Follow the Money: onze financiën in 2019

Met enige regelmaat krijgen we vragen over de financiering van Follow the Money. Een begrijpelijke vraag gezien de scherpe onderzoeksjournalistiek die we bedrijven. Hieronder tref je een toelichting op onze inkomsten en uitgaven over 2019.  Wil je meer lezen over het ontstaan van Follow the Money en onze missie? Dan kun je het beste onze pagina Over FTM lezen. 

Wat voor organisatie is Follow the Money? En van wie? 

Follow the Money is een besloten vennootschap (B.V.) die voor 100 procent eigendom is van de holding FTM Media B.V. Boven deze vennootschap staat de Stichting Administratiekantoor FTM Media waarvan Arne van der Wal en Eric Smit de bestuurders zijn. De oprichters van Follow the Money zijn in het bezit van meer dan 73 procent van de certificaten. Dick Haan, Erik Hallers en Jan Bart Fanoy zijn de andere drie certificaathouders. De certificaathouders hebben statutair vastgelegd dat Follow the Money een maatschappelijke doelstelling heeft, wat betekent dat eventuele winsten voor het grootste deel terugvloeien in het bedrijf. 

Op het eerste gezicht oog deze structuur wat ingewikkeld. Maar ze heeft een praktische reden: dit is de beste manier om te voorkomen dat Follow the Money kan worden stilgelegd door bijvoorbeeld een beslaglegging of juridische intimidatie. Ook voorkomt onze bedrijfsstructuur dat aandeelhouders invloed kunnen uitoefenen op de redactionele inhoud van FTM.nl.

Onze inkomsten in 2019

Leden: 77%

Op 1 januari 2019 hadden we ruim 11.000 leden en we sloten het jaar af met 15.326 betalende leden. Ruim 70 procent daarvan betaalt per jaar, of per twee jaar. Het overige deel betaalt zijn lidmaatschap per maand. 

Betalende leden zijn onze belangrijkste bron van inkomsten. In 2019 waren ze goed voor 77 procent van onze totale inkomsten. In 2019 viel het lidmaatschap nog onder het hoge BTW-tarief van 21 procent. In 2020 is dat gewijzigd en moet over de ledeninkomsten 9 procent BTW worden afgedragen aan de Belastingdienst. Hierdoor worden online journalistieke titels eindelijk gelijk behandeld als papieren media. 

Leden zijn van groot belang voor de onafhankelijkheid van Follow the Money. Daarom maken we er veel werk van om deze inkomstenbron verder uit te bouwen. Dit jaar streven we ernaar om het aantal leden verder te laten groeien naar ongeveer 20.000. Hierdoor wordt het aandeel dat zij hebben in onze inkomsten verder vergroot.

Subsidies: 14%

Een deel van onze overige inkomsten kwamen uit twee programma’s van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ). 

De eerste betreft het journalistieke project dat we samen met de regionale publieke omroepen hebben opgezet. Het gaat hier om een financiële bijdrage in het kader van de door het kabinet in het leven geroepen Subsidieregeling Onderzoeksjournalistiek. Dit gezamenlijke onderzoeksproject vind je op onze site terug in de rubriek Pitch. Deze bijdrage van het Stimuleringsfonds is goed voor 8 procent van onze inkomsten. Een deel hiervan is bedoeld voor de regionale publieke omroepen en dat deel hebben we hier al in mindering gebracht. Dankzij deze subsidie hebben we samen met de deelnemende regionale omroepen innovatieve journalistieke producties kunnen maken, waarbij het publiek mee kan bepalen waar wat we onderzoek naar doen. Enkele van deze onderzoeksprojecten zijn nog in volle gang. 

De andere subsidie die we van het Stimuleringsfonds hebben ontvangen betreft onze deelname aan het zogeheten Accelerator programma en bedroeg 6 procent van onze inkomsten in 2019. Dit programma is expliciet bedoeld om journalistieke innovatie in Nederland te ondersteunen. We hebben hierdoor in 2019 extra kunnen investeren in verbetering van ons platform. Zo hebben we de manier waarop we journalistieke dossiers op onze website ontsluiten verbeterd en een geheel vernieuwde versie van onze app kunnen lanceren. Hierdoor is de toegang tot álle content – met name onze nieuwe audio-artikelen –  sterk verbeterd. 

Het Stimuleringsfonds kan zich op geen enkele manier inlaten met de journalistieke inhoud van Follow the Money.

Stichting Muckraker: 5%

Stichting Muckraker is opgericht om de journalistiek in de breedste zin des woords te ondersteunen. Follow the Money is een van de organisaties die donaties ontvangen van deze stichting. Sommige donateurs van Muckraker melden expliciet dat hun donatie is geoormerkt voor Follow the Money. Via deze stichting kwam 5 procent van onze inkomsten in 2019 binnen. 

Donaties van lezers: 4% 

Tot slot ontvangen we ook regelmatig donaties die rechtstreeks aan ons worden overgemaakt. Hierbij moet je denken aan lezers die bij het afsluiten van hun lidmaatschap extra geld doneren. Of lezers die een artikel zo goed of belangrijk vonden dat ze FTM wilden belonen met een gift. Op onze site zit hiervoor een doneerknop. Het gemiddelde bedrag dat een donateur in 2019 aan FTM overmaakte was €66,85. Deze giften zien we pas als ze zijn gestort op onze rekening. Niet elke donateur is lid van FTM. De namen van de donateurs zijn bij de redactie niet bekend. 

Follow the Money accepteert geen donaties waaraan voorwaarden zijn gesteld. 

Waar geven we ons geld aan uit?

Redactie: 73%

Onderzoeksjournalistiek is niet goedkoop. Een oud gezegde in de journalistiek luidt niet voor niets: opinion is cheap, facts are expensive. Feiten uitzoeken is duur. Het overgrote deel van onze uitgaven gaat dan ook naar onze journalistiek. Hierbij moet je uiteraard denken aan de salarissen en freelance vergoedingen van onze redactie. Maar ook aan redactiekosten als abonnementen op databases met bedrijfsinformatie, of toegang tot andere publicaties. Daarnaast vallen ook onze eindredactie en beeldmakers onder de post redactionele kosten.

Uitgeverij, management en marketing: 10,68%

Onder deze kosten vallen onder meer onze uitgever en marketingmedewerker. Ook het deel van de tijd dat onze oprichters besteden aan bedrijfsvoering — gemiddeld een dag per week — valt hieronder, evenals de overige uitgaven die bestemd zijn voor de marketing en promotie van Follow the Money. 

Platform: 10,62%

Onder platformkosten verstaan we onder meer het beheer en de ontwikkeling van onze website en onze app. Door onze deelname aan het Accelerator programma van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek konden we hierin het afgelopen jaar extra in investeren. 

Huisvesting en kantoorkosten: 2,4%

Uiteraard valt hier de huur van onze redactieruimte in Amsterdam-Noord onder. Maar ook de uitgaven aan kantoorspullen en telefoon- en internetaansluiting. En, last but not least, de koffie. 

Juridische-, financiële en administratieve kosten (en overige):  2,3%

Deze betreffen onder meer de kosten die we maken voor de betaalsoftware op onze website. Daarnaast hebben we accountancy- en boekhoudkosten, bankkosten, verzekeringen en juridische kosten. Dit jaar moesten we enkele keren gebruik maken van een advocaat nadat we naar aanleiding van een publicatie voor de rechter waren gedaagd. 

Onderaan de streep

Over 2019 boekten we een bescheiden negatief resultaat van €4.333.