Auteur · 256 volgers · 5 artikelen

Marilse Eerkens

Marilse Eerkens (1967) studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkt sinds 2000 als (freelance)journalist. Zij was ruim vijf jaar als redacteur verbonden aan het tijdschrift JM-Ouders en schreef van 2013 tot 2019 voor De Correspondent. Als Freelancer schrijft zij o.a. voor De Volkskrant en Psychologie Magazine.

Veel van haar artikelen hebben een link met de huidige psychologische kennis over de (brein)ontwikkeling van kinderen. Een terugkerende vraag is hoe deze kennis zich verhoudt tot het huidige jeugdbeleid. Veel voorkomende thema’s zijn kansenongelijkheid, de inrichting van het onderwijs, kinderopvang, verlofregelingen voor ouders en ouderondersteuning.

In 2012 verscheen haar boek ‘Wat doen we met de baby? Over hechting hersens en kinderopvang.’ In de jaren die volgden lobbyde zij actief voor een beter kinderopvangbeleid. Naast gesprekken met Tweede Kamerleden, optredens bij hoorzittingen en het houden van lezingen, organiseerde zij – in samenwerking met de Kinderombudsman – bijeenkomsten over het grote belang van kwalitatief hoogwaardige babyopvang. Inmiddels staat dit onderwerp hoger op de politieke agenda.

26 april 2022

De zwakste schakel in het basisonderwijs is het schoolbestuur

Marilse Eerkens
26
19 april 2022

Meer geld, minder niveau: wat gaat er mis in het basisonderwijs?

Marilse Eerkens
37
2021
30 april 2021

Gratis kinderopvang is duur

Marilse Eerkens
20
20 april 2021

Durfinvesteerders spelen gevaarlijk spel met kinderopvang

Marilse Eerkens
6
6 april 2021

Kinderopvangorganisaties weigeren massaal medewerking aan kwaliteitsonderzoek

Marilse Eerkens
31