© ANP EVERT ELZINGA

Ondernemingskamer stelt ‘wanbeleid’ Loek Winter vast

Loek Winter heeft zich volgens de Ondernemingskamer schuldig gemaakt aan slecht ondernemingsbestuur bij zorginstelling De Seizoenen. Maar de rechters vinden maatregelen niet nodig.

Loek Winter, de bekendste zorgondernemer van Nederland, moet opnieuw diep door het stof. De Ondernemingskamer, onderdeel van het Gerechtshof in Amsterdam, heeft wanbeleid van Winter en zijn zakenpartner Willem de Boer bij zorginstelling De Seizoenen vastgesteld. De Seizoenen is een zorginstelling voor verstandelijke gehandicapte volwassenen met zes vestigingen op meerdere locaties in Oost- en Zuid-Nederland.

Het wanbeleid is met name gelegen in belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen van bestuurders en commissarissen bij de totstandkoming van een vastgoedtransactie in 2014. ‘De Ondernemingskamer heeft beslist dat de wijze waarop de governance van De Seizoenen was ingericht zo onzorgvuldig was dat dit wanbeleid oplevert in de periode tot eind februari 2014,’ meldt het persbericht van de Ondernemingskamer. ‘Het gaat dan om de genoemde verwevenheid van functies en belangen, gecombineerd met het feit dat er geen onafhankelijke personen waren benoemd om de belangen van De Seizoenen actief te behartigen bij het aangaan van de overeenkomsten met Vastgoed De Seizoenen in de cruciale periode voorafgaand aan het eerste bod op het vastgoed en de daarop volgende principe-overeenstemming met de banken.’

Het is niet voor het eerst dat Winter verwikkeld is in zaken waarin hij een dubbele pet draagt. Eerder onthulde Follow the Money dat Loek Winter als bestuurder niet ingreep toen de IJsselmeerziekenhuizen een fikse schuld opbouwden bij de inkoop van medicijnen. Met het Duitse bedrijf waar de ziekenhuizen de medicijnen inkochten, bleek Winter zelf een joint-venture te hebben om dezelfde medicijnen in Nederland te gaan verkopen. 

Vastgoed als verdienmodel

Loek Winter nam met De Seizoenen in 2012 de noodlijdende Stichting Zonnehuizen over, een antroposofische instelling voor gehandicaptenzorg. De activiteiten werden verdeeld tussen Rentray (nu onderdeel van Pluryn) en Winters DeSeizoenen. Het vastgoed bestaat uit veel waardevolle panden, waaronder een monumentaal landhuis met landgoed in Brabant dat ooit door de Twentse bankier Adam Roelvink werd gebouwd. Deze panden belandden in handen van Vastgoed DeSeizoenen B.V. (totale activa in 2017: 21,5 miljoen euro). Deze vennootschap is weer eigendom van de WW Zorggroep, waar Winter en zijn zakenpartner De Boer aandelen in hebben.

Door het vastgoed uit de zorginstelling te tillen, zijn Winter en De Boer in staat gebleken om zorggeld aan De Seizoenen te onttrekken

‘Op zorg wordt niet verdiend, vastgoed is het verdienmodel,’ zei Loek Winter eerder tegen NRC. Dat bracht hij hier in de praktijk. Door het vastgoed uit de zorginstelling te tillen, zijn Winter en De Boer in staat gebleken om kapitaal aan De Seizoenen te onttrekken. De koop van het vastgoed werd gefinancierd met een lening vanuit het zorgbedrijf De Seizoenen, die het vastgoed ook weer ging huren en jaarlijks meebetaalt aan het onderhoud. Een schimmige constructie waarmee de aandeelhouders zichzelf bevoordelen ten koste van de zorgorganisatie, zegt de centrale cliëntenraad van de instelling. Volgens Hans Lohman, advocaat van decliëntenraad van De Seizoenen is de transactie ‘disproportioneel in het voordeel van Loek Winter en Willem de Boer omdat alle lasten en risico’s bij de zorginstelling zijn gelegd, maar de gehele economische upside naar Loek Winter c.s. gaat, terwijl zij slechts 100 euro hebben “geïnvesteerd”'. Lohman voegt toe: 'Dat is ons grootste bezwaar: als je dan een zorgbedrijf overneemt, prima, maar breng dan op zijn minst eigen kapitaal mee.' 

Prima als je een zorgbedrijf overneemt, maar breng dan op zijn minst eigen kapitaal mee

De Ondernemingskamer stelt zich juist op dat punt terughoudend op: van die disproportionaliteit zijn de rechters niet overtuigd. En hoewel de Ondernemingskamer wanbeleid van Winter en De Boer vaststelt, neemt ze geen maatregelen, zo blijkt uit de beschikking. Advocaat Lohman laat weten niet helemaal gelukkig te zijn met dit onderdeel van het besluit: ‘Als je het in een paar punten op een rijtje zet is het overduidelijk dat de risico's disproportioneel bij de zorginstelling belanden. We hadden liever gezien dat de Ondernemingskamer maatregelen had genomen die ervoor kunnen zorgen dat de constructie ongedaan wordt gemaakt.’

'Corporate opportunity was ons recht'

Met het besluit overrulede de Ondernemingskamer de uitkomst van het onderzoek van de Amsterdamse advocaat José Blanco Fernández dat eind 2018 naar buiten werd gebracht en waarin het wanbeleid niet werd vastgesteld. Winter liet destijds in de aanloop weten dat hij zich geen enkele zorgen maakte over het onderzoek. 'Ik eet mijn hoed op als daar iets uitkomt. Ik ben loepzuiver,’ schreef Het Financieele Dagblad.

Loek Winter zelf is tot op heden niet bereikbaar voor commentaar. Maar mede-aandeelhouder Willem de Boer zegt tegenover Follow the Money blij te zijn dat de Ondernemingskamer geen maatregelen neemt. 'In de uitspraak is in ieder geval vast komen te staan dat er geen sprake was van misleiding. En dat het ons recht was om gebruik te maken van de corporate opportunity die zich voordeed. Ik hoop dan ook dat met deze uitspraak de rust nu weer kan keren.' Volgens De Boer heeft DeSeizoenen de afgelopen anderhalf jaar aanpassingen gedaan waardoor de risico's bij de zorginstelling zijn verminderd. 'Zo zijn we een verplichting aangegaan om die lening van DeSeizoenen terug te betalen. Dat we maar voor 100 euro risico hebben genomen kan je dus nu niet meer stellen.'