Auteur

Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg (1960) is directeur van adviesbedrijf MKM Consultancy, en partner van  energie-consultants Eemflowenergy en van eRiskgroup.
 
De economisch historicus heeft 23 jaar werkervaring waarvan 12 jaar in managementposities op handelsafdelingen in de financiële- en energie sector en 7 jaar als strategisch adviseur en projectmanager in de energie sector. Van der Kloot Meijburg was onder meer directeur van Nuon Wholesale Energy Services en manager van de liability Sales Group van Rabobank International.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

Artikelen
20
2017

6 redenen vóór een energietransitie die niets met CO2 te maken hebben

24
Maarten van der Kloot Meijburg & Ruut Schalij

Maarten van der Kloot Meijburg & Ruut Schalij

Onze energierekening gaat omhoog, want de CO2-uitstoot moet omlaag. Maar dat laatste is voor de meeste Nederlanders een te abstract doel. Om een breder draagvlak voor de energietransitie te creëren, zijn andere argumenten noodzakelijk. Argumenten die duidelijk maken dat verduurzaming om veel meer gaat dan CO2-reductie alleen – en veel meer oplevert.

Als we niets doen, grijpen de machines de macht

Opinie
63
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

We stevenen af op een samenleving waarin de technologie de baas over ons is. Gelukkig zijn er manieren om dat te voorkomen, zegt Maarten van der Kloot Meijburg. In dit derde deel van zijn serie over het verbond tussen mens en technologie, biedt hij zowel een waarschuwing als een plan van aanpak.

Waarom we in het Westen steeds individualistischer worden

Opinie
43
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

Op het neoliberalisme in zijn huidige vorm kun je al het een en ander aanmerken. Maar als we deze lijn aanhouden, wordt het nog veel erger, aldus Maarten van der Kloot Meijburg. In het tweede deel van zijn serie over mens en technologie schetst hij een beeld van wat ons mogelijk te wachten staat.

Hoe geloof in technologische vooruitgang de populairste religie werd

Opinie
32
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

In een serie van drie essays beschrijft Maarten van der Kloot Meijburg de gevaren van het verbond tussen mens en technologie. In dit eerste deel bespreekt hij het ontstaan en de ontwikkeling van ons geloof in de vooruitgang, en hoe het ons blind heeft gemaakt voor de consequenties.

Vereniging: een manier om de menselijke maat weer centraal te stellen

12
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

Door het gebrek aan een alternatief hebben de middenpartijen (de sociaaldemocraten, de christendemocraten en de links-liberalen) zich sinds het Verdrag van Maastricht laten meeslepen in de neoliberale revolutie van de Europese Unie. In dit vijfde en laatste deel van zijn serie over neoliberalisme roept Maarten van der Kloot Meijburg deze drie groepen op om burgers een nieuwe ideologie als alternatief aan te bieden voor de neoliberale doctrines van centrumrechts.

Hoe ons huidige economische systeem de vitaliteit van de democratie aantast

Opinie
15
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

De opkomst van het populisme is een teken aan de wand voor de Europese democratieën, zo schrijft Maarten van der Kloot Meijburg. In dit vierde essay uit zijn reeks over het neoliberalisme werpt hij een blik op de kaalslag die onze verzorgingsstaat heeft ondergaan en de gevolgen van dit proces.

Worden vrijheid en privacy een voorrecht voor de rijken?

15
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

De digitale revolutie heeft ons veel gebracht, maar bergt ook een groot gevaar in zich. In het derde deel van zijn serie over neoliberalisme buigt Maarten van der Kloot Meijburg zich over de gevolgen van ongebreidelde dataverzameling en -analyse door grote techbedrijven.

Waarom de neoliberale kenniseconomie een mythe is

18
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

Neoliberalen geven hoog op van de zegeningen van de vrije markt en hekelen de invloed van de staat. Ten onrechte, zo betoogt Maarten van der Kloot Meijburg in het tweede deel van zijn serie over het Verdrag van Maastricht en de opkomst van het neoliberalisme. De meeste innovaties van de vrije markt zouden er namelijk nooit zijn gekomen zonder grensverleggend wetenschappelijk onderzoek dat met gemeenschapsgeld is verricht.

Hoe ons economische systeem de EU almaar ondemocratischer maakt

Opinie
19
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

In een serie van vier essays beschrijft Maarten van der Kloot Meijburg de ingrijpende politieke gevolgen van het Verdrag van Maastricht. In deze eerste bijdrage geeft de auteur een inleiding en laat hij zien hoe de neoliberale ideologie het Europese politieke en economische beleid in de handen legde van een kleine groep centralistische bestuurders.

2015

Bijstoken of zonnepanelen?

Column
0
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

Heeft het bijstoken van biomassa in kolencentrales wel zin? Columnist Maarten van der Kloot Meijburg en Ruut Schalij rekenen voor dat het versneld installeren van zonnepanelen goedkoper is én de CO2-uitstoot vermindert. Of het politiek haalbaar is?

2014

E.on's focus op 'nieuwe' energie verdient navolging

Column
0
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

Er komt onherroepelijk een aardverschuiving in het energielandschap nu alternatieve energie steeds belangrijker wordt. Het huidige marktmodel wordt onhoudbaar, stellen Maarten van der Kloot Meijburg, Ruut Schalij en Coos Battjes. Energiegigant E.on speelt daarop in door zijn 'nieuwe' energie-poot onder te brengen in een apart bedrijf. 'Goed risicomanagement,' vinden de auteurs.

2013

De donkere kant van Ruttes participatiesamenleving

Column
0
Maarten van der Kloot Meijburg & Rochus van der Weg

Maarten van der Kloot Meijburg & Rochus van der Weg

Uit onderzoeken blijkt dat de inkomensongelijkheid in Nederland toeneemt, waarschuwen Rochus van der Weg en Maarten Van der Kloot Meijburg. En dat is uiteindelijk voor iedere inkomensgroep slecht nieuws.

Onzichtbare hand blijft in de zorg onzichtbaar

Column
0
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

Marktwerking in de zorg zorgt voor meer problemen dan het oplost betoogt Maarten van der Kloot Meijburg. Zorg moet terug naar de publieke sfeer.

Elektriciteitsmarkt verdraagt duurzaamheid slecht

Column
0
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

De toekomst van de Europese elektriciteitsmarkt moet zowel duurzaam als betaalbaar zijn. Energieconsultant Maarten van der Kloot Meijburg roept Europese leiders op: 'Overstijg uw nationale focus en gebruik Europa om de energietransitie te laten slagen.'

2012

Verlos ons van het economendom

Column
0
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

Economen, waarom nemen we ze nog serieus? Adviseur en economisch historicus Maarten van der Kloot Meijburg stelt de hegemonie van de econoom in het maatschappelijke speelveld ter discussie.

Financials leaving Las Vegas. Maar hoe?

Column
0
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

Hoe zorgen we ervoor dat 'financials' zich niet meer laten leiden door het Las Vegas-model? Maarten van der Kloot Meijburg pleit voor een 'firewall' tussen het 'nutsbedrijf' en de 'casino-tak' van banken.

Nieuwe coalitie moet verder kijken dan kolenlobby

Column
0
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

Mochten PvdA en VVD met elkaar gaan regeren, dan moet de kolentax minimaal in tact blijven. Dat is goed voor het milieu en de staatskas, stelt columnist Maarten van der Kloot Meijburg.

Nieuwe topmanagers gezocht

Column
0
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

De houdbaarheidstermijn van de 'kasstroommanager' is verstreken, stelt columnist Maarten van der Kloot Meijburg. Toekomst in zijn ogen daarentegen heeft de 'Chief Culture Architect' als nieuwe ceo.

Gezocht: vertrouwen en overheid als crisismanager

Column
0
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

In deze crisis gaat het volgens columnist Maarten van der Kloot Meijburg om 2 vragen: hoe temmen we onze hebzucht en hoe herstellen we het vertrouwen? Allereerst, door sociale druk uit te oefenen.

Fileermes in financiële instellingen

Column
0
Maarten van der Kloot Meijburg

Maarten van der Kloot Meijburg

Door alle zeepbellen is de grip op de reeële economie kwijt volgens FTM-columnist Maarten van der Kloot Meijburg. Herstructurering van financiële instellingen is dan ook hard nodig.