Top 10: De stichtingen met de hoogste winsten

De top 10 van de hoogste winstmakers van de stichtingen hebben we samengesteld aan de hand van de absolute bedrijfswinst: omzet min bedrijfskosten. Het gaat hierbij om cijfers van 2017 tot en met 2019. Zorgbedrijven kunnen van meerdere zorgwetten gebruik maken. Er is geen uitsplitsing te maken hoeveel winst bedrijven hebben gemaakt met alleen jeugdzorg. Van de bedrijfswinst gaat uiteindelijk nog belasting af, waarna het nettoresultaat overblijft.

Disclaimer: Zorgbedrijven kunnen van meerdere zorgwetten gebruik maken. Het bleek niet mogelijk te zijn een uitsplitsing te maken, en te bepalen hoeveel winst bedrijven hebben gemaakt met jeugdzorg alleen.