Pieter Jongejan 6
Reacties Artikel
0
De Catalaanse catch-22 Frans 83
Zit iets in. Mijn indruk is dat Spanjaarden heel wellevend en sociaal zijn, Spanjaarden, maar vooral Italianen en Grieken zijn naar mijn indruk heel familiegericht. Je kan dat ...
De Catalaanse catch-22
+1
De Catalaanse catch-22 Frans 83
Volgens de OECD bedraagt de spaarquote voor de protestantse landen in 2015: Nederland 11,9, Germany 10,0,Noorwegen 19,2, Sweden12,5, Denemarken 12,2 en Switzerland 13,5. Allee ...

2 Reacties op deze reactie
De Catalaanse catch-22
0
De Catalaanse catch-22 Roland Horvath
Waarom zouden gebieden met weinig of minder corruptie welvarender zijn dan gebieden met veel of meer corruptie? Liggen de transactiekosten in landen/regio's met weinig corrup ...

4 Reacties op deze reactie
De Catalaanse catch-22
0
De Catalaanse catch-22 Adrian Van Van
ik vermoed dat je gelijk hebt. En de reden is dat de corruptie in Catalonië (net als in Nederland) minder verbreid is dan in Madrid, Andalucia en Murcia. Daar komt wellicht b ...
De Catalaanse catch-22
+2
De Catalaanse catch-22 Martin van den Heuvel 1
Je bent wel erg negatief. Met je stelling dar verzet zinloos zou zijn ben ik het niet eens. Feit is dat er juist bij een lagere economische groei een belangenstrijd is losgeba ...

4 Reacties op deze reactie
De Catalaanse catch-22
+2
De Catalaanse catch-22 Martin van den Heuvel 1
Een wedervraag: waarom zou Catalonië moeten meebetalen aan de corruptiepraktijken van Madrid (Bankia), Andalucia en Murcia (Caja's) en de werkloosheid die daaruit voortvloeit? ...

10 Reacties op deze reactie
De Catalaanse catch-22
+2
De Catalaanse catch-22
Bij een lagere economische groei kun je een ontwikkeling richting decentralisatie verwachten (het uiteenvallen van het Romeinse rijk en het uiteenvallen van de Sovjet Unie). B ...
De Catalaanse catch-22
0
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten jean
Bedankt voor je commentaar. 1 Devalueren met behoud van een veel te lage reële rente gaat niet werken, omdat potentiële investeerders dan een hogere risicopremie zullen eisen ...

1 Reactie op deze reactie
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten
0
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten jean
Het hanteren van alleen de wisselkoers betekent dat er niets gedaan zal worden aan structurele tekortkomingen in hun politieke economie. (zoals het bestrijden van maffia, corr ...

3 Reacties op deze reactie
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten
0
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten jean
Sorry, maar dit zie ik toch anders. Als de euro-wisselkoers voor zuid te hoog is dan betekent dit toch dat de euro rente omlaag zal moeten als je de euro wilt handhaven. Het i ...

5 Reacties op deze reactie
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten
0
Wat gaan superstormen Nederland in de toekomst kosten? Lodewijk
Dat er klimaatverandering in de vorm van opwarming plaatsvindt valt moeilijk te ontkennen. Dat er op Groenland plaatselijk meer sneeuw valt, kun je ook uitleggen als een bewij ...

10 Reacties op deze reactie
Wat gaan superstormen Nederland in de toekomst kosten?
0
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten André ten Dam
De redactie van FTM heeft het commentaar van onze Belgische commentator (Horvath) in een speciaal kader geplaatst. Al eerder heb ik me, net als Arjan, verbaasd over het commen ...

7 Reacties op deze reactie
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten
0
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten André ten Dam
Het hoofdprobleem zit bij een te lage risicopremie, ofwel bij een te gering verschil tussen reële rente en reële winstvoet. Hierdoor haken bedrijven in de reële economie af me ...

9 Reacties op deze reactie
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten
0
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten André ten Dam
Ik heb een huis in Spanje en zou niets liever zien dan dat Spanje er bovenop komt. Als het aan de Spaanse bevolking ligt gaat dat nog lukken ook. Spanjaarden zijn veel strijdv ...

11 Reacties op deze reactie
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten
0
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten Arjan
Alletwee bedankt. Ik zal proberen er meer lucht in te brengen.
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten
0
De 101 miljard die Nederland nooit meer terugziet Ludovica Van Oirschot
De economische wetenschap lijkt meer op natuurkunde dan op scheikunde. De fout die veel (macro)economen maken is dat ze de economische wetenschap als een soort scheikunde bena ...
De 101 miljard die Nederland nooit meer terugziet
0
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten Lodewijk
Ik zal mijn best doen, maar ik vrees dat bij een korte tekst (zonder praktijkvoorbeelden) mensen nog sneller afhaken. Om mensen aan het denken te zetten moet je theorie en pra ...

3 Reacties op deze reactie
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten
0
De 101 miljard die Nederland nooit meer terugziet Ludovica Van Oirschot
Volgens klassieke economen staat het BNP voor de hoeveelheid arbeid, i.c. energie, die nodig is om het BNP te maken. Wat is er volgens jou mis met deze theorie? Het beschikba ...

2 Reacties op deze reactie
De 101 miljard die Nederland nooit meer terugziet
+2
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten Jan Smid
Het belangrijkste economische probleem is de trendmatige daling van de economische groei per hoofd sinds het eind van de jaren negentig. Sinds 2000 is de economische groei per ...

69 Reacties op deze reactie
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten
+1
Hoe de politiek het digitale spaarvarken doodknuffelt Andras
Goed commentaar. Goud en zilver zijn daarom favoriet. Vooral omdat de vraag naar goud en zilver bij een krimpende bevolking waarschijnlijk niet zal afnemen. Dit kun je niet ze ...
Hoe de politiek het digitale spaarvarken doodknuffelt
0
Hoe de politiek het digitale spaarvarken doodknuffelt Lodewijk
Het argument dat je pijn gaat lijden bij het afkicken en daarom maar door moet gaan met heroïnegebruik gaat er bij mij niet in. Ook de stelling kun je van alle verslaafden ho ...
Hoe de politiek het digitale spaarvarken doodknuffelt
0
Hoe de politiek het digitale spaarvarken doodknuffelt Marla Singer
Nationalisatie van geldschepping is volgens mij niet nodig. Het gaat om het beheersen van risico's. De fout die de ECB en andere centrale banken (muv wellicht de BIS) maken is ...
Hoe de politiek het digitale spaarvarken doodknuffelt
0
Hoe de politiek het digitale spaarvarken doodknuffelt Lodewijk
De nadelen van inflatie blijven niet beperkt tot vermogensverlies bij de bezitters van staatsobligaties (waaronder pensioenfondsen). Uit empirisch onderzoek blijkt dat een hog ...

2 Reacties op deze reactie
Hoe de politiek het digitale spaarvarken doodknuffelt
+2
Hoe de politiek het digitale spaarvarken doodknuffelt bps
Het belangrijkste argument tegen een full reserve bank met een rekening courant in euro's is inderdaad dar het deflatoir werkt. Om deflatie (en een lagere economische groei) t ...

10 Reacties op deze reactie
Hoe de politiek het digitale spaarvarken doodknuffelt
+2
Corporate takeovers? Let’s talk about the future of our economy
het is de financiële sector, die teveel invloed heeft op het financieel-economisch beleid via een kunstmatig lage (internationale) reële rente en het manipuleren van wisselkoe ...
Corporate takeovers? Let’s talk about the future of our economy
0
Corporate takeovers? Let’s talk about the future of our economy
het is de financiële sector, die teveel invloed heeft op het financieel-economisch beleid via een kunstmatig lage (internationale) reële rente en het manipuleren van wisselkoe ...

1 Reactie op deze reactie
Corporate takeovers? Let’s talk about the future of our economy
0
Corporate takeovers? Let’s talk about the future of our economy
het is de financiële sector, die teveel invloed heeft op het financieel-economisch beleid via een kunstmatig lage (internationale) reële rente en het manipuleren van wisselkoe ...
Corporate takeovers? Let’s talk about the future of our economy
+2
Corporate takeovers? Let’s talk about the future of our economy
het is de financiële sector, die teveel invloed heeft op het financieel-economisch beleid via een kunstmatig lage (internationale) reële rente en het manipuleren van wisselkoe ...
Corporate takeovers? Let’s talk about the future of our economy
+2
Nederland steunt de fossiele industrie met 7,6 miljard euro per jaar
Wat zijn de gevolgen van de subsidie aan de fossiele brandstofindustrie? Leidt die tot lagere energieprijzen, zoals bij de luchtvaart en de scheepvaart, of leidt die tot een l ...
Nederland steunt de fossiele industrie met 7,6 miljard euro per jaar
+2
Is Merkel IV wel zo’n gunstig voorteken? Jan Smid
Inderdaad. Als de heersende ideologie is dat iedereen zijn eigen broek moet ophouden dan valt niet te begrijpen waarom de broek van de sterken door de overheid omhoog gehouden ...

1 Reactie op deze reactie
Is Merkel IV wel zo’n gunstig voorteken?
0
Hoera, een begrotingstekort! Ludovica Van Oirschot
Het is waar dat het eigenwoningbezit in Zuid-Europa op een hoger niveau ligt dan in Noord-Europa en de privaat schulden op een lager niveau. Maar daar staat tegenover dat het ...
Hoera, een begrotingstekort!
-1
Hoera, een begrotingstekort! Ludovica Van Oirschot
Maar de belangentegenstelling tussen Noord en Zuid zijn veel groter dan u suggereert.
Hoera, een begrotingstekort!
+2
Hoera, een begrotingstekort!
Edwin is net als Keynes nog zeer optimistisch door te veronderstellen dat de trend in het reële inkomen per hoofd tenminste gelijk blijft of stijgt. Bij een stagnerende bevolk ...

3 Reacties op deze reactie
Hoera, een begrotingstekort!
+2
Follow the Money selecteert Ludovica Van Oirschot
Een trendmatige daling van de arbeidsinkomensquote ondanks de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen wijst op toenemende inkomensongelijkheid. Voeg daarbij dat de belastin ...

2 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+2
Hoe durft u, meneer Witteveen? Edin Mujagic
De betalingsbalanstekorten van Zuid-Europa hebben primair te maken met hun zwakke inefficiënte sociaal economische structuur en niet met de betalingsbalansoverschotten van Noo ...
Hoe durft u, meneer Witteveen?
0
Hoe durft u, meneer Witteveen? Anton
Opnieuw een uitstekende link, waardoor iedereen zelf te rade kan gaan bij de bron (feiten) in plaats van af te moeten gaan op de meningen van de gemanipuleerde media. Wat ik ...
Hoe durft u, meneer Witteveen?
+2
Hoe durft u, meneer Witteveen? Anton
Bedankt voor de link. Hieruit blijkt dat het overschot op de Nederlandse handelsbalans in de eerste helft van 2017 op jaarbasis met 9,3% is gegroeid voor de EU landen en met 6 ...

1 Reactie op deze reactie
Hoe durft u, meneer Witteveen?
0
Hoe durft u, meneer Witteveen? Anton
Het exportoverschot op de Nederlandse handelsbalans heeft voor ongeveer 75% betrekking op de EU en voor ongeveer 25% op landen buiten de EU. Van die 75% heeft volgens eurostat ...

3 Reacties op deze reactie
Hoe durft u, meneer Witteveen?
+2
Hoe durft u, meneer Witteveen?
Een overschot of tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans kan het gevolg zijn van een sterke/zwakke exportsector of een sterke/zwakke binnenlandse markt. Een ander ...

1 Reactie op deze reactie
Hoe durft u, meneer Witteveen?
0
Het is onvermijdelijkheid wat de klok slaat Arjan
Iedere toekomstverkenning is onzeker, maar wie het beste kan voorspellen wint uiteindelijk. Ik baseer me o.a. op de recente voordracht van Jens Weidmann op 6 juli 2017 in Wen ...

1 Reactie op deze reactie
Het is onvermijdelijkheid wat de klok slaat
0
Het is onvermijdelijkheid wat de klok slaat Arjan
De ECB bezit inmiddels al zo'n 30% van de staatsobligaties van Italië en Spanje. Dit betekent dat de ECB binnenkort minder Italiaanse en Spaanse staatsobligaties kan opkopen o ...

3 Reacties op deze reactie
Het is onvermijdelijkheid wat de klok slaat
+1
Het is onvermijdelijkheid wat de klok slaat
De Brusselse elite, Coen Teulings en onze regeringspartijen zijn van mening dat de euro koste wat kost gehandhaafd moet blijven. Voortzetting van het huidige opkoopbeleid van ...

5 Reacties op deze reactie
Het is onvermijdelijkheid wat de klok slaat
0
Geachte Europese Commissie, ik ben boos! Mz59
Frankrijk wilde Saarland annexeren, mede omdat Frankrijk geen kolen heeft, maar wel ijzererts. De beoogde annexatie is er nooit van gekomen omdat Frankrijk door middel van o.m ...

1 Reactie op deze reactie
Geachte Europese Commissie, ik ben boos!
0
Geachte Europese Commissie, ik ben boos! Mz59
De Nato werd opgericht in 1949 naar aanleiding van de machtsovername in Tsjecho-Slowakije in 1948. Het verdrag van Rome kwam in 1957 tot stand naar aanleiding van de Suez cris ...

3 Reacties op deze reactie
Geachte Europese Commissie, ik ben boos!
0
Geachte Europese Commissie, ik ben boos!
De trendmatige daling van de economische groei per hoofd dwingt tot het herzien van verwachtingen en prioriteiten. DIt zal tot uitdrukking moeten komen in de relatieve prijsve ...

5 Reacties op deze reactie
Geachte Europese Commissie, ik ben boos!
0
Wat bankiers niet zeggen (maar je wel moet weten) Arjan
Ben ik met je eens. Het zijn de centrale banken, die met hun te ruime monetaire beleid en hun onconventionele instrumenten zoals QE de risicovrije rente en daarmee de credit s ...
Wat bankiers niet zeggen (maar je wel moet weten)
0
Wat bankiers niet zeggen (maar je wel moet weten) Arjan
Wat ik probeer uit te leggen is dat de stand van de risicovrije rente wel degelijk relevant is, omdat een te lage risicovrije rente via een te lage risicopremie (credit spread ...

2 Reacties op deze reactie
Wat bankiers niet zeggen (maar je wel moet weten)
0
Wat bankiers niet zeggen (maar je wel moet weten) Arjan
De juiste balans is een renteverschil tussen korte en lange rente van ongeveer 1,5 à 2%. Sinds de introductie van QE is het verschil tussen korte en lange rente sterk gedaald, ...

4 Reacties op deze reactie
Wat bankiers niet zeggen (maar je wel moet weten)
0
Wat bankiers niet zeggen (maar je wel moet weten) Hans 127
Bedankt voor je realistische antwoord. Het probleem is inderdaad om, zoals in het stuk van Naomi Klein van afgelopen zondag staat aangegeven, bijtijds voldoende goede alternat ...
Wat bankiers niet zeggen (maar je wel moet weten)
0
Wat bankiers niet zeggen (maar je wel moet weten) Hans 127
Ik ben het met je eens dat er een depositobank moet komen die deposito's bewaart tegen 0% rente en 0% risico. Maar wat versta je onder 0% risico? De Zwitserse frank stond bij ...

2 Reacties op deze reactie
Wat bankiers niet zeggen (maar je wel moet weten)