Pieter Jongejan 7
Reacties Artikel
0
Follow the Money selecteert Lodewijk
Sterker nog. De christenen in Syrië steunen Assad en snakken naar rust en vrede. De Amerikaanse christenen bombarderen met steun van de NATO de christenen in Syrië. (met steun ...
Follow the Money selecteert
0
Waarom de 'toren van vertrouwen' eigenlijk een moker is Arjan
Je argumentatie dat het risico er al was bij het verstrekken van de lening en niet verdwijnt door complexe producten te introduceren klopt. De vraag is dus of de lening aan Ni ...

1 Reactie op deze reactie
Waarom de 'toren van vertrouwen' eigenlijk een moker is
0
Waarom de 'toren van vertrouwen' eigenlijk een moker is Arjan
Bedankt voor de info. Ik zal de uitleg van de ECB over de kwaliteit van de assets bestuderen. Overigens meen ik gelezen te hebben, dat leningen aan studenten in de USA een ...

1 Reactie op deze reactie
Waarom de 'toren van vertrouwen' eigenlijk een moker is
0
Waarom de 'toren van vertrouwen' eigenlijk een moker is
Wat voor asset zit er achter een studielening? Kun je dit uitleggen? Wat gebeurt er met de studieschuld als een student niet afstudeert, daarna geen baan vindt of te weinig ...

3 Reacties op deze reactie
Waarom de 'toren van vertrouwen' eigenlijk een moker is
0
Hoe oorlogspropaganda de drijvende kracht achter onze economie werd
Uitstekend artikel. Marketing is inderdaad ontstaan in oorlogstijd in de USA en daarna nooit meer verdwenen. Overheidstaak in vredestijd (toekomst Europa!) zou moeten liggen b ...
Hoe oorlogspropaganda de drijvende kracht achter onze economie werd
0
Wat eurosceptici kunnen leren van de Yuexit Matthijs
Beste Matthijs, wat ik probeer duidelijk te maken met het voorbeeld van mijn invalide ex buurman ex buschauffeur is dat banken niet alleen geld, maar ook eigen vermogen uit he ...

1 Reactie op deze reactie
Wat eurosceptici kunnen leren van de Yuexit
0
Wat eurosceptici kunnen leren van de Yuexit Arjan
Ik doe dat door de invalide buurman uit te nodigen om een avond bij mij en mijn zoon te komen eten en drinken. Dan hoor ik van hem dat hij van 1500 euro per maand moet rondkom ...

1 Reactie op deze reactie
Wat eurosceptici kunnen leren van de Yuexit
+2
Wat eurosceptici kunnen leren van de Yuexit Matthijs
Alle schuld is vermogen zolang de schulden nog niet zijn afgeschreven. Mijn voormalige buurman, een invalide buschauffeur is zijn huis kwijt geraakt en met een resthypothe ...

7 Reacties op deze reactie
Wat eurosceptici kunnen leren van de Yuexit
0
Wat eurosceptici kunnen leren van de Yuexit Arjan
Tegenovers meer vermogen moet bij jou meer schuld staan. Vermogen opbouwen door schulden af te lossen (wat Duitsland gedaan heeft) is dus volgens jou onmogelijk. Ik denk dat j ...

14 Reacties op deze reactie
Wat eurosceptici kunnen leren van de Yuexit
+2
Wat eurosceptici kunnen leren van de Yuexit Arjan
Beste Arjan, de stelling die je hier verdedigt is dat het maken van schulden tot duurzaam hogere netto inkomens en vermogens zou leiden. Dit is overduidelijk niet het geval. ...

17 Reacties op deze reactie
Wat eurosceptici kunnen leren van de Yuexit
+2
Wat eurosceptici kunnen leren van de Yuexit Ludovica Van Oirschot
Ik denk ook dat Europeanen beter af zijn in een EU dan in nationale staten, maar alleen als in de EU de opgebouwde rechten van minderheden gerespecteerd worden. Dat is nu duid ...

22 Reacties op deze reactie
Wat eurosceptici kunnen leren van de Yuexit
+2
Wat eurosceptici kunnen leren van de Yuexit Ludovica Van Oirschot
Bedoel je te zeggen dat de meerderheid van de EU staten uit eigen belang de EU en de euro overeind houden en dat de minderheid van de EU landen op democratische wijze kan word ...

46 Reacties op deze reactie
Wat eurosceptici kunnen leren van de Yuexit
0
Frankrijk voldoet helemaal niet aan de EU-begrotingsregels
Het gejuich in Frankrijk over een overheidstekort van minder dan 3% is gebaseerd op de te hoge debt equity ratios van hun financiële instellingen. Niet alleen in Frankrijk, ma ...
Frankrijk voldoet helemaal niet aan de EU-begrotingsregels
0
Frankrijk voldoet helemaal niet aan de EU-begrotingsregels
Het gejuich van Frankrijk is gebaseerd op de stijgende debt equity ratio van hun financiële instellingen. In heel Zuid-Europa gaat de financiële instellingen gebukt onder te h ...
Frankrijk voldoet helemaal niet aan de EU-begrotingsregels
+2
Wie is er opgewassen tegen de online marketing van Facebook en Google?
We hebben institutionele veranderingen nodig, die ertoe leiden dat lange termijn belangen (duurzaamheid) in een betere concurrentieverhouding komen met korte termijn belangen. ...
Wie is er opgewassen tegen de online marketing van Facebook en Google?
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Niko Roorda
Bedankt voor je uitleg. Mijn definitie is inderdaad dat circulaire economie gelijkstaat aan het tenminste duurzaam in stand houden van wat we hebben. Andere definities zijn ui ...
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Follow the Money selecteert
Het belang van Europa is om zoveel mogelijk gasproducenten tegen elkaar uit te spelen (concurrentie bevorderen) om zo de gasprijs te drukken. Hoe lager de energieprijzen hoe h ...
Follow the Money selecteert
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Niko Roorda
Beste Niko. Voor mij staat circulaire economie gelijk aan het tenminste in stand houden van net welvaartsniveau dat we nu hebben. Circulaire economie staat in mijn ogen voor ...

3 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
De kunstmatig lage rente vormt de begrijpelijke reactie van de bezittende klasse (financiële elite zo je wil) op een stagnerende bevolkingsgroei. De stagnerende bevolkings ...
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
Beste Matthijs. We verschillen op een aantal punten fundamenteel van inzicht. Ik hecht eraan om die punten kort samen te vatten: 1 Sparen (reserves aanleggen) is noodzake ...

7 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
Als ik je goed begrijp ben jij ook van mening dat je moet sparen in geld met intrinsieke waarde en dus niet in euro deposito's (fiatgeld), want dat geld wordt in de toekomst s ...

1 Reactie op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
+2
Voor geld betalen we een hoge prijs Matthijs
Je moet sparen in iets dat zijn waarde behoudt en niet in euro's, want die worden steeds minder waard. Je stelling dat dit niet kan omdat er straks minder mensen zijn is m.i. ...

12 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
+2
Voor geld betalen we een hoge prijs bps
Als de werkloosheid in landen met een lagere arbeidsproductiviteit per gewerkt uur (en minder uren werken en eerder met pensioen) hoog blijft zullen daar de lonen moeten dalen ...

1 Reactie op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
+1
Voor geld betalen we een hoge prijs bps
Fiatgeld is inderdaad niet per definitie slecht. Het op afroep kunnen aanpassen van de geldhoeveelheid (krediet) aan de productie heeft zijn voordelen. Maar het vereist wel di ...

105 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Voor geld betalen we een hoge prijs
Geld is wat geld doet. Het vervangen van geld met nauw omschreven intrinsieke waarde (grammen goud) door fiatgeld zonder nauw omschreven intrinsieke waarde heeft in 1971 pl ...

107 Reacties op deze reactie
Voor geld betalen we een hoge prijs
0
Dit is waar elke econoom hoofdpijn van krijgt Matthijs
Beste Mathijs, het is toch duidelijk dat armlastige overheden zoals Italië alleen staatsleningen kunnen uitgeven als banken bereid zijn om dit uiterst riskante papier tegen mi ...

1 Reactie op deze reactie
Dit is waar elke econoom hoofdpijn van krijgt
0
Dit is waar elke econoom hoofdpijn van krijgt squarejaw
Op hoofdlijnen zijn we het eens. Nu de meest efficiënte remedie nog. Er zijn veel dilemma's, maar dat de rente omhoog moet om de rijken te laten meebetalen is zo klaar als een ...

1 Reactie op deze reactie
Dit is waar elke econoom hoofdpijn van krijgt
0
Dit is waar elke econoom hoofdpijn van krijgt squarejaw
Bij het verhogen van de rente door de ECB van 0% naar 2 à 3% blijven de torenhoge hypotheekschulden voor de meeste Nederlanders betaalbaar. De grote problemen ontstaan niet b ...

6 Reacties op deze reactie
Dit is waar elke econoom hoofdpijn van krijgt
0
Dit is waar elke econoom hoofdpijn van krijgt squarejaw
Een gelijkblijvende of nog lagere rente is ook catastrofaal, want leidt tot steeds hogere schulden, die uiteindelijk tot financiële chaos zullen leiden. De grote verliezers zi ...

8 Reacties op deze reactie
Dit is waar elke econoom hoofdpijn van krijgt
+2
Dit is waar elke econoom hoofdpijn van krijgt
De lage inflatie is voor een belangrijk deel het gevolg van voortgaande globalisering onder invloed van een kunstmatig lage rente. Ford laat zijn auto's in China maken in ...

1 Reactie op deze reactie
Dit is waar elke econoom hoofdpijn van krijgt
+2
Waarom ik lijstduwer voor de Partij voor de Dieren in Amsterdam ben thebluephantom
In Amsterdam doen 38 partijen mee aan de verkiezingen als ik het wel heb. In een kleine gemeente kan ik me nog voorstellen dat je op een kandidaat stemt, waarvan je weet dat h ...

1 Reactie op deze reactie
Waarom ik lijstduwer voor de Partij voor de Dieren in Amsterdam ben
+2
Waarom ik lijstduwer voor de Partij voor de Dieren in Amsterdam ben
Goede politiek, waar iedereen op termijn beter van wordt, is alleen mogelijk als er voldoende kennis en inzicht bestaat in de actuele keuzevraagstukken. Wat zijn de belangr ...

3 Reacties op deze reactie
Waarom ik lijstduwer voor de Partij voor de Dieren in Amsterdam ben
0
De wonderbaarlijke vermenigvuldiging van ons geld nick
Bij een krimprnde bevolking heb je inderdaad minder geld nodig. Ik neem aan dat er niet veel mensen zullen zijn die bereid zijn om voor het scheppen van een stabiel reëel prij ...
De wonderbaarlijke vermenigvuldiging van ons geld
0
De wonderbaarlijke vermenigvuldiging van ons geld Anton
Rente heeft tenminste twee componenten te weten een risicopremie voor het geval dat de schuld niet wordt terugbetaald en een tijdsvoorkeur (huidige koopkracht is meer waard da ...
De wonderbaarlijke vermenigvuldiging van ons geld
0
De wonderbaarlijke vermenigvuldiging van ons geld
Nico schrijft dat energie niet verloren gaat. Echt geld Zoals gouden en zilveren munten met intrinsieke waarde gaan inderdaad niet verloren als je er een brandende lucifer bij ...

2 Reacties op deze reactie
De wonderbaarlijke vermenigvuldiging van ons geld
+2
Het 'onafhankelijk' onderzoek over de Haagse veiligheidslobby rammelt aan alle kanten
Het goede komt niet vanzelf boven drijven. Daar zijn inspanningen voor nodig van kritische burgers en/of kritische burgers die deze inspanningen hebben uitbesteed aan kritisch ...
Het 'onafhankelijk' onderzoek over de Haagse veiligheidslobby rammelt aan alle kanten
0
Ja, de lonen moeten sneller stijgen Wim 20
De rente is niet te hoog (zoals o.a. Piketty beweert), maar te laag. De daling van de arbeidsinkomensquote is niet het gevolg van een te hoge (reële) rente, maar juist van een ...

1 Reactie op deze reactie
Ja, de lonen moeten sneller stijgen
+2
Hopen op Italiaanse reuring in Brussel Mz59
Juist daarom. Een sterke groei van de beroepsbevolking vraagt om lagere in plaats van hogere reële lonen én een hogere in plaats van lagere reële rente. Dit is theoretisch te ...
Hopen op Italiaanse reuring in Brussel
+2
Hopen op Italiaanse reuring in Brussel
Het is waar dat met name Italië meer last heeft van immigratie dan Noord-Europa. En het is ook waar dat de oorzaken van die toegenomen immigratie buiten beeld blijven. Als de ...

6 Reacties op deze reactie
Hopen op Italiaanse reuring in Brussel
0
Mr. President, een handelsoorlog levert niets op (en kun je ook niet winnen) Ludovica Van Oirschot
Je moet bij de betalingsbalans een onderscheid maken tussen de lopende rekening en de kapitaalrekening. Het aanhoudend grote tekort op de lopende rekening van de betalingsbala ...
Mr. President, een handelsoorlog levert niets op (en kun je ook niet winnen)
+2
Mr. President, een handelsoorlog levert niets op (en kun je ook niet winnen)
Volgens Ricardo levert vrijhandel alleen voor beide partijen (landen) een voordeel op binnen bepaalde grenzen. Die grenzen worden bepaald door de verschillen in productiviteit ...

3 Reacties op deze reactie
Mr. President, een handelsoorlog levert niets op (en kun je ook niet winnen)
+1
Alleen de democratie kan groeiende ongelijkheid stoppen
De huidige economische ontwikkeling doet denken aan de introductie van fiatgeld in het autoritaire en armlastige Frankrijk na de dood van Lodewijk de 14e. According to Joh ...
Alleen de democratie kan groeiende ongelijkheid stoppen
0
Follow the Money selecteert Ludovica Van Oirschot
Bedankt voor je verwijzing naar het denken van de vakbeweging over de daling van de arbeidsinkomensquote. Interessante opsomming. Wat me opvalt is dat er veel feiten worden ge ...

1 Reactie op deze reactie
Follow the Money selecteert
0
Hoe gaat ons geld er in de toekomst uitzien? Jan-Marten Spit
Actueel is wat er met de waarde van het fiatgeld gebeurt, wanneer de Westerse bevolking niet meer groeit, maar krimpt. Om de omvang van de bevolking stabiel te houden zal h ...

1 Reactie op deze reactie
Hoe gaat ons geld er in de toekomst uitzien?
0
Follow the Money selecteert nick
Ik ben met je eens dat bewustwording en informatie het belangrijkste is, maar het is naïef om te veronderstellen dat er geen belangenconflicten zouden bestaan. Bij een stagner ...
Follow the Money selecteert
0
Column Ewald Engelen: Brief aan Barroso Jan-Marten Spit
Ga ik doen. Ik heb van Ferguson wel The ascent of money gelezen. Interessant daaraan is niet alleen de inherent weakness of the creditor especially when the creditor is a fore ...
Column Ewald Engelen: Brief aan Barroso
+2
Column Ewald Engelen: Brief aan Barroso Jan-Marten Spit
Ik heb dezelfde zorgen. De onherstelbare vernietiging van milieu en biosfeer maakt me triest. De oplossing, het in actie komen, kun je versnellen door goed te analyseren wa ...

3 Reacties op deze reactie
Column Ewald Engelen: Brief aan Barroso
0
Column Ewald Engelen: Brief aan Barroso Wim 20
De cruciale fout, die centrale bankiers en bankiers (zoals Wijffels met zijn circulaire economie) maken is dat ze geen onderscheid aanbrengen tussen uitbreidingsinvesteringen ...

1 Reactie op deze reactie
Column Ewald Engelen: Brief aan Barroso
+1
Column Ewald Engelen: Brief aan Barroso Jan-Marten Spit
Goede analyse, maar wat is je oplossing voor dit probleem? Of m.a.w. hoe voorkom je dat de ideeën van de Verlichting de nek worden omgedraaid door de grote Amerikaanse interne ...

9 Reacties op deze reactie
Column Ewald Engelen: Brief aan Barroso
+2
Follow the Money selecteert thebluephantom
Voor een goed werkende democratie is een gelijk speelveld nodig. Dit veronderstelt een gelijk niveau van kennis en inzicht. Hiervoor heb je onafhankelijke wetenschappers nodig ...

1 Reactie op deze reactie
Follow the Money selecteert