Top 10 eenmanszaken

Er zijn grote en kleine eenmanszaken. Een eenmanszaak kan immers ook personeel in dienst hebben, of inhuren. Eenmanszaken zonder personeel hoeven geen jaarverantwoording in te leveren bij het ministerie van VWS. 

Deze top 10 is opgesteld aan de hand van de hoeveelheid zorggeld die van 2017 tot en met 2019 is overgebleven. Van de overgebleven winst gaat bij deze rechtsvorm het loon van de eigenaar en de (inkomsten)belasting nog af.

Disclaimer: Zorgbedrijven kunnen van meerdere zorgwetten gebruik maken. Het bleek niet mogelijk te zijn een uitsplitsing te maken, en te bepalen hoeveel winst bedrijven hebben gemaakt met jeugdzorg alleen.