Pieter Jongejan 6
Reacties Artikel
+2
In het universum van de OESO is kapitaal koning O Pen
Een hogere reële rente leidt tot lagere reële prijzen voor vermogenstitels (aandelen, obligaties, onroerend goed). Hierdoor gaan bedrijven met te hoge schulden en onvoldoende ...

1 Reactie op deze reactie
In het universum van de OESO is kapitaal koning
+2
In het universum van de OESO is kapitaal koning
De werkelijke oorzaak van de draai, die recentelijk door de OECD en door de centrale bankiers wordt gemaakt door te pleiten voor loonsverhogingen is dat de overheidsschulden i ...

7 Reacties op deze reactie
In het universum van de OESO is kapitaal koning
0
Waarom de Europese Centrale Bank niet te stoppen is Paul otto
Je mist praktijkervaring en bent daarom waarschijnlijk te goed van vertrouwen als het om Franse politici en bankiers gaat. Het Franse eigenbelang gaat altijd voor het belang v ...

1 Reactie op deze reactie
Waarom de Europese Centrale Bank niet te stoppen is
+2
Ons Geld presenteert oplossing voor ‘feodaal geldsysteem’ Matthijs
Het maakt natuurlijk wel wat uit of banken tweemaal of driemaal hun eigen vermogen mogen uitlenen (zoals vroeger bij de goudsmid gebeurde) of dat banken twintigmaal hun eigen ...

2 Reacties op deze reactie
Ons Geld presenteert oplossing voor ‘feodaal geldsysteem’
+1
Ons Geld presenteert oplossing voor ‘feodaal geldsysteem’
"Zo moet de winst op geldschepping ten goede komen aan de burgers" Dit roept bij mij de vraag op of de verliezen bij geldvernietiging volgens de stichting ook bij de burgers ...

17 Reacties op deze reactie
Ons Geld presenteert oplossing voor ‘feodaal geldsysteem’
+2
Angstcultuur bij DNB belemmert innovatie van het geldsysteem André ten Dam
"Ën daar zit het systeem niet op te wachten" Je bent veel te positief. Het wachten is op het volgende Minsky moment, ofwel het moment waarop de oplopende schulden de economi ...

1 Reactie op deze reactie
Angstcultuur bij DNB belemmert innovatie van het geldsysteem
0
Minister Dijsselbloem en DNB dwarsbomen innovatie in de bankenwereld Arjan
Op hun site zie ik een rekening, die aangeeft hoeveel je goudvoorraad waard is tegen dagkoers in Canadese dollars. Wellicht dat dit de tegenrekening is, die je aangeeft. Ik be ...

1 Reactie op deze reactie
Minister Dijsselbloem en DNB dwarsbomen innovatie in de bankenwereld
0
Minister Dijsselbloem en DNB dwarsbomen innovatie in de bankenwereld Arjan
Bedankt voor je heldere uitleg. Blijft de vraag hoe een en ander geregeld is bij www.goldmoney.com, waar kennelijk wel betaald kan worden vanuit een goudrekening.

3 Reacties op deze reactie
Minister Dijsselbloem en DNB dwarsbomen innovatie in de bankenwereld
0
Minister Dijsselbloem en DNB dwarsbomen innovatie in de bankenwereld Arjan
Waarom wordt een full reserve depositobank niet toegestaan als dit verdienmodel geen kans van slagen zou hebben? Jouw mening kan het afwijzen door Dijsselbloem en DNB niet ve ...

13 Reacties op deze reactie
Minister Dijsselbloem en DNB dwarsbomen innovatie in de bankenwereld
0
Minister Dijsselbloem en DNB dwarsbomen innovatie in de bankenwereld Marla Singer
Helemaal mee eens. Voor de vraag waarom, hoe en door wie dit wordt tegengehouden zou ik graag een onafhankelijk onderzoek zien naar de invloed van de Italiaanse, Amerikaanse e ...

1 Reactie op deze reactie
Minister Dijsselbloem en DNB dwarsbomen innovatie in de bankenwereld
+2
Hoe lang gaat de belastingbetaler nog betalen voor de eurozone? Matthijs
Ik begrijp je volkomen. Maar je voorbeeld gaat niet op, omdat Europa geen geïsoleerde economie heeft, maar onderdeel vormt van de wereldeconomie. De grootste economie in de we ...

7 Reacties op deze reactie
Hoe lang gaat de belastingbetaler nog betalen voor de eurozone?
+1
Hoe lang gaat de belastingbetaler nog betalen voor de eurozone? Matthijs
Het vreemde is dat de landen in het Zuiden na de invoering van de euro te maken kregen met een lagere eurorente en er dus ook in het Zuiden volop gelegenheid was om méér te sp ...

9 Reacties op deze reactie
Hoe lang gaat de belastingbetaler nog betalen voor de eurozone?
+1
Hoe lang gaat de belastingbetaler nog betalen voor de eurozone?
Noord-Europa spaart voor de winter (zijn pensioen) en Zuid-Europa viert feest, want buiten is het mooi weer en morgen is er weer een dag. Zo gaat het al eeuwen lang. Ik denk d ...

13 Reacties op deze reactie
Hoe lang gaat de belastingbetaler nog betalen voor de eurozone?
+2
Waarom werken we eigenlijk nog? MaartenH
"Het verhaal klopt gewoon niet" Voor het toetsen of weerleggen van theorieën moet je met feiten aankomen en niet met alleen maar een mening. De feiten zijn dat Westerse land ...
Waarom werken we eigenlijk nog?
0
Waarom werken we eigenlijk nog? MaartenH
De keuzeproblematiek is heel simpel. Hogere reële lonen gaan samen met een lagere reële rente en minder werkgelegenheid. Lagere reële lonen gaan samen met een hogere reële ren ...

2 Reacties op deze reactie
Waarom werken we eigenlijk nog?
+1
Waarom werken we eigenlijk nog? bps
Ik ben het zowel met jou als met Maria Singer eens. Basisinkomen is symptoombestrijding. Basisinkomen leidt tot een aanhoudende daling van de reële lonen omdat de reële rente ...

8 Reacties op deze reactie
Waarom werken we eigenlijk nog?
0
Elektrische auto’s laten rijken lachend rijden Matthijs
Dit impliceert dat de subsidie aan de rijke Tesla rijders nog groter is. Eerst subsidie op de aankoop en daarna nog eens subsidie op de gebruikskosten (namelijk minder belasti ...

1 Reactie op deze reactie
Elektrische auto’s laten rijken lachend rijden
0
Superrijken ontduiken veel meer belastingen dan gedacht Matthijs
We zijn het grotendeels met elkaar eens. Waarover we van mening verschillen is wat de hoofdoorzaak of beter de belangrijkste oorzaken zijn van de nog steeds toenemende ongelij ...

6 Reacties op deze reactie
Superrijken ontduiken veel meer belastingen dan gedacht
0
Superrijken ontduiken veel meer belastingen dan gedacht Matthijs
Stabiliteit komt tot uitdrukking in balansvergelijkingen. Als zich onevenwichtigheden voordoen dan zullen zich in een economisch ecosysteem aanpassingsprocessen voordoen. Een ...

8 Reacties op deze reactie
Superrijken ontduiken veel meer belastingen dan gedacht
+1
Superrijken ontduiken veel meer belastingen dan gedacht Matthijs
Het is inderdaad heel lastig om oorzaak en gevolg van elkaar te onderscheiden in een economisch ecosysteem, waar alles met alles samenhangt. Dit neemt niet weg dat bepaalde fa ...

10 Reacties op deze reactie
Superrijken ontduiken veel meer belastingen dan gedacht
+2
Superrijken ontduiken veel meer belastingen dan gedacht FTM13
Inderdaad, maar desondanks nemen de schulden als % van het GDP toe! De hogere belastingen drukken met name op de midden en lagere inkomens en niet op de hogere inkomens. De ve ...
Superrijken ontduiken veel meer belastingen dan gedacht
+1
Superrijken ontduiken veel meer belastingen dan gedacht
Opvallend is de sterke groei van de ontdoken belasting als percentage van de totaal verschuldigde belastingen na 1999, ofwel na de afschaffing van de Glass-Steagal act in de U ...

15 Reacties op deze reactie
Superrijken ontduiken veel meer belastingen dan gedacht
0
Eurobonds hóren bij een muntunie? Onzin! olivier 13
Als de euro irreversible is dan zal het probleem op een andere manier moeten worden opgelost. Het meest voor de hand ligt om een alternatief betaalmiddel en een alternatieve w ...

1 Reactie op deze reactie
Eurobonds hóren bij een muntunie? Onzin!
0
In Brussel weet niemand hoe je burgers overtuigt van het nut van wereldhandel Matthijs
Westerlingen worden steeds ouder. De verwachting is dat we over een paar decennia 90 tot 100 jaar oud zullen worden. In een aantal gebieden in Italië en Spanje is dit nu al zo ...

1 Reactie op deze reactie
In Brussel weet niemand hoe je burgers overtuigt van het nut van wereldhandel
0
Eurobonds hóren bij een muntunie? Onzin!
Eurobonds impliceren koppelverkoop en dus verstarring. Wat is het voordeel van verstarren bij een lagere economische groei? Verstarren betekent dat het moeilijker wordt om te ...

3 Reacties op deze reactie
Eurobonds hóren bij een muntunie? Onzin!
0
In Brussel weet niemand hoe je burgers overtuigt van het nut van wereldhandel Matthijs
Volgens mij zijn economische integratie, natiestaten en democratie niet per definitie onverenigbaar. Als de spaarquote van Zuid-Europa niet veel lager zou zijn dan die van Noo ...

3 Reacties op deze reactie
In Brussel weet niemand hoe je burgers overtuigt van het nut van wereldhandel
+1
In Brussel weet niemand hoe je burgers overtuigt van het nut van wereldhandel Matthijs
De vraag is wat het beslissingscriterium moet zijn bij de keuze tussen meer of minder globalisering. Bij Ricardo en Pareto is het beslissingscriterium dat niemand erop achteru ...

5 Reacties op deze reactie
In Brussel weet niemand hoe je burgers overtuigt van het nut van wereldhandel
+2
In Brussel weet niemand hoe je burgers overtuigt van het nut van wereldhandel Matthijs
Wat ik mis in het stuk van Rodrik is waarom nog meer globalisering voordelig zou zijn. Globalisering betekent vandaag de dag vooral internationale loonconcurrentie en niet int ...

7 Reacties op deze reactie
In Brussel weet niemand hoe je burgers overtuigt van het nut van wereldhandel
+2
Rapport Europese Commissie over 'verdieping van de muntunie' heeft diepgang van een surfplank
De hoofdtaak van de ECB bestaat uit het handhaven van prijsstabiliteit en niet uit het handhaven van de euro. Wat Europa nodig heeft is niet whatever it takes om de euro te ha ...

2 Reacties op deze reactie
Rapport Europese Commissie over 'verdieping van de muntunie' heeft diepgang van een surfplank
+2
Follow the Money selecteert Pubben
HK is afgetreden als voorzitter van de VVD, maar is HK ook afgetreden als voorzitter van de loge in Den Haag? Ik heb daar niets over gelezen. Wat voor de Bilderberg conferenti ...

1 Reactie op deze reactie
Follow the Money selecteert
+2
Follow the Money selecteert F.T.M. Kauffmann
Een complottheorie zou kunnen zijn dat de Amerikaanse ministeries gedomineerd worden door de grote bedrijven, die willige ambtenaren (of ministers) later in dienst nemen tegen ...

3 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
De gulden is lang niet zo oer-Hollands als je denkt Arjan
Wat een gekunstelde formele redenering. De prijsontwikkeling van reële activa zoals aandelen, onroerend goed en goud laat op middellange termijn immers een totaal ander beloop ...

1 Reactie op deze reactie
De gulden is lang niet zo oer-Hollands als je denkt
0
De gulden is lang niet zo oer-Hollands als je denkt Arjan
Heeft niks met valuta te maken??? Een kunstmatig lage rente leidt niet alleen tot dekkingstekorten, maar ook tot een lagere koers van de euro en daarmee tot een verlies aan k ...

3 Reacties op deze reactie
De gulden is lang niet zo oer-Hollands als je denkt
0
De gulden is lang niet zo oer-Hollands als je denkt Arjan
Ik ben het met je eens dat de werkelijkheid anders is. We zijn zo dom om in de euro te blijven zitten en dan is het inderdaad welhaast noodzakelijk om je renterisico af te dek ...

5 Reacties op deze reactie
De gulden is lang niet zo oer-Hollands als je denkt
0
De gulden is lang niet zo oer-Hollands als je denkt Arjan
Ieder nadeel heeft zijn voordeel zei Cruyff. Waar het om gaat is dat als de reële rente op een evenwichtig niveau van ongeveer 2,5% zou liggen en de inflatie op een evenwichti ...

7 Reacties op deze reactie
De gulden is lang niet zo oer-Hollands als je denkt
+2
De gulden is lang niet zo oer-Hollands als je denkt Constance
Bedankt voor de verwijzing naar dit uitstekende artikel. De schrijver vraagt terecht om meer empirisch onderzoek van zinvolle hypotheses (waarmee je beter kunt voorspellen) in ...

9 Reacties op deze reactie
De gulden is lang niet zo oer-Hollands als je denkt
0
De gulden is lang niet zo oer-Hollands als je denkt Edin Mujagic
Ik lees net bij Wikipedia dat de tiërcering in 1810 plaatsvond en door Koning Willem 1 in 1814 werd gehandhaafd. (ondanks de protesten van rijke gepensioneerden, die verplicht ...

1 Reactie op deze reactie
De gulden is lang niet zo oer-Hollands als je denkt
0
De gulden is lang niet zo oer-Hollands als je denkt
""Die keuze (voor de gulden) is opmerkelijk te noemen. De Zuidelijke nederlanden, waar de franc in omloop was, waren niet alleen rijker, maar er woonden ook nog eens meer mens ...
De gulden is lang niet zo oer-Hollands als je denkt
+2
Alles voor de aandeelhouder
Het artikel van Jensen en Meckling dateert uit 1976. De jaren zeventig worden gekenmerkt door stagflatie en een zeer lage (negatieve) lange reële rente. De arbeidsinkomensquot ...
Alles voor de aandeelhouder
0
De geschiedenis leert: vertrouw geen buitenlandse centrale banken Arjan
Dat de theorie complexer is dan Wicksell beschrijft ben ik helemaal met u en anderen eens. Wat b.v. ontbreekt in de theorie van Wicksell is dat er niet alleen een natural rat ...
De geschiedenis leert: vertrouw geen buitenlandse centrale banken
0
Waarom politiek en wetenschap niet zonder feiten kunnen Lydia Lembeck
Ik ben het roerend met je eens, maar het stemt me wel heel treurig. Wie kiest voor het vakvolksvertegenwoordiger heeft de plicht om het algemeen belang voorop te stellen en ni ...
Waarom politiek en wetenschap niet zonder feiten kunnen
0
De geschiedenis leert: vertrouw geen buitenlandse centrale banken Arjan
Ik ben het met u eens dat de theorie van Wicksell wetenschappelijk niet af is. Het theoretisch bewijs ontbreekt. Maar dit wil niet zeggen dat de hypothese niet zou kloppen. Zi ...

2 Reacties op deze reactie
De geschiedenis leert: vertrouw geen buitenlandse centrale banken
0
De geschiedenis leert: vertrouw geen buitenlandse centrale banken Arjan
De 2% inflation target is als eerste geïntroduceerd door Nieuw Zeeland. Dat was naar aanleiding van de sterk oplopende inflatie in de jaren zeventig. Andere landen hebben het ...

6 Reacties op deze reactie
De geschiedenis leert: vertrouw geen buitenlandse centrale banken
+2
Waarom politiek en wetenschap niet zonder feiten kunnen Lydia Lembeck
Nee. Scandinavië laat zien dat dit niet zo is. Maar voorwaarde voor een effectief belastingbeleid is wel dat je baas bent in eigen huis. Scandinavië is duur omdat zij hun bela ...

2 Reacties op deze reactie
Waarom politiek en wetenschap niet zonder feiten kunnen
+1
Waarom politiek en wetenschap niet zonder feiten kunnen ROEM050
Ook dat ben ik met u eens. We heffen wel loonbelasting, maar geen belasting op robotica en automatisering. Bij een hogere reële rente maak je automatisering en robotica duurde ...

5 Reacties op deze reactie
Waarom politiek en wetenschap niet zonder feiten kunnen
0
De geschiedenis leert: vertrouw geen buitenlandse centrale banken Arjan
Ik kan me niet voorstellen dat u van mening bent dat centrale bankiers zich niet hoeven te verantwoorden voor hun daden. Moeten wij tevreden zijn met de uitspraak van Draghi d ...

8 Reacties op deze reactie
De geschiedenis leert: vertrouw geen buitenlandse centrale banken
+1
De geschiedenis leert: vertrouw geen buitenlandse centrale banken Arjan
Ik ben het voor 100% met je eens wat de politici betreft. Die hebben inderdaad een bord voor hun kop. Maar ook de centrale bankiers valt wat te verwijten. Als zij het mandaat ...

11 Reacties op deze reactie
De geschiedenis leert: vertrouw geen buitenlandse centrale banken
0
Waarom politiek en wetenschap niet zonder feiten kunnen ROEM050
Die indruk heb ik ook. Echter de economische ontwikkeling loopt niet volgens een rechte lijn, maar slingerend. Na het loslaten van de goudwisselstandaard in 1971 (lees Mujagic ...

7 Reacties op deze reactie
Waarom politiek en wetenschap niet zonder feiten kunnen
+1
Waarom politiek en wetenschap niet zonder feiten kunnen ROEM050
De samenhang tussen een aantal trends bij Westerse landen sinds de jaren zeventig verdient inderdaad meer aandacht. Vergelijk de bijdrage van Mujagic over het loslaten van de ...

9 Reacties op deze reactie
Waarom politiek en wetenschap niet zonder feiten kunnen
+1
Waarom politiek en wetenschap niet zonder feiten kunnen
Thomas, goed dat je dit onderwerp aan de orde stelt, want het is actueler dan ooit. De vraag, die nog onvoldoende aan de orde komt is waar die toegenomen vraag naar alternatie ...

12 Reacties op deze reactie
Waarom politiek en wetenschap niet zonder feiten kunnen