Peter Hendriks 7
Bijdragen Artikel
Vonnis over geluidsoverlast maakt corporatiesector bloednerveus Andre de Zoete
Mag ik er op wijzen dat corporaties alleen maar rechtmatige huurders hebben en dat die allemaal gelijkwaardig zijn, ongeacht hun naam. en dat op niets gebaseerde vooroordelen ...

3 reacties op deze bijdrage
Vonnis over geluidsoverlast maakt corporatiesector bloednerveus
Vonnis over geluidsoverlast maakt corporatiesector bloednerveus Tim Gorree
Interessant onderwerp. Er gaan vast adviseurs komen die bewoners aanbieden ze bij te staan als er een energietransitie aan zit komen. De verzakelijking van de samenleving beïn ...

2 reacties op deze bijdrage
Vonnis over geluidsoverlast maakt corporatiesector bloednerveus
Vonnis over geluidsoverlast maakt corporatiesector bloednerveus Tim Gorree
Zodra die 70 procent is behaald mag de corporatie aan de slag. Daarvoor is flink gemasseerd. Zo kreeg iedereen die tekende een gratis elektrische over.

4 reacties op deze bijdrage
Vonnis over geluidsoverlast maakt corporatiesector bloednerveus
Ollongrens ‘sigaar uit eigen doos’ levert geen extra woningen op André Bus
Volgens mij kun je daar niet zoveel aan doen. Corporaties zijn ook niet tuk op woningen in kleine dorpjes, want die hebben een minder goede waardeontwikkeling. Op die manier v ...
Ollongrens ‘sigaar uit eigen doos’ levert geen extra woningen op
Ollongrens ‘sigaar uit eigen doos’ levert geen extra woningen op Wim Heijes
Die 619 euro is de officiële grens voor verhuurderheffing. Dit is gewoon vastgesteld door BZK.

4 reacties op deze bijdrage
Ollongrens ‘sigaar uit eigen doos’ levert geen extra woningen op
Ollongrens ‘sigaar uit eigen doos’ levert geen extra woningen op Els West
Ja dat klopt. Tot 619 euro ontvang een huurder huurtoeslag over dat hele bedrag. Als de huur daarboven komt ontvang een huishouden nog steeds toeslag over die eerste 619 euro, ...

7 reacties op deze bijdrage
Ollongrens ‘sigaar uit eigen doos’ levert geen extra woningen op
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht Elmar Otter
Daarover is al een stuk te vinden in het dossier.

1 reactie op deze bijdrage
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht Hans Everhard
Nee, maar dat bedrag wordt gecompenseerd door de grotendeels wegvallende energiekosten
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht Nico Janssen
Nou ja, dat heeft allemaal te maken met de tijd tegen de verhuurderheffing. Aedes had een onderzoek laten met als uitkomst dat totale verduurzaming meer dan 100 miljard kost. ...

1 reactie op deze bijdrage
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht Wim Heijes
Corporaties lenen met WSW-borging, die kunnen heel makkelijk en heel goedkoop aan geld komen, als ze tenminste niet op het strafbankje zitten.
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht Wim Heijes
Ook als het allemaal eigen vermogen is, kun je het vermogen alleen verzilveren door te verkopen. Dat vermogen zit in bakstenen en grond. Die woningen vormen nu juist de kern-a ...

2 reacties op deze bijdrage
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht Nico Janssen
Dat geloof ik best, maar er werd in het rapport een hele passage gewijd aan deze manier van verduurzamen.

3 reacties op deze bijdrage
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht Roland Horvath
Daar zei ik mijn handtekening onder.

3 reacties op deze bijdrage
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht Wim Heijes
Dat vermogen zit grotendeels in woningen en is bovendien een combinatie van eigen vermogen en vreemd vermogen, oftewel leningen. Kijk bij liquide middelen. Verder kijken co ...

4 reacties op deze bijdrage
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht Koen van Gils
Nee, dat is per maand, maar de energierekening verdwijnt, dus zo compenseer je de huurder.

6 reacties op deze bijdrage
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht Stan Megens
Corporatedirecteuren hebben nadrukkelijk te horen gekregen dat ze met het opbouwen van grote cash-reserves afroming uitlokken. Ik ken er een die al zijn schulden wilde aflosse ...

1 reactie op deze bijdrage
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht Wim Heijes
Als corporatie kun je niet zomaar enorme reserves opbouwen. Dat wordt dan afgeroomd door de overheid. Het probleem met particuliere beleggers is juist dat ze zo snel mogel ...

9 reacties op deze bijdrage
Verhuurderheffing nog rampzaliger voor sociale woningbouw dan gedacht
Follow the Money selecteert: 19 juli 2020 Niek Jansen
Laat er geen twijfel over bestaan dat Bolton een agressieve, rechtse houwdegen is. Hij is echter wel een intelligent persoon, die heel goed weet hoe de politiek functioneert e ...

1 reactie op deze bijdrage
Follow the Money selecteert: 19 juli 2020
Follow the Money selecteert: 19 juli 2020 Michel Fleur
Nou ja, lage rentes zijn heel aangenaam voor Europese landen met een buitensporig hoge staatsschuld. Knot is echt niet zo enthousiast over het ECB-beleid.

2 reacties op deze bijdrage
Follow the Money selecteert: 19 juli 2020
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid Rudy Uytenhaak
Ja, dat is zeker een interessant gegeven. Sloop/nieuwbouw zal op een bepaald moment op veel grotere schaal moeten plaatsvinden. Ik zal het eens uitzoeken. Corporatiewoningen w ...
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid J.A. Talsma
Zeker, hoe lager de rente hoe lager de maandlasten en hoe meer mensen tegen elkaar kunnen opbieden. Dat tegen elkaar opbieden is echter nodig door de schaarste. Als er 30 proc ...
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid J.A. Talsma
Hoge prijzen zijn een symptoom van een tekort. Blijkbaar zijn de vraag-aanbodverhoudingen zodanig dat de prijs tot astronomische waarden oplopen. Vergeet ook niet dat Amsterda ...

2 reacties op deze bijdrage
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid Nico Janssen
En die zijn?

1 reactie op deze bijdrage
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid Hendrik Faber
Maar is de balans tussen natuur en en verstedelijkt gebied dan nog aangenaam. Hoe zit het met de vervuiling, hoe zit het met de leefbaarheid. Het lijkt me een achterhaald idea ...

1 reactie op deze bijdrage
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid Robert Schipperhein
Het probleem met de woningmarkt is dat hij onvergelijkbaar is met bijvoorbeeld de koekjesmarkt. Als de vraag toeneemt kan de fabriek heel snel opschalen. De woningmarkt heeft ...

2 reacties op deze bijdrage
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid Nico Janssen
Hahaha, ik zal het hem zeggen. Misschien kunnen we ruilen, ik macro en hij woningmarkt.
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid de verlegh
Daar zit wat in, maar veel politici zijn bang dat ze het stempel xenofoob of racist opgeplakt krijgen, als ze buitenlanders buiten de deur willen houden. Zo'n stempel kan een ...

1 reactie op deze bijdrage
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid Nico Janssen
Dat heb ik als eens beschreven. Voor de crisis leek lag het tekort net boven de 100.000. Door allerlei verkeerde maatregelen - denk aan de verhuurdersheffing en het aanscherpe ...

3 reacties op deze bijdrage
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid squarejaw
Strikt genomen is EIB een onafhankelijk instituut, maar het drijft vooral op opdrachten uit de bouwsector, daarmee wordt je onafhankelijk wel wat minder geloofwaardig.
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid Ype van Woersem
Dat is precies het probleem. Je maakt meer geld beschikbaar dat achter een onveranderd aantal woningen gaat aanjagen en dat drijft de prijs op.

8 reacties op deze bijdrage
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid Annemiek van Moorst
Ja, die behoefte is enorm. Als het tekort staat op 330.000 woningen en er jaarlijks zeker 50.000 huishoudens bijkomen, dan kun je dat niet oplossen met transformaties of opspl ...

6 reacties op deze bijdrage
Bouwlobby ijvert voor garanties van de overheid
De woningmarkt zakt weg (en daar kan geen ronkende goednieuwsshow wat aan doen)
Creatief stuk Jasper.
De woningmarkt zakt weg (en daar kan geen ronkende goednieuwsshow wat aan doen)
Corporatie-coup op het KNSM-eiland of: hoe De Key stichting Loods 6 leegzuigt Marius Menkveld
Een particuliere stichting hoeft toch niet onder toezicht van een corporatie te staan? De huurders hebben zelf het geld ingebracht en hebben hun eigen doelstellingen. Moeten S ...
Corporatie-coup op het KNSM-eiland of: hoe De Key stichting Loods 6 leegzuigt
Corporatie-coup op het KNSM-eiland of: hoe De Key stichting Loods 6 leegzuigt Eveline Bernard
Al die ontwikkelingen die eind jaren '90 plaatsvonden, werden niet aan de grote klok gehangen. Bovendien kun je als huurder eigenlijk geen invloed uitoefenen op de samenstelli ...
Corporatie-coup op het KNSM-eiland of: hoe De Key stichting Loods 6 leegzuigt
Corporatie-coup op het KNSM-eiland of: hoe De Key stichting Loods 6 leegzuigt Nico Janssen
De Key was als een soort strategische partner al vroeg bij de stichting betrokken. De corporatie ontwikkelde woningen in het gebied. Ik heb begrepen dan er aanvankelijk zes be ...

4 reacties op deze bijdrage
Corporatie-coup op het KNSM-eiland of: hoe De Key stichting Loods 6 leegzuigt
Pandemie of niet, dat pand moet leeg Marius Menkveld
Tijdens de heersende crisis, wil je niet dat mensen op straat komen te staan, of bij iemand op de bank gaan slapen. Iedereen moet in zelf-quarantaine kunnen. De minister heeft ...
Pandemie of niet, dat pand moet leeg
Pandemie of niet, dat pand moet leeg Hans van Swoll
Kraken is tegenwoordig verboden. Die antikraakbewoners zitten er vooral in om te zorgen dat het gebouw niet verloedert. Je moet een pand blijven verwarmen, schoonhouden ervoor ...

1 reactie op deze bijdrage
Pandemie of niet, dat pand moet leeg
Stijgende zorgkosten nopen gemeenten tot forse ozb-verhoging Martien van Dongen
Zoals je weet heeft FTM heel veel gedaan om deze misstanden aan de kaak te stellen. Het is nu aan de gemeentepolitiek, de verantwoordelijke ambtenaren en de accountants om bet ...
Stijgende zorgkosten nopen gemeenten tot forse ozb-verhoging
Stijgende zorgkosten nopen gemeenten tot forse ozb-verhoging Marco Roepers
Dat zou leuk zijn, maar je zult zien dat opeens allerlei grote politieke namen ergens in een gemeenteraad willen, om op die manier een ticket naar de Eerste Kamer te bemachtig ...

2 reacties op deze bijdrage
Stijgende zorgkosten nopen gemeenten tot forse ozb-verhoging
Stijgende zorgkosten nopen gemeenten tot forse ozb-verhoging Martien van Dongen
Als je als gemeente de WMO laat uitvoeren door allerlei bedrijfjes met een mooi verhaal, dat moet er wel een goed functionerend controle-apparaat zijn. Zo'n apparaat kost echt ...

3 reacties op deze bijdrage
Stijgende zorgkosten nopen gemeenten tot forse ozb-verhoging
Strijd om Utrechtse polder verzandt in loopgravenoorlog Nico Janssen
Daar gaat natuurlijk over onderhandeld worden. Hoeveel willen de projectontwikkelaars bijdragen aan de infrastructuur? Hoe hard zijn de garanties dat het middensegment ook mid ...

1 reactie op deze bijdrage
Strijd om Utrechtse polder verzandt in loopgravenoorlog
Strijd om Utrechtse polder verzandt in loopgravenoorlog Co Stuifbergen
In een communistische planeconomie kun je dat doen, maar onze overheid kan alleen ergens voorwaarden scheppen en hopen dat bedrijven en werknemers naar zo'n gebied toe willen. ...

2 reacties op deze bijdrage
Strijd om Utrechtse polder verzandt in loopgravenoorlog
Strijd om Utrechtse polder verzandt in loopgravenoorlog W Hoogkamer
Vraag het de grondeigenaren, maar reken ook op hoogbouw.
Strijd om Utrechtse polder verzandt in loopgravenoorlog
Strijd om Utrechtse polder verzandt in loopgravenoorlog Frank van den Heuvel
Ik heb begrepen dat de grondeigenaren vinden dat juist om al dat werk dat vooraf gaat aan het bouwen, er nu al begonnen worden met de infrastructuur en de planning. Als je dat ...
Strijd om Utrechtse polder verzandt in loopgravenoorlog
Strijd om Utrechtse polder verzandt in loopgravenoorlog Robert van Geenen
Dank, gefixt.

1 reactie op deze bijdrage
Strijd om Utrechtse polder verzandt in loopgravenoorlog
Solidariteit met Italianen draait ook om het redden van de Europese bankensector
Fijn stuk, maar de Italianen kunnen toch lenen tegen 1,5 procent; het is niet heel lang geleden dat zo'n renteniveau werd gezien als krankzinnig laag? Stel dat Italië 100 milj ...

1 reactie op deze bijdrage
Solidariteit met Italianen draait ook om het redden van de Europese bankensector
FTM selecteert: coronacrisis-update 20 maart 2020 Niek Jansen
Trumps approval rate wat betreft zijn aanpak van de crisis staat op 55 procent.
FTM selecteert: coronacrisis-update 20 maart 2020
Verhuurdersheffing op de helling Duco Stadig
In het kader staat dat in het Coelo-rapport een algemene woonbelasting een veel rechtvaardigere oplossing zou zijn.
Verhuurdersheffing op de helling
Verhuurdersheffing op de helling Roland Horvath
Zij vinden dat je gebrek aan succes niet moet belonen met ruimhartige uitkeringen en ruime huizen. In hun kijk op de wereld zet je dan een premie op falen.

1 reactie op deze bijdrage
Verhuurdersheffing op de helling
Jongeren achteraan in de rij voor een corporatiewoning MaartenH
Voorlopig komen we even niet boven de 50.000. Er moet weer buiten de steden worden gebouwd, we moeten misschien bouwvakkers 'lenen' in andere landen, de procedures moeten word ...

2 reacties op deze bijdrage
Jongeren achteraan in de rij voor een corporatiewoning