Hester Bais
Bijdragen Artikel
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde Arjan
Wie zegt dat ik het alleen over Mkb heb? Als jij dicht op het vuur zit weet je dat alle mkb transacties gewoon in wholesale systemen werden verwerkt. Er zijn veel meer payer s ...

1 reactie op deze bijdrage
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde line
U slaat de spijker op z’n kop. Dit is de reden waarom ik als advocaat die tot 2012 alleen financiële ondernemingen adviseerde ook ondernemingen met renteswaps ben gaan helpen. ...

1 reactie op deze bijdrage
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde Arjan
** Zie mijn eerdere opmerking maar gelet op beperkte ruimte zet ik hier voor de liefhebber de tekst van de gehele voetnoot neer: “Dit is reeds nu al problematisch, zo leren ...

1 reactie op deze bijdrage
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde Arjan
Deze brief was daarna regelgeving als gevolg van Basel. In 1999 is het in de Nadere Regeling (NR) opgenomen (positielimieten) samen met marginbewakingsplicht. Uit de toelicht ...
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde Arjan
Krediettoezegging? Het heeft niet zoveel zin om met jou verder te discussiëren want jij bent onderdeel van de reparaties. De contracten en interne systemen zijn afgelopen jare ...

1 reactie op deze bijdrage
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde Arjan
Time will tell.
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde Mz59
Het Hof heeft in september 2015 (in een tussenarrest) bevestigd dat de renteswap in 2012 buitengerechtelijk door klant is vernietigd op grond van dwaling. De klant heeft eind ...
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde Arjan
De Hoge Raad heeft in ieder geval afschriften uit 2012 (waarop het krediet van de allowance volledig is getrokken en is opgeboekt als “Margin”, verrekend wordt met de marktwaa ...

3 reacties op deze bijdrage
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde Arjan
Balanscorrectie van EUR 186 miljard toelichten in een voetnoot? Zou daar als investeerder toch wat vraagtekens bij zetten. Als jurist heb ik dat zeker gedaan. Ik had eigenlijk ...

2 reacties op deze bijdrage
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde L. J.
Dat banken de rentederivaten hebben doorgezet naar hun eigen verzekeraars en pensioenfondsen is gelet op het business model (lang leve de variabele rekenrente die is ingevoerd ...

3 reacties op deze bijdrage
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde Arjan
Los van de dekkingseis zijn banken al sinds 1995 verplicht op grond van de richtlijnen risicobeheer derivaten (als uitwerking van Basel rapport) om kredietruimte aan te houden ...

4 reacties op deze bijdrage
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde Mz59
Zie mijn reactie op Nico.
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde Jan-Maarten
Deel 2 van mijn antwoord: “Hoewel in de toelichting op dit onderdeel vooral wordt verwezen naar een aspect waarover het hof een in cassatie onbestreden oordeel heeft gegeve ...
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde Jan-Maarten
Hoewel ING Bank als eerste in cassatie is gegaan, heeft ook de (particuliere)renteswapbezitter in die procedure cassatie ingesteld (incidenteel cassatie). Dat de AG in zijn co ...
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde Arjan
De minister heeft inmiddels aangegeven dat de balanscorrecties ook bij de andere grootbanken hebben plaatsgevonden. ABN is de enige grootbank die geen inzage heeft gegeven in ...

8 reacties op deze bijdrage
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde Arjan
Dan is het nóg kwalijker dat de AFM niet ingegrepen heeft, nu duidelijk uit contracten en systemen blijkt dat de marginbewaking in praktijk wel is toegepast en invloed had op ...
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde Arjan
Probleem is dat banken juist break clauses zijn gaan toevoegen. Ze beweren nu namelijk dat het geen cash collateral was, maar een krediettoezegging (CRDIV slechts 10% in plaat ...

10 reacties op deze bijdrage
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde Arjan
Kijk, daar komt jouw belang aan de orde. Je bent er bij betrokken geweest. Nu begrijp ik de discussies beter en ik ga niet opnieuw alles meer herhalen. Laten we het op een ver ...

12 reacties op deze bijdrage
Hoe de AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijdde
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Arjan
Het herstelkader volgt de wet dús niet. Dat blijkt ook uit dit artikel. Daar wringt precies de schoen. De initiële herbeoordelingen uit 2014 deden dat wel. Nu valt dus groot d ...

1 reactie op deze bijdrage
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Arjan
Volgens mij zeg je nu hetzelfde. Je moet alleen duidelijk zijn in onderscheid van activa en passiva op balans. Klant betaalde opslag op Euroborlening die veel te laag was (omd ...

1 reactie op deze bijdrage
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Arjan
Je hebt er dus fijn aan verdiend. Dank voor de toelichting wat je achtergrond is. Mijn bronnen zijn publicaties DNB, jaarrekeningen van banken zelf, onderzoeken die gepublicee ...

1 reactie op deze bijdrage
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Arjan
Het zijn niet allemaal “mijn klanten”. We hebben een wet sinds 1995, die op 1 november 2007 is aangescherpt en die bepaalt wie professioneel zijn en hoe de ken-uw-klant dient ...

1 reactie op deze bijdrage
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Arjan
Probleem is dat er al een opdracht lag in 2014 (waar banken zich aan hebben gecommitteerd) om klanten die bij aanvang niet-professioneel waren te herbeoordelen tijdens zowel a ...

4 reacties op deze bijdrage
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Guido Leenders
Ja, precies. Dat is een van mijn belangrijkste drijfveren. De waarheid boven tafel krijgen, zodat we op basis van juiste informatie kunnen beslissen of we dit systeem nog wel ...

1 reactie op deze bijdrage
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Arjan
“Ik heb zelf namelijk meegemaakt dat er ook veel renteswaps zijn verkocht aan bedrijven boven die omvang die dondersgoed wisten wat de risico's waren van het product, maar hei ...

6 reacties op deze bijdrage
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Arjan
(2/2) Door securitisations, het interne saldicompensatiemodel en krediet- en overige OTC derivaten nam risico enorm toe (te weinig kapitaal en liquiditeit) en was uiteindel ...
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Arjan
Banken hebben (te) goedkoop geld uitgeleend zonder adequate funding en risico management. Door globalisering, opkomende economieën, einde koude oorlog, privatisering, toename ...

3 reacties op deze bijdrage
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Arjan
Jouw opmerking dat liquiditeit in de prijs van lening werd berekend is niet juist en volgt ook niet uit de contracten & documentatie. De kredietopslag werd berekend aan de han ...

3 reacties op deze bijdrage
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Arjan
Probleem is dat mensen maar klein deel van het model overzien en bovendien vaak juridisch (en daardoor financieel) geen idee hebben wat de risico’s zijn. Daardoor is het saldo ...

3 reacties op deze bijdrage
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Guido Leenders
Dat zou zo moeten zijn, maar in de praktijk is dat niet gebeurd. Zie openbare rapport Financiën na onteigening SNS over saldocompensatie en het zogenaamde onopgeloste “gat” va ...

3 reacties op deze bijdrage
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Guido Leenders
Ja, maar de andere zijde was veelal eigen fonds, vermogensbeheerder, verzekeraar of pensioenfonds en alles binnen de groep werd op een hoop gegooid onder mom van “cash poolen” ...

5 reacties op deze bijdrage
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Arjan
De liquiditeitsopslag is pas vanaf de crisis. Ik kom zelf uit wholsesale en spreek genoeg mensen in de markt om altijd twee kanten van verhaal te bekijken. Ik word moe van one ...

14 reacties op deze bijdrage
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Arjan
Overigens had ik het over de funding die steeds korter werd. Daarom leek uitlenen tegen geldmarktrente zo gunstig. Dat deze euriborleningen lange looptijd kenden, stelde niets ...
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Arjan
Besparen op de liquiditeitsopslag? Hahaha laat me niet lachen. Dat was pas nadat deze werd geïntroduceerd in 2009. Een opslag om het opgebouwde liquiditeitsrisico af te wentel ...

16 reacties op deze bijdrage
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Arjan
Het daadwerkelijke probleem is dat dit business model geen rekening hield met sterk dalende rente en losknippen van verzekeraars die uitgemolken werden voor funding. Bank moes ...

7 reacties op deze bijdrage
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is Arjan
Ben ik niet met je eens. Banken weigerden langere rentevaste leningen te verstrekken. Daar hebben we voldoende bewijs van. Rentevisie zou niet van belang mogen zijn, want dan ...

20 reacties op deze bijdrage
Wettelijk beschermd tegen bancaire wanpraktijken – totdat er schade is
De schimmige spelletjes van een topbankier Matthijs
Blijkbaar is de technische discussie nodig. Het hof heeft immers de dwaling al toegewezen in mijn eerste zaak in hoger beroep (2015) en onlangs dus weer in hoger beroep van Ch ...
De schimmige spelletjes van een topbankier
De schimmige spelletjes van een topbankier Arjan
In aanvulling op vorige bericht wil even even terug naar de kernvraag, namelijk wat was de toegevoegde waarde voor de semi-rentevaste, inflexibele constructie met een extra kr ...

3 reacties op deze bijdrage
De schimmige spelletjes van een topbankier
De schimmige spelletjes van een topbankier Arjan
Precies. Probleem is dat klanten (particulieren, Mkb en (semi)publieke instellingen) dit krediet helemaal niet kenden of - zoals bij ING - daar massaal over hebben gedwaald. D ...

1 reactie op deze bijdrage
De schimmige spelletjes van een topbankier
De schimmige spelletjes van een topbankier Arjan
Het probleem zit m in de off balance prop trading. Ik draai iets te lang mee in wholesale (en heb net iets teveel connecties) om met een kluitje riet in gestuurd te worden. Do ...

7 reacties op deze bijdrage
De schimmige spelletjes van een topbankier
De schimmige spelletjes van een topbankier Arjan
De kern van het probleem vertroebelt door deze discussie. Het risico management van de constructie van renteswap met lening in aparte systemen (waarbij de vraag rijst of alles ...

9 reacties op deze bijdrage
De schimmige spelletjes van een topbankier
De schimmige spelletjes van een topbankier Arjan
Laat ik duidelijk zijn dat ik het 1) over de situatie tijdens afsluiten had (om rechtvaardiging van verkoop te geven) (dus 2005 - 2010) en 2) over de individuele klant. De len ...

11 reacties op deze bijdrage
De schimmige spelletjes van een topbankier
De schimmige spelletjes van een topbankier Arjan
Ik geloof dat ik niet begrijp wat u precies duidelijk wilt maken. Mijn standpunt is duidelijk. Ongeacht of we op 1 lijn zitten, want dat zitten we volgens mij niet.

13 reacties op deze bijdrage
De schimmige spelletjes van een topbankier
De schimmige spelletjes van een topbankier Arjan
Dat stel ik niet.

15 reacties op deze bijdrage
De schimmige spelletjes van een topbankier
De schimmige spelletjes van een topbankier Arjan
Klopt, maar in geval van een rentevaste lening moet de bank zelf het risico van de funding van deze rentevaste lening afdekken met een renteswap (voor eigen boek) en betaalt d ...

17 reacties op deze bijdrage
De schimmige spelletjes van een topbankier
De schimmige spelletjes van een topbankier Arjan
Ik had het over funding. Banken hebben inderdaad ook renteswaps met tegenpartijen (tegen)gesloten en verdienen aan de marge. Die tegenpartijen meenden dat de rente zou gaan da ...

19 reacties op deze bijdrage
De schimmige spelletjes van een topbankier
De schimmige spelletjes van een topbankier Hank.Rearden.
In veel van de overeenkomsten van variabele geldlening stond op p. 10 dat renterisico moest worden afgedekt. Financieel werd dat niet onderbouwd en blijkt in diverse dossiers ...
De schimmige spelletjes van een topbankier
De schimmige spelletjes van een topbankier Arjan
Al jaren vragen wij naar de toegevoegde waarde voor de klant van deze ingewikkelde constructie. Die is er niet. Uitsluitend in het belang van bank. Banken funden met kort geld ...

21 reacties op deze bijdrage
De schimmige spelletjes van een topbankier
De schimmige spelletjes van een topbankier Arjan
De klant betaalde al de standaard (circa) 1% provisie voor de geldlening. Dat zou hij ook hebben betaald voor een rentevaste lening. De renteswap was volgens de brochure koste ...

23 reacties op deze bijdrage
De schimmige spelletjes van een topbankier
De ‘rücksichtslose zelfverrijking’ van een politiek zwaargewicht Verwijderd 6012
Pieter Lijesen is vragen naar de bekende weg (zie www.renteswapschadeclaim.nl) en de rest ken ik niet. Ik vind het nu mooi geweest met je (nieuwe) "patronen en verbanden". Wee ...

4 reacties op deze bijdrage
De ‘rücksichtslose zelfverrijking’ van een politiek zwaargewicht