Jeugdzorg in het Rood

Jeugdzorg in het rood

Een landelijk onderzoek, regionaal uitgewerkt

#jeugdzorginhetrood
 • De Limburger
 • Logo Tubantia
 • Logo De Stentor
 • Logo Follow the Money
 • De Gelderlander
 • Dagblad van het Noorden
 • Omroep Flevoland
 • Noordhollands Dagblad
 • Pointer
 • Leidsch Dagblad
 • Logo Leeuwarder Courant

DEN HAAG - Duizenden jeugdzorgwerkers staken voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis. Ze willen van minister Hugo de Jonge van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) meer geld voor jeugdzorg (750 miljoen), minder administratiedruk, een einde aan de inkoopwaanzin en 200 miljoen euro voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor de 30.000 jeugdzorgwerkers in Nederland.
© ANP / Niels Wenstedt

17 JOURNALISTEN, 10 REDACTIES, 352 GEMEENTEN

1 VRAAG
waar gaat het geld in de jeugdzorg heen?

 

Jeugdzorg is een vergiet: het Rijk pompt er miljarden in, maar het geld spuit er aan de kant van gemeenten uit. 97 procent van de gemeenten geeft meer geld uit aan jeugdzorg dan zij ervoor krijgen van het Rijk. Recent schakelde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een arbitragecommissie in, die adviseerde met 1,9 miljard extra over de brug te komen. Het Rijk zegde voor het jaar 2022 1,3 miljard toe, op voorwaarde dat het jeugdzorgstelsel hervormd wordt.  

Intussen gaan in sommige delen van het land zorginstellingen en gemeenten ruziënd over straat. Grote zorginstellingen vallen om door geldgebrek. Andere verdienen goed in deze jeugdzorgmarkt. Niet alleen de gemeenten duikelen in het rood, ook bereiken ons signalen dat niet ieder kind de zorg krijgt die het nodig heeft. En daar was het juist om te doen toen gemeenten jeugdzorg in hun pakket kregen: betere zorg aan kwetsbare kinderen, het liefst dicht bij huis.

Wat is hier aan de hand?

 


Data, data, data

Om antwoord op die vraag te vinden, beginnen we in maart vorig jaar met het verzamelen van gegevens. We vragen gemeenten om cijfers: hoeveel geven zij tussen 2015 en 2019 uit aan jeugdzorg, voor hoeveel kinderen en aan wie betalen ze voor wat? Deze uitgaven van gemeenten gecombineerd met de jaarrekeningen van zorgaanbieders moet een goed inzicht bieden in de ‘markt’ jeugdzorg. Inmiddels hebben we alle gemeenten gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. In onderstaande kaart houden we de huidige stand van zaken bij.

In de kaart hierboven zie je hoe de data-uitvraag er op dit moment voor staat. De kaart wordt automatisch bijgewerkt als we nieuwe informatie binnenkrijgen.


Explosie becijferd

Met pakweg vijftig gemeenten die gegevens leveren, gaan we van start. In januari 2021 ontmoeten alle deelnemende journalisten elkaar, ieder vanuit de eigen huiskamer, voor het eerst. We richten onze eerste pijlen op de explosieve groei van de ‘markt’ jeugdzorg in de afgelopen jaren. Hoeveel jeugdzorgbedrijven zijn er bijgekomen? Hoewel ongelijk over het land verdeeld, vertoont iedere regio een forse groei. Hierin heeft de methode waarmee gemeenten jeugdzorg inkopen een grote rol gespeeld. 

Inmiddels zijn we zover dat we over onze bevindingen gaan publiceren. De komende maanden onderzoeken en publiceren we verder.Onderzoekspartners  Onderzoeksteam   

  Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek / Stichting Muckraker.

  Stimuleringsfonds voor de Journalistiek Stichting Muckraker