Auteur

Michiel Werkman

Michiel Werkman (IJmuiden 1959) is voormalig zakelijk bankier. Vanaf de jaren ‘70 heeft hij diverse operationele, commerciële en leidinggevende posities bekleed. Hij was onder meer vestigingsleider bij de Amrobank en waarnemend rayondirecteur bij de VSB-Bank. Vanaf 1990 werkte hij bij verschillende lokale Rabobanken. Michiel heeft enige ervaring opgedaan in de tochtige kerkers van de bancaire wereld: onder andere bij ‘Intensief Beheer’ en met ‘Bijzonder Beheer’.

Na het uitbreken van de economische crisis zag Michiel in dat zijn eigen ambities en die van bank niet langer meer voldoende parallel liepen. De steeds verder afkalvende klantenservice, het rigide voorrang geven aan interne processen, het spreadsheet-denken, procedures gecombineerd met toenemende vormen van systeembevrediging strookten niet langer met zijn eigen beeld van wat een bankier in essentie moet doen; handelen in het belang van de klant.

Inmiddels is hij alweer enkele jaren zelfstandig ondernemer en is hij een van de oprichters van de Fintech-startup Company Watch. In 2014 deelde hij met zijn eerste boek ‘Rotbanken’ zijn insider-kennis en ervaring. ‘Rotbanken’: het boek waar bankiers met een heel grote boog omheen lopen maar wat ondernemers en hun adviseurs met veel belangstelling lezen. Michiel is ook één van de weinige insiders die zich met zijn columns in Nederland in het openbare debat begeeft. Daarin uit hij regelmatig kritiek op financiers die een loopje nemen met de belangen van ondernemers en zo schade veroorzaken. Om niet slechts vanaf de zijlijn te roepen, maar ook een actieve bijdrage te leveren aan het voorkomen dat bedrijven onnodig met bijzonder beheer te maken krijgen, is hij sinds oktober 2016 een van de initiatiefnemers van FinTech-startup CompanyWatch.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

artikelen
36
2018

Beloon topbankiers aan de hand van hun beleid

Opinie
82
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Langzaam daalt het stof neer over de exorbitante verhoging van het salaris van ING-topman Ralph Hamers. Het voorstel is inmiddels ingetrokken; de bank blijft wel zoeken naar een manier om Hamers’ loon concurrerend te maken. Maar aan de discussie over de wijze van belonen kan nog een element worden toegevoegd.

Nieuwe gedragscode banken: ondernemers trekken weer aan het kortste eind

Analyse
59
Michiel Werkman

Michiel Werkman

De crisisjaren hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat de rechtspositie van ondernemers ten opzichte van banken drastisch moet worden verbeterd. Om strengere wetgeving te voorkomen, zetten banken in op zelfregulering. Maar daar schieten ondernemers weinig mee op — en de banken zelf verspelen hun krediet.

2017

Niemand wordt beter van flitskrediet

Opinie
8
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Vandaag gebeld, morgen uw geld. Aanvragen voor een lening die binnen tien minuten online worden beoordeeld. En, indien goedgekeurd, geld dat binnen een dag wordt overgemaakt op de rekening van de MKB-ondernemer. ING Bank gaat er in andere Europese landen al de markt mee op; Nederland zal zeker volgen. En daar wordt niemand beter van.

Het Grote Ontkennen houdt nog altijd aan

172
Michiel Werkman

Michiel Werkman

In de afscheidsinterviews voor zijn pensioen laat ING-bestuurder Wilfred Nagel een schrijnend gebrek aan zelfkritiek zien, aldus columnist Michiel Werkman. En hij is niet de enige: Nagel's houding is typerend voor deze generatie bankiers. Wordt het vertrouwen ooit nog hersteld?

Wanneer wordt investeren maatschappelijk onverantwoord?

Opinie
3
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Er komt steeds meer aandacht voor de risico’s van alternatieve MKB-financiering, en dan vooral voor het directe gevaar voor geldschieters of investeerders. Die investeerders lopen echter ook indirecte risico’s als zij ingaan op het aanbod van bemiddelaars om deel te nemen in té ambitieuze leningen of in aandelenkapitaal.

Banken die mkb'ers beschermen tegen banken, kan dat?

Opinie
7
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Minister Dijsselbloem wil betere bescherming van mkb-ondernemers in hun relatie met de bank of verzekeraar. Wetgeving komt er echter niet, want de minister gelooft sterk in zelfregulering. Kun je dit belangrijke onderwerp met een gerust hart aan de financiële sector toevertrouwen?

Wat wil Rabobank met de samenleving, in debat of in dialoog?

Opinie
19
Michiel Werkman

Michiel Werkman

De samenleving staat nog steeds niet positief tegenover het bankwezen. De Rabobank onderneemt daarom actie, maar gek genoeg alleen maar om hun eigen gelijk te behouden. Michiel Werkman, ex-bankier, schrijft op waarom de bank er beter aan zou doen een gesprek aan te gaan, in plaats van het gekozen debat.

Rabobank moet nodig een échte beursnotering hebben

Opinie
15
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Rabobank heeft op 16 januari jl. zijn kapitaalpositie met 1,5 miljard euro versterkt via de uitgifte van een nieuwe lening verdeeld in certificaten. Deze certificaten verschillen in de praktijk weinig van de aandelen die worden uitgegeven door beursgenoteerde banken. Zo heeft Rabobank wel de lusten, maar niet de lasten van een beursnotering. Dat moet anders.

2016

Aanbieders flitskrediet moeten ook zorgplicht krijgen

Opinie
2
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Een bedrijfsfinanciering binnen 24 uur geregeld. Dat is wat aanbieders van flitskrediet ondernemers beloven. De realiteit is echter vaak anders: snelheid en zorgvuldigheid gaan nu eenmaal niet vaak samen. Het wordt tijd dat ook de aanbieders van deze leningen een zorgplicht krijgen.

Durfkapitaal, dat is wat nodig is

Opinie
6
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Dit jaar hebben verschillende omgevallen winkelketens de nodige aandacht getrokken. In winkelstraten en winkelcentra grijnzen je echter ook steeds vaker lege etalages tegemoet van zelfstandige winkeliers die het loodje hebben gelegd. Belangenorganisatie INRETAIL riep financiers op om zulke winkeliers ruimhartiger krediet te verschaffen, maar voor welke kleine zelfstandige is extra krediet nog een haalbare oplossing?

Zo gaat Rabo het vertrouwen van kleine ondernemers terugwinnen

7
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Met haar gloednieuwe kredietfaciliteit Rabo & Co zal Rabobank vermogende particulieren als co-financiers voornamelijk koppelen aan de betere mkb'ers, denkt Michiel Werkman. Zal de bank daarmee weer iets van zijn coöperatieve glans terug krijgen?

Meer klantvriendelijke bankvoorwaarden zijn heel hard nodig

Opinie
27
Michiel Werkman

Michiel Werkman

In achterkamers en op social media klinkt enorm veel kritiek op banken. Maar wie van al die klagers zegt ook echt zijn rekening op? Vrijwel niemand. Terwijl massaal klagen en vooral ‘stemmen met de voeten’ juist kansen biedt om verbeteringen af te dwingen. Daarom moet 'overstappen' veel eenvoudiger worden. Maar hoe? Een paar suggesties.

Wachten op de revolutie in bankenland

Opinie
81
Michiel Werkman

Michiel Werkman

De zware kritiek die de financiële sector sinds het uitbreken van de kredietcrisis te verduren heeft gehad, heeft niet geleid tot veel zelfreflectie, zo constateert Michiel Werkman. Komt het nog goed? Of vergt dat een nieuwe generatie bankiers?

Overheidsplatform voor mkb-financiering is alweer weggegooid geld

Opinie
6
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Mkb-financiering blijft problematisch. Vind maar eens een paar passende investeerders in het woud van aanbieders. Het nieuwe online platform van Economische Zaken is, tot verontwaardiging van Michiel Werkman, helaas een peperduur, slecht georganiseerd speeltje, waarbij de belangrijkste financiers ontbreken. 'Bakken gemeenschapsgeld zijn uitgegeven.'

Wie beschermt Rabobank tegen Wiebe Draijer?

Opinie
37
Michiel Werkman

Michiel Werkman

De verbolgen reactie van Wiebe Draijer, ceo van de Rabobank, op het alsnog instemmen met het derivaten-herstelplan van de bank, roept sterke twijfels op over zijn leiderschap. Juist nu heeft Rabobank een sterke bestuurder nodig. Beschikt Draijer wel over de benodigde vaardigheden?

Ook fintech-financiering kent aardig wat tekortkomingen

Opinie
12
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Moeizame kredietverstrekking van banken aan mkb-ondernemers heeft geleid tot de opkomst van een nieuwe niche in de financiële sector: fintech. Kleine startups met geautomatiseerde kredietbeoordelingsprogramma’s kunnen in een oogwenk de exacte kredietwaardigheid van een bedrijf bepalen, de kredietlimiet vaststellen en krediet uitkeren. Of toch niet?

De valse veren van Rabobank

Opinie
18
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Rabobank kondigt aan bepaalde vermogende particuliere klanten rechtstreeks te willen laten cofinancieren bij hun mkb-kredieten. Met het nieuwe leenplatform Rabo & Co biedt de bank een beperkte vorm van crowdfunding aan die, althans volgens bestuurslid Rien Nagel in De Telegraaf, ‘echt past bij de roots van Rabobank.’ Michiel Werkman stelt echter dat Rabobank hiermee juist nog veel verder losgezongen raakt van haar oorsprong.

Veel zzp'ers zijn helemaal geen ondernemer

Opinie
19
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Tegenwoordig noemt iedereen zich entrepreneur. Columnist Michiel Werkman constateert dat veel bankiers — nadat zij zijn wegbezuinigd — zzp'er worden. Maar of hun veronderstelde ondernemerschap echt bevlogen is, wordt door Werkman betwijfeld.

Moeizame kredietverlening is vaak eigen schuld, ondernemers

Opinie
10
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Niet alleen banken, ook andere financiers zullen heldere, relevantie informatie verlangen over je bedrijf. Terecht, vindt Michiel Werkman. Vertrouwen moet je verdienen. Dat geldt voor de banken. Maar net zo goed voor ondernemers.

Banken hebben iedereen tot horigen gemaakt

Opinie
46
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Michiel Werkman maakt zich niet alleen kwaad over de praktijken van bankiers, maar ook over de afhankelijke opstelling van klanten, ondernemers, de media en politici. Als zij niet in opstand komen, zullen de banken nooit veranderen.

Open brief aan Wiebe Draijer, CEO Rabobank

Opinie
11
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Al jaren schrijft Michiel Werkman kritische columns over hoe Rabobank, zijn voormalige werkgever, omgaat met mkb-klanten. Vandaag pakt Werkman de koe bij de horens en richt zich direct tot de ceo van Rabo: Beste Wiebe, wáár blijft de volwassen dialoog zonder discutabele marketingcommunicatie? Waar blijven de echte oplossingen?

Risicomijdende huisbankier kortwiekt kredietmogelijkheden mkb

Opinie
26
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Eerst draaiden de banken de kredietkraan voor het mkb halfdicht. Toen kwamen er alternatieve financiers, van Qredits tot fintech. En nu willen de banken van twee walletjes eten: als huisbankier de regie voeren over de kredietstapeling van hun klant, en intussen alle zekerheden voor zichzelf houden. Dat werkt niet en moet snel anders, maant Michiel Werkman, zeker nu de economie aantrekt.

'Komt het nog goed met Rabobank?'

Opinie
37
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Ooit werkte Michiel Werkman er zelf en daar was hij trots op. En door de recente berichten over valsheid in geschrifte weet hij weer waarom hij bij Rabobank wegging. Toch hoopt hij nog steeds dat 'zijn' ooit zo bewonderde Rabo tot inkeer komt - tegen beter weten in.

2015

Teloorgang V&D drijft MKB-retailers naar Bijzonder Beheer

Opinie
54
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Voor het nieuwe jaar voorspelt Michiel Werkman een guur ondernemersklimaat voor de detailhandel. En ja, voor je het weet staat dan de mensen van Bijzonder Beheer op de stoep, als ze niet nu al net hun vinger naar de bel uitstrekken. 'De banken kunnen de voorgenomen personeelvermindering in hun 'veldhospitalen' nog maar beter een tijdje uitstellen.'

Gebrek aan communicatie belemmert vertrouwensherstel banken

Opinie
23
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Michiel Werkman debuteert Tweede Kerstdag in het televisieprogramma 'Overvallen door de bank'. Hij verbaasde zich tijdens de opname over de afwezigheid van banken. Werkman geeft daarom de afwezigen nu ongevraagd communicatieadvies.

Rabobank wijzigt koers onder valse vlag

Opinie
27
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Rabobank-directeur Wiebe Draijer kondigde gisteren een scherpe koerswijziging aan voor zijn bank. Maar is het genoeg? In plaats van nu écht door te pakken en naar een beursgang te kijken, laat Draijer 'coöperatie' Rabobank onder valse vlag doorvaren, zegt oud-Rabobankier Michiel Werkman. De volgende koerswijziging zal niet lang op zich laten wachten.

Bijzonder Beheer: actieve euthanasie ligt op de loer

Opinie
95
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Michiel Werkman laat zien hoe de afdelingen Bijzonder Beheer van banken hun zorgplicht niet waarmaken. 'Het is een veldhospitaal. En soms een slachthuis.'

Alternatieve mkb-kredietverleners worden serieuze co-financiers

Opinie
7
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Nieuwe kredietvormen als microfinanciering en crowdfunding zijn nog geen volwaardig alternatief voor de banken, die het mkb niet meer kunnen financieren, zegt Michiel Werkman. Maar kleine bedrijven kunnen die kredieten stapelen. Niks mis mee, grote bedrijven deden dat altijd al.

Exodus relatiebankiers bij Rabobank dient klantbelang niet

Opinie
40
Michiel Werkman

Michiel Werkman

Rabobank bezuinigt sterk op de personeelskosten en daarmee op het relatieaspect van bankieren. Zonde, vindt oud-Rabobankier Michiel Werkman, en slecht voor de klant. Uiteindelijk heb je vakmensen nodig om écht vertrouwen te kweken.

Handjevol topbankiers bepaalt negatief imago bankmedewerkers

Opinie
146
Michiel Werkman

Michiel Werkman

De afkeer van banken brengt velen ertoe bankmedewerkers collectief als 'boeven' neer te zetten. Michiel Werkman pleit voor nuancering. De grootverdieners aan de top zijn verantwoordelijk voor de klantonvriendelijke cultuur waaraan medewerkers moeten conformeren - bijvoorbeeld bij de afdeling bijzonder beheer.