Pieter Jongejan 6
Reacties Artikel
0
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken Arjan
De euro in zijn huidige vorm heeft geen toekomst. Iedere weldenkende macro-econoom zal deze stelling onderschrijven. Het koste wat kost zo lang mogelijk handhaven van de euro ...

1 Reactie op deze reactie
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken
0
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken Arjan
Uitsteken commentaar Arjan. Hiervoor mijn dank. Mijn antwoord is dat het Europese en vooral het Nederlandse kiezerspubliek weinig van economie snapt en dat onze hoogleraren zo ...

3 Reacties op deze reactie
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken
0
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken Matthijs
"De centrale banken hebben een rentedoelstelling" O ja? Hoe luidt die en waar is die rentedoelstelling op gebaseerd? Om de investeringen in de reële economie te bevorderen ...

6 Reacties op deze reactie
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken
0
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken Matthijs
Vaste wisselkoersen zijn inderdaad niet te handhaven in landen met een achterblijvende groei van de arbeidsproductiviteit als gevolg van structurele tekortkomingen. Het gevolg ...

9 Reacties op deze reactie
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken
0
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken Matthijs
Je hebt gelijk dat de neo liberale politiek eind jaren zeventig eerst door Thatcher en daarna door Reagan is ingevoerd en dat dit het begin inluidde van de afbraak van de soci ...

11 Reacties op deze reactie
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken
0
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken
Goed overzicht met teveel nadruk op inflatie en te weinig informatie over de trendmatige daling van de groei van de reële inkomens per hoofd sinds de introductie van het fiatg ...

1 Reactie op deze reactie
Het probleem met ons monetaire beleid in tien grafieken
0
Wil de laatste sociaal-democraat het licht uit doen? Arjan
Het is volgens mij onjuist om investeringen in de reële economie op één lijn te stellen met investeringen in financial assets. De opbrengsten van financial assets (dividenden ...

1 Reactie op deze reactie
Wil de laatste sociaal-democraat het licht uit doen?
0
Wil de laatste sociaal-democraat het licht uit doen? Arjan
Bij Verbon lees ik: "Als door de extra financiële middelen op de kapitaalmarkt (hogere besparingen) de rente gaat dalen zal dat de investeringen stimuleren". Waar is het bew ...

3 Reacties op deze reactie
Wil de laatste sociaal-democraat het licht uit doen?
0
Wil de laatste sociaal-democraat het licht uit doen? Arjan
De trendmatige daling van de lange reële rente na het loslaten van het systeem van vaste wisselkoersen vraagt om een verklaring. De verklaring van de Larry Summers e.a. zoals ...

5 Reacties op deze reactie
Wil de laatste sociaal-democraat het licht uit doen?
0
Wil de laatste sociaal-democraat het licht uit doen? Marco 3
Ik ben het met je eens dat de banken én de speculanten een kunstmatig lagere financieringslast hebben door het goedkoop geld beleid van de FED en andere centrale banken. Hierd ...
Wil de laatste sociaal-democraat het licht uit doen?
0
Wil de laatste sociaal-democraat het licht uit doen? Arjan
De stelling van centrale bankiers dat de lage rente het gevolg zou zijn van een groeiend spaaroverschot is in strijd met de feiten. Volgens de database van de world economic o ...

7 Reacties op deze reactie
Wil de laatste sociaal-democraat het licht uit doen?
+2
Wil de laatste sociaal-democraat het licht uit doen? Arjan
Ik denk dat je gelijk hebt en dat de nederlandse staat inderdaad verdiend heeft aan de crisis. Dit komt omdat de nominale rente al 10 jaar door de centrale banken op een kujns ...

15 Reacties op deze reactie
Wil de laatste sociaal-democraat het licht uit doen?
+2
Wil de laatste sociaal-democraat het licht uit doen? O Pen
De periodiciteit van de Jugler bedraagt 9 tot 11 jaar. De volgende crisis kun je dus verwachten in 2017-2019. Dit is ook de mening van Trichet en ook van Mugajic maak ik uit z ...
Wil de laatste sociaal-democraat het licht uit doen?
+1
Wil de laatste sociaal-democraat het licht uit doen?
Het is waar dat van alle eurolanden Nederland en Italië na het uitbreken van de financiële crisis in 2008 de laagste economische groei per hoofd hebben laten zien. Zelfs het z ...

3 Reacties op deze reactie
Wil de laatste sociaal-democraat het licht uit doen?
+2
De middenklasse ziet ze vliegen, klinkt het uit de ivoren toren Lennart Quispel
Wetenschap is gebaseerd op het toetsen van theorieën aan de empirie. De empirisch getoetste theorie is dat landen met een hoge inflatie een grotere middenstands-val hebben en ...

5 Reacties op deze reactie
De middenklasse ziet ze vliegen, klinkt het uit de ivoren toren
0
De middenklasse ziet ze vliegen, klinkt het uit de ivoren toren Lennart Quispel
Ik dreig in herhaling te vervallen. Dus voor alle duidelijkheid nog eens op een rijtje: de landen met de grootste middeninkomens-val zijn volgens jou (en mij) de USA en de UK; ...

7 Reacties op deze reactie
De middenklasse ziet ze vliegen, klinkt het uit de ivoren toren
+1
De middenklasse ziet ze vliegen, klinkt het uit de ivoren toren Lennart Quispel
Het WRR rapport gaat alleen over inkomen en niet over vermogen. Een hogere inflatie tast zowel het reële inkomen als het reële vermogen van de middenstanders aan. Hun pensioen ...

9 Reacties op deze reactie
De middenklasse ziet ze vliegen, klinkt het uit de ivoren toren
0
De middenklasse ziet ze vliegen, klinkt het uit de ivoren toren Lennart Quispel
De middenklasse-val in de USA en de UK is inderdaad groter dan in de Eurolanden. De verklaring is dat de inflatie in de USA en de UK al decennialang op een hoger niveau ligt e ...

11 Reacties op deze reactie
De middenklasse ziet ze vliegen, klinkt het uit de ivoren toren
0
De middenklasse ziet ze vliegen, klinkt het uit de ivoren toren Matthijs
De hoofdzondaar is niet de ECB, maar de FED, die sinds de dotcom crisis van 2001 de meeste Amerikaanse investeringsbanken en andere Amerikaanse speculanten van de ondergang he ...
De middenklasse ziet ze vliegen, klinkt het uit de ivoren toren
+1
De middenklasse ziet ze vliegen, klinkt het uit de ivoren toren Lennart Quispel
Het probleem van de middenklasse is dat hun arbeidsplaatsen verdwijnen door de technologische ontwikkeling (digitalisering), globalisering en flexibilisering van de arbeidsmar ...

19 Reacties op deze reactie
De middenklasse ziet ze vliegen, klinkt het uit de ivoren toren
+1
De middenklasse ziet ze vliegen, klinkt het uit de ivoren toren Lennart Quispel
De inflatie is na 2000 sterk afgenomen omdat de schulden de pan uitrijzen. De veel te hoge schulden hebben tot gevolg dat de rente op een kunstmatig laag niveau moet worden ge ...

32 Reacties op deze reactie
De middenklasse ziet ze vliegen, klinkt het uit de ivoren toren
0
De middenklasse ziet ze vliegen, klinkt het uit de ivoren toren
Wat een naïef verhaal. Zo kun je het voorvergaderen van aannemers bij een aanbesteding of het overleg tbv Libor ook slechts praatclubs noemen. Doel van deze praatclubs is toch ...
De middenklasse ziet ze vliegen, klinkt het uit de ivoren toren
0
Follow the Money selecteert Ernest Jacobs
Voor een vroegtijdig tegengeluid (30 april 2011) van Dr Mizell (een Koert uiteraard)in Kurdishaspect.com/loc 043011am.hcml: "Is Fethullah Gulen Working for the CIA"? Deze in ...

1 Reactie op deze reactie
Follow the Money selecteert
+1
Amputeer Griekenland om de eurozone te redden petros
Volgens persbureau Reuters heeft Merkel op 11 juli juist beweerd dat de ECB teveel rekening houdt met de zwakke broeders in Europa, waardoor de euro te goedkoop is en Europa e ...

1 Reactie op deze reactie
Amputeer Griekenland om de eurozone te redden
0
Amputeer Griekenland om de eurozone te redden Anton
Helemaal met je eens. Wie naar de meest recente Target 2 balanscijfers kijkt ziet dat de vorderingen op Spanje en Italië in de eerste 5 maanden van 2017 zijn gestegen met resp ...
Amputeer Griekenland om de eurozone te redden
+2
Amputeer Griekenland om de eurozone te redden
Uiteraard is het veel aantrekkelijker voor de Griekse bevolking als Griekenland onmiddellijk uit de euro stapt en devalueert. Zeker als de schulden grotendeels worden kwijtges ...
Amputeer Griekenland om de eurozone te redden
0
Follow the Money selecteert Ernest Jacobs
Uit je verwijzingen blijkt dat de coupplegers wel degelijk Gulen aanhangers waren. Of Gulen op de hoogte was van de coup is inderdaad niet bewezen. Je suggestie dat de coup ee ...

3 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert Ernest Jacobs
De coup is gepleegd door Gulen aanhangers. Of Gulen er wel of niet zelf bij betrokken was doet weinig ter zake. Centraal staan de belangen van Europa, Rusland, China, de USA e ...

5 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+1
Follow the Money selecteert Jan Smid
Het stagneren van de economische groei in Turkije vormt inderdaad een groot probleem voor zowel Duitsland als de EU. Hierbij gaat het niet alleen om de hoge inflatie, maar ook ...

7 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Bedrijfsovernames? Laten we het eens over de toekomst van onze economie hebben Jan Smid
Inderdaad, maar tussen reële rente en wisselkoers bestaat een zeer sterke samenhang. Een lagere lange reële rente leidt onmiddellijk tot een lagere wisselkoers. Voor specula ...
Bedrijfsovernames? Laten we het eens over de toekomst van onze economie hebben
+2
Bedrijfsovernames? Laten we het eens over de toekomst van onze economie hebben Arjan
De rode draad is dat we leven in een periode van monopoliekapitalisme, waarbij grote internationaal opererende multinationals, die weinig bijdragen aan de groei van de arbeids ...

1 Reactie op deze reactie
Bedrijfsovernames? Laten we het eens over de toekomst van onze economie hebben
0
Bedrijfsovernames? Laten we het eens over de toekomst van onze economie hebben line
Ik ben het met je eens dat het vooral de kleine veelbelovende bedrijven zijn, die bescherming verdienen en niet de grote multinationals, die hun uiterste best doen om via het ...

2 Reacties op deze reactie
Bedrijfsovernames? Laten we het eens over de toekomst van onze economie hebben
+1
Bedrijfsovernames? Laten we het eens over de toekomst van onze economie hebben
Goed en zeer actueel artikel, dat duidelijk maakt dat Nederland onder Rutte faalt omdat het geen visie heeft over waar de Nederlandse belangen liggen en hoe die het best verde ...

3 Reacties op deze reactie
Bedrijfsovernames? Laten we het eens over de toekomst van onze economie hebben
+1
Griekse crisis oplossen? Scheld de schulden kwijt Lydia Lembeck
Sorry Lydia, maar je stelt dat ik de GDP cijfers van Griekenland niet zou mogen vergelijken met die van landen als Zweden. Uit de gepubliceerde cijfers is meer info te halen ...
Griekse crisis oplossen? Scheld de schulden kwijt
0
Griekse crisis oplossen? Scheld de schulden kwijt Lydia Lembeck
Wees niet te snel met het geheel in twijfel trekken van de gepubliceerde cijfers. Bedenk dat als de werkloosheid hoog is de gemiddelde reële lonen laag zullen zijn en dus ook ...

3 Reacties op deze reactie
Griekse crisis oplossen? Scheld de schulden kwijt
+1
Griekse crisis oplossen? Scheld de schulden kwijt Lydia Lembeck
Ter aanvulling: Het arbeidsaandeel in het BBP bedraagt voor Griekenland in 2016 slechts 33,4% tegen 39,9% voor Italië, 43,8% voor Portugal, 47,2% voor Spanje, 47,4% voor Zwede ...

5 Reacties op deze reactie
Griekse crisis oplossen? Scheld de schulden kwijt
0
Griekse crisis oplossen? Scheld de schulden kwijt Constance
"Öp basis van een informatievoorsprong de andere partij te grazen nemen" Dit is inderdaad wat bubbelmachines doen. Maar geldt dit ook niet voor niet-financiële bedrijven? Volg ...

1 Reactie op deze reactie
Griekse crisis oplossen? Scheld de schulden kwijt
+2
Griekse crisis oplossen? Scheld de schulden kwijt Lydia Lembeck
Heb je de poppenkast gezien afgelopen zaterdag bij de uitvaart van Kohl? Is je ook opgevallen dat al die politici stonden te huichelen toen ze één voor één de euro de hemel in ...

3 Reacties op deze reactie
Griekse crisis oplossen? Scheld de schulden kwijt
+2
Griekse crisis oplossen? Scheld de schulden kwijt
Griekenland is extreem, maar de schulden in de rest van Zuid-Europa, waaronder Frankrijk, blijven ook maar oplopen en zijn inmiddels ook onhoudbaar geworden. Als de schulden v ...

9 Reacties op deze reactie
Griekse crisis oplossen? Scheld de schulden kwijt
0
De toekomst is aan de strontscheppers Psychiaterron
"We willen onmiddellijk genieten en dat onmiddellijke genieten houdt niet op". Inderdaad, want de slimme jongens spelen op die behoefte in en hebben er baat bij om de consumen ...
De toekomst is aan de strontscheppers
0
‘Grote overnames zouden vooraf getoetst moeten worden’ Jan Smid
Landen met lage belastinginkomsten per hoofd van de bevolking zoals de USA, de UK en Japan, hebben een lager reële economische groei per hoofd dan landen met hoge belastingi ...
‘Grote overnames zouden vooraf getoetst moeten worden’
+2
Gruwelijk dierenleed in slachthuizen maakt huidige vleesproductie onhoudbaar Lydia Lembeck
Er zouden inderdaad meer mensen vegetariër moeten worden hoewel daar ook nadelen aan kleven, zoals een frequenter bezoek aan de tandarts. (meer gaatjes door het eten van meer ...

1 Reactie op deze reactie
Gruwelijk dierenleed in slachthuizen maakt huidige vleesproductie onhoudbaar
+1
‘Grote overnames zouden vooraf getoetst moeten worden’ bps
Uiteraard gaat het om het zo goed mogelijk handhaven van een dynamisch evenwicht. Als je met een zeilboot goed inspeelt op de wind gaat de boot het hardst en komt de boot in e ...

2 Reacties op deze reactie
‘Grote overnames zouden vooraf getoetst moeten worden’
+2
‘Grote overnames zouden vooraf getoetst moeten worden’ bps
Ik ben het met je eens dat het handhaven van evenwicht tot een hogere groei leidt. Zoals je weet woon ik in Zandvoort en zeil ik op zee. Het hardst vaar je in september als de ...

5 Reacties op deze reactie
‘Grote overnames zouden vooraf getoetst moeten worden’
+2
‘Grote overnames zouden vooraf getoetst moeten worden’ bps
Ik ben het grotendeels met je eens. Maar loyaal zijn en blijven kan ook ongezond zijn. De bouwnijverheid is een cyclische bedrijfstak. Dit betekent dat werknemers flexibel moe ...

7 Reacties op deze reactie
‘Grote overnames zouden vooraf getoetst moeten worden’
+2
In het universum van de OESO is kapitaal koning Arjan
Ik neem aan dat je de column van woensdag 21 juni bedoeld. Met de stelling van Teulings dat een verhoging van het minimumloon helpt om de inflatie omhoog te jagen kan ik het ...

2 Reacties op deze reactie
In het universum van de OESO is kapitaal koning
+2
In het universum van de OESO is kapitaal koning bps
Ik ben het grotendeels met je eens, behalve wat de ECU betreft. De inflatie begon al in de jaren zestig gevaarlijk omhoog te kruipen. Dat was ver voor de introductie van de E ...

1 Reactie op deze reactie
In het universum van de OESO is kapitaal koning
0
In het universum van de OESO is kapitaal koning bps
Sorry BPS, maar ik ben niet alwetend. Wat ik wel weet (omdat ik het model empirisch getoetst heb) is hoe een consistent gesloten multi-sector economisch systeem werkt. En dan ...

3 Reacties op deze reactie
In het universum van de OESO is kapitaal koning
+2
In het universum van de OESO is kapitaal koning O Pen
Een hogere reële rente leidt tot lagere reële prijzen voor vermogenstitels (aandelen, obligaties, onroerend goed). Hierdoor gaan bedrijven met te hoge schulden en onvoldoende ...

1 Reactie op deze reactie
In het universum van de OESO is kapitaal koning
+2
In het universum van de OESO is kapitaal koning
De werkelijke oorzaak van de draai, die recentelijk door de OECD en door de centrale bankiers wordt gemaakt door te pleiten voor loonsverhogingen is dat de overheidsschulden i ...

71 Reacties op deze reactie
In het universum van de OESO is kapitaal koning