Pieter Jongejan 7
Reacties Artikel
0
Het valse Europese bewustzijn van links Gilles Wattel 1
Duidelijk. Volgens mij had Hoogovens wel een opdrachtgevend bouwbedrijf, maar of die ook werk in eigen beheer deden weet ik niet. Zie voor een uitstekende beschrijving van the ...

1 Reactie op deze reactie
Het valse Europese bewustzijn van links
0
Het valse Europese bewustzijn van links Leprechaun
Er ontbreekt volgens mij een essentieel kenmerk aan de opgesomde kenmerken van mondialisering/globalisering op Wikipedia. Wat ontbreekt is het kunstmatig laag houden van de no ...

3 Reacties op deze reactie
Het valse Europese bewustzijn van links
0
Het valse Europese bewustzijn van links Gilles Wattel 1
Hoe wist je vader dat hij niet teveel betaalde? Om te weten wat iets mag kosten moet je actief in de markt aanwezig zijn. Wilma zag begin jaren tachtig onder druk van de rece ...

3 Reacties op deze reactie
Het valse Europese bewustzijn van links
+1
Het valse Europese bewustzijn van links Gilles Wattel 1
Gevaarlijke aanbeveling Gilles. Onderhands aanbesteden is goedkoper, maar maakt lui. Openbaar aanbesteden lokt meer concurrentie uit en leidt tot hogere kosten, maar leidt er ...

5 Reacties op deze reactie
Het valse Europese bewustzijn van links
0
Zijn belastingbetalers écht verlost van falende banken? Gilles Wattel 1
Zijn naam is LLoyd Blankfein
Zijn belastingbetalers écht verlost van falende banken?
+2
Zijn belastingbetalers écht verlost van falende banken? Gilles Wattel 1
Daarom denk ik dat je gelijk hebt en dat we terug moeten naar een soort goudgirobank naar het voorstel van Wicksell uit 1919. Hij stelde toen een scheiding voor tussen geld al ...
Zijn belastingbetalers écht verlost van falende banken?
+2
Zijn belastingbetalers écht verlost van falende banken?
Goed, maar triest verhaal." Veel van mijn collega's geloven dat een te grote kapitaalbuffer slecht is voor de economie, hoewel daar geen enkel bewijs voor bestaat." Dit is nog ...

7 Reacties op deze reactie
Zijn belastingbetalers écht verlost van falende banken?
+1
Follow The Money selecteert Joost Visser
Als de yuan in waarde daalt en de grote Europese autoproducenten (Duitsland, Frankrijk en Italië) willen toch evenveel auto's blijven verkopen in China dan zal hun verkoopprij ...

2 Reacties op deze reactie
Follow The Money selecteert
0
Follow The Money selecteert Joost Visser
We hebben geen inflatie, omdat de groei van de geldhoeveelheid (groei van de schulden) neerslaat in een groei van de assetprijzen (aandelen, obligaties, onroerend goed, goud e ...

4 Reacties op deze reactie
Follow The Money selecteert
0
Follow The Money selecteert MatthijsK
Dat zou het standpunt van een echte liberale partij moeten zijn (vrij naar Hayek).. Dus vraag ik me af welke politieke partijen bij de komende verkiezingen voor de oprichting ...
Follow The Money selecteert
+2
Follow The Money selecteert goof
Het tijdstip waarop de motor vastloopt hangt af van het kritisch vermogen van de Nederlandse burgers. Die moeten Rutte en Timmermans ter verantwoording roepen voor hun populis ...
Follow The Money selecteert
+2
Follow The Money selecteert Monsieur le baron de Munchausen
Inderdaad. In theorie zou de groei van de geldvoorraad overeen moeten komen met de groei van de reële productie. Maar de ervaring leert dat overheden en centrale bankiers onde ...

11 Reacties op deze reactie
Follow The Money selecteert
0
Is het Italiaanse hemd nader dan de Europese rok? Matthijs
Mijn waardeoordeel is gebaseerd op het criterium dat een hogere koopkracht per hoofd van de bevolking te verkiezen is boven een lagere koopkracht per hoofd van de bevolking. D ...

1 Reactie op deze reactie
Is het Italiaanse hemd nader dan de Europese rok?
0
Is het Italiaanse hemd nader dan de Europese rok? Matthijs
"In de eurozone is er geen federale overheid die 10-20% algemene belasting heft of obligaties uitgeeft en dat herverdeelt van rijk naar arm". Als ik je goed begrijp vind jij ...

3 Reacties op deze reactie
Is het Italiaanse hemd nader dan de Europese rok?
0
Is het Italiaanse hemd nader dan de Europese rok? Jan-Marten Spit
Waarom niet en/en? De sterke groei van M3 begon na de afschaffing van de Gramm Steagall Act in 1998 door de USA en dus vrijwel tegelijk met de introductie van de euro in janua ...

7 Reacties op deze reactie
Is het Italiaanse hemd nader dan de Europese rok?
0
Follow The Money selecteert Jan-Marten Spit
Europa definieert zichzelf niet op basis van eigen macht, maar als een aanhangsel dat moet kiezen tussen oost en west. Mee eens. Voor Nederland geldt dit in nog sterkere mate. ...
Follow The Money selecteert
0
Follow The Money selecteert Jan-Marten Spit
Het idee dat je Italië helpt door als Nederland in de euro te blijven en zo de mogelijkheid biedt aan Italiaanse banken om riskante leningen te dumpen bij de ECB is in mijn og ...

2 Reacties op deze reactie
Follow The Money selecteert
0
Follow The Money selecteert goof
Helemaal met je eens Goof. Grote monopolistische bedrijven vergeten dat ze ooit ook klein zijn geweest en dat ze toen mochten doorgroeien. Dat kon omdat de financiële sector ...
Follow The Money selecteert
0
Follow The Money selecteert Jan-Marten Spit
Heb je je wel eens afgevraagd waarom Italië zo slecht scoort binnen Europa en waarom juist de Italiaanse staatsschuld zo hoog is? Zou dat niet gevolg kunnen zijn van de enorme ...

4 Reacties op deze reactie
Follow The Money selecteert
0
Follow The Money selecteert Matthijs
Matthijs als je googelt op Woodford vind je tal van (kritische) commentaren, waarin op zijn minst getwijfeld wordt aan de actuele waarde van Woodford's theorie. Ook bij Stanle ...

1 Reactie op deze reactie
Follow The Money selecteert
0
Follow The Money selecteert Jean
In ieder geval niet op een consistente wijze Jean, want dan moet je een stockflow model gebruiken in plaats van een flowmodel. Waar worden de gevolgen van de snel afnemende be ...

1 Reactie op deze reactie
Follow The Money selecteert
0
Follow The Money selecteert Matthijs
Ja dit is de speech,ðie ik bedoel. Fisher geeft in deze uitstekende speech ook heel summier het evenwichtsmodel van Woodford weer. Dan zie je dat de rente steeds verder omlaag ...

3 Reacties op deze reactie
Follow The Money selecteert
0
Follow The Money selecteert Jean
Je zou gelijk kunnen hebben, want ik zit te ver van het vuur. De vraag rijst dan wel waarom de BIS niet met meer realistische stockflow modellen komt, waarin rekening wordt ge ...

3 Reacties op deze reactie
Follow The Money selecteert
0
Follow The Money selecteert Matthijs
Bedankt voor je begrijpelijke commentaar. Uit je kritiek maak ik op dat je een voorstander bent van een inductieve benaderingswijze. Mijn voorkeur gaat (gelet op de gigantisch ...

5 Reacties op deze reactie
Follow The Money selecteert
0
Follow The Money selecteert Matthijs
Ben ik met je eens, maar de tijden zijn wel sterk veranderd. In de jaren zestig had ik heel strenge leermeesters, zoals Hennipman, Piet de Wolff en Dolf Hendriks van het toenm ...
Follow The Money selecteert
0
Follow The Money selecteert Matthijs
Je hebt gelijk dat het niet alleen om de hoogte van de reële rente gaat. Het gaat, zoals uit het model van Wicksell blijkt. ook om de reële lonen. Wie in de periode 1999-2009 ...

7 Reacties op deze reactie
Follow The Money selecteert
0
Follow The Money selecteert Jean
De argumenten van de BIS zijn dat er teveel nadelige effecten aan het goedkoop geld beleid kleven, die steeds zwaarder gaan wegen. De BIS (o.a. Borio) doelt met name op het in ...

5 Reacties op deze reactie
Follow The Money selecteert
0
Follow The Money selecteert
Financialization is gebaseerd op een kunstmatig laag renteniveau. Centrale bankiers houden de rente op een te laag niveau omdat ze uitgaan van de theorie van Woodford dat een ...

18 Reacties op deze reactie
Follow The Money selecteert
0
Follow The Money selecteert Pubben
Mee eens . Het CPB, het CBS en DNB zijn de marketingbureaus van de overheid geworden net zoals in de vroegere USSR.
Follow The Money selecteert
0
Follow The Money selecteert Jan-Marten Spit
De echte schuld ligt volgens mij bij de bankiers, die aan de renteknop draaien. Politici hebben het rentebeleid uit handen gegeven aan zogenaamd onafhankelijke centrale bankie ...

18 Reacties op deze reactie
Follow The Money selecteert
+1
Van emotie naar realiteit Bart Bartelds
China kampt net als Japan in de jaren negentig met de gevolgen van overinvestering. Leegstaande gebouwen zijn alleen aantrekkelijk als de og prijzen sterk stijgen. Anders loop ...

2 Reacties op deze reactie
Van emotie naar realiteit
+1
Van emotie naar realiteit
De vraag is inderdaad hoe er door de ECB gereageerd gaat worden op een devaluatie van de yuan. Om de koers van de euro te drukken kan Draghi goud of andere waardevaste assets ...
Van emotie naar realiteit
0
De keuze voor Brexit is geen incident maar een symptoom
Waarom is de keuze voor souvereiniteit het symptoom van een levensbedreigende ontwikkeling? Uit de statistieken blijkt dat de groei van het aantal arbeidsplaatsen achterblijft ...
De keuze voor Brexit is geen incident maar een symptoom
0
The Trojan Horse of Europe’s Capital Markets Union, Part IV peter ftm
Volgens de internationale regels met betrekking tot national accounting (die ik niet heb opgesteld) moet je een onderscheid maken tussen primair inkomen en secundair inkomen. ...

1 Reactie op deze reactie
The Trojan Horse of Europe’s Capital Markets Union, Part IV
0
The Trojan Horse of Europe’s Capital Markets Union, Part IV peter ftm
Je wekt de indruk dat je mijn punt niet begrijpt. In mijn decennialange praktijk (o.a. als onderzoeker en acquisiteur ) heb ik geleerd dat bij een goede deal beide partijen er ...

3 Reacties op deze reactie
The Trojan Horse of Europe’s Capital Markets Union, Part IV
0
The Trojan Horse of Europe’s Capital Markets Union, Part IV peter ftm
Aangezien renteuitgaven en renteinkomsten tegen elkaar wegvallen levert de financiële sector volgens de systematiek van de nationale rekeningen geen directe bijdrage aan de ec ...

5 Reacties op deze reactie
The Trojan Horse of Europe’s Capital Markets Union, Part IV
0
The Trojan Horse of Europe’s Capital Markets Union, Part IV Matthijs
Mee eens. De winst van de financiële sector moet komen van het afromen van de winst van de niet-financiële sector. Als dit niet meer lukt, omdat de niet-financiële bedrijven d ...

7 Reacties op deze reactie
The Trojan Horse of Europe’s Capital Markets Union, Part IV
+1
Follow the Money selecteert Gilles Wattel 1
Je moet zorgen dat het onderwerp de volle aandacht krijgt zoals nu bij het Brexit referendum; en vervolgens moet je uitleggen waarom de voorstellen van Brussel voor een Europe ...
Follow the Money selecteert
0
Vergoeding werkelijke schade renteswaps mkb lijkt ver weg Constance
Op 19 mei 2016 heeft vice-president Stanley Fisher van de FED een interessante lezing gehouden onder de titel Money, interest and prices : Patinkin and Woodford op een confere ...
Vergoeding werkelijke schade renteswaps mkb lijkt ver weg
+1
Follow the Money selecteert
Ik zou me diep schamen voor mijn Nederlanderschap als er geen volksopstand uitbreekt als onze regering accepteert dat andere landen zeggenschap krijgen over de wijze waarop Ne ...

3 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Vergoeding werkelijke schade renteswaps mkb lijkt ver weg peter ftm
In de Taylor formule, die het wenselijke rentebeleid zo goed mogelijk tracht te objectiveren wordt uitgegaan van een reële evenwichtsrente van 2%. In de jaren negentig leverde ...

1 Reactie op deze reactie
Vergoeding werkelijke schade renteswaps mkb lijkt ver weg
0
Vergoeding werkelijke schade renteswaps mkb lijkt ver weg peter ftm
Je moet goed lezen Peter. Mijn stelling is dat de kansverdeling op een hogere, resp. lagere rente niet 50% en 50% was. Jouw stelling is dat het 100% omlaag en 0% omhoog zou zi ...

3 Reacties op deze reactie
Vergoeding werkelijke schade renteswaps mkb lijkt ver weg
0
Vergoeding werkelijke schade renteswaps mkb lijkt ver weg peter ftm
Michael Woodford is niet zo maar een econoom maar de primes interpares onder de centrale bankiers. Volgens de Federal reserve of Minneapolis: "For nearly two decades , the ne ...

8 Reacties op deze reactie
Vergoeding werkelijke schade renteswaps mkb lijkt ver weg
0
Vergoeding werkelijke schade renteswaps mkb lijkt ver weg peter ftm
Mijn ervaring is dat Amerikaanse investment bankers al in 2002 en 2003 uitgingen van een neerwaartse trend van de lange reële rente. Ik was in die jaren lid van Urban Land, wa ...

12 Reacties op deze reactie
Vergoeding werkelijke schade renteswaps mkb lijkt ver weg
0
Bankenbrief Dijsselbloem is grote anticlimax Matthijs
Je hebt volkomen gelijk dat het verhogen van de reële rente tot aanzienlijke vermogensverliezen leidt. Ik begrijp heel goed dat banken om die reden tegen een verhoging van de ...
Bankenbrief Dijsselbloem is grote anticlimax
0
Bankenbrief Dijsselbloem is grote anticlimax Matthijs
Hoe kan een hogere reële rente tot een hogere economische groei leiden? Het antwoord is via een hogere reële winstvoet. De volgende vraag die je stelt is hoe kan een hogere re ...

2 Reacties op deze reactie
Bankenbrief Dijsselbloem is grote anticlimax
0
Bankenbrief Dijsselbloem is grote anticlimax Matthijs
Volgens mij groeit het idee dat de voortgaande robotisering tot een blijvend verlies aan arbeidsplaatsen leidt en we dat maar moeten accepteren. Ik ben het met deze zienswijze ...

4 Reacties op deze reactie
Bankenbrief Dijsselbloem is grote anticlimax
0
Bankenbrief Dijsselbloem is grote anticlimax Jan-Marten Spit
Het idee dat je de economie kunt aanjagen door meer geld om niets in omloop te brengen (helicoptergeld) is in mijn ogen te kinderlijk voor woorden. Voor niets gaat de zon op. ...

6 Reacties op deze reactie
Bankenbrief Dijsselbloem is grote anticlimax
0
Bankenbrief Dijsselbloem is grote anticlimax Jan-Marten Spit
Goede kritiek. De laatste geldgroeicijfers voor M3 in de eurozone bedragen 4,6% tot 5%. De laatste economische groei cijfers liggen onder de 2%. Desondanks ligt de inflatie in ...

8 Reacties op deze reactie
Bankenbrief Dijsselbloem is grote anticlimax
0
Bankenbrief Dijsselbloem is grote anticlimax Jan-Marten Spit
Met waardevast wordt een inflatie van 0% bedoeld. Dus geen inflatie en ook geen deflatie. Bij bevolkingsgroei zal de geldhoeveelheid met eenzelfde percentage moeten groeien om ...

10 Reacties op deze reactie
Bankenbrief Dijsselbloem is grote anticlimax