Bert Kerkhof 1
Bijdragen Artikel
Breek Facebook op in duizend stukjes
Bovendien: naast Netflix is er Videoland. Dank aan RTL's Frits Wester.
Breek Facebook op in duizend stukjes
Breek Facebook op in duizend stukjes
Natuurlijk blijft veel te wensen over. Denker des vaderlands Daan Roovers zegt hierover in de laatste zondag-overweging van het filosofisch kwintet dat Facebook te onoverzicht ...
Breek Facebook op in duizend stukjes
Breek Facebook op in duizend stukjes
Wist al in de tachtiger jaren een docent te bewegen om hoofd te worden van de afdeling antitrust onderzoeksafdeling van het centraal bureau voor de statistiek. Ik behoor tot e ...
Breek Facebook op in duizend stukjes
In een rechtsstaat zijn openheid en onafhankelijkheid essentieel (juist wanneer dat moeilijk is) Anton Greefkes
U kunt de boodschappen delen in meerdere achtereenvolgende berichten. Bij het tiende bericht geeft FTM een schouderklopje.

1 reactie op deze bijdrage
In een rechtsstaat zijn openheid en onafhankelijkheid essentieel (juist wanneer dat moeilijk is)
In een rechtsstaat zijn openheid en onafhankelijkheid essentieel (juist wanneer dat moeilijk is) Pieter Jongejan
Dat er beter géén inflatie zou kunnen zijn, is zéker niet algemeen erkend. Er is de politieke opdracht dat het ECB zorgdraagt voor 2 procent inflatie. Dat is een afspraak met ...

2 reacties op deze bijdrage
In een rechtsstaat zijn openheid en onafhankelijkheid essentieel (juist wanneer dat moeilijk is)
In een rechtsstaat zijn openheid en onafhankelijkheid essentieel (juist wanneer dat moeilijk is)
Niet alleen geschoolde wetenschappers, ook in de bevolking is vertegenwoordiging van kennis en ervaring. Daarom dienen de opvattingen van het publiek serieus genomen. Kennis o ...
In een rechtsstaat zijn openheid en onafhankelijkheid essentieel (juist wanneer dat moeilijk is)
In een rechtsstaat zijn openheid en onafhankelijkheid essentieel (juist wanneer dat moeilijk is)
Zolang nog geen vaccin is, kunnen enkelingen een grote verspreiding van het virus veroorzaken. In de situatie waarin ons land nu is, is ieders medewerking aan volksgezondheid ...

1 reactie op deze bijdrage
In een rechtsstaat zijn openheid en onafhankelijkheid essentieel (juist wanneer dat moeilijk is)
Bedrijven verdienen, gemeenten betalen de prijs Co Stuifbergen
De afgelopen decennia werden opvattingen over het heil van alleenstaand ouderschap minder populair. Maar het streven naar autonome van een enkele ouder in het huishouden heeft ...
Bedrijven verdienen, gemeenten betalen de prijs
Bedrijven verdienen, gemeenten betalen de prijs Co Stuifbergen
Gedurende de industriële revolutie van de 19e eeuw was in Brabant de 'katholieke emancipatie'. Het hield in dat de vrouw werd vrijgesteld van arbeid in de fabriek / op het lan ...
Bedrijven verdienen, gemeenten betalen de prijs
Bedrijven verdienen, gemeenten betalen de prijs Ady Hoitink
De regie is uit handen gegeven aan commerciële bedrijven. Conservatieve bestuurders bewijzen hun eigentijdse opvatting door het werk te gunnen aan snelle homo's, lekker modern ...

2 reacties op deze bijdrage
Bedrijven verdienen, gemeenten betalen de prijs
Bedrijven verdienen, gemeenten betalen de prijs
Ter verbetering van het opvoeden en met het oog op het betaalbaar houden van zorg, hebben Jeroen van Wijngaarden en Vera Bergkamp een initiatiefwet opgesteld met het doel dat ...

2 reacties op deze bijdrage
Bedrijven verdienen, gemeenten betalen de prijs
Bedrijven verdienen, gemeenten betalen de prijs
Lid van de Tilburgse rekenkamer Harrie Verbon legt in zijn blog van 27 juli 2019 uit waarom decentralisatie van de jeugdzorg tot toenemende uitgaven leidt: jeugdhulp zou zo mi ...
Bedrijven verdienen, gemeenten betalen de prijs
Bedrijven verdienen, gemeenten betalen de prijs
Meer financiële ingangen zijn te vinden: met de jeugdzorg wordt gepoogd het faciliteren van alleenstaand moederschap. Het is een reactie uit de 80s op de opkomst van de werken ...

3 reacties op deze bijdrage
Bedrijven verdienen, gemeenten betalen de prijs
Ook de democratie zit in een lockdown
Er is politieke onverschilligheid over welvaart, hebzucht van medische bedrijven, ouderenzorg en kennelijk scheve wetenschappelijke onderzoekspraktijken. Indien belangengroepe ...
Ook de democratie zit in een lockdown
Een oud medicijn en een vers inzicht geven nieuwe hoop in behandeling corona Tedje van Asseldonk, IEZ
De door ernstige covid-19 getroffen patiënten hebben dikwijls tegelijk hartklachten. Anders dan de gemiddelde reiziger naar een malariagebied. Dat maakt het nodig dat het als ...
Een oud medicijn en een vers inzicht geven nieuwe hoop in behandeling corona
Een oud medicijn en een vers inzicht geven nieuwe hoop in behandeling corona j.a. karman
Volgens het aangehaalde artikel van Tang et al van 27 maart helpt heparine slechts een deel en schaadt juist een ander deel van de patiënten groep. Over de hele groep genomen ...

1 reactie op deze bijdrage
Een oud medicijn en een vers inzicht geven nieuwe hoop in behandeling corona
Goed nieuws: KLM en Schiphol creëren veel minder banen dan gedacht Bernard de Groot
Mobiliteit biedt oplossing voor vele kwalen. Of het nu op de fiets is, met de auto of in het vliegtuig. Het is vaak lastig om uit te pellen wat mobiliteit onmisbaar maakt. Waa ...

2 reacties op deze bijdrage
Goed nieuws: KLM en Schiphol creëren veel minder banen dan gedacht
Goed nieuws: KLM en Schiphol creëren veel minder banen dan gedacht
Indien van het totaal van 370 duizend banen 55 duizend onterecht zijn meegerekend, komen we op een getal van 315 duizend. Het maximale aantal dubbeltellingen dat daar binnen m ...

4 reacties op deze bijdrage
Goed nieuws: KLM en Schiphol creëren veel minder banen dan gedacht