Dossier Shell Papers

Gevolgd door 6.328 leden

Volg dit dossier en blijf op de hoogte via e-mail

We onderzoeken de banden tussen Shell en de Nederlandse overheid. Help je mee?

Zo kun jij bijdragen:

Wij willen weten welke documenten belangrijk zijn. Hoe meer mensen naar de documenten kijken, hoe sneller dat gaat. Dit kun jij doen:

 1. Ga naar de documenten en toets in onze zoekmachine een term in waarvan jij denkt dat het resultaat oplevert.
 2. Neem zoveel documenten door als je wil.
 3. Kom je iets tegen waarvan je vindt dat de redactie ernaar moet kijken? Klik dan op het duimpje omhoog bij ‘is dit document belangrijk?’. Laat eventueel ook weten waarom je het document relevant vindt voor het onderzoek.

Bekijk deze video voor meer uitleg:

We verwachten niet dat je alle documenten voor ons doorneemt. Je helpt ons al enorm als je één document leest.

Waarom dit onderzoek?

Sinds zijn oprichting eind 19e eeuw onderhoudt Shell nauwe banden met de Nederlandse overheid. Al eerder dook de naam van de olie- en gasgigant op rond economisch, fiscaal, internationaal, milieu- en zelfs onderwijsbeleid.

Dat roept vragen op. Hoe — en door wie — vindt de afweging van de verschillende belangen plaats? Hoe steekt de relatie tussen Shell en de overheid in elkaar? En wat zijn de gevolgen?

Hoe onderzoeken we dit?

In april 2019 stuurde Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) zeventien Wob-verzoeken naar evenzoveel overheidsorganen. In die verzoeken vraagt PAJ om alle documenten – denk aan e-mails, memo’s, beleidsstukken en zelfs WhatsAppjes – sinds 2005 die afkomstig zijn van, gericht zijn aan, of gaan over Shell.

Inmiddels hebben we duizenden documenten binnen. Een team van journalisten is hard aan het werk om de documenten door te nemen. Daarbij kunnen we alle hulp gebruiken.

Als volger van dit dossier blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de Wob-procedure, ontvang je vrijgegeven documenten en kun je daar zelf mee aan de slag. Bovendien draag je bij aan het succes van dit project: hoe meer volgers, hoe zichtbaarder de interesse in de documenten.

Wil je meer weten over de redenen en mensen achter deze Wob? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen.

  Wettelijke WOB-termijn

  104-130 weken

  Verzoek

  Bezwaar

  Beroep

  Hoger beroep

  8 weken
  18 weken
  39-52 weken
  39-52 weken

  Min AZ

  Verzoek afgewezen
  37 weken
  124 weken
  36 weken
  -

  Toelichting

  Algemene Zaken is het ministerie van de minister-president. Het ministerie houdt zich bezig met de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid en van de overheidscommunicatie. Ook verzorgt het departement de voorlichting over het Koninklijk Huis. Shell komt regelmatig ter sprake in de ministerraad en de onderraden.

  De organen bij of onder AZ die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
  - Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
  - DFEZ: Directie Financieel-Economische Zaken
  - Kabinet MP
  - Kabinet der Koning, Koninklijk Huis, Koning
  - Ministerraad, waaronder onderraden en commissie waaronder:
  - Raad Financiële en Economische Zaken, Infrastructuur en Landbouw: RFEZIL
  - Raad Bestuur en Justitie: RBJ
  - Raad Veiligheid en Inlichtingen: RVI
  - Raad voor Koninkrijksrelaties: RKR
  - Raad Defensie en Internationale Aangelegenheden: RDIA
  - Raad Europese Aangelegenheden: REA
  - Ministeriële Commissie Klimaat en Energie
  - SG Beraad
  - RVD: Rijksvoorlichtingsdienst
  - VoRA: Voorlichtingsraad
  - WRR: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
  - Alle documenten bij of onder AZ inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is.

  Min Buza

  Verzoek afgewezen
  37 weken
  124 weken
  36 weken
  -

  Toelichting

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking is in Nederland het ministerie dat zich bezighoudt met de buitenlandse relaties van het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Ook ondersteunt het ministerie Nederlanders en Nederlandse bedrijven in het buitenland, waaronder Shell. Daarnaast detacheert het ministerie hoge ambtenaren bij Shell.

  De organen bij of onder BUZA die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
  - Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
  - Handelsmissies
  - Conferenties van ambassadeurs en/of vertegenwoordigers
  - Nederlandse ambassades [vele tientallen Nederlandse ambassades hebben contacten met Shell; indien gewenst kan een lijst overlegd worden]
  - Vertegenwoordigingen van Nederland bij EU / NAVO / VN / WHO
  - FMO: Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
  - Alle documenten bij of onder BUZA inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

  Min BZK

  Verzoek afgewezen
  37 weken
  124 weken
  36 weken
  -

  Toelichting

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft zorg voor het goed functioneren van het openbaar bestuur van ons land en de kwaliteit van de dienstverlening door de overheid. Shell en BZK wisselen onderling leidinggevend personeel uit via een detacheringsprogramma.

  De organen bij of onder BZK die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
  - Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
  - Algemene bestuursdienst
  - ABDTOPConsult
  - Overzeese gebiedsdelen
  - Alle documenten bij of onder BZK inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

  MinDef

  Verzoek afgewezen
  37 weken
  160 weken
  -
  -

  Toelichting

  Het Nederlandse ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de bescherming van Nederland en de overzeese gebiedsdelen en voor hiertoe beschikbare personele, financiële en materiële middelen. Shell is een belangrijke partner van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO), de organisatie die zich bezighoudt met het beheer van de NAVO pijpleidingen. Daarnaast zit Shell in een klankbord die door Defensie wordt geraadpleegd over de transitie van de Defensieorganisatie.

  De organen bij of onder MinDef die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
  - Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
  - Beveiliging Defensieorderbedrijven
  - DPO: Defensie Pijpleiding Organisatie
  - Defensie Materieel Organisatie
  - Directie Wapensystemen & Bedrijven
  - Defensie Brand en Bedrijfsstoffen Bedrijf
  - Klankbord adaptieve krijgsmacht
  - NAVO
  - Alle documenten bij of onder MinDef inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

  Min EZK

  Verzoek afgewezen
  37 weken
  124 weken
  36 weken
  -

  Toelichting

  Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als voornaamste taak de economische ontwikkeling van Nederland te bevorderen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor klimaat, energie en technologische innovatie. Shell neemt deel aan de sectorraad van de industrie voor de topsector Chemie. EZK neemt deel aan het ‘Gasgebouw’, een overleg tussen de Nederlandse staat, Shell en ExxonMobil rond de winning en verkoop van aardgas.

  De organen bij of onder Min EZK die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
  - Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
  - ACM: Autoriteit Consument en Markt
  - Bestuurstafel Groningen Bovengronds [incl DG Groningen bovengronds]
  - COVA: De Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten
  - CPB: Centraal Planbureau
  - Dutch Trade Board
  - Dutch Trade and Investment Board
  - EBN: Energie Beheer Nederland
  - ECN: Energieonderzoekcentrum Nederland
  - Gasgebouw / NAM
  - GasTerra
  - Industrietafel klimaatakkoord [incl subtafel Big 12]
  - Innovatieplatform
  - ISB: International Strategic Board
  - KEM: Kennisprogramma Effecten Mijnbouw
  - Klimaatberaad
  - Maatschap Groningen
  - Mijnraad
  - NCG: Nationaal Coördinator Groningen
  - NEa: Nederlandse Emissieautoriteit
  - RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  - RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  - Sectorraad vd industrie voor de Topsector Chemie [Holland Chemistry]
  - SODM: Staatstoezicht op de mijnen
  - Tcbb: Technische commissie bodembeweging
  - TNO: Ned. organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
  - Top sector energie
  - Regionale investeringsfondsen
  - Alle documenten bij of onder Min EZK inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

  MinFin

  Verzoek afgewezen
  37 weken
  124 weken
  36 weken
  -

  Toelichting

  Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het financieel-economische beleid in Nederland en het beheer van de overheidsfinanciën. Shell heeft regelmatig contact met het Ministerie van Financiën over belastingkwesties.

  De organen bij of onder MinFin die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
  - Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
  - AFM: Autoriteit Financiële markten
  - Atradius Dutch State Business
  - Belastingen
  - Directie financieringen
  - Douane
  - FIOD: Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
  - Generale Thesaurie
  - Inspectie der belastingen
  - Nederlandse Gasunie
  - Alle documenten bij of onder MinFIn inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

  Min J&V

  Verzoek afgewezen
  37 weken
  124 weken
  36 weken
  -

  Toelichting

  Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de rechtshandhaving en veiligheid. Het OM werkt aan de strafzaak tegen Shell waarin het bedrijf wordt verdacht van betrokkenheid bij omkoping van hoge ambtenaren in Nigeria.

  De organen bij of onder Min JenV die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
  - Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
  - College voor de rechten van de mens
  - NCTV [w.o. dreigingsbeeld, vitale infrastructuur, hard targets]
  - OM
  - Alle documenten bij of onder Min JenV inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

  Min I&W

  Verzoek afgewezen
  37 weken
  124 weken
  36 weken
  -

  Toelichting

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor verkeer en waterstaat, ruimtelijke ordening en leefbaarheid. Het Ministerie IenW zit met Shell in onder meer het Platform LNG, Platform Waterstof en klankbordgroep Chemische stoffen.

  De organen bij of onder Min I&W die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
  - Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
  - Commissie MER: Commissie Milieueffectrapportage
  - ILT: De Inspectie Leefomgeving en Transport
  - KNMI: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
  - NIWO: Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
  - PBL: Planbureau voor de Leefomgeving
  - Rijkswaterstaat
  - Stichting Milieukeur
  - Alle documenten bij of onder Min I&W inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

  Min OCW

  Verzoek afgewezen
  37 weken
  124 weken
  36 weken
  -

  Toelichting

  Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Shell is gezamenlijk met het Ministerie van OCW inhoudelijk en financieel betrokken bij meerdere educatieve en culturele programma’s.
  De organen bij of onder Min OCW die tenminste onder dit Wob-verzoek vallen zijn:
  - Alle departementsdelen, waaronder alle bij of onder het departement functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3] ook indien u doorgaans aan hen niet doorgeleid, waaronder:
  - Stichting Avond van Wetenschap en Maatschappij
  - Bekostigde instellingen voor het primair onderwijs (PO) (cluster)
  - Bekostigde instellingen voor het voortgezet onderwijs (VO) (cluster)
  - Bekostigde instellingen voor hoger beroepsonderwijs (cluster)
  - Bekostigde instellingen voor wetenschappelijk onderwijs (cluster)
  - Charter diversiteit
  - Curruculum.nu, programma
  - Dutch Government Pride, waaronder Workplace Pride
  - Expertisecentrum voor diversiteitsbeleid: ECHO, w.o. de ECHO Award
  - Generation Discover
  - Jet-net/TechNet
  - Landelijke Regiegroep Techniekpact
  - Masterplan Beta Techniek
  - Musea met een Shell-connectie, waaronder Boerhave en Van Gogh
  - Stichting Naturalis Biodiversity
  - NWO: Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, w.o.:

  - Solar to Products
  - DeepNL
  - Sloshing van LNG
  - Future Energy Conference
  - Computational sciences for energy research

  - Platform Beta Techniek
  - Raad voor Cultuur
  - Rathenau Instituut
  - Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven: SBB [Shell zit in marktsegment Procesindustrie en laboratoria wat onderdeel is van de Bedrijfstakgroep Techniek en gebouwde omgeving van SBB]
  - Shell Discovery Festival [opening door SG OCW]
  - Shell Eco-marathon
  - Stichting Leerplanontwikkeling: SLO
  - Techniekpact
  - VNO-NCW
  - Shell Centenary Scolarschip Fund [TSCSF], waaronder
  - Het Maakkunde onderwijsprogramma [lesmethode van NEMO]
  - Alle documenten bij of onder Min OCW inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

  Provincie Drenthe

  In behandeling
  148 weken
  49 weken
  -
  -

  Toelichting

  Provincie Drenthe is onder meer verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid binnen de provincie Drenthe. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de gemeenten. De NAM, waar Shell voor de helft eigenaar van is voert de gaswinning binnen Provincie Drenthe uit.

  We vragen tenminste documenten inzake contacten met:
  - Energy Valley
  - NAM
  - IPO: Interprovinciaal Overleg
  - Al dan niet formele, al dan niet incidentele, overleggen of contacten tussen de provincie en Shell

  Provincie Groningen

  In behandeling
  197 weken
  -
  -
  -

  Toelichting

  Met Provincie Groningen zijn constructieve afspraken gemaakt over het Wob-verzoek. Er is een werkplan voor de aanlevering van de documenten.

  Provincie Groningen is onder meer verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid binnen de provincie Groningen. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de gemeenten. De NAM, waar Shell voor de helft eigenaar van is, voert de gaswinning binnen Provincie Groningen uit.

  Het Wob-verzoek beperkt zich tot organen bij of onder de Provincie Groningen waaronder:
  - Alle bij of onder u functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3]
  - Alle documenten bij of onder de Provincie Groningen inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is.

  Ter illustratie onder bovenstaande vallen tenminste documenten inzake contacten met:
  - Energy Valley
  - Industrie- werkgroep Industriecluster Noord-Nederland
  - IPO: Interprovinciaal Overleg
  - New Energy Coalition
  - NAM

  Provincie Zuid-Holland

  Verzoek afgewezen
  37 weken
  77 weken
  83 weken
  -

  Toelichting

  Provincie Zuid-Holland is onder meer verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid binnen de provincie Zuid-Holland. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de gemeenten. Shell en de Provincie Zuid-Holland werken onder meer samen in de Economic Board Zuid-Holland.

  Dit Wob-verzoek beperkt zich tot organen bij of onder de Provincie Zuid-Holland, waaronder:
  - Alle bij of onder u functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3].
  - Alle documenten bij of onder u inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder de Provincie Zuid-Holland in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is
  Ter illustratie onder bovenstaande vallen tenminste documenten inzake contacten met:
  - Amsterdam Economic Board
  - Bank Nederlandse Gemeenten
  - Gemeentelijk havenbedrijf
  - Haven in Rotterdam
  - Schiphol
  - de [vaste] Shell-lobbyist
  - VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten

  Gemeente Amsterdam

  Verzoek afgewezen
  37 weken
  160 weken
  -
  -

  Toelichting

  De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het uitvoeren van landelijk beleid en haar taken zoals vastgelegd in de gemeentewet. Shell en de Gemeente Amsterdam werken samen in onder meer de Amsterdam Economic Board.

  Het Wob-verzoek beperkt zich tot organen bij of onder de Gemeente Amsterdam, waaronder:
  - Alle bij of onder u functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3].
  - Alle documenten bij of onder u inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

  Ter illustratie onder bovenstaande vallen tenminste documenten inzake contacten met:
  - Amsterdam Economic Board
  - Bank Nederlandse Gemeenten
  - Gemeentelijk havenbedrijf
  - Haven in Amsterdam
  - Schiphol
  - de [vaste] Shell-lobbyist
  - VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten

  Gemeente Assen

  81 weken
  81 weken
  -
  -
  -

  Toelichting

  De gemeente Assen heeft op 2 november 2020 als eerste overheidsorgaan ons Wob-verzoek ingewilligd.

  De gemeente Assen is verantwoordelijk voor het uitvoeren van landelijk beleid en haar taken zoals vastgelegd in de gemeentewet. De NAM, waar Shell voor de helft eigenaar van is, heeft haar hoofdkantoor in Assen.

  Het Wob-verzoek beperkt zich tot organen bij of onder de Gemeente Assen, waaronder:
  - Alle bij of onder u functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3].
  - Alle documenten bij of onder u inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

  Ter illustratie onder bovenstaande vallen tenminste documenten inzake contacten met:
  - Bank Nederlandse Gemeenten
  - de [vaste] Shell-lobbyist
  - VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten

  Bekijk voortgang

  Gemeente Den Haag

  Verzoek afgewezen
  37 weken
  160 weken
  -
  -

  Toelichting

  De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor het uitvoeren van landelijk beleid en haar taken zoals vastgelegd in de gemeentewet. Het internationale hoofdkantoor van Shell is gevestigd in Den Haag. De gemeente en Shell voeren samen overleg in Economic Board Zuid-holland.

  Het Wob-verzoek beperkt zich tot organen bij of onder de Gemeente Den Haag, waaronder:
  - Alle bij of onder u functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3].
  - Alle documenten bij of onder u inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

  Ter illustratie onder bovenstaande vallen tenminste documenten inzake contacten met:
  - de [vaste] Shell-lobbyist
  - Economic Board the Hague
  - Economic Board Zuid-Holland
  - The Hague Business Agency
  - Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland
  - VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten
  - West Holland Foreign Investment Agency

  Gemeente Groningen

  In behandeling
  197 weken
  -
  -
  -

  Toelichting

  Met Groningen zijn constructieve afspraken gemaakt over het Wob-verzoek. Er is een werkplan voor de aanlevering van de documenten.

  De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor het uitvoeren van landelijk beleid en haar taken zoals vastgelegd in de gemeentewet. De gemeente Groningen heeft overleg met de NAM, waar Shell voor de helft eigenaar van is, over de gasboringen in de provincie.

  Het Wob-verzoek beperkt zich tot organen bij of onder de Gemeente Groningen, waaronder:
  - Alle bij of onder u functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3].
  - Alle documenten bij of onder u inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

  Ter illustratie onder bovenstaande vallen tenminste documenten inzake contacten met:
  - Bank Nederlandse Gemeenten
  - Industrie- werkgroep Industriecluster Noord-Nederland
  - de [vaste] Shell-lobbyist
  - VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten

  Gemeente Rotterdam

  Verzoek afgewezen
  37 weken
  160 weken
  -
  -

  Toelichting

  De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het uitvoeren van landelijk beleid en haar taken zoals vastgelegd in de gemeentewet. Shell Pernis is een raffinaderij die onder gemeente Rotterdam valt en de Shell Nederland Verkoopmaatschappij (SNV) is in Rotterdam gevestigd. Bovendien neemt Shell deel aan de klimaattafel Moerdijk.

  Het Wob-verzoek beperkt zich tot organen bij of onder de Gemeente Rotterdam, waaronder:
  - Alle bij of onder u functionerende organen [bestuursorganen en organen zoals bedoeld in Wob art. 3].
  - Alle documenten bij of onder u inzake het participeren, deelnemen of vertegenwoordigen door organen of ambtenaren bij of onder u in al die al dan niet formele overleggen, lobbyrelaties, PPP & PPS constructies, platforms, projecten, stages. detacheringen enz., al dan niet formeel namens de overheid, waarin ook Shell participeert, deelneemt of vertegenwoordigd is

  Ter illustratie onder bovenstaande vallen tenminste documenten inzake contacten met:
  - Bank Nederlandse Gemeenten
  - Havenbedrijf Rotterdam NZ – Port of Rotterdam
  - Klimaattafel Moerdijk.
  - Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland
  - Rotterdam The Hague Airport.
  - Rotterdam Partners - Rotterdam Economic Partners
  - de [vaste] Shell-lobbyist
  - Rotterdams Techniek en Technologie Pact
  - Vast overleg Shell activiteiten in Rotterdamse haven
  - VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten: VNG
  - W2C (Waste-to-Chemistry) consortium
  - Warmtebedrijf Rotterdam

  Shell Papers
  21 november 2022

  Hoe Shell het draagvlak terugwon in Noord-Nederland

  Merel de Buck, Alexander Beunder, Jilles Mast & Birte Schohaus
  38
  Aardgas in Groningen
  21 oktober 2022

  Shell gebruikt de parlementaire enquête om de eigen toekomst in Groningen veilig te stellen

  Birte Schohaus, Merel de Buck & Jilles Mast
  33
  Aardgas in Groningen
  26 september 2022

  Winstbejag, achterkamertjesgedoe en afleidingsmanoeuvres tekenen de gaswinning in Groningen

  Birte Schohaus, Jilles Mast, Alexander Beunder & Merel de Buck
  25
  Aardgas in Groningen
  30 augustus 2022

  Podcast | De grootste schat van Nederland

  Frederique de Jong, Sam Gerrits & Birte Schohaus
  3
  Shell Papers
  29 juli 2022

  Groningse waterstoflobby helpt Shell aan nieuw verdienmodel

  Birte Schohaus & Jilles Mast
  48
  Shell Papers
  1 juli 2022

  NAM, Shell en overheid verdoezelden de risico’s van lucratieve gaswinning

  Birte Schohaus, Jilles Mast & Merel de Buck
  28
  Shell Papers
  3 juni 2022

  Kabinetsplan voor verplichte afname van waterstof verzekert Shell van een afzetmarkt

  Birte Schohaus & Jilles Mast
  38
  Shell Papers
  26 mei 2022

  Verlies van Drentse banen laat opportunistische NAM koud

  Birte Schohaus & Jilles Mast
  49
  Shell Papers
  5 mei 2022

  Shell-topman Van der Veer drukte een Rusland-vriendelijk stempel op het NAVO-beleid

  Alexander Beunder, Birte Schohaus & Merel de Buck
  126
  Shell Papers
  3 mei 2022

  Amsterdam bepaalt zelf wel wat ze openbaar maakt over Shell

  Birte Schohaus & Jilles Mast
  59
  Shell Papers
  1 april 2022

  Opstandig Assen gaat toch door de knieën voor de NAM

  Birte Schohaus & Jilles Mast
  9
  Shell Papers
  21 februari 2022

  De ‘Shell Papers’ uit Drenthe staan online – zoek mee!

  Birte Schohaus & Bas van Beek
  6
  Shell Papers
  7 februari 2022

  Drenthe geeft ‘Shell Papers’ vrij

  Birte Schohaus & Jilles Mast
  13
  Shell Papers
  16 november 2021

  Ministerie EZK verwelkomt Shell om over onderzoek naar Shell te praten

  Birte Schohaus, Jilles Mast & Bas van Beek
  10
  Shell Papers
  28 oktober 2021

  Overheid werkt aan rookgordijn rond openbare informatie

  Jilles Mast, Alexander Beunder, Birte Schohaus & Bas van Beek
  68
  Shell Papers
  12 oktober 2021

  Niemand neemt verantwoordelijkheid voor meten van Groningse aardbevingsschade

  Birte Schohaus & Alexander Beunder
  6
  Shell Papers
  16 september 2021

  Onderzoeksteam naar de rechter om openbaarmaking van Zuid-Hollandse Shell-documenten

  Jilles Mast, Alexander Beunder & Bas van Beek
  13
  Shell Papers
  9 juli 2021

  Inspraak bij gaswinning is schone schijn: de burger wikt, Den Haag beschikt

  Jilles Mast & Petra Wijnsema
  15
  Shell Papers
  15 april 2021

  Zo verliepen de eerste twee jaar van ons onderzoek naar de Shell Papers

  Platform Authentieke Journalistiek
  11
  Shell Papers
  15 april 2021

  Oproep: help mee bij het doorspitten van de Shell Papers

  Platform Authentieke Journalistiek
  16
  Shell Papers
  2 november 2020

  Gemeente Assen willigt als eerste het Wob-verzoek inzake de Shell papers in

  Platform Authentieke Journalistiek
  27
  Shell Papers
  20 oktober 2020

  Shell Papers update: ministerie van EZK probeert gemeente Assen te muilkorven

  Platform Authentieke Journalistiek
  20
  Shell Papers
  21 augustus 2020

  Shell Papers update: achter de schermen bij de overheid

  Platform Authentieke Journalistiek
  24
  Shell Papers
  10 maart 2020

  De boekhouding van ‘klimaatscepticus’ Böttcher

  Platform Authentieke Journalistiek
  120
  Shell Papers
  23 februari 2020

  Podcast | Het Nederlandse bedrijfsleven financierde negen jaar lang een klimaatscepticus

  Frederique de Jong & Platform Authentieke Journalistiek
  3
  Shell Papers
  22 februari 2020

  Het Nederlandse bedrijfsleven financierde negen jaar lang een klimaatscepticus

  Platform Authentieke Journalistiek
  173
  Shell Papers
  12 februari 2020

  Shell Papers: Wob naar de Wob, want overheid zegt ‘nee’

  Platform Authentieke Journalistiek
  37
  Shell Papers
  3 januari 2020

  Wob-verzoek Shell Papers afgewezen

  Platform Authentieke Journalistiek
  28
  Shell Papers
  6 oktober 2019

  Podcast | Hoe gaat het met de Shell Papers?

  Frederique de Jong & Platform Authentieke Journalistiek
  11
  Shell Papers
  27 september 2019

  ExxonMobil vindt overheden vooral irritant

  Platform Authentieke Journalistiek
  10
  De Lobbycratie
  3 september 2019

  Lobby van multinationals blijkt kind aan huis bij ministeries

  Platform Authentieke Journalistiek
  40
  Shell Papers
  1 augustus 2019

  Shell Papers belanden in politieke arena na Kamervragen

  Platform Authentieke Journalistiek
  22
  Shell Papers
  31 juli 2019

  Ministerie vraagt om ‘ongepaste en onwettelijke’ inzage in onderzoeksopzet Shell Papers

  Platform Authentieke Journalistiek
  34
  De Lobbycratie
  27 juli 2019

  ABDUP: al bijna 75 jaar de onzichtbare lobby van Nederlandse multinationals

  Platform Authentieke Journalistiek
  362
  Shell Papers
  11 juli 2019

  Shell Papers: Assen en Groningen handelen, terwijl het stil blijft in Den Haag

  Platform Authentieke Journalistiek
  13
  Shell Papers
  19 juni 2019

  Shell Papers: Rijksoverheid wil Wob-verzoek voor 90 procent inperken

  Platform Authentieke Journalistiek
  67
  Shell Papers
  7 juni 2019

  Shell Papers update: bestuursorganen willen Wob-verzoek inperken, maar komen niet met plan van aanpak

  Platform Authentieke Journalistiek
  20
  Shell Papers
  4 juni 2019

  Wob-verzoeken over Shell en de Nederlandse overheid: op welke informatie zitten we te wachten?

  Platform Authentieke Journalistiek
  29
  Shell Papers
  21 mei 2019

  Shell Papers update: de deadline nadert, maar overheid toont weinig interesse in overleg over uitstel

  Platform Authentieke Journalistiek
  15
  Shell Papers
  3 mei 2019

  Shell Papers: wat hebben we de overheid nu precies gevraagd?

  Platform Authentieke Journalistiek
  8
  Shell Papers
  27 april 2019

  Podcast | Dit zijn de Shell Papers

  Arne van der Wal, Frederique de Jong & Platform Authentieke Journalistiek
  4
  Shell Papers
  15 april 2019

  We gaan de verstrengeling tussen Shell en de Nederlandse overheid onderzoeken. Help je mee?

  Platform Authentieke Journalistiek
  133

  April 2021

  13 april

  Gemeente Groningen / Gemeente Assen / Provincie Groningen / Provincie Drenthe

  Kort telefonisch gesprek gevoerd met de vier Noordelijke bestuursorganen om ze bij te praten over de lancering van het dashboard.

  1 april

  Gemeente Groningen

  Op 1 april hebben we een kort gesprek gehad met de Gemeente Groningen over het verloop van de Wob-procedure.

  Maart 2021

  25 maart

  Op 25 maart hebben we de gemeente Amsterdam laten weten akkoord te gaan met een online hoorzitting om ons bezwaar op hun besluit op de Wob-naar-de-Wob toe te lichten. De zitting zal plaatsvinden op 22 april. 

  5 maart

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Op 5 maart 2021 hebben wij het verslag van onze hoorzitting, in het kader van het bezwaar tegen het besluit van EZK op onze Wob naar de Wob, toegezonden gekregen. 

  4 maart

  Gemeente Amsterdam

  De gemeente Amsterdam heeft een mail gestuurd met de vraag of we nog steeds de wens hebben voor een fysieke hoorzitting om ons bezwaar toe te lichten.

  Februari 2021

  26 februari

  Ministerie van Financiën 

  Op 26 februari heeft het ministerie van Financiën een besluit genomen op ons ‘Wob naar de Wob’-verzoek. Het besluit is hier te vinden. 

  12 februari

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Op 12 februari heeft er een hoorzitting plaatsgevonden in het kader van het bezwaar tegen het besluit van EZK op onze Wob naar de Wob. 

  9 februari

  Op 9 februari krijgen we een mail van de Provincie Zuid-Holland met de mededeling dat het advies af en verstuurd is naar de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie. 

  Diezelfde dag vragen we per mail om een kopie van het advies.

  8 februari 

  Provincie Zuid-Holland

  Op 8 februari hebben we een mail gestuurd naar de Provincie Zuid-Holland met de vraag om een update over wat zij gaat doen met het advies van de commissie. 

  Dezelfde dag krijgen we een mail van de Provincie Zuid-Holland met de mededeling dat ze nog in beraad is.

  Januari 2021

  25 januari 

  Ministerie van Algemene Zaken 

  Wij zijn bij de Rechtbank in Amsterdam in beroep gegaan tegen het besluit op bezwaar van het Ministerie van Algemene Zaken over de Wob-naar-de-Wob. De kern van ons betoog is dat notulen van de Ministerraad (MR) en Secretarissen-Generaal Overleg (SGO) nooit integraal geweigerd kunnen worden.  

  20 januari

  Gemeente Assen

  Op 20 januari heeft de gemeente Assen ons de documenten gestuurd, die abusievelijk geen deel uitmaakten van het totale pakket aan beschikbaar gestelde documenten. Om reden van zorgvuldige besluitvorming is besloten de belanghebbenden (Shell en de NAM) in de gelegenheid te stellen om zienswijze te geven. 

  De raadsman van de NAM heeft laten weten uitsluitend bezwaar te maken tegen openbaarmaking van een functietitel van een medewerker. De gemeente Assen heeft hier gehoor aan gegeven.

  20 januari 

  Provincie Groningen

  Op 20 januari 2021 hebben we een voortgangsgesprek met de Provincie Groningen gehad over de behandeling van het Wob-verzoek. We hebben onder meer gesproken over de voortgang van de inventarisatie, hoe de zienswijzeprocedure en beoordelingsfase zal verlopen en hoe het Wob-verzoek zich verhoudt tot de relatie met de Parlementaire enquête gaswinning Groningen. 

  15 januari

  Provincie Zuid-Holland

  Op 15 januari heeft de secretaris van de bezwaarcommissie van Zuid-Holland ons laten weten dat onze zaak in week 3 zal worden besproken in de raadskamer.. Aan het eind van de week hoopt de secretaris ons te kunnen aangeven op welke wijze de procedure zal worden voortgezet. 

  Gemeente Den Haag

  Gemeente Den Haag heeft nooit gereageerd op onze ‘Wob naar de Wob’. Op 24 augustus 2020 bleek dat de behandelend ambtenaar ‘wegens omstandigheden’ voorlopig niet op zijn of haar werk zal zijn en dat de zaak niet overgedragen was. 

  Ook de nieuwe behandelend ambtenaar reageert niet op onze mails. Daarom versturen we op 15 januari 2021 een ingebrekestelling. 

  11 januari

  Provincie Zuid-Holland

  Op 11 januari 2021 hebben we de Provincie Zuid-Holland telefonisch gevraagd om ons een update te sturen over wanneer we het advies van de commissie kunnen verwachten.

  December 2020

  31 december

  Provincie Zuid-Holland

  Op 31 december hebben we van zowel Pels Rijcken als Zuid-Holland een ontvangstbevestiging van onze brief ontvangen. 

  29 december 

  Provincie Zuid-Holland

  Op 29 december 2020 hebben wij een brief gestuurd aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. In de brief vragen wij om een heropening van het bezwaarzitting, omdat er nieuwe feiten naar voren zijn gekomen. 

  Blijkbaar beschikt de provincie wél over inventarisaties/registers van documenten, netjes georganiseerd in een spreadsheet. Als wij naar dergelijke lijsten vroegen, werd het bestaan hiervan ontkend. Er is door de Provincie nagedacht over hoe naar de documenten gezocht kan worden en welke er zijn. Het verzoek blijkt uitvoerbaar. Zelfs de werklasten en kosten zijn voor een deel in kaart gebracht. 

  Wij hopen dat de bezwaarcommissie daarom de volgende route gaat voorstellen: intrekking primaire beslissing, overleg en een nieuwe primaire beslissing.

  22 december

  Provincie Zuid-Holland

  Op 22 december heeft advocatenkantoor Pels Rijcken, namens de Provincie Zuid-Holland, ons verzoek om de behandeling van de zaak bij de bezwaarcommissie voort te zetten doorgestuurd naar de secretaris van de commissie.

  15 december 

  Ministerie van Algemene Zaken 

  Op 15 december 2020 heeft het Ministerie van Algemene Zaken een besluit genomen op het bezwaar dat is ingediend door PAJ tegen het besluit over de Wob-naar-de-Wob. Er is besloten om gedeeltes van de agenda van het Secretarissen-Generaal Overleg en de ministerraad openbaar te maken, inclusief de besluitenlijst van de ministerraad die gaan over de behandeling van het oorspronkelijke verzoek.

  7 december

  Provincie Zuid-Holland

  Tijdens de hoorzitting van de bezwaarcommissie met Zuid-Holland en PAJ is afgesproken dat wij met elkaar in gesprek gaan. De bezwaarcommissie heeft de behandeling van de zaak tot die tijd aangehouden. Het gesprek heeft op 7 december plaatsgevonden. Naar aanleiding van van nieuwe feiten die aan het licht zijn gekomen, heeft PAJ de wens uitgesproken om de behandeling van de zaak bij de commissie voort te zetten. PAJ zal deze gronden schriftelijk aanvullen. Zie voor een nadere toelichting de update van 29 december.

  November 2020

  27 november

  Provincie Zuid-Holland

  Op 27 november heeft de Provincie Zuid-Holland een besluit genomen op ons bezwaar inzake de Wob-naar-de-Wob. Dit gebeurde in reactie op het advies van de bezwaarcommissie. We krijgen aanvullende documenten over onder meer de quick scan die is uitgevoerd. 

  16 november

  Gemeente Assen

  De gemeente Assen geeft aan dat het tweede deel van map 31 op onverklaarbare wijze buiten beeld is geraakt en ook niet bij de zienswijze is betrokken. Shell en de NAM hebben dus geen gelegenheid gehad een zienswijze te geven op de documenten die worden geopenbaard. Met het oog op een zorgvuldige besluitvorming is de gemeente Assen voornemens hen alsnog die gelegenheid te geven. Afhankelijk van de uitkomsten van deze zienswijze, zal de gemeente de documenten alsnog aan ons verstrekken, of moeten concluderen dat bepaalde stukken niet voor openbaarmaking in aanmerking kunnen komen. 

  13 november

  Gemeente Assen

  Op 13 november hebben wij de gemeente Assen gemaild, met de mededeling dat de documenten in map 31 (Correspondentie team Communicatie) wel toegekend zijn, maar niet zijn verstrekt. We hebben aangegeven dat het bij deze grote Wob-verzoeken niet gek is al er iets mis gaat en dat we hopen hopen dat de documenten alsnog spoedig verstrekt kunnen worden. 

  4 november

  Provincie Groningen

  Kort overleg over het verloop van de behandeling van het Wob-verzoek.

  2 november

  Gemeente Assen

  Vandaag heeft de gemeente Assen, als eerste van de zeventien aangeschreven Nederlandse bestuursorganen, het Wob-verzoek inzake de Shell papers ingewilligd. Dit tegen het uitdrukkelijke verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in.

  Lees hier de hele update.

  September 2020

  25 september

  Provincie Zuid-Holland

  Op 25 september hebben we Pels Rijcken, de juridische vertegenwoordiger van Zuid-Holland, laten weten dat we open staan voor overleg zoals besproken op de hoorzitting bij de provincie Zuid-Holland. We laten weten dat we de hoorzitting niet over zullen doen, maar dat we zullen verkennen op welke delen beslist kan worden. 

  Tevens leveren we enkele documenten uit de ‘Wob om de Wob’ aan die tijdens de hoorzitting ter sprake kwamen.

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Op 25 september hebben we kort gebeld met EZK en daarna een kort verslag opgestuurd n.a.v. van dit gesprek. 

  We hebben vier concrete punten:

  1: Is de geplande hoorzitting van EZK of van meer partijen? 

  2: We willen duidelijkheid of het in de hoorzitting gaat om ambtelijk horen of om gehoord worden door een hoorcommissie.

  3: Vanwege onduidelijkheden over punten 1 en 2 en vanwege het achterhaald zijn van de primaire beslissing, zo uit de openbaarmakingen in de Wob om de Wob bleek, is de zaak volgens ons niet zittingklaar. 

  4: We geven aan dat we zeer hechten aan een correct verloop van de procedures. 

  We wensen snel antwoord op deze vragen. Het liefst voor 1 oktober, doch uiterlijk op die datum. Als er onduidelijkheid blijft zullen we rechtsmiddelen inzetten tegen de geplande hoorzitting. 

  We geven aan dat als we goed geïnformeerd worden tijdens de weg naar 1 oktober, dat we dan kunnen komen tot een uitstel van de hoorzitting met bijvoorbeeld 1-2-3 maanden. Dit betekent uiteraard dat we dan afzien van de inzet van rechtsmiddelen inzake deze hoorzitting/hoorzittingen. 

  24 september

  Provincie Zuid-Holland

  Op 24 september hebben wij een mailtje ontvangen van Pels Rijcken, de juridische vertegenwoordiger van Zuid-Holland, met de vraag of wij geïnteresseerd zijn in overleg. De bezwarencommissie van Zuid-Holland had tijdens de hoorzitting aan beide partijen de vraag voorgelegd of een overleg ertoe zou kunnen leiden dat een deel van het verzoek alsnog in behandeling wordt genomen. Via Pels Rijcken laat het college van Zuid-Holland ons weten deze mogelijkheid in overleg te willen verkennen. 

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Op 24 september laat een ambtenaar van EZK ons weten dat de hoorzitting zal worden gehouden op 14 oktober 2020 om 10:00. De hoorzitting zal worden gehouden bij het Ministerie van Financiën. Op onze eerdere vragen van 7 september zullen we een inhoudelijk antwoord ontvangen zodra de samenstelling van de hoorcommissie rond is. Ook de officiële uitnodiging zullen we op een nader moment ontvangen. 

  22 september

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Op 22 september hebben we onze bewaargronden ingediend tegen de primaire beslissing van I&W op onze Wob om de Wob.

  16 september

  Ministerie van Algemene Zaken

  Op 16 september heeft het Ministerie aangegeven dat ze kennis hebben genomen van onze voorkeur voor een hoorzitting op het ministerie. Zij zullen hier nu de mogelijkheden voor bekijken en bespreken met de voorzitter.  

  Provincie Zuid-Holland

  Op 16 september bespraken de Statenleden van Zuid-Holland  hun Wob-beleid. Bas van Beek, kwam inspreken over zijn ervaring met de provincies: “Zuid-Holland probeert de verzoeken voortdurend af te houden. Ik denk niet dat het voortkomt uit kwade wil, het lijkt meer op paniekvoetbal. De situatie met de informatie-infrastructuur en archieven is dusdanig slecht dat snel naar redenen worden gezocht om het verzoek af te wijzen.”. De video is hier terug te zien. 

  10 september

  Provincie Zuid-Holland

  Op 10 september hebben we ons bezwaar tegen de beslissing van de beslissing van Zuid-Holland om het Shell Papers verzoek te weigeren kunnen toelichten voor een bezwaaradviescommissie. We konden tevens ons bezwaar op de beslissing van Zuid-Holland op onze Wob om de Wob toelichten. 

  Op een nader moment zullen we de bezwaarprocedure uitgebreid beschrijven. Voor nu zijn we gevraagd om samen met Pels Rijcken (de juridische vertegenwoordiger van Zuid-Holland) bijeen te komen om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de Shell Papers toch (deels) in behandeling te nemen. 

  8 september

  Ministerie van Algemene Zaken

  Per mail bevestigt het Ministerie van Algemene Zaken de ontvangst van ons bezwaarschrift inzake de afwijzende beslissing op ons Shell-Papers verzoek. Daarnaast doet het Ministerie het voorstel voor een digitale zitting via het platform Webex. Ze willen graag weten of dit voor ons een mogelijkheid is en of wij onze verhinder data willen opgeven in de periode 1 oktober – 15 november 2020. 

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaaat

  Op 8 september heeft EZK ons bezwaarschrift tegen hun beslissing op de Wob om de Wob ontvangen. 

  7 september

  Gemeente Groningen

  Op 7 september hebben we een kort telefonisch gesprek gehad met de Gemeente Groningen. Wob-ambtenaren hebben een deel van de zoekslag door hun archieven afgerond, namelijk het analoge gedeelte. Die stukken zijn ingescand en daarvan gaan ze nu een dataset maken en de juridische weigergronden toepassen. Daarna gaan ze verder met de digitale zoekslag. Zoals het er nu voor ligt, willen ze eerst de analoge stukken openbaren (1e deelbesluit), en daarna de digitale stukken (2e deelbesluit).

  Ministerie van Algemene Zaken

  Op 7 september hebben we bij AZ een bezwaarschrift ingediend tegen hun beslissing op de Wob om de Wob. 

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Per mail hebben we EZK onze verhinderdata doorgegeven. Daarnaast hebben we ook enkele concrete vragen over de geplande zitting: 

  1: We vragen om meer duidelijkheid over het type zitting. Betreft het een hoorcommissie, en niet een lagere variant van ambtelijk horen door één of enkele ambtenaren van EZK? 

  2: We willen graag van tevoren weten wie door EZK zullen worden vertegenwoordigd. Het is namelijk onduidelijk of EZK ook zal optreden namens 7 andere ministeries. Het Ministerie van Defensie heeft ervoor gekozen om de bezwaarafhandeling zelf te doen. 

  3: We zouden graag weten wanneer we een verweerschrift kunnen verwachten. 

  4 september

  Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Op 4 september hebben we de eerste primaire beslissing van BUZA ontvangen inzake onze Wob om de Wob. Deze beslissing heeft het vanwege de trage reactie van BUZA niet gehaald tot onze analyse op FTM. De documenten zijn te lezen op DocumentCloud

  Augustus 2020

  31 augustus

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ons een mail gestuurd met de mededeling dat ze een hoorzitting willen plannen inzake onze bezwaarprocedure. Ze verzoeken ons om onze verhinderdata tussen 24 september en 31 oktober aan te leveren. 

  Provincie Zuid-Holland

  Op 31 augustus hebben we Provincie Zuid-Holland onze aanvullende bezwaargronden aangeleverd ter voorbereiding op de hoorzitting van 10 september 2020. 

  27 augustus

  Provincie Zuid-Holland

  Op 27 augustus ontvingen we de verweerschriften die namens Gedeputeerde Staten bij de bezwarencommissie zijn ingediend. 

  24 augustus

  Provincie Drenthe 

  Per mail heeft de Provincie Drenthe aangegeven dat de inventarisatie van mogelijke stukken nu ook loopt bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUDD). De provincie Drenthe hebben de RUDD gevraagd om een inventarisatielijst te maken van mogelijke stukken die onder ons Wob-verzoek vallen. In de mail is een bijlage toegevoegd met een uitgebreid overzicht van de aangetroffen informatie. Wij krijgen het verzoek om aan te geven in welke informatie we geïnteresseerd zijn en welke buiten beschouwing kan worden gelaten. 

  21 augustus

  Ministerie van Buitenlandse Zaken

  BUZA heeft ingebrekestelling van ons ontvangen omdat ze nog steeds niet hebben gereageerd op onze Wob om de Wob. 

  Ministerie van Financiën 

  MinFin heeft een ingebrekestelling van ons ontvangen omdat ze nog steeds niet hebben gereageerd op onze Wob om de Wob. Sinds de ontvangstbevestiging op 9 april hebben wij niks meer van MinFin vernomen. 

  9 augustus

  Provincie Groningen

  Op 19 augustus hebben we Provincie Groningen gevraagd of we de PowerPoint-presentaties van onze concretiseringsgesprekken mogen gebruiken in een toekomstig artikel over de voortgang bij de Noordelijke bestuursorganen. Op 8 september hebben we toestemming gekregen om de presentaties te gebruiken in een toekomstig artikel. De ICT-expert heeft enkele sheets nader toegelicht in het opmerkingenveld in PowerPoint. 

  7 augustus

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Op 7 augustus hebben we een nazending van EZK ontvangen inzake onze Wob om de Wob. Onze uitgebreide analyse van de documenten kan je hier lezen. Tevens zijn daar de brondocumenten te downloaden. 

  Juli 2020

  31 juli

  Gemeente Rotterdam

  Op 31 juli hebben we onze aanvullende bezwaargronden aangeleverd voor het bezwaar tegen de beslissling inzake onze Wob om de Wob. 

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

  30 juli

  Op 30 juli hebben we de eerste primaire beslissing ontvangen van EZK inzake onze Wob om de Wob. Onze uitgebreide analyse van de documenten kan je hier lezen. Tevens zijn daar de brondocumenten te downloaden. 

  28 juli

  Ministerie van Algemene Zaken

  Op 28 juli hebben we de eerste primaire beslissing ontvangen van het Ministerie van Algemene Zaken inzake onze Wob om de Wob. Onze uitgebreide analyse van de documenten kan je hier lezen. Tevens zijn daar de brondocumenten te downloaden. 

  27 juli

  Provincie Groningen

  Op 27 juli hebben we Provincie Groningen laten weten dat we akkoord gaan met de nieuwe richtlijn. 

  21 juli

  Provincie Groningen

  Op 21 juli hebben wij een mail ontvangen van de Provincie Groningen met een korte update van de stand van zaken: 

  1: De provincie zal volgende week overleg hebben met medewerkers van de afdeling Financiën over het doorzoeken van het financieel systeem, zodat meer context gegeven kan worden bij de ‘hits’ die worden aangetroffen in de financiële overzichten.

  2: De provincie heeft een nieuwe versie opgesteld van de richtlijn voor de reikwijdtebepaling voor het Wob-verzoek. Aan ons de vraag om de wijzigingen te beoordelen en eventueel aan te passen. 

  10 juli

  Ministerie van Binnenlandse Zaken

  Op 10 juli heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken ons laten dat ze vanwege drukte nog geen tijd hebben gehad om op onze Wob om de Wob te reageren. Ze verwachten eind augustus een beslissing te kunnen nemen. 

  3 juli

  Gemeente Rotterdam

  Op 3 juli hebben we ons bezwaarschrift ingediend tegen de primaire beslissing van gemeente Rotterdam in onze Wob om de Wob. 

  Juni 2020

  30 juni

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Op 30 juni hebben we de eerste primaire beslissing ontvangen van Min I&W inzake onze Wob om de Wob. 

  25 juni

  Provincie Groningen

  Op 25 juni hebben we een mail ontvangen van de Provincie Groningen waarin ze enkele concrete vragen hebben n.a.v. onze selectie van procesdossiers. 

  Ook merkt de Provincie Groningen op dat het zou helpen als we een algemene lijn of regel kunnen geven, aan de hand waarvan zij kunnen bepalen of een procesdossier voor ons wel of niet relevant is. 

  We hebben dezelfde dag een reactie gestuurd naar de provincie, met een nieuwe selectie van de procesdossiers. Ook geven we aan dat het ons een goed idee lijkt om een lijst van algemene richtlijnen op te stellen, om te kunnen bepalen of een procesdossier onder de reikwijdte van onze Wob valt. 

  24 juni

  Provincie Groningen

  Op 24 juni heeft de Provincie Groningen ons inzicht geboden in de zoekquery die zij hebben gebruikt om te zoeken naar documenten. Tevens hebben we een eerste versie gekregen van de Excel-lijst met reeds openbare stukken. 

  Dezelfde dag hebben wij de Provincie Groningen onze selectie gestuurd van de procesdossiers die we graag onder de reikwijdte van ons verzoek laten vallen. 

  23 juni

  Provincie Zuid-Holland

  Op 23 juni hebben we onze bezwaargronden aangeleverd bij Provincie Zuid-Holland inzake onze Wob om de Wob. 

  22 juni

  Ministerie van Defensie 

  Op 22 juni hebben we de eerste primaire beslissing ontvangen van het Ministerie van Defensie inzake onze Wob om de Wob. Onze uitgebreide analyse van de documenten kan je hier lezen. Tevens zijn daar de brondocumenten te downloaden. 

  19 juni

  Provincie Groningen

  Op 19 juni hebben we een nieuw concretiseringsgesprek gehad met de Provincie Groningen.

  We spraken het volgende af:

  1: We maken een keuze welke documenten we willen van de zogeheten ‘procesdossiers’.  

  2: We krijgen een Excel-overzicht van de reeds openbare documenten.

  3: Provincie Groningen maakt een inventarisatie hoeveel tijd het gaat kosten om het financieel systeem te doorzoeken op een aantal relevante zoektermen (bijvoorbeeld: Shell, NAM, Energy Valley) binnen het tijdraam van het Wob-verzoek. 

  4: Sollicitatiebrieven, cv’s en de personeelsdossiers vallen buiten de reikwijdte van het Wob-verzoek.

  11 juni

  Gemeente Groningen

  Op 11 juni 2020 hebben we een kort telefonisch gesprek gehad met de gemeente Groningen over de voortgang van het Shell Papers-verzoek. Er wordt nog steeds gewerkt aan het verzoek, maar de procedure loopt vertraging op door de corona-maatregelen. 

  4 juni

  Gemeente Amsterdam

  Op 4 juni 2020 hebben we de eerste primaire beslissing van de gemeente Amsterdam ontvangen inzake onze Wob om de Wob. Onze uitgebreide analyse van de documenten kan je hier lezen. Tevens zijn daar de brondocumenten te downloaden. 

  Mei 2020

  26 mei

  Gemeente Rotterdam

  Op 26 mei 2020 hebben we de eerste primaire beslissing van de gemeente Rotterdam ontvangen inzake onze Wob om de Wob. Onze uitgebreide analyse van de documenten kan je hier lezen. Tevens zijn daar de brondocumenten te downloaden. 

  Provincie Drenthe 

  Van de Provincie Drenthe kregen we een concrete vraag wat betreft OLO (Omgevingsloket Online). Het betreft de documenten bij de uitvoering van de procedures voor vergunningverlening door het Rijk, waarbij een advies of verklaring van geen bedenkingen wordt afgeven i.v.m. milieuaspecten, VVGB. In die adviesfase komen de documenten digitaal in het omgevingsloket OLO maar zijn ze niet openbaar toegankelijk. Dit betreft bijvoorbeeld een wijziging voor een bestaande NAM-locatie. In de ontwerpfase worden de stukken vervolgens openbaar en fysiek ter inzage gelegd. De Provincie wil weten of we ook interesse hebben in deze documenten.

  We hebben als reactie teruggestuurd dat we wat betreft de OLO-documenten graag zouden zien dat enkel de adviezen/verklaringen van de provincie worden meegenomen, die op dit moment nog niet publiekelijk toegankelijk zijn gemaakt. 

  19 mei

  Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Op 19 mei 2020 hebben we de eerste primaire beslissing ontvangen van onze Wob om de Wob. Onze uitgebreide analyse van de documenten kan je hier lezen. Tevens zijn daar de brondocumenten te downloaden. 

  18 mei

  Gemeente Assen

  Op 18 mei hebben we de brief gekregen die gemeente Assen heeft gestuurd naar derden om hun de mogelijkheid te geven tot inzage en het indienen van een zienswijze. De inzage-, en tevens reactietermijn loopt van maandag 8 juni 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. Vanwege de coronacrisis krijgen alle derden de kans om de documenten digitaal in te zien via SharePoint. Als derden bedenkingen hebben bij de voorgenomen openbaarmaking van informatie kan dit schriftelijk voor 26 juni 2020 worden gemeld. 

  14 mei

  Provincie Zuid-Holland

  Op 14 mei (gedateerd op 12 mei) hebben wij een besluit van de Provincie Zuid-Holland ontvangen inzake onze Wob om de Wob. Onze uitgebreide analyse van de documenten kan je hier lezen. Tevens zijn daar de brondocumenten te downloaden. 

  12 mei

  Provincie Groningen

  Op 12 mei 2020 hebben wij de Provincie Groningen laten weten dat ook de documenten met betrekking tot privépersonen die de provincie benaderen over aardbevingsschade relevant zijn voor ons onderzoek. We willen de provincie daarom vragen om deze mensen te benaderen voor een zienswijzeprocedure. We geven ook aan dat we het betreuren dat dit als belastend kan worden ervaren door sommige van de betrokkenen, maar we willen toch graag inzicht krijgen in hoe de provincie zich opstelt in deze zaken. We benadrukken daarnaast dat we in onze artikelen nooit derden (ambtenaren of personen) op de voorgrond plaatsen. Dat zal ook nu niet gebeuren. 

  11 mei

  Provincie Groningen

  Op 11 mei hebben we een mail ontvangen van de Provincie Groningen, waarin we nader worden geïnformeerd over het aantal documenten in de dataset die betrekking hebben op privépersonen met aardbevingsschade. De documenten bevatten volgens de provincie – naast verscheidende persoonsgegevens – informatie over de persoonlijke levenssfeer van de betrokken gedupeerden. De Provincie Groningen zou ons laten weten om hoeveel dossiers/gevallen het gaat, wat de relevante kenmerken van die dossiers zijn en of het mogelijk is om informatie over de bestuurlijke aangelegenheden openbaar te maken zonder dat de betrokken gedupeerden verder belast worden. 

  Na een grondige inventarisatie is de Provincie Groningen tot de conclusie gekomen dat het om 45 e-mails van of aan medewerkers van de provincie over complexe gevallen van aardbevingsschade. Ze sluiten niet uit dat er nog documenten ontbreken. Sommige e-mails bevatten een overzicht van de stand van zaken van meerdere schadegevallen, soms gaat een e-mail over een afzonderlijk schadegeval. De provincie gokt het aantal schadegevallen op ongeveer 25. 

  De Provincie Groningen geeft aan dat we kunnen kiezen om deze documenten buiten beschouwing te laten, of om deze schadegevallen ook binnen de reikwijdte van het Wob-verzoek te laten.  

  April 2020

  30 april

  Provincie Groningen

  Op 30 april hebben we per videocall een voortgangsgesprek gehad met de Provincie Groningen. Er is met behulp van een PowerPoint-presentatie een overzicht gegeven van de activiteiten tot nu toe. Aan de hand van onze concretiseringsgesprekken zijn in totaal 168.085 bestanden aangetroffen. Met behulp van e-tooling en de gezamenlijk opgestelde zoek-queries heeft de ICT-expert van de Provincie Groningen dit weten te reduceren tot 23.189.

  De Provincie Groningen zal nu beginnen met een steekproef waar gekeken zal worden hoe lang het gemiddeld duurt voor een ambtenaar om één document gereed te maken voor openbaring. Aan de hand van deze steekproef zullen keuzes worden gemaakt over de inzet van mensen en de tijd die nodig zal zijn om het Wob-verzoek af te ronden. 

  Verder zijn ook de volgende onderwerpen ter sprake gekomen: Bodemsaneringsdossiers, Documenten over privépersonen, en de positie van Shell. 

  28 april

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Op 28 april hebben we van het Ministerie van OCW een eerste primaire beslissing gekregen inzake onze Wob om de Wob. Onze uitgebreide analyse van de documenten kan je hier lezen. Tevens zijn daar de brondocumenten te downloaden. 

  23 april

  Provincie Groningen

  Op 23 april heeft Provincie Groningen per mail gemeld dat ze ondanks de huidige corona-problematiek weer een stap verder zijn gekomen in de behandeling van het Wob-verzoek. Ze stellen daarom voor om volgende week bij te praten per videocall. 

  7 april

  Gemeente Den Haag

  Op 7 april heeft de gemeente Den Haag ons laten weten druk bezig te zijn met onze ‘Wob om de Wob’. Het duurt volgens de ambtenaar lang, omdat ze zienswijze moeten vragen en omdat op sommige documenten geheimhouding in het kader van de Gemeentewet berust. 

  Maart 2020

  19 maart – Algemene update

  Vanwege het coronavirus zullen de bestuursorganen alle niet essentiële werkzaamheden grotendeels stilleggen. Dit betekent dat zowel de Shell Papers hoorzittingen als de Wob om de Wob procedures grotendeels stil komen te liggen. Ook de Noordelijke bestuursorganen hebben hun werkzaamheden rond het inventariseren en vergaren van de documenten grotendeels gestaakt. 

  Uiteraard hebben wij alle begrip voor deze vertraging. De veiligheid en gezondheid van ambtenaren staat ten alle tijden voorop. Wanneer we meer weten over de doorstart van de procedures, zullen we de volgers van dit dossier direct op de hoogte stellen. 

  17 maart

  Ministerie van Binnenlandse Zaken

  Op 17 maart heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken ons per mail laten weten dat door het coronavirus de termijn om te beslissen op ons bezwaarschrift zal worden opgeschort. 

  Gemeente Assen

  Op 17 maart hebben we een brief ontvangen van de Gemeente Assen met de mededeling dat alle activiteiten inzake de Shell Papers grotendeels zijn stilgelegd, vanwege het coronavirus. Wanneer er meer duidelijkheid is over de situatie zal er contact met ons worden opgenomen. 

  16 maart

  Gemeente Amsterdam

  Op 16 maart hebben we een mail ontvangen van Gemeente Amsterdam met de mededeling dat de geplande hoorzitting van 17 maart is afgelast vanwege het coronavirus. Er zal (hoogstwaarschijnlijk) na 6 april een nieuwe zitting worden gepland. 

  Provincie Groningen

  Op 16 maart hebben we een mail ontvangen van de Provincie Groningen met de mededeling dat vanwege het coronavirus alle ‘niet essentiële werkzaamheden’ op dit moment grotendeels zijn stilgelegd. De provincie betreurt dit aangezien zij juist bezig waren met de inrichting van de e-tooling en het vormgeven van het werkproces voor de verdere inhoudelijke beoordeling van de dataset. Dit onderdeel van het project vereist veel afstemmings- en brainstormmomenten. Het project zal dus enige vertraging oplopen. 

  12 maart

  Gemeente Amsterdam

  Op 12 maart heeft de Gemeente Amsterdam ons uitgenodigd voor een hoorzitting om ons bezwaar tegen de afwijzing van het Shell Papers mondeling te komen toelichten. De hoorzitting zal plaatsvinden op 17 maart. 

  Provincie Drenthe

  Op 12 maart hebben we een gemarkeerde inventarislijst opgestuurd naar de Provincie Drenthe, waarin we aangeven in welke documentgroepen we wel en in welke we niet zijn geïnteresseerd. 

  11 maart

  Gemeente Amsterdam

  Op 11 maart ontvingen we een brief van de Gemeente Amsterdam met de mededeling dat zij onze ‘Wob om de Wob’ niet binnen 28 kunnen behandelen. Daarom verdagen ze het verzoek met nog eens 28 dagen.

  Alle ministeries (minus het Ministerie van Defensie) 

  Op 11 maart ontvingen we een brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met de mededeling dat er een hoorzitting is gepland op 10 april. Hier kunnen we ons bezwaar tegen de afwijzing van het Shell Papers verzoek mondeling toelichten. Ook zullen er vertegenwoordigers aanwezig zijn vanuit de andere ministeries. Een opmerkelijk detail is dat het Ministerie van Defensie niet genoemd wordt. We zullen controleren of dit een fout van EZK is, of dat het Ministerie van Defensie heeft besloten om zich niet door EZK te laten vertegenwoordigen. 

  10 maart 

  Ministerie van Infrastructuur en Waterschappen 

  Op 10 maart ontvingen we een brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterschappen met de mededeling dat zij onze ‘Wob om de Wob’ niet binnen 28 kunnen behandelen. Daarom verdagen ze het verzoek met nog eens 28 dagen.

  Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Op 10 maart ontvingen we van het Ministerie van Buitenlandse een ontvangstbevestiging van onze ‘Wob om de Wob’. In dezelfde brief geven ze aan het verzoek niet binnen 28 dagen te kunnen behandelen. Daarom verdagen ze het verzoek met nog eens 28 dagen.

  9 maart

  Ministerie van Algemene Zaken 

  Op 9 maart hebben we van het Ministerie van Algemene Zaken

  een schriftelijke ontvangstbevestiging van de door ons aangeleverde bezwaargronden ontvangen. Ze vragen tevens om meer tijd om een hoorzitting te plannen. 

  Ook ontvingen we op deze dag een brief waarin het ministerie aangeeft onze ‘Wob om de Wob’ niet binnen 28 dagen te kunnen behandelen. Daarom verdagen ze het verzoek met nog eens 28 dagen.

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Op 9 maart hebben we van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

  een schriftelijke ontvangstbevestiging van de door ons aangeleverde bezwaargronden ontvangen. Ze vragen in dezelfde brief ook om meer tijd om een hoorzitting te plannen. 

  Provincie Zuid-Holland

  Op 9 maart ontvingen we een brief van de Provincie Zuid-Holland met de mededeling dat zij onze ‘Wob om de Wob’ niet binnen 28 kunnen behandelen. Daarom verdagen ze het verzoek met nog eens 28 dagen.

  Gemeente Den Haag 

  Op 9 maart ontvingen we een brief van de Gemeente Den Haag met de mededeling dat zij onze ‘Wob om de Wob’ niet binnen 28 kunnen behandelen. Daarom verdagen ze het verzoek met nog eens 28 dagen.

  Gemeente Rotterdam

  Op 9 maart ontvingen we een brief van de Gemeente Rotterdam met de mededeling dat zij onze ‘Wob om de Wob’ niet binnen 28 kunnen behandelen. Daarom verdagen ze het verzoek met nog eens 28 dagen.

  5 maart

  Ministerie van Defensie 

  Op 5 maart hebben we van het Ministerie van Defensie een ontvangstbevestiging van onze ‘Wob om de Wob’ ontvangen. In dezelfde brief geven ze aan het verzoek niet binnen 28 dagen te kunnen behandelen. Daarom verdagen ze het verzoek met nog eens 28 dagen. 

  Provincie Zuid-Holland

  Op 5 maart hebben we een uitnodiging ontvangen van de Provincie Zuid-Holland voor een hoorzitting op 16 april waar we ons bezwaar tegen de afwijzing van de Shell Papers kunnen toelichten. Wij zijn akkoord gegaan met dit voorstel. 

  4 maart

  Ministerie van Justitie en Veiligheid 

  Op 4 maart ontvingen we een ontvangstbevestiging van onze ‘Wob om de Wob’. In dezelfde brief geven ze aan het verzoek niet binnen 28 dagen te kunnen behandelen. Daarom verdagen ze het verzoek met nog eens 28 dagen.

  3 maart

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Op 3 maart hebben we van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een ontvangstbevestiging van onze ‘Wob om de Wob’ ontvangen. In dezelfde brief geven ze aan het verzoek niet binnen 28 dagen te kunnen behandelen. Daarom verdagen ze het verzoek met nog eens 28 dagen. 

  Ministerie van Financiën 

  Op 3 maart hebben we van het Ministerie van Financiën een schriftelijke ontvangstbevestiging van de door ons aangeleverde bezwaargronden ontvangen. Ze vragen tevens om meer tijd om een hoorzitting te plannen. 

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

  Op 3 maart hebben we van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een schriftelijke ontvangstbevestiging van de door ons aangeleverde bezwaargronden ontvangen. Ze vragen tevens om meer tijd om een hoorzitting te plannen. 

  Ministerie van Justitie en Veiligheid 

  Op 3 maart hebben we van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 

  een schriftelijke ontvangstbevestiging van de door ons aangeleverde bezwaargronden ontvangen. Ze vragen tevens om meer tijd om een hoorzitting te plannen. 

  Provincie Drenthe

  Op 3 maart hebben we een nieuwe en uitgebreidere lijst van onderwerpen ontvangen. Nieuw zijn de onderwerpen die zijn aangetroffen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD).

  Februari 2020

  19 februari 

  Ministerie van Algemene Zaken

  Op 19 februari hebben we van het Ministerie van Algemene Zaken een ontvangstbevestiging van onze ‘Wob om de Wob’ ontvangen. 

  18 februari 

  Ministerie van Binnenlandse Zaken 

  Op 18 februari hebben we van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een ontvangstbevestiging van onze ‘Wob om de Wob’ ontvangen. 

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

  Op 18 februari hebben we van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

  een ontvangstbevestiging van onze ‘Wob om de Wob’ ontvangen. In dezelfde brief geven ze aan het verzoek niet binnen 28 dagen te kunnen behandelen. Daarom verdagen ze het verzoek met nog eens 28 dagen. 

  17 februari

  Provincie Drenthe 

  Op 17 februari hebben we een mail ontvangen van de provincie Drenthe inzake de eerste inventarislijst. Ze geven aan naar onze aanvullingen te zullen kijken. 

  14 februari 

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

  Op 14 februari hebben we van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een ontvangstbevestiging van onze ‘Wob om de Wob’ ontvangen. 

  Provincie Zuid-Holland

  Op 14 februari hebben we van Provincie Zuid-Holland een ontvangstbevestiging van onze ‘Wob om de Wob’ ontvangen. 

  13 februari

  Ministerie van Financiën 

  Op 13 februari hebben we van het Ministerie van Financiën een ontvangstbevestiging van onze ‘Wob om de Wob’ ontvangen. In dezelfde brief geven ze aan het verzoek niet binnen 28 dagen te kunnen behandelen. Daarom verdagen ze het verzoek met nog eens 28 dagen. 

  12 februari

  Provincie Drenthe

  Op 12 februari hebben we de provincie Drenthe een mail gestuurd inzake de behandeling van ons Wob-verzoek. We hebben enkele aanvullingen op hun eerste onderwerpenlijst.

  Gemeente Den Haag 

  Op 12 februari hebben we van Gemeente Den Haag een ontvangstbevestiging van onze ‘Wob om de Wob’ ontvangen. 

  Gemeente Rotterdam 

  Op 12 februari hebben we van Gemeente Rotterdam een ontvangstbevestiging van onze ‘Wob om de Wob’ ontvangen. 

  11 februari

  Negen ministeries, Provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag. 

  De dertien bestuursorganen die het Shell Papers Wob-verzoek hebben geweigerd, hebben een nieuw Wob-verzoek van PAJ ontvangen waarin wordt gevraagd om documenten inzake de behandeling van de Shell Papers. Wij willen weten welke overwegingen er tijdens het interne overleg door de ambtenaren zijn gemaakt, en of deze in lijn zijn met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het hele artikel kan je hier lezen.

  Provincie Zuid-Holland  

  Op 11 februari kwamen er na tweemaal uitstel antwoorden op de Statenvragen van GroenLinks-Statenlid Armine Stepanyan. Op de website van Zuid-Holland is te lezen dat de antwoorden al op 4 februari zijn verschenen, maar Stepanyan geeft aan dat ze deze pas op 11 februari in haar bezit had. De antwoorden zijn hier te lezen. 

  5 februari

  Provincie Groningen

  De Provincie Groningen heeft ons laten weten dat ze nu de aangetroffen stukken in hun e-tooling invoeren. Wanneer deze stap klaar is, zal de provincie Groningen wederom contact met ons opnemen.  

  Ministerie van Defensie

  Op 5 februari hebben we van het Ministerie van Defensie een schriftelijke ontvangstbevestiging van de door ons aangeleverde bezwaargronden ontvangen. 

  4 februari 

  Ministerie van Buitenlandse Zaken 

  Op 4 februari hebben we van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een schriftelijke ontvangstbevestiging van de door ons aangeleverde bezwaargronden ontvangen. 

  Gemeente Den Haag

  Op 4 februari hebben we van de Gemeente Den Haag  een schriftelijke ontvangstbevestiging van de door ons aangeleverde bezwaargronden ontvangen. Na telefonisch contact is er een hoorzitting gepland op 21 april. 

  3 februari

  Negen ministeries, Provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag. 

  Op 3 februari hebben we onze bezwaargronden ingediend tegen het besluit van dertien bestuursorganen om ons Shell Papers verzoek af te wijzen. Het hele artikel kan je hier lezen. 

  Januari 2020

  30 januari

  Provincie Drenthe

  Op 30 januari hebben we het eerste gesprek met de Provincie Drenthe gehad over de behandeling van ons Wob-verzoek. Er zijn inmiddels 50.000 pagina’s aan documenten aangetroffen. 

  14 januari

  Provincie Groningen

  Op 14 januari heeft Provincie Groningen een werkplan aan ons voorgelegd voor de laatste fase van onze concretiseringsgesprekken.  

  5 januari

  Negen ministeries, Provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag. 

  Op 5 januari hebben we naar de dertien bestuursorganen die ons verzoek hebben afgewezen een pro forma bezwaarschrift gestuurd. In deze brief geven we aan dat we het niet eens zijn met hun besluit om ons verzoek af te wijzen, maar dat we nog meer tijd nodig hebben om onze bezwaargronden aan te leveren. 

  December 2019

  12 december

  Provincie Zuid-Holland

  GroenLinks-Statenlid Armine Stepanyan stelt opnieuw een groot aantal schriftelijke vragen over de behandeling van de Shell Papers Wob-verzoeken. De vragen zijn hier te vinden. 

  10 december

  Gemeente Amsterdam

  Op 10 december kwamen er antwoorden op de schriftelijke vragen van Femke Roosma (GroenLinks) over de Shell Papers verzoeken. De antwoorden zijn hier te vinden. 

  3 december

  Provincie Groningen

  Op 3 december hebben wij met de provincie Groningen gewerkt aan de verdere precisering van ons verzoek. 

  2 december

  Algemene update

  Op twee december hebben dertien bestuursorganen besloten om het Wob-verzoek niet in behandeling te nemen. PAJ zal in bezwaar gaan tegen deze beslissing. 

  Lees onze update op Follow the Money voor het hele verhaal. 

  November 2019

  5 november

  Provincie Drenthe

  Op 5 november hebben wij een brief gestuurd naar Provincie Drenthe waarin wij aangeven graag in gesprek te willen gaan over de verdere behandeling van ons Wob-verzoek. We benadrukken dat er wat ons betreft geen no go’s zijn voor het komende gesprek. We kunnen spreken over inperkingen aan de hand van de bestuurlijke aangelegenheden of aan de hand van inventarislijsten of documentoverzichten. 

  4 november

  Algemene update

  Op 18 oktober 2019 hebben wij een brief van EZK ontvangen waarin wordt gevraagd om inperking van de bestuurlijke aangelegenheden. In de weken 42 en 43 hebben de overige twaalf bestuursorganen een kopie van dit voorstel gestuurd. De enige uitzondering is Provincie Drenthe, die in gesprek wil over de behandeling van het verzoek. 

  Op 4 november hebben wij de dertien bestuursorganen die een inperking wensen, een schriftelijk voorstel gedaan. De belangrijkste punten zijn:

  1. We hebben in ons oorspronkelijke verzoek een lijst toegevoegd met de bestuurlijke aangelegenheden die betrekking hebben op alle aangeschreven bestuursorganen. We hebben deze lijst nu gespecificeerd per bestuursorgaan. We hebben een bijlage aangeleverd waarin per aangesproken bestuursorganen aan is gegeven welke bestuurlijke aangelegenheden geschrapt zijn en welke vooralsnog overeind blijven.

  2. ‘Vooralsnog’ omdat de inperking bespreekbaar is en omdat in de brief niet duidelijk is gesteld wat er met inperking van bestuurlijke aangelegenheden bedoeld wordt. De brief is daar niet concreet in en sluit niet helemaal aan op wat EZK in het overleg als denkrichting gaf. EZK zette daar naast de concrete bestuurlijke aangelegenheden zoals die in het verzoek staan de optie om te werken met een soort meta bestuurlijke aangelegenheden zoals: energietransitie, klimaat en bodemdaling. 

  3. Wij zijn bereid tot overleg over de door ons aangeboden inperking, maar ook over tot omzetting van de concrete bestuurlijke aangelegenheden naar de meta varianten die EZK in het overleg inbracht. Wij benadrukken dat wij de indruk hebben dat omzetting naar die meta bestuurlijke aangelegenheden het verzoek eerder minder dan meer specifiek maakt. 

  4. In de brief van EZK wordt specifiek ingegaan op twee concrete bestuurlijke aangelegenheden ‘goede bestuursvoering’ en ‘de correcte omgang met publieke middelen’. Volgens het ministerie zijn deze twee bestuurlijke aangelegenheden zodanig ruim dat daaronder iedere bestuurlijke aangelegenheid kan worden verstaan. We zijn bereid om ‘goede bestuursvoering’ te schrappen mits de onderdelen hiervan ‘anti-draaideurbeleid en integriteit’ bij alle ervoor in de plaats komt. In onze ogen is dit een inperking en concretisering. Als dit niet zo is, zijn wij bereid tot overleg. 

  De correcte omgang met publieke middelen is een bestuurlijke aangelegenheid die al sinds de jaren 80 in de overgrote meerderheid van alle Wob-verzoeken met financiële aspecten gebruikt. Nog nooit is daar commentaar over geweest. Daarom willen we op dit punt graag overleg. 

  5. Ondanks onze inperking in de bestuurlijke aangelegenheden blijft het verzoek groot. Dit komt door twee punten: (1) Shell is een groot bedrijf (2) het journalistieke project is gericht om alle relaties tussen Shel en de overheidsorganen in kaart te brengen, op alle beleidsterreinen. Er zijn in onze visie drie mogelijke werkvormen die het proces hanteerbaar maken: fasering, vertrouwelijke voorinzages en steekproeven. Onze ervaring met de drie Noordelijke bestuursorganen toont dat deze werkvormen kunnen zorgen voor een grote vermindering van de werklast. 

  6. De reden waarom we in het Wob-verzoek het aantal Shell entiteiten zo uitgebreid opnamen was om behulpzaam te zijn. Daarom boden we ook aan die bijlagen digitaal te leveren zodat deze eenvoudig door het Document Management System (DMS) gehaald kon worden. 

  Wij gingen ervanuit dat het in het digitale tijdperk niet meer uitmaakt of je zoekt op 3 of 1500 zoektermen. Helaas blijkt de praktijk weerbarstiger. 

  Daarom bieden wij nu een inperking van bijlage 5.1 (Shell-entiteiten) van het Wob-verzoek aan tot onderstaande drie:

  • Shell (ook de entiteiten waar Shell in voorkomt, zoals b.v. Royal Dutch Shell of Shell Oil. 
  • Gasterra
  • NAM 
  • Dit aanbod is onder licht voorbehoud. Mogelijk voegen we hier nog enkele termen aan toe tot maximaal 15 [van de huidige (ruim) 1500].

  De enige uitzondering op deze inperking is het Ministerie van Buitenlandse Zaken, omdat veel berichtverkeer zal gaan over zeer specifieke Shell entiteiten. 

  7. Wij komen graag langs bij alle bestuursorganen om ons voorstel te bespreken.

  Oktober 2019

  28 oktober

  Gemeente Groningen 

  Op 28 oktober hebben wij met de gemeente Groningen een definitieve inventarislijst samengesteld. 

  Over een maand krijgen we een schatting van de doorlooptijd van de afhandeling van het Wob-verzoek.

  Gemeente Assen

  De gemeente Assen heeft aangegeven dat zij start met een reeks van interne werksessies. Deze werksessies houden in dat alle medewerkers die inhoudelijk betrokken zijn bij een bestuurlijke aangelegenheid worden ingezet om met de weigeringsgronden van de Wob in de hand de geïnventariseerde documenten te gaan zwarten.

  Alvorens zij dit gaan doen worden zij uitgebreid geïnstrueerd over de systematiek van de Wob. Zij hebben hiervoor een van hun huisadvocaten benaderd. Tijdens deze werksessies worden de desbetreffende medewerkers begeleid door collega’s van juridische zaken.

  De verwachting is dat deze werksessies eind januari 2020 of zo veel eerder als mogelijk zijn afgerond. Indien en zodra de beoordelingsfase is afgerond en wij in de zienswijzefase belanden zullen we bericht krijgen. 

  25 oktober

  Algemene update 

  In de weken 42 en 43 hebben de overige twaalf bestuursorganen ons een kopie van het voorstel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestuurd. Zij vragen ons om onze precisering naar hun eigen juridische afdeling te sturen. Het lijkt erop dat de coördinerende rol van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is beëindigd. Het blijft goed mogelijk dat EZK deze rol op de achtergrond blijft voeren. 

  22 oktober

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Op 22 oktober kwamen er antwoorden op de Kamervragen van Sandra Beckerman (SP) over de lobby van PHAUSD en ABDUP. De antwoorden zijn hier te vinden.   

  21 oktober

  Provincie Drenthe

  Per brief heeft de Provincie Drenthe laten weten met ons in gesprek te willen over de voortgang van de Shell Papers. Hiermee wijkt de provincie duidelijk af van het voorgestelde plan van EZK. 

  18 oktober

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Op 18 oktober 2019 ontvingen wij per post het laatste voorstel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Volgens het ministerie voldoet het verzoek niet aan de vereisten die noodzakelijk zijn om tot behandeling over te gaan. In deze brief lichten zij dit standpunt toe.

  De voornaamste kritiek die het ministerie heeft, is dat de door ons geleverde omschrijving van de bestuurlijke aangelegenheden niet voldoende specifiek is. Onder een bestuurlijke aangelegenheid wordt verstaan: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan. 

  Het ministerie is van mening dat een onderneming als Shell op zichzelf beschouwd geen bestuurlijke aangelegenheid is. Een verzoek om openbaring van alle bij een bestuursorgaan berustende informatie over een of meerdere ondernemingen is naar het oordeel van het ministerie geen verzoek waarmee wordt gevraagd naar informatie om een bestuurlijke aangelegenheid. 

  Het Ministerie erkent dat ons verzoek wel degelijk bestuurlijke aangelegenheden benoemt, maar dat deze niet specifiek genoeg zijn. Zo zou onze bestuurlijke aangelegenheid ‘goede bestuursvoering’ en ‘het correct omgaan met publieke middelen’ volgens het ministerie zodanig ruim zijn dat daaronder iedere bestuurlijke aangelegenheid kan worden verstaan. Van de overige geleverde bestuurlijke aangelegenheden maakt het ministerie geen melding. Dit komt er volgens het ministerie feitelijk neer op de openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op of verband houden met Shell, ongeacht op welke bestuurlijke aangelegenheid deze documenten betrekking hebben. Het Ministerie wil nogmaals benadrukken dat een verzoek om alle documenten over een onderneming naar haar oordeel niet aan te merken is als een verzoek om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid. 

  Het Ministerie verzoekt om binnen drie weken na dagtekening van deze brief de reikwijdte van het verzoek te preciseren. Wij zullen vervolgens binnen vier weken na het verstrijken van de termijn bericht krijgen of het Wob-verzoek (na concretisering) in behandeling kan worden genomen. Indien wij niet binnen de gestelde termijn van drie weken reageren of het verzoek onvoldoende preciseren, ziet het ministerie zich genoodzaakt om het Wob-verzoek op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) buiten behandeling te stellen. 

  16 oktober

  Gemeente Groningen

  Op 16 oktober hebben wij een gesprek gehad met de Gemeente Groningen over de voortgang van ons verzoek. 

  14 oktober

  Gemeente Den Haag

  Op 14 oktober kwamen er antwoorden op de schriftelijke vragen van Robin Smit (Partij voor de Dieren) en Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) over de afhandeling van de Shell Papers. Je kunt de antwoorden hier vinden. 

  8 oktober

  Provincie Zuid-Holland

  Op 8 oktober kwamen er antwoorden op de schriftelijke vragen van A. Stepanyan (GroenLinks) en A. Kasbergen (GroenLinks). De antwoorden zijn hier te vinden.

  4 oktober

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Minister Wiebes heeft aangegeven dat de Kamervragen van Beckerman (SP) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. De reden van het uitstel is volgens Wiebes omdat de interdepartementale afstemming ten behoeve van de beantwoording van de vragen meer tijd kost. Deze aankondiging is hier te downloaden.  

  3 oktober

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Tweede gesprek met EZK, Rotterdam leidt tot nieuw beraad, maar geen toezeggingen

  Op 25 september vond een tweede gesprek plaats op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de Wob-verzoeken van Platform Authentieke Journalistiek (PAJ). Via de Wob-verzoeken werden op 1 april 2019 bij zeventien bestuursorganen overheidsdocumenten over Shell vanaf 2005 opgevraagd, in het kader van een breed onderzoek van PAJ met ondersteuning van FTM naar de relatie tussen de Nederlandse overheid en Shell.

  Woensdag 25 september vond het tweede gesprek plaats bij EZK, het ministerie dat namens de meerderheid van de zeventien gewobte bestuursorganen het overleg voert met PAJ over de Wob-verzoeken. Een afgevaardigde van EZK vertegenwoordigde de negen betrokken ministeries en een afgevaardigde van Rotterdam sprak namens vijf decentrale bestuursorganen - hoewel over de juridische geldigheid van de machtigingen nog steeds twijfels bestaan bij PAJ. Drie van de zeventien bestuursorganen - provincie Groningen, gemeente Groningen en Assen - overlegden de afgelopen maanden direct met PAJ over de Wob-verzoeken en laten zich niet door EZK of Rotterdam vertegenwoordigen.

  Centraal in het gesprek stonden de verschillende standpunten over de afhandeling van de Wob-verzoeken die op 1 april 2019 werden ingediend.

  PAJ heeft de bestuursorganen in afgelopen maanden meermaals verzocht een begin te maken aan de afhandeling, door bijvoorbeeld via inventarislijsten te delen wat voor soort documenten er aanwezig zijn over Shell bij alle bestuursorganen. Vervolgens kan volgens PAJ besproken worden welke documenten wel en niet worden verstrekt, afhankelijk van de relevantie van de documenten voor het onderzoeksproject van PAJ en FTM. Tijdens het gesprek werd dit standpunt herhaald, en met uitvoerig toegelicht hoe drie van de zeventien gewobte bestuursorganen al zo’n aanpak volgen.

  Zowel EZK als Rotterdam stelden het te betreuren dat PAJ niet akkoord ging met de ‘handreiking’ die in juni werd gedaan, doelend op hun schriftelijke verzoek het Wob-verzoek grondig in te perken. EZK zei het onwenselijk te vinden om ‘eerst alle kasten open te trekken en op tafel te leggen, en dan daarover te overleggen’, en wenste ‘eerst tot een concretisering te komen’. Daarnaast zit er voor EZK ook een ‘principiele kant’ aan, namelijk de vraag of de Wet openbaarheid van bestuur wel bedoeld is voor ‘dit type verzoeken met deze breedte’.

  PAJ reageerde ‘zeker bereid tot specificatie en inperking’ te zijn, maar dat tot inperking nog niet kan worden overgegaan zolang EZK onvoldoende duidelijk maakt wat de ‘knelpunten’ zijn voor de afhandeling van het Wob-verzoek.

  EZK en Rotterdam zullen zich namens de veertien betrokken bestuursorganen nogmaals beraden over het Wob-verzoek. Ze streven ernaar binnen twee weken (vanaf 25 september) met een schriftelijk antwoord te komen, maar maakten geen garanties over de termijn. PAJ verzocht, indien deze brief wederom een verzoek tot inperking bevat, de ‘knelpunten’ rond de afhandeling duidelijker toe te lichten.

  Ondertussen zijn er vanuit zowel het parlement als decentrale overheden vragen zijn gesteld over de afhandeling van het Wob-verzoek, die nog niet allemaal beantwoord zijn.

  September 2019

  27 september

  Gemeente Den Haag

  De gemeente Den Haag heeft meer tijd nodig voor de beantwoording van de raadsvragen inzake de Shell Papers. De vragen zullen uiterlijk op 8 oktober worden beantwoord. Lees het bericht hier

  26 september

  Provincie Zuid-Holland

  De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven dat de vragen van Groenlinks niet binnen de gebruikelijke termijn van vier weken beantwoord kunnen worden. Voor de beantwoording is meer tijd nodig vanwege interne afstemming, mede vanwege het overleg dat nog gaande is met de verzoeker en de betrokken overheden gezamenlijk. De mededeling is hier te downloaden. 

  24 september

  Gemeente Rotterdam

  Op 24 september kwamen er antwoorden op de schriftelijke vragen van S. Leewis (GroenLinks) over de afhandeling van de Shell Papers. Je kunt de antwoorden hier vinden. 

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Op 24 september kwamen er antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van Sandra Beckerman (SP) en Peter Kwint (SP). De antwoorden zijn hier te vinden. 

  Provincie Groningen

  Op 24 september hebben we met Provincie Groningen gesproken over de voortgang van ons verzoek. 

  12 september

  Provincie Groningen

  Op 12 september kwamen er antwoorden op de Statenvragen van Henk Hensen (SP) die op 2 augustus 2019 waren gesteld over de wijze waarop de Provincie Groningen het Shell Papers verzoek behandelt. De antwoorden zijn hier te vinden. 

  11 september

  Algemene update

  Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat, heeft aangegeven nog geen antwoord te kunnen geven op de schriftelijke vragen van Kamerlid Beckerman (SP) over `Wob-verzoeken Groningen` vanwege de voor beantwoording benodigde interdepartementale afstemming. Het antwoord is hier terug te lezen. 

  9 september

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

  Op 9 september hebben we het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten weten nog geen reactie te hebben ontvangen over de door ons voorgestelde data voor overleg. 

  6 september

  Algemene update

  Op 1 augustus 2019 had de provincie Groningen ons laten weten dat zij door een gemachtigde van Royal Dutch Shell zijn gevraagd om een kopie van het Shell Papers Wob-verzoek. Zij verzochten ons binnen twee weken schriftelijk of per email aan te geven of wij instemmen met toezending van het Wob-verzoek aan de gemachtigde van Shell en zo ja, of wij het op prijs stellen dat de in het Wob-verzoek vermelde persoonsgegevens van onze journalisten onleesbaar worden gemaakt.

  Wij hebben hier mee ingestemd. Wel hebben we de provincie Groningen gevraagd om een kopie de brief van de gemachtigde van Shell. Deze kregen we op 6 september toegestuurd. 

  Shell wordt vertegenwoordigd door advocatenbureau Van der Feltz. Van der Feltz advocaten N.V. fungeert namens Shelt als enig en centraal aanspreekpunt voor alle vragen, correspondentie, zienswijzen en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures in verband met de Wob-verzoeken. 

  Op 20 juni 2019 hebben zij alle 17 bestuursorganen verzocht om een kopie van de Shell Papers Wob-verzoeken. Ook vragen zij de bestuursorganen om direct te melden als de verzoeken worden doorgeleid aan instellingen, diensten, en bedrijven die onder de verantwoordelijkheid van de aangeschreven overheidsorganisaties werkzaam zijn, alsmede aan zelfstandige bestuursorganen. 

  Op 22 juli 2019 heeft het advocatenbureau de Provincie Groningen verzocht om toekomstige inventarislijsten die met PAJ zullen worden gedeeld op voorhand met het advocatenbureau te delen (voordat deze met ons worden gedeeld) zodat zij kunnen toetsen of de belangen van Shell in het geding zijn en of naar haar mening al dan niet bedrijfsvertrouwelijke informatie wordt gedeeld.

  2 september

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Op 2 september hebben we het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten weten wanneer in de maand september beschikbaar zijn voor overleg. 

  Augustus 2019

  30 augustus

  Algemene update

  Alle bestuursorganen (behalve gemeente/provincie Groningen en gemeente Assen) hebben nogmaals het verzoek gekregen om ons van een machtiging te voorzien die voldoet aan de vereisten van het bestuursrecht.

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Op 30 augustus heeft het Ministerie van Economische Zaken ons per brief laten weten in gesprek te willen. Ze hebben gevraagd om ons te laten weten wanneer we in de maand beschikbaar zijn voor overleg over de Wob-verzoeken. 

  29 augustus

  Provincie Zuid-Holland

  GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan de provincie over de afhandeling van het Wob-verzoek. Het nieuwsbericht is hier te lezen.

  Algemene update

  Eric Wiebes heeft uitstel gevraagd voor de beantwoording van de Kamervragen van Beckerman en Kwint (beiden SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de «ongepaste en onwettelijke» inzage in onderzoeksopzet Shell Papers. Vanwege voor de beantwoording benodigde interdepartementale afstemming kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord, aldus de minister. Het bericht is hier terug te lezen. 

  28 augustus

  Gemeente Groningen

  Op 28 augustus zijn er antwoorden gekomen op de raadsvragen van B. de Greef (SP) over het Shell Papers verzoek. De antwoorden zijn hier te vinden. 

  27 augustus

  Gemeente Groningen

  Op basis van de aangeleverde informatie van de gemeente Groningen hebben wij onze keuzes in de inventarislijst enigszins aangepast. Ook hebben we onze keuzes aangeleverd voor documenten waar we op basis van een steekproef willen beslissen of alle documenten nodig zijn voor ons onderzoek. 

  Gemeente Assen

  We hebben de nog openstaande vragen van gemeente Assen over onze keuze in de inventarislijsten beantwoord. Ook hebben we aangegeven dat er op dit moment geen extern bureau ingehuurd hoeft te worden om de belastingaanslagen van voor 2014 te verzamelen. Wij zullen aan de hand van de documenten tussen 2014-2018 bepalen of dit op een later moment nodig is. 

  26 augustus

  Algemene update

  Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) stelt opnieuw vragen aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de Shell Papers. De vragen zijn hier te downloaden. 

  Gemeente Den Haag

  Raadsleden Robin Smit (Partij voor de Dieren) en Joris Wijsmuller hebben schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente Den Haag over de behandeling van de Shell Papers. De vragen zijn hier te lezen. 

  25 augustus

  Algemene update

  Op 30 juli hebben wij EZK en de dertien bestuursorganen die het ministerie zegt te vertegenwoordigen gevraagd om ons een volwaardige machtiging te sturen. 11 van de 14 bestuursorganen hebben hierop gereageerd. Het Ministerie van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben niet op dit verzoek gereageerd. 

  Alle door ons ontvangen ‘machtigingen’ voldoen niet aan de eisen van het bestuursrecht:

  • Ze zijn niet voorzien van een handtekening.
  • Er is geen duidelijkheid gegeven over de reikwijdte van deze vertegenwoordiging.
  • Bestuursorganen melden in bijna alle gevallen dat ze vertegenwoordigd worden door EZK, maar spreken niet over een machtiging. Gezien EZK voortdurend impliciet of expliciet besluiten neemt die rechtsgevolgen hebben (zoals verdagen, verzoek tot inperken, verzoek tot leveren onderzoeksopzet) behoort er een machtiging te zijn.

  We zullen alle bestuursorganen opnieuw aanschrijven met het verzoek om ons een volwaardige machtiging te sturen.

  22 augustus

  Gemeente Amsterdam

  GroenLinks-raadslid Femke Roosma heeft schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente Amsterdam over de behandeling van de Shell Papers. De vragen zijn hier terug te vinden. 

  15 augustus

  Gemeente Assen

  Gemeente Assen had nog enkele vragen over onze keuzes in de inventarislijsten. Ook zijn we benaderd met de vraag of er een extern bureau ingehuurd moet worden om belastingaanslagen van voor 2014 te verzamelen. 

  12 augustus

  Gemeente Groningen

  SP-raadslid Bob de Greef heeft schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente Groningen over de behandeling van de Shell Papers. De vragen zijn hier terug te vinden. Omroep Groningen heeft er een artikel aan gewijd. 

  11 augustus

  Gemeente Rotterdam

  GroenLinks-raadslid Stephan Leewis heeft schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente Rotterdam over de behandeling van de Shell Papers. De vragen zijn hier terug te vinden. Het persbericht van GroenLinks Rotterdam over deze vragen is hier te lezen. 

  8 augustus

  Gemeente Groningen

  Eerste informatieoverzicht ontvangen over de documenten waar we nog iets meer informatie over willen.

  2 augustus

  Gemeente Assen

  Op basis van de verstrekte inventarislijsten hebben we een eerste keuze gemaakt in de onderwerpen waarin we geïnteresseerd zijn en welke buiten beschouwing kunnen worden gelaten.

  Provincie Groningen

  De SP Statenfractie Groningen heeft statenvragen gesteld over het Shell Papers verzoek.

  Toelichting: Er lijkt bij de SP Statenfractie onduidelijkheid te bestaan of de Provincie Groningen zich in deze zaak laat vertegenwoordigen door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit is niet het geval.

  1 augustus

  Algemene update

  Sandra Beckerman en Peter Kwint (SP) stelden Kamervragen afgelopen over de ‘ongepaste en onwettelijke’ voorwaarden die EZK stelt aan het in behandeling nemen van de Wob-verzoeken. Lees de hele update hier.

  Gemeente Groningen

  De gemeente Groningen belde om ons te laten weten dat ze bijna klaar zijn met een informatieoverzicht over de documenten waar wij iets meer over willen weten voordat we een besluit kunnen nemen of deze relevant zijn voor ons onderzoek of niet.

  Provincie Groningen

  Provincie Groningen heeft ons laten weten dat zij door een gemachtigde van Royal Dutch Shell zijn gevraagd om een kopie van het Shell Papers Wob-verzoek. Zij verzoeken ons binnen twee weken schriftelijk of per email aan te geven of wij instemmen met toezending van het Wob-verzoek aan de gemachtigde van Shell en zo ja, of wij het op  prijs stellen dat de in het Wob-verzoek vermelde persoonsgegevens van onze journalisten onleesbaar worden gemaakt.

  Juli 2019

  31 juli

  Algemene update

  Op 18 juli stuurde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een brief met de eis dat PAJ een toelichting op het onderzoek levert. Ongepast en onwettelijk, oordeelt de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) verbaast zich hogelijk en spreekt van een ‘ongewenste precedent’. Lees de hele update hier.

  18 juli

  Gemeente Groningen

  Op basis van de verstrekte inventarislijsten hebben we een eerste keuze gemaakt in de onderwerpen waarin we geïnteresseerd zijn en welke buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Over sommige onderwerpen hebben we om meer informatie gevraagd.

  10 juli

  Gemeente Assen

  De gemeente Assen levert ons 32 uitgebreide inventarislijsten op documentniveau. Deze zullen we gebruiken om aan te geven in welke documenten we geïnteresseerd zijn en welke buiten beschouwing kunnen worden gelaten. 

  4 juli

  Provincie Groningen

  Op 4 juli hebben we op het Groningse provinciehuis een eerste gesprek gehad over de behandeling van ons Wob-verzoek.

  Gemeente Assen

  Op 4 juli hebben we op het stadhuis in Assen een eerste gesprek gehad over de behandeling van ons Wob-verzoek. In het volgende artikel hebben we van beide gesprekken uitvoerig verslag gedaan. 

  3 juli

  Gemeente Assen

  In voorbereiding op ons gesprek met de gemeente Assen op 4 juli hebben we enkele documenten ontvangen met onderwerpen die mogelijk onder ons verzoek vallen.

  1 juli

  Provincie Groningen

  In voorbereiding op ons gesprek met de Provincie Groningen op 4 juli, heeft de provincie ons een lijst met beleidsthema's en -onderwerpen aangeleverd die mogelijk onder ons verzoek vallen.

  Juni 2019

  26 juni

  Gemeente Groningen

  Op 26 juni hebben we op het Groningse gemeentekantoor een eerste gesprek gehad over de behandeling van ons Wob-verzoek. In het volgende artikel hebben we hier uitvoerig verslag van gedaan.

  20 juni

  Gemeente Assen

  Gemeente Assen levert de eerste versie van hun inventaris van documenten en onderwerpen inzake ons verzoek. 

  Ministerie van Defensie

  Het Ministerie van Defensie levert eerste voorstellen voor plan van aanpak en eerste indicatie voor inventaris.

  Algemene update

  Inmiddels hebben vier bestuursorganen voorzetten voor plannen van aanpak en eerste inventarislijsten geleverd of aangekondigd dat op zeer korte termijn te zullen doen. Dit zijn: gemeente Groningen, provincie Groningen, gemeente Assen en het Ministerie van Defensie. 

  Er komt schot in de zaak. 

  19 juni

  Gemeente Groningen 

  Gemeente Groningen levert de eerste versie van hun inventaris van documenten en onderwerpen inzake ons verzoek. 

  18 juni

  Provincie Groningen

  De provincie Groningen heeft aangekondigd een inventarislijst en een voorzet voor een plan van aanpak te zullen leveren. 

  Algemene update

  Er zijn inmiddels vraagtekens ontstaan over de rechtmatigheid van EZK als woordvoerder van de andere vijftien bestuursorganen. Wij hebben vernomen dat het aan ons gestuurde voorstel in eerste instantie een conceptversie was. Wijzigingsvoorstellen van enkele bestuursorganen zijn niet meegenomen. EZK lijkt de conceptversie als eindversie te hebben verzonden. 

  Daarom stuurden we op 18 juni opnieuw een brief naar EZK. Ditmaal met het dringende verzoek om een kopie van de machtigingen van allen die door EZK vertegenwoordigd worden, en namens wie EZK het voorstel heeft ingebracht. De andere bestuursorganen hebben een kopie van deze brief ontvangen. 

  We willen graag helder hebben of deze bestuursorganen EZK daadwerkelijk zien als hun vertegenwoordiger en wat hiervan de eventuele voorwaarden en beperkingen zijn. Bovendien vragen we ons af of de personen die deze machtiging hebben ondertekend, bevoegd zijn om op te treden in deze procedure. 

  Tot we deze stukken ontvangen hebben gaan we ervan uit dat het voorstel dat EZK op 12 juni 2019 aan ons zond ingebracht is door EZK namens zichzelf.

  17 juni

  Gemeente Groningen

  Gemeente Groningen ontvangt op verzoek een digitale versie van onze bijlagen. Na gemeente Assen is gemeente Groningen het tweede bestuursorgaan dat gebruik maakt van dit aanbod. 

  Met deze bijlagen hebben we geprobeerd een totaaloverzicht te geven van de 1590 entiteiten waarvan Royal Dutch Shell eigenaar of mede-eigenaar is, of waar Shell belangen in heeft. Dit hebben we aangevuld met lijsten van lobbyclubs, adviesraden en belangenorganisaties. Door middel van deze bijlagen wilden we het werk van de bestuursorganen vergemakkelijken. Ze dienen dus als zoekhulp voor de Wob-ambtenaren.

  14 juni

  Algemene update

  Wij zijn zeer bereid om op basis van onderbouwde input te spreken over het inperken van de Wob-verzoeken. Daarom hebben we alle bestuursorganen op 14 juni schriftelijk opnieuw verzocht om gedetailleerde schattingen van de documenten te leveren op basis van document-registers, inventarislijsten of onderwerpen. Met die overzichten bij de hand, kunnen we bijvoorbeeld onderwerpen schrappen die niet van interesse zijn, of onderwerpen aanstippen waarvan we enkel de eindstukken willen verkrijgen. Op die manier kunnen we helpen de Wob correct af te handelen, zonder dat daarbij relevante informatie verborgen blijft.

  Gemeente Groningen

  Gemeente Groningen geeft aan met ons in gesprek te willen over de afhandeling van ons gesprek. Voor het gesprek zullen ze ons een lijst van onderwerpen en documentregistraties aanleveren. 

  13 juni

  Gemeente Assen

  Gemeente Assen heeft aangegeven graag een digitale versie te ontvangen van onze bijlagen. Met deze bijlagen hebben we geprobeerd een totaaloverzicht te geven van de 1590 entiteiten waarvan Royal Dutch Shell eigenaar of mede-eigenaar is, of waar Shell belangen in heeft. Dit hebben we aangevuld met lijsten van lobbyclubs, adviesraden en belangenorganisaties. Door middel van deze bijlagen wilden we het werk van de bestuursorganen vergemakkelijken. Ze dienen dus als zoekhulp voor de Wob-ambtenaren. 

  Op 14 juni 2019 heeft Gemeente Assen deze digitale versie aangeleverd gekregen. 

  12 juni

  Algemene update

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat komt twee maanden na verzending van de omvangrijke Shell Papers Wob-verzoeken met een plan van aanpak. Of we de verzoeken kunnen beperken tot documenten van ‘tekeningsbevoegde ambtenaren’. Of we de 1590 Shell-entiteiten kunnen beperken tot drie. Of we van elk gewobt ministerie het aantal dochterorganen kunnen beperken tot twee. Dit alles in totaal komt neer op een inperking van tenminste 90%.

  Onrechtmatig, als je het ons vraagt. Lees ons volledige verslag hier

  4 juni

  Algemene update

  Op 4 juni heeft er een gesprek plaatsgevonden op het Ministerie van Economische Zaken over de voortgang van het verzoek. EZK vertegenwoordigende naar eigen zeggen alle ministeries. Ook aanwezig was gemeente Rotterdam (namens alle alle gewobte provincies en gemeentes, met uitzondering van de gemeente Assen) en Provincie Groningen nam plaats als waarnemer. Gemeente Assen nam niet deel aan dit gesprek. 

  Lees het volledige verslag van het gesprek hier

  Mei 2019

  31 mei

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  EZK laat per mail weten met ons in gesprek te willen over de aard van ons verzoek en om met ons te komen tot een nadere afbakening. Het ministerie laat ons plots weten gemachtigd te zijn door de overige ministeries om hen in het gesprek te vertegenwoordigen. Ook wordt vermeld dat er ‘naar verwachting ook een vertegenwoordiging namens de door u aangeschreven medeoverheden aansluiten.’ Welke dit zijn, laat het ministerie in het midden.

  Algemene update 

  Alle bestuursorganen zijn er door middel van een brief aan herinnerd dat zij nog niet hebben gereageerd op ons aanbod tot overleg. Mocht dit nog gewenst zijn, dan verzoeken we met klem om voor de beslisdeadline (10 juni) de eerste stappen te zetten.

  Daarnaast hebben we in de brief verzocht om alle formele stappen in het Wob-proces te laten verrichten door een daartoe bevoegde ambtenaar.

  Ook zijn enkele bestuursorganen aangesproken op fouten in de procedure. Zo is bijvoorbeeld de gemeente Assen gevraagd om af te zien van de €5,86 aan behandelkosten, omdat dit strijdig is met de wet. Ook hebben sommige bestuursorganen melding gemaakt van twee cliënten in de procedure (Alexander Beunder en Bas van Beek). Dit is onjuist. De verzoeken zijn ingediend namens één rechtspersoon: Platform Authentieke Journalistiek. 

  29 mei

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  We zullen volgende week in gesprek gaan met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de afhandeling van ons verzoek. EZK is het enige bestuursorgaan dat daadwerkelijk een overleg heeft opgezet om te praten over ons verzoek. Helaas hebben zij nog niet aangegeven wat hun knelpunten of eventuele vragen zijn.

  Gemeente Amsterdam

  We hebben bericht gekregen van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied dat zij gevraagd zijn door de Gemeente Amsterdam om te controleren of zij documenten over Shell hebben. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent (omgevings)vergunningen aan de risicovolle bedrijven in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en ziet toe op de naleving daarvan.

  Het is duidelijk dat Gemeente Amsterdam is begonnen met de inventarisatie van ons Wob-verzoek. Tot op heden hebben wij op een ontvangstbevestiging van ons verzoek na, nog niks van de gemeente vernomen.

  27 mei

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  In een mail bevestigen wij onze aanwezigheid op het overleg. We verzoeken het ministerie om:

  1: vooraf per mail of post ons de vragen of knelpunten te sturen die het ministerie met ons wil bespreken.

  2: ambtenaren die gemachtigd zijn om in Wob procedures op te treden aanwezig te laten zijn tijdens dit overleg.

  24 mei

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Concrete datum afgesproken met EZK om in gesprek te gaan over ons verzoek.

  22 mei

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Op 21 mei ontvingen we telefonisch een reactie op ons voorstel tot overleg van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarvoor nu een datum gekozen zal worden. EZK is de eerste van de 17 gewobte bestuursorganen die persoonlijk contact opneemt om daadwerkelijk een datum te prikken voor een overleg. Eerder die dag werd op FTM een algemene update gepubliceerd waarin werd aangekaart dat, vijf weken na indiening van het Wob-verzoek, nog geen enkel gesprek had plaatsgevonden.

  21 mei

  Algemene update

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft als enige van de 17 bestuursorganen in het geheel nog niet gereageerd op ons Wob-verzoek. Dit betekent dat ze formeel in gebreke zijn: uiterlijk 28 dagen na ontvangst van een Wob-verzoek moet er een beslissing zijn. Dat kan een beslissing inclusief openbaarmaking van documenten zijn. Het mag ook een verdagingsbeslissing zijn, een verzoek voor 28 dagen extra voor de afhandeling van het Wob-verzoek.

  We hebben geen van beide ontvangen van OCW. Er is zelfs geen ontvangstbevestiging gekomen, noch antwoorden op de in het Wob-verzoek gestelde vragen, noch een reactie op ons voorstel tot overleg. OCW geeft geen enkel signaal, alsof zij het verzoek niet ontvangen hebben. Maar over de ontvangst is geen twijfel, gezien het Wob-verzoek aangetekend verstuurd werd.

  Het is inmiddels ruim een maand geleden dat we het Wob-verzoek de deur uit deden. Daarin stelden we voor om met de bestuursorganen in overleg te gaan en tot overeenkomsten over een langere termijn te komen. Dit om de bestuursorganen juist méér tijd te geven dan de wettelijke termijn waarbinnen ze, volgens de Wet openbaarheid bestuur, de verzochte documenten dienen te leveren.

  Helaas verloopt de procedure niet helemaal volgens het pad dat we in gedachten hadden: 5 weken na de ontvangst van het Wob-verzoek heeft nog geen enkel overleg plaatsgevonden.

   

  Update: Op 21 mei ontvingen we per post een ontvangsbevestiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het is onduidelijk of de brief afkomstig is van een Wob-ambtenaar. OCW schrijft dat het Wob-verzoek bestudeerd zal worden en dat het ministerie ‘binnen een redelijke termijn over de (termijn van) afhandeling’ zal berichten. Er wordt niets gezegd over de lengte van deze termijn. Ook bevat de brief geen formele verdagingsbeslising voor uitstel van de eerste termijn van 4 weken met 4 weken extra, ondanks het feit dat het Wob-verzoek al 5 weken geleden ontvangen is en OCW formeel daardoor al een week in gebreke is. De brief maakt geen enkele melding van ons aanbod tot overleg.

  16 mei

  Ministerie van Financiën

  Per post hebben we een ontvangstbevestiging ontvangen van een Wob-ambtenaar van het ministerie van Financiën. In de brief wordt aangegeven dat het Wob-verzoek niet afgehandeld kan worden binnen 4 weken en dat het ministerie de beslissing daarom zal verdagen met nog eens 4 weken. Ook meldt de brief dat het ministerie contact met ons zal opnemen. Het maakt geen enkele melding van ons aanbod tot overleg.

  Provincie Groningen

  Per post hebben we een ontvangstbevestiging ontvangen. Het is onduidelijk of de brief afkomstig is van een Wob-ambtenaar. Het is een standaardbrief waarin wordt aangegeven dat het Wob-verzoek niet afgehandeld kan worden binnen 4 weken en dat de provincie de beslissing daarom zal verdagen met nog eens 4 weken. Ook meldt de brief dat de provincie contact met ons zal opnemen. Het maakt geen enkele melding van ons aanbod tot overleg. 

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft tot op heden, als enige, nog geen enkele reactie gestuurd op het Wob-verzoek. Daarmee heeft het ministerie de termijn van 28 dagen overschreden, zonder aan te geven 4 weken extra tijd nodig te hebben voor een besluit.

  2 mei

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Op 9 mei hebben we per post een ontvangstbevestiging ontvangen van de directeur Communicatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij gaat niet in op ons aanbod tot overleg, maar schrijft dat ‘overleg noodzakelijk is met andere bestuursorganen’. Uiterlijk 10 juni zal hij ons voorzien van een antwoord.

  2 mei

  Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Per post hebben we een ontvangstbevestiging ontvangen van een Wob-ambtenaar van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is een standaardbrief en maakt geen enkele melding van ons aanbod tot overleg.

  April 2019

  30 april

  Gemeente Amsterdam

  Per post hebben we een ontvangstbevestiging ontvangen van een Wob-ambtenaar van Gemeente Amsterdam. Het is een standaardbrief en maakt geen enkele melding van ons aanbod tot overleg. Gemeente Amsterdam geeft aan dat de uiteindelijke beslistermijn nu is gesteld op 11 juni 2019.

  29 april

  Algemene update

  Zeventien dagen na indiening van de zeventien Shell Papers Wob-verzoeken hebben zes bestuursorganen nog steeds geen ontvangstbevestiging gestuurd: de ministeries van Economische Zaken, Justitie en Veiligheid, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de provincie Groningen en gemeente Amsterdam.

  Dat 6 bestuursorganen na 17 dagen nog niet gereageerd hebben op de verzoeken, begint al een beetje te wringen. Er staan in die verzoeken vragen waarop antwoorden binnen 14 en 28 dagen wettelijk gezien zeer wenselijk zijn.

  26 april

  Provincie Drenthe

  Per post hebben we een ontvangstbevestiging ontvangen. De provincie Drenthe is de eerste die aangeeft dat ze gebruik willen maken van ons aanbod tot overleg. Ze stellen voor om de komende tijd te benutten om te inventariseren welke documenten zij onder zich hebben ten aanzien van de onderwerpen die wij benoemen in ons verzoek. Aan de hand daarvan kunnen zij zicht krijgen over eventuele onduidelijkheden.

  De reactie komt namens het bestuur en is dus correct. We hebben contactinformatie gekregen van een vaste Wob-ambtenaar.

  25 april

  Ministerie van Algemene Zaken

  Per post hebben we een ontvangstbevestiging ontvangen van het Ministerie van Algemene Zaken. Het is een standaardbrief en maakt geen enkele melding van ons aanbod tot overleg.
  De reactie komt niet van een Wob-ambtenaar; de contactpersoon is wel een Wob-ambtenaar.

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Per post hebben we een ontvangstbevestiging ontvangen. Het is een standaardbrief en maakt geen enkele melding van ons aanbod tot overleg. De reactie komt niet van een Wob-ambtenaar; de contactpersoon is wel een Wob-ambtenaar.

  24 april

  Provincie Zuid-Holland

  Per post hebben we een ontvangstbevestiging ontvangen. Het is een standaardbrief en maakt geen enkele melding van ons aanbod tot overleg.
  De reactie komt niet van een Wob-ambtenaar; de contactpersoon is wel een Wob-ambtenaar.

  19 april

  Algemene update

  Tot nu toe zijn slechts drie reacties afkomstig van een Wob-ambtenaar. Bij de andere bestuursorganen komt de reactie niet van een Wob-ambtenaar en is ook de contactpersoon geen Wob-ambtenaar. Dit kan betekenen dat voorlichters en woordvoerders aan het roer staan bij het behandelen van deze procedure. Dit is problematisch, want zij zijn niet bevoegd om in een juridische procedure de overheid te vertegenwoordigen.

  Gemeente Groningen

  Via de post hebben we een ontvangstbevestiging van de Wob-ambtenaar van gemeente Groningen gekregen. Het is een standaardbrief waarin wordt aangegeven dat het Wob-verzoek niet afgehandeld kan worden binnen 4 weken en dat ze het daarom zullen verdagen met nog eens 4 weken. De gemeente hoopt uiterlijk 7 juni 2019 een besluit op ons verzoek te nemen.

  Het is duidelijk dat het verzoek niet goed gelezen is. Het maakt ook geen enkele melding van ons aanbod tot overleg.

  18 april

  Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Brief ontvangen van een Wob-ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In de brief geven ze aan zich te zullen beraden op de behandeling van onze brief.

  17 april

  Ministerie van Defensie

  Via de post hebben we een ontvangstbevestiging van de Wob-ambtenaar van het ministerie van Defensie gekregen. Het is een standaardbrief en maakt geen enkele melding van ons aanbod tot overleg.

  15 april

  Gemeente Assen

  Eerst krijgen we een telefoontje van de behandelend ambtenaar. Zij stelt dat gemeente Assen de voorkeur heeft voor een informele aanpak (via inzage) en zullen contact met ons opnemen voor overleg.

  Dit kan even duren, want de ambtenaar die bij dit onderwerp cruciaal is, is nog 10 dagen met vakantie. De ambtenaar die ons telefonisch te woord staat werkt voor Juridische Zaken. De gemeente Assen heeft geen Wob-ambtenaar in dienst. We zullen morgen een ontvangstbevestiging per post ontvangen.

  De brief die volgt is de standaard ontvangstbrief van de Gemeente Assen, die geen melding maakt van de vragen in ons verzoek.

  Daarnaast vraagt de Gemeente Assen een bedrag van €5,86 voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie, alsook kosten voor digitale kopieën. Beide zijn strijdig met de Wob. Vanaf de invoering van de Wet Openbaarheid van bestuur in mei 1980 geldt dat behandelen van verzoeken gratis en inzage ook. Beide zijn stevig verankerd in zowel Wob als bestuursrecht als in nationale en internationale jurisprudentie. Voor papieren kopieën en voor het verzenden daarvan mag de naakte kostprijs in rekening gebracht worden. Digitale kopieën zijn, behoudens enkele uitzonderingen, altijd gratis.

  Begin deze eeuw begonnen enkele gemeenten, na adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ineens toch behandelkosten in rekening te brengen. Deze zaken hebben via beroepen uiteindelijk in 2012/2013 geleid tot uitspraken van de Hoge Raad. De uitspraak was kraakhelder: kosten, anders dan kopieer- en verzendkosten tegen kostprijs, mogen niet en mochten al niet vanaf de invoering van de Wob. Het moet namelijk voor de burger drempelloos zijn om informatie op te vragen.

  Gemeente Den Haag

  Per post hebben we een ontvangstbevestiging ontvangen. Het is een standaardbrief en maakt geen enkele melding van ons aanbod tot overleg.

  De reactie komt niet van een Wob-ambtenaar; de contactpersoon is ook geen Wob-ambtenaar.

  Gemeente Rotterdam

  Op 15 april hebben we van gemeente Rotterdam een ontvangstbevestiging van ons Wob-verzoek ontvangen. Het is een standaardbrief die geen enkele melding maakt van de vragen in ons verzoek.

  De reactie komt niet van een Wob-ambtenaar; de contactpersoon is ook geen Wob-ambtenaar.

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Via de mail hebben we een ontvangstbevestiging ontvangen. Het is een standaardbrief en maakt geen enkele melding van ons aanbod tot overleg.

  De reactie komt niet van een Wob-ambtenaar; de contactpersoon is ook geen Wob-ambtenaar.

  12 april

  Algemene update: de ontvangstbevestiging

  Na het indienen van een Wob-verzoek is het wachten op een ontvangstbevestiging van het desbetreffende bestuursorgaan. In de brief krijg je een dossiernummer en wordt vermeld wat de ontvangstdatum van het verzoek is. Vanaf deze datum heeft het bestuursorgaan 28 dagen om aan je verzoek te voldoen. Dit kan (en wordt meestal direct) verlengd met nog eens 28 dagen.

  Ondanks dat de Nederlandse Wob wereldwijd gezien een van de ruimste beantwoordingstermijnen kent, realiseren we dat deze tweede maanden voor dit grote Wob-verzoek mogelijk aan de korte kant zijn. Daarom zijn we bereid hierover te praten. In de brief hebben we aangegeven dat we bereid zijn om met bestuursorganen in gesprek te gaan, als aan deze ondergrenzen wordt voldaan:

  1. Wij vernemen graag binnen 2 weken of zij in overleg willen.
  2. Voorafgaand aan het daadwerkelijke overleg ontvangen wij graag de punten die het bestuursorgaan wil bespreken met daaraan gekoppeld de voorstellen voor aanpak per punt. Dit soort punten kunnen bijvoorbeeld zijn;
   • onduidelijkheden in het verzoek
   • kwesties rond doorgeleiding
   • verstrekkingsvoorkeur
   • plan van aanpak
   • verdagen van de beslistermijn; werken met op te stellen overeenkomsten
  3. Het moet haalbaar zijn dat er voor de maximale beslistermijn van 2x28 dagen een plan van aanpak is, liefst dan al in de vorm van een overeenkomst.

  Zien bestuursorganen af van een akkoord over een plan van aanpak, dan verzoeken wij ze om hun uiterste best te doen om binnen 56 dagen met een beslissing te komen.