Pieter Jongejan 7
Reacties Artikel
0
Follow the Money selecteert O Pen
Hrelemaal met je eens. Belangrijk is om te onderkennen (zie grafiek) dat de amerikaanse doillar in 1985 een top bereikte. Toen volgde het Plaza accoord en kort daarna volgde h ...
Follow the Money selecteert
0
Gigafraude of een briljant staaltje modern bankieren?
De hamvraag is wat er gebeurt met de waarde van het fiatgeld en de crypto currencies op het moment dat bevolking en productiviteit niet meer groeien maar krimpen.. Ook maken m ...
Gigafraude of een briljant staaltje modern bankieren?
+2
Vriendjespolitiek: fraude en corruptie in Nederland MaartenH
Voor mij geldt dezelfde kritiek en dezelfde analyse. Rutte en soortgenoten steunen de grote multinationals via steun aan de exportsector en steun aan een schuldeneconomie, via ...
Vriendjespolitiek: fraude en corruptie in Nederland
0
Beleggers in bestaande huurwoningen drijven prijzen op Arjan
"De theorie is dat een lage rente ervoor zorgt dat er meer geld naar vastgoed gaat en prijzen opdrijft" De praktijk is dat er in de afgelopen tien jaar (sinds 2008) ondanks ...

1 Reactie op deze reactie
Beleggers in bestaande huurwoningen drijven prijzen op
+1
Beleggers in bestaande huurwoningen drijven prijzen op Arjan
Een hogere rente betekent lagere stichtingskosten, minder speculatie en meer werk in de reële economie, waardoor de huren betaalbaar blijven en lagere inkomens niet naar gebi ...

3 Reacties op deze reactie
Beleggers in bestaande huurwoningen drijven prijzen op
+2
Beleggers in bestaande huurwoningen drijven prijzen op Arjan
Vroeger werd er hoofdzakelijk in uitbreidingsgebieden gebouwd. Er vond toen een herverdeling plaats van vrije sector en koopwoningen naar sociale huurwoningen via het subsidié ...

8 Reacties op deze reactie
Beleggers in bestaande huurwoningen drijven prijzen op
+1
Beleggers in bestaande huurwoningen drijven prijzen op Peter Hendriks
De wisselkoers van de euro is te hoog voor Zuid-Europa en te laag voor Noord-Europa. Dit vertaalt zich in een structureel werkloosheidsprobleem voor Zuid-Europa en een structu ...
Beleggers in bestaande huurwoningen drijven prijzen op
+2
Beleggers in bestaande huurwoningen drijven prijzen op
Drijven beleggers in huurwoningen de prijzen op of drijft de ECB met een kunstmatig lage rente de prijzen van huurwoningen én koopwoningen op? Door de kunstmatig lage rente e ...

11 Reacties op deze reactie
Beleggers in bestaande huurwoningen drijven prijzen op
0
Hoe Exxon en Shell honderden miljoenen uit de staatskas gebruikten om Groningen te duperen Lydia Lembeck
De oplossing die daarvoor in het verleden op slappe veengrond gevonden is, is om kerktorens op koeienhuiden te bouwen. Dat ging niet altijd goed, waardoor sommige kerken nooi ...

1 Reactie op deze reactie
Hoe Exxon en Shell honderden miljoenen uit de staatskas gebruikten om Groningen te duperen
0
Hoe Exxon en Shell honderden miljoenen uit de staatskas gebruikten om Groningen te duperen Lydia Lembeck
Voorzover ik weet wordt er in Zandvoort op de hoger gelegen duinen niet geheid. Het grondwater zit aan het eind van de Hogeweg op 10 tot 15 meter. Voor wateroverlast hoef je h ...

3 Reacties op deze reactie
Hoe Exxon en Shell honderden miljoenen uit de staatskas gebruikten om Groningen te duperen
+1
Hoe Exxon en Shell honderden miljoenen uit de staatskas gebruikten om Groningen te duperen Lydia Lembeck
Bij metselen gebruik je rivierzand omdat dit zand minder afgesleten is en dus voor een betere verbinding zorgt. Stuifduinen zoals eind Hogeweg zijn als een ballenbak. Instabie ...

5 Reacties op deze reactie
Hoe Exxon en Shell honderden miljoenen uit de staatskas gebruikten om Groningen te duperen
0
Hoe Exxon en Shell honderden miljoenen uit de staatskas gebruikten om Groningen te duperen Lydia Lembeck
Alle huizen rond Geerlings stonden te trillen op hun grondvesten. De oorzaak is waarschijnlijk dat het fijne stuifzand gaat lopen als je gaat graven en slopen. lokale mensen w ...

7 Reacties op deze reactie
Hoe Exxon en Shell honderden miljoenen uit de staatskas gebruikten om Groningen te duperen
+2
Follow the Money selecteert Ludovica Van Oirschot
"Het idee dat autochtone Europeanen een minderheid gaan worden en dat de moslims het gaan overnemen is totale en gevaarlijke onzÏn" In tal van buurten in Parijs, Brussel, A ...

10 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+1
Hoe Exxon en Shell honderden miljoenen uit de staatskas gebruikten om Groningen te duperen
Vele monumentale boerderijen en huizen zijn gebouwd op slappe grond. Dat is geen probleem zolang er geen aardbevingen plaatsvinden. De aardbevingen hebben als oorzaak gaswinn ...

9 Reacties op deze reactie
Hoe Exxon en Shell honderden miljoenen uit de staatskas gebruikten om Groningen te duperen
+2
Gebiedsverbod voor 14 corrupte Europese politici in Azerbeidzjaans omkoopschandaal
Was Pieter Omtzigt niet op een onverkiesbare plaats geplaatst door het CDA? En is hij dank zij voorkeurstemmen niet alsnog gekozen door de kiezers? Is het corrupte tij alleen ...
Gebiedsverbod voor 14 corrupte Europese politici in Azerbeidzjaans omkoopschandaal
+2
De visie van Rutte Jan Smid
De beste verdediging tegen een vijandige overname is een sterke wisselkoers en dus een hogere reële rente. De Chinezen hebben recent bij een lage eurokoers 10% van Daimler o ...
De visie van Rutte
+1
De visie van Rutte
Goed artikel,maar wat ik mis is het antwoord op de vraag waarom de dividendbelasting zo onverwacht opkorte termijn moest worden afgeschaft. Drie argumenten lijken me van be ...

2 Reacties op deze reactie
De visie van Rutte
0
Gaan Frankrijk en Duitsland de toekomstige EMU bepalen? Hans 127
Ik hoop voor de toeleveranciers in Nederland dat je gelijk hebt.
Gaan Frankrijk en Duitsland de toekomstige EMU bepalen?
0
Gaan Frankrijk en Duitsland de toekomstige EMU bepalen? Hans 127
Kan zijn, hoewel Chinezen ook veel uitvindingen op hun naam hebben staan. Waar het hier om gaat is dat de Duitse ingenieurs de markt beter kennen dan ik en jullie. Het ...

2 Reacties op deze reactie
Gaan Frankrijk en Duitsland de toekomstige EMU bepalen?
+2
Gaan Frankrijk en Duitsland de toekomstige EMU bepalen? Jan Smid
Het beste is inderdaad om baas in eigen huis te blijven en geen speelbal te worden van de grootmachten. Zwitserland, Zweden en andere Scandinavische landen hebben dit goed beg ...
Gaan Frankrijk en Duitsland de toekomstige EMU bepalen?
+2
Gaan Frankrijk en Duitsland de toekomstige EMU bepalen? thebluephantom
Er zijn drie verschillen tussen China en Japan. 1) China heeft 1300 miljoen inwoners tegen Japan 125 miljoen (ofwel 10 keer zoveel) 2) China werkt aan de zijderoute (een tre ...

2 Reacties op deze reactie
Gaan Frankrijk en Duitsland de toekomstige EMU bepalen?
0
Gaan Frankrijk en Duitsland de toekomstige EMU bepalen? thebluephantom
Van Duitse ingenieurs., die doodsbang zijn voor de Chinezen. In de NRC van afgelopen donderdag stond een artikel van gelijke strekking. De titel luidde De elektrische auto's v ...

10 Reacties op deze reactie
Gaan Frankrijk en Duitsland de toekomstige EMU bepalen?
+2
Gaan Frankrijk en Duitsland de toekomstige EMU bepalen? MaartenH
De financiële elite staat voor vermogensbezitters, die vrij over hun vermogen kunnen beschikken. Nederlandse pensioengerechtigden zijn ook vermogensbezitters maar kunnen hun g ...

7 Reacties op deze reactie
Gaan Frankrijk en Duitsland de toekomstige EMU bepalen?
+2
Gaan Frankrijk en Duitsland de toekomstige EMU bepalen?
Zowel de Duitse en Franse autoindustrie als de Duitse en Franse banken verkeren in een deplorabele toestand. Vandaar dat hun hoop gevestigd iso een hoger inflatie via een zwak ...

29 Reacties op deze reactie
Gaan Frankrijk en Duitsland de toekomstige EMU bepalen?
0
De gekozen bankier Arjan
Maar dan heb je niet de beschiking over een betaalrekening waarvan het saldo waardevast is en zul je eerst lithium of kobalt moeten verkopen (wat extra kosten met zich meebren ...

2 Reacties op deze reactie
De gekozen bankier
0
De gekozen bankier Arjan
Je weet ongetwijfeld dat na de financiéle crisis van 2008 is gebleken dat offbalance financiering een veel grotere omvang had aangenomen dan menig deskundige voor mogelijk had ...

1 Reactie op deze reactie
De gekozen bankier
0
De gekozen bankier Elmar Otter
We hebben het over een full reserve deposito/betaalbank confotm de glorieuze Amsterdamse wisselbank. Deze was voor 100% gedekt door goud. De goudprijs stijgt al decennia lang ...

4 Reacties op deze reactie
De gekozen bankier
0
Follow the Money selecteert Matthijs
Het spaaroverschot van Noord-Europa (Duitsland) is niet het gevolg van hogere schulden in Zuid-Europa (Italië). De totale schuld van Italië is maar weinig gestegen van 596,3% ...

2 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert Matthijs
Arjan, jij emn Robin Fransman maken aldan niet bewust een grote denkfout door te beweren dat het spaaroverschot van Duitsland alleen mogelijk is bij hogere schulden voor Itali ...

4 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
De gekozen bankier Arjan
De herintroductie van een deposito/bertaalbank zal tot gevolg hebben dat er minder ruimte (geld) beschikbaar is voor speculatie. Het gevolg daarvan is een stijging van de reël ...

18 Reacties op deze reactie
De gekozen bankier
+2
De gekozen bankier Anton
Een gekozen bankier lijkt me om de redenen die je noemt inderdaad ongewenst. Een full reseve depositobank voor het betalingsvedrkeer lijkt me darentegen zeer gewenst. Het t ...

20 Reacties op deze reactie
De gekozen bankier
0
Follow the Money selecteert Matthijs
Beter een half ei dan een lege dop. De euro handhaven betekent dat Arjan en jij kiezen voor een zwakke euro. Het gevolg daarvan is dat buitenlandse raiders de Europese bedrijv ...

6 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert Matthijs
Lees Martin Wolf in de Financial Times van 20 juni "The Italian Challenge to the eurozone". "Northern European taxpayers fear they might have to pay for the external deficit ...

9 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+1
Wiebes kan versterken Groningen niet betalen
Interessant is om een vergelijking te maken tussen het ingepolderde gebied in Groningen en de aangeplempte grond in San Francisco. Bij de aardbeving van 1907 in San Francis ...

1 Reactie op deze reactie
Wiebes kan versterken Groningen niet betalen
+2
Follow the Money selecteert Matthijs
Het verhaal van Robin Fransman is een marketing verhaal van de argumentenfabriek en geen wetenschap. Wetenschap is dat je een theorie toetst aan de feiten en dat je de theorie ...

25 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+2
Follow the Money selecteert Matthijs
Ik heb niets tegen schulden maken ten behoeve van rendabele investeringen, maar ik ben hevig gekant tegen schulden maken ten behoeve van onrendabele investeringen (instandhoud ...

53 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+2
Follow the Money selecteert
Het is in mijn ogen uiterst zwak om het beleid van Trump (lees Goldman Sachs) niet op inhoudelijke gronden te analyseren en becommentariëren, maar af te doen als het beleid va ...

57 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Erasmus Universiteit bagatelliseert conclusies onderzoekscommissie over integriteitsrisico’s Ludovica Van Oirschot
Je hebt het bij het rechte eind. Het RSM is voortgekomen uit het NEI, dat in de jaren zeventig in opdracht van de bouwsector met een rapport kwam, waarin de levensduur van won ...
Erasmus Universiteit bagatelliseert conclusies onderzoekscommissie over integriteitsrisico’s
+2
Groundhog Day
De debt equity ratio voor financiële instellingen bedroeg in 2016 voor: Nederland 1,66 USA 2,09 Austria 2,21 België ...

1 Reactie op deze reactie
Groundhog Day
+1
Veertig jaar 'trickle down economics': een lange race naar de bodem Roland Horvath
De essentie van het beleid van Goldman Sachs (Trump heeft dit m.i .echt niet zelf bedacht) is om de maakindustriën in de wereld tegen elkaar uit te spelen, waardoor de grote i ...

1 Reactie op deze reactie
Veertig jaar 'trickle down economics': een lange race naar de bodem
+2
Veertig jaar 'trickle down economics': een lange race naar de bodem
Op dit artikel valt het nodige aan te merken. 1 De netto investeringen lopen sterker terug dan de bruto investeringen aangezien de afschrijvingen als percenatge van het BBP ...

4 Reacties op deze reactie
Veertig jaar 'trickle down economics': een lange race naar de bodem
+1
Door Shell gefinancierd onderzoek stond aan de basis van afschaffing dividendbelasting thebluephantom
In het verleden is er vaak uitstekend beleid gevoerd zowel door de overheid (sluiting van de mijnen in Limburg door den Uyl) als door bedrijven (zoals Phillips en ook GE in de ...

1 Reactie op deze reactie
Door Shell gefinancierd onderzoek stond aan de basis van afschaffing dividendbelasting
0
Door Shell gefinancierd onderzoek stond aan de basis van afschaffing dividendbelasting
Goed stuk datr laat zien dat nederland geregeerd wordt door fossiele monopolistische bedrijven (Sheel, ING) die via hun markt macht en hun poltiekke vriendjes verdedigen wat z ...

3 Reacties op deze reactie
Door Shell gefinancierd onderzoek stond aan de basis van afschaffing dividendbelasting
0
Nederland nu volop blootgesteld aan brakke Italiaanse banken Arjan
Je moet inderdaad goed modelleren. Dit vereist in jouw geval van bier en prijs dat je rekening moet houden met de budgetrestrictie. Bij een hogere prijs kunnen mensen niet mee ...
Nederland nu volop blootgesteld aan brakke Italiaanse banken
+2
Nederland nu volop blootgesteld aan brakke Italiaanse banken Arjan
Uit statistisch onderzoek voor Nederland (ipv USA) vind je voor de periode 1995-2017 een overduidelijk positieve relatie tussen lange reéle rente en arbeidsproductiviteit. Een ...

2 Reacties op deze reactie
Nederland nu volop blootgesteld aan brakke Italiaanse banken
0
Nederland nu volop blootgesteld aan brakke Italiaanse banken Jean
Graag wil ik Arjan en Jean wijzen op een recent onderzoek (15 november 2017) van de econometrist Kurt Lunsfeld van de FED of Cleveland (https://www.clevelandfed.org/newsroom e ...

6 Reacties op deze reactie
Nederland nu volop blootgesteld aan brakke Italiaanse banken
+1
Nederland nu volop blootgesteld aan brakke Italiaanse banken Jean
Inderdaad. Alles wijst erop dat Noord-Europa gemangeld wordt tussen de korte termijn belangen van Zuid-Europa (zolang mogelijk zo min mogelijk herstruktureren en slechts 620 u ...
Nederland nu volop blootgesteld aan brakke Italiaanse banken
+2
Nederland nu volop blootgesteld aan brakke Italiaanse banken Jean
Niet hervormen betekent in mijn ogen vooral weinig uren blijven werken. Aziaten werken 1000 uur per inwoner, Zwitsers 950 uur, Nederlanders 760 uur en Fransen en Belgen 620 u ...

1 Reactie op deze reactie
Nederland nu volop blootgesteld aan brakke Italiaanse banken
0
Nederland nu volop blootgesteld aan brakke Italiaanse banken Jean
Goed artikel Jean, maar zoals je nu 5 jaar (!) later kunt zien heeft de Nederlandse politiek er niets mee gedaan. Integendeel Nederland is accoord gegaan met een heel slecht v ...

46 Reacties op deze reactie
Nederland nu volop blootgesteld aan brakke Italiaanse banken
+2
Nederland nu volop blootgesteld aan brakke Italiaanse banken thebluephantom
Ik heb vandaag hetzelfde gedaan. Zelfs de zoon van een oud onderdirecteur van DNB, die ruim 10 jaar voor de ECB heeft gewerkt wist van niets. NRC en Volkskrant zwijgen, terwij ...

1 Reactie op deze reactie
Nederland nu volop blootgesteld aan brakke Italiaanse banken