Auteur

Rethinking Economics

De wereld staat voor grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, groeiende ongelijkheid, migratie en armoede. Economen spelen een sleutelrol in het genereren van maatschappelijke oplossingen om deze uitdagingen als beleidsmakers, journalisten en politici het hoofd te bieden. De economen van morgen worden echter niet opgeleid om deze sleutelrol te vervullen: het economieonderwijs blijft te veel hangen in een wereld van modellen, cijfers en denkversmallingen; te weinig aandacht wordt besteed aan verschillende perspectieven op de échte wereld.

Daarom is in de nasleep van de financiële crisis Rethinking Economics opgericht: een wereldwijd netwerk van studenten en academici, met meer dan 100 afdelingen in 40 verschillende landen — inclusief Nederland. Het doel: om meer diversiteit en aandacht voor maatschappelijke kwesties aan te brengen in het economieonderwijs. Tegelijkertijd wil Rethinking Economics het debat over economie verbreden en toegankelijk maken voor iedereen.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

artikelen
4
2017

Waarom werken we eigenlijk nog?

Video
53
Rethinking Economics

Rethinking Economics

Waarom werken we nog zo veel? Zou de introductie van een basisinkomen de huidige economie op zijn kop kunnen zetten? Wie hebben er de afgelopen eeuw geprofiteerd van onze toegenomen productie? Rethinking Economics NL ondervraagt Lord Robert Skidelsky, professor economie aan de Warwick University, over het werkvraagstuk.

Hebben normen en waarden iets met vraag en aanbod te maken?

17
Rethinking Economics

Rethinking Economics

Marktwerking speelt een centrale rol in het overheidsbeleid van vele regeringen, waaronder de onze. De impliciete aanname daarbij is dat de markt een zelfregulerend mechanisme is dat functioneert volgens strikte economische wetmatigheden. Rethinking Economics laat zien dat er op dit uitgangspunt veel valt af te dingen.

Econoom van morgen moet nú kritisch leren denken

28
Rethinking Economics

Rethinking Economics

Rethinking Economics is een internationale organisatie van economiestudenten die geen genoegen meer nemen met de vastgeroeste denkbeelden in hun universiteiten. De komende maanden zal Rethinking Economics samen met de FTM-lezer op telkens één bekend begrip een nieuw, kritisch licht werpen. Doen jullie mee?

2016

‘Neo-klassieke economie is een sprookje’ [video]

Video
13
Rethinking Economics

Rethinking Economics

Ons economie-onderwijs is eenzijdig en doet meer denken aan astrologie dan aan wetenschap. Theo Kocken, directeur van Cardano en hoogleraar risk management aan de VU, pleit voor meer diversiteit in zowel economisch onderzoek en onderwijs. Kocken is ook producent van de film 'Boom Bust Boom', die onlangs in première ging.