Pieter Jongejan 7
Reacties Artikel
+1
Is de euro nog levensvatbaar? De Raad van State suggereert van niet
Het verleden leert dat je bij sterke economische groei meer centralisatie en gebiedsuitbreiding kunt verwachten en bij economische stagnatie decentralisatie en gebiedsinkrimpi ...
Is de euro nog levensvatbaar? De Raad van State suggereert van niet
+2
Waarom CCS best gesubsidieerd mag worden, terwijl de belastingvrijstelling voor fossiele brandstof volslagen krankjorum is
De opwarming van de aarde wordt grotendeels toegeschreven aan hogere concentraties broeikasgassen in de lucht. Hierbij gaat het niet alleen om kooldioxide (CO2), maar ook en v ...

1 Reactie op deze reactie
Waarom CCS best gesubsidieerd mag worden, terwijl de belastingvrijstelling voor fossiele brandstof volslagen krankjorum is
0
Marktwerking nieuwe stijl: niet de klant, maar het grootbedrijf is koning kees slager
Duidelijke algemene uitleg met als strekking dat vermogenswinst aantrekkelijker is dan dividend uitbetalen. Een vijandige overname wordt bij een hoge aandelenkoers immers mind ...
Marktwerking nieuwe stijl: niet de klant, maar het grootbedrijf is koning
0
Marktwerking nieuwe stijl: niet de klant, maar het grootbedrijf is koning kees slager
"Die lage rentes zullen alleen maar leiden tot meer aandelen inkoopprogramma's en dan moet je uiteraard geen dividendbelasting hebben" Her eerste begrijp ik, want een lage ...

2 Reacties op deze reactie
Marktwerking nieuwe stijl: niet de klant, maar het grootbedrijf is koning
0
Op naar een écht duurzame economie Niko Roorda
Zijn proefschrift uit 1945 heette Economisch motief en economisch principe. Volgens Hennipman bestaat er geen economisch motief, maar alleen een economisch principe te weten h ...
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie Niko Roorda
Jazeker. Op internet kun je een site vinden van de Pieter Hennipman Stichting onder hennipmanstichting.nl/de essentie waar Heertje in een korte voordracht de essentie van het ...

2 Reacties op deze reactie
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie Ludovica Van Oirschot
Ben ik met je eens, Daarom verdient het maximaliseren van het psychisch inkomen en/of waardigheid de voorkeur boven het maximaliseren van de alternatief aanwendbare middelen i ...

1 Reactie op deze reactie
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie niphtrique
Landen met een harde munt hebben al eeuwen een lagere nominale rente dan landen met een zwakke munt. De lagere nominale rente van de Zwitsers en de Scandinaviërs wordt echter ...

1 Reactie op deze reactie
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie Ludovica Van Oirschot
Bedankt voor je kritische noot. Volgens Pieter Hennipman (volgens Heertje de belangrijkste Nederlandse econoom naast Person en Tinbergen) heeft het economisch aspect van mense ...

7 Reacties op deze reactie
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie bps
Interessante discussie tussen jou en Ludovica. Instandhouding is volgens mij een minimum eis; zoveel mogelijk keuzemogelijkheden creëren in het bestaan (waaronder ophouden te ...

9 Reacties op deze reactie
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie niphtrique
Bedenk dat de waarde van het goedkope nieuw te bouwen huis van 200.000 euro bij een normale nominale rente van 4% geen 200.000 euro waard is, maar slechts 6606/0,0733 = 87.000 ...

3 Reacties op deze reactie
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie niphtrique
Bedankt voor de verwijzing. Ik zal het onbevooroordeeld lezen, want het is duidelijk dat vele kleine ondernemers (in de dop) geholpen zouden moeten worden met betaalbaar/goedk ...

5 Reacties op deze reactie
Op naar een écht duurzame economie
0
Op naar een écht duurzame economie niphtrique
De relatie tussen reële rente en duurzaamheid is heel simpel. Een lage of zelfs negatieve reéle rente leidt tot levensduurverkorting en dus tot een wegwerpeconomie met onnodig ...

8 Reacties op deze reactie
Op naar een écht duurzame economie
0
Make the Fed great again!
Yellen krijgt maar 1 termijn van 4 jaar; Volcker kreeg er 2 en Greenspan maar liefst 5 , waarvan hij de laatste in 2006 niet afmaakte. Volcker moest in 1987 het veld ruimen v ...
Make the Fed great again!
+2
Moet Duitsland binnenkort de euro verlaten?
Het idee dat centrale bankiers en rechters geheel onafhankelijk en geblinddoekt zouden zijn is een naïeve veronderstelling. De nationale centrale bankiers komen op voor nation ...
Moet Duitsland binnenkort de euro verlaten?
0
Rente: gerechtvaardigde vergoeding of onnatuurlijk fenomeen? Matthijs
De hoge besparingen van Noord-Europa verdwijnen voor een deel naar het buitenland, waar de rendementen hoger liggen, omdat de bevolking daar nog sterk groeit en de reële lonen ...
Rente: gerechtvaardigde vergoeding of onnatuurlijk fenomeen?
0
Rente: gerechtvaardigde vergoeding of onnatuurlijk fenomeen? Arjan
Bij een negatieve rente loont het om je spaargeld onder je matras te leggen en heb je gelijk. Dus waarom houden centrale banken de rente op een kunstmatig laag niveau????

3 Reacties op deze reactie
Rente: gerechtvaardigde vergoeding of onnatuurlijk fenomeen?
+1
Rente: gerechtvaardigde vergoeding of onnatuurlijk fenomeen? Arjan
Je moet niet alleen sparen, maar ook investeren. Dus niet het spaargeld onder je matras leggen. Het probleem is dat de rente door nationale centrale banken op een kunstmatig l ...
Rente: gerechtvaardigde vergoeding of onnatuurlijk fenomeen?
0
Rente: gerechtvaardigde vergoeding of onnatuurlijk fenomeen? niphtrique
Het enige bewijs dat in de wetenschap telt is empirische toetsing. Theorieën zijn er te over. Als een theorie in strijd is met de feiten, zoals bij Piketty (helaas) het geval ...

4 Reacties op deze reactie
Rente: gerechtvaardigde vergoeding of onnatuurlijk fenomeen?
+2
Rente: gerechtvaardigde vergoeding of onnatuurlijk fenomeen? niphtrique
Welke situatie zou bij een negatieve reële rente stabiliseren en waarom? Hoe luidt de theorie en waar is het bewijs? Tussen reële rente en reële lonen bestaat al eeuwenlang e ...

19 Reacties op deze reactie
Rente: gerechtvaardigde vergoeding of onnatuurlijk fenomeen?
+1
Rente: gerechtvaardigde vergoeding of onnatuurlijk fenomeen? niphtrique
Pecunia betekent vee, wat erop wijst dat vee niet alleen als ruilmiddel, maar ook als standard of value werd gebruikt. Onder het huidige fiat-systeem en de euro hebben we een ...

32 Reacties op deze reactie
Rente: gerechtvaardigde vergoeding of onnatuurlijk fenomeen?
+2
Voedselbeleid: het kabinet doet reuzenstap terug in de tijd Marla Singer
Mee eens, maar dit inzicht vind je niet terug in de landbouwsector en bij politici. Die steunen nog steeds schaalvergroting en goedkoop geld, waardoor we in het dichtst bevolk ...
Voedselbeleid: het kabinet doet reuzenstap terug in de tijd
+2
Voedselbeleid: het kabinet doet reuzenstap terug in de tijd Martin van den Heuvel 1
Martin, mij lijkt dat het beschermen van gevestigde belangen voorop staat bij onze nieuwe regering van VVD/CDA/CU/D66 en niet het bevorderen van een technologische ontwikkeli ...

1 Reactie op deze reactie
Voedselbeleid: het kabinet doet reuzenstap terug in de tijd
+2
Voedselbeleid: het kabinet doet reuzenstap terug in de tijd
Goed artikel dat laat zien dat onze regering niet of onvoldoende vooruit kijkt. De onvermijdelijke vervanging van grootschalige algemene productie technieken door kleinschalig ...

5 Reacties op deze reactie
Voedselbeleid: het kabinet doet reuzenstap terug in de tijd
+1
Dit is de geluksmachine voor Haagse topambtenaren A.M.A. Ehren
De gemeente schrijft een ontwerpprijsvraag uit met als enige randvoorwaarde het huidige bestemmingsplan en kiest vervolgens voor een plan dat zich niet aan het huidige bestemm ...
Dit is de geluksmachine voor Haagse topambtenaren
+1
Dit is de geluksmachine voor Haagse topambtenaren
Bedankt voor dit uitstekende artikel. Bij mij roept dit artikel de vraag op of er een relatie bestaat tussen ABDTOPConsultants en het onderzoeksbureau Integis. Dit bureau is i ...

2 Reacties op deze reactie
Dit is de geluksmachine voor Haagse topambtenaren
0
Is al die ophef over RoundUp wel terecht? Mart
Gemiddeld rijden auto's 13.000 kilometer per jaar. Dit aantal neemt bovendien al jaren achtereen af. Als ik in mijn voorbeeld uitga van 2000 kilometer per maand ofwel 24000 ki ...
Is al die ophef over RoundUp wel terecht?
+2
Is al die ophef over RoundUp wel terecht? Sam Gerrits
"n.a.v. dit soort commentaar" Dit soort commentaar is bedoeld voor politici, die de wetten maken waaraan Monsanto en onze boeren zich moeten houden en daarmee richting geven ...
Is al die ophef over RoundUp wel terecht?
0
Is al die ophef over RoundUp wel terecht? Mart
Met hoeveel moet de prijs van benzine omhoog voor een laagbetaalde werknemer, die per maand 20 maal 100 kilometer ofwel 2000 kilometer rijdt voor woon-werkverkeer? Stel h ...

2 Reacties op deze reactie
Is al die ophef over RoundUp wel terecht?
0
Is al die ophef over RoundUp wel terecht? Frans 83
Bedankt voor je uitleg. Dit roept natuurlijk wel de vraag op waarom wij net als de Fransen de wegenbelasting niet afschaffen en vervangen door een hogere accijns op fossiele b ...

4 Reacties op deze reactie
Is al die ophef over RoundUp wel terecht?
+2
Waarom een Europees Monetair Fonds zo'n slecht idee is
"Nederland zwemt een fuik in, waaruit terugkeer praktisch niet meer mogelijk is" Inderdaad zo is het. Hierdoor komt ons pensioenvermogen van 1500 miljard op de tocht te staan ...
Waarom een Europees Monetair Fonds zo'n slecht idee is
+2
Is al die ophef over RoundUp wel terecht?
"De werkelijke vijand is dat we te gemakkelijk denken over hoe de wereld in elkaar zit" Het verbieden van glyfosaat heeft tot gevolg dat land- en tuinbouwproducten duurder ...

10 Reacties op deze reactie
Is al die ophef over RoundUp wel terecht?
0
Dit is Frank Serpico, de meest gehate politieman ter wereld Jan Smid
Beste Jan Ik ben het met je eens dat Serpico primair misbruik van loyaliteit aan de kaak wil stellen. Dit neemt niet weg dat de leden van een clan of bedrijf of een land Ser ...
Dit is Frank Serpico, de meest gehate politieman ter wereld
0
Dit is Frank Serpico, de meest gehate politieman ter wereld
"Het is belangrijk dat je gesteund wordt" Is dat wel zo? Vroeger had je de figuur van de nar, die zaken als machtsmisbruik aan de orde kon stellen zonder onthoofd te worde ...

2 Reacties op deze reactie
Dit is Frank Serpico, de meest gehate politieman ter wereld
0
De Catalaanse catch-22 Frans 83
Zit iets in. Mijn indruk is dat Spanjaarden heel wellevend en sociaal zijn, Spanjaarden, maar vooral Italianen en Grieken zijn naar mijn indruk heel familiegericht. Je kan dat ...
De Catalaanse catch-22
+1
De Catalaanse catch-22 Frans 83
Volgens de OECD bedraagt de spaarquote voor de protestantse landen in 2015: Nederland 11,9, Germany 10,0,Noorwegen 19,2, Sweden12,5, Denemarken 12,2 en Switzerland 13,5. Allee ...

2 Reacties op deze reactie
De Catalaanse catch-22
0
De Catalaanse catch-22 Roland Horvath
Waarom zouden gebieden met weinig of minder corruptie welvarender zijn dan gebieden met veel of meer corruptie? Liggen de transactiekosten in landen/regio's met weinig corrup ...

4 Reacties op deze reactie
De Catalaanse catch-22
+1
De Catalaanse catch-22 Adrian Van Van
ik vermoed dat je gelijk hebt. En de reden is dat de corruptie in Catalonië (net als in Nederland) minder verbreid is dan in Madrid, Andalucia en Murcia. Daar komt wellicht b ...
De Catalaanse catch-22
+2
De Catalaanse catch-22 Martin van den Heuvel 1
Je bent wel erg negatief. Met je stelling dar verzet zinloos zou zijn ben ik het niet eens. Feit is dat er juist bij een lagere economische groei een belangenstrijd is losgeba ...

4 Reacties op deze reactie
De Catalaanse catch-22
+2
De Catalaanse catch-22 Martin van den Heuvel 1
Een wedervraag: waarom zou Catalonië moeten meebetalen aan de corruptiepraktijken van Madrid (Bankia), Andalucia en Murcia (Caja's) en de werkloosheid die daaruit voortvloeit? ...

10 Reacties op deze reactie
De Catalaanse catch-22
+2
De Catalaanse catch-22
Bij een lagere economische groei kun je een ontwikkeling richting decentralisatie verwachten (het uiteenvallen van het Romeinse rijk en het uiteenvallen van de Sovjet Unie). B ...
De Catalaanse catch-22
0
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten Jean
Bedankt voor je commentaar. 1 Devalueren met behoud van een veel te lage reële rente gaat niet werken, omdat potentiële investeerders dan een hogere risicopremie zullen eisen ...

1 Reactie op deze reactie
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten
0
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten Jean
Het hanteren van alleen de wisselkoers betekent dat er niets gedaan zal worden aan structurele tekortkomingen in hun politieke economie. (zoals het bestrijden van maffia, corr ...

3 Reacties op deze reactie
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten
0
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten Jean
Sorry, maar dit zie ik toch anders. Als de euro-wisselkoers voor zuid te hoog is dan betekent dit toch dat de euro rente omlaag zal moeten als je de euro wilt handhaven. Het i ...

5 Reacties op deze reactie
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten
0
Wat gaan superstormen Nederland in de toekomst kosten? Lodewijk
Dat er klimaatverandering in de vorm van opwarming plaatsvindt valt moeilijk te ontkennen. Dat er op Groenland plaatselijk meer sneeuw valt, kun je ook uitleggen als een bewij ...

11 Reacties op deze reactie
Wat gaan superstormen Nederland in de toekomst kosten?
0
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten André ten Dam
De redactie van FTM heeft het commentaar van onze Belgische commentator (Horvath) in een speciaal kader geplaatst. Al eerder heb ik me, net als Arjan, verbaasd over het commen ...

7 Reacties op deze reactie
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten
0
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten André ten Dam
Het hoofdprobleem zit bij een te lage risicopremie, ofwel bij een te gering verschil tussen reële rente en reële winstvoet. Hierdoor haken bedrijven in de reële economie af me ...

9 Reacties op deze reactie
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten
0
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten André ten Dam
Ik heb een huis in Spanje en zou niets liever zien dan dat Spanje er bovenop komt. Als het aan de Spaanse bevolking ligt gaat dat nog lukken ook. Spanjaarden zijn veel strijdv ...

11 Reacties op deze reactie
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten
0
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten Arjan
Alletwee bedankt. Ik zal proberen er meer lucht in te brengen.
Dit is wat Mark Rutte over de euro moet weten
0
De 101 miljard die Nederland nooit meer terugziet Ludovica Van Oirschot
De economische wetenschap lijkt meer op natuurkunde dan op scheikunde. De fout die veel (macro)economen maken is dat ze de economische wetenschap als een soort scheikunde bena ...
De 101 miljard die Nederland nooit meer terugziet