Auteur

Marilse Eerkens

Marilse Eerkens (1967) studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkt sinds 2000 als (freelance)journalist. Zij was ruim vijf jaar als redacteur verbonden aan het tijdschrift JM-Ouders en schreef van 2013 tot 2019 voor De Correspondent. Als Freelancer schrijft zij o.a. voor De Volkskrant en Psychologie Magazine.

Veel van haar artikelen hebben een link met de huidige psychologische kennis over de (brein)ontwikkeling van kinderen. Een terugkerende vraag is hoe deze kennis zich verhoudt tot het huidige jeugdbeleid. Veel voorkomende thema’s zijn kansenongelijkheid, de inrichting van het onderwijs, kinderopvang, verlofregelingen voor ouders en ouderondersteuning.

In 2012 verscheen haar boek ‘Wat doen we met de baby? Over hechting hersens en kinderopvang.’ In de jaren die volgden lobbyde zij actief voor een beter kinderopvangbeleid. Naast gesprekken met Tweede Kamerleden, optredens bij hoorzittingen en het houden van lezingen, organiseerde zij – in samenwerking met de Kinderombudsman – bijeenkomsten over het grote belang van kwalitatief hoogwaardige babyopvang. Inmiddels staat dit onderwerp hoger op de politieke agenda.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

artikelen
5
2022

De zwakste schakel in het basisonderwijs is het schoolbestuur

Analyse
26
Marilse Eerkens

Marilse Eerkens

Hoe kan het dat meer geld heeft geleid tot slechter basisonderwijs? Die vraag was het onderwerp van een artikel dat Follow the Money op 19 april publiceerde. Vandaag deel twee van het tweeluik over de financiering van het basisonderwijs. In dit vervolgartikel onderzoekt Marilse Eerkens de rol van de partijen die de onderwijsmiljoenen mogen verdelen: de schoolbesturen.

Meer geld, minder niveau: wat gaat er mis in het basisonderwijs?

Analyse
37
Marilse Eerkens

Marilse Eerkens

Het niveau van het Nederlandse basisonderwijs daalt al jaren. Afgelopen woensdag luidde de Onderwijsinspectie de noodklok: de leerprestaties moeten omhoog en snel ook. Het is maar de vraag of het tij kan worden gekeerd. In de afgelopen 25 jaar zijn de uitgaven voor het basisonderwijs flink omhoog gegaan, zonder dat het niveau steeg. Hoe is het mogelijk dat steeds meer geld steeds slechter onderwijs oplevert?

2021

Gratis kinderopvang is duur

20
Marilse Eerkens

Marilse Eerkens

Gratis kinderopvang voor alle kinderen is een lang gekoesterde wens van veel politieke partijen. Maar is gratis opvang echt het wondermiddel waarmee zowel een einde kan worden gemaakt aan de achterstandspositie van vrouwen op de arbeidsmarkt als aan de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs? Eén ding is zeker: om dit plan te laten slagen moet de kwaliteit hoog zijn. Als je niet bereid bent om hier flink in te investeren zijn kinderen eerder slechter dan beter af, waarschuwt MIT-professor Jonathan Gruber.

Durfinvesteerders spelen gevaarlijk spel met kinderopvang

6
Marilse Eerkens

Marilse Eerkens

Een groeiend aantal politieke partijen meent dat kinderopvang in de toekomst gratis moet zijn voor alle kinderen. De in 2005 geïntroduceerde marktwerking zou niet alleen leiden tot perverse financiële prikkels maar eveneens kansenongelijkheid in de hand werken. Ook de OESO waarschuwde hier al voor in 2006. Wat blijft er na 15 jaar marktwerking over van deze bezwaren? ‘Er wordt een piramidespel gespeeld in de wereld van de kinderopvang.’

Kinderopvangorganisaties weigeren massaal medewerking aan kwaliteitsonderzoek

31
Marilse Eerkens

Marilse Eerkens

De toeslagenaffaire versterkt bij veel politieke partijen de roep om gratis kinderopvang. Of zo’n nieuw stelsel er komt, is onduidelijk. Wél is zeker dat de uitwerking hiervan op kinderen valt of staat bij de geboden pedagogische kwaliteit. Volgens onderzoek van het ministerie van SZW behoren de Nederlandse crèches tot de top van de wereld. Maar volgens twee wetenschappers is deze conclusie helemaal niet te trekken. ‘Drijfzand’ noemen ze de pijlers waarop het onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang is gebaseerd.