Het werd heel spannend, die laatste uren van #FlevoPitch. Toen de tweede ronde begon, leek het voorstel voor een onderzoek naar de uitbreiding van  Lelystad Airport aanvankelijk de gedoodverfde winnaar te worden. Maar het onderzoeksvoorstel over de windparken in Flevoland maakte een inhaalslag. De laatste dagen liepen ze gelijk op.  

Maar vannacht om 24:00 was het duidelijk. Jullie en wij zijn er uit. Follow the Money en Omroep Flevoland gaan de komende periode de problematiek rond Lelystad Airport diepgaand onderzoeken. Na een check van de stemmen is er geen twijfel mogelijk: dit voorstel heeft de meeste stemmen gehaald. 

Dat is de uitkomst van Flevopitch, waarin we jullie vroegen welk onderwerp nader onder het vergrootglas gelegd moest worden. We ontvingen 36, vaak loepzuivere, onderzoeksvoorstellen. Tegelijkertijd kon ons gezamenlijke publiek op die onderwerpen stemmen, tot afgelopen vrijdag middernacht.

Meer informatie

Het vliegveld

Na twee ronden die in totaal twee weken duurden, kreeg de pitch van Leon Adegeest en Ruud Holswilder een ruime meerderheid van de stemmen: 510 in totaal, en als je de stemmen van vergelijkbare onderwerpen meetelt zelfs 544. Zij willen weten hoe het zit met de gang van zaken rond de besluitvorming van Lelystad Airport: ‘Vanaf het begin (2008) is er gesjoemeld, werden onderzoeksresultaten achtergehouden en werden een onjuiste MER en MKBA gepubliceerd. Stel de sjoemelpraktijken van de overheid aan de orde en krijg een duidelijk beeld van de geldstromen van dit project.’ 

De tegenstanders van de luchthaven kregen extra motivatie om de pitch in te dienen toen zij een artikel lazen van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, uit 2014(!). Daarin staat dat Lelystad Airport na opening 19 jaar verliesgevend zal zijn. 'De kosten worden verhaald door het verhogen van de tarieven voor luchtvaartmaatschappijen. Een prima onderwerp voor Follow the Money.' 

Windmolens geduchte concurrent


De pitch 'Lelystad Airport' had de hele stemperiode geduchte concurrentie van de onderzoeksvraag van Paul Kemps en Hans van Veen. Zij wilden weten of de overheid nog wel de belangen van de burger vertegenwoordigt bij het tot stand komen van windmolenparken in Flevoland. Met 510 tegen 377 moest de windturbinepitch het afleggen tegen die van de luchthaven. Het verschil werd pas gemaakt in de laatste 12 uur van de Flevopitch. Daarvoor liepen de twee onderzoeksivoorstellen in aantal stemmen redelijk gelijk met elkaar op.

Een overzicht van alle pitches vind je onderaan deze pagina. 

Onderzoek transparant

Follow the Money en Omroep Flevoland gaan zich vanaf maandag buigen over de wijze waarop zij invulling geven aan de Flevopitch. Dat zal in ieder geval transparant zijn. Met regelmaat publiceren de redacties over de voortgang van het onderzoek.

Je kunt het proces volgen op omroepflevoland.nl/flevopitch en uiteraard op onze  FlevoPitch-pagina.

Overgebleven pitches

Onder de overgebleven pitches bevinden zich volgens de redacties onderwerpen die zeer de moeite waard zijn om nader te onderzoeken. Deze gaan de prullenbak zeker niet in, maar krijgen op een later tijdstip de aandacht die ze verdienen.

Getelde stemmen

In enkele commentaren onder de pitches werd ons verzocht ook rekening te houden met de pitches over hetzelfde onderwerp, maar die de top 5 niet hadden gehaald. 'Er zijn meer pitches mbt lelystad Airport: voor de selectie een idee: OPTELLEN van de stemmen van de verschillende pitches over LA,' schreef bijvoorbeeld Jan 844. Dat hebben we inderdaad gedaan, met alle pitches waarvan de thema's in wezen overeenkwamen. Dat had op de huidige uittslag echter geen invloed. 

Follow the Money en Omroep Flevoland bedanken iedereen die zich heeft ingezet voor FlevoPitch. 


 

Winnende pitch

18 november 2019

uitbreiding Lelystad Airport

Vanaf het begin (2008) is er gesjoemeld, werden onderzoeksresultaten achtergehouden en werd er een onjuiste MER en MKBA gepubliceerd. Fouten...

Stemmen
510
Bijdragen
39

Jury oordeel

Degelijk, goed uitgewerkt voorstel over een belangrijk en beladen onderwerp. Ruud en zijn team zijn uitstekend ingevoerd. Het is wel een complex, en mogelijk wat institutioneel onderwerp. Er is veel documentatie over beschikbaar in de vorm van WOBs, beleidstukken etc. Het leeft ook buiten Flevoland, waar de overlast mogelijk groter is dan in de provincie zelf, en er minder voordelen tegenover staan. Hoe dan ook zitten er vele, interessante kanten aan dit onderwerp.
De artikelen gebaseerd op de winnende pitch

Zoekresultaten

Alle pitches (36)

25 november 2019

Zijn de Flevolandse Windmolen Parken rendabel ?

Er wordt ons voorgespiegeld dat de windmolen parken in Flevoland rendabel zijn, zou wel eens een willen weten hoeveel subsidie hier in is ga...

Stemmen
10
Bijdragen
4
23 november 2019

Sloop van goed werkende windmolens

Op dit moment worden er langs de A6 grote windmolens gesloopt die nog vele jaren rendabel stroom zouden kunnen leveren. Ook is er een plan o...

Stemmen
9
Bijdragen
1
23 november 2019

Lelystad staat op de nominatie om uitbreiding te verkrijgen van het vliegverkeer.

Hoe komt het dat ondanks mileueisen die men allang wist toch doorgezet werden. Infrastructuur geheel niet op orde is en last but not least d...

Stemmen
9
Bijdragen
0
23 november 2019

Vliegveld

Kijk naar of onderzoek de werkgelegenheid voor Flevoland, zeer belangrijk! Voorkomen dat de dorpen in de gemeente Dronten slaapdorpen worden...

Stemmen
3
Bijdragen
1
22 november 2019

Windmolenparken

De agrariers hebben alleen minachting voor plaatselijke bevolking, landschap waar bevolking niet voor heeft gekozen wordt voor eigen gewin v...

Stemmen
11
Bijdragen
0
21 november 2019

geen geld geen recht

Flevoland is de provincie met de meeste mensen met een forse betalingsachterstand zorgverzekering met alle gevolgen vandien..

Stemmen
5
Bijdragen
1
21 november 2019

Garage Almere-stad

Onder het Hotel Best Western en Loetje in Almere stad is jaren geleden een parkeergarage gebouwd maar staat al jaren leeg! Waarom? Wat gebeu...

Stemmen
3
Bijdragen
0

Komt het geld van de Jeugdwet van gemeente Lelystad zo efficient mogelijk bij de kinderen?

Gemeente Lelystad heeft voor 2019 een budget van ruim 30 miljoen euro voor de jeugdwet. Dit jaar is er een tekort van ruim 3 miljoen euro. I...

Stemmen
157
Bijdragen
5
20 november 2019

Hoe staat de grondexploitatie van Almere er in 2019 voor?

In oktober 2014 boekte de toenmalige wethouder grondzaken met € 104 miljoen 1/5 van de grond van de gemeente Almere af als onomkeerbaar verl...

Stemmen
7
Bijdragen
0
20 november 2019

Financiële chantage Ziekenhuizen

De ziekenhuizen zitten in een financiële houdgreep van Philips, Siemens en General Electric. Zij leveren apparatuur , digitale infrastructuu...

Stemmen
8
Bijdragen
0
19 november 2019

Porteum

In Lelystad worden drie scholengemeenschappen opgeheven. Daarvoor komt 1 mega scholengemeenschap. Dat zal helaas leiden tot een uitstroom va...

Stemmen
13
Bijdragen
0
19 november 2019

Onderzoek naar de Nuon inzake de stadsverwarming in Almere die te hoge kosten rekenen.

De gemeente blijft in gebreke door niet de belangen van haar inwoners te dienen, zoals contractueel met de Nuon is overeengekomen en de kost...

Stemmen
201
Bijdragen
34
19 november 2019

Kasteel ombouwen tot zwemparadijs, incl binnen-buitenbad.

Het kasteel in Haven wordt al jaren niet gebruikt en allerlei ideeën zijn al gestrand. Nu heeft gregory Sedoc al een keer een ideee geopperd...

Stemmen
2
Bijdragen
0
19 november 2019

In hoeverre vertegenwoordigt de overheid de belangen vd burger bij het tot stand komen windmolenpark

1000den inwoners van S'bant, K'haven en B'huizen vlakbij reusachtige windturbines van 214 tot 248 meter hoog krijgen te maken met ernstige a...

Stemmen
377
Bijdragen
38
19 november 2019

Wat zijn de economische gevolgen als de uitbreiding van Lelystad Airport niet doorgaat?

Over de uitbreiding van Lelystad Airport zeggen de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland, de Schiphol Group en het ministerie van IenW d...

Stemmen
30
Bijdragen
2
19 november 2019

Onderzoek of onerecht verleende subsidie ad. 150.000,-- euro aan Dutch Match Cup is terugbetaald

Er wordt waarschijnlijk iets onder de pet gehouden door gemeente c.q. organisator DMC. Vragen in de raad worden niet beantwoord i.v.m. priv...

Stemmen
2
Bijdragen
0
18 november 2019

Zou wel willen weten waarom de Gemeente Zeewolde erg halsstarrig is!

De hoge handhavingskosten op recreatiepark buitenplaats Horsterwold.

Stemmen
192
Bijdragen
28
18 november 2019

Waarom beslissen senior Ambtenaren nog steeds na 40 jaren wat er in Almere gebeurt

Top ambtenaren beslissen en niet de gemeente raad of het bedrijfsleven of burgers met goede ideeen ! Sociale woningbouw komt er niet omdat d...

Stemmen
8
Bijdragen
0
18 november 2019

Het opzetten van een windmolenpark langs de A27

Dit park komt dicht bij de bebouwing. Zo dicht zou dat noch in Duitsland en Denemarken niet mogen. Er zijn ernstige gezondheidsbezwaren . Me...

Stemmen
12
Bijdragen
0
18 november 2019

Lelyspoorlijn naar Groningen, Noord Duitsland en Denemarken

Jaar in jaar uit, regering in regering uit .. het komt maar niet van de grond. Het lijkt wel of de provincie Flevoland helemaal geen zin hee...

Stemmen
9
Bijdragen
1
18 november 2019

Jachthaven Haddock

Deze jachthaven heeft door niet mee te werken aan de floriade een riante uitkoop regeling gekregen terwijl hij de grond huurde. Ook heeft hi...

Stemmen
5
Bijdragen
1
18 november 2019

Ontwikkelingen aan de Bosruiterweg-Zeewolde

Wij hebben geen probleem met de inzet van arbeidsmigranten , maar dan wel transparant en volgens de afspraken .Het vermoeden bestaat , dat d...

Stemmen
92
Bijdragen
5
18 november 2019

Jorritsma Bouw heeft flink gebouwd in Almere toen Annemarie Jorritsma hier Burgemeester was.

Ik heb veertien jaar in Almere gewoond (2004 -2017). Er werd toen ook al driftig gebouwd. Op veel bouwplekken in de stad zag je borden staan...

Stemmen
13
Bijdragen
0
18 november 2019

De Floriade

De wildste verhalen doen hun ronde over de Floriade, er zou geld over de balk worden gegooid etc... Door een onderzoek is aan te tonen wie e...

Stemmen
6
Bijdragen
0
18 november 2019

misbruik van subsidies verduurzamings projecten kapatalisren van duurzaamheids subsidie

Er zijn diverse verduurzamheids projecten die misbruikt worden voor geldelijk gewin (windmolens Urk, Zuid Lob etc.)

Stemmen
15
Bijdragen
1
18 november 2019

De problematische voedselomgeving van Almere

De voedselomgeving van Almere, Almere Stad in het bijzonder is duurzaam noch gezond. Met name de horeca biedt voornamelijk ongezond en niet...

Stemmen
7
Bijdragen
0
18 november 2019

De Gemeente Lelystad hanteert een eigen kadaster dus buiten het officiële kadaster om !

De gemeente Lelystad is in 1982 eigenmachtig overgegaan om de kadastrale registraties als de niet bestaande GEMEENTE OOSTELIJK FLEVOLAND, om...

Stemmen
1
Bijdragen
0
18 november 2019

uitbreiding Lelystad Airport

Vanaf het begin (2008) is er gesjoemeld, werden onderzoeksresultaten achtergehouden en werd er een onjuiste MER en MKBA gepubliceerd. Fouten...

Stemmen
510
Bijdragen
39
18 november 2019

Onveilig Polenhotel Zeewold

In Zeewolde staat een 'Polenhotel' waarin 1200 arbeidsmigranten verblijven. In het afgelopen jaar zijn daar 63 politie incidenten geweest. V...

Stemmen
10
Bijdragen
1
18 november 2019

Floriade

Van alles gebeurt in naam van de Floriade. Bijv. Asfaltering /vernieling van het Lumierepark

Stemmen
1
Bijdragen
0
18 november 2019

Windmolenpark

Lege stallen weer vol gezet, na jarenlang leeg gestaan te hebben.

Stemmen
10
Bijdragen
0
18 november 2019

De Floriade

Volgens mij spelen er een hoop belangen mee op de achtergrond.

Stemmen
4
Bijdragen
0
18 november 2019

Waarom mocht Witchworld het levenslicht niet zien?

Er zijn veel projecten bedacht om Almere op de spreekwoordelijke kaart te zetten. Als fervent attractieparkbezoeker weet ik wat de aantrekki...

Stemmen
8
Bijdragen
0
18 november 2019

De floriade

Waarom is gemeente almere met de floriade gestart terwijl een floriade in nederland nooit winstgevend is geweest en ook nooit het geschatte...

Stemmen
15
Bijdragen
0
18 november 2019

Vliegveld

Hoeveel publiek geld kost het vliegveld @infra etc en hoeveel publiek geld gaat het de komende 10 jaar kosten. WIE gaat geld verdienen? Wie ...

Stemmen
51
Bijdragen
3