Auteur

Reijer Hendrikse

Reijer Hendrikse is als financieel geograaf en politiek econoom verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Reijer studeerde management aan de Cass Business School in Londen. Daarna is hij werkzaam is geweest als management trainee en consultant in de Duitse automotive sector.

Zijn buitenlandse avonturen leidden hem uiteindelijk naar de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar hij is gepromoveerd op zijn proefschrift The Long Arm of Finance: Exploring the Unlikely Financialization of Governments and Public Institutions. Tegenwoordig onderzoekt Reijer de ruimtelijke ontwikkeling en dynamiek van financiële dienstverleners in de Brusselse metropool, en de ontstaansgeschiedenis van de geïntegreerde Europese financiële ruimte.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

artikelen
9
2016

Tussen hoop, vrees en bullshit

Opinie
10
Reijer Hendrikse

Reijer Hendrikse

Één jaar na het grootste studentenprotest dat Nederland ooit gezien heeft, heerst er nog altijd een ongekende geestdrift onder studenten en werknemers van de Universiteit van Amsterdam om de rendementsklucht ten goede te keren. Tegelijkertijd, zo constateert columnist Reijer Hendrikse, worden onder het mom van ‘marktwerking’ de financiële duimschroeven bij de sociale- en geesteswetenschappen weer flink aangedraaid. Zolang er achter de bestuurlijke façade van welwillendheid niets wezenlijks verandert zal de academische onrust voortwoekeren.

2015

De religie van het moderne economische denken

Opinie
139
Reijer Hendrikse

Reijer Hendrikse

Met de zorg voor het commerciële vastgoed, kwam het nutsdenken de universiteiten binnen en besmette daar het hele wetenschappelijke bedrijf. De universiteiten gedragen zich als schuld- en winstgedreven ondernemingen en reflecteren daarmee de neoliberale ideologie van de overheid. Columnist Reijer Hendrikse slaat alarm: 'niet-verkozen technocraten zullen de liberale democratie nog verder uithollen – een maatschappelijke tendens die aan de universiteit al lang een feit is'.

Schade? Het is een schande!

Opinie
41
Reijer Hendrikse

Reijer Hendrikse

De grove wijze waarop het Maagdenhuis werd ontruimd was volgens Reijer Hendrikse volkomen onnodig en het resultaat van manipulatie van het College van Bestuur van de UvA. 'Het valse half miljoen blijft rondzingen – over de molensteen van een half miljard schuld hoor je niemand meer'.

Gaat de UvA op de centjes letten?

Opinie
8
Reijer Hendrikse

Reijer Hendrikse

Onder druk van het studentenprotest heeft het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam een (financieel) onderzoek ingelast. UvA-medewerker Reijer Hendrikse en Rodrigo Fernandez wijzen op de grootste pijnpunten en pleiten voor een deep case study. 'Opdat de semipublieke sector zich niet langer gewillig laat uitwonen.'

De 'nieuwe' kleren van Corpocratië

Opinie
24
Reijer Hendrikse

Reijer Hendrikse

Het beoogde vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS behelst de juridische verankering van een ongekend multinationaal imperium, een waar 'Corpocratië'. Het vormt de bekroning van anderhalve eeuw liberalisering van grensoverschrijdend kapitaal, betoogt Reijer Hendrikse.

2014

Uitgeblust

Opinie
8
Reijer Hendrikse

Reijer Hendrikse

Even geen gezeik over het alledaagse. Laat ons stilstaan. Uitzoomen. Dromen.

Licht op Corpocratië

Opinie
12
Reijer Hendrikse

Reijer Hendrikse

Corpocratië, waar de belastingen laag zijn, de regulering beperkt en of het nu kop of munt is het grootbedrijf wint, het is het beloofde land voor het grootkapitaal.

2013

De staat van het kapitaal

Opinie
25
Reijer Hendrikse

Reijer Hendrikse

Vijf jaar sinds het bankroet van Lehman heeft het er alle schijn van dat de sleutelspelers van corporate finance de uitvoerende en ook wetgevende macht van het staatsapparaat in toenemende mate domineren, aldus Reijer Hendrikse. Tijd voor een nieuwe bril: kapitaal als macht!

Accountant is spil in graaicultuur

Opinie
7
Reijer Hendrikse

Reijer Hendrikse

Puinruimen in de ‘semi-publieke’ sector is zinloos zonder aanpak van bankier en accountant, betoogt Reijer Hendrikse.