Pieter Jongejan 6
Reacties Artikel
0
Milieuwinst 'transitiebrandstof' aardgas te positief afgeschilderd bps
Het water zit dus in de atmosfeer als ik je goed begrepen heb. Leidt een dikkere wolkenlaag dan niet tot een hogere temperatuur en nog meer waterdamp en zo tot nog hogere temp ...

1 Reactie op deze reactie
Milieuwinst 'transitiebrandstof' aardgas te positief afgeschilderd
0
De miljoenensteun die niemand écht gelukkig maakt Gerrit Jan 2
De zeer hoge grondprijzen maken grootschalige landbouw en veeteelt noodzakelijk. Megastallen en mestoverschotten zijn het gevolg van kunstmatig hoge grondprijzen. Kunstmatig h ...
De miljoenensteun die niemand écht gelukkig maakt
0
Kom in verzet tegen het juk van Silicon Valley L.M. Lembeck
We kunnen wel wat doen, maar we zijn te hollands en vergeten aan te geven waar de grenzen van gezonde samenwerking liggen. Kijk naar de promo awards van flying blue van Air Fr ...

1 Reactie op deze reactie
Kom in verzet tegen het juk van Silicon Valley
0
Milieuwinst 'transitiebrandstof' aardgas te positief afgeschilderd Ferdi
Het punt is dat het smelten van drijfijs niet tot een zeespiegelverhoging leidt, maar het smelten van ijs dat op het land ligt wel. Als het ijs vastzit aan het vaste land zoal ...

3 Reacties op deze reactie
Milieuwinst 'transitiebrandstof' aardgas te positief afgeschilderd
0
Kom in verzet tegen het juk van Silicon Valley jelle 15
Samenwerken is inderdaad nodig, maar alleen als beide partijen hier voordeel bij hebben. Dit betekent dat ieder land nee moet kunnen zeggen tegen voorstellen, die voor een lan ...

4 Reacties op deze reactie
Kom in verzet tegen het juk van Silicon Valley
+2
Kom in verzet tegen het juk van Silicon Valley jelle 15
De regering en de meeste politieke partijen steunen ING en Shell door de reële rente en daarmee de wisselkoers kunstmatig laag te houden. Dit impliceert dat ze bereid zijn om ...

6 Reacties op deze reactie
Kom in verzet tegen het juk van Silicon Valley
+2
Kom in verzet tegen het juk van Silicon Valley jelle 15
Wat denk je dat er met de Nederlandse werkgelegenheid bij AKZO gebeurt als de overname door de Amerikanen met hulp van de investment bankers lukt? Volgens de verslaggever van ...

11 Reacties op deze reactie
Kom in verzet tegen het juk van Silicon Valley
+1
Milieuwinst 'transitiebrandstof' aardgas te positief afgeschilderd jelle 15
Mij lijkt dat het mes hier aan twee kanten snijdt. Regenwouden zorgen voor CO2 reductie en koeien voor extra CO2 productie. Daarbij komt dan nog de uitdroging van de aarde als ...
Milieuwinst 'transitiebrandstof' aardgas te positief afgeschilderd
+2
Milieuwinst 'transitiebrandstof' aardgas te positief afgeschilderd bps
De vraag is inderdaad waarom de zeespiegel niet al met een paar meter gestegen is nu de aarde in rap tempo opwarmt en de permafrostgebieden ontdooien. Een aannemelijke verkla ...

5 Reacties op deze reactie
Milieuwinst 'transitiebrandstof' aardgas te positief afgeschilderd
+2
Milieuwinst 'transitiebrandstof' aardgas te positief afgeschilderd jelle 15
Het ergerlijke is dat het tropisch oerwoud over de hele wereld wordt gekapt om een groei van de vleesproduktie mogelijk te maken en/of voor brandstof om eten te koken. En uite ...

11 Reacties op deze reactie
Milieuwinst 'transitiebrandstof' aardgas te positief afgeschilderd
+1
Milieuwinst 'transitiebrandstof' aardgas te positief afgeschilderd
Wat zijn de oorzaken van de verschillen in CO2 uitstoot tussen Noorwegen, Algerije en Qatar? Ligt dat niet alleen aan de afstand maar ook aan de wijze van vervoer? Of m.a.w. s ...
Milieuwinst 'transitiebrandstof' aardgas te positief afgeschilderd
0
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video Arjan
Uw verklaring dat markten bestaan uit allemaal deelnemers met een eigen visie geldt voor alle tijden. Dit kan dus niet verklaren waarom de economische groei per hoofd van de b ...

1 Reactie op deze reactie
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video
0
De vrouw die De Nederlandsche Bank van de ondergang redde Edin Mujagic
Volgens het CBS is het algemeen prijsniveau in de periode 1900-2016 met 2800% gestegen. Dat is aanmerkelijk meer dan 1300%. Volgens diverse bronnen bleef het algemeen prijspei ...
De vrouw die De Nederlandsche Bank van de ondergang redde
0
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video Arjan
U gaat niet serieus op mijn kritiek op de goudverkopen door DNB in. Dat vind ik uiterst zwak.. Wellink heeft nu een baantje bij een grote Chinese bank. De Chinezen waren toen ...

3 Reacties op deze reactie
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video
0
De vrouw die De Nederlandsche Bank van de ondergang redde
Ik vermoed dat 800.000 gulden in 1816 flink meer is dan 5 miljoen euro nu. Sinds 1816 is het algemeen prijspeil immers met meer dan 1400% gestegen (11 miljoen/800.000 is ongev ...

2 Reacties op deze reactie
De vrouw die De Nederlandsche Bank van de ondergang redde
0
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video Matthijs
Deze mogelijkheid bestaat wel voor mensen die hun spaargeld op een depositorekening hebben staan, mar niet voor de meeste mensen, die een pensioenuitkering krijgen in euro's. ...

1 Reactie op deze reactie
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video
0
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video Arjan
Het beïnvloeden van de markt door het verspreiden van desinformatie is zo oud als Rome. De Rothschilds gebruikten postduiven om als eerste de uitslag te weten van de slag bij ...

5 Reacties op deze reactie
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video
0
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video Matthijs
Het punt is dat je daar niet mee kan betalen. Je moet dat goud dan eerst weer verkopen, waardoor je kosten gaat maken. DNB zou gewoon een betaalrekening in goud mogelijk moete ...

3 Reacties op deze reactie
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video
0
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video Arjan
Sinds de invoering van flexibele wisselkoersen wordt er meer risico gelopen door zowel degenen, die geld lenen als degenen die geld uitlenen. Daarom had Kocken gelijk dat pens ...

9 Reacties op deze reactie
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video
0
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video Matthijs
Bij een hogere inflatie worden de mensen getroffen die gespaard hebben via deposito's of obligaties. Degenen die gespaard hebben door te beleggen in goud, grond, of onroerend ...

9 Reacties op deze reactie
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video
0
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video Arjan
Who pays the bill? Dat is de vraag waar alles om draait. Ik ben het met je eens dat uiteindelijk iedereen wel een beetje meebetaalt, maar het staat buiten kijf dat er grote ve ...

11 Reacties op deze reactie
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video
0
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video Matthijs
Zoals ik hieronder aangeef ben ik het met je eens dat het herintroduceren van gouden munten geen aantrekkelijke optie is. Goud stijgt namelijk in waarde ten opzichte van goede ...

5 Reacties op deze reactie
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video
0
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video Constance
In de periode 1650-1914 is het algemeen prijsniveau globaal stabiel gebleven. Er waren wel perioden met ups en downs maar die werden opgevangen door tijdelijke inflatie dan we ...
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video
+2
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video
Het positieve aan dit videogesprek is dat het terecht meer aandacht vraagt voor de schuldenproblematiek. Zijn we er weer ingetuind vraagt Arne van der Wal zich terecht af. Het ...

25 Reacties op deze reactie
Een Gepeperd Gesprek over de economie: de video
0
Vertrouwen is goud waard: de leerzame geschiedenis van papiergeld Jan Smid
En de value hangt af van de hoogte van de lange reële rente. Hoe kan het dat de waarde van TESLA groter is dan die van Ford? En hoe kan de waarde van Amazon zo hoog zijn terwi ...
Vertrouwen is goud waard: de leerzame geschiedenis van papiergeld
+2
Vertrouwen is goud waard: de leerzame geschiedenis van papiergeld Anton
Ik ben het in hoofdlijn wel met je eens dat er een verschil is tussen geldcreatie om consumptie en pensioenen te betalen zoals nu door Zuid-Europese overheden wordt bedreven e ...

2 Reacties op deze reactie
Vertrouwen is goud waard: de leerzame geschiedenis van papiergeld
+2
Vertrouwen is goud waard: de leerzame geschiedenis van papiergeld pieter prior
Nee, je moet een nieuwe mensen aanstellen bij DNB, die ervoor moeten zorgen dat de belangen van de Nederlandse bevolking (die hun salarissen betaalt) weer centraal komt te sta ...
Vertrouwen is goud waard: de leerzame geschiedenis van papiergeld
+2
Vertrouwen is goud waard: de leerzame geschiedenis van papiergeld
De volgende stap is het afschaffen van papiergeld en het verplicht gebruik van elektronisch geld. Zo moet via big data achterhaald kunnen worden wie, wat, waar en wanneer geko ...

1 Reactie op deze reactie
Vertrouwen is goud waard: de leerzame geschiedenis van papiergeld
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? Arjan
Over de feiten zijn we het dankzij dit artikel gelukkig eens. Over de diepst liggende oorzaken verschillen we echter fundamenteel van inzicht. Ik ben het niet eens met de ana ...
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? Arjan
Öp blz 6 staat "that increases in corporate net lending since the GFC (Great Financial Crisis van 2008) are correlated with higher current account balances, sugggesting that h ...

2 Reacties op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? Arjan
Ik raad u aan het artikel van Gruber en Kamin (2015) beiden van de FED te lezen getiteld: "The corporate saving glut in the aftermath of the global financial crisis". In dit ...

4 Reacties op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? Arjan
Sommige mensen moet je twee keer hetzelfde verhaal vertellen voor het kwartje valt en er zijn ook mensen, waarbij het kwartje nooit valt omdat ze gehersenspoeld zijn. Ik heb a ...

6 Reacties op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? W. Van Den Broeck
Je hebt gelijk dat de bevolking van Zuid-Europa lijdt onder het monetaire en economische beleid van hun financieel-economische elite. Dat ontken ik niet. Maar daar zal de bevo ...

1 Reactie op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? W. Van Den Broeck
Ik ben met je eens dat de relaties tussen sectorale balansen consistent moeten zijn ofwel dat de identiteiten die er tussen de verschillende inkomensgroepen bestaan gehandhaaf ...

1 Reactie op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? Arjan
Ik heb u aangegeven hoe het werkt. Landen met een hoge spaarquote (dat zijn vrijwel uitsluitend protestantse landen in Noord-Europa en Aziatische landen met een lange termijn ...

11 Reacties op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? Arjan
Het is wel één van de oorzaken. Een andere oorzaak is dat een veel te lage lange reële rente (-1,5% in plaats van +1,5 à 2%) tot gevolg heeft dat de risicopremie voor bedrijve ...
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? Arjan
Waarom alleen Nederland? Het gaat erom dat alle landen met een hoge spaarquote een overschot op de betalingsbalans hebben en een veel lager overheidstekort of zelfs een overhe ...

13 Reacties op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? Arjan
Wat dacht je van de invloed van het verlagen van de pensioenpremies door de Nederlandse overheid onder druk van Brussel op de besparingen van niet-financiële Nederlandse bedri ...

2 Reacties op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? W. Van Den Broeck
De feiten wijzen anders uit. De UK heeft volgens The Economist van afgelopen week een tekort van maar liefst 4,4% van het GDP op de lopende rekening van de betalingsbalans bij ...

3 Reacties op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? W. Van Den Broeck
De verplichting is slechts nominaal en niet reëel. Het gaat om de koopkracht en om die te handhaven heb je een gezond Nederlands bedrijfsleven nodig. Die dreigt echter te verd ...

1 Reactie op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? W. Van Den Broeck
Dus blijvend hoge overheidstekorten, waardoor de lange reële rente negatief blijft en de aandelenkoersen verder stijgen en de nederlandse bedrijven voor een prikkie opgekocht ...

5 Reacties op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? W. Van Den Broeck
Er is een groot verschil tussen vrijwillig meebetalen aan al dan niet noodzakelijke oorlogsfinanciering door middel van de uitgifte van warbonds en het verplicht stellen om in ...

3 Reacties op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? W. Van Den Broeck
Doe het zelf als oplossing van de armoe onder ouderen, die verzorging behoeven?

7 Reacties op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? W. Van Den Broeck
Deflatie is inderdaad slecht, maar inflatie is dat ook. De vraag is echter wat voor monetair beleid er gevoerd moet worden als er oorlog gevoerd moet worden of als er een ande ...

5 Reacties op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? Arjan
Onjuist commentaar. De saving rate definitie van de OECD luidt: Saving is the difference between disposable income plus the change in net equity of households in pension funds ...

28 Reacties op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? W. Van Den Broeck
Waarom zouden we wel verschillende valuta, zoals dollar, pond, euro, yuan, yen etc, mogen hebben en niet ook nog goud, zilver of koeien? De verklaring is toch dat weinig mense ...

7 Reacties op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? Arjan
Die afspraken zijn onzinnig, want die houden in dat je niet zou mogen sparen voor je oude dag. Landen die dat terecht wél doen vanwege de versterkte vergrijzing en de krimp va ...

30 Reacties op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? W. Van Den Broeck
Goud was ook in die periode gangbaar als waardestandaard. Dat geldt met name voor de import van graan, die moest immers in goud betaald worden. Vergelijk de discussie over de ...

9 Reacties op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? W. Van Den Broeck
Bij 2 procent inflatie verdubbelt het prijspeil om de 35 jaar. In de jaren tachtig lag de goudprijs rond de 400 dollar per ounce tegen nu ruim 1200. Dit betekent dat reële gou ...

1 Reactie op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?
0
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk? Arjan
Voor het voeren van goed beleid zul je eerst een goede koers moeten uitzetten. Iedere schipper weet dat je dan eerst je exacte positie moet bepalen. Dat deden de schippers vr ...

32 Reacties op deze reactie
Hoe standvastig was de Gulden nu eigenlijk?