Patrick van Gerwen
Bijdragen Artikel
Miljardenrisico woningcorporaties door derivaten
En dan is er ook nog het risico van de 'extendible leningen', ofwel plofderivaten, die ook nog voor een bedrag van € 2,7 miljard aanwezig zijn bij de woningcorporaties, volgen ...

1 reactie op deze bijdrage
Miljardenrisico woningcorporaties door derivaten
Banken wisten dat renteswaps tijdbommen waren, maar verkochten ze toch Hester Bais
De rente kan inderdaad tot 20% stijgen. De vraag is: moet je je daarvoor bij een rentestand van bv 5% al voor indekken? En doe je dat dan door de rente te fixeren op die 5%? O ...
Banken wisten dat renteswaps tijdbommen waren, maar verkochten ze toch
Banken wisten dat renteswaps tijdbommen waren, maar verkochten ze toch
Een deel van de reactie van ING is juist. Het afdekken van renterisico doe je vooral omdat een gemiddelde ondernemer in het mkb (en particuliere vastgoedbeleggers en semi-publ ...

2 reacties op deze bijdrage
Banken wisten dat renteswaps tijdbommen waren, maar verkochten ze toch
Krijgen banken vrij spel bij nieuwe herbeoordeling rentederivaten? peter ftm
De onafhankelijke deskundigen hebben, voor zover ik kan zien, geen formele positie om banken een compensatieregeling op te leggen. In de voorgestelde structuur van AFM zie je ...

1 reactie op deze bijdrage
Krijgen banken vrij spel bij nieuwe herbeoordeling rentederivaten?
Krijgen banken vrij spel bij nieuwe herbeoordeling rentederivaten?
Als AFM stelt zelf geen formeel mandaat te hebben om een compensatieregeling af te dwingen, wat is dan het mandaat van de onafhankelijke deskundigen? Zij hebben net zo min een ...

3 reacties op deze bijdrage
Krijgen banken vrij spel bij nieuwe herbeoordeling rentederivaten?