Michel Fleur 6
Bijdragen Artikel
Hoe nu verder met het geldstelsel? Matthijs
> Mensen verwachten dat hun geld veilig is. Als je spaart, is je geld niet veilig, want je neemt risico waarvoor je rente krijgt. Banken zouden spaarders automatisch kunne ...

68 reacties op deze bijdrage
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel? Co Pater
Ik heb die definitie expres vaag gelaten. Wat mag de bank nu als onderpand gebruiken voor het verkrijgen van cash? Een bank kan natuurlijk op basis van een 10 jarig deposi ...
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel? Matthijs
> Jouw voorbeeld is dus een beschrijving van een ander/nieuw systeem. Correct. Er is in dit nieuwe systeem geen *wezenlijk* verschil tussen een particulier, een bedrijf, de o ...

73 reacties op deze bijdrage
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel? Matthijs
Even tussendoor: de balans is altijd in evenwicht! (Dit is niet het antwoord over stroming en leningduur) (A=Assets,L=liabilities) Alles start op 0. Bank leent 100 v ...

80 reacties op deze bijdrage
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel? Matthijs
Strikt genomen is het correct dat er een tekort op aggregaat balans van de private banken op één exact tijdstip zal ontstaan. Een balans alleen is echter geen volledige wee ...

82 reacties op deze bijdrage
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel? Matthijs
Even een aanname: "publieke bank" = "volle reserve op CB bank"? Ik heb het systeem veel te complex uitgelegd. De simpele uitleg volgt nu. (1) Al het (niet-cash) ge ...

84 reacties op deze bijdrage
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Arjan
Ik heb nooit gezegd dat het totaal aan risico's veranderd. De totale mate van geldschepping verandert niet en de verstrengeling van wie nu wat aan een ander schuldig is wordt ...

1 reactie op deze bijdrage
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Hoe nu verder met het geldstelsel? Matthijs
Wist je dat je met een publieke betaalrekening ook kan consumeren? Dat kan zomaar leiden tot investeringen. Er zijn immers zat bedrijven zonder schulden die behoorlijk investe ...
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel? Elmar Otter
Al het geld op een publieke betaalrekening begint uiteindelijk als lening bij een private bank. Als er geld "weglekt", dan denk ik dat banken betere contracten moeten slui ...
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel? Matthijs
Ten eerste staat al het geld van de bank, net als de bankreserves, op de CB en maakt het ook onderdeel uit van de balans van de private banken. Een rekentruc die op zich niet ...

86 reacties op deze bijdrage
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Arjan
> Maar jij was degene die niet de belastingbetalers, maar de publieke rekeninghouders voor het verlies wil opdraaien. Geen van beide! Ik wil de investeerders en spaarders ...

3 reacties op deze bijdrage
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Arjan
> De bank verhaalt het op de ECB die de plaats heeft ingenomen van de publieke rekeninghouders op de balans van de private bank. Het gaat erom waar de ECB het moet verhalen. ...
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Hoe nu verder met het geldstelsel? Matthijs
Die frustratie, die deel ik. Zoals gezegd, heeft de bank een speciale rekening op de CB, naast haar huidige reserves. Dankzij haar bankvergunning, mag de bank "on demand" g ...

93 reacties op deze bijdrage
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel? Co Pater
Ik ben het er mee eens dat "spaarrekening" een misleidende term is. Waar je rendement op krijgt, loop je ook risico. Ik vind ook bankiers die zeggen dat je betaalrekening d ...

2 reacties op deze bijdrage
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel? R. Eman
Banken en helaas veel economen geven niet altijd blijk van de "juiste" kennis. Ik pas er echter voor om te beweren dat de overheid die kennis wel heeft. De huidige politieke p ...

1 reactie op deze bijdrage
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel? Co Pater
Er zijn drie participanten in het risico: de bank (de investeerders), de spaarders (die willen rendement en dus risico) en de leningnemer. De totale geldhoeveelheid, schuld ...

18 reacties op deze bijdrage
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Arjan
Wat een mooi voorbeeld! Klaas is een boef. Klaas weet dat de bank om gaat vallen. Klaas verplaatst snel zijn geld en beseft volledig de andere investeerders (en spaarders) ...

7 reacties op deze bijdrage
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Hoe nu verder met het geldstelsel? R. Eman
Maar wie maakt die raming? M4 staat aan de geldkraan en de domein experts, de banken, maken de raming. In het huidige model, hoeven banken helemaal niet vaak bij de cen ...

3 reacties op deze bijdrage
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel? Matthijs
Wanneer een bank de beslissing neemt om te financieren, neem ik aan dat ze verwacht dat de entrepreneur inkomsten uit genereert, die genoeg zijn voor het betalen van rente en ...

132 reacties op deze bijdrage
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel? Ron de Lugt
Voor witwassen kun je het best een gewone bank gebruiken. Als dat aan het licht komt, komt er een schikking en de volgende maand ga je weer verder. De Albert Heyn hoeft nie ...
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel? Henk Zoer
Ik ben het gedeeltelijk met je eens, omdat banken nu vooral investeren in speculatie. Met een instabiel geldsysteem werk toezicht achteraf maar beperkt. Aan de andere kant ...
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel? Matthijs
De ING maakt nog steeds de beslissing bij het verstrekken van het krediet, net als nu. De ING is ook verantwoordelijk voor wat daar mee gebeurt, net als nu. M4 bemoeit zich da ...

140 reacties op deze bijdrage
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Een van de grote bezwaren tegen het model van Ons Geld is dat de verdeling van het geld door de vierde macht (M4) gestuurd wordt, die zelf geen marktparticipant is. Daarom ...

2 reacties op deze bijdrage
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel? Martijn Jeroen van der Linden
Die 97% komt inderdaad van Positive Money, de Britse zusters van Ons Geld. ;-)
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel? Matthijs
Een van de problemen met het model van Ons Geld is dat de verdeling van het geld door de vierde macht (M4) gestuurd wordt, die zelf geen marktparticipant is. Daarom kan je ...

142 reacties op deze bijdrage
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Hoe nu verder met het geldstelsel? Matthijs
> Stel de balans van alle banken, dus alle uitstaande geld nu, is 100 miljard. Dankzij economische groei is er over een paar jaar 200 miljard nodig. Wow. Ligt daar dan ook ...

6 reacties op deze bijdrage
Hoe nu verder met het geldstelsel?
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Arjan
> Waar blijft dan het risico? Wie heeft dat risico op zich genomen? Het totaal aan schuld en risico is immers gelijk gebleven. (hier een lang verhaal) De private bank h ...

9 reacties op deze bijdrage
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Co Pater
Natuurlijk. Ik vind dat geldcreatie ook een publiek ding zou moeten zijn. Echter, niet op zo'n manier dat de politiek even wat geld kan bijdrukken of de directeur van de C ...
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Co Pater
Ik ben het niet helemaal eens met de precieze ideeën van Ons Geld. De eerste stap zou mijns inziens het publieke betaalsysteem moeten zijn, omdat het een relatief eenvoudige b ...

2 reacties op deze bijdrage
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Matthijs
Nope. Zie ook mijn andere reacties https://www.ftm.nl/artikelen/mario-draghi-ecb-digitale-munt#reactie84845 https://www.ftm.nl/artikelen/mario-draghi-ecb-digitale-munt?s ...
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Stad in de ban van winstbejag Lydia Lembeck
Een nijpend probleem inderdaad.
Stad in de ban van winstbejag
Stad in de ban van winstbejag Lydia Lembeck
Ik houd me uiteraard aanbevolen voor betere verfijningen van specifieke bestemmingsplannen! Dit was maar een voorbeeld om iets te noemen wat onder de huidige wetgeving niet ...

1 reactie op deze bijdrage
Stad in de ban van winstbejag
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Co Pater
Precies! Kleine stapjes nemen en de problemen een voor een oplossen. Niet beginnen bij grove veranderingen in geldschepping of deposito banken. Kijk of je stukjes v ...
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Matthijs
Als ik een lening aanga, dan moet de bank die wel naar mij kunnen overmaken. In het huidige systeem kan de bank een rekening bij die bank ophogen door als ze ook een even ...

1 reactie op deze bijdrage
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Arjan
We gaan niet alle problemen oplossen: een ding tegelijk! De meeste mensen willen met hun inkomsten (salaris) gewoon de boodschappen en rekeningen betalen. De meeste bedrijv ...

16 reacties op deze bijdrage
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Stad in de ban van winstbejag Lydia Lembeck
O Pen is hier zo vriendelijk om uit te zoeken hoe het nu in de wet zit. Niet of die wet van visie getuigt. En zoals ROEM050 hierboven (https://www.ftm.nl/artikelen/interview-f ...

2 reacties op deze bijdrage
Stad in de ban van winstbejag
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Matthijs
In het publieke geldsysteem draait het om digitale cash. Cash is publiek geld, beheerd door de CB. Aan cash zit een betaalbelofte: dat je met 10 euro cash iets met de prij ...

4 reacties op deze bijdrage
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Matthijs
Stop. Aan sparen bij een private bank verandert met een publiek betaalsysteem (PBS) niets. Je mag nog steeds 5 spaarrekeningen bij 5 verschillende banken aanhouden: aan jou de ...

6 reacties op deze bijdrage
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Stad in de ban van winstbejag O Pen
Dat is in ieder geval wat. Twee vragen: - geldt die beperking voor eeuwig of alleen bij aanvang? - er bestaat dus niets over doelgroepen voor kopers, zoals dat 60% van het ...

4 reacties op deze bijdrage
Stad in de ban van winstbejag
Stad in de ban van winstbejag
Is het niet mogelijk om bestemmingsplannen zoals "voor bewoning" te specialiseren tot "voor minimaal 60% van het woonoppervlak van categorie X", waar X dan staat voor, bijvoor ...

10 reacties op deze bijdrage
Stad in de ban van winstbejag
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Arjan
Zoals ik al zei aan het begin van mijn uiteenzetting: aan het totaal van risico gaat niks veranderen! Het enige dat verandert is immers de plek van de betaalrekeningen. En nat ...

18 reacties op deze bijdrage
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Matthijs
> Maar als mensen hun geld niet weg mogen halen bij die bank om het bij de deposito bank te stallen, wat is dan het nut ervan? Jij voert eerder een argument aan dat een pu ...

12 reacties op deze bijdrage
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Elmar Otter
> De crisis van 2008 werd ook als zeer onwaarschijnlijk gezien.... Juist alleen door mensen die qua denkwijze vastgeroest zitten in hoe het nu werkt en falende economische ...
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Matthijs
Je noemt een extreem voorbeeld en voert dat aan als argument om het huidige systeem te behouden. Stel dat er banken failliet gaan. Denk je nu echt dat iedereen zijn geld z ...

16 reacties op deze bijdrage
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Martin Haarmans
Direct na 1929 is er inderdaad weinig gebeurd. De latere New Deal bestond wel grotendeels uit beperkende maatregelen op de financiële wereld. Het volpompen van de financiële w ...
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Arjan
> Ik vind dat spaarders ipv belastingbetalers het risico moeten dragen. Mee eens als hier ook de aandeelhouders en investeerders onder vallen. Maar je redenatiestappen on ...

20 reacties op deze bijdrage
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka leonardo 1
Inderdaad. En nog een ouwe: "Giro blauw, past bij jou!"
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Martin Haarmans
> Ik dacht dat in de huidige (standaard) economische theorieën prijsvorming door vraag en aanbod en geldcreatie eigenlijk gescheiden fenomenen zijn. In de mainstream en nie ...
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Martin Haarmans
Ik heb een aantal onderwerpen expres buiten dit gedachtenexperiment gehouden ter bestrijding van oeverloosheid. Vandaar dat ik expliciet vooronderstel dat het totaal aan r ...

1 reactie op deze bijdrage
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka Arjan
> En voor de rest heb IK weinig problemen met bubbels. > Wie risico wil nemen mag rijk worden, maar moet ook risico dragen voor verliezen. Jouw keuze. Jij bent blij met de ...
Of Mario Draghi experimenten met een digitale euro overweegt? Nee, geef hem maar zijn big bazooka