Rutte & de zorg: geen vingerlikken

2 Connecties

De hervormingen van de zorg door het kabinet Rutte 1 zijn onvoldoende om de zorglasten niet te laten stijgen. Strategie-adviseur Jurriaan Pröpper gaat met een stofkam door de cijfers.

Er is in het regeerakkoord van Rutte 1 één dossier waar wel en goed wordt hervormd: de zorg. Wilders heeft moeten toegeven aan veel meer marktwerking in de gezondheidzorg en aan een stelselwijziging in de ouderenzorg. Maar heeft andere beloftes kunnen waarmaken door de opbrengst van de hervormingen grotendeels te besteden aan verbetering van de ouderenzorg. Door beperking van de zorgtoeslag en de stijging van de zorglasten die Balkenende 4 reeds had ingeboekt, stijgen de zorgkosten van huishoudens aan premies en eigen bijdragen in 2015 toch met €5,1 miljard. De rekening loopt ondanks de hervormingen verder op. 
 
Wilders heeft moeten toegeven aan hervormingen die in tegenspraak zijn met zijn verkiezingsprogramma: "Nu geen uitbreiding van de marktwerking in de ziekenhuiszorg. Nu geen stelselwijzigingen meer in de langdurige zorg, eerst ruimte voor goede zorg creëren."
 
Verdienmodel
Het nieuwe kabinet zet ondubbelzinnig in op marktwerking in de zorg. Er komt een einde aan het duale systeem. Er wordt gelukkig gekozen. En dat is altijd beter dan ‘stuck in the middle’. Het vrij onderhandelbare B-segment wordt uitgebreid en een aantal marktverstorende elementen worden verwijderd, zoals het onderlinge vereveningsysteem van verzekeraars en het cherrypicking door zelfstandige behandelcentra. En er mag winst gemaakt worden door zorginstellingen. Dat is mooi, maar om de zorgkosten echt te reduceren zullen de zorgverleners daar zelf aan moeten gaan verdienen. Dit lees ik nog niet terug.
 
Ook de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)  wordt hervormd naar de wens van vooral VVD. De AWBZ-begeleiding gaat naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning  van de gemeenten. En de AWBZ-zorg wordt risicodragend door de verzekeraars uitgevoerd in plaats van de Kafkaiaanse bureaucratie van het Centrum indicatiestelling zorg en zorgkantoren. 
 
Er wordt ingezet op buurtzorg en patiënt-gebonden-budgetten, wat wil zeggen dat er totaalbedragen per patiënt worden vergoed op basis van hun zorgzwaartepakket. Allemaal goed nieuws voor de ouderen en de belastingbetaler.  De hervormingen leveren alles bij elkaar een bescheiden maar welkome structurele besparing van €-1,5 miljard op.
 
Wilders heeft met de besteding van een €0,9 miljard hiervan zijn zin gekregen: meer handen in verpleeghuizen. Dat is natuurlijk mooi, maar betekent dat het effect van de hervormingen beperkt wordt tot €-0,6 miljard. Vervolgens zal de beperking van het verzekerde zorgpakket en verhoging van verschillende eigen bijdragen met totaal €+0,8 miljoen, leiden tot een verdere verlaging van de betreffende zorgvraag en daarmee verlaging van de zorglasten. Dat is ook goed nieuws.
 
Achilleshiel
Dan hebben wij ons doel helaas nog niet bereikt: geen extra zorgkosten en daarmee lastenstijgingen bovenop de economische groei. Demissionair minister van Financiën De Jager had namelijk al €3,6 miljard zorglastenverzwaring ingeboekt, €250 per premiebetaler per jaar. En de beperking van de zorgtoeslag met €2,1 miljard betekent dat deze mensen netto meer zorgpremie moeten gaan betalen. 
 
Alles bij elkaar €5,1 miljard lastenverzwaring die de zorghervormingen onvoldoende compenseren. En daarmee de wankele economische groei drukken. Want dat is de achilleshiel van dit regeerakkoord: de groei wordt met 0,5 procent gedrukt onder het niveau waarvoor het Centraal Planbureau €18 miljard bezuiniging nodig achtte voor de eerste regeringstermijn. Er moet nog € 7 miljard extra bezuinigd worden om de staatsuitgaven houdbaar te maken.
 
Ondanks de zorghervormingen en veel goede micromaatregelen voor bijvoorbeeld ondernemers, dreigt zonder hervorming van de arbeidsmarkt macro een neerwaartse spiraal van minder groei en meer bezuinigingen. Niet iets om je vingers bij af te likken. 
 
 
Berekening:
 

 

 

 

Hervorming Cure: minder uitgaven

-0,1

miljard euro

 

 

Hervorming Cure: besparing ZVW premie

-1,2

 

 

 

Hervorming Care

-0,2

 

 

 

Tussenstand hervormingen

-1,5

 

 

 

Extra uitgaven Care

0,9

 

 

 

Beperking basispakket/ meer eigen bijdrage Cure

-1,3

 

 

 

Meer eigen bijdrage Care

-0,7

 

 

 

Terugdraaien eigen betaling care

1,2

 

 

 

Netto effect zorgkosten/premies

-1,4

 

 

 

Terugdraaien eigen betaling care

-1,2

 

 

 

Beperking basispakket/ meer eigen bijdrage Cure

1,3

 

 

 

Meer eigen bijdrage Care

0,7

 

 

 

Netto effect huishoudboekje/eigen bijdragen

0,8

 

 

 

Netto effect zorgmaatregelen

-0,6

 

 

 

Inkomensafdrachten: Bevriezen doelgroep zorgtoeslag

2,1

 

 

 

Netto effect zorglasten Regeerakkoord

1,5

miljard euro

 

 

Verhoging ZVW premie al ingeboekt B4

3,6

€250 premie pp

 

 

Totaal effect zorgkosten regeerperiode

5,1

€368 ‘premie’ pp

 

 

 

 

 Jurriaan Pröpper is iedere donderdag om ca 10.15 te beluisteren in het  BNR-programma Aan de slag met Paul van Liempt.