Pieter Jongejan 7
Bijdragen Artikel
Hardwerkende Nederlanders dokken voor luie Italianen (en zes andere misvattingen over het Europese coronafonds) Martin van den Broek
Een open society vraagt om een open discussie op basis van controleerbare feiten. Als Thomas net als GL en D66 feiten selectief weglaat dan is het de taak aan kritische burger ...

2 reacties op deze bijdrage
Hardwerkende Nederlanders dokken voor luie Italianen (en zes andere misvattingen over het Europese coronafonds)
FTM selecteert: de Mensenrechtenraad van de VN is moreel failliet
Uitstekend commentaar van Ties Joosten. Onbegrijpelijk dat fossiele energie-slurpers in het dichtbevolkte Nederland enorme quantumkortingen krijgen op zowel fossiele energie, ...
FTM selecteert: de Mensenrechtenraad van de VN is moreel failliet
Hardwerkende Nederlanders dokken voor luie Italianen (en zes andere misvattingen over het Europese coronafonds)
Het stuk bevat tal van onwaarheden. Bij de introductie van de euro in 1999 bedroeg de Italiaanse staatsschuld 122,65% van het BBP; in 2019 is dit percentage verder gestegen ...

4 reacties op deze bijdrage
Hardwerkende Nederlanders dokken voor luie Italianen (en zes andere misvattingen over het Europese coronafonds)
Hardwerkende Nederlanders dokken voor luie Italianen (en zes andere misvattingen over het Europese coronafonds) Hank Rearden
Goede verwijzing naar Le Monde. Italië heeft met een schuldquote van 150% van het BBP recent een staatslening kunnen plaatsen tegen een negatieve (!) nominale rente. Dit is mo ...

1 reactie op deze bijdrage
Hardwerkende Nederlanders dokken voor luie Italianen (en zes andere misvattingen over het Europese coronafonds)
FTM selecteert: waarom de bananen niet zo krom zijn
Het Clingendael verhaal is een wel zeer onvolledig verhaal. Er speelt veel meer dan in het artikel wordt aangegeven. Sinds een paar jaar dansen de politici in Armenië niet naa ...

3 reacties op deze bijdrage
FTM selecteert: waarom de bananen niet zo krom zijn
In een rechtsstaat zijn openheid en onafhankelijkheid essentieel (juist wanneer dat moeilijk is) Bert Kerkhof
De statistieken van de OECD wijzen uit dat een hogere inflatie, een hogere goudprijs en een zwakke euro tot een lagere economische groei leiden. Uitgaande van een tienjarig ge ...
In een rechtsstaat zijn openheid en onafhankelijkheid essentieel (juist wanneer dat moeilijk is)
In een rechtsstaat zijn openheid en onafhankelijkheid essentieel (juist wanneer dat moeilijk is)
Wat een uitstekend en actueel artikel! Mijn dank. Ook voor de verwijzing naar de aanbevelingsbrieven van RED. Wat volgens de rechter voor de Urgenda zaak geldt (algemeen ...

3 reacties op deze bijdrage
In een rechtsstaat zijn openheid en onafhankelijkheid essentieel (juist wanneer dat moeilijk is)
FTM selecteert: gissen naar het effect van EZ-subsidies Roland Horvath
Beste Roland, een inflatie van 0% gaat niet samen met hogere schulden. Als je werklozen aan het werk zet op projecten die de milieukwaliteit verhogen, dan ontvangen zij daarvo ...
FTM selecteert: gissen naar het effect van EZ-subsidies
FTM selecteert: gissen naar het effect van EZ-subsidies
De Syngenta -methode. Het is een goede zaak dat deze politieke partijen in het geweer komen tegen de vergiftiging van ons milieu en om wetenschappelijk bewijs vragen. Je moe ...

10 reacties op deze bijdrage
FTM selecteert: gissen naar het effect van EZ-subsidies
Interne stukken: ministerie van VWS voorzag huidige testtekort al in het voorjaar Sylvia Stuurman
De link die je opgeeft lijkt me onbetrouwbaar, omdat onduidelijk is over welke periode er gemeten is. Volgens een andere bron zou het aantal tests per dag in Zweden in de vie ...

1 reactie op deze bijdrage
Interne stukken: ministerie van VWS voorzag huidige testtekort al in het voorjaar
Brussels handelsbeleid: 'groen' naar buiten, rot van binnen Annemiek van Moorst
"Duurzame groene energie bestaat niet". Met die stelling ben ik het niet eens. Er bestaat al duurzaam glas dat lange lichtgolven absorbeert en omzet in elektriciteit. Voor h ...

1 reactie op deze bijdrage
Brussels handelsbeleid: 'groen' naar buiten, rot van binnen
Brussels handelsbeleid: 'groen' naar buiten, rot van binnen Annemiek van Moorst
Houdbare groei is geen nulgroei, want de milieuschade komt met een grote vertraging. De gevolgen van de klimaatverandering zijn nog grotendeels onzichtbaar. Denk aan de versne ...

3 reacties op deze bijdrage
Brussels handelsbeleid: 'groen' naar buiten, rot van binnen
Brussels handelsbeleid: 'groen' naar buiten, rot van binnen Eveline Bernard
Dat lijkt me te pessimistisch. Het oplossen van problemen kost energie en vereist creativiteit. Als we erin slagen om duurzame energie heel goedkoop te maken dan zijn we i ...
Brussels handelsbeleid: 'groen' naar buiten, rot van binnen
Brussels handelsbeleid: 'groen' naar buiten, rot van binnen Annemiek van Moorst
Kijk naar Zembla en je gelooft je ogen niet. Volker Wessels met maffia-praktijken en Halbe Zijlstra VVD als sturende maffiabaas. Volker Wessels is ook in Ijmuiden en Zandvoor ...

2 reacties op deze bijdrage
Brussels handelsbeleid: 'groen' naar buiten, rot van binnen
Brussels handelsbeleid: 'groen' naar buiten, rot van binnen Annemiek van Moorst
Het is inderdaad in triest, maar het komt omdat mensen het spel dat er gespeeld wordt niet begrijpen. Zo leidt een hoge energierijs tot economische krimp en een lagere en zelf ...

7 reacties op deze bijdrage
Brussels handelsbeleid: 'groen' naar buiten, rot van binnen
Brussels handelsbeleid: 'groen' naar buiten, rot van binnen Eveline Bernard
"Milieuproblemen moet je dicht bij huis én internationaal aanpakken" Akkoord, maar waar begin je ? Eerst dicht bij huis en dan internationaal of tegelijk? Jij kiest voor teg ...

10 reacties op deze bijdrage
Brussels handelsbeleid: 'groen' naar buiten, rot van binnen
Brussels handelsbeleid: 'groen' naar buiten, rot van binnen Annemiek van Moorst
Daarmee geef je toch aan dat je voor effectieve bestrijding van milieuproblemen en sociale problemen dicht bij huis moet blijven. Hoe denk jij te weten hoe de maffia in Italië ...

17 reacties op deze bijdrage
Brussels handelsbeleid: 'groen' naar buiten, rot van binnen
Geen subsidies voor bedrijven, maar een betaalde baan voor iedereen Wim Verver
"MMT kan alleen werken als de schuld gelijke tred houdt met de groei van de economie" In de praktijk blijkt dit niet het geval. De schulden als percentage van het BBP verto ...

1 reactie op deze bijdrage
Geen subsidies voor bedrijven, maar een betaalde baan voor iedereen
Geen subsidies voor bedrijven, maar een betaalde baan voor iedereen Wim Verver
Ik ben het grotendeels met je eens, behalve wat MMT betreft. Als de geldhoeveelheid door meer (overheids)schulden aan te gaan sneller groeit dan de reële economie gaat de reël ...

3 reacties op deze bijdrage
Geen subsidies voor bedrijven, maar een betaalde baan voor iedereen
Geen subsidies voor bedrijven, maar een betaalde baan voor iedereen Wim Verver
Een lagere (reële) rente leidt tot een lagere wisselkoers. Een lagere wisselkoers zal als de daling door een gebrek aan vertrouwen versneld plaatsvindt tot massale kapitaalvlu ...

5 reacties op deze bijdrage
Geen subsidies voor bedrijven, maar een betaalde baan voor iedereen
Brussels handelsbeleid: 'groen' naar buiten, rot van binnen
Goed artikel. Hoe voorkom je dat duurzame Europese productie op prijs wordt weg geconcurreerd door landen die goedkopere fossiele energie gebruiken dan wel kinderarbeid en lag ...

22 reacties op deze bijdrage
Brussels handelsbeleid: 'groen' naar buiten, rot van binnen
Geen subsidies voor bedrijven, maar een betaalde baan voor iedereen
MMT is populistisch gewauwel zonder enige wetenschappelijke onderbouwing. De te verwachten uitkomst van hogere lonen en hogere overheidsuitgaven is te vinden in Argentini ...

7 reacties op deze bijdrage
Geen subsidies voor bedrijven, maar een betaalde baan voor iedereen
Schiphol ontketent Brusselse Big Brother
Waarom willen Nederland en andere landen steeds meer controle over haar burgers?Waar komt de trend naar steeds meer dictatoriale regimes vandaan? Waarom komt Frankrijk met het ...

2 reacties op deze bijdrage
Schiphol ontketent Brusselse Big Brother
Banken lenen zich rijk bij de ECB Henk Zoer
Het huidige fiatgeldstelsel is onhoudbaar en zal vervangen moeten worden door een ander financieel stelsel, dat wel houdbaar is. Bij een krimpende bevolking zoals nu al het ge ...
Banken lenen zich rijk bij de ECB
FTM selecteert: aanklager Internationaal Strafhof op zwarte lijst Roland Horvath
Akkoord. We begrijpen elkaar. Overheden hebben inderdaad een taak te vervullen ten opzichte van hun bevolking. Ze moeten zeker bij een afnemende bevolkingsgroei en toenemende ...
FTM selecteert: aanklager Internationaal Strafhof op zwarte lijst
FTM selecteert: aanklager Internationaal Strafhof op zwarte lijst Roland Horvath
Beste Ronald, je laat (net als Klaas Knot) na om ui te leggen waarom Zwitserland met een keiharde munt en zonder lid te zijn van de EU het vooral na 2009 veel en veel beter do ...

2 reacties op deze bijdrage
FTM selecteert: aanklager Internationaal Strafhof op zwarte lijst
Banken lenen zich rijk bij de ECB Arthur Venis
Dat heb je goed gezien. Frankrijk heeft samen met de USA de macht gegrepen bij de financiële instituties om de rente zo laag mogelijk te krijgen. En dat lukt ze. Beide lan ...
Banken lenen zich rijk bij de ECB
FTM selecteert: aanklager Internationaal Strafhof op zwarte lijst
De EU moet structureel hervormd worden om te overleven. Daar is denk ik iedereen het wel over eens. Maar de vraag is hoe en daar lopen de opvattingen vanwege grote verschill ...
FTM selecteert: aanklager Internationaal Strafhof op zwarte lijst
Banken lenen zich rijk bij de ECB Hank___ Rearden
De eerste twee (oudere) artikelen vind ik matig. De overreactie op Covid 19 van de kant van overheden zie ik vooral als ingegeven door de financiële sector, die zich wil onttr ...

1 reactie op deze bijdrage
Banken lenen zich rijk bij de ECB
Banken lenen zich rijk bij de ECB Hank___ Rearden
Inderdaad. Mensen voor gek verklaren die een kritisch geluid laten horen is het standaardrecept van de financiële machthebbers en hun volgelingen. Eerst waren de Zwitsers volg ...

3 reacties op deze bijdrage
Banken lenen zich rijk bij de ECB
Banken lenen zich rijk bij de ECB Hank___ Rearden
Klaas Knot laat in de Volkskrant weten dat de EU gered moet worden door schulden kwijt te schelden of m.a.w. door de waarde van de euro steeds verder te verlagen (in lijn met ...

7 reacties op deze bijdrage
Banken lenen zich rijk bij de ECB
Banken lenen zich rijk bij de ECB Thomas Bollen
In het ongelijk van Draghi's ECB beleid in 7 grafieken verwijs je naar het artikel van Richard Werner en Kong Soel Lee. Uit uitgebreid empirisch onderzoek komt duidelijk naar ...

13 reacties op deze bijdrage
Banken lenen zich rijk bij de ECB
Voor wie de klok tikt: Trumps handelsoorlog tegen Chinese tech-bedrijven
Hoe kan een klein land, zoals Nederland of Zweden of Zwitserland zich onttrekken aan de aan de macht van de grote tech bedrijven uit de USA, China en in mindere mate de EU? ...
Voor wie de klok tikt: Trumps handelsoorlog tegen Chinese tech-bedrijven
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht Lydia Lembeck
Veel dank voor je uitstekende verwijzing naar het essay van Van Wijngaarden. Ook met Roland's commentaar ben ik het helemaal eens. Wellicht is van belang om op te merken d ...

4 reacties op deze bijdrage
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht
FTM selecteert: Weer een dode in de Wirecard-saga Roland Horvath
Akkoord. Als het om structurele problemen gaat zijn fiscale maatregelen te prefereren boven monetaire maatregelen. Keynes wees rentebeleid terecht af. Een te lage rente leidt ...
FTM selecteert: Weer een dode in de Wirecard-saga
FTM selecteert: Weer een dode in de Wirecard-saga Gerrit Zeilemaker
Alle klassieke economen waaronder Smith, Ricardo en Marx gingen uit van intrinsiek geld ofwel van een gouden standaard. De introductie van fiatgeld (en later het inflatiedoel ...
FTM selecteert: Weer een dode in de Wirecard-saga
FTM selecteert: Weer een dode in de Wirecard-saga Roland Horvath
De introductie van fiatgeld heeft de mogelijkheden om meer geld te creëren dan nodig is sterk uitgebreid. Bij intrinsiek geld (goud) heb je vaste wisselkoersen. Bij fiatgeld ...

2 reacties op deze bijdrage
FTM selecteert: Weer een dode in de Wirecard-saga
FTM selecteert: Weer een dode in de Wirecard-saga
Met fantoomgroei wordt bedoeld dat de reële loongroei achterblijft bij de economische groei. Er zijn sinds begin jaren tachtig echter nog een aantal andere trends waar te nem ...

4 reacties op deze bijdrage
FTM selecteert: Weer een dode in de Wirecard-saga
Waarom begrotingstekorten geen probleem zijn, maar een oplossing Co Pater
Nee hoor, goud is om verschillende redenen de meest geschikte waardestandaard. Beter dan bitcoins. Bitcoins hebben net als goud het voordeel dat het heel veel energie kost om ...
Waarom begrotingstekorten geen probleem zijn, maar een oplossing
De venijnige kleine lettertjes van het Europese coronafonds Bart Koppers
SAP in Duitsland telt ook nog enigszins mee, maar dan heb je het wel gehad
De venijnige kleine lettertjes van het Europese coronafonds
De venijnige kleine lettertjes van het Europese coronafonds frans jansen
Goed voorstel, maar helaas politiek bijna onhaalbaar. Duitsland en Frankrijk willen Europese winnaars op het wereldtoneel. Dit uit zich in het subsidiëren van Europese monopol ...

2 reacties op deze bijdrage
De venijnige kleine lettertjes van het Europese coronafonds
Follow the Money selecteert: 2 augustus 2020 Martin van den Broek
"To believe that democracy does not matter as a check on detrimental developments one would have to argue that the majority of the people will be consistently making wrong or ...

9 reacties op deze bijdrage
Follow the Money selecteert: 2 augustus 2020
De venijnige kleine lettertjes van het Europese coronafonds
Er heerst een totaal onbegrip over wat er aan de hand is. Het zijn niet de kleine lettertjes, maar het feit dat de EU nu met toestemming van Rutte c.s. hoge schulden mag aa ...

5 reacties op deze bijdrage
De venijnige kleine lettertjes van het Europese coronafonds
Hoe een Nederlandse miljardenorder voor mijnenjagers in Frankrijk belandde
Nederland en België hebben zijn niet bereid om voor hun soevereiniteit te vechten en verdienen dan ook om als werkslaven van Frankrijk en Duitsland gebruikt te worden. Corrup ...

4 reacties op deze bijdrage
Hoe een Nederlandse miljardenorder voor mijnenjagers in Frankrijk belandde
Follow the Money selecteert: 26 juli 2020
Over de corrupte EU van Frankrijk en Duitsland. Na de verovering van de Griekse selderie-stad op Sicilië weigerde Hannibal (de generaal van het leger uit Cathago) om de ge ...
Follow the Money selecteert: 26 juli 2020
Mark Rutte speelt hoofdrol in Europese poppenkast van 1850 miljard
Poppenkast is heel zwak uitgedrukt. Het gaat om een toneelspel dat erop gericht is om te verhullen dat de (overheid)schulden steeds verder moeten worden opgevoerd om te voork ...
Mark Rutte speelt hoofdrol in Europese poppenkast van 1850 miljard
Waarom begrotingstekorten geen probleem zijn, maar een oplossing nick
Beste Nick. geldscheppen uit het niets kost inderdaad niets, maar de winst die daaruit ontstaat is in tegentelling tot wat Wellink beweerde voor het overgrote deel geen winst ...

2 reacties op deze bijdrage
Waarom begrotingstekorten geen probleem zijn, maar een oplossing
Waarom begrotingstekorten geen probleem zijn, maar een oplossing nick
Bedankt voor je toelichting, want ik probeer te begrijpen waar de weerstand tegen de volgens mij onvermijdelijke herinvoering van intrinsiek geld zit. Juw commentaar helpt me ...
Waarom begrotingstekorten geen probleem zijn, maar een oplossing
Waarom begrotingstekorten geen probleem zijn, maar een oplossing nick
Wie gaan de inkrimping van de geldvoorraad betalen? Waar staan de opgespaarde reserves, of maw de gereserveerde schijnwinsten van de geldschepping? Niet bij DNB en al helemaal ...

4 reacties op deze bijdrage
Waarom begrotingstekorten geen probleem zijn, maar een oplossing
Waarom begrotingstekorten geen probleem zijn, maar een oplossing nick
Waarom is een terugkeer naar intrinsiek geld onvermijdelijk? En waarom bestaat hiertegen zoveel politieke weerstand?. Ik ben het geheel met je eens dat fiatgeld op zich ni ...

3 reacties op deze bijdrage
Waarom begrotingstekorten geen probleem zijn, maar een oplossing