet. De instellingen die zo'n non-profitlening het best zouden kunnen gebruiken, zoals algemene ziekenhuizen, maken door hun ongunstiger risicoprofiel minder kans op een goedkope lening.
'De EIB wil haar geld natuurlijk wel terugzien'
Ook bleek het in het verleden niet heel makkelijk om een lening bij de EIB af te sluiten. Herman Bellers, directeur van het Waarborgfonds Zorg (WfZ) heeft weinig recente ervaring met de bank, maar weet zich wel te herinneren dat het aanvragen van een krediet bij de EIB een tijdrovende klus was - en succes niet gegarandeerd. 'Een ziekenhuis komt niet zomaar in aanmerking voor een lening van de EIB. Het moet echt gaan om een investering die in lijn ligt met de doelstellingen van de bank. Je moet ook de weg een beetje weten daar. En de EIB wil haar geld natuurlijk terugzien, dus ze verschillen niet zoveel van andere banken in dat opzicht.' Het lijkt erop dat de verruimde reserves en de nieuwe investeringsdoelstellingen Nederlandse ziekenhuizen nu wat meer perspectief bieden voor een lening. Richard Willis benadrukt dat de bank in principe open staat voor alle ziekenhuizen die een project willen financieren. 'We richten ons dan vooral op de grotere projecten', zegt hij, 'dat kan in de zorgsector gaan om het upgraden van bestaande ziekenhuizen, maar ook om de bouw van een nieuw ziekenhuis of een investering in behandelruimten en medische apparatuur. We denken graag met ziekenhuizen mee voor de financiering daarvan. Ook wanneer zo'n project zich nog in een vroeg stadium bevindt kunnen ziekenhuizen met ons in gesprek gaan.'
Eelke van Ark
Eelke van Ark
Vond vanuit de Achterhoek de weg naar Follow the Money. Heeft zich vastgebeten in het Nederlandse zorgstelsel.
Gevolgd door 4182 leden
Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
Annuleren