Auteur

Rob Goedhart

De jonge Goedhart (1956) ging na zijn VWO direct "de verzekeringen in" en werd actief voor verschillende assurantietussenpersonen. Eerst schadeverzekeringen, daarna levens- en pensioenverzekeringen. Maar hij besloot in 1991 om niet langer ‘producten te verkopen’, omdat hij zag dat hij producten verkocht aan mensen die het niet nodig hadden en hen ook nog met hoge kosten opzadelde.

Na negen jaar een eigen praktijk (adviseren, les geven en schrijven – o.a. zijn boek ‘Uw Pensioen’-) trad hij in 2000 in dienst van de Consumentenbond. Rob heeft van daaruit o.a. het ‘pensioenregister’ geïnitieerd, gepleit voor meer begrijpelijke pensioencommunicatie, het eitje gelegd voor ‘banksparen’ (uitgebroed door toen Tweede Kamerleden Staf Depla / PvdA en Stef Blok / VVD), waardoor levensverzekeraars niet langer het alleenrecht hadden op privé-pensioen en vermogensopbouw naast een hypotheek.

Na een kleine uitstap naar een ICT-bedrijf om mee te bouwen aan een hypotheekadviesprogramma (wat achteraf door de opdracht gevende bank niet geaccepteerd werd omdat zij een ‘hypotheekverkoopprogramma met zo min mogelijk klantcontact’ wilde) heeft Rob drie jaar bij het onafhankelijke instituut Nibud mee gewerkt aan een systeem waarmee de consument eenvoudiger zijn geldzaken op orde zou moeten krijgen en houden. Dat bleek een dood paard en vervolgens schreef Rob zijn boek 'De consument is financieel bewusteloos . . . nou en?', een gids voor financieel dienstverleners om consumenten niet verder in het financiële nauw te brengen, maar om hen te helpen de geldzaken zo goed mogelijk te regelen. In wezen terug naar de tijd waarin banken en verzekeraars ontstonden met de bedoeling om solidariteit te organiseren. Niet om ‘door verkoop van producten zoveel mogelijk winst voor aandeelhouders creëren’.
Rob is sinds het najaar van 2016 ook actief voor 50 Plus. Omdat hij het raar vindt dat er door het parlement - waar de gemiddelde leeftijd 45 jaar is - wel OVER maar niet MET senioren wordt gesproken. Maar uit de overtuiging dat de kennis, kunde en (met name) ervaring van senioren een steun kunnen zijn voor de ambities van junioren.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

artikelen
7
2018

Het gaat juist steeds beter met de pensioenfondsen – logisch

Opinie
71
Rob Goedhart

Rob Goedhart

Het gaat weer beter met onze pensioenfondsen. Maar wie de ontwikkelingen volgt had dat een paar jaar geleden al kunnen zien aankomen, stelt pensioenspecialist Rob Goedhart. De doemverhalen over de toekomst van ons stelsel zijn volgens hem niet terecht.

2017

De valkuil van het individuele pensioen

Opinie
40
Rob Goedhart

Rob Goedhart

Ons collectieve pensioenstelsel ligt al jaren onder vuur omdat het ouderen zou bevoordelen ten koste van jongeren. Individuele pensioenpotjes zouden een oplossing bieden voor dit probleem. Rob Goedhart werkt deze vooronderstelling uit in een toegankelijk praktijkvoorbeeld.

Er is geen reden om ons pensioenstelsel bij het oud vuil te zetten

Opinie
36
Rob Goedhart

Rob Goedhart

Sjaak Zonneveld getuigt in zijn column van 17 februari op FTM van zijn voorkeur voor individuele pensioenpotjes. Rob Goedhart deelt Zonnevelds enthousiasme bepaald niet en weerlegt een voor een diens argumenten voor het onderuithalen van het huidige Nederlandse pensioenstelsel.

Waarom laten pensioenfondsen zich door jan-en-alleman ringeloren?

Column
22
Rob Goedhart

Rob Goedhart

Steeds harder klinkt de laatste jaren de roep om een nieuw pensioensysteem op individuele basis - maar niet uit de hoek van werknemers en werkgevers. Rob Goedhart gaat voor zijn serie over pensioenen eens stevig met beide benen op de grond staan en vraagt: 'Wie willen dat dan wel? En waarom eigenlijk?'

2016

Gaat het pensioenplan van 50Plus echt ten koste van jongeren?

Column
49
Rob Goedhart

Rob Goedhart

D66-pensioenwoordvoerder Steven van Weyenberg toonde zich onaangenaam verrast over het plan van 50Plus om voor pensioenfondsen een minimale rekenrente van 2 procent te hanteren zodat de pensioenen nu niet hoeven te worden gekort. Maar waarom zou je er eigenlijk van uitgaan dat de rente over 30 jaar nog steeds op hetzelfde lage niveau staat als nu?

Heeft de woekerpolisaffaire vertakkingen naar de pensioenmarkt?

5
Rob Goedhart

Rob Goedhart

Tien jaar geleden ontbrandde de smeulende woekerpolisaffaire. Levensverzekeraars bleken hun klanten jarenlang onverklaarbaar hoge bedragen aan ‘kosten’ in rekening te hebben gebracht voor beleggingsverzekeringen. Inmiddels is de rol van levensverzekeraars in die markt uitgespeeld, maar hoe zit dat met de markt voor pensioenregelingen? Worden ook daar zulke absurde kosten gerekend? FTM gaat dat de komende tijd uitzoeken — met uw hulp.

Is 1,4 biljoen euro echt niet genoeg?

Column
22
Rob Goedhart

Rob Goedhart

Pensioenvoorzieningen zijn al zo oud als de mensheid zelf, betoogt pensioenspecialist Rob Goedhart in zijn eerste bijdrage op FTM. De komende tijd zal Goedhart dieper ingaan op deze belangrijke pijler van onze verzorgingsstaat, en hij begint bij de basis: het huidige Nederlandse pensioenstelsel — en waarom dat onder druk staat.