Pieter Jongejan 7
Reacties Artikel
0
Investeringsplan VNO-NCW is ronduit schaamteloos Matthijs
De vraag is dan hoe je voorkomt dat bedrijven naar het buitenland vertrekken, bijvoorbeeld Ierland, waar de belastingtarieven kunstmatig laag worden gehouden, of naar landen m ...

16 Reacties op deze reactie
Investeringsplan VNO-NCW is ronduit schaamteloos
+1
Follow the Money selecteert O Pen
Je argument geldt voor vase wiselkoersen, maar niet voor flexibele wisselkoersen. Bij flexibele wisselkoersen winnen de exporerende (groot)bedrijven en verliezen de kleinere e ...

1 Reactie op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Investeringsplan VNO-NCW is ronduit schaamteloos
Mooi commentaar. Maar hoe zit het nu? Komt De Boer te laat tot het inzicht dat hogere overheidsuitgaven in het voordeel zijn van het grootbedrijf of ziet De Boer een goede ka ...

19 Reacties op deze reactie
Investeringsplan VNO-NCW is ronduit schaamteloos
+1
Follow the Money selecteert O Pen
Scandinavië heeft een sociale markteconomie gekenmerkt door hoge belastingen en hoge overheidsuitgaven voor allerlei sociale en maatschappelijke doeleinden. Ondanks of dankzij ...

3 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+1
Follow the Money selecteert
Volgens the Guardian betaalt Noorwegen 869 miljoen per jaar voor toegang tot de Europese markt. Similar access could cost the UK 5 miljard per jaar volgens dezelfde krant. Hoe ...

5 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
D-Day nadert voor Italiaanse premier Nils de Graaf
Niet alleen de Italiaanse banken hebben hun assets tegen een te hoge boekwaarde in de boeken staan. Hetzelfde zie je bij de Franse banken. Gek dat accountants kennelijk toest ...

1 Reactie op deze reactie
D-Day nadert voor Italiaanse premier
+1
Een oproep aan minister Dijsselbloem bps
Het is niet zo eenvoudig om het bewijs te leveren dat hogere schulden tot economische stagnatie en lagere inflatie hebben geleid. Hogere schulden kunnen immers zowel tot hoger ...

1 Reactie op deze reactie
Een oproep aan minister Dijsselbloem
0
D-Day nadert voor Italiaanse premier Nils de Graaf
In hoeverre is de lage winstgevendheid van de Italiaanse banken het gevolg van het onvoldoende afwaarderen op slechte leningen? Het is maar hoe je non performing definieert ( ...

3 Reacties op deze reactie
D-Day nadert voor Italiaanse premier
+2
Wat zeggen internationale vergelijkingen nu écht over ons zorgstelsel?
Onduidelijk blijft wat nu precies de criteria zijn voor goede zorg. Hoe meet je kwaliteit? Hoge zorgkosten als percentage van het BBP kunnen wijzen op een hoge productkwalitei ...

2 Reacties op deze reactie
Wat zeggen internationale vergelijkingen nu écht over ons zorgstelsel?
+2
Een oproep aan minister Dijsselbloem Matthijs
Helemaal mee eens. Het is de politiek die bereid was om de financiële sector haar eigen beleid te laten voeren. Het mandaat van 1 à 2% is de politiek ingefluisterd door de fin ...
Een oproep aan minister Dijsselbloem
0
Een oproep aan minister Dijsselbloem Matthijs
Die andere factoren zijn de introductie van de euro en het kunstmatig laag houden van de rente in de eurozone na het vertrek van Duisenberg onder Trichet en daarna onder Dragh ...

1 Reactie op deze reactie
Een oproep aan minister Dijsselbloem
0
Een oproep aan minister Dijsselbloem
Om het betoog van Mugajic te ondersteunen volgen hier de gemiddelde economische groeicijfers van Italië sinds 1970: Periode Nominaal Reëel Deflator 1 ...

7 Reacties op deze reactie
Een oproep aan minister Dijsselbloem
+1
Follow the Money selecteert bps
Ter informatie: ik weet dat Remco Schrijvers ook een voorstander is van een consistente stock/flow benadering. Vandaar het onderscheid tussen voorraadgrootheden en stroomgroot ...
Follow the Money selecteert
+1
Follow the Money selecteert Matthijs
Matthijs ik begrijp je vraag. Een evenwichtsmodel en ook een dynamisch evenwichtsmodel berust op de veronderstelling dat er tegelijk (simultaan) aan een aantal evenwichtsrelat ...

2 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+1
Follow the Money selecteert bps
Vraag hem dan of er volgens hem bij evenwichtige groei een verschil kan bestaan tussen eerste termijn, tweede termijn en eventueel volgende termijnen. De prijsverhoudingen in ...

7 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+1
Nog meer verborgen subsidies voor banken Lydia Lembeck
Inderdaad. Waarom moet de arbeidsmarkt flexibeler worden en de woningmarkt inflexibeler. Dit laat toch zien wie er aan de touwtjes trekken en hoe sterk de lobby van de financi ...
Nog meer verborgen subsidies voor banken
0
Follow the Money selecteert Matthijs
Ik heb je referenties nog eens teruggelezen en constateer tegenstrijdigheden. Remco Schrijvers schrijft: "Geld in de economie pompen suggereert dat het de capaciteit van econ ...

7 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert Matthijs
DWN staat voor DeutscheWirtschaftsNachrichten; de Duitse versie van Zero hedge. Je uitleg onder verwijzing naar het artikel van Remco Schrijvers is m.i. onjuist. Het suggeree ...

20 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert Matthijs
Beste Matthijs klopt het wel wat je schrijft dat er slechts sprake zou zijn van een asset swap? Er komt toch 80 miljard per maandaan extra geld in omloop? Dit betekent toch ...

22 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+1
Follow the Money selecteert bps
Lees DWN (Deutsche WirtschaftsNachrichten) van vandaag voor een uitstekend overzicht van de verschillende factoren, die tot de huidige koersstijging van de dollar leiden. Er w ...

1 Reactie op deze reactie
Follow the Money selecteert
+1
Follow the Money selecteert bps
Het is zeer de vraag of het de centrale banken gaat lukken om de inflatie omhoog te krikken. Kijk maar naar Japan. De groei van M3 neemt af omdat alle sectoren tot hun nek in ...

5 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert Roland Horvath
De feiten wijzen uit dat het spaaroverschot van het Eurogebied niet het gevolg is van een hogere spaarquote, maar van een lagere investeringsquote. De spaarquote van de Euro ...
Follow the Money selecteert
+2
Follow the Money selecteert
Uit het interview met Schinkel blijkt niet wat het doel is van het opkopen van 80 miljard aan schulden per maand. Is dat een nog lagere (negatieve) reële rente, teneinde te vo ...

8 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Er is niets mis met globalisering en vrijhandel (II) Jean
Alan Greenspan 20 July 1994 Testimony before the Subcommittee on Economic growth and Credit Formation of the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs, US House of Repre ...
Er is niets mis met globalisering en vrijhandel (II)
0
De ‘deplorables’ zijn het spuugzat — en terecht Lydia Lembeck
Trump lijkt mij een ongeleid projectiel, die doet wat hem het beste lijkt. Of hij zich laat beïnvloeden door de Kochs hangt ervan af of hij daar voordeel in ziet of niet. Tot ...

1 Reactie op deze reactie
De ‘deplorables’ zijn het spuugzat — en terecht
0
Er is niets mis met globalisering en vrijhandel (II) Anton
Ik heb het artikel van Bezemer en Hudson gelezen en ben geen enkele aanwijzing tegengekomen over het door hen voorgestane niveau van de reële rente. Aan het eind van hun artik ...
Er is niets mis met globalisering en vrijhandel (II)
0
De ‘deplorables’ zijn het spuugzat — en terecht Lydia Lembeck
Volgens mij is de Tea party voor begrotingsevenwicht en een hogere reële rente (en dus tegen de kunstmatig lage reële rente van de FED). Trump daarentegen wil de overheidsuitg ...

3 Reacties op deze reactie
De ‘deplorables’ zijn het spuugzat — en terecht
0
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten Jan-Marten Spit
Bedankt voor je uitgebreide reactie. Het probleem zit hem inderdaad in de spanning tussen wat aan reëel rendement mogelijk is via automatisering, robotisering etc. en wat maxi ...
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten
0
Trump beloofde lobbyisten de hel, maar schenkt ze een paradijs
Wat ik mis in dit stuk is het onderscheid tussen lobbyisten die lobbyen voor het nationale (USA) belang en lobbyisten, die lobbyen voor meer globalisering. Trump moet het hebb ...
Trump beloofde lobbyisten de hel, maar schenkt ze een paradijs
0
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten Jan-Marten Spit
Je stelling was volgens mij dat de reële rente een ondergeschikte rol zou spelen bij het ontstaan van secular stagnation. Die stelling ontken ik en ik niet alleen. Centrale ba ...

2 Reacties op deze reactie
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten
0
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten Jan-Marten Spit
Jij noemt het fantasie; ik noem het associatievermogen en durf. De introductie van het aandeel bij de oprichting van de VOC leidde tot de mogelijkheid om grote risico's die on ...

4 Reacties op deze reactie
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten
0
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten Jan-Marten Spit
Je hebt gelijk dat de stoommachine niet uitgevonden werd omdat er geïnvesteerd werd met een verwachting van een bepaalde winstmarge. De stoommachine was al uitgevonden door de ...

6 Reacties op deze reactie
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten
0
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten Matthijs
Ook Adam Smith gaf al aan dat de vrije markt niet altijd werkt en dat je monopolievorming en samenspanning moet bestrijden. Daar waar monopolievorming vrijwel niet is te voork ...

1 Reactie op deze reactie
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten
0
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten Jan-Marten Spit
Als ik je goed begrijp vraag jij je af waarom ik denk dat de diepstliggende oorzaak van de aanhoudende economische stagnatie bij een te lage risicopremie ligt of m.a.w. bij ee ...
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten
+2
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten Matthijs
Ik ben met je eens dat er tal van structurele ontwikkelingen zijn zoals de demografische ontwikkeling en de technologische ontwikkeling die op korte termijn invloed hebben op ...

11 Reacties op deze reactie
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten
0
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten Jan-Marten Spit
Sorry maar ik moet nu naar een commissievergadering, maar ik zal je vragen morgen beantwoorden.
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten
+1
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten Jan-Marten Spit
Volgens mij, maar wie ben ik, wordt het objectief vast te stellen normale niveau van de lange reële rente bepaald door het reële winstniveau en dus ook het reële renteniveau w ...

41 Reacties op deze reactie
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten
0
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten Jan-Marten Spit
Dat was het niveau van de lange reële rente in 1982 toen Reagan Carter opvolgde als de nieuwe president van de USA en belastingverlichting (Laffer curve weet je nog?) doorvoer ...

43 Reacties op deze reactie
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten
0
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten
Interessante informatie. Het zou kunnen betekenen dat grote beleggers tot dezelfde inzichten komen en daardoor al veel eerder hun knopen zullen gaan tellen. Maar het blijft mo ...

45 Reacties op deze reactie
President Trump gaat ook op monetair gebied diepe sporen nalaten
+2
‘Wantrouwen is een heel gezonde instelling voor burgers’ [interview]
Actueel onderwerp en goede inleiding tot het probleem. Echter hoe komt de burger aan de noodzakelijke kennis en inzichten om de macht effectief te kunnen controleren? Het is c ...

2 Reacties op deze reactie
‘Wantrouwen is een heel gezonde instelling voor burgers’ [interview]
+1
De euro: hoe we ons van die dwangbuis kunnen bevrijden Matthijs
En wat betekent dat dan weer voor de rente in Italië vergeleken met die in Nederland? Ik denk dat Italianen dan alleen een lening in euro's kunne krijgen en betalen (want de ...

1 Reactie op deze reactie
De euro: hoe we ons van die dwangbuis kunnen bevrijden
+2
De euro: hoe we ons van die dwangbuis kunnen bevrijden Jean
Matthijs legt de vinger op de zere plek en dat is hoe gaat het monetaire beleid van een individueel euroland eruit zien in geval van economische tegenspoed (recessie of struct ...

7 Reacties op deze reactie
De euro: hoe we ons van die dwangbuis kunnen bevrijden
+1
Follow the Money selecteert Anton
Bedankt voor deze goede verwijzing Anton. Van belang is volgens mij ook dat het behouden van de status quo steeds meer afhankelijk wordt van kennis en inzicht en minder van ka ...
Follow the Money selecteert
+1
Er is niets mis met globalisering en vrijhandel
De economische stagnatie van met name de middenklasse heeft een heel andere oorzaak dan teveel vrijhandel en te veel globalisering. Dit suggereert dat er één andere oorzaak z ...
Er is niets mis met globalisering en vrijhandel
+1
Follow the Money selecteert Jan Smid
Het probleem is een te machtige financiële sector. Die zijn erin geslaagd om de overheid voor hun karretje te spannen. Dit gebeurde zowel in de USA als in Europa. Dit neemt ni ...
Follow the Money selecteert
+2
Follow the Money selecteert
Investment bankers know no loyalty. They move in packs to the best hunting grounds - to where the most money can be made. Hetzelfde kun je zeggen van bouwvakarbeiders. Die ver ...

3 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Tax Wars #9: De Europese Unie bouwt een verzorgingsstaat voor multinationals Frans
ik ook. niets aan toe te voegen
Tax Wars #9: De Europese Unie bouwt een verzorgingsstaat voor multinationals
+2
Volatiliteit bps
Grappig en to the point. Geeft een verklaring waarom de derivatenposities van de al dan niet speculerende banken niet zijn meegenomen bij de recente stress test van de ECB. Du ...

1 Reactie op deze reactie
Volatiliteit
+2
Volatiliteit
Mij lijkt het doel van deze kolom om bij de regering te pleiten voor het nemen van maatregelen om te voorkomen dat de reële economie ( de eerste schil) aangetast wordt door de ...

1 Reactie op deze reactie
Volatiliteit
+1
Wie beschermt ons tegen de bescherming van de centrale banken? Matthijs
V&D is een goed voorbeeld van het aanpassingsmechanisme dat Schumpeter beschrijft. In de USA waren de warenhuizen (zoals Macy's ) al in de jaren negentig overgegaan tot het sh ...

1 Reactie op deze reactie
Wie beschermt ons tegen de bescherming van de centrale banken?