Pieter Jongejan 7
Reacties Artikel
+1
Rutte-3 geeft de burger (alweer) een klap in het gezicht Arjan
Bedankt voor je uitleg, maar dit is geen antwoord op mijn vraag. Jij gaat uit van de situatie dat mensen wél weten wat de voor- en nadelen zijn van een bepaald beleid. Het pr ...
Rutte-3 geeft de burger (alweer) een klap in het gezicht
+2
CBS-onderzoek multinationals echoot boodschap Economische Zaken Jan-Marten Spit
Uitstekend commentaar Jan Marten. De hogere toegevoegde waarde moet je niet zoeken bij de multinationals, die het van lage belastingtarieven en goedkope importen moeten he ...
CBS-onderzoek multinationals echoot boodschap Economische Zaken
+2
Rutte-3 geeft de burger (alweer) een klap in het gezicht Arjan
Hoe kunnen mensen weten op welke partij ze moeten stemmen als politieke partijen en media verzuimen om mensen adequaat voor te lichten over alle voor- en nadelen van belangrij ...

13 Reacties op deze reactie
Rutte-3 geeft de burger (alweer) een klap in het gezicht
+2
Tien jaar na de tien miljard voor ING Jan-Marten Spit
De daders zijn de politici, die de postbank (betaalbank) hebben geprivatiseerd en zo de macht over ons betalingsverkeer uit handen hebben gegeven aan witwasbanken en speculant ...

1 Reactie op deze reactie
Tien jaar na de tien miljard voor ING
+2
Tien jaar na de tien miljard voor ING
Sinds de financiële crisis is er niets fundamenteel veranderd.. De ING is nog steeds de systeembank die het (internationale betaalverkeer van Nederland verzorgt en zo de neder ...

1 Reactie op deze reactie
Tien jaar na de tien miljard voor ING
+2
Gaan we de Griekse miljarden ooit nog terugzien?
De medewerkers van het steunfonds staan boven de wet, maar geldt dit ook voor de Nederlandse en Duitse politici? Mogen politici hun budgetrecht weggeven aan mensen die boven d ...
Gaan we de Griekse miljarden ooit nog terugzien?
0
Staatsschuld afbouwen? Investeer liever in onze toekomst Hank.Rearden.13
Uitstekende verwijzing naar Van Wolferen. Ook hij ziet een grote gelijkenis tussen de politiek-economische ontwikkeling in het plutocratische Japan en die in het plutocratisch ...
Staatsschuld afbouwen? Investeer liever in onze toekomst
+1
Staatsschuld afbouwen? Investeer liever in onze toekomst Edin Mujagic
Sorry dat ik uw naam consequent verkeerd heb gespeld. Ik doe dit niet expres, maar doe dat omdat ik een Hongaarse vriend heb die Janovitz heet, ofwel janssen, ofwel zoon van j ...

4 Reacties op deze reactie
Staatsschuld afbouwen? Investeer liever in onze toekomst
+1
Staatsschuld afbouwen? Investeer liever in onze toekomst
Het verhaal van Mugajic is een replica van het pleidooi dat Koo van investment bank Nomura tien jaar geleden hield voor het opvoeren van de schulden van de Japanse overheid. ...

7 Reacties op deze reactie
Staatsschuld afbouwen? Investeer liever in onze toekomst
0
Follow the Money selecteert MaartenH
Volgen mij moeten hofnarren ook niet te ver voor de muziek uitlopen. Anders worden ze niet meer begrepen en hebben ze geen functie.

1 Reactie op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert MaartenH
Als ik je goed begrijp moeten wij werken aan een wijkend evenwicht tussen meer inzicht en meer leden. Eerlijk gezegd ben ik alleen geïnteresseerd in meer inzicht, maar ik begr ...

3 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Elk land zou een referendum moeten houden over een EU-exit
Waarom moet er wel vrijheid in hett verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid zijn. maar wordt het opzeggen van de euro gekoppeld aan het opzeggen van de EU? Waarom d ...
Elk land zou een referendum moeten houden over een EU-exit
+2
Follow the Money selecteert Marla Singer
Je bent één van de weinigen die door heeft hoe eng het Nederlandse bankwezen verknoopt zit met het witwassen van het geld van de drugsmaffia. Waarom moest Nederland tegen alle ...

6 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+2
Elk land zou een referendum moeten houden over een EU-exit
Onbegrijpelijk voorstel van Mugajic. Hoe kan Mugajic, die (geheel terecht)) bij herhaling heeft gepleit voor een lage inflatie en een harde munt voorstander zijn van de euro? ...
Elk land zou een referendum moeten houden over een EU-exit
+2
In de stilte van Kaag echoot de holle lach van Rutte nick
De hoogte van de rente geeft aan hoeveel waarde je toekent aan het heden en hoeveel aan de (verre) toekomst. In het heden moet je reserves aanleggen voor de toekomst. Zo niet ...
In de stilte van Kaag echoot de holle lach van Rutte
+2
Wie bubbels wil voorkomen, grijpt naar Keynes O Pen
Een lagere rente leidt niet tot meer maar tot minder bedrijfsinvesteringen in de reële economie. Dit blijkt uit de feiten. De schaduwbank sector (o.a. hedgefondsen) groeit ...

1 Reactie op deze reactie
Wie bubbels wil voorkomen, grijpt naar Keynes
+2
In de stilte van Kaag echoot de holle lach van Rutte Marla Singer
Helemaal akkoord. Daar komt bij dat de hoofdredacteur (van der Meer) regelmatig wordt uitgenodigd bij DWDD om de Nederlandse bevolking te hersenspoelen. De Nederlandse bevolk ...
In de stilte van Kaag echoot de holle lach van Rutte
+2
In de stilte van Kaag echoot de holle lach van Rutte
Uitstekend artikel van Ewald. Wat er nog aan toegevoegd zou kunnen worden is dat de economische groei per hoofd sinds de invoering van het fiatgeld in de jaren zeventig en de ...

4 Reacties op deze reactie
In de stilte van Kaag echoot de holle lach van Rutte
0
Jean-Claude Junckers voorbarige vergezichten henk spaan
Vroeger kregen we oorlog vanwege een sterke groei van de bevolking; tegenwoordig krijgen we oorlog omdat de bevolking minder hard groeit, waardoor de koopkrachtige vraag achte ...
Jean-Claude Junckers voorbarige vergezichten
0
Defensie deelt ‘verkeerde inschattingen’ onderhands met Tweede Kamer
Wat wordt de toekomstige bestemming van het terrein in Doorn? De waarde van het terrein zal afhangen van het aantal m2 woonruimte dat erop gerealiseerd mag worden en ook of di ...
Defensie deelt ‘verkeerde inschattingen’ onderhands met Tweede Kamer
+2
Jean-Claude Junckers voorbarige vergezichten Constance
Een sterke munt is volgens mij een munt die z'n koopkracht behoudt. De goudprijs blijkt op lange termij harder te stijgen dan het algemeren prijsniveau. daarom werkt een goude ...
Jean-Claude Junckers voorbarige vergezichten
+2
Jean-Claude Junckers voorbarige vergezichten Anton
In een complex economisch systeem beïnvloeden inflatie en economische groei elkaar wederzijds. Een hogere reële olieprijs (zoals nu het geval is) leidt tot een hogere inflatie ...

5 Reacties op deze reactie
Jean-Claude Junckers voorbarige vergezichten
+2
Jean-Claude Junckers voorbarige vergezichten Jan Smid
Een sterke munt is inderdaad te prefereren boven een zwakke munt, want landen met een sterke munt hebben een lagere inflatie, een sterkere economische groei, een hoger reëel i ...

3 Reacties op deze reactie
Jean-Claude Junckers voorbarige vergezichten
+2
Het falen van Rutte: niet de crisis, maar het kabinetsbeleid veroorzaakte woningtekorten
De arbeidsinkomensquote laat een trendmatige daling zien en de huurquote een trendmatige stijging. Je zou dan verwachten dat de overheid de woningbouw voor de lagere en midden ...

26 Reacties op deze reactie
Het falen van Rutte: niet de crisis, maar het kabinetsbeleid veroorzaakte woningtekorten
0
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig O Pen
ik volg van alles, maar verhalen boeien me minder dan rationele bewijsvoering. Verhalen moeten geen substituut worden voor empirisch getoetste theorieën. Gevoelige verhalen ...
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig
0
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig Ludovica Van Oirschot
Het voordeel van een systeem van negatieve inkomstenbelasting vergeleken met het huidige systeem is dat het eenvoudiger (efficiënter) is. Daarom kun je verwachten dat er dan g ...
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig
+1
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig Wim 20
Zo'n systeem lijkt sterk op het systeem van de negatieve inkomstenbelasting en komt op mij veel aantrekkelijker over dan het basisinkomen. Maar het lijkt mij ook een minder ef ...

3 Reacties op deze reactie
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig
0
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig Ludovica Van Oirschot
Wat bedoel je met steun voor een basisinkomen bij gebrek aan beter? Beter is niet om de (reële) rente steeds verder te verlagen zoals Piketty en vrij veel mensen op FTM du ...

1 Reactie op deze reactie
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig
0
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig MaartenH
Dit ben ik niet met je eens. Nu de particuliere sector op een maximale schuldquote zit (recentelijk zelfs iets gedaald) gaat de aandacht van de schuldenlanden (Frankrijk, Ital ...
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig
0
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig Ludovica Van Oirschot
Voor de meest recente update kun je terecht bij https://basisinkomen.net/obi/2018/09 van het nederlandstalig netwerk basisinomen. Wie daar achter zitten weet ik niet. Wel zie ...

13 Reacties op deze reactie
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig
0
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig Ludovica Van Oirschot
OK. Laten we zeggen dat er geflirt wordt met het idee van een al dan niet onvoorwaardelijk basisinkomen. Waarschijnlijk omdat het een goed gevoel geeft om niet langer je hand ...

21 Reacties op deze reactie
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig
0
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig Co 3
Hier verschillen we duidelijk van mening. Zinvol werk is wat mensen gelukkig maakt en zekerheid over je toekomstige koopkracht geeft rust en plezier. Ik kan me voorstellen dat ...

1 Reactie op deze reactie
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig
0
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig Co 3
Fossiele illusies impliceert dat je je neerlegt bij de agenda van ultra rechts. Hogere belastingen op consumptie leidt tot een hogere inflatie en daarmee tot een nog lagere ...

3 Reacties op deze reactie
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig
+2
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig
Goed artikel, dat hoognodig is. Het basisinkomen tast namelijk de volledige werkgelegenheidsdoelstelling aan. Hierdoor dreigt de overheid via steeds lagere belastingtarieven ( ...

34 Reacties op deze reactie
Het basisinkomen is niet alleen duur, maar ook onrechtvaardig
+2
Dit zijn de bommetjes onder onze bloeiende economie
Goed artikel, maar de essentie blijft verborgen. De essentie is dat de schulden sneller stijgen dan het BBP. Op termijn is dit onmogelijk vol te houden. QE en het verlengen ...
Dit zijn de bommetjes onder onze bloeiende economie
0
Red de politieke journalistiek van de dood Jan Smid
Helemaal mee eens Jan.
Red de politieke journalistiek van de dood
+2
Red de politieke journalistiek van de dood Jan Willem de Hoop
Een goed functionerende democratie behoeft waarheidsvinding. Hierdoor kan er een terugkoppeling plaatsvinden naar het gevoerd en de te voeren beleid. De waarheid kan slechts b ...
Red de politieke journalistiek van de dood
+2
Red de politieke journalistiek van de dood
Goed artikel, maar conclusie deugt niet. Het probleem is niet dat politici niet doen wat ze zeggen, maar dat wat politici zeggen niet waar is. De vraag is in hoeverre je di ...

4 Reacties op deze reactie
Red de politieke journalistiek van de dood
+1
ING-bestuurder Koos Timmermans: brokkenpiloot of recidivist? DutchTrader
je moet niet zozeer naar de mensen kijken (leidinggevend en/of uitvoerend), maar naar de gebezigde praktijken om het witwassen te faciliteren. Met witwassen kan heel veel geld ...
ING-bestuurder Koos Timmermans: brokkenpiloot of recidivist?
+2
Het casino achter de Turkse crisis
"Rentevoeten zijn een uitbuitingsmiddel dat de rijken rijker maakt en de armen armer" Dit geldt voor woekerrentes in een geldsysrteem dar gebaseerd isn op de gouden standaard ...
Het casino achter de Turkse crisis
+2
Wanneer 'sharing' geen 'caring' meer is
De particuliere verhuur door middel van AirBnB is enorm toegenomen, waardoor steeds meer woningen aan de woningvoorraad worden onttrokken . Niet zelden door figuren die zwart ...

1 Reactie op deze reactie
Wanneer 'sharing' geen 'caring' meer is
+2
‘Turkije een bailout geven is Erdogan belonen voor zijn economische waanzin’ Roland Horvath
Opvallend is dat het juist systeembanken zijn die teveel geld hebben uitgeleend aan ontwikkelingslanden. Deze systeembanken gebruiken het betalingsverkeer als chantagemiddel o ...

2 Reacties op deze reactie
‘Turkije een bailout geven is Erdogan belonen voor zijn economische waanzin’
+2
Minder Harford, meer Marx
Evenwichtige groei wordt gekenmerkt door een lage werkloosheid, een stabiele arbeidsinkomensquote, een stabiele schuldenquote, een stabiel milieu en een stabiele reële rente v ...
Minder Harford, meer Marx
0
Een Duitse ECB-baas maakt van de ECB nog geen Bundesbank Annemiek van Moorst
War er aan de hand is is dat de hypotheek op 666 Fifth avenue binnenkort afloopt en dat voordat er me hett renoveren van dit grotendeels leegstande (kantoorgebouw met beneden ...

1 Reactie op deze reactie
Een Duitse ECB-baas maakt van de ECB nog geen Bundesbank
+1
Een Duitse ECB-baas maakt van de ECB nog geen Bundesbank Wietze van der Meulen
Mijn inschatting is dat de financiéle problemen van Turkijesamen met die in andere ontwikkelingslanden het begin vormen van een nieuwe financiéle crisis, die groter zal blijke ...

3 Reacties op deze reactie
Een Duitse ECB-baas maakt van de ECB nog geen Bundesbank
0
Een Duitse ECB-baas maakt van de ECB nog geen Bundesbank Mz59
Volgens het Handelsblatt artikel gaat het niet om 21 miljard, maar om 143 miljard. Dat is 7 keer zoveel. Dit bedrag heeft alleen betrekking op Turkije.. Hiervan komt 10 milja ...

6 Reacties op deze reactie
Een Duitse ECB-baas maakt van de ECB nog geen Bundesbank
0
Een Duitse ECB-baas maakt van de ECB nog geen Bundesbank Marc2406
De Europese markt groeit niet meer, omdat de europese nauwelijks meer groeit en omdat de netto besteedbare inkomens nauwelijks meer groeien of zelfs krimpen. De Duitse exporti ...
Een Duitse ECB-baas maakt van de ECB nog geen Bundesbank
+2
Een Duitse ECB-baas maakt van de ECB nog geen Bundesbank
Het gaat niet om de mannetjes., maar om de zaak. Dit betekent dat de vraag is welk niveau van reële rente, inflatie en wisselkoers tot een zo hoog mogelijke netto ëeconomische ...

2 Reacties op deze reactie
Een Duitse ECB-baas maakt van de ECB nog geen Bundesbank
0
Via Letland reikt de macht van de Russische maffia tot in de top van de ECB [deel 2] O Pen
Fiatgeld levert winst op bij een positieve bevolingsgroei en verlies bij een krimp van de bevolking en een stagnerende productiviteiutsgroei. De drijfveerachter het invoeren v ...

38 Reacties op deze reactie
Via Letland reikt de macht van de Russische maffia tot in de top van de ECB [deel 2]
0
Via Letland reikt de macht van de Russische maffia tot in de top van de ECB [deel 2]
Het zwarte circuit groeit, waardoor er steeds meer zwart geld witgewassen moet worden. Voor banken vormt het witwassen van zwart geld een zeer aantrekkelijke inkomstenbron. Ni ...

42 Reacties op deze reactie
Via Letland reikt de macht van de Russische maffia tot in de top van de ECB [deel 2]