Auteur

David Hollanders

David Hollanders (1978) studeerde geschiedenis, econometrie en economie. Daarna promoveerde hij op het onderwerp pensioenen. Momenteel doceert hij politieke economie aan de Universiteit van Amsterdam en schrijft hij o.a. bij FTM artikelen over economie in het algemeen en pensioenen in het bijzonder.

Inspiratiebron daarbij is onder anderen Multatuli, over wie Elsschot schreef: 'Uit zijn as is de hele moderne Nederlandse litteratuur opgeflakkerd. Zijn cultus is ons aller heilige plicht.' Waarvan akte.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

artikelen
35
2022

Draghi redde de euro, maar deelde een dreun uit aan de democratie

Analyse
71
David Hollanders

David Hollanders

Tien jaar na de eurocrisis hangt er opnieuw een zwaard van Damocles boven de euro. Inflatie, klimaatverandering, oorlog en energietekorten doen de Europese economieën kraken. Politiek econoom David Hollanders blikt terug op die legendarische reddingsactie van ECB-president Mario Draghi. Een succes, maar daarvoor is een hoge prijs betaald: de democratie werd buitenspel gezet en de Europese Centrale Bank werd almachtig.

2021

CPB maakt politieke partij tot knecht van de overheid

Opinie
35
David Hollanders

David Hollanders

Het Centraal Planbureau (CPB) biedt politieke partijen sinds 1986 de mogelijkheid om de economische gevolgen van hun verkiezingsprogramma’s door te rekenen. Inmiddels is die doorrekening een vanzelfsprekend onderdeel van de verkiezingscampagne. Vanzelfsprekend, maar ook ongepast.

2020

Multatuli: een liberaal die het meende

9
David Hollanders

David Hollanders

Op 2 maart 1820 werd Eduard Douwes Dekker geboren, beter bekend als Multatuli, de auteur van ‘Max Havelaar of de Koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy’. 2020 is zodoende zijn jubeljaar. Het boek, waarin Multatuli zich verzette tegen de uitbuiting van het Indonesische volk, werd alom geprezen als een meesterwerk en werd in veel talen gepubliceerd. Deze maand verschijnt ‘De kleine Multatuli’, geschreven door Klaartje Groot en FTM-auteur David Hollanders. Het boek geeft een overzicht van de denkbeelden van Multatuli. Het hoofdstuk over zijn politiek-economische ideeën volgt hieronder, in licht gewijzigde vorm.

Onverminderd hoge bonussen, permanent gekorte pensioenen

Analyse
116
David Hollanders

David Hollanders

Met pensioenfondsen lijkt altijd wel iets mis. Ze maken jaar in, jaar uit miljarden over aan de vermogensbeheerders van APG, Goldman Sachs en PGGM, ze beleggen in omstreden bedrijven, hun dekkingsgraad daalt, en deelnemers zien hun pensioengelden gekort. Wie profiteert er eigenlijk van de geaccumuleerde pensioengelden? En een herstructurering van de dure uitbestedingsketen in de pensioensector had kunnen leiden tot kostenreductie. Dat gebeurde niet; David Hollanders zocht uit waarom niet.

2019

‘In zichzelf investerende’ student is een verdienmodel

Opinie
45
David Hollanders

David Hollanders

De basisbeurs is niet meer, lang leve de ‘schuld-gefinancierde investering in het eigen menselijk kapitaal’. Volgende week stemt de Eerste Kamer over ophoging van de rente op studieschuld. Dat banken daar het meest aan verdienen, is pervers, vinden David Hollanders en Geertje Hulzebos.

Zonder de ECB aan te vechten komen we nergens

Opinie
44
David Hollanders

David Hollanders

Volgens David Hollanders gaan de Europese verkiezingen niet over waar ze over zouden moeten gaan: de rol en positie van de Europese Centrale Bank. ‘Bij ontstentenis van democratische controle van de monetair-financiële nomenklatura moet elke mogelijkheid tot politisering van de ECB aangegrepen worden.’

2018

De vakbonden wijzen pensioenplannen terecht af (maar hebben boter op hun hoofd)

Opinie
65
David Hollanders

David Hollanders

De vakbonden hebben de pensioenplannen van de regering vorige week afgewezen. Er werd al zeven jaar over de plannen onderhandeld. Pensioendeskundige David Hollanders vindt de opstelling van de bonden volstrekt terecht, maar vindt sommige argumenten van de bonden wel erg gemakszuchtig.

2017

Succesvol begrotingsbeleid? Niet voor de burger

Opinie
32
David Hollanders

David Hollanders

De pers was vol lof omdat het kabinet erin geslaagd is een begrotingsoverschot te bereiken. Een mooi resultaat, vindt ook David Hollanders, maar wat heeft de Nederlandse burger eraan als het kabinetsbeleid jarenlang nauwelijks tot loonstijgingen en groei heeft geleid en het kabinet ook niets doet om de economie te stimuleren?

2016

Conformistisch tot op het bot: Nederland volgens politicoloog Hans Daalder

Opinie
41
David Hollanders

David Hollanders

In april overleed politicoloog Hans Daalder, wiens werk permanent actueel is. Daalders typering van de 19e en 20e-eeuwse Nederlandse politiek sluit naadloos aan bij de stand van zaken in Den Haag anno 2016. Een analyse.

Hoe de Autoriteit Consument & Markt leerde het zorgkartel te omarmen

Opinie
43
David Hollanders

David Hollanders

Heeft Nederland een 'zorgmarkt'? David Hollanders ziet slechts een kartel van private partijen - de zorgverzekeraars - die met een oud-minister aan het hoofd de staat belobbyen. Zodat de Autoriteit Consument en Markt nu weet wat haar te doen staat. Optreden tegen samenwerkende huisartsen, bijvoorbeeld.

2015

Het CPB is geen neutrale arbiter maar een neoliberale thuisfluiter

Opinie
72
David Hollanders

David Hollanders

Het CPB schuurt bij het rekenen steeds dichter tegen de politiek aan. De uitkomsten van hun sommen zijn 'doordesemd met een neoliberaal wereldbeeld', constateert David Hollanders. 'Dit is geen wetenschap meer.'

Hoe de staat u van TTIP gaat overtuigen

Opinie
27
David Hollanders

David Hollanders

Tijdens een bijeenkomst in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger op 24 augustus praatte een ambtenaar van BZ ongeruste burgers bij over TTIP. David Hollanders hoorde het aan, maar werd allerminst gerustgesteld: 'Van een aan perversie grenzende ironie is dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan advocaten de opdracht gegeven heeft om de transparantie van het – geheime! – TTIP te doorvorsen.'

Streng DNB laat beheerders pensioenvermogen volkomen vrij

Opinie
177
David Hollanders

David Hollanders

DNB laat zich gelden als strenge toezichthouder, ook tegenover pensioenfondsbestuurders: 'De wapens die wij ter beschikking hebben, houden we schoon en goed gesmeerd.' Intussen wordt ons pensioengeld beheerd zonder enig toezicht – bestuurders zijn machteloos, vermogensbeheerders maken de dienst uit.

Zo'n Maagdenhuis bezetting kost wel wat, maar levert evenveel op

Opinie
75
David Hollanders

David Hollanders

Niet alleen zijn er onjuistheden gedebiteerd over de kosten van de Maagdenhuisbezetting, men heeft bovendien verzuimd de baten te benoemen. En die zijn aanzienlijk, berekent columnist David Hollanders. Hij telt er minstens drie.

Een pak slaag voor partijdige Nederlandse media

Opinie
50
David Hollanders

David Hollanders

Het is econoom David Hollanders opgevallen hoe partijdig media kunnen berichten. 'Het onderscheid tussen Nederlandse media en de pr- en communicatieafdeling van incassobureaus is minder groot dan wenselijk'.

Nieuw! Eindexamen ideologie voor HAVO-leerlingen

Opinie
145
David Hollanders

David Hollanders

Een vraag op het eindexamen economie voor de Havo is ideologie vermomd als wetenschap, constateert columnist David Hollanders, en dat is dé manier om overheidsideologie gladjes ingang te doen vinden. Examenmakers zijn zo het verlengstuk van Financiën en de EU. Onafhankelijk denken? Dat leer je maar op straat - daar is ons onderwijs niet voor. 

Economen Buiter en Krugman kraken begrotingsbeleid Nederland

Opinie
90
David Hollanders

David Hollanders

Waar is Nederland in 's hemelsnaam mee bezig? Als de rijke landen de economie niet stimuleren, wordt de onevenwichtigheid in de eurozone alleen maar groter. Juist een land als Nederland moet de euro-economie stimuleren, vindt David Hollanders.

De cockpit ís niet leeg!

Opinie
30
David Hollanders

David Hollanders

Voor zijn boek 'Dit kan niet waar zijn' baseert outsider Joris Luyendijk zich op gesprekken met insiders. Daardoor heeft hij dezelfde blinde vlek als zijn informanten, betoogt columnist David Hollanders. Luyendijk ziet niet dat er in de haute finance juist wel mensen aan de stuurknuppel zitten. Piloten die banken, bedrijven én politiek besturen.

2014

De gelijkenis tussen Multatuli en Ewald Engelen

Opinie
24
David Hollanders

David Hollanders

Is Ewald Engelen te vergelijken met Nederlands beste schrijver ooit? Columnist David Hollanders denkt van wel.

Gratis argumenten voor studenten!

Opinie
8
David Hollanders

David Hollanders

Studenten kunnen economische argumenten gebruiken in hun strijd om het behoud van de basisbeurs. Columnist David Hollanders geeft ze. Gratis.

Het onzindelijke denkwerk van Arnon Grunberg

Opinie
4
David Hollanders

David Hollanders

Volgens columnist David Hollanders is het fijn dat bekende mensen zich in de pensioendiscussie mengen, maar ze moeten zich wel aan de feiten houden.

Het economische wereldbeeld van Arnon Grunberg

Opinie
5
David Hollanders

David Hollanders

Wat de economische wetenschap en het werk van Arnon Grunberg gemeen hebben. Literatuur gaat verder waar economie ophoudt.

Overheid steunt kapitaal ten nadele van arbeid

Opinie
24
David Hollanders

David Hollanders

In het afgelopen decennium is de belastingdruk verschoven van kapitaal naar arbeid. 'Oneerlijk en economisch ongerijmd,' aldus David Hollanders.

Vermogensbeheerkosten bij pensioenfondsen verdubbeld

Opinie
1
David Hollanders

David Hollanders

Schaalvoordelen bij pensioenfondsen? Columnist David Hollanders becijfert juist dat de vermogensbeheerkosten van pensioenfondsen in 17 jaar tijd zijn verdubbeld. En dat is nog de conservatieve berekening. Hij vermoedt dat de privatisering van het ABP een verklarende factor is.

2013

Onverklaarbaar loonverschil in financiële sector

Opinie
5
David Hollanders

David Hollanders

De lonen in de financiële sector liggen gemiddeld ruim 60 procent hoger dan in andere sectoren. Columnist David Hollanders tracht daar statistisch een verklaring voor te vinden, maar stuit op een onverklaarbaar loonverschil.

Hoogte, aard en duiding van kosten vijf grootste pensioenfondsen

Opinie
1
David Hollanders

David Hollanders

In plaats van premies te verhogen of uitkeringen te verlagen kunnen pensioenfondsen ook besparen op hun kosten, aldus David Hollanders.

'Een eenzijdige frame van het generatieconflict'

Opinie
8
David Hollanders

David Hollanders

David Hollanders heeft kritiek op wat hij een 'eenzijdig pensioenartikel' noemt. 'Yvonne Hofs laat de rol van werkgevers en vermogensbeheerders ten onrechte ongenoemd.'

Bezuinigen? Verlaag de subsidie aan banken!

Opinie
9
David Hollanders

David Hollanders

Als er dan toch bezuinigd moet worden dan is er een logische kandidaat voor de nodige sanering, aldus David Hollanders. De bancaire sector.

Vermogensbeheerders van pensioenen blijven buiten schot

Opinie
5
David Hollanders

David Hollanders

Columnist David Hollanders haalt uit naar vermogensbeheerders, de partijen die pensioenfondsbesturen - op soms dramatische wijze - influisteren. Vreemd genoeg blijven ze steeds buiten schot.

Spreken waar geen taal is

Opinie
1
David Hollanders

David Hollanders

Wat vond W.F. Hermans, volgens sommigen Nederlands grootste schrijver, van de economische wetenschap?