Auteur

Jan Dwarshuis

Als zelfstandig ondernemer is hij actief geweest in verschillende takken van sport. Tussentijds bleef hij op het terrein van het effectenvak actief als adviseur van diverse banken, brokers, institutionele beleggers, verschillende vermogensbeheerders en een aantal vermogende particulieren. Maar ook M&A activiteiten schuwt hij niet.
Dwarshuis heeft vijf jaar lang het dagelijkse beurscommentaar in de gratis krant Sp!ts verzorgd. Tevens heeft hij vanaf de oprichting van Inveztor twee jaar lang dagelijks zijn visie op de aandelenmarkt gegeven. Ook heeft hij geschreven voor het Financieele Dagblad. Dwarshuis is sinds 2010 verbonden aan AC-Niellsen LLP in Londen.
Zijn columns dienen gelezen te worden met een flinke dosis relativeringsvermogen edoch ze vaak bloedserieus van aard zijn. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Tegenwoordig bivakkeert Dwarshuis hoofdzakelijk in Zürich.

Anno 2102 is Dwarshuis senior asset manager bij Thirteen Asset Management, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 24 uur te doen.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

artikelen
403
2017

Automatische incasso

8
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Nederlandse incassobureaus en gerechtsdeurwaarders raken de laatste tijd steeds vaker in opspraak. In een vrij veld proberen ze de zwaksten onder druk te zetten; ze maken daarbij regelmatig misbruik van de situatie. De recente ontboezemingen zijn geen verrassing.

Zweten geblazen in Davos

Opinie
10
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis doet verslag vanuit Davos, thuisbasis van het World Economic Forum. De waarde van globalisering staat daar nauwelijks ter discussie en het Brexit-referendum en vooral de verkiezing van Donald Trump hebben er dan ook voor een grote schok gezorgd. Dwarshuis raadt de Davos-elite aan om haar gedrag snel aan de huidige tijdgeest aan te passen.

Reputatie

Opinie
4
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Wie doelbewust fraudeert of sjoemelt verdient het om grote reputatieschade op te lopen. Voor beursfondsen is de werkelijkheid echter anders, constateert Jan Dwarshuis. Zelfs bedrijven die met hun schandalige gedrag het wereldnieuws domineren, zoals Volkswagen, worden door de consument en de belegger niet in de ban gedaan.

Nepnieuws

Opinie
4
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

De controle op de financiële markten mag dan niet perfect zijn, schrijft Jan Dwarshuis, er is tenminste een vorm van controle. Hoe anders is dat bij de pers, die alles kan schrijven wat ze wil — zelfs berichten die totaal niet op feiten zijn gestoeld. Zou de journalistiek niet ook aan een vorm van controle onderhevig moeten zijn?

2016

Het nieuwe normaal

Opinie
7
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

In zijn kersttoespraak van 2016 nam koning Willem-Alexander de term 'het nieuwe normaal' in de mond. 'Het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden' aldus de koning. De koning sloeg de spijker op zijn kop: hij gaf een wijs beleggingsadvies aan investeerders voor de komende jaren.

Schuld als rem

Opinie
14
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

De Amerikaanse economie doet het ogenschijnlijk prima. De beurzen tikken weer recordstanden aan en de Fed verhoogt de rente. Daarbij worden voor de komende jaren verdere rentestijgingen beloofd. Voor Jan Dwarshuis is het een kwestie van eerst zien, dan geloven.

Bescherming tegen overname

Opinie
5
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Beschermingsconstructies tegen vijandige overnames zijn terug van weggeweest, constateert Jan Dwarshuis. Waar vele van deze barrières in het recente verleden onder druk van aandeelhoudersactivisme en globalisering zijn gesneuveld, worden ze nu steeds breder gezien als middel om de uitverkoop van het Nederlandse bedrijfsleven te stuiten.

Privacy

Opinie
18
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Nieuwe Europese regelgeving verplicht banken om straks de betaalgegevens van hun klanten aan derden door te geven. Daar mogen ze echter geen geld voor vragen. Jan Dwarshuis ziet wel een verdienmodel voor banken in het tegenovergestelde: het heel goed beschermen van de privacy van hun klanten. Dat wordt ook steeds noodzakelijker.

Veilige obligaties, veilige dollars

Opinie
12
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

De tijd dat obligaties veilig waren en aandelen riskant, ligt achter ons. In de huidige tijd, schrijft Jan Dwarshuis, kleven aan beide beleggingscategoriën serieuze risico’s. En wie uit de sterk opgelopen Amerikaanse dollar vertrouwen put in de economie van de Verenigde Staten, zou wel eens bedrogen uit kunnen komen.

Het feestje loopt ten einde

Opinie
9
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

De aandelenmarkten zijn gemiddeld genomen niet erg aangedaan door de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president, schrijft Jan Dwarshuis, maar onder de oppervlakte borrelt het. Er is maar weinig nodig voor een zware financiële depressie.

Protectionisme

Opinie
8
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Het is goed denkbaar dat de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS een periode inluidt van afnemende globalisering en toenemend protectionisme. Jan Dwarshuis zou dat wel kunnen begrijpen, want lang niet iedereen heeft de afgelopen decennia van de toenemende wereldhandel geprofiteerd. Vooral de middenklasse heeft het zwaar.

Wisseling van de wacht

Opinie
5
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

De verkiezingsoverwinning van Donald Trump heeft wereldwijd tot vele verontruste reacties geleid. Jan Dwarshuis is minder somber. Trump wil tenminste politieke middelen inzetten om de economie te laten groeien, in plaats van monetaire verruiming door de centrale bank.

Elite onder druk

Opinie
23
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

De ontknoping van de Amerikaanse verkiezingen staat voor de deur. De elite in Washington waande zich veilig, echter de afloop kent een grilliger verloop dan verwacht. Loyaliteit aan de partij, ervaring op regeringsniveau en zelfs expertise op verschillende vlakken wordt door kiezers vakkundig de grond in geboord. Elke stem op Trump is een stem tegen de gevestigde orde. En dan moeten beleggers even op hun tellen passen.

Volatiliteit

Opinie
8
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Indexbeleggen via ETF’s mag zich verheugen in grote belangstelling van beleggers vanwege de brede spreiding tegen lage kosten. Jan Dwarshuis maakt zich echter zorgen over de ETF’s op de volatiliteitsindex VIX, die voor een kettingreactie op de aandelenbeurzen zouden kunnen zorgen.

Monetaire turbulentie

Opinie
24
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Grote economieën hebben enorme hoeveelheden geld in de economie gepompt zonder dat dit tot noemenswaardige inflatie heeft geleid. Het omslagpunt nadert echter met rasse schreden, waarschuwt Jan Dwarshuis.

Schuld is niet goed

Opinie
137
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Over onze schuldgedreven economie wordt maar al te vaak de loftrompet gestoken, maar Jan Dwarshuis doet daar niet aan mee. Zeker in deze tijd, waarin de lage rente het aangaan van schulden ogenschijnlijk heel aantrekkelijk maakt, kun je volgens hem maar beter op je tellen passen.

Tegenpartijrisico

Opinie
22
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Delta Lloyd en Deutsche Bank: twee financials in serieuze financiële problemen. Delta Lloyd lijkt nu te worden overgenomen door Nationale-Nederlanden, maar de problemen van Deutsche Bank zijn van een heel andere orde. Jan Dwarshuis raadt beleggers aan hun derivatenposities eens tegen het licht te houden.

Verraderlijk

Opinie
10
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

September en oktober zijn historisch gezien lastige maanden op de mondiale beurzen. Beleggers lijken zich vooralsnog echter weinig aan te trekken van eventueel verhoogde volatiliteit. Rekbare indicatoren zoals het consumentenvertrouwen worden omarmd, terwijl harde economische feiten genegeerd worden. Het huidige financiële klimaat is onbekend en verraderlijk.

Valse verkiezingsretoriek

Opinie
47
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis is niet onder de indruk van de positieve woorden van het kabinet over de Nederlandse economie. De extreem lage rente werkt bubbels in de hand en in China neemt de kans op defaults sterk toe. Steeds meer beleggers zoeken dekking in dit onzekere klimaat.

Presteren

Opinie
14
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Wanneer u een gemiddelde vermogensbeheerder vraagt in welke bank in de wereld u het beste kunt investeren, zal hij zeggen: Wells Fargo. Het succesverhaal achter de bank is indrukwekkend, maar inmiddels is er een spoor van fraude opgedoken bij het bedrijf. De druk om te presteren was kennelijk te hoog, een fenomeen dat we eerder ook zagen bij het Volkswagenschandaal.

Cash

Opinie
20
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Cash ontpopt zich als meest gehate beleggingscategorie ter wereld. Beleggers in bijvoorbeeld de obligatiemarkt accepteren een negatieve rente voor verschillende beleggingen, hetgeen irrationeel is. Inmiddels zou wereldwijd circa $ 16 triljoen aan nominale obligaties negatief renderen. Zelfs bedrijven weten inmiddels obligaties te slijten tegen een negatieve rente; een tikkende tijdbom is in de maak.

Kannibalisme

Opinie
11
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Een volledige transitie in energie laat nog lang op zich wachten. Shell-CEO Ben van Beurden stelt dat fossiele energie in veel gevallen niet te vervangen is. De vraag naar fossiele energie zal slechts toenemen. De hamvraag is of de grote oliemaatschappijen de markt hun problemen laten oplossen of dat ze zich daadwerkelijk voorbereiden op een nieuwe toekomst. Kannibalisme ligt op de loer.

Japan achterna

Opinie
47
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

De huizenmarkt in Amsterdam en de aandelenmarkten in de VS zouden je doen denken dat we in een economische hoogconjunctuur leven. Niets is echter minder waar, betoogt Jan Dwarshuis. Hij acht een (lange) periode van stagnatie en verval onvermijdelijk.

Productieverschuivingen

Opinie
44
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

De industriële productie in de Verenigde Staten blijft achter bij de verwachtingen. Amerikaanse bedrijven produceren minder dan ze zouden kunnen produceren, en dat vindt Jan Dwarshuis een verontrustende ontwikkeling — met name omdat de achterliggende oorzaken ervan hem onduidelijk zijn.

Deutsche Bank wankelt

49
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Deutsche Bank beleeft zware tijden. De beurswaarde is met 90% gedaald ten opzichte van 2007 en de financiële problemen zijn groot genoeg om een systeemcrisis te veroorzaken. Jan Dwarshuis ziet parallellen met Citigroup, en vreest dat de EU er niet aan zal ontkomen om Deutsche Bank te redden als die dreigt om te vallen.

Pensioen als risico

Opinie
74
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Demografische ontwikkelingen ondergraven de houdbaarheid van ons pensioenstelsel, constateert Jan Dwarshuis, en bovendien is de instabiliteit van ons financiële stelsel nog altijd niet verholpen. Tijd om duidelijke en harde keuzes te maken.

De euro of onze economie

Opinie
36
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Het zijn financieel roerige tijden. Als gevolg van het huidige ECB-beleid ondervinden de rijkere EU-landen nu steeds meer nadelen van de euro, zo constateert Jan Dwarshuis. Moeten zij desondanks in de euro blijven? Of wordt het tijd om voor de eigen economie te gaan?

Onder de matras

Opinie
6
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Waar moet de belegger zijn geld laten? Jan Dwarshuis ziet hoofdschuddend aan wat goedkoop geld met de kooplust van particulieren doet. Nee, dan de hedgefondsen. Die stoppen hun cash veilig weg en wachten op betere tijden.

De wereld op zijn kop

Opinie
125
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

De aandelen- en obligatiemarkten werken normaal gesproken spiegelbeeldig aan elkaar, maar de laatste jaren heeft de zoektocht naar rendement beide beleggingscategorieën tot grote hoogte opgestuwd. Beleggers nemen veel risico, schrijft Jan Dwarshuis, in een financiële omgeving die juist vraagt om grote terughoudendheid.

Pijngrens

46
Jan Dwarshuis

Jan Dwarshuis

Beleggers raken ongevoelig voor alarmerende signalen uit de markt, constateert belegger Jan Dwarshuis. Aardverschuiving Brexit maakt nog geen deukje in hun optimisme. En dat burgers niet in paniek raken door een dreigende systeemcrisis vanuit Italië is helemaal zorgwekkend.