Roland Horvath 6
Reacties Artikel
0
Follow the Money selecteert
The Guardian, Trump. Trump mag Jerusalem erkennen als de hoofdstad van Israël en van Palestina. Op voorwaarde; Eén staat in Palestina met gelijke rechten voor Joden en Pal ...

1 Reactie op deze reactie
Follow the Money selecteert
+2
Rutte-III vindt multinationals kennelijk belangrijker dan onze kinderen
Akkoord met het artikel. Nederland NL is met Rutte3 op weg naar het totale verval van de maatschappij: Extreme rijkdom bij de 0,01% en extreme armoede bij de 99%. Verder agr ...

1 Reactie op deze reactie
Rutte-III vindt multinationals kennelijk belangrijker dan onze kinderen
0
De 5 vragen over de euro die de Raad van State had moeten stellen thebluephantom
Door een transfer worden we niet armer zoals de superrijken en de neoliberalen al altijd beweerd hebben in tegendeel, we worden rijker, we creëren daarmee een systeem dat func ...

1 Reactie op deze reactie
De 5 vragen over de euro die de Raad van State had moeten stellen
+2
De 5 vragen over de euro die de Raad van State had moeten stellen
Een muntzone betekent dat de 19 staten één staat zijn geworden. En dus moeten dezelfde maatregelen genomen worden als in ieder land gelden: - Een federaal bestuur geen confe ...

4 Reacties op deze reactie
De 5 vragen over de euro die de Raad van State had moeten stellen
0
Follow the Money selecteert Pieter Jongejan
Akkoord. Het kapitalisme kan maar functioneren in combinatie met een sterke overheid, anders raakt het in een malaise door het feit dat de ondernemingen geen geld meer willen ...

2 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert
The New Yorker, Jerome Powell, de FED. Jerome Powell JP, jurist, lijkt een volbloed kapitalist te zijn. Ongelijkheid in de maatschappij wijt hij aan het feit dat de VS werke ...

4 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Rutte-3 heeft geen snars van de euro begrepen
De euro voldoet niet door het feit dat de EU staatsstructuur niet behoorlijk functioneert. DE en NL, beide overschotlanden, weigeren een zogenaamde transfer die er in elk la ...
Rutte-3 heeft geen snars van de euro begrepen
0
Het kwik stijgt: de eurozone is ernstig ziek Mz59
Afgezien van het conservatisme in het geciteerde stuk, wordt gesteld dat Europa een gemeenschap van natiestaten moet zijn. Dat is een wonderlijke, naïeve stelling. De EU is nu ...

2 Reacties op deze reactie
Het kwik stijgt: de eurozone is ernstig ziek
+2
Het kwik stijgt: de eurozone is ernstig ziek
Ofwel voert men een transfer unie in in de eurozone zoals er één bestaat in elk land door de inkomsten belasting en de Sociale Zekerheid, waarbij de rijken meer betalen dan de ...

6 Reacties op deze reactie
Het kwik stijgt: de eurozone is ernstig ziek
+1
Digitaal goud
De dekking van het geld kan door goud dat men ervoor kan krijgen bij de bank die het geld heeft uitgegeven. Evengoed door het feit dat men er iets -wat dan ook- kan mee kopen. ...
Digitaal goud
0
De Europese trojka hielp de Griekse economie naar de filistijnen kees 137
Fout.
De Europese trojka hielp de Griekse economie naar de filistijnen
0
De Europese trojka hielp de Griekse economie naar de filistijnen kees 137
Akkoord, in een roedel wolven wordt een gewonde wolf opgegeten door de anderen. In de EU is dat ook zo. Griekenland speelt de rol van gewonde wolf en Duitsland en Nederland vr ...

1 Reactie op deze reactie
De Europese trojka hielp de Griekse economie naar de filistijnen
+2
De Europese trojka hielp de Griekse economie naar de filistijnen Jean
De commentaar van kees 137 is een top commentaar, zeer redelijk en realistisch en hij heeft niets met complotten te maken. In tegendeel, het genoemde is de meest gewone samenw ...

3 Reacties op deze reactie
De Europese trojka hielp de Griekse economie naar de filistijnen
+2
De Europese trojka hielp de Griekse economie naar de filistijnen Jan Willem de Hoop
Er zijn studies die beweren dat de hulp voor 10% in de Griekse economie is terecht gekomen. En dus voor 90% bij de banken vooral Duitse die Griekse obligaties bezaten. Die obl ...

1 Reactie op deze reactie
De Europese trojka hielp de Griekse economie naar de filistijnen
+2
De Europese trojka hielp de Griekse economie naar de filistijnen Jean
1/ Het resultaat van de IMF interventies is altijd hetzelfde. Griekenland is een voorbeeld van een land dat door onder andere het IMF geruïneerd is. Ook en vooral de SZ en ove ...
De Europese trojka hielp de Griekse economie naar de filistijnen
0
De Europese trojka hielp de Griekse economie naar de filistijnen Marla Singer
De confederale samenstelling van de Commissie en de Raad moet er uit. De Raad 4 rechtstreeks verkozen permanente vertegenwoordigers per staat. De Commissie komt dan voort uit ...
De Europese trojka hielp de Griekse economie naar de filistijnen
+1
De Europese trojka hielp de Griekse economie naar de filistijnen Jean
De VS regering en het IMF zijn voorstanders van de totale privatisering van de maatschappij dus inbegrepen politie, strijdkrachten, justitie, belastingen, parlement en regerin ...

6 Reacties op deze reactie
De Europese trojka hielp de Griekse economie naar de filistijnen
0
China’s tweede Grote Sprong Voorwaarts thebluephantom
Minstens informatief.
China’s tweede Grote Sprong Voorwaarts
+2
China’s tweede Grote Sprong Voorwaarts thebluephantom
Akkoord. En de Europeanen hebben er een keer ongeveer 20 miljoen gedood van hun eigen volk, in 1914 -1918, en een tweede keer hebben ze beter gedaan namelijk in 1939 -1945, na ...

2 Reacties op deze reactie
China’s tweede Grote Sprong Voorwaarts
+2
Follow the Money selecteert Marla Singer
Akkoord, een bindend referendum zoals gebruikelijk in Zwitserland sedert 1848, is veel concreter. Het is een bindend voorschrift betreffende het beleid. Het volk regeert mee. ...
Follow the Money selecteert
+2
China’s tweede Grote Sprong Voorwaarts
Worden in het artikel niet te veel de gedachten en de ambities van Europa op China geprojecteerd. Tot 1433 bevoeren de Chinezen, admiraal Zheng He, de wereldzeeën en ze zeilde ...

5 Reacties op deze reactie
China’s tweede Grote Sprong Voorwaarts
0
Follow the Money selecteert
The New York Times De echt kapitalistische maatschappij heeft een inkomsten en vermogensverdeling van 0,01% stinkend rijken en 99% straat armen. Zoals in de 2e helft van de ...
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert Marla Singer
Het discours van Karin Ollogren D66 is opmerkelijk maar in Rutte3 is ze niet uitzonderlijk. Ten 1e is de voltallige Rutte3 voor de afschaffing van referenda. Dus het volk ...

3 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+2
Ruttes historische race naar de bodem Martin van den Heuvel 1
Akkoord. Maar Rutte is eerder neoliberaal wat men beter retro liberaal zou noemen. Dat is niets anders dan het 19e eeuwse laisser faire kapitalisme. En Rutte is onder andere d ...

3 Reacties op deze reactie
Ruttes historische race naar de bodem
+2
Ruttes historische race naar de bodem
Volledig akkoord met het artikel. Niet alleen Mark Rutte weet niet wat hij gedaan heeft, ook zijn drie medeplichtige handlangers Buma, Pechtold en Segers denken dat ze nu de ...
Ruttes historische race naar de bodem
+1
We hebben geen rente-instrument meer (en dat is helemaal niet erg)
Krediet mag/ moet renteloos zijn en dat kan makkelijk als de overheid het krediet verleent. De private banken mogen zich dan met aandelen bezig houden. En met derivaten.

1 Reactie op deze reactie
We hebben geen rente-instrument meer (en dat is helemaal niet erg)
+2
We hebben geen rente-instrument meer (en dat is helemaal niet erg)
De verhoudingen van de 19e eeuw zijn slechts enkele stappen van ons verwijderd. Met name het 19e eeuwse laisser faire kapitalisme met zijn armoede en de malaise van 1973 - 189 ...
We hebben geen rente-instrument meer (en dat is helemaal niet erg)
+2
Waarom CCS best gesubsidieerd mag worden, terwijl de belastingvrijstelling voor fossiele brandstof volslagen krankjorum is
1/ Lucht en scheepvaart zijn vrijgesteld van BTW en accijnzen op de brandstoffen. Dat is oneerlijke concurrentie tegenover het autoverkeer, de autobussen en de treinen. 2/ ...

1 Reactie op deze reactie
Waarom CCS best gesubsidieerd mag worden, terwijl de belastingvrijstelling voor fossiele brandstof volslagen krankjorum is
+2
Tijd voor de hooivorken
- Zoals EE zegt, als belastingvermijding er toe leidt dat er bijna geen belasting wordt betaald, dan is dat in rechte geen belastingontduiking maar wel moreel en in feite. ...

1 Reactie op deze reactie
Tijd voor de hooivorken
+2
Marktwerking nieuwe stijl: niet de klant, maar het grootbedrijf is koning
Een schitterend artikel. De totale privatisering van de maatschappij, wereldwijd, komt er aan. Enkele multimiljardairs vormen de feitelijke regering. De GMO/ grootbedrijf wo ...

6 Reacties op deze reactie
Marktwerking nieuwe stijl: niet de klant, maar het grootbedrijf is koning
+1
Is er voldoende marktwerking in bankenland? Frans 83
Akkoord. Deposito/ sparen en betalen gaan samen, niet sparen en zakenbanken vgl. de Glass Steagall Act uit 1933 in de VS. Krediet verlening dus vreemd vermogen waaronder o ...
Is er voldoende marktwerking in bankenland?
+1
Follow the Money selecteert Ludovica Van Oirschot
Kan zijn dat Trump zonder maffiageld kansloos zou zijn geweest. Maar hij beloofde veel, en alles zou helemaal anders zijn. Dat slaat aan. Trump is een 100% 19 e eeuwse laisser ...

1 Reactie op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Op naar een écht duurzame economie Frans 83
Akkoord. Geneeskunde kan in het algemeen geen wetenschap genoemd worden. Het is vooral een techniek. De term kunst gaat mij te ver. Was het dat maar. De artsen zijn vooral goe ...

1 Reactie op deze reactie
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie MaartenH
Akkoord. De hoofd stroom media zijn verkocht aan de GMO evenals de meeste politici en een aantal academici. Media als FTM, Apache, DeWereldMorgen.be en MO.be, om maar die te n ...
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie niphtrique
De rente mag dus niet hoger zijn dan de opbrengst van materiële zaken zeg maar het BBP. Maar negatieve rente is ingewikkeld en het geld doen ontwaarden bvb 0,5% per maand nog ...

3 Reacties op deze reactie
Op naar een écht duurzame economie
0
Moet Duitsland binnenkort de euro verlaten? Dirk 5
Inderdaad, Juncker mag als een anti democraat gekwalificeerd worden en hij dient de GMO/ multinationals niet de burgers. Zoals overigens de meeste politici die zich democraat ...

1 Reactie op deze reactie
Moet Duitsland binnenkort de euro verlaten?
0
Niemand wordt beter van flitskrediet squarejaw
Akkoord, een te lage koopkracht. Dat is dan ook het doel van de EU bezuinigingspolitiek. Niet het MKB maar de hele EU en dan vooral de eurozone kunnen daardoor niet normaal fu ...
Niemand wordt beter van flitskrediet
0
Niemand wordt beter van flitskrediet
Akkoord met het artikel. Maar dat bewijst eens te meer dat de allocatie van de middelen op een andere manier moet. Door een instelling die zelf niet het risico loopt door dubi ...

3 Reacties op deze reactie
Niemand wordt beter van flitskrediet
+1
Rente: gerechtvaardigde vergoeding of onnatuurlijk fenomeen? Matthijs2
Al het krediet dus het vreemd vermogen zou moeten uitgegeven worden door de overheid zonder rente. Bij een niet terugbetaling loopt de overheid geen risico. Ze creëert het kre ...
Rente: gerechtvaardigde vergoeding of onnatuurlijk fenomeen?
0
Is al die ophef over RoundUp wel terecht? jansenniek
Het Nederlandstalige equivalent van het Engelstalige GMO Genetically Modified Organism is GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme.
Is al die ophef over RoundUp wel terecht?
0
Is al die ophef over RoundUp wel terecht? Jurriaan Hartog
Nog een metafoor, een vergelijking van de GMO/ corporaties/ multinationals is: - De GMO zijn parasitaire wurgplanten. - Nog één: De euro die alle munten doet afvloeien naa ...
Is al die ophef over RoundUp wel terecht?
+1
Follow the Money selecteert
The Guardian, Google neemt de stad over. Volgens Jathan Sadowki, docent ethiek in technologie in Delft, is dat een bedreiging voor de politiek, de democratie, het collectiev ...
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert Jan Smid
Is JFK vermoord met medewerking van de banken, van het VS grootkapitaal? Zoals Abraham Lincoln ook de VS overheid het geld wilde laten uitgeven zoals tijdens de burgeroorlog g ...
Follow the Money selecteert
0
In Memoriam: de Sociaaldemocratie Marco 3
Een plan economie of nog meer precies een corpocratie: De GMO/multinationals zijn de baas. In de EU/NL/BE.
In Memoriam: de Sociaaldemocratie
+2
In Memoriam: de Sociaaldemocratie
Een schitterend en realistisch artikel. Er zijn een paar dingen die socialisten niet meer willen accepteren. 1/ Er is in de machtsverhoudingen in de maatschappij sedert 10 ...

8 Reacties op deze reactie
In Memoriam: de Sociaaldemocratie
+2
Is al die ophef over RoundUp wel terecht?
Giganten als Monsanto en Bayer willen de almacht in de maatschappij wat ze onder andere willen bereiken met ISDS/ICS mechanismen, die nu al voorkomen in 93% van de handelsverd ...

2 Reacties op deze reactie
Is al die ophef over RoundUp wel terecht?
0
Rutte-3 blijft visieloos bezuinigen op de zorg Apekool
Nog een voorbeeld. De rente is zeer laag. Daardoor kunnen kopers van huizen meer lenen. Dat is ook nodig want de huizenprijzen zijn fors gestegen. Ook een niet gewild gevolg v ...
Rutte-3 blijft visieloos bezuinigen op de zorg
+2
Rutte-3 blijft visieloos bezuinigen op de zorg
Ten opzichte van een collectief systeem is een private zorgverzekering 1. slechter van kwaliteit, 2. 50% à 300% duurder en 3. er is uitsluiting. Dat geldt voor alle zaken die ...

2 Reacties op deze reactie
Rutte-3 blijft visieloos bezuinigen op de zorg
+2
Follow the Money selecteert
Financial Times, Minsky moment. 260% van het Chinese BNP aan private schulden, dat is niet alarmerend. Een consument kan veel meer dan 2,6 maal zijn inkomen lenen en terug b ...

11 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
De Catalaanse catch-22
Altijd hetzelfde rare verhaal. Catalonië is welvarender dan de rest van Spanje. Dus zijn er die plaatselijk de macht willen veroveren en de bevolking bvb. van Catalonië opsto ...

5 Reacties op deze reactie
De Catalaanse catch-22