Auteur

Robin Fransman

De dwarse denker Robin Fransman was jarenlang adjunct-directeur bij Holland Financial Centre. Daarvoor werkte hij onder andere in technische en commerciële rollen in de ICT, als beleggingsanalist bij van Lanschot Bankiers en als toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten. Vanaf 2016 schreef hij onder meer voor de site Das Kapital en was hij later 'Chef Geld' bij De Argumentenfabriek. Fransman overleed eind december 2021 aan de gevolgen van een corona-besmetting.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

artikelen
74
2016

Ja, de lonen moeten sneller stijgen

Opinie
141
Robin Fransman

Robin Fransman

Zijn de lonen in Nederland te laag, stijgen ze te langzaam, of zijn ze juist goed? Vandaag spreekt onze columnist Robin Fransman in de Tweede Kamer de vaste Kamercommissie Sociale Zaken toe over dit vraagstuk. Op FTM lees je zijn betoog.

Referendum: the tyranny of the mob

Opinie
155
Robin Fransman

Robin Fransman

A referendum can be the pinnacle of democracy, argues Robin Fransman, but it can also result in a large minority having their hopes and dreams smashed by a small majority. The Brexit referendum is a case in point. It reduces democracy to majority rule, but it should be much more than that.

Het hoger onderwijs staat er beter voor dan we denken

Opinie
6
Robin Fransman

Robin Fransman

Het lijkt niet goed te gaan met het hoger onderwijs. Inschrijvingen zijn gedaald en de kansenongelijkheid zou zijn toegenomen. Maar gastauteur Robin Fransman valt het juist op hoe veel de diversiteit is toegenomen de afgelopen decennia. Hij kijkt daarom naar de langjarige trends. En die laten een heel ander beeld zien.

Waar blijft ons geld?

Opinie
13
Robin Fransman

Robin Fransman

Op ons 'loonstrookje' staat onder meer wat wij en onze werkgevers maandelijks afdragen aan lasten. Maar veel meer lasten die aan ons maandinkomen knabbelen staan er níet op. Buiten het zicht bepalen politiek, vakbonden en werkgevers hoe die lasten worden verdeeld. Hoe democratisch is dat?

2015

Pensioensparen voor de toekomst

Opinie
72
Robin Fransman

Robin Fransman

De toekomst van ons pensioenstelsel is in de maak. Robin Fransman spreekt vandaag de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid toe en gaat daarbij in op wat zaken die hij tot nu toe mist in de discussie: maxima aan de (aftrekbare) pensioenpremies, een spaarplicht voor ZZP’ers en het hypotheekvrije eigen huis als de beste pensioeninvestering.

Na 2025 is er geen benzine- of dieselauto meer te koop

Opinie
156
Robin Fransman

Robin Fransman

Elektrische auto's zijn nu al beter en goedkoper dan 'fossiele' auto's en de voordelen nemen snel toe. Met dit tempo zullen benzine- en dieselauto's over tien jaar hun waarde verloren hebben. En na nog eens tien jaar zijn ze helemaal nergens meer, voorspelt Robin Fransman.

‘Afschaffen jeugdloon leidt tot nieuwe banen én welvaartswinst’

Opinie
117
Robin Fransman

Robin Fransman

Leidt de afschaffing van het minimumloon voor jongeren tot banenverlies of tot welvaartswinst? Vandaag spreekt Robin Fransman de Kamercommissie Sociale Zaken toe over dit vraagstuk. Hij benadert deze vraag vanuit de positie van de ondernemer zelf. Hier leest u zijn betoog.

Wordt rijk, koopt allen Zonnepanelen

Opinie
49
Robin Fransman

Robin Fransman

Robin Fransman rekent u in detail voor hoe u rijk kunt worden met zonnepanelen. 'Ik verwacht een explosie van de markt. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd'.

De verzorgingsstaat voor het bedrijfsleven

Opinie
93
Robin Fransman

Robin Fransman

Het pamperen van burgers in Nederland loopt terug, het faciliteren van het bedrijfsleven groeit juist door. En daar hebben we het nauwelijks over. Robin Fransman zou dat graag anders zien. Hij legt in detail uit waarom.

Kom maar op met die belastingherziening

Opinie
203
Robin Fransman

Robin Fransman

Het kabinet kan zich gaan richten op het hervormen van het belastingstelsel. Columnist Robin Fransman doorkruist het debat door na te gaan hoe de belastingen in Nederland zich verhouden tot het buitenland. En hoe ons belastingstelsel zich de laatste 10 jaar heeft ontwikkeld. Lees en huiver.

Loonoffer V&D is een goed idee, maar neem dan wel die aandelen mee

Opinie
25
Robin Fransman

Robin Fransman

Een loonoffer van de V&D-medewerkers kan volgens Robin Fransman niet beschouwd worden als een gift. Integendeel. Het is risicodragend vermogen waar het warenhuis een tegenprestatie voor moet leveren.'Op de achterkant van een sigarendoos is bij V&D een loonsverlaging van 5,8% goed voor circa 30% van de aandelen.'

Eurohaat verblindt

Opinie
150
Robin Fransman

Robin Fransman

Eigenlijk genieten veel mensen wel van de dikke middelvinger die het Griekse kabinet opsteekt naar de 'Europese Elite'. Best begrijpelijk, vindt columnist Robin Fransman. Maar laat onvrede met Europa ons niet blind maken voor het gevaar van een uiteenvallende euro: dan dreigen ook hier Griekse toestanden.

Open letter to Alexis Tsipras

Opinie
149
Robin Fransman

Robin Fransman

Robin Fransman addresses a critical open letter to the Greek prime minister. 'Greeks did not lose their dignity because of the Troika. They lost their dignity when they committed fraud.'

Een beetje mal

Opinie
119
Robin Fransman

Robin Fransman

Volgens Robin Fransman vliegt Martijn Jeroen van der Linden van stichting Ons Geld uit de bocht door te beweren dat mensen niet verplicht zijn om geld aan te nemen.

'Schuldenvrij' geld kan écht niet

Opinie
221
Robin Fransman

Robin Fransman

Is een geldsysteem dat niet gedekt is met schulden beter is dan het systeem dat we hebben? Nee, schrijft columnist Robin Fransman beslist in zijn antwoord op de open brief van Martijn Jeroen van der Linden van Stichting Ons Geld. En: ‘"Schuldenvrij" geld is daarbij ook immoreel.'

Speciaal voor George van Houts en Ons Geld, de #DWDD Versie!

Opinie
79
Robin Fransman

Robin Fransman

Wat zou er gebeurd zijn als Robin Fransman tafelheer was geweest bij De Wereld Draait Door, toen George van Houts en collega's het burgerinitiatief voor een ander geldsysteem lanceerden? Nou dit ongeveer.

Speciaal voor George van Houts en de mensen van Ons Geld

Opinie
163
Robin Fransman

Robin Fransman

George van Houts en zijn theatergroep willen met hun burgerinitiatief dat de overheid gratis geld gaat uitgeven. Want dat is de oplossing voor al onze problemen. Onzinnig want welvaart zit niet in geld, betoogt Robin Fransman. Welvaart zit in echte economie van werken, produceren, investeren en innovatie.

2014

Vrije artsenkeuze is vooral business. Voor medici

Opinie
30
Robin Fransman

Robin Fransman

Robin Fransman heeft niets met wat 'Vrije Artsenkeuze is gaan heten'. Die leidt niet tot efficiency en kwaliteit door het concentreren van kennis in een beperkt aantal centra, aldus deze columnist. Alleen medici, die meer verrichtingen kunnen doen, zijn er blij mee.

Zuid Korea gaat lonen verhogen en kapitaal belasten

Opinie
20
Robin Fransman

Robin Fransman

Verhoog de belasting op kapitaal en verhoog de lonen, bepleit columnist Robin Fransman onder meer in zijn boek 'Sparen is geen deugd'. Dat gaat Zuid-Korea nu echt doen met belastinghervormingen. Aflevering 1 van een serie updates door Robin Fransman vanuit zijn visie 'sparen is geen deugd'.

Nieuwe ronde in de Piketty discussie

Opinie
30
Robin Fransman

Robin Fransman

‘Wie R>G kan waarmaken is de beste vermogensbeheerder aller tijden’, betoogde Robin Fransman in zijn column ‘Piketty begrijpt het net niet’ en Ewoud Jansen bestreed dit in 'Fransman vs dé Fransman'. Vandaag aflevering 3 in deze discussie: ‘Ewoud maakt een fout’

Dat is nog eens bezuinigen!

Opinie
45
Robin Fransman

Robin Fransman

Bent u liberaal? Vind u nou ook dat de belasting best omlaag kan als de overheid nu eens écht minder gaat uitgeven? Praat dan eens met columnist Robin Fransman. Maar pas op, hij komt met echte cijfers. Dat wordt een korte discussie.

Piketty begrijpt het net niet [Longread]

Opinie
79
Robin Fransman

Robin Fransman

Robin Fransman heeft kritiek op Piketty. Die begrijpt de oorzaak en het effect niet van de enorm gestegen prijzen van vermogensbestanddelen als onroerend goed, aandelen en obligaties. Daardoor maakt Piketty ook een politieke fout en voeren we een volledig verkeerd debat. In dit artikel, dat eerder verscheen in het boek ‘Waarom Piketty Lezen’, legt Fransman uit waarom.

ZZP’er versterken maar niet betuttelen

Opinie
31
Robin Fransman

Robin Fransman

Marcel Canoy en Robin Fransman vragen zich af waar het evenwicht tussen volledig flexibele arbeidsmarkten en meer rigide arbeidsverhoudingen ligt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet een negatieve spiraal komen waarbij een groeiend aantal zelfstandigen in een race to the bottom terecht komen?

Liberale rechtvaardigheid

Opinie
48
Robin Fransman

Robin Fransman

In tijden van vergrijzing is meer belasting heffen over vermogen dat bij toeval werd vergaard liberaal rechtvaardig, betoogt Robin Fransman. 'Een samenleving die niet de prioriteit legt bij de jongere generaties, bij gezinnen en kinderen, is gedoemd een trage dood te sterven'

ZZP: beter dan slavernij

Opinie
46
Robin Fransman

Robin Fransman

De onderkant van de ZZP markt bedreigt ons allemaal. Het zorgt voor dalende inkomens, deflatie en uitholling van de belastinggrondslag. Het leidt tot een moderne vorm van slavernij, maar dan beter. Althans, beter voor de Slavendrijver. Zoals Uber.

Wie neemt het CBS tegen zichzelf in bescherming?

Opinie
9
Robin Fransman

Robin Fransman

De nieuwe directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek wil meer 'duiding en interpretatie'. Maar dat is per definitie politiek gekleurd. Laat het CBS zich beperken tot de feiten, vindt columnist Robin Fransman.

De Ondergang van Vestia in 5 Grafieken

Opinie
0
Robin Fransman

Robin Fransman

Zes maanden voordat de paniek over Vestia uitbrak, gaf het Ministerie van Binnenlandse zaken nog een positief oordeel over de woningcorporatie. Columnist Robin Fransman laat in vijf grafieken zien waarom dat belachelijk was.

Dit land is gek geworden

Opinie
20
Robin Fransman

Robin Fransman

We zijn in dit land bevangen door doorgeschoten marktdenken. Het meest belachelijke voorbeeld daarvan is de onlangs door de Algemene Rekenkamer geïntroduceerde rendementschecker op onderwijs.'Het is totale economische flauwekul en ethisch onjuist,' aldus columnist Robin Fransman.

De trage zelfmoord van Europa

Opinie
11
Robin Fransman

Robin Fransman

Het begrotingspact is een zelfmoordpact. Door de vergrijzing heeft Europa een structureel begrotingstekort nodig, betoogt Robin Fransman.

Inflatie is hemels, deflatie is hel

Opinie
42
Robin Fransman

Robin Fransman

Robin Fransman legt uit waarom we ons zorgen moeten maken om deflatie. Het zijn de schulden stupid!