bps
Reacties Artikel
0
Op naar een écht duurzame economie Ludovica Van Oirschot
Geweldig goed comment. Het economische object lijkt mij tenminste 'het blijven bestaan'. Alleen dat al is 'duurzaam'. Omdat vrijwel alles wat we hebben en alles wat we verbr ...

19 Reacties op deze reactie
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie nick
Zoals ik het in deze bedoel en zie, wel. Ik had dat beter moeten aangeven. Sorry. Met 'economisch systeem' kan ook een model of -isme bedoeld worden. Dat bedoel ik hier nie ...
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie Niko Roorda
Dank voor je commentaar. Bij doelen en visies bedoel ik het kenmerk korte- termijn-belang (onduurzaam) en lange-termijn-belang (duurzaam) dat richting bepalend is voor het geh ...
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie Niko Roorda
Een dergelijk systeem is realiseerbaar. Hoe zo'n economie in elkaar zit, heb ik in de verte al eens gezien en is overeenkomstig de structuren en orde van een complex systeem. ...

1 Reactie op deze reactie
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie Niko Roorda
Voor zoveel economische wetten systeemwetten zijn, zijn het wetenschappelijke wetten en onvermijdelijkheden en geen juridische wetten of afspraken. Bijv. de wet van de afnem ...

3 Reacties op deze reactie
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie Tedje van Asseldonk, IEZ
Natuurwetten en economische wetten vormen geen tegenstelling. Dat vat u dan verkeerd op. De gemene deler is 'systeemwetten'. Natuur en cultuur is wel meer tegenstelling, hoe ...
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie nick
De wereldeconomie bestaat uit verschillende, verweven en interacterende economieën. Dat lijdt geen twijfel, en behoeft geen nadere uitleg. Die verschillen zijn niet weg te n ...

2 Reacties op deze reactie
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie
'Complexe systemen bezitten attractoren: dat zijn toestanden of cycli waar zo’n systeem als vanzelf naartoe lijkt te bewegen, alsof er een aantrekkende kracht is die ze daarhe ...

15 Reacties op deze reactie
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie
'een boek over duurzame ontwikkeling en economie.' U legt de lat erg hoog voor al dat hooi op uw vork, meneer Roorda. Maar … Niet geschoten is altijd mis. Met overigens al ...

3 Reacties op deze reactie
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie Barry Voeten
'een niet- gedefinieerde eenheid: de economie gebruikt geld.' Geld is een grootheid. De munt is een eenheid. 'De waarde van alle soorten geld fluctueert - ten opzichte van ...

5 Reacties op deze reactie
Op naar een écht duurzame economie
0
Hoe de politiek het digitale spaarvarken doodknuffelt
Sommige dingen begrijp ik niet goed. Waarom moet deze depositobank ook een betaalbank zijn en deelnemen in Target-2? Een spaarrekening is toch ook geen betaalrekening? ...

44 Reacties op deze reactie
Hoe de politiek het digitale spaarvarken doodknuffelt
+2
De levensgevaarlijke goed-nieuwsshow van minister Hennis
'De Luchtmacht-kapitein die hier intern melding van maakt, wordt door zijn leidinggevenden weggezet als psychiatrische patiënt. Zijn medische dossier wordt vervalst.' Worde ...

4 Reacties op deze reactie
De levensgevaarlijke goed-nieuwsshow van minister Hennis
+1
Het is onvermijdelijkheid wat de klok slaat Lydia Lembeck
Heb het verbeterd. Nou jij nog. 'Incovenient' moet met een 'n' erin.

1 Reactie op deze reactie
Het is onvermijdelijkheid wat de klok slaat
+1
Het is onvermijdelijkheid wat de klok slaat
Onvermijdelijkheid (of TINA) is een slecht excuus om je over te geven aan de omstandigheden. Ik ga op de rails liggen en roep wanhopig dat het onvermijdelijk is dat er een ...

10 Reacties op deze reactie
Het is onvermijdelijkheid wat de klok slaat
0
Hoe een EY-accountant een sleutelrol speelde in de zaak Henry Keizer Ludovica Van Oirschot
#3. Faillissementswet- en regelgeving werd niet, of willekeurig toegepast. Verificatie, en verificatievergadering, bleven ook na executie uit bij n.b. een ruim boedeloversch ...
Hoe een EY-accountant een sleutelrol speelde in de zaak Henry Keizer
0
Het bankenkartel bestaat écht Ernest Jacobs
Dit is informatie van twee jaar oud. Ik behoor niet tot zijn persoonlijke kring. Hoe het nu is, is mij niet bekend. Iemand anders misschien.
Het bankenkartel bestaat écht
0
Het bankenkartel bestaat écht Ernest Jacobs
Zonder in details te treden, heeft prof. dr. René Tissen zich helaas teruggetrokken om gezondheidsredenen.

2 Reacties op deze reactie
Het bankenkartel bestaat écht
0
De Volkskrant was de economische echoput van kabinet Rutte II Adrian Van Van
Collectief bedoel ik hier in de context t.o. individueel, ongeacht of het collectieve publiek of privaat (particulier) is. Natuurlijk heeft Danny een punt, vanuit zijn gedach ...
De Volkskrant was de economische echoput van kabinet Rutte II
+1
De Volkskrant was de economische echoput van kabinet Rutte II Danny Split
Met sociale voorzieningen bedoel ik in eerste instantie noodzakelijk levensbehoud en -onderhoud. Ik wil niet ingaan op de ‘participatiemaatschappij’ van Rutte met alle peri ...

2 Reacties op deze reactie
De Volkskrant was de economische echoput van kabinet Rutte II
+1
De Volkskrant was de economische echoput van kabinet Rutte II Danny Split
Zo simpel is die bijkomstigheid wel. Ik bedoel een eensgezind Europa over een economisch evenwichtig systeem, beleid en gelijk speelveld van geciviliseerde sociale rechtsst ...

4 Reacties op deze reactie
De Volkskrant was de economische echoput van kabinet Rutte II
+1
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken gast
Inflatie in de reële sector bedoelt u dus. Dat vermoeden had ik al. Dat cijfer is een gemiddelde van een beperkt mandje van inflatoire en deflatoire parameters in een beperkt ...
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken
0
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken gast
Daar heb ik wel iets van gelezen, geloof ik. Als dat zo is, zit 'ie niet gemakkelijk en ik denk niet lang. Maar dat doet niets af aan zijn all round kennis en ervaring, voorm ...

4 Reacties op deze reactie
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken
+2
De gulden komt terug Lydia Lembeck
Doe dat bij de kassa.

1 Reactie op deze reactie
De gulden komt terug
+2
De Volkskrant was de economische echoput van kabinet Rutte II
'Tekorten die, nogmaals, mede veróórzaakt zijn door onze spaarzucht en begrotingsdiscipline.' Tja, dat komt er van als je met te sterk verschillende economieën en culturen ...

6 Reacties op deze reactie
De Volkskrant was de economische echoput van kabinet Rutte II
0
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken gast
Welke inflatie bedoelt u en waar is die niet noemenswaardig ? Die in de reële sector, die in de financiële sector, of de inflatie in een specifieke markt? http://www.telegra ...

7 Reacties op deze reactie
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken
+1
De gulden komt terug Lydia Lembeck
Schuld (verplichting) ontstaat na een afspraak of overeenkomst, van koop en verkoop bijv. Die kan uit niets ontstaan vanuit een behoefte. Dat hoeft niets met geld te maken ...

3 Reacties op deze reactie
De gulden komt terug
+2
De gulden komt terug EMUL
Dat is niet misschien goed, maar dat is zeker goed om eerst eens af te wachten wat hij precies wil. Hulleman toont i.i.g. initiatief en is betrokken.
De gulden komt terug
0
De gulden komt terug Thomas Bollen
Ik heb de uit te klappen grijze kaders gelezen. En ik heb het ook over geld los van een bank. Ik heb zorgen over de hoeveelheid geld en de vertegenwoordigende waarde van g ...
De gulden komt terug
+2
De gulden komt terug
Schuldenvrij geld is volgens mij een stap te ver en slaat een stap over. In den beginne ontstond eerst schuld en toen pas geld. Goedgelovige Thomas stapt naar Bolle Bakk ...

13 Reacties op deze reactie
De gulden komt terug
+1
Hoe een EY-accountant een sleutelrol speelde in de zaak Henry Keizer Ludovica Van Oirschot
#2 In 2010 gingen de fiscus en een nieuw AA accountantskantoor weer samen tegenwerken. In 2010 was de Provincie weer akkoord en de gemeente gevoeglijk ook, zeiden ze. Het p ...
Hoe een EY-accountant een sleutelrol speelde in de zaak Henry Keizer
+1
Hoe een EY-accountant een sleutelrol speelde in de zaak Henry Keizer Ludovica Van Oirschot
#1 vervolg. Een klacht voor de Raad van Tucht in 1995 faalde. Pieter Lakeman had het toen al te druk voor mij. In 1996 kon de bank er worden uitgewerkt. De Rabobank was daar ...
Hoe een EY-accountant een sleutelrol speelde in de zaak Henry Keizer
+2
Hoe een EY-accountant een sleutelrol speelde in de zaak Henry Keizer Ludovica Van Oirschot
'… waaróm een EY accountant hieraan meewerkt …?' is de optelsom van lage pakkans, voordeel, en loyaliteit aan een informeel netwerk van de "stand" die elkaar dekt. Het is n ...

1 Reactie op deze reactie
Hoe een EY-accountant een sleutelrol speelde in de zaak Henry Keizer
+1
Hoe een EY-accountant een sleutelrol speelde in de zaak Henry Keizer Ludovica Van Oirschot
'Is hier sprake van een criminele organisatie?' Hier kan stellig sprake zijn van 'organisatiecriminaliteit', ook wel 'witte-boorden-criminaliteit' of 'corruptie' genoemd. ...

6 Reacties op deze reactie
Hoe een EY-accountant een sleutelrol speelde in de zaak Henry Keizer
+1
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd Arjan
Dat zegt Krugman sinds de crisis. Krugman heeft ook iets geleerd. En dat is maar goed ook. Dat moeten we allemaal. Want we weten niet en nooit alles. Er komt nog eens een ve ...

1 Reactie op deze reactie
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd
0
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd Arjan
Dank voor je reactie en je link, Arjan. Edin had wel naar actuele absolute schuldcijfers mogen verwijzen. Maar het gaat niet om absolute schuld dat kwalijk is, maar om de sch ...

7 Reacties op deze reactie
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd
+2
EY-accountant acht zichzelf ‘publiekelijk beschadigd’ in een ‘politieke rel’ rond Henry Keizer
Dankzij de belichting van Follow The Money op de accountancy in deze kwestie en de klacht en dagvaarding door SOBI, zal er in ieder geval een preventieve werking vanuit gaan. ...
EY-accountant acht zichzelf ‘publiekelijk beschadigd’ in een ‘politieke rel’ rond Henry Keizer
+1
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd Arjan
Het is ook in lijn met McKinsey Global Debt Reports. http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/debt-and-not-much-deleveraging En scherpe schuldendaling is ...

9 Reacties op deze reactie
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd
+1
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd Michel Fleur
Je hebt gelijk. Ik bedoelde niet-lineair, maar het is exponentieel. Net als rente over rente. Het is eenzelfde formule. (1+r)ⁿ voor rente of (1+i)ᵗ voor inflatie. Daar k ...
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd
+1
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd Bas van de Haterd
'Voor inflatie is meer nieuwe schuld nodig dan er aan oude schuld verdampt. Continue inflatie helpt niet.' '(1+i)ᵗ > (1-i)ᵗ⁻¹' 'i = inflatie decimaal' 't = aantal perioden ...
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd
+2
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd Lydia Lembeck
Nog afschuwelijker is hoe die mensen in Europa terecht komen. De omstandigheden en kampen in Griekenland en Italië zijn mensonterend. En dat alles omdat de herkomstlanden ge ...
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd
0
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd O Pen
Dat had ik nog niet door. Handig. Weer wat geleerd. Dank je.

1 Reactie op deze reactie
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd
+1
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd
Een wegkijker heeft mijn eerste reactie (cursief) onzichtbaar gemaakt met -1. '"We" hebben niets geleerd ?' '"Ze" hebben niets geleerd.' 'Procentuele economische groei ...

7 Reacties op deze reactie
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd
+2
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd Bas van de Haterd
Voor inflatie is meer nieuwe schuld nodig dan er aan oude schuld verdampt. Continue inflatie helpt niet. (1+i)ᵗ > (1-i)ᵗ⁻¹ i = inflatie decimaal t = aantal perioden of jar ...
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd
+1
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd
"We" hebben niets geleerd ? "Ze" hebben niets geleerd. Procentuele economische groei elk jaar over het vorige ontwikkelt zich kwadratisch. Procentuele inflatie elk jaar o ...

4 Reacties op deze reactie
Tien jaar crisis: we hebben nog altijd niets geleerd
0
Follow the Money selecteert Lydia Lembeck
Ja. De oplossing ligt niet alleen op macro niveau, maar vooral en zeker op individueel niveau, wereldwijd.

4 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+2
Follow the Money selecteert
Als plaatselijk de relatieve luchtvochtigheid stijgt als gevolg van antropogene climate change en het dauwpunt nadert de luchttemperatuur, dan worden de omstandigheden dodelij ...

10 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+2
Marktfalen in de farma-industrie vraagt om praktische oplossingen Anton
Een goede optie is dat het intellectuele eigendom gepatenteerd wordt en eigendom blijft van de stichting Fair Medicine. Alle farmaproducenten kunnen dan concurrent het medicij ...
Marktfalen in de farma-industrie vraagt om praktische oplossingen
0
Zo produceer je écht diervriendelijke eieren Annemiek van Moorst
Carbonfarming in deze vorm lijkt me goed te implementeren en te integreren in grote delen van Zuid Amerika, Afrika en Zuid Oost Azië. Dank je voor de link. Ik las de tab 'Ex ...
Zo produceer je écht diervriendelijke eieren
0
‘Henry bedankt!’
Als je politici en overheidsvertegenwoordigers in functie niet meer kunt vertrouwen op wat ze zeggen, ... Waar kun je dan nog wel op vertrouwen ? Op het eigenbelang van h ...
‘Henry bedankt!’
0
De toekomst is aan de strontscheppers Eric Smit
Ja, maar... Reuters moet FTM óók (kunnen) lezen, als lid! Als informatie en inspiratie voor collegae. Knopje in de home-balk 'Choose language' voor buitenlandse leden. Grote ...
De toekomst is aan de strontscheppers