Top 10: De bv’s met de hoogste winsten

De top 10 van de grootste winstmakers onder de bv’s hebben we samengesteld aan de hand van hun absolute bedrijfswinst: omzet min bedrijfskosten. Van de bedrijfswinst gaat uiteindelijk nog belasting af, waarna het nettoresultaat overblijft. We baseren ons op de cijfers van 2017 tot en met 2019.

Disclaimer: Zorgbedrijven kunnen van meerdere zorgwetten gebruik maken. Het bleek niet mogelijk te zijn een uitsplitsing te maken, en te bepalen hoeveel winst bedrijven hebben gemaakt met jeugdzorg alleen.