Pieter Jongejan 7
Reacties Artikel
+2
Schuld is niet goed Jan Smid
De verhalen van Robin Fransman zijn inderdaad zoals je schrijft inconsistent en daarom misleidend. Maar tegelijkertijd moeilijk door te prikken door een niet getrainde econo ...

26 Reacties op deze reactie
Schuld is niet goed
+1
Schuld is niet goed MvdB
Op korte termijn probeert de BoE volgens mij een vertrouwenscrisis bij bedrijven in de UK te voorkomen door het Britse Pond te devalueren. Dit is de second best oplossing. Je ...

1 Reactie op deze reactie
Schuld is niet goed
+1
Schuld is niet goed Constance
De fout die Stellinga maakt is dat hij geen rekening houdt met productiviteitsgroei. De te betalen rente is afhankelijk van de productiviteitsgroei. Bij een lage productivitei ...

1 Reactie op deze reactie
Schuld is niet goed
0
Schuld is niet goed bps
Weet ik niet, maar is wel beloofd. Ik moest snel naar huis om op te passen. Daardoor miste ik ook de gezellige Delfltse binnenstad. Leuke om weer eens terug te zijn.
Schuld is niet goed
+1
Schuld is niet goed Matthijs
MMT berust op dwang door de overheid en werd vrijdagavond in Delft door Lex Hoogduin als ongewenst afgedaan. Volgens Hoogduin hebben we behoefte aan een full reserve bank geba ...

5 Reacties op deze reactie
Schuld is niet goed
+2
Het debat over de toekomst van het geld moet over de fundamenten gaan Michiel Werkman
Als geld moet dienen als olie in de maatschappij dan zal de inflatie teruggebracht moeten worden tot 0%. Dus geen inflatie én ook geen deflatie. Dit betekent dat de geldgroei ...

1 Reactie op deze reactie
Het debat over de toekomst van het geld moet over de fundamenten gaan
+2
Een boze Edith Schippers is niet slimmer bps
"Het marktmechanisme neemt slechts blind een evenwichtspositie in, links of rechts of in het midden" Mee eens. De uitkomst hangt af van een veranderend krachtenveld, waarin i ...

1 Reactie op deze reactie
Een boze Edith Schippers is niet slimmer
+1
Het debat over de toekomst van het geld moet over de fundamenten gaan MvdB
Bedankt voor de links. Je voelt het volgens mij goed aan. De pensioenfondsen zijn afgaande op het artikel van Stephen S. Roach (ex Morgan Stanley) van 26 september 2015 op Pro ...
Het debat over de toekomst van het geld moet over de fundamenten gaan
0
'Italië heeft geen bankencrisis, maar een eurocrisis' Jan-Marten Spit
Na het vallen van de muur in 1989 had ik begin 1990 een afspraak met de Deutsche Bank in Berlijn over mogelijke investeringsprojecten. Daar werd me duidelijk gemaakt dat Deuts ...
'Italië heeft geen bankencrisis, maar een eurocrisis'
+2
Zachtroze neoliberalisme vermomd als bestuurlijk pragmatisme Constance
Om maar direct met de deur in huis te vallen ik bedoel de Wicksell van Interest and Prices, waarin prijsstabiliteit (gedefinieerd als 0% inflatie) en vaste wisselkoersen centr ...
Zachtroze neoliberalisme vermomd als bestuurlijk pragmatisme
+1
Zachtroze neoliberalisme vermomd als bestuurlijk pragmatisme Michel Fleur
Grappig dat je constateert dat de definitie van BBP al een paar maal is gewijzigd. Volgens mij om politieke redenen. Hetzelfde zie je overigens bij het inflatiecijfer en bij d ...

1 Reactie op deze reactie
Zachtroze neoliberalisme vermomd als bestuurlijk pragmatisme
0
Zachtroze neoliberalisme vermomd als bestuurlijk pragmatisme Michel Fleur
Het prijsmechanisme zie ik als een uiterst efficiënt (dus goedkoop) doorlopend referendum, waarin mensen zich kunnen uitspreken over tal van goederen en diensten. En daarom ui ...
Zachtroze neoliberalisme vermomd als bestuurlijk pragmatisme
0
Zachtroze neoliberalisme vermomd als bestuurlijk pragmatisme MvdB
Bedankt voor de verwijzing naar dit artikel in mejudice. Je zult toch wel begrepen hebben dat ik voor een systeembenadering ben en niet de illusie heb dat vraag en aanbod onaf ...

1 Reactie op deze reactie
Zachtroze neoliberalisme vermomd als bestuurlijk pragmatisme
+1
Zachtroze neoliberalisme vermomd als bestuurlijk pragmatisme Michel Fleur
Je stelt een heleboel vragen, die vooral gaan over economische theorieën. Ik lees in het MeJudice artikel van Olav Velthuis: "Het punt is dat de economische theorie in eerste ...

6 Reacties op deze reactie
Zachtroze neoliberalisme vermomd als bestuurlijk pragmatisme
+1
Waarom het verplaatsen en aanhouden van goudvoorraden compleet zinloos is Matthijs
De situatie die ik schets is niet hypothetisch maar harde werkelijkheid in Japan. Om te voorkomen dar Japanners hun geld van de bank halen heeft de BoJ vorige maand aangekondi ...

1 Reactie op deze reactie
Waarom het verplaatsen en aanhouden van goudvoorraden compleet zinloos is
+1
Zachtroze neoliberalisme vermomd als bestuurlijk pragmatisme Matthijs
Homeostase is een centraal begrip in de biologie. Systemen tenderen naar een evenwichtssituatie, ofwel naar een limietwaarde. Dit geldt voor ecosystemen en ook voor economisch ...

6 Reacties op deze reactie
Zachtroze neoliberalisme vermomd als bestuurlijk pragmatisme
+1
Waarom het verplaatsen en aanhouden van goudvoorraden compleet zinloos is
"De dekking van ons geld komt dus uiteindelijk neer op de huidige en toekomstige waardecreatie in de vorm van reële goederen en diensten" Allemaal waar, maar wat gebeurt er a ...

3 Reacties op deze reactie
Waarom het verplaatsen en aanhouden van goudvoorraden compleet zinloos is
+2
Zachtroze neoliberalisme vermomd als bestuurlijk pragmatisme MvdB
Het schijnt mode te zijn om economie af te schilderen als een niet-exacte wetenschap. Joris Luyendijk deed dit recent in de NRC. Het belangrijkste argument is dat economie tot ...

23 Reacties op deze reactie
Zachtroze neoliberalisme vermomd als bestuurlijk pragmatisme
+1
Zachtroze neoliberalisme vermomd als bestuurlijk pragmatisme Constance
De uitspraak van Joan Robinson lijkt mij niet actueel. De technologische ontwikkeling gestimuleerd door het goedkoop geldbeleid van centrale banken (op initiatief van de FED) ...

1 Reactie op deze reactie
Zachtroze neoliberalisme vermomd als bestuurlijk pragmatisme
+2
Follow the Money selecteert
De speech van Obama lijkt evenwichtig en daarom prachtig, maar is zeer selectief en daarom onevenwichtig. De belangrijkste onevenwichtigheid is het geheel weglaten van het pro ...
Follow the Money selecteert
+1
Tegenpartijrisico Matthijs
Hoe voorkom je dat de economie crasht als je gaat afschrijven op de te hoge schulden? Volgens mij doe je dat door opnieuw compartimenten in te voeren in de financiële sector. ...

1 Reactie op deze reactie
Tegenpartijrisico
+1
Tegenpartijrisico Matthijs
Banken bepalen inderdaad zelf hun renteopslag. Maar als die te hoog is voor de niet-financiële sector (en vooral het MKB dat het van de binnenlandse vraag moet hebben) loopt ...

3 Reacties op deze reactie
Tegenpartijrisico
+2
Tegenpartijrisico Frederic Boers 1
De winstvoet van de banken wordt primair bepaald door het rente-écart ofwel door het verschil tussen korte en lange rente. Dit verschil was met 247 basispunten maximaal in 200 ...
Tegenpartijrisico
+2
Waarom Stiglitz het mis heeft Lydia Lembeck
Het gaat mij niet om een mogelijke herintroductie van de gouden dukaat, maar om het bedenken van een ruilmiddel, waarbij de inflatie op lange termijn naar 0% tendeert. In een ...
Waarom Stiglitz het mis heeft
+2
Het einde van verzekeraar Delta Lloyd is nabij Lydia Lembeck
Inderdaad. DNB dringt erop aan om kleine pensioenfondsen op te heffen en hun pensioenvermogen onder te brengen bij verzekeraars en banken. Verzekeraars en banken zouden effici ...

1 Reactie op deze reactie
Het einde van verzekeraar Delta Lloyd is nabij
0
Follow the Money selecteert Gilles Wattel 1
Tussen 1570 en 1650 is meer dan de helft van de Amerikaanse zilverproduktie afkomstig uit de mijnen van Potosí in Bolivia. Deze cerro rico werd pas in 1545 ontdekt. Meer dan 8 ...
Follow the Money selecteert
+2
Waarom Stiglitz het mis heeft
Goed initiatief om Mujagic als tegengeluid binnen te halen. Benieuwd hoe hij de geldmoord van de centrale banken denkt te kunnen stoppen. Benieuwd ook hoe hij de relatie ziet ...

3 Reacties op deze reactie
Waarom Stiglitz het mis heeft
0
Follow the Money selecteert Gilles Wattel 1
je hebt gelijk dat het bimetallisme niet is vol te houden als de schaarste verhouding tussen goud en zilver in de loop der tijd verandert. Zilver is sinds de 19e eeuw een stuk ...
Follow the Money selecteert
+1
Topeconoom Stiglitz: red Europa, stop met de euro Jean
Beste Jean. Ik concludeer dat we het fundamenteel met elkaar oneens zijn. De feiten wijzen anders uit. Kijk naar India waar de zeer bekwame Raghuram Rajan in de afgelopen drie ...

2 Reacties op deze reactie
Topeconoom Stiglitz: red Europa, stop met de euro
+2
Topeconoom Stiglitz: red Europa, stop met de euro Jean
Beste Jean. In de laatste twee bijdragen van Stiglitz op Project Syndicate van resp. 22 augustus (Reform ot Divorce in Europe) en 14 september (A Better Plan for Japan) kom ik ...

4 Reacties op deze reactie
Topeconoom Stiglitz: red Europa, stop met de euro
0
Topeconoom Stiglitz: red Europa, stop met de euro Eric Smit
Je draait nu de bewijslast om. Als je het over de euro en wisselkoersen hebt moet je ook aangeven welk rentebeleid je daarbij voor ogen hebt. Het IMF wil nog steeds dat er sch ...

7 Reacties op deze reactie
Topeconoom Stiglitz: red Europa, stop met de euro
0
Topeconoom Stiglitz: red Europa, stop met de euro Eric Smit
Ik bedoel dat je meer kritische vragen moet stellen. Stiglitz stuurt aan op afwaardering van schulden (op kosten van de Nederlandse belastingbetaler en de Nederlandse pensioen ...

9 Reacties op deze reactie
Topeconoom Stiglitz: red Europa, stop met de euro
0
Topeconoom Stiglitz: red Europa, stop met de euro Gilles Wattel 1
Beste Gilles. Met veel wat je schrijft ben ik het eens. Maar lees op Wikipedia Karl Max Prince Lichnowsky geboren in Kreuzenort (1000 inwoners en een synagoge) in Silezië, wa ...

2 Reacties op deze reactie
Topeconoom Stiglitz: red Europa, stop met de euro
0
Topeconoom Stiglitz: red Europa, stop met de euro Gerben Gerrits
Helemaal met je eens. Het wordt tijd om net als Gabriël in Duitsland het speculatieve bankieren met andermans geld aan de kaak te stellen en de gedogers hiervan zoals Stiglitz ...

11 Reacties op deze reactie
Topeconoom Stiglitz: red Europa, stop met de euro
+1
Topeconoom Stiglitz: red Europa, stop met de euro
Opvallend is wat er in dit interview niet aan de orde komt. Welk monetair beleid zou er in Europa en de eurolanden gevoerd moeten worden volgens Stiglitz? Blijft het goedkoop ...

4 Reacties op deze reactie
Topeconoom Stiglitz: red Europa, stop met de euro
0
Follow the Money selecteert Gilles Wattel 1
Beweer je nu dat het goud van de indianen nog gedolven moest worden? Hoe hebben ze dat dan in korte tijd voor elkaar gekregen of hebben de Spanjaarden maar heel weinig goud en ...

2 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert Jan Smid
Met onroerend goed kun je alleen geld verdienen als er voldoende vraag is. Zo niet dan blijft het onroerend goed leeg staan en zul je de prijs steeds verder moeten verlagen. A ...
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert Gilles Wattel 1
De Indianen in Mexico en Peru hebben eeuwenlang zilver en goud verzameld, Dit zilver en goud werd door de Spanjaarden geroofd en op de markt gebracht, waardoor er in de period ...

6 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
+1
Economen hebben geen oog voor tekorten Gilles Wattel 1
Ik denk dat de slimme jongens van Goldman Sachs en andere investeringsbanken heel goed weten wat de gevolgen zijn van hun activiteiten. Boeven en slimme handelaren zijn er alt ...
Economen hebben geen oog voor tekorten
0
Follow the Money selecteert Jan Smid
Goud is door de eeuwen heen waardevast gebleken. Dat kun je niet zeggen van alle aandelen, staatsobligaties en onroerend goed. Wie onroerend goed koopt of heeft gekocht in Ned ...

10 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Follow the Money selecteert Jan Smid
Ik begrijp niet waarom je beleggers in goud zonder enig bewijs blijft afzeiken. De feiten wijzen uit dat beleggen in goud een redelijk rendement heeft opgeleverd bij een minim ...

16 Reacties op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Economen hebben geen oog voor tekorten Matthijs
Ik begrijp dat je grote moeite hebt met de stelling dat de winstvoet stijgt als de rentevoet stijgt. Immers hogere rentelasten betekent hogere kosten voor bedriiven. Echter vo ...

1 Reactie op deze reactie
Economen hebben geen oog voor tekorten
+2
Economen hebben geen oog voor tekorten Matthijs
Lees DWN van 2 oktober Banken Krise in Europa: Ausssitzen ist der grösste Fehler met een uitgebreide en goede uitleg,waarom het om een systeemfout gaat en niet zozeer om indiv ...

5 Reacties op deze reactie
Economen hebben geen oog voor tekorten
0
Economen hebben geen oog voor tekorten Matthijs
Je schrijft "Hoge vermogens bij een kleine groep, terwijl er weinig te investeren is" Daar kan ik me helemaal in vinden. Dus wat er gebeuren moet is een uitruil tussen vermoge ...

4 Reacties op deze reactie
Economen hebben geen oog voor tekorten
0
Economen hebben geen oog voor tekorten Matthijs
De loonvoet en de rentevoet zijn zowel aanbod (kosten) als vraag (inkomen). Om het totaaleffect te kunnen inschatten moet je naar beide effecten en naar beide grootheden kijke ...

12 Reacties op deze reactie
Economen hebben geen oog voor tekorten
+1
Wie gaat de val van Deutsche Bank betalen? goof
Mee eens, maar je verzuimt te vermelden dat het hele spel gespeeld wordt via de FED ofwel via de Amerikaanse investeringsbanken. Draghi is het paard van Troje, die Europese ba ...
Wie gaat de val van Deutsche Bank betalen?
+1
Economen hebben geen oog voor tekorten Matthijs
"Groei vereist dat welvaart enigszins (evenwichtig?) verdeeld wordt. Ongelijkheid is geen probleem. Alleen extreme ongelijkheid leidt tot stagnatie van de economie". Allemaal ...

15 Reacties op deze reactie
Economen hebben geen oog voor tekorten
+2
Economen hebben geen oog voor tekorten Gilles Wattel 1
Een linkse econoom id gewoon een econoom met een politieke mening. Eens. Maar is de essentie van sociaal democratisch beleid wel dat de overheid herverdeling van inkomen bewer ...

27 Reacties op deze reactie
Economen hebben geen oog voor tekorten
0
Witte voetjes in Brussel zijn belangrijker dan uw koopkracht en uw baan Gilles Wattel 1
"Het idee dat de waarde van aandelen gaat dalen door lagere rente waar is dat op gebaseerd" De lagere rente leidt in eerste instantie (als de nominale rente nog op 4 à 5% sta ...
Witte voetjes in Brussel zijn belangrijker dan uw koopkracht en uw baan
+1
Witte voetjes in Brussel zijn belangrijker dan uw koopkracht en uw baan MvdB
Ik denk dat maar heel weinig economen begrijpen wat wel werkt. De meeste beleidsveranderingen zijn erop gericht om de problemen, die het gevolg zijn van maatregelen die niet b ...
Witte voetjes in Brussel zijn belangrijker dan uw koopkracht en uw baan