Zwitsers op de knieën voor Amerikaanse belastingdienst

Na een jarenlange loopgravenoorlog krijgt de VS nu haar zin: Zwitserse banken mogen informatie over Amerikaanse rekeninghouders gaan delen.

Zwitserland en de Verenigde Staten hebben een overeenkomst gesloten die hoogstwaarschijnlijk een einde zal maken aan een jarenlange loopgravenoorlog over belastingontduiking. De Zwitserse regering is van plan een wet in te voeren die het voor banken een jaar lang mogelijk maakt om informatie met de Amerikaanse autoriteiten te delen. Banken zijn in Zwitserland bij wet verboden informatie te delen met derden, ook als dit buitenlandse belastingdiensten zijn. Zwitserland is s’werelds grootste offshore locatie met 2 biljoen dollar aan activa. Dat is voornamelijk te danken aan het Zwitserse bankgeheim. 

 
Dit levert begrijpelijkerwijs problemen op met buitenlandse belastingdiensten, waaronder ook de IRS (de Amerikaanse belastingdienst). Al in 2009 schikte de grootste Zwitserse bank UBS met het Amerikaanse ministerie van justite voor een bedrag van 780 miljoen dollar, nadat ze toegaf cliënten te hebben geholpen bij belastingontduiking. Als onderdeel van de schikking moest UBS tevens de namen van 4.450 Amerikaanse belastingontduikers overleveren. Maar dit leverde complicaties op, nadat een rijke Amerikaan de beslissing tot informatieoverdracht aanvocht bij het Zwitserse hof. Het hof oordeelde dat het door het Zwitsers bankgeheim niet mogelijk is om de informatie over te dragen. Er moest uiteindelijk een verdragswijziging aan te pas komen om de informatie overgeleverd te krijgen.
 
In 2011 breidde het Amerikaanse ministerie haar onderzoek uit naar nog tien Zwitserse banken, waaronder Credit Suisse en de Zwitserse arm van HSBC. De Amerikaanse procureur-generaal eiste dat Zwitserse banken informatie over Amerikaanse rekeninghouders zouden overleveren aan de IRS. Opnieuw weigerde de Zwitserse rechtbank toe te stemmen  met het Amerikaanse verzoek. 
 
De Verenigde Staten lieten het hier niet bij zitten en begonnen strafrechtelijk onderzoek naar Zwitserse banken om ze te dwingen informatie te delen. Vijf maanden geleden viel het eerste slachtoffer: Wegelin, de oudste bank in Zwitserland, moest de deuren sluiten nadat het 57,8 miljoen dollar aan boetes en restituties moest betalen aan de Amerikaanse autoriteiten. De verwachting was dat ook Credit Suisse, Julius Baer en grotere Zwitserse banken een aanklacht konden verwachten.
 
 
Door Zwitserse banken toestemming te geven toch informatie te delen met de Amerikaanse autoriteiten kunnen deze astronomische boetes en strafrechtelijke vervolging afwenden. Omdat de regeling bovendien slechts voor een jaar geldig is wordt ook slechts ten dele aan het bankgeheim getoornd . Een noodzakelijk kwaad vindt het Zwitserse ministerie van Financiën. "If banks were not authorized to cooperate with the U.S. authorities, the initiation of further criminal investigations or charges concerning banking institutions could not be ruled out.”