Pieter Jongejan 5
Reacties Artikel
+2
Hoe de ECB haar mandaat overtreedt door grote bedrijven te sponsoren
Het is nog veel erger dan hier door Thomas Bollen beschreven wordt. Volgens Bloomberg maakt de ECB op meer dan de helft van alle bedrijfsobligaties verlies. Winst maakt de EC ...

1 Reactie op deze reactie
Hoe de ECB haar mandaat overtreedt door grote bedrijven te sponsoren
0
Drie misvattingen van het liberalisme O Pen
Bestaat het wereldtoneel uit een competitie tussen oligarchen? Met (vooral Amerikaanse en Chinese) globalisten versus Amerikaanse en Russische nationalisten? Is dit de achterg ...

2 Reacties op deze reactie
Drie misvattingen van het liberalisme
0
Duitse lobbyfavoriet maakt moeiteloos promotie binnen Europese Commissie Jan-Marten Spit
Inderdaad. Countervailing power door betere informatievoorziening van het publiek. Daar begint het mee. Waarom lees ik niets over de betrokkenheid van Draghi bij de overname v ...

1 Reactie op deze reactie
Duitse lobbyfavoriet maakt moeiteloos promotie binnen Europese Commissie
+2
In memoriam: een van Nederlands grootste monetaire architecten
De problematiek, die Szasz bezighield (korte termijn versus lange termijn) is actueler dan ooit. Het handhaven van vaste wisselkoersen ofwel een harde munt en een optimale lan ...
In memoriam: een van Nederlands grootste monetaire architecten
0
Met zulke politici hebben bankiers geen lobbyisten nodig Arjan
Begrijp ik het goed en gaat de standaardbenadering van de RABO bank wél uit van de historische gegevens over wanbetaling, maar niet van de historische gegevens over de hoogte ...

3 Reacties op deze reactie
Met zulke politici hebben bankiers geen lobbyisten nodig
+2
Kant-en-klaarhuizen zijn dé oplossing voor woningnood. Waar blijven ze? L.M. Lembeck
Niet iedereen kan op de Amsterdamse grachten wonen of in het centrum van Parijs, Londen of New York. Daarom liggen de huizenprijzen per m2 in aantrekkelijke leefgebieden veel ...
Kant-en-klaarhuizen zijn dé oplossing voor woningnood. Waar blijven ze?
+2
Kant-en-klaarhuizen zijn dé oplossing voor woningnood. Waar blijven ze?
Het kostenplaatje voor de woningbouwvereniging is één, de winst voor het bouwbedrijf twee en de waardering door de gebruikers en de omwonenden drie. Ik zal geen namen van bed ...

6 Reacties op deze reactie
Kant-en-klaarhuizen zijn dé oplossing voor woningnood. Waar blijven ze?
+2
Waarom laten pensioenfondsen zich door jan-en-alleman ringeloren?
Uitstekende insteek. Kleine pensioenfondsen moeten van DNB verdwijnen omdat ze niet efficiënt zouden zijn. Het pensioenfonds van DNB is ook klein, maar bestaat nog steeds. Het ...

2 Reacties op deze reactie
Waarom laten pensioenfondsen zich door jan-en-alleman ringeloren?
0
Red Europa, stop de euro jean
Als Zuid Europese landen met een omslagstelsel bij een stagnerende of zelfs krimpende bevolking hun tekorten op de betalingsbalans mogen continueren of zelfs verhogen dan zull ...

1 Reactie op deze reactie
Red Europa, stop de euro
0
Red Europa, stop de euro L.M. Lembeck
Kun je de bron nog terugvinden, teneinde na te gaan wat daarmee precies bedoeld werd/wordt? Ik kan me niet voorstellen dat Noord-Europa met een efficiënter economisch systeem, ...

1 Reactie op deze reactie
Red Europa, stop de euro
0
Red Europa, stop de euro jean
Zijn bij TMS zowel rente als FX instrumentele variabelen? Hoe ziet in dat geval de relatie tussen beide variabelen eruit? En wat zijn bij TSM de criteria voor een evenwichtige ...

3 Reacties op deze reactie
Red Europa, stop de euro
+1
Red Europa, stop de euro jean
Uiteraard ben ik het helemaal met je eens dat Noord-Europa zich niet moet aanpassen aan Zuid-Europa. Ieder land moet zelf orde op zaken stellen. Wij kunnen dat niet. Local is ...

8 Reacties op deze reactie
Red Europa, stop de euro
+1
Red Europa, stop de euro
Het doormodderen heeft als oorzaak dat de rijke elite van zowel Noord-Europa als Zuid-Europa grote vermogensverliezen lijdt als ze als eerste uit de euro stappen. Dit dilemma ...

16 Reacties op deze reactie
Red Europa, stop de euro
0
Europese bankenunie is geen knip voor z'n neus waard
De vraag is of Draghi wel gefaald heeft. Italië is een maffialand dat nooit had mogen toetreden tot de euro. Draghi komt op voor de belangen van Italië. Wij hebben Klaas Knot, ...

1 Reactie op deze reactie
Europese bankenunie is geen knip voor z'n neus waard
+2
Onze best gelezen stukken van het jaar bps
Vrijhandel (trade opennness) levert volgens Ricardo alleen binnen bepaalde grenzen voordeel op voor alle betrokken partijen. Een rekenvoorbeeld kan dit verduidelijken. Stel ...

1 Reactie op deze reactie
Onze best gelezen stukken van het jaar
+1
Onze best gelezen stukken van het jaar bps
Uiteraard wens ik jou en alle FTM lezers een 2017 om met genoegen op terug te kijken. Hoopvol is in ieder geval een recente uitspraak van Stiglitz (30 december 2016) in A New ...

5 Reacties op deze reactie
Onze best gelezen stukken van het jaar
0
Onze best gelezen stukken van het jaar Jan Smid
Wat zou het effect zijn van helicopter money aan particuliere huishoudens in combinatie met hogere nominale rentetarieven van bijvoorbeeld 3 à 4%, teneinde een te hoog oplopen ...

7 Reacties op deze reactie
Onze best gelezen stukken van het jaar
0
Blaast de ECB onze economie op? Arjan
In de jaren dertig hadden we deflatie. Hierdoor daalden de bouwkosten van nieuwbouwwoningen (lees voor de data Van Beusekom). Hierdoor was het toen aantrekkelijk om weer huurw ...
Blaast de ECB onze economie op?
0
Blaast de ECB onze economie op? Arjan
De waarheid heeft vaak vele gezichten. Nederland kent een eigenwoningbezitpercentrage van 52%. Als de huren per jaar 2% harder stijgen dan de inflatie en de (hypotheek)lasten ...

1 Reactie op deze reactie
Blaast de ECB onze economie op?
0
Blaast de ECB onze economie op? Arjan
Ik maak uit je verwijzing op dat andere landen bij het berekenen van hun inflatiecijfer voorbij gaan aan de lagere woonlasten voor eigenwoningbezitters. Daarbij komt dat ander ...

3 Reacties op deze reactie
Blaast de ECB onze economie op?
0
Blaast de ECB onze economie op? Arjan
Op de site van het CBS (gedateerd 5-8-2016) kom ik aan (gemiddeld) totale maandelijkse uitgaven een bedrag tegen van 3131 euro. Bij woninghuur tref ik 228 euro per maand aan e ...

6 Reacties op deze reactie
Blaast de ECB onze economie op?
+2
Blaast de ECB onze economie op? Arjan
Jouw stelling is dat de gemeten inflatie wordt overschat. Ik neem aan dat je doelt op verbeteringen in de kwaliteit van het product bij een gelijkblijvende prijs. Dit komt ind ...

8 Reacties op deze reactie
Blaast de ECB onze economie op?
+2
Blaast de ECB onze economie op? Arjan
Mensen met een laag inkomen (vooral jongeren en werklozen) moeten een huis huren in plaats van kopen. De huren stijgen al jaren achtereen veel harder dan de inflatie, terwijl ...

10 Reacties op deze reactie
Blaast de ECB onze economie op?
0
Blaast de ECB onze economie op?
Ik lees : "Tussen inflatie en economische groei bestaat een duidelijke correlatie, maar wetenschappelijk bewijs voor de causaliteit van dat verband ontbreekt". Waar is deze s ...

24 Reacties op deze reactie
Blaast de ECB onze economie op?
0
Ook in Zwitserland kunnen ze de globalisering niet tegenhouden Matthijs
Je bent in mijn ogen te mild Matthijs. Bedenk zoals je zelf schrijft dat er nog iets meer is dan alleen een BBP cijfer. Inderdaad. Nederland heeft een pensioenvermogen van 140 ...

2 Reacties op deze reactie
Ook in Zwitserland kunnen ze de globalisering niet tegenhouden
+1
Ook in Zwitserland kunnen ze de globalisering niet tegenhouden
Slecht stuk dat suggereert dat de Zwitsers even goed/slecht af zijn als de Nederlanders. Niets is minder waar. Vooral sinds 2010 is de wisselkoers van de Zwitserse franc geste ...

9 Reacties op deze reactie
Ook in Zwitserland kunnen ze de globalisering niet tegenhouden
0
Schuld als rem Matthijs
Hier de OECD cijfers voor de omvang van de financiële sector in de nationale economie in 2015. Dit is het meest recente jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn. Nederland 7,4% ...
Schuld als rem
0
Schuld als rem Matthijs
Matthijs. In een systeembenadering zijn markten (kapitaalmarkten, arbeidsmarkten, consumentenmarkten en investeringsmarkten) wereldwijd van elkaar afhankelijk. Dat gebeurt via ...

1 Reactie op deze reactie
Schuld als rem
0
Schuld als rem Matthijs
"De rente is nul. Daar ligt het niet aan" Daar ligt het juist wel aan. Bij een rente van 0% zijn de assetprijzen volgens Wicksell en veel andere kritische economen zoals Robe ...

4 Reacties op deze reactie
Schuld als rem
0
Schuld als rem Matthijs
Volgens de meeste mainstream economen is de economische stagnatie het gevolg van een lagere productiviteitsgroei als gevolg van een achterblijvende groei van de investeringen ...

6 Reacties op deze reactie
Schuld als rem
0
Schuld als rem Matthijs
Je verhaal uit de New Yorker dateert uit 2013 en is gelet op de aanhoudende economische stagnatie en de voortgaande groei van de schulden ver over zijn houdbaarheidsdatum heen ...

8 Reacties op deze reactie
Schuld als rem
0
Schuld als rem O Pen
De empirische onderbouwing van de 80 à 100% kun je vinden bij Reinhart en Rogoff in hun boek This time is different van 2009. Maar zelf kun je ook beredeneren dat overheidste ...

11 Reacties op deze reactie
Schuld als rem
+2
Geldschepping door banken is geen valsemunterij Matthijs
Mij lijkt dat je net als in de jaren dertig moet beginnen met het loskoppelen van het betalingssysteem van het systeem van kredietverstrekking. Pas dan kun je banken die tevee ...
Geldschepping door banken is geen valsemunterij
+1
Geldschepping door banken is geen valsemunterij Matthijs
De oplossing is om de groei of krimp van de geldvoorraad af te stemmen op de groei of krimp van de productie van goederen en diensten. Het stimuleren van de groei van de asset ...

2 Reacties op deze reactie
Geldschepping door banken is geen valsemunterij
+2
Geldschepping door banken is geen valsemunterij
Een bank kan geen gratis geld voor zichzelf maken. Met deze stelling is de kous echter niet af. De gouden standaard is afgeschaft omdat de goudvoorraden geen gelijke tred hiel ...

4 Reacties op deze reactie
Geldschepping door banken is geen valsemunterij
Deze reactie is geplaatst bij een betaald artikel of een vraag van de redactie, en daarom niet publiek zichtbaar
Deze reactie is geplaatst bij een betaald artikel of een vraag van de redactie, en daarom niet publiek zichtbaar
0
Ook vóór de euro had Nederland niets te vertellen Edin Mujagic
Zwitserland is kleiner dan Nederland en heeft de koppeling met de euro losgelaten Dit onafhankelijke beleid heeft de Zwitsers geen windeieren gelegd. Door een sterkere groei v ...
Ook vóór de euro had Nederland niets te vertellen
0
De gevaren van de geldpers Constance
De hoofdoorzaak van de depressie van de jaren dertig ligt volgens mij bij een te hoog algemeen prijsniveau. Dit is ontstaan tijdens de eerste wereldoorlog. Het herinvoeren van ...
De gevaren van de geldpers
+1
Ook vóór de euro had Nederland niets te vertellen
Zwitserland zit niet in de EU en heeft een eigen munt, maar moet bij haar monetair beleid sterk rekening houden met de wisselkoersontwikkeling van de euro en de dollar. Dat do ...
Ook vóór de euro had Nederland niets te vertellen
0
De gevaren van de geldpers Nils de Graaf
QE is gericht op het verlagen van de reële rente teneinde de euro zo lang mogelijk in leven te houden. Vooral jongeren en Noord-Europese spaarders zijn hiervan de dupe. Het ge ...
De gevaren van de geldpers
0
De gevaren van de geldpers Constance
Volgens de Federal Reserve Ban of St. Louis zijn de investeringen gedaald van 13,0 miljard in 1937 tot 7,9 miljard in 1938. Dat is fors. In 1939 herstellen de investeringen (d ...
De gevaren van de geldpers
0
De gevaren van de geldpers Constance
Bedankt voor het artikel. Het geheel ziet er professioneel uit, maar dateert wel van vóór 2008. Het basisidee van de schrijver is volgens mij dat inflatie nodig is om de reële ...
De gevaren van de geldpers
0
De gevaren van de geldpers Anton
Ik ben het grotendeels met je eens. Alleen niet met het laatste. Het is namelijk wel ingewikkelder. Wat ontbreekt is een complete verklaring voor de afnemende productiviteitsg ...
De gevaren van de geldpers
0
De gevaren van de geldpers Anton
Inderdaad tot 1987 (Greenspan pu) liepen in de USA schulden en GDP groei gelijk op. Een belangrijke oorzaak is dat de productiviteitsgroei in de periode 1945-1980 nog op een r ...

3 Reacties op deze reactie
De gevaren van de geldpers
0
De gevaren van de geldpers Matthijs
Als de overheid nieuwe wegen aanlegt, die weinig worden gebruikt, maar wel onderhoud vergen dan kan dat per saldo verlies opleveren. Als investeringen in infrastructuur wél to ...

2 Reacties op deze reactie
De gevaren van de geldpers
+2
De gevaren van de geldpers bps
Goede analyse. Het verhogen van de overheidsuitgaven en het verlagen van de belastingen leiden alleen tot een (tijdelijke=cyclische) verhoging van de economische groei als dez ...

16 Reacties op deze reactie
De gevaren van de geldpers
0
De gevaren van de geldpers Constance
Bedankt voor de verwijzing naar deze goede dissertatie. Figuur 2 betreft assets and deposits of US commercial banks from 1945 to 2011. Deze figuur laat zien dat assets en depo ...
De gevaren van de geldpers
0
De werkelijkheid heeft geen boodschap aan de waarheid Michel Fleur
Uiteraard ben ik het met veel van wat je schrijft eens. Markten hangen onderling samen Daarom is een consistente systeembenadering nodig. Geïsoleerd kijken naar alleen de arbe ...

1 Reactie op deze reactie
De werkelijkheid heeft geen boodschap aan de waarheid
+1
De werkelijkheid heeft geen boodschap aan de waarheid Constance
je tweede vraag kan ik beantwoorden door te verwijzen naar de data die door OECD voor Nederland worden gepubliceerd over economische groei, inflatie (CPI) en lange reële rente ...

1 Reactie op deze reactie
De werkelijkheid heeft geen boodschap aan de waarheid