Roland Horvath 6
Reacties Artikel
+2
Follow the Money selecteert
Vrij Nederland. De formatie, Rutte en Buma. Na een rechts kabinet gedurende jaren mag er een links kabinet komen. Maar dat willen VVD en CDA niet. Er moet bij hen een partij ...

7 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+1
De Brusselse droom is een nachtmerrie voor het volk
Als de EU er niet uitgaat, wat moet er dan gebeuren? Nu is de EU een confederaal gedrocht onder de leiding van Duitsland, van de GMO en van de VS. Alles door en voor de GMO. D ...
De Brusselse droom is een nachtmerrie voor het volk
+2
Follow the Money selecteert
The Guardian. Neoliberalisme is laisser faire kapitalisme, waarin niets geld mag kosten, consumptie of investeringen, behalve dividenden. Het neoliberalisme lijdt aan 3 ziek ...

3 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Rapport Europese Commissie over 'verdieping van de muntunie' heeft diepgang van een surfplank
Een Zwitserse combinatie van 2 valuta, de Franc en de WIR, sedert 1934. De WIR is niet converteerbaar in andere valuta. Een oplossing is dus in de 19 euro staten de eigen munt ...
Rapport Europese Commissie over 'verdieping van de muntunie' heeft diepgang van een surfplank
+2
Dit is de werkelijke oorzaak van het populisme
Na WO2 groeide de economie en waren er veel investeringen nodig, dus werden normale leefbare lonen betaald. Toen de economie minder groeide in de jaren 1970 kwam het neolibera ...
Dit is de werkelijke oorzaak van het populisme
+1
Britse verkiezingen schudden kaarten Brexit opnieuw
Het artikel gaat uit van een overwinning van May/ de conservatieven. Dat is onwaarschijnlijk. Labour/ Jeremy Corbyn heeft meer kans te winnen. De hoofd stroom media MSM haten ...
Britse verkiezingen schudden kaarten Brexit opnieuw
+2
In Brussel weet niemand hoe je burgers overtuigt van het nut van wereldhandel
Volgens het artikel zijn de burgers onnozelaars die niet eens weten welke weldaden wereldwijde ongeremde vrijhandel oplevert en ze willen niet eens luisteren naar de herauten ...

3 Reacties op deze reactie
In Brussel weet niemand hoe je burgers overtuigt van het nut van wereldhandel
+1
Follow the Money selecteert
Zorgvisie. Jacobine Geel JG en André Rouvoet AR vormen een bedreiging voor het Nederlandse zorgstelsel. Een andere bedreiging zijn de 25 zorgverzekeraars, die zogenaamd ve ...

1 Reactie op deze reactie
Follow the Money selecteert
+1
Terwijl iedereen kijkt naar Rusland, sloopt Trump de Amerikaanse zorg
Niets is beter en goedkoper dan een collectieve zorg/ ziekte verzekering, verplicht voor iedereen met vast gestelde tarieven voor behandelingen. En in feite zou men nog een co ...

1 Reactie op deze reactie
Terwijl iedereen kijkt naar Rusland, sloopt Trump de Amerikaanse zorg
+2
Follow the Money selecteert
The Atlantic, slavernij. Slavernij heeft veel vormen. De 1,5 euro uurlonen in Duitsland voor meestal minijobs + evenveel uitkering door de Hartz hervormingen gedurende 10 ja ...

2 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+2
De Amsterdamse jaren van Henry Keizer AVHK
Alleen dat soort -te chanteren- volk, dat al iets mispikkeld heeft, mag binnen bij de VVD. De VVD is tot nader order uitsluitend een service club en geen politieke partij. ...

3 Reacties op deze reactie
De Amsterdamse jaren van Henry Keizer
+2
Ook ING mag meebepalen over het curriculum van Rotterdamse faculteit
In de neoliberale leer is het enige dat belang heeft het bestaan van de GMO/ multinationals. Het MKB, mens, maatschappij, milieu, overheid zijn grondstoffen, hulpmiddelen. De ...

1 Reactie op deze reactie
Ook ING mag meebepalen over het curriculum van Rotterdamse faculteit
0
Pieter Lakeman doet aangifte van oplichting door VVD-partijvoorzitter Henry Keizer
Een neveneffect van dit verdienstelijk onderzoek van FTM naar ernstige onaanvaardbare feiten is dat de VVD in een slecht daglicht wordt gesteld. de voorzitter van de partij + ...

2 Reacties op deze reactie
Pieter Lakeman doet aangifte van oplichting door VVD-partijvoorzitter Henry Keizer
0
Follow the Money selecteert Jan Smid
Er is een transfer nodig van overschot naar tekort landen zoals dat ook bestaat in elk land van rijk nar arm bvb door de inkomstenbelasting. Het overschot is niet te wijten -u ...
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert
De Groene, Ewald Engelen, Thomas Frank. De democraten zorgen alleen voor zichzelf, niet meer voor hun achterban. Bvb de PvdA was de beste volger van de neoliberale VVD en is ...
Follow the Money selecteert
+2
5 Vragen over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Japan Lydia Lembeck
Een absolute noodzaak zijn dus jaarlijkse bindende referenda over om het even wat. Daaronder een vertrouwensstemming. Geen meerderheid voor het beleid, dan volgen verkiezing ...

1 Reactie op deze reactie
5 Vragen over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Japan
+2
5 Vragen over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Japan
Investeerders bescherming is een contradictio in terminis, belachelijk om niet te zeggen onnozel en kwaadaardig. Het gaat om het ISDS/ICS systeem waarbij GMO Grote Multination ...

3 Reacties op deze reactie
5 Vragen over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Japan
0
Vat Europa bij de hoorns
Macron wil veranderen op een neoliberale manier dus anti sociaal en anti democratisch. De eurozone voor zien van een eigen parlement, minister van financiën en begroting is ...
Vat Europa bij de hoorns
+2
Willen burgers echt meer EU?
Inderdaad, geen ernstige enquête. 1/ De functie van de EU. De EU is een unitaire bemoeial die zich met alles bezig houdt, de staten terroriseert en hen wil vervangen. De fun ...

2 Reacties op deze reactie
Willen burgers echt meer EU?
+1
Follow the Money selecteert Ludovica Van Oirschot
Schitterend gezegd. En in twee woorden. Duitsland gedroeg zich i de jaren 1930 te zelfstandig tegenover de VS, naar de zin van de VS. De VS hebben door de hulp van de Sovj ...
Follow the Money selecteert
+2
Follow the Money selecteert Jan Smid
Jan, alles en iedereen is een combinatie van goed en kwaad. Zoals Immanuel Kant al zei: Niets is onvoorwaardelijk goed behalve de goede wil. Dus ook niet de VS of een andere ...

14 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+1
Follow the Money selecteert
The Intercept. Noord Korea, de VS. De Noord Koreanen haten de VS. Maar de VS haten de Noord Koreanen nog veel meer. Ze haten iedereen die hen niet erkent als de Masters of t ...

28 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+2
De rookwolken van Keizer
Verantwoording afleggen onder andere tegenover een rechter na een onderzoek door het Openbaar Ministerie. Dus een Keizergate, ten eeuwigen dage uit de politiek, Rutte gate ...
De rookwolken van Keizer
+2
De integriteitsspagaat van de VVD Leon Roijen
NL heeft niet alleen nood aan een revolutie, maar ook, dichter bij huis, aan ten 1e, een onderzoek van de zaak Keizer & Co door het Openbaar Ministerie en aan ten 2e, een ...

3 Reacties op deze reactie
De integriteitsspagaat van de VVD
+2
'Groen-rechts' is dweilen met de kraan open
De wens is de vader van de gedachte. Het kapitalisme wil een aura van heiligheid, het wil gezien worden als een weldoener van de mensheid. En dus wordt het bestaande bewierook ...
'Groen-rechts' is dweilen met de kraan open
+2
Waar is toch het cv van Henry Keizer?
Justitie, het Openbaar Ministerie, moet de zaak Keizer & Co onderzoeken. 1/ De van prijs van de BV, de transactie stinkt. 2/ De betaling van de prijs stinkt ook. De VV ...
Waar is toch het cv van Henry Keizer?
+1
Ecomodernisme: goed bedoeld, maar slecht bedacht
De samenleving kan niet losgekoppeld van de mogelijkheden die de aarde biedt. Dat wordt al 2000 jaar ontkend in de westerse samenleving. We moeten die beperkingen erkennen en ...

1 Reactie op deze reactie
Ecomodernisme: goed bedoeld, maar slecht bedacht
+2
De magere moraliteit van Keizer en co. jurist
100% akkoord. Keizer zal wel niet de regels van de VVD over moraliteit en integriteit overtreden hebben om de eenvoudige reden dat de VVD geen regels heeft aangaande moralitei ...

10 Reacties op deze reactie
De magere moraliteit van Keizer en co.
+2
Follow the Money selecteert Tiede Boersma
1/ Raar is dat de vereniging De Facultatieve er uit de verkoop van haar BV gepluimd is uitgekomen. 2/ Hoe zijn de 3 taxaties tot stand gekomen, op basis van inlichtingen geg ...

19 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+2
De onzichtbare strijd om de zorgmiljarden
Zal de burger weer eens verliezen tegen de oplichters en de leugenaars. De zorgverzekering: Kan het nog dommer? 25 private verzekeraars. De burger heeft keuze uit meerder ...

1 Reactie op deze reactie
De onzichtbare strijd om de zorgmiljarden
+2
De onzichtbare strijd om de zorgmiljarden ROEM050
Privatisering is altijd legale diefstal. Ook bvb bij de beursgang van ABNAMRO. Een klein groepje steelt collectieve bezittingen van een grote groep mensen.
De onzichtbare strijd om de zorgmiljarden
+2
Bij de VVD kijkt iedereen gespannen naar Keizer
Henry Keizer HK heeft een demonstratie gegeven van wat privatisering is: Altijd legale diefstal: Een kleine groep eigent zich bezittingen toe van zeer velen voor geen - of bij ...

1 Reactie op deze reactie
Bij de VVD kijkt iedereen gespannen naar Keizer
+2
De miljoenensteun die niemand écht gelukkig maakt
We moeten wereldwijd naar een volledig BIO/ECO landbouw onder andere zonder chemische sproeistoffen,, van Bayer en Monsanto; zonder invalide zaden van planten, die zich na 1 o ...

2 Reacties op deze reactie
De miljoenensteun die niemand écht gelukkig maakt
+2
Bij de VVD kijkt iedereen gespannen naar Keizer
Henry Keizer HK is het prototype van de leer van de VVD: Een autoritaire graaier. Alles voor onszelf en niets voor anderen. Hij moet aanblijven als voorzitter van de VVD, hij ...

11 Reacties op deze reactie
Bij de VVD kijkt iedereen gespannen naar Keizer
+2
Kom in verzet tegen het juk van Silicon Valley
Veranderingen van productie methoden zoals nu digitalisering zijn al honderden jaren vooral gebruikt ten bate van het kapitaal. Dat gebeurt ook nu. Uber is een sprekend voorbe ...

1 Reactie op deze reactie
Kom in verzet tegen het juk van Silicon Valley
0
Follow the Money selecteert Jan Smid
Het zionisme dateert van de 19e eeuw. Theodor Herzl, 'Der Judenstaat' is gepubliceerd in 1896. Daarin wordt er ook al voor gepleit een etnische zuivering te houden, in een geb ...
Follow the Money selecteert
+2
Follow the Money selecteert Jan Smid
1/ Er kan gediscussieerd worden over aantallen doden bvb in WO1 en WO2, kolonisatie, slavenhandel Afrika Amerika. Maar het veroordelen van politieke partijen bvb FN/ Jean Mari ...
Follow the Money selecteert
+2
Follow the Money selecteert
Zonder media geen bekendheid. De media maken alle partijen groot. Ook de extreem rechtse zoals PVV in NL, VB en N-VA in BE, Pediga en AfD in DE en FN in FR. De hoofd stroom me ...
Follow the Money selecteert
+2
Het Europees Parlement subsidieert volksverlakkerij
Een -zeer- belangrijk en schitterend artikel. Het Europees Parlement IS volksverlakkerij. Zoals door CA gezegd: De Commissie wordt regering genoemd terwijl ze niet steunt op e ...
Het Europees Parlement subsidieert volksverlakkerij
+2
Waarom de formatie kan stranden op de huurtoeslag
De kern van de zaak: De ondernemingen willen geen geld uitdelen aan iedereen zodat iedereen goederen kan kopen: Eén van de 3 ziekten van het kapitalisme. De andere 2 zijn dere ...

1 Reactie op deze reactie
Waarom de formatie kan stranden op de huurtoeslag
0
Klaas Knot moet zich met z’n eigen zaken bemoeien
DNB en de ECB zijn onafhankelijk. Van de politici, want die zijn zogezegd onbetrouwbaar. En volgens Piet Hein Donner zijn de kiezers nog dommer. In feite doen DNB en de ECB ha ...
Klaas Knot moet zich met z’n eigen zaken bemoeien
0
Zonder goede ideeën staat het Europees Parlement machteloos
Het probleem van de EU is dat ze niet onafhankelijk is, ze wordt gedomineerd door de GMO/ multinationals, Duitsland en de VS. Ze is ook gesticht door en uitsluitend voor de GM ...

1 Reactie op deze reactie
Zonder goede ideeën staat het Europees Parlement machteloos
+2
Tweede Kamer bepaalt: TTIP en CETA zijn geen controversiële onderwerpen
De meeste burgers zijn niet geïnteresseerd in zaken als CETA, te moeilijk, te technisch. De leden van de 2e Kamer ook niet want ongeveer 150 van de 150 leden snappen niets van ...
Tweede Kamer bepaalt: TTIP en CETA zijn geen controversiële onderwerpen
+2
De ongelijke strijd tegen dure geneesmiddelen
1/ De zeldzame stofwisselingsziekten van Fabry en Pompe: Honderdduizenden per patiënt per jaar. Zoveel kost de ontwikkeling van die specifieke medicamenten niet, wel alle misl ...

1 Reactie op deze reactie
De ongelijke strijd tegen dure geneesmiddelen
0
Follow the Money selecteert Ernest Jacobs
Akkoord, de EU zit vast met ongeveer ieder probleem. Daarom moet er eerst aan de bestuursstructuur gewerkt worden dus onder andere aan een gekozen Raad die bij -gekwalificeerd ...

1 Reactie op deze reactie
Follow the Money selecteert
+2
Follow the Money selecteert Ernest Jacobs
1/ De afkoelingsperiode voor de overgang van EU Commissie leden naar bedrijven is 1,5 jaar, minder dan het vergelijkbare in de VS, waar men, Trump, naar een periode van 5 jaar ...

3 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+2
Follow the Money selecteert
Politico. De GMO bezitten de EU. De Libanese zakenman Ayman Jallad heeft gelijk: Hij vindt dat de EU Commissie gecontroleerd wordt door de multinationals/ de Grote Multinati ...

5 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Brusselse subsidies: enorme controle, geen transparantie
De EU is een unitaire bemoeial die de staten tracht te vervangen en hen verstikt. De EU moet zich uitsluitend met federale zaken bezig houden, dus met zaken die de staten afzo ...

2 Reacties op deze reactie
Brusselse subsidies: enorme controle, geen transparantie
+2
Vertrouwen is goud waard: de leerzame geschiedenis van papiergeld Pieter Jongejan
Buiten een dictatuur is elektronisch geld ook een onstabiel systeem, een zeer belangrijk mankement dat door de meesten veronachtzaamd wordt; Om die reden alleen al moet men el ...
Vertrouwen is goud waard: de leerzame geschiedenis van papiergeld
+1
Vertrouwen is goud waard: de leerzame geschiedenis van papiergeld
Vervolg. In de beschreven crises was er telkens te weinig geld in omloop of werd er te weinig gecreëerd onder de vorm van krediet. De crises hadden in elk geval niet zo veel ...
Vertrouwen is goud waard: de leerzame geschiedenis van papiergeld