Auteur

Marilse Eerkens

Marilse Eerkens (1967) studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkt sinds 2000 als (freelance)journalist. Zij was ruim vijf jaar als redacteur verbonden aan het tijdschrift JM-Ouders en schreef van 2013 tot 2019 voor De Correspondent. Als Freelancer schrijft zij o.a. voor De Volkskrant en Psychologie Magazine.

Veel van haar artikelen hebben een link met de huidige psychologische kennis over de (brein)ontwikkeling van kinderen. Een terugkerende vraag is hoe deze kennis zich verhoudt tot het huidige jeugdbeleid. Veel voorkomende thema’s zijn kansenongelijkheid, de inrichting van het onderwijs, kinderopvang, verlofregelingen voor ouders en ouderondersteuning.

In 2012 verscheen haar boek ‘Wat doen we met de baby? Over hechting hersens en kinderopvang.’ In de jaren die volgden lobbyde zij actief voor een beter kinderopvangbeleid. Naast gesprekken met Tweede Kamerleden, optredens bij hoorzittingen en het houden van lezingen, organiseerde zij – in samenwerking met de Kinderombudsman – bijeenkomsten over het grote belang van kwalitatief hoogwaardige babyopvang. Inmiddels staat dit onderwerp hoger op de politieke agenda.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

Artikelen
1
2021

© Reinout Dijkstra

Kinderopvangorganisaties weigeren massaal medewerking aan kwaliteitsonderzoek

31
Marilse Eerkens

Marilse Eerkens

De toeslagenaffaire versterkt bij veel politieke partijen de roep om gratis kinderopvang. Of zo’n nieuw stelsel er komt, is onduidelijk. Wél is zeker dat de uitwerking hiervan op kinderen valt of staat bij de geboden pedagogische kwaliteit. Volgens onderzoek van het ministerie van SZW behoren de Nederlandse crèches tot de top van de wereld. Maar volgens twee wetenschappers is deze conclusie helemaal niet te trekken. ‘Drijfzand’ noemen ze de pijlers waarop het onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang is gebaseerd.