Top 10 vof’s en maatschappen

De top 10 van de meest winstgevende vof’s en maatschappen hebben we bepaald aan de hand van de hoeveelheid zorggeld die bij hen van 2017 tot en met 2019 is overgebleven. Dat bedrag hebben we gedeeld door het aantal eigenaren. Van de overgebleven bedrijfswinst gaat bij deze rechtsvormen het loon van de eigenaren nog af, net als de (inkomsten)belasting.

Disclaimer: Zorgbedrijven kunnen van meerdere zorgwetten gebruik maken. Het bleek niet mogelijk te zijn een uitsplitsing te maken, en te bepalen hoeveel winst bedrijven hebben gemaakt met jeugdzorg alleen.