Auteur

S. de Beter

S. de Beter is niet mijn echte naam. Ik koos voor een pseudoniem om de kans te vergroten dat mijn schrijfsels op waarde worden geschat. Zie het als aanklacht tegen de sociaalwetenschappelijke variant van de huidige celebrity-cultuur, waarin de overgrote meerderheid van de economen en andere sociale wetenschappers nog uitsluitend artikelen en columns lezen van bekende collega’s, zodat ze hun oordeel – positief of negatief – al klaar hebben. 

Nederlandse economen vormen een soort dorpsgemeenschap, waar je al gauw in een hokje wordt gestopt. Doorslaggevend is niet wat iemand zegt, maar vooral diens rang in de academische pikorde. En niet-economen hoef je als econoom al helemaal niet serieus te nemen. Zoals Dani Rodrik in zijn recente boek Economics Rules (2015; 172-173) ironisch stelt: ‘…the guild mentality renders the profession insular and immune to outside criticism. The models may have problems, but only card-carrying members of the profession are allowed to say so.’
Vrij vertaald: kritiek uiten op economische modellen mag alleen als u lid bent van het Enige Echte Economen-Gilde. En dat laatste is natuurlijk moeilijk te controleren als je niet onder eigen naam publiceert. Vandaar dat schuilnamen consequent geweigerd worden door de redactie van economische tijdschriften, en dat sommige collega’s geïrriteerd op mijn blog.

Eigenlijk is dat vreemd – of in ieder geval inconsequent – want aan de andere kant geldt nu juist bij de betere wetenschappelijke tijdschriften dat de ingestuurde artikelen – terecht – door anonieme reviewers worden beoordeeld. 

Schuilcollega’s


In de literaire wereld is het schrijven onder een nom de plume wél geaccepteerd. Denkt u maar aan Nescio, Willem Elsschot, Marek van der Jagt, Anna Enquist en Multatuli – als we ons beperken tot vijf grote schrijvers in de Nederlandse taal. Of aan vrouwelijke auteurs, die in vroeger tijden alleen konden doorbreken door een mannennaam te hanteren. Ook in de journalistiek opereerden columnisten zeker vroeger geregeld onder een schuilnaam: Tamar, Kronkel, Piet Grijs, Battus enzovoorts. In economenland volg ik het voorbeeld van The Economist, waar columnisten ook een pseudoniem gebruiken (‘Bagehot’, ‘Lexington’, ‘Schumpeter’).

In de literaire en journalistieke wereld werd en wordt het pseudoniem vaak gekozen om meer vrijheid te hebben bij het opschrijven van polemische of in elk geval onorthodoxe standpunten. Ook bij de economische en sociale wetenschappen hebben we, zeker vandaag de dag, dit soort standpunten hard nodig om de zelfgenoegzaamheid en navelstaarderij te doorbreken die helaas bij te veel academici domineren. 

Meer informatie over mij.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

Artikelen
17
2017

Nederland heeft behoefte aan een parallelle arbeidsmarkt

Opinie
16
S. de Beter

S. de Beter

Samen met onderwijsvouchers is de combinatie van garantie-inkomen en basisbanen veel beter dan het onvoorwaardelijke basisinkomen waarbij ook miljonairs ‘gratis geld’ krijgen. Dat stelt S. de Beter in de vijfde en laatste aflevering van zijn serie over nieuwe vormen van sociale zekerheid en een menswaardig bestaan.

Valse voorspellingen over basisinkomen en basisbaan

Opinie
69
S. de Beter

S. de Beter

Bij invoering van een minimaal basisinkomen zal gemiddeld 5 procent van de beroepsbevolking zich terugtrekken van de arbeidsmarkt, zo denkt voorspellingenfabriek CPB. Volgens S. de Beter is deze schatting van het Haagse Orakel op drijfzand gebaseerd. Ook de pleitbezorgers van basisbanen om juist méér mensen op de arbeidsmarkt te krijgen, spaart hij niet. De voorlaatste aflevering van een serie over het basisinkomen en zijn varianten.

Twee ‘rechtse’ voorstellen om ongelijkheid terug te dringen

Opinie
35
S. de Beter

S. de Beter

De ongelijkheid in opleidingsniveau drijft een wig in onze samenleving, aldus S. de Beter. Bovendien wordt deze tweedeling steeds erger. Eerder al zagen we hoe neoliberaal Milton Friedman met zijn ideeën voor een garantie-inkomen verrassend progressief bleek. Hoe zit dat met onderwijs?

Garantie-inkomen laat arbeidsmarkt beter functioneren

Opinie
47
S. de Beter

S. de Beter

In het eerste deel van zijn serie over het basisinkomen, stelde S. de Beter het garantie-inkomen voor als een rechtvaardiger en werkbaarder alternatief voor het onvoorwaardelijk basisinkomen. In dit tweede deel richt hij zich op de gevolgen van dit garantie-inkomen voor de arbeidsmarkt.

Hoe neoliberaal Milton Friedman de fans van het basisinkomen links inhaalt

Opinie
90
S. de Beter

S. de Beter

De roep om een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen wint zienderogen aan kracht, en hier en daar wordt er ook al mee geëxperimenteerd. S. de Beter staat niet onwelwillend tegenover het idee van een algemeen basisinkomen, maar meent dat er een veel betere manier is om het te realiseren. Deel 1 in een serie over het basisinkomen.

Hoe help je Wilders in het pluche? Zeg PVV-stemmers dat ze dom zijn

43
S. de Beter

S. de Beter

Als je kinderen alleen maar vertelt wat ze fout doen, werkt dat averechts. Hetzelfde geldt voor PVV-stemmers, aldus columnist S. de Beter. Veel van de kritiek op hen snijdt bovendien geen hout.

2016

Het is tijd voor politiek van onderop

Opinie
16
S. de Beter

S. de Beter

Steeds meer mensen keren zich ontevreden af van de politiek. De triomf van Donald Trump laat zien hoe gemakkelijk hun boosheid misbruikt kan worden door allerlei volksmenners. Het wordt hoog tijd om de politieke discussie nieuw leven in te blazen. Gastauteur S. de Beter doet enkele suggesties.

Zelfs de Albert Cuyp is geen vrije markt

Opinie
21
S. de Beter

S. de Beter

Rechts wil meer markt, links meer overheidsingrijpen. Het wordt hoog tijd dat we dit soort stereotypen verlaten, schrijft S. de Beter. We moeten wezenlijke discussies gaan voeren over geschikte combinaties van centrale en decentrale besluitvorming. Alleen zo kunnen we stappen zetten om het marktmechanisme naar behoren te laten functioneren.

Nederland telt steeds meer fiscale vluchtelingen

Opinie
13
S. de Beter

S. de Beter

De strijd tussen staten om multinationals te paaien met gunstige belastingvoorwaarden heeft veel weg van de bewapeningswedloop uit de Koude Oorlog, schrijven gastauteurs S. de Beter en Rob Baard. Nederland doet volop aan dit spel mee, en kent ook de nodige brievenbusfirma’s van eigen bodem. Een verkennend onderzoek van de auteurs geeft meer inzicht in de omvang van belastingontwijking via ons land.

Maak van het eigen risico een eigen bijdrage

Opinie
73
S. de Beter

S. de Beter

Het eigen risico in de zorg lijkt een heftige kwestie te worden in de landelijke verkiezingen van 2017. PVV, 50Plus, SP en GroenLinks hebben al bepleit dat het moet verdwijnen. Hun tegenstanders schermen met een verhoging van de collectieve lasten. De afweging tussen principes en pecunia kan worden vermeden door na te denken over een gelimiteerde eigen bijdrage, schrijft S. de Beter.

Luie donders, die economen

Opinie
27
S. de Beter

S. de Beter

Economen werken heus heel hard, vindt gastauteur S. de Beter. Jammer alleen dat zij, met dank aan steeds ‘betere’ statistische technieken, slechts modellen produceren die nauwelijks falsifieerbare voorspellingen opleveren. En jammer dat het CPB daar geen rekening mee houdt als het er weer eens naast zit met de werkeloosheidscijfers. Hoe wetenschappelijk is dat?

Stemmen met je portemonnee

Column
28
S. de Beter

S. de Beter

Wil je de wereld verbeteren? Gebruik dan je portemonnee. Volgens S. de Beter liggen de beste mogelijkheden voor politieke strijd inmiddels bij de burger als consument. In feite kan ons stemrecht elke dag worden uitgeoefend, zo meent hij zelfs. Hoe zit dat?

Basisinkomen maakt arbeid goedkoper en vooral flexibeler

83
S. de Beter

S. de Beter

Een veelgehoord aspect in het actuele debat over het basisinkomen is het effect ervan op de arbeidsmarkt. Tegenstanders wijzen er onder meer op dat een onvoorwaardelijk basisinkomen onbetaalbaar is en dat het burgers zou demotiveren om nog te werken. Volgens S. de Beter zijn daar echter belangrijke argumenten tegenin te brengen. Welke zijn dit?

Wie in de bankierseed gelooft is naïef

Column
39
S. de Beter

S. de Beter

Volgens S. de Beter hoeven we niet veel te verwachten van de ingevoerde bankierseed. De eed is te vaag geformuleerd en over de indirecte gevolgen voor bankmedewerkers is niet goed nagedacht. Wat zijn de alternatieven?

Digitale media vormen nog te weinig een deeleconomie

Column
10
S. de Beter

S. de Beter

Serieuze digitale media weren liefst reacties van 'reaguurders en frustraten' op hun sites. Bijvoorbeeld met een betaalmuur. Maar daarmee missen ze de kritiek van alle niet-betalende lezers op hun product, reageert S. de Beter. Daar heeft hij wel oplossingen voor. 'Het huidige digitale tijdperk biedt veel meer mogelijkheden om de wensen en meningen van diverse lezersgroepen in kaart te brengen.'

Wordt in oktober 2016 de laatste Nobelprijs voor de Economie uitgereikt?

Column
7
S. de Beter

S. de Beter

We moeten meer leren vertrouwen op ons 'slimme onbewuste' en gezond verstand dan op de ingewikkelde theorieën van gelauwerde economen. De Nobelprijs zorgt ervoor dat die ten onrechte op een voetstuk komen te staan. Hoogste tijd om de Nobelprijs voor de economie af te schaffen, vindt gastauteur S. de Beter.

Grabbelton van de economie

Column
0
S. de Beter

S. de Beter

Goede voorspellers zijn economen nooit geweest, de financiële crisis zagen zij ook al niet aankomen. Je zou verwachten, denkt gastauteur S. de Beter, dat ze daarvan geleerd hebben meer lijntjes uit te gooien naar andere sociale wetenschappen, die daar beter in zijn. Maar nee hoor. Recent verscheen een boek – uitsluitend voor vakbroeders – waarin 250 economie hoogleraren open deuren intrappen of 'resultaten' melden, die andere sociale wetenschappen al eerder vonden.