Zorgkeuze-stress: maar waar kiezen we eigenlijk voor?

5 Connecties

Al ruim een maand mogen we weer overstappen naar een andere zorgverzekering. Wie zich de herculische inspanning heeft getroost om een rationele keuze te maken, loopt tegen de laatste hobbel aan: de contracten voor 2016 zijn nog helemaal niet rond. 

U wilde nog even kijken of uw zorgverzekering nog wel optimaal is voor uw situatie. U heeft inmiddels al weken vooronderzoek gedaan. Tussen het plannen van het kerstdiner, het vervaardigen van Sint-surprises en de kerstborrels op de zaak door, dook u als een voorbeeldige consument in de materie. U worstelde zich vanzelfsprekend eerst door het Onderzoeksrapport Vergelijkingssites van de NZa om te beoordelen welke zorgvergelijker u kunt vertrouwen. Daarnaast stelde u zich op de hoogte van de tips die de marktmeester op haar site publiceert om verdwaalde consumenten te helpen, zoals de factsheet 'Hoe kies ik mijn zorgverzekering voor 2015?'. U ging er maar van uit dat het document ook voor 2016 behulpzaam zou zijn. Met die kennis in het achterhoofd, bracht u vervolgens avonden lang wikkend en wegend door, starend naar de 5940 verschillende opties die verzekeraars u te bieden hebben. U keek op de websites van verzekeraars om af te kunnen vinken of het dichtstbijzijnde ziekenhuis wel gedekt werd en of u niet voor een knieoperatie ineens naar een ander ziekenhuis moet. En hoe zat het eigenlijk met uw fysiotherapeut en de orthodontist waar de kinderen lopen?
U zat inmiddels dicht tegen een zenuwinzinking aan, maar nu bent u eruit
U belde voor de zekerheid nog eens een paar verzekeraars met aanvullende vragen. U liet er nog een paar kansberekeningen op los om in te schatten hoe waarschijnlijk het is dat u komend jaar kraamhulp nodig heeft, een maagzweer krijgt of uw been breekt. U zat inmiddels dicht tegen een zenuwinzinking aan, maar nu bent u eruit. Gefeliciteerd. Alleen: u weet feitelijk nog steeds niet waarvoor u nu eigenlijk precies koos. De contractering tussen verzekeraars en zorgverleners is in veel gevallen namelijk nog niet rond. Geen enkele verzekeraar heeft tot nu toe alle contracten met zorgverleners rond. En verzekeraars blijken vragen van consumenten in gemiddeld een op de vijf gevallen niet correct te beantwoorden.

Informatieplicht

Voor verzekeraars geldt dat ze de plicht hebben om hun verzekerden goed te informeren alvorens die een contract tekenen. Maar daar schort het nogal eens aan, bleek vorige week uit een onderzoek van de NZa. Zorgverzekeraars informeren door de bank genomen hun klanten niet goed, zegt de zorgautoriteit. Een team van onderzoeksbureau TNS-Nipo belde alle 43 merken van de tien zorgverzekeraars gemiddeld 35 keer per verzekeraar op met een lijstje vragen. In gemiddeld een op de vijf gevallen kregen ze een onjuist antwoord op hun vragen. Terwijl de NZa een minimum van 90 procent juistheid heeft gesteld, aldus woordvoerster Merit Boersma. De kleine verzekeraars deden het relatief goed en beantwoordden 90 procent van de vragen correct. Het slechtst presteerden Achmea en VGZ. Achmea zat zelfs in 31 procent van de gevallen fout. De NZa stelde dat het algehele resultaat onder de maat was. Onnaceptabel, omdat klanten zonder goede informatie niet goed voor een verzekering kunnen kiezen. Boersma: 'We doen over enkele weken opnieuw een proef om te bekijken in hoeverre verzekeraars verbeteringen hebben aangebracht.'

Contractering

Maar er is nog een probleem met de informatievoorziening. Uit een rondvraag van Follow the Money onder verzekeraars, bleek dat nog geen enkele verzekeraar zijn contractering voor 2016 volledig rond heeft. Navraag bij vereniging voor ziekenhuizen NVZ leert dat het proces 'met langzame schreden' vordert. Nog niet alle ziekenhuizen hebben het contract dus rond. Over verschillende punten wordt nog onderhandeld. Voor verzekeraars die alleen restitutiepolissen aanbieden, waarbij de verzekerde sowieso zijn zorg vergoed krijgt, maakt dat in principe niet uit. Dat zijn bijvoorbeeld DSW, ONVZ en Zorg en Zekerheid. De woordvoerder van ONVZ laat weten: 'Wij bieden enkel zuivere restitutiepolissen aan. Dat betekent dat een verzekerde geen last heeft van contracteringsperikelen en overal terecht kan.' 
'Met een klein aantal ziekenhuizen zetten we de komende tijd de puntjes op de i'
Bij de grote verzekeraars die ook naturapolissen aanbieden is het wel van belang dat verzekerden weten waar ze terecht kunnen en voor welke zorg. Maar hoe kan dat wanneer de contracten nog niet rond zijn? Woordvoerster Femke Theunissen van Achmea: 'Met een klein aantal ziekenhuizen zetten we de komende tijd de puntjes op de i, maar we hebben samen met hen vastgesteld dat we eruit komen.' Volgens Theunissen heeft Achmea voor Zilveren Kruis alle ziekenhuizen gecontracteerd en 200 zelfstandige klinieken. Maar in hoeverre die contracten rond zijn is dus nog niet helemaal helder. Collega Els Potma van CZ laat weten dat de contractonderhandelingen nog lopen met ziekenhuizen en huisartsen, maar dat CZ er niet vanuit gaat dat de contractering niet rond komt. Op de website wordt daarom vermeld dat alle ziekenhuizen en huisartsen die in 2015 een contract hadden ook in 2016 vergoed worden - ook al lopen de contractonderhandelingen nog.

Risico

Maar hoe kun je als klant nu weten of de contractonderhandelingen niet stiekem alsnog stranden? Een kleine steekproef toont dat een aantal ziekenhuizen zelf vermeldt dat contractonderhandelingen nog niet rond zijn, waar de websites van verzekeraars vermelden dat dat wel het geval is. Zou dat niet duidelijk moeten zijn vanaf het moment dat er van verzekeraar gewisseld kan worden? Merit Boersma van de NZa laat weten dat de Zorgautoriteit niet bijhoudt in hoeverre de contractering rond is. 'Maar een deadline voor de contractering zou niet handig zijn. Ten eerste kun je dan later in het jaar geen nieuwe zorgaanbieders contracteren en ten tweede voert dat de druk op onderhandelingen op en dat kan gevolgen hebben voor de prijzen.' In plaats daarvan wil de NZa dat verzekeraars hun klanten informeren over welke contracten er allemaal gesloten zijn. En hoe zit dat in de gevallen waar verzekeraars zeggen een ziekenhuis gecontracteerd te hebben waar dat nog niet het geval is? Volgens de woordvoerster van CZ is dat niet het probleem van de klant: 'Alle risico's voor het eventueel uitblijven van een contract liggen bij CZ en niet bij de verzekerde.' Boersma beaamt dat. 'Wanneer een verzekeraar op de website vermeldt dat bepaalde aanbieders of zorg vergoed worden, geldt dat als een aanvullende polisvoorwaarde.' Met andere woorden: of het contract met een zorgverlener nu wel of niet rond komt, als de verzekeraar dat eenmaal meldt op de website is dat juridisch gezien het risico van de verzekeraar.

Maak screenshots!

Dus u weet het alvast: het slopende ritueel van een zorgverzekering kiezen is niet compleet zonder ook de screenshots van websites van de verzekeraar van keuze op te slaan - mocht er later nog eens onduidelijkheid ontstaan over het wel of niet recht hebben op een vergoeding voor een bepaalde zorgverlener. Dat kan alvast op de to do-lijst voor volgend jaar. Tenslotte is een eigen spaarpotje voor het nieuwe jaar wellicht geen overbodige luxe. Bijvoorbeeld voor psychische hulpverlening, wanneer de keuzestress in december 2016 u echt te machtig wordt. Ook veel psychologen schijnen namelijk tegen het einde van het jaar geen ruimte meer hebben binnen hun contract om nieuwe patiënten toe te laten.