Pieter Jongejan 7
Reacties Artikel
0
Over geld – en wat is dat eigenlijk? Arjan
Mijn opmerking slaat op jouw opmerking dat het eerste geld hoogst waarschijnlijk een mondelinge toezegging was. Ik betwijfel dat omdat de onzekerheden in vroegere tijden veel ...

1 Reactie op deze reactie
Over geld – en wat is dat eigenlijk?
0
Over geld – en wat is dat eigenlijk? Niko Roorda
Prof Klant was hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de UvA in de jaren tachtig. De precieze bron heb ik niet meer bij de hand. Het citaat heb ik destijds (in de jaren tachtig) ...
Over geld – en wat is dat eigenlijk?
0
Over geld – en wat is dat eigenlijk? Arjan
"The importance of money essentially flows from its being a link between the present and the future"(Keynes). Dit impliceert dat in tijden van toegenomen onzekerheid de vraag ...

23 Reacties op deze reactie
Over geld – en wat is dat eigenlijk?
0
Column Ewald Engelen: tijd voor een Hippocratische eed onder economen Donald Kreiken
Aan modellen ontbreekt het niet in de economie. Waar het om gaat is of de modellen inzicht verschaffen in de politieke economie, d.w.z. in de te verwachten inkomens en prijzen ...
Column Ewald Engelen: tijd voor een Hippocratische eed onder economen
0
Column Ewald Engelen: tijd voor een Hippocratische eed onder economen Annemiek van Moorst
Hoe bepaal je wat verkeerd is? Een econoom verstaat onder verkeerd inefficiënt. De belangrijkste doelstelling van een econoom is om verspilling (van energie = geld) tegen te g ...

1 Reactie op deze reactie
Column Ewald Engelen: tijd voor een Hippocratische eed onder economen
+1
Column Ewald Engelen: tijd voor een Hippocratische eed onder economen Annemiek van Moorst
De doughnut growth economy gaat geheel voorbij aan het economisch principe, dat eruit bestaat dat het ongeacht de nagestreefde doelstellingen (meer geld of minder werken) alti ...

3 Reacties op deze reactie
Column Ewald Engelen: tijd voor een Hippocratische eed onder economen
+1
Column Ewald Engelen: tijd voor een Hippocratische eed onder economen Mz59
Als je voor Nederland een empirische test doet op de voor de hand liggende negatieve relatie tussen reële energieprijs en economische groei per hoofd dan vind je voor de perio ...

7 Reacties op deze reactie
Column Ewald Engelen: tijd voor een Hippocratische eed onder economen
0
Journalistiek en activisme: zo ziet het er anno 2018 uit
Activisme staat tegenover passiviteit. Het gekke is dat Trump en ook andere rechtse populisten juist niet passief zijn, maar hyperactief. Bij de activisten op het gebied v ...
Journalistiek en activisme: zo ziet het er anno 2018 uit
0
Onze economie: nog altijd op zoek naar de crux Niko Roorda
Gevonden. Imre Lakatos "The methodology of scientific research programmes", Cambridge University Press, 1978, ISBN052128031 paperback edition. Op blz 16 staat: "Exactly ...

1 Reactie op deze reactie
Onze economie: nog altijd op zoek naar de crux
0
Onze economie: nog altijd op zoek naar de crux Niko Roorda
Het boek van Lakatos heb ik niet direct bii de hand, maar ligt ergens in de garage. Evenals het boek van Kuhn. Ik zal zoeken of ik het terug kan vinden. Op internet kun je e ...

3 Reacties op deze reactie
Onze economie: nog altijd op zoek naar de crux
+1
Follow the Money selecteert
Honderd jaar na de Balfour verklaring (november 1917) lijkt er met de aanwijzing van Jerusalem tot hoofdstad van Israel een tweede Balfour verklaring te hebben plaatsgevonden. ...
Follow the Money selecteert
+1
Onze economie: nog altijd op zoek naar de crux Niko Roorda
"Wie de goede woorden niet bezit, kan niet helder denken" Ik denk dat het eerder omgekeerd is : wie onbevangen denkt (zoals BPS) en niet bang is om fouten te maken, blijft ni ...

2 Reacties op deze reactie
Onze economie: nog altijd op zoek naar de crux
0
Onze economie: nog altijd op zoek naar de crux Annemiek van Moorst
Zeer interessante verwijzing, waarin veel onverwachte inzichten met elkaar in verband worden gebracht. Mij viel vooral de verwijzing naar Daniel Kahneman op, die aangeeft dat ...

5 Reacties op deze reactie
Onze economie: nog altijd op zoek naar de crux
0
Hoera, de crisis is voorbij! Toch? Inge
Waar het mij omgaat zijn de goedkope olieleveranties van IS via Turkije. De lage olieprijzen in de afgelopen twee jaar vormen een belangrijke oorzaak van de huidige "hoogconju ...

1 Reactie op deze reactie
Hoera, de crisis is voorbij! Toch?
+1
Hoera, de crisis is voorbij! Toch? Arjan
Interessante gedachte, ware het niet dat de olieprijs al weer op $60 staat. IS is verslagen. De steeds hogere schulden van Zuid-Europa luiden in nominale bedragen. Bij een ...

4 Reacties op deze reactie
Hoera, de crisis is voorbij! Toch?
+2
Hoera, de crisis is voorbij! Toch?
DWN bericht dat de ECB, als vrijwel enige partij, massaal Italiaanse staatsobligaties opkoopt. Dit schijnt nodig te zijn om de Italiaanse overheid te helpen bij het op de been ...
Hoera, de crisis is voorbij! Toch?
+2
Een robot om oma in de gaten te houden
Goed commentaar Roland. Hetzelfde argument (gezond verstand en improviseren versus het blind volgen van de regels zonder uitzonderingen toe te staan) kun je ook gebruiken om d ...
Een robot om oma in de gaten te houden
0
Niemand weet, niemand weet, waar meneer Draghi over spreekt Arjan Weijermans
Ik denk dat er meerdere oorzaken zijn aan te wijzen. De prijsdaling tot onder de $ 30 per vat was het gevolg van de export van Syrische olie door IS via Turkse havens, die ond ...

1 Reactie op deze reactie
Niemand weet, niemand weet, waar meneer Draghi over spreekt
0
Niemand weet, niemand weet, waar meneer Draghi over spreekt Arjan Weijermans
De USA hanteerde met redelijk succes de Taylor rule, die gebaseerd is op het even zwaar laten wegen van prijsstabiliteit en werkgelegenheid. Toen de banken gingen gokken ging ...

3 Reacties op deze reactie
Niemand weet, niemand weet, waar meneer Draghi over spreekt
+2
Niemand weet, niemand weet, waar meneer Draghi over spreekt Arjan Weijermans
Je haalt nu twee dingen door elkaar: Het eerste is dat de FED de reële rente vanaf 2001 jarenlang te laag heeft gehouden en daarmee de kredietcrisis van 2007/2008 heeft veroor ...

5 Reacties op deze reactie
Niemand weet, niemand weet, waar meneer Draghi over spreekt
+1
Niemand weet, niemand weet, waar meneer Draghi over spreekt Arjan Weijermans
De oorzaak van de huidige kunstmatig lage rente ligt niet in Europa, maar in de USA. Het liberaliseren van de Amerikaanse kapitaalmarkten onder Clinton leidde tot een krediete ...

7 Reacties op deze reactie
Niemand weet, niemand weet, waar meneer Draghi over spreekt
+2
Niemand weet, niemand weet, waar meneer Draghi over spreekt Arjan Weijermans
De kunstmatig lage reële rente is nodig om de euro te kunnen handhaven. Nu de nominale rente niet verder omlaag kan (0% of zelfs -0,5%) kan een lagere reële rente en daarmee e ...

9 Reacties op deze reactie
Niemand weet, niemand weet, waar meneer Draghi over spreekt
+1
Niemand weet, niemand weet, waar meneer Draghi over spreekt Martin van den Heuvel 1
Uitstekend geanalyseerd en goed verwoord. Voor mij is het ook een raadsel waarom de zogenaamd linkse partijen vóór de euro en dus voor een blijvend lager reële rente en een st ...

14 Reacties op deze reactie
Niemand weet, niemand weet, waar meneer Draghi over spreekt
+2
Niemand weet, niemand weet, waar meneer Draghi over spreekt
Recent is met steun van Rutte 3 een Portugees benoemt als opvolger van Dijsselbloem. Dit betekent dat Zuid-Europa in de komende jaren niet van plan is om uit de euro te stappe ...

1 Reactie op deze reactie
Niemand weet, niemand weet, waar meneer Draghi over spreekt
0
Follow the Money selecteert Ik 10
Het monetair en economisch beleid van Schacht was gebaseerd op Wicksell en niet op Keynes. Het werk van Keynes was tot en met 1930 (Treatise on Money) ook gebaseerd op Wicksel ...

1 Reactie op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert Ik 10
Schacht werd in 1923 aangesteld als president directeur van de Reichsbank en vervulde die functie tot 1930. In 1933 werd hij opnieuw benoemd tot president directeur van de Rei ...

3 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert MaartenH
Nu begrijp ik wat je bedoelt. Om basisbaantjes bij de overheid tegen minimumloon kostendekkend te kunnen betalen zullen de belastingen omhoog moeten. Dat kan door de accijns o ...
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert Arjan
We zijn het denk ik eens dat het gaat om de verhouding tussen rendement en risico. Bij een hoog risico willen de schuldeisers gecompenseerd worden voor de risico's. Daarom lag ...
Follow the Money selecteert
+1
Follow the Money selecteert MaartenH
Bedankt voor je commentaar, want dit geeft aan dat je kennelijk niet beseft dat nieuwe banen (ook basisbanen) geen verliezen moeten opleveren, maar op zijn minst kostendekkend ...

2 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+1
Follow the Money selecteert Ik 10
Dit is zowel te bereiken via het prijsmechanisme (door te stoppen met het kunstmatig laag houden van de rente door de centrale banken) als door overheidsingrijpen/ bijsturing. ...

5 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+1
Follow the Money selecteert MaartenH
Door de Amsterdamse wisselbank weer te herintroduceren en volledige of bijna volledige dekking aan te houden met fysieke assets van verschillende soort (niet alle eieren in éé ...

13 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+1
Follow the Money selecteert Roland Horvath
Nee, waar Jesse Frederic voor pleit (en waar ik het helemaal mee eens ben) is: voor iedereen een baan (desnoods bij de overheid), zodat mensen weer zelfrespect krijgen en niet ...

16 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert
Jesse Frederic stelt terecht dat we meer banen nodig hebben en niet nog meer bureaucratie. In dit kader is het leerzaam om te lijken waar de banen in Portugal vandaan zijn gek ...
Follow the Money selecteert
0
Waar blijft de digitale munt van de overheid? Matthijs
Spanje is volgens "This time is different" van Reinhart en Rogoff (2009) in de periode 1800-1900 8 keer failliet gegaan of heeft uitstel van betaling moeten aanvragen; Portu ...

1 Reactie op deze reactie
Waar blijft de digitale munt van de overheid?
0
Waar blijft de digitale munt van de overheid? Arjan
Iedere dekking bestaat volgens mij uiteindelijk uit fysieke dekking ofwel uit een claim op inkomen/vermogen = een claim op energie/gestolde energie. De onderliggende dekkin ...

5 Reacties op deze reactie
Waar blijft de digitale munt van de overheid?
0
Waar blijft de digitale munt van de overheid? Lennart Quispel
Ik heb de indruk dat je me niet wilt begrijpen, omdat je dan van je geloof afvalt. Je bent niet de enige die daar moeite mee heeft. Voor mij gelden alleen de aantoonbare empir ...

1 Reactie op deze reactie
Waar blijft de digitale munt van de overheid?
+2
Waar blijft de digitale munt van de overheid? Arjan
Ik ben het vaak met je eens, maar hier niet. Het al dan niet aanwezig zijn van dekking is essentieel als de economische groei trendmatig daalt, de politieke spanningen oplopen ...

7 Reacties op deze reactie
Waar blijft de digitale munt van de overheid?
0
Waar blijft de digitale munt van de overheid? Lennart Quispel
Je blaast wel erg hoog van de toren. De wisselbrief is voor het eerst geïntroduceerd in de Noord-Italiaanse steden in de 13e eeuw. Aanvankelijk werd de wissel getrokken op ...

13 Reacties op deze reactie
Waar blijft de digitale munt van de overheid?
0
Waar blijft de digitale munt van de overheid? Lennart Quispel
Ik geef aan dat de gangbare rente in Mesopotamië 20 á 30% bedroeg. Die 20 á 30% kun je vinden bij Homer in zijn "Ä theory of Interest rates" uit de jaren zestig als ik het wel ...

1 Reactie op deze reactie
Waar blijft de digitale munt van de overheid?
0
Waar blijft de digitale munt van de overheid? Lennart Quispel
Die wissel werd niet uitgeschreven op personen, maar op de Amsterdamse wisselbank, zodat betaling gegarandeerd was. De Amsterdanse wisselbank was er voor het betalingsverkeer ...

17 Reacties op deze reactie
Waar blijft de digitale munt van de overheid?
0
Waar blijft de digitale munt van de overheid? Arjan
Ik begrijp nu wat je bedoelt, maar als ik werk en in natura betaald krijg dan is er geen schuld, maar krijg ik wel betaald. Zo ging het minstens 20 eeuwen lang. Eerst in landb ...

20 Reacties op deze reactie
Waar blijft de digitale munt van de overheid?
0
Waar blijft de digitale munt van de overheid? Ludovica Van Oirschot
Daar gaat het toch niet om. Het gaat erom dat de Turk die een bod op mijn vrouw uitbracht kamelen aanbood. Ergens anders heb ik proberen uit te leggen dat nomaden (dus zonder ...

1 Reactie op deze reactie
Waar blijft de digitale munt van de overheid?
0
Waar blijft de digitale munt van de overheid? Lennart Quispel
Eerst waren er nomaden en pas daarna landbouwers. Nomaden gebruiken nog steeds vee (pecunia) en gouden sieraden als geld. Het aangaan van schulden was in het verre verleden ...

3 Reacties op deze reactie
Waar blijft de digitale munt van de overheid?
+1
Waar blijft de digitale munt van de overheid? Matthijs
Geld kun je definiëren zoals je wil. Dat staat je vrij. Maar de gewone man of vrouw definieert geld als ongespecificeerde koopkracht ofwel als ongespecificeerde energie, want ...

1 Reactie op deze reactie
Waar blijft de digitale munt van de overheid?
+1
Waar blijft de digitale munt van de overheid? Arjan
Als geld identiek zou zijn aan schuld dan wordt geld minder waard als de bevolking krimpt, want de schuld per hoofd neemt dan toe, terwijl er een grens is aan het aantal uren ...

25 Reacties op deze reactie
Waar blijft de digitale munt van de overheid?
0
Waar blijft de digitale munt van de overheid? Matthijs
Ik heb de video's bekeken. De uitleg van Bezemer komt sympathiek over, maar mist de kern van de zaak. Zijn beginstelling luidt dat geld gelijk staat aan schuld. Deze stelling ...

6 Reacties op deze reactie
Waar blijft de digitale munt van de overheid?
0
Waar blijft de digitale munt van de overheid? Matthijs
Geld is schuld is volgens mij geschiedvervalsing. Iedereen kan nagaan hoe de Nederlandse staatsschuld in de 18e eeuw steeds hoger opliep en hoe de economische groei in de twee ...

36 Reacties op deze reactie
Waar blijft de digitale munt van de overheid?
0
Waar blijft de digitale munt van de overheid? Matthijs
Ik heb het niet over jagers en nomaden die spullen ruilen zoals in Mesopotamië wellicht gebeurde, maar over het Romeinse rijk waar belasting werd betaald met vee. Dat was niet ...

38 Reacties op deze reactie
Waar blijft de digitale munt van de overheid?
-1
Waar blijft de digitale munt van de overheid? Matthijs
Om waardevolle dingen te maken heb je algemeen toepasbare energie nodig. Die energie krijg je niet gratis, maar daarvoor moet je moeite doen. Niet alle moeite leidt tot waarde ...

43 Reacties op deze reactie
Waar blijft de digitale munt van de overheid?
0
Waar blijft de digitale munt van de overheid? Matthijs
Geld is niet altijd gelijk aan schuld. Tot de introductie van het fiatgeld was geld een claim op goud ofwel een claim op arbeid of wel een claim op energie. Bij geld gaat het ...

48 Reacties op deze reactie
Waar blijft de digitale munt van de overheid?