bps
Reacties Artikel
+2
Ciao euro? Helaas niet
'Het is een illusie om te denken dat twee munten zomaar naast elkaar kunnen werken.' Niet ‘zomaar’. Er is ook niemand die moeite doet om een deugdzame werkende binnenlands ...
Ciao euro? Helaas niet
0
Een decennium crisis: we hebben niets geleerd Arjan
Ja. Maar we leren van elkaar. Dat is niet niets geleerd.
Een decennium crisis: we hebben niets geleerd
0
Een decennium crisis: we hebben niets geleerd Arjan
Boven deel ik je visie, in die zin met die kanttekeningen. Beneden deel ik je visie niet en vond tegengas nodig. Omdat je vaak het bancaire gedrag verdedigt c.q. toelicht, a ...

2 Reacties op deze reactie
Een decennium crisis: we hebben niets geleerd
0
Een decennium crisis: we hebben niets geleerd Arjan
Nee. Ik reageer alleen bevestigend op jouw reactie. Daar is ook geen IMF rapport voor nodig. Ik begrijp niet waar je dat vandaan haalt. Sorry. Maar als je de discussie verv ...

4 Reacties op deze reactie
Een decennium crisis: we hebben niets geleerd
0
Een decennium crisis: we hebben niets geleerd Arjan
'En in economische zin is het ook geen probleem. Zolang die nieuwe schulden ook maar nieuwe bezittingen voortbrengen.' Dat ben ik met je eens, zolang die nieuwe bezittingen ...

6 Reacties op deze reactie
Een decennium crisis: we hebben niets geleerd
0
Een decennium crisis: we hebben niets geleerd Pieter Jongejan
Tja, Robin Fransman schreef het boekje 'Sparen is geen deugd' t.b.v. de bankiers en de politiek wenste meer nieuwe auto's verkocht en verhoogde ondertussen flink de btw. Zo ...

2 Reacties op deze reactie
Een decennium crisis: we hebben niets geleerd
0
Een decennium crisis: we hebben niets geleerd Arjan
vervolg #1 'Het risico van de bevolkingsgroei in Afrika zal voor Europa niet zijn dat deze mensen naar Europa komen, maar dat ze daar een concurrerende economie tegenover E ...
Een decennium crisis: we hebben niets geleerd
0
Een decennium crisis: we hebben niets geleerd Arjan
'Het aantal landen in de opkomende markten zal de komende eeuw groter en groter worden, en dat zal gepaard gaan met een toename van de globale schulden.' Als je alles op één ...
Een decennium crisis: we hebben niets geleerd
0
Een decennium crisis: we hebben niets geleerd
De roofbouw op de capaciteiten en voorraden van planeet aarde door de wanstaltige geld- en schuldgroei dat vooral na 1971 in zwevende verhoudingen zich vermenigvuldigde, wreek ...

21 Reacties op deze reactie
Een decennium crisis: we hebben niets geleerd
0
Waarom ‘Bye bye Facebook’ niet genoeg is
Het komt nog eens zover dat overheden internetgebruikersprofielen van FB aanschaffen voor automatisering van besluit over voorzieningen en kansen voor individuele burgers. Da ...

1 Reactie op deze reactie
Waarom ‘Bye bye Facebook’ niet genoeg is
+1
Directeur ANBO zet onderneming waarvan ze president-commissaris is in het zonnetje Anton
'wat zijn de risico’s van het tegen de lamp lopen …' Wanneer loopt iemand tegen de lamp, d.w.z.: wanneer is gedrag of een feit een economisch delict en vervolgbaar of straf ...

1 Reactie op deze reactie
Directeur ANBO zet onderneming waarvan ze president-commissaris is in het zonnetje
+2
Directeur ANBO zet onderneming waarvan ze president-commissaris is in het zonnetje
Het ‘Algemene Nederlandse’ van de ANBO heeft in de communicatie en belangenbehartiging plaats moeten maken voor het specifieke en de belangenverstrengeling van mw Den Haan zel ...
Directeur ANBO zet onderneming waarvan ze president-commissaris is in het zonnetje
0
Waarom wonen onbetaalbaar is geworden (en wat we daaraan kunnen doen) Ludovica Van Oirschot
'Er is geen a-politieke politiek.' Nee. Nou je het zegt. A-politieke politiek kan helemaal niet. Dan maar politieke a-politiek, of depolitiek als b-politiek. Als iedereen m ...

1 Reactie op deze reactie
Waarom wonen onbetaalbaar is geworden (en wat we daaraan kunnen doen)
+1
Waarom wonen onbetaalbaar is geworden (en wat we daaraan kunnen doen) Ludovica Van Oirschot
Depolitiseren van beleid, in dit geval woningmarktbeleid, kan ook als effect hebben dat mensen zich gehoord voelen als het oplossingen tot stand brengt voor een heel breed dee ...

3 Reacties op deze reactie
Waarom wonen onbetaalbaar is geworden (en wat we daaraan kunnen doen)
0
Waarom wonen onbetaalbaar is geworden (en wat we daaraan kunnen doen) Ludovica Van Oirschot
Filibusteren is het dood praten, kapot relativeren of met woorden doen verzuipen en frustreren van een zaak, onderwerp of kwestie. Ook met misbruik en verwarren van definitie ...

5 Reacties op deze reactie
Waarom wonen onbetaalbaar is geworden (en wat we daaraan kunnen doen)
0
Waarom wonen onbetaalbaar is geworden (en wat we daaraan kunnen doen) Ludovica Van Oirschot
Als het gaat lijken op filibusteren, haak ik af.

7 Reacties op deze reactie
Waarom wonen onbetaalbaar is geworden (en wat we daaraan kunnen doen)
0
Waarom wonen onbetaalbaar is geworden (en wat we daaraan kunnen doen) Ludovica Van Oirschot
Zo begrijp ik dat niet uit het artikel.

9 Reacties op deze reactie
Waarom wonen onbetaalbaar is geworden (en wat we daaraan kunnen doen)
0
Waarom wonen onbetaalbaar is geworden (en wat we daaraan kunnen doen) Ludovica Van Oirschot
Depolitiseren is toch het beleid loskoppelen van partijpolitiek ideologische speelgoed dat bijv. Stef Blok in Rutte II meenam naar zijn werk als volwassen bestuurder voor het ...

11 Reacties op deze reactie
Waarom wonen onbetaalbaar is geworden (en wat we daaraan kunnen doen)
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
Dat is jouw opvatting en dat lijkt me jouw probleem.
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
Als er meer ontspaard wordt, kan er minder worden geleend. Maar ik heb liever dat feiten en gegevens dat aantonen, dan dat een van ons dat moet doen. Prettige Paasdag verder.

2 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
1) Een benadering van en naar een evenwicht ≠ een perfect evenwicht. 2) Door de vergrijzing wordt er toch meer pensioen uitgekeerd, dus wordt er toch meer ontspaard dan ges ...

4 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
'ALS iedereen dat tegelijk gaat doen.' Maar niet iedereen doet dat tegelijk. Dat is een theoretisch hypothetisch en dramatisch uiterste. De evenwichtigste situatie in de pra ...

6 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Arjan
'Ongeveer 40% van het totaal belegd vermogen is afkomstig van pensioenfondsen.' Ik mis bronvermelding en verificatie voor die 40 %. Het lijkt mij veel, wereldwijd. Maar we ...

1 Reactie op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
+2
Het ANBO-bestuur zette vrijwilligers keihard aan de kant Willlem
Follow The Money steunen. Want ik ben zelf niet direct betrokken bij deze kwestie. Kim van Keken onderzoekt en stelt een totaalbeeld samen dat elk van de gedupeerde leden en ...
Het ANBO-bestuur zette vrijwilligers keihard aan de kant
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Arjan
Dan heb jij daar wel een idee van en goed doorgrond. Anders kun je dat niet zeggen van mij. Dat verneem ik graag van je, incl. de eigendomsverdeling van dat geld en de feiten ...

15 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Arjan
Ik heb het niet over een enkel particuliertje als professionele belegger of beleggingsinstituut. Of beweer jij dat beurzen voornamelijk gefinancierd worden door particuliere ...

17 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
Ik kan dat niet zien als een correctie. Omdat exact het oorspronkelijk geleende geld nooit wordt gebruikt om die lening af te lossen. Dat is na besteding van de lening tevee ...
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Arjan
Wat wil je daarmee zeggen? Dat het spaarrentedeel nu via privé boodschappen in de reële economie wordt verspreid?

19 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
Ja? Nou? En? Het geld waarmee de lening werd afgelost verdwijnt en wordt niet hergebruikt. Maar het geld in omloop waarmee niet wordt afgelost, is vrij om te bestemmen door ...

2 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
'Zo werken banken niet.' Zo werken banken niet meer. Zo stoppen ze het spaarrentedeel nu in eigen zak voor bonus, topsalarissen en aandeelhouders. Dat komt niet meer in de r ...

21 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
Natuurlijk beschouw ik het geheel met andere zaken erbij. Ik ben niet blind. Een buffer is een deugd. Probeer maar eens zonder buffer tegenslagen, schaarste en krimp op te ...

23 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
+2
Het ANBO-bestuur zette vrijwilligers keihard aan de kant
Follow the money ad € 3,4 mln dat van rekeningen van lokale afdelingen werd afgepakt en naar het hoofdkantoor ging. De lokale afdelingen die de ANBO belichaamden en bezielden ...

2 Reacties op deze reactie
Het ANBO-bestuur zette vrijwilligers keihard aan de kant
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
Ja, dat punt heb je nu al vaak genoeg gemaakt en klopt, maar je moet andere punten, factoren, verhoudingen en ontwikkelingen er ook bij betrekken, want dan is je geschetste pr ...

25 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
'Dan heb je nog steeds dezelfde verhouding werkenden / niet-werkende ouderen. ' Ja dat klopt. Daarin heb je gelijk. Maar waar ik op doel is dat er dan andere verhoudingen zij ...

27 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Ludovica Van Oirschot
Die bestemmingsbepaling wordt gemaakt bij het verstrekken van een lening. Lost de lener die lening af op welke wijze en met welke andere middelen dan ook, dan is het oorspronk ...

4 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Ludovica Van Oirschot
Geld is een schuldbewijs en een claim op waar het voor gecreëerd en verstrekt is. Dat zijn niet de producten van jongere generaties in een verre toekomst. Daar is weer ander g ...

6 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Ludovica Van Oirschot
Ik neem geen lineaire collectieve ontwikkelingen en extrapolaties aan in een non-lineair complex proces.

1 Reactie op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
Stel nou eens dat alle partijen zich geleidelijk aan de steeds weer nieuwe situatie (moeten) aanpassen. Hoe komt het er dan uit te zien? Zoals jij het stelt, of anders? Stel ...

29 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Ludovica Van Oirschot
In een vergrijzende samenleving gaan de veranderingen en aanpassingen geleidelijk. Zoals gewoonlijk in complexe systemen als economieën, is er bij die geleidelijke veranderin ...

8 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Ludovica Van Oirschot
Ja, dat kán onder druk komen te staan, zoals je zegt. Dat is hypothetisch. Waarschijnlijk is dat de import van goederen en arbeid dan sterk zal toenemen bij onvoldoende eco ...

10 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
Je reactie van17:23 was wel duidelijk, maar te hypothetisch en irreëel. De gebeurtenis is niet zo schokkend als jij voorstelt, maar vloeiender en niet zo voorspelbaar. Ik ka ...

41 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Ludovica Van Oirschot
Hoe gaat het tot nu in z'n werk?

13 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
Dat is weer wat anders. En Draghi zelf is al opa. 'Draghi gaat er niet voor zorgen dat er meer babies bijkomen ... ' Denk het ook niet. ;-) Moet de bevolking zich aanpas ...

43 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
Als het monetair beleid er voor zorgt dat geld z'n waarde behoud, zie ik geen problemen ontstaan die jullie schetsen. Maak van het monetaire beleid maar meer een punt. Daar ...

45 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Ludovica Van Oirschot
Als het monetair beleid er voor zorgt dat geld z'n waarde behoud, zie ik geen problemen ontstaan die jullie schetsen.

15 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
'Het geld dat de gepensioneerden te besteden hebben is een claim op de producten die de jongeren dan maken. ' Als die jongeren iets verkopen willen voor de prijs die de ouder ...

66 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
'Als je een pensioen bij elkaar spaart om op je oude dag van te kunnen leven, doe je niets anders dan claims opbouwen die je op dat moment te gelde maakt op de dan jongere, we ...

68 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Pieter Jongejan
'Wie is hier nu onverantwoord bezig?' Ik denk toch ook minstens de EU, want in de landen waarvoor de €uro te duur is, kan er moeilijk worden gespaard, al zouden ze willen. Pa ...
Voor geld betalen we een hoge prijs
+1
Voor geld betalen we een hoge prijs Pieter Jongejan
'Meer immigranten (bevolkinsggroei) doet de vraag naar euro's ook toenemen.' Als oplossing voor ongelijkheidsgroei, overmaat van fiatgeld, QE’s en inflaties die er al zijn? ...

2 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Pieter Jongejan
Volgens mij kun je fiatgeld beter aanpassen dan omruilen. Want duurzaam geld is pas duurzaam als het langer meegaat; dat is als het langer z’n waarde behoud. En duurzaam geld ...

106 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs