Zinloos bezoek van koning Willem Alexander aan dictator Venezuela

4 Connecties

Relaties

Hugo Chavez Venezuela

Organisaties

Overheid

Locaties

Curaçao
9 Bijdragen

Columnist Jacob Gelt Dekker vraagt zich af waarom het bezoek van koning Willem Alexander aan Venezuela doorgaat. President Maduro heeft zich ontpopt als dictator en juist dit weekend zijn er grote protestmanifestaties gepland. De handel met Venezuela schrompelt ineen, het land stevent op een faillissement af.

Met ingang van 19 november 2013 regeert president Nicolas Maduro van Venezuela per decreet. Zijn woord is wet, vereist geen parlement en kan niet worden betwist door oppositie of rechter. Op het laatste moment werd er in het wetsontwerp, nota bene twee dagen na de parlementaire discussie en stemming, nog een artikeltje bijgeplakt. Het gaf Maduro onbeperkte macht geeft om iedereen die hij als tegenstander ziet te arresteren en voor onbeperkte tijd op te sluiten. Maduro heeft ook de onbeperkte vrijmacht gekregen zich geld en goederen toe te kunnen eigenen, van wie en wat dan ook. Hij mag ook geld en goederen uitdelen, aan wie hij maar goed dunkt. Als voorproefje verordonneerde de almachtige president vorige week een gedwongen verkoop van de inventaris van Daka-winkels, een keten elektronicawinkels die vergelijkbaar is met Best Buy in de VS. Die keten werd gedwongen zijn spullen te verkopen tegen prijzen die zijn gedicteerd door de overheid. Die waren veelal minder dan de inkoopprijs en in de meeste gevallen nog geen 10 procent van de oorspronkelijk verkoopprijs. Het liep uit op een totale plundering van de winkels. Maduro liet niet de plunderaars, maar de protesterende winkeleigenaren direct opsluiten. Ongetwijfeld zullen de nieuwe bevoegdheden van de kersverse dictator grote veranderingen in de Venezolaanse economie teweeg brengen en processen versnellen. Op de lijst van handelsklimaat met in totaal 189 landen, staat Venezuela op de 186ste plek. Er is dus grote ruimte voor verbetering.

Bezoek koning Willem Alexander

Aanstaande zaterdag, 23 november, brengt koning Willem Alexander een bezoek aan het land, officieel  om de handelsbetrekkingen te verbeteren. Er staat hem niet alleen een erewacht te wachten. Er zijn massale demonstraties tegen de nieuwe dictator aangekondigd. De grote vraag die zich opdringt is toch wat Den Haag heeft bewogen om een koninklijk bezoek naar dit land te organiseren. En dat zelfs bij de recente ontwikkelingen alsnog door te laten gaan. Uiteraard heeft het met de handel en economische belangen te maken. Maar waarom gaat het dan precies? Hier enkele belangrijke aspecten van de handelsbetrekkingen tussen Venezuela en het Koninkrijk der Nederlanden.  1. De reisindustrie en toerisme Het Venezolaanse toerisme naar Aruba, Bonaire en Curaçao, ooit de belangrijkste klant, krimpt al jaren dramatisch. Gebrek aan dollars is de voornaamste oorzaak. Dollars moeten bij het nationale grenswisselkantoorj Cadivi worden gekocht tegen een officiële wisselkoers. Maar de voorraad is beperkt. Een parallel dollar op de zwarte markt kost 8-10 maal de officiële wisselkoers. Reizen is onmogelijk, of onbetaalbaar geworden. Door de dalende olieprijs ligt een verdere scherpe daling van de voorraad dollars in het verschiet. De raffinagecapaciteit van het land stagneert en er is sprake van massale kapitaalvlucht. Een groei van het toerisme naar Venezuela zou kunnen,  ware het niet dat de aantrekkelijkheid van het land sterk gedaald is sinds het met 30.000 moorden per jaar een wereldrecord op het gebied van misdaad heeft gevestigd  2 . Luchtverkeer Venezolanen hebben tickets aangekocht met Bolivars en de luchtvaart maatschappijen proberen die Bolivars om te wisselen voor US dollars bij de officiële instantie Cadivi.
  •  KLM-Air France hebben nog US $ 175 miljoen tegoed  van Cadivi, die waarschijnlijk niet inbaar zijn.
  • INSEL Air, een Curaçaose maatschappij kondigde scherpe vermindering aan van  capaciteit en probeert wanhopig $ 50 miljoen te incasseren van Cadivi.
  • Tiara Air van Aruba moest worden gered door de lokale Arunbaanse overheid , aangezien het was niet in staat was om  Cadivi gelden te incasseren.
  • DAE, Dutch Antillian Express – een andere luchtvaart maatschappij van Curaçao -  heeft haar deuren al gesloten. Grote uitstaande oninbare vorderingen van meer dan 15 miljoen Amerikaanse dollar  bij Cadivi  werden niet ontvangen.
Een nieuwe devaluatie van 6.23 Bolivar F voor  1 US $ naar 14 BF zal  het voortbestaan van de kleine luchtvaartmaatschappijen zwaar onder druk  zetten en de lijndiensten van o.a. KLM sluiten. Cadivi is nu meer dan $2 miljard schuldig aan internationale luchtvaartmaatschappijen .
De productie van goederen en landbouwproducten is zeer sterk afgenomen in de 14 jaren van het regime van Hugo Chavez
 3. Handel Europese exportproducten, van hoogwaardige industriële machines en apparatuur voor olie-exploratie en raffinage-apparatuur tot huishoudelijke elektronica, worden vanuit Rotterdam verscheept en via de Free Zone overslag op Curaçao and Aruba verhandeld naar Venezuela. De welvaart van de vrije zones op de eilanden is sterk afhankelijk van Venezolaanse vermogen om te importeren. Als gevolg van een langdurig tekort aan deviezenreserves, een inflatie van 50-60 procent per jaar en verschillende devaluaties van de nationale munt Bolivar, is de handel naar Venezuela sterk afgenomen. En een verdere daling is te verwachten. Het is niet duidelijk in welke mate goedkope Venezuela goederen kan exporteren naar Europese markten. De productie van goederen en landbouwproducten, met uitzondering van olie, is zeer sterk afgenomen in de 14 jaren van het regime van Hugo Chavez. Van de locale consumptie wordt 70 procent geïmporteerd. 4. Investeringen  Venezuela was een van de grootste investeerders op de eilanden. Als Venezolaanse wisselautoriteiten de investeringsdollars niet vrijgeven, en de offshore-handel bij presidentieel decreet tot illegaal wordt verklaard, zullen alle  buitenlandse investeringen vanuit Venezuela volledig stoppen. 5. Olieproductie PDVSA, de Venezolaanse oliemaatschappij, is de huurder van de Refineria di Korsou, de olie-raffinaderij van Curaçao. Haar producten en internationale verkoop zijn hard nodig, want de kosten van de productie in Venezolaanse raffinaderijen zijn 5 tot 10 keer lager dan die op Curaçao. PDVSA-raffinaderijen in Venezuela hebben allemaal aanzienlijke overcapaciteit, officieel draaien ze slechts  op 70 procent van hun capaciteit. Voor PDVSA zou het economisch zeer zinnig zijn om de gehele productie op de Antilliaanse eilanden van het Koninkrijk te staken en te verplaatsen naar het moederland.  7. Criminaliteit  De internationale grensoverschrijdende georganiseerde misdaad van Venezuela is vooral cocaïne gerelateerd. Met de dorst naar dollars, de hoge werkloosheid en het gemak van faciliteiten en beschikbare infrastructuur via Curaçao, Aruba en Bonaire en de haven van Rotterdam, is het waarschijnlijk dat de cocaïne overslag en de narco-economie drastisch zal toenemen. Hollanders blijven immers gretig snuiven.   Kortom, het ziet er niet naar uit dat onze koning veel zal kunnen bijdragen om het tij te keren.