Auteur

Hans Wilmink

Hans Wilmink studeerde sociologie in Amsterdam, werkte bij een welzijnsinstelling en vanaf 1982 tot 2013 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in verschillende functies. Sinds zijn pensionering in 2013 is hij actief voor de stichting Beroepseer, waar hij zicht richt op ambtelijk vakmanschap.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

artikelen
3
2021

Het toeslagenschandaal: wat is er loos met de ethiek van de ambtenaar

Opinie
70
Thijs Jansen & Hans Wilmink

Thijs Jansen & Hans Wilmink

De Toeslagenaffaire heeft één ding duidelijk gemaakt: ambtenaren hanteerden een keiharde aanpak van de van fraude verdachte ouders. Geen spatje mededogen. Klokkenluiders werden geloosd. Het kabinet wil dat ‘dergelijke problemen nooit meer gebeuren’. Topambtenaren en het demissionaire kabinet smeden nu revolutionaire plannen. Maar wat ging er mis met het ethisch besef van de ambtenaren?

2020

Feitenvrijheid als vijand van de open samenleving

Essay
59
Hans Wilmink

Hans Wilmink

We leven in turbulente tijden. De coronapandemie confronteert de wereld met een nieuw, onbekend virus. In de VS weigert Donald Trump de verkiezingsoverwinning van zijn tegenstander Joe Biden te erkennen en loopt de democratische rechtsstaat gevaar. Hoe kunnen we leren omgaan met zulke onzekerheid? Het gedachtegoed van wetenschapsfilosoof Karl Popper biedt houvast. ‘Als we menselijk willen blijven, dan ligt er slechts één weg open, de weg die leidt naar de open samenleving.’

In een rechtsstaat zijn openheid en onafhankelijkheid essentieel (juist wanneer dat moeilijk is)

Opinie
72
Hans Wilmink

Hans Wilmink

Tijden van crisis zoals nu met Covid-19 maken scherper voelbaar hoe moeilijk het is om met onzekerheden om te gaan. Zowel het vertrouwen in de rechtsstaat als het vertrouwen in onafhankelijke kennisverwerving worden op de proef gesteld. Onzorgvuldig optreden van gezagsdragers en kenniswerkers leidt tot boosheid en cynisme onder burgers. Hans Wilmink probeert dat in dit essay scherp te stellen en doet suggesties voor verbetering.