Dossier

Zorglobby

Follow the Money hield enkele maanden geleden samen met Yournalism een grote crowdfunding-actie om een onderzoek te starten naar de zorglobby. Wie maakt de zorg zo duur? Naar welke partijen laten minister Edith Schippers en haar ambtenaren de oren hangen? Is er een old boys network in de zorg? En zo ja, hoe ziet dat er dan uit?

Volg dit dossier en blijf op de hoogte via e-mail

volg dit dossier
Artikelen
16
2016

© ANP / Koen van Weel

Wie is de machtigste zorgbestuurder van het land?

3
Jeffrey Stevens

Jeffrey Stevens

Het moment waar de beau monde van de Nederlandse zorg zo reikhalzend naar uitkeek is daar: de jaarlijkse lijst met machtigste zorgbestuurders is verschenen. Op de Skipr 99, zoals de lijst heet, staan mensen die op informele wijze het beleid beïnvloeden. Wie maken achter de schermen de dienst uit in de gezondheidszorg?

Man van Edith Schippers stopt als zorgconsultant

18
Jeffrey Stevens

Jeffrey Stevens

Op 5 maart van dit jaar publiceerde Follow the Money een artikel over het advieswerk van Sander Spijker, de echtgenoot van minister Edith Schippers. Voor het bedrijf P5COM leerde hij zorginstellingen slimmer declareren. In de maanden na het artikel werd de druk zo groot dat Spijker nu heeft besloten te stoppen met zijn werk, zo onthulde Schippers dinsdag in talkshow Pauw.

Grijpt Philips door nieuwe wet onze medische gegevens?

21
Pieter van der Lugt

Pieter van der Lugt

Dinsdag bepaalt de Eerste Kamer na jaren discussie of een wet digitale uitwisseling van medische gegevens makkelijker maakt. Hebben de senatoren wel door dat bedrijven als Philips via deze wet straks aan onze medische data kunnen komen?

Organiseerde VWS bewust zijn eigen tandeloze tegenmacht?

44
Jeffrey Stevens

Jeffrey Stevens

De Patiëntenfederatie is de invloedrijkste vertegenwoordiger van de Nederlandse zorgconsument, maar aan de legitimiteit en onafhankelijkheid ervan wordt sterk getwijfeld. Patiëntenverenigingen verwijten de koepel het schoothondje van het ministerie van VWS te zijn. FTM inventariseert en analyseert de kritiek.

Schnabbelende artsen onderhouden warme banden met Big Pharma

15
Jeffrey Stevens

Jeffrey Stevens

Sommige medicijnen leveren nauwelijks gezondheidswinst op, maar leiden mogelijk wel tot ernstige bijwerkingen. Desondanks worden dergelijke geneesmiddelen soms toch toegelaten tot de markt. Farmaceutische bedrijven krijgen daarbij hulp van arts-onderzoekers die in ruil voor een royale vergoeding fungeren als reclamezuil.

Klokkenluider borstkankertest blijkt zelf lobbyist

17
Jeffrey Stevens

Jeffrey Stevens

Een innovatieve borstkankertest zou het mogelijk maken duizenden vrouwen chemotherapie te onthouden. Twee tipgevers waarschuwen voor die uitvinding: de test zou onbetrouwbaar zijn en patiënten chemo weigeren is daarom onveilig. FTM volgt het spoor van deze tipgevers door de wereld van de nietsontziende borstkankerlobby.

Nederlandse zorgelite gaat elk jaar gezellig op reis

17
Jeffrey Stevens

Jeffrey Stevens

Jaarlijks zitten ze samen in het vliegtuig: zorgbestuurders, ambtenaren van het ministerie, farmaceuten en zorgverzekeraars. Zo gaat het al dertien jaar. De laatste tijd verdween het tripje van de radar, maar FTM ontdekte dat de controversiële zorgreis nog steeds bestaat. In 2011 zelfs met minister Schippers. Maak kennis met de ultieme plek voor lobbyactiviteiten en achterkamertjesoverleg.

Toezichthouders in de zorg hebben vaak geen kennis van de sector

12
Jeffrey Stevens

Jeffrey Stevens

Toezichthouders in de zorg zijn er om wanbeleid te voorkomen en de kwaliteit van zorg te waarborgen. Althans, dat is de bedoeling. Bij het failliet van zorginstellingen is echter maar al te vaak gebleken dat het toezicht tekortschoot. Sommigen wijten dat aan het hoge bobo-gehalte in de raden van toezicht. FTM gaat op onderzoek uit en toetst de achtergronden en nevenfuncties van onze toezichthouders.

Lobbytentakels strekken zich uit naar portemonnee van slechtzienden

15
Jeffrey Stevens

Jeffrey Stevens

Slechtzienden zijn de dupe van een lobby om zorggeld binnen te halen. Instellingen Bartiméus en Visio doen verwoede pogingen om de kassa te laten rinkelen. Patiënten klagen over torenhoge rekeningen en onnodige zorg. De lobby strekt zich uit tot in Den Haag, waar Jopie Nooren — Bartiméus-bestuurder en Eerste-Kamerlid voor de PvdA — geregeld het ministerie bezoekt.

© ANP Jerry Lampen

Agenda’s VWS-bewindslieden roepen meer vragen op dan ze beantwoorden

6
Pieter van der Lugt

Pieter van der Lugt

In de huidige kabinetsperiode hebben minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ruim 600 gesprekken gevoerd op hun ministerie. Dat blijkt uit de agenda’s van beide bewindspersonen, die onlangs na een Wob-verzoek openbaar werden gemaakt. Wat vertellen de cijfers? En vooral: wat vertellen ze niet?

Het Transparantieregister Zorg verhult evenveel als het verduidelijkt

3
Jeffrey Stevens

Jeffrey Stevens

Farmaceutische bedrijven betaalden vorig jaar 51,6 miljoen euro aan artsen en zorgorganisaties, zo blijkt uit gegevens van het Transparantieregister Zorg. Een flink bedrag, maar toch is er twijfel of dit register de sponsoring door farmaceuten en andere bedrijven wel in zijn volledige omvang zichtbaar maakt. Hoe bruikbaar is dit register?

De zorglobby ontleed: wat wist Big Farma met het Apollo Netwerk te bereiken?

11
Eelke van Ark

Eelke van Ark

Follow the Money publiceerde donderdag 21 april een artikel over het illustere Apollo Netwerk, een overlegclubje waarin Big Farma samenkwam met het Ministerie van VWS en verzekeraars. Vandaag laten we zien hoe de industrie haar belangen via Apollo ook concreet om wist te zetten in beïnvloeding van het beleid.

Het ons-kent-ons-clubje van de zorgwereld

18
Anne ter Rele

Anne ter Rele

Farmaceutische bedrijven die worden betaald om hun ideeën over zorg te presenteren bij het ministerie van Volksgezondheid. Een opmerkelijke situatie, maar het is de realiteit van het Apollo Netwerk, dat in 2007 opgericht werd door farmaciegiganten GlaxoSmithKline en Janssen-Cilag. Na veel kritiek vanuit politiek en media heeft het netwerk zijn activiteiten gestaakt. Of toch niet helemaal?

Hoe de farmalobby de publieke en politieke opinie beïnvloedt

4
Jeffrey Stevens

Jeffrey Stevens

Follow the Money onderzoekt de lobby in de zorg. Vandaag: een kijkje achter de schermen bij een belangenvereniging van de farmaceuten. De vertegenwoordigers van deze miljardenindustrie oefenen flinke druk uit om de markt naar hun hand te zetten, en zien kritische artsen daarbij als een blok aan hun been. Hoe gaan de lobbyisten te werk?

Dossier Zorglobby: hoe de macht in ons zorgstelsel werd verdeeld

53
Eelke van Ark

Eelke van Ark

Follow the Money schrijft de komende maanden volop over de troebele wereld van de lobby in de zorg. Vandaag deel 1, waarin we ingaan op de vraag hoe de macht in ons zorgstelsel is verdeeld — en wie dat überhaupt zo heeft bedacht.

‘Afschaffen topinkomens brengt bestuurbaarheid ziekenhuis in gevaar’

69
Redactie

Redactie

Een aantal topbestuurders had een slechte nachtrust met de datum van 1 januari 2016 in het vooruitzicht. Die dag trad de Wet Normering Topinkomens-2 in werking voor de zorgsector. Functionarissen mogen door de wet niet meer verdienen dan een ministersalaris van 179.000 euro. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen vindt de wet onverstandig en vreest voor ‘de bestuurbaarheid van ziekenhuizen’. De Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren weigerde zelfs medewerking te verlenen aan de wet.