De winnaar van Pitch Brabant is bekend. We hebben de vijf voorstellen die de tweede ronde hebben gehaald zorgvuldig bestudeerd. In het daaropvolgende onderlinge beraad van redacteuren van FTM.nl en Omroep Brabant,  is onze keus gevallen op het voorstel van Richard van den Akker: Aanpak Q-koortsepidemie 2007-2011. Dit voorstel kreeg ook de meeste stemmen van het publiek van Omroep Brabant en Follow the Money.

 

Meer informatie

Journalistiek onderzoek

Richard van den Akker, die het voorstel indiende en 350 stemmen wist te verzamelen: ‘Het is tijd is dat de onderste steen boven komt. Er is in het verleden teveel misgegaan. Veel is daarover al naar buiten gekomen, maar nog lang niet alles. En er gaat nog steeds veel mis. De patiëntenzorg laat te wensen over en er zijn sterke aanwijzingen dat er nog velen besmet zijn zonder dat ze het zelf weten.’ Volgens Van den Akker is de overheid tekortgeschoten en zijn de gevolgen voor de langere termijn ‘zorgelijk’.

Over de Q-koorts is inderdaad al het nodige gepubliceerd. Er zijn tenminste drie belangrijke rapporten verschenen, meerdere tv-programma’s gemaakt en talloze krantenartikelen over geschreven. Dat deed ons aanvankelijk twijfelen. Wat valt er nog aan toe te voegen? vroegen we ons af. Is het geen uitgekauwd onderwerp?

De Q-koorts leeft nog steeds sterk leeft in de provincie Noord-Brabant. Veel mensen ondervinden er nog dagelijks de gevolgen van; iedereen kent wel iemand die er op een of andere manier mee te maken heeft gehad

Het publiek dat mee heeft gedaan aan Pitch Brabant vindt duidelijk van niet. Van den Akker is ook niet de enige die het onderwerp bij ons pitchte. Wel had hij het zo goed verwoord dat hij  de meeste stemmen wist te krijgen. Vast staat dat de Q-koorts nog steeds sterk leeft in de provincie Noord-Brabant. Veel mensen ondervinden er nog dagelijks de gevolgen van; iedereen kent wel iemand die er op een of andere manier mee te maken heeft gehad. De roep om compensatie van de schade klinkt luider. 

Richard van den Akker heeft zijn voorstel in de tweede ronde van Pitch Brabant goed uitgewerkt en nieuwe onderzoeksvragen, stellingen en bronnen aan zijn voorstel toegevoegd. Meerdere mensen hebben zich aangemeld voor zijn Pitch Team. We zullen graag gebruik maken van de kennis die zij in de loop der jaren hebben verzameld. Voor allee duidelijkheid: Pitch Brabant is een journalistiek project. Onze afwegingen zullen puur journalistiek zijn, dus onafhankelijk van belanghebbenden, actiegroepen of wie/wat dan ook. Het kan zijn dat het onderzoek een andere draai krijgt dan de pitcher voor ogen had. Dat kan niet anders. Uiteindelijk zijn wij als redactie van FTM.nl en Omroep Brabant verantwoordelijk voor wat we gaan publiceren en uitzenden. 

De komende weken gaan we aan de slag. Een redacteur van Follow the Money en Omroep Brabant zullen hun best doen om samen de onderste steen boven te halen. Beschik je over kennis over dit onderwerp? Deel die met ons. Stuur een mail naar Arne@ftm.nl onder vermelding van 'Pitch Brabant Q-koorts'.

Iedereen die heeft meegedaan aan Pitch Brabant, als pitcher of stemmer, krijgt bericht wanneer we nieuwe artikelen publiceren in het kader van Pitch Brabant.

 

Dit waren de 5 pitches die de tweede ronde hebben gehaald

 

Aanpak Q-koortsepidemie 2007-2011

Pitcher: Richard van den Akker  - WINNAAR

Stemmen: 350

 

Onderzoek naar samenzwering Zorginstituut Nederland en zorgverzekeraars tegen afbouwmedicatie

Pitcher: Jan-Pieter Dupon

Stemmen: 222

 

Belangenverstrengeling pensioendebat

Pitcher: Wilma Schrover

Stemmen: 192

 

Passende oplossingen om geestelijke kindermishandeling te bestrijden worden bewust uit de weg gegaan

Pitcher: Annemarie van Mackelenbergh

Stemmen: 196

 

Hoe 't Rijk onder regie van Chemelot een buisleidingentracé over de rug van de samenleving doordrukt

Pitcher: Frank Beekhuis

Stemmen: 310

 

 

Winnende pitch

17 september 2019

Aanpak Q-koortsepidemie 2007-2011

Dat de Q-koortsepidemie totaal verkeerd is aangepakt is bekend. Maar waarom? Hebben de verantwoordelijke overheidsorganen (ministeries van l...

Stemmen
350
Bijdragen
64

Jury oordeel

De meeste stemmen van zowel publiek als jury: het voorstel over de Q-koorts heeft gewonnen. Hij maakt aannemelijk dat er nog veel niet bekend is over deze epidemie. Richard heeft zijn pitch goed voorbereid: hij heeft zijn voorstel aangevuld met een aantal relevante onderzoeksvragen, stellingen en bronnen. Dit geeft de redactie van FTM en Omroep Brabant een vliegende start voor het onderzoek.
De artikelen gebaseerd op de winnende pitch
Coronacrisis
31 augustus 2022

Blijvende Q-koorts krijgt nog minder aandacht dan post-covid

Miro Lucassen
13
Coronacrisis
3 februari 2021

Groei intensieve veehouderij leidt tot nieuwe dier-op-mens-ziekten

Miro Lucassen
53
FTM Lokaal
21 mei 2020

Podcast | Wat kunnen we leren van de Q-koortsepidemie?

Frederique de Jong & Miro Lucassen
11
Coronacrisis
2 mei 2020

De epidemie ná Q-koorts en corona zal ons weer overrompelen

Miro Lucassen
17
FTM Lokaal
17 april 2020

Geitengevaar: alleen zichtbaar op de kaart van Gelderland

Miro Lucassen & Priscilla Tienkamp
103
FTM Lokaal
3 april 2020

Geiten, Q-koorts en corona: vooral in Brabant hebben longen het zwaar

Miro Lucassen
15
FTM Lokaal
15 maart 2020

Kunnen we leren van de Q-koorts?

Miro Lucassen
19
FTM Lokaal
6 maart 2020

Aantal geiten verdubbelde sinds Q-koortsepidemie, ondanks ‘stop’ en gezondheidsrisico's

Miro Lucassen
10
FTM Lokaal
28 februari 2020

Q-koortsbestrijding met olifant in de kamer: het economische belang van geitenhouders

Miro Lucassen
58
FTM Lokaal
21 februari 2020

De Q-koortsepidemie was de grootste uitbraak ter wereld, maar de Nederlandse overheid keek vooral toe

Miro Lucassen
16
FTM Lokaal
14 februari 2020

De bacterie die Q-koorts veroorzaakt, voert al decennia een guerrilla-oorlog

Miro Lucassen
21
FTM Lokaal
7 november 2019

We weten nog lang niet genoeg van Q-koorts

Miro Lucassen
9
FTM Lokaal
4 oktober 2019

Pitch Brabant: dit is het winnende onderzoeksvoorstel

Arne van der Wal
2
17 september 2019

Jij bepaalt: wat moeten we onderzoeken in Noord-Brabant?

Arne van der Wal
7

Zoekresultaten

Alle pitches (93)

27 september 2019

Q koorts

Gevolgen slachtoffers getroffen door QKoorts

Stemmen
0
Bijdragen
0
26 september 2019

De geld verspillende, subsidie rondpompende, baantjesmachine, die ze ""WEENER XL"" hebben genoemd.

Cliënten intimideren, onder druk zetten, bij protest korten op uitkering, van de ene begeleider naar de andere overhevelen en telkens weer o...

Stemmen
0
Bijdragen
0
26 september 2019

Hoe 't Rijk onder regie van Chemelot een buisleidingentracé over de rug van de samenleving doordrukt

Een afgekeurd buisleidingentracé voor transport van gevaarlijk chemische stoffen wordt op verzoek van enkele multinationals, tegen de beleid...

Stemmen
310
Bijdragen
18
24 september 2019

Aanpak Q-koorts

De regie-functie (overheid) heeft forse steken laten vallen. Alleen de schapen bedrijven werden ondersteund én gecompenseerd. De met Q-koort...

Stemmen
10
Bijdragen
2
24 september 2019

misstanden rond Q-koorts boven tafel krijgen

misstanden rond Q-koorts boven tafel krijgen

Stemmen
5
Bijdragen
1
24 september 2019

Q koorts en de rol van de overheden

patienten/slachtoffers staat te veel en te lang in de kou. begrip, erkenning en financiële compensatie zijn nodig.

Stemmen
5
Bijdragen
2
23 september 2019

aanpak rond Q koorts

Pateinten die daardoor zin besmet en nu chronisch ziek zijn.

Stemmen
13
Bijdragen
3
23 september 2019

De smokkelroute van rode diesel van België naar Nederland en accijnsteruggave van Belgische overheid

het accijnsprobleem is eigenlijk tweeledig: het smokkelen van “rode diesel” van België naar Nederland met IBC’s of regeninstallaties (1000lt...

Stemmen
17
Bijdragen
0
23 september 2019

Onderzoek naar de overheid rondom hun nalatigheid nadat de q-koorts was uitgebroken

Zie hierboven. De mensen die besmet en ziek waren van het virus hebben hier vandaag de dag nog steeds last van. Er moet duidelijkheid komen ...

Stemmen
5
Bijdragen
2
23 september 2019

Onafhankelijk onderzoek over uitrol 5G!

Gemeentes lichten burger niet in over de geplande massale uitrol van 5G. Op mails waar informatie is verstuurd die aangeeft hoe schadelijk 5...

Stemmen
5
Bijdragen
0
23 september 2019

Passende oplossingen om geestelijke kindermishandeling te bestrijden worden bewust uit de weg gegaan

Ondanks alle inspanningen ter bewustwording en het aandragen van passende oplossingen (https://www.herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/sym...

Stemmen
196
Bijdragen
38
22 september 2019

Wat is de stikstofuitstoot in Noord-Brabant

Op alle mogelijke wijzen wordt de stikstofuitstoot in Noord-Brabant gebagatelliseerd . Juist Noord-Brabant zou koploper kunnen zijn

Stemmen
3
Bijdragen
0
22 september 2019

Welke nalatigheid kan de overheid aangerekend worden en hoe kunnen de slachtoffers alsnog hecompense

Onderzoek hoe slachtoffers van Q-koorts geholpen en gecompenseerd kunnen worden. De rol van de overheid hierin

Stemmen
7
Bijdragen
1
22 september 2019

qkoorts

denk zelf dat er meer mensen dit hebben gehad zonder te laten testen huisartsen of andere specalisten weten er weinig van af

Stemmen
7
Bijdragen
3
22 september 2019

De uitspraak dat de politietekorten in Meierijstad niet tot een grotere onveiligheid leiden?

Burgemeester van Rooij denkt door de uitspraak de politie te beschermen i.p.v. de burgers

Stemmen
1
Bijdragen
0
22 september 2019

2008: Q-koorts uitbraak in Herpen

tijdens de uitbraak heeft de overheid het belang van de geitenhouderij voor laten gaan boven het belang van de volksgezondheid. Er is nageno...

Stemmen
9
Bijdragen
2
22 september 2019

QKOORTS

Ik sluit me aan bij het verzoek van Richard van den Akker om meer onderzoek betreffende de dubieuze gang van zaken rond qkoorts. Ik ben zelf...

Stemmen
7
Bijdragen
0
21 september 2019

De bestrijding van Q-koorts voor 2009

Had de overheid meer kunnen doen om de uitbraak van Q-koorts te voorkomen

Stemmen
15
Bijdragen
2
21 september 2019

Gun burgers het recht van eerste koop op een kavel windpark, voor 3000 EUR extra koopkracht

D66 gedeputeerde Spierings heeft nu 2 keer een snelweg zone aangewezen als windpark zoekgebied. Daarmee sluit zij burgers buiten van voordee...

Stemmen
1
Bijdragen
1
21 september 2019

Verstrengeling bedrijfsleven gemeentelijke politiek

Invloed onderwereld op bovenwereld

Stemmen
6
Bijdragen
1
20 september 2019

Ex-burgemeesters Tilburg actief in vastgoed?

Ik ving laatst op dat de vorige burgemeester in Tilburg heel actief is in het vastgoed in de stad, dat dat het vrijwel onmogelijk maakt voor...

Stemmen
0
Bijdragen
0
20 september 2019

Ongelukken op de Brabantse wegen.

Bij t kruispunt op de Vijf Eikenweg/Oosterhoutse Weg zijn de afgelopen jaren al vele ongelukken gebeurd.. ik wil weten hoe dat kan? Controle...

Stemmen
0
Bijdragen
1
19 september 2019

Normalisering drugshandel en -gebruik onder de jongere generatie

Zware criminaliteit krijgt steeds meer grip op de samenleving. Uiteindelijk wordt dit grotendeels gefinancierd door de drugsgebruiker. Is hi...

Stemmen
4
Bijdragen
1
19 september 2019

dossier zwarte bergen en gemeente Bergeijk

de gehele gang van zaken wat betreft vermeende verkoop van de zwarte bergen en de bemoeienis van de gemeente in deze zaak en de geheimhoudin...

Stemmen
157
Bijdragen
20
19 september 2019

In de provincie Noord-Brabant weigeren sommige kinderdagverblijven ongevaccineerde kinderen.

Spelen RIVM, overheid, vaccinatie-commissies onder één hoedje met deze Brabantse KDV’s om de globale vaccinatie-lijfeigenen agenda in Nederl...

Stemmen
7
Bijdragen
1
19 september 2019

Stagnatie in beschikbaren huisvesting.

Wie zijn de hoofdverantwoordelijke partijen die de stagnatie sinds na de WOII in de woningbeschikbaarheid in stand houden of bevorderen in N...

Stemmen
4
Bijdragen
1
19 september 2019

Verschillen in evenementenrichtlijnen per gemeente

In de ene gemeente lijkt het een stuk gemakkelijker te zijn om een evenement op poten te zetten dan in een andere gemeente. Is het straks n...

Stemmen
0
Bijdragen
0
19 september 2019

Onroerend goed bezit Katholieke kerk in Den Bosch

Ik ben benieuwd naar wat de katholieke kerk nog aan OG in Den Bosch bezit en wat de afgelopen jaren, voor welke prijzen en aan wie is verkoc...

Stemmen
3
Bijdragen
0
19 september 2019

Wat is er voor nodig om besluit tot en realiseren van een Station Berkel-Enschot te versnellen?

Er komen ooit plannen voorbij om op treintraject Tilburg-'s Hertogenbosch een extra station te realiseren. Hoe staat het ervoor? Dit tracé i...

Stemmen
7
Bijdragen
0
18 september 2019

De rol van Vugts in de fatale brand in Rijksmonument Harendael op 31 augustus 2019

Op 31 aug. jl brandde rijksmonument Haarendael af. Eigenaar en ondernemer Vugts lapt al 20 jaar wetten en regels aan zijn laars. Dwangsommen...

Stemmen
1
Bijdragen
0
18 september 2019

Belangenverstrengeling pensioendebat

Onderzoek naar wetenschappelijke onafhankelijkheid van pensioendenktank Netspar Tilburg University. Netspar-wetenschappers participeren in C...

Stemmen
192
Bijdragen
54
18 september 2019

Gaswinning in Brabant

Terwijl in Noord-Nederland de gaswinning versneld wordt afgebouwd, lijkt het erop dat de gaswinning in Brabant geïntensiveerd wordt. Ondanks...

Stemmen
7
Bijdragen
1
18 september 2019

Het Engelse woord 'pitch' vervangen door een Nederlands woord.

'Pitch' is een Engels woord, wij leven in Nederland

Stemmen
0
Bijdragen
3
18 september 2019

Invloed buitenlandse beleggers op (amateur) voetbal

Je hoort het op het nieuws. Steeds meer voetbalclubs worden gefinancieerd of gesponsord door (malafide) buitenlandse investeren. Hoe groot z...

Stemmen
1
Bijdragen
0
18 september 2019

Onderzoek naar samenzwering Zorginstituut Nederland en zorgverzekeraars tegen afbouwmedicatie

In Bavel (Breda) wordt afbouwmedicatie bereidt en geleverd aan patienten. Deze patienten zijn veelal jarenlang onnodig gebruiker van verslav...

Stemmen
222
Bijdragen
28
18 september 2019

Vertraging en trainering van letselschadezaken door verzekeraars

Verzekeraars hebben in 2006 afspraken gemaakt m.b.t. een duidelijke harmonieuze afhandeling van letselsschade met een respectvolle bejeging...

Stemmen
35
Bijdragen
3
18 september 2019

Geheime donaties aan politieke partijen in Noord-Brabant.

Welke bedrijven donoren stiekem geld aan politieke partijen in Noord-Brabant (provincie & gemeenten)?

Stemmen
4
Bijdragen
0
18 september 2019

De verwevenheid onderwereld -bovenwereld en de gevolgen daarvan voor de burgers

De overheid legt de nadruk op dit probleem, maar komt nooit met concrete voorbeelden... Hoe werkt dat nou...die ondermijning....

Stemmen
5
Bijdragen
1
17 september 2019

Uitrol van 5G netwerk

De overheid dwingt de gemeenten om hier zonder bezinning of verzet aan mee te werken. Er zijn 1200 mensen de straat op gegaan om te demons...

Stemmen
90
Bijdragen
13
17 september 2019

Hoeveel kost een Tesla de Nederlandse belastingbetaler?

Wij zijn toch niet in de idiote klimaatmaatregelen beland door geheime afspraken tussen de NL overheid en Tesla? Europees hoofdkwartier in A...

Stemmen
2
Bijdragen
1
17 september 2019

De AMER-Centrale moet gesloten worden, waarom? Man-made CO2 Global Warming is Bedrog.

Temperatuur variaties planeet Aarde komt door meer of minder Zonneactiviteit en Zonnewind, daardoor minder of meer Kosmische Straling Nuclei...

Stemmen
3
Bijdragen
1
17 september 2019

onderzoek 5g

Er is volstrekt te weinig voorlichting over dit onderwerp.

Stemmen
3
Bijdragen
0
17 september 2019

De installatie van 5G zonder informed consent van burgers

Door economische belangen en wellicht (heimelijke internationale) convenanten is er een grote push naar 5G. Wie zijn de spelers, wie heeft f...

Stemmen
5
Bijdragen
0
17 september 2019

Ontbossing in Noord-Brabant

Ik zie steeds meer bomen verdwijnen in Noord-Brabant. Wekelijks rijd ik door de gemeente waar mijn vader woont en zie ik rijen bomen verdwij...

Stemmen
7
Bijdragen
0
17 september 2019

De gang van zaken bij waterschappen

Wil het mondeling uitleggen, te complex om het kort samen te vatten

Stemmen
1
Bijdragen
0
17 september 2019

De ZLTO lobby in de landbouw mbt de vervuiling van de Brabantse gronden

De landbouw is de grootste (stikstof) vervuiler is. Brabant scoort heel erg hoog. Alarmerend was het artikel in de NRC van afgelopen zaterda...

Stemmen
17
Bijdragen
1
17 september 2019

Eèn Bravisziekenhuis in Roosendaal en twee jarenlang geupdate gebouwen afschrijven. 300 miljoen .

In Roosendaal is wethouder trots dat het nieuwe Bravis ziekenhuis in zijn gemeente komt. Bestuur hiervan gaat nieuw bouwen omdat de twee ge...

Stemmen
3
Bijdragen
1
17 september 2019

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs

Er is niet echt een lerarentekort, er is vooral onwil bij het onderwijs om in docenten te investeren. Het voortgezet onderwijs neemt geen ou...

Stemmen
1
Bijdragen
0
17 september 2019

Illegaal Dumpen Drugsafval

Versmelten onder /bovenwereld

Stemmen
3
Bijdragen
0
17 september 2019

De spoorbruggen in de Langstraat

De provincie wil deze schitterende (niet oude) bruggen die voet- en fietspaden zijn vervangen door onnodige dure nieuwe bruggen. Hiervoor mo...

Stemmen
1
Bijdragen
0
17 september 2019

Stop windmolenpark in polder tussen den Bosch en Oss.

Geen windmolens ivm horizonvervuiling. Geen opoffering mooie polder voor iets nutteloos.

Stemmen
2
Bijdragen
0
17 september 2019

Helaas is in Gelderland.

In grote scholen wordt ondoelmatig / onjuist met geld omgegaan.

Stemmen
1
Bijdragen
1
17 september 2019

Drugslaboratoria

Welke Brabantse bedrijven, instanties en voorzieningen helpen, al dan niet bewust, mee met het totstandkomen van illegale drugslaboratoria e...

Stemmen
2
Bijdragen
2
17 september 2019

Aanpak Q-koortsepidemie 2007-2011

Dat de Q-koortsepidemie totaal verkeerd is aangepakt is bekend. Maar waarom? Hebben de verantwoordelijke overheidsorganen (ministeries van l...

Stemmen
350
Bijdragen
64
17 september 2019

De overname van jachthaven Hermenzeil.

Waarom moest deze jachthaven dicht? Geen enkel strafrechtelijk bewijs, wel zwartmakerij door voormalig burgemeester van Hees. Vervolgens opk...

Stemmen
0
Bijdragen
0
17 september 2019

Drugcriminaliteit in de breedte en aanpalende milieuschade effectief aanpakken

sterke lobby vanuit meerdere invalshoeken, te weten: witwassen, milieubescherming, groei van criminele activiteit, maatschappelijke schade, ...

Stemmen
2
Bijdragen
0
17 september 2019

Wie wordt er beter van gesubsidieerde windmolens rond Den Bosch?

In Engelen (goedgekeurd) en tussen Rosmalen en Oss (planning) worden hoge windmolens geplaatst. Pal naast woon- en natuurgebieden. Zonder su...

Stemmen
9
Bijdragen
1
17 september 2019

Wat maakt Noord Brabant zo geschikt voor de produktie van drugs?

Brabant blijkt een hotspot voor de produktie van drugs. Vele drugslaboratoria en produktiefaciliteiten worden gevonden en opgerold, maar dit...

Stemmen
1
Bijdragen
0
17 september 2019

Dioxine uitstoot vuilverbranding Roosendaal

Door het uitschakelen van 60% van de verbrandingscapaciteit van de vuilverbranding in Amsterdam (AEB) moeten de resterende bedrijven in Nede...

Stemmen
1
Bijdragen
0
17 september 2019

WMO en CAK

Kostenplaatje WMO gemeente Helmond en betaling eigen bijdrage CAK. Ik ben van mening dat dit niet kosjer is. Veel klachten WMO waar worden g...

Stemmen
1
Bijdragen
1
17 september 2019

Uitrol va het 5G netwerk

Er zijn meer dan 14.000 wetenschappelijke studies dat 3G en 4G al enorm schadelijk zijn. 5G wordt nog duizenden keren sterken qua straling. ...

Stemmen
16
Bijdragen
4
17 september 2019

Belangenverstrengeling bank-bestuur-rechtbank-Rotary Waalwijk

Corruptie in Brabant ten gunste van l Rotary en vrijmetselarij. Kinderen zijn te koop voor de hoogste bieder. Rechtspraak kan beïnvloed met ...

Stemmen
3
Bijdragen
0
17 september 2019

Intensieve veehouderij

Zlto heeft veel te veel macht, invloed, in brabant

Stemmen
9
Bijdragen
0
17 september 2019

Waarom hondenbelasting betalen en geen katten/paarden belasting?

Elke dag maar de poep van katten van een ander in de tuin opruimen. Elke dag maar de paardenpoep voor je deur weghalen. De eigenaren doen...

Stemmen
1
Bijdragen
1
17 september 2019

De aanbesteding van het Stadskantoor in Tilburg met de daarbij horende miljoenenoverschrijdingen.

In Tilburg heeft BAM de aanbesteding van de verbouwing van het stadskantoor-1 gewonnen. In maart 2019 is er weer een overschrijding van 13 m...

Stemmen
2
Bijdragen
1
17 september 2019

Wat gebeurt er met de exorbitante verdienste van de illegale Brabantse drugsindustrie?

Er wordt beweerd dat XTC één van grootste of wellicht wel hét grootste export product is van Nederland. Brabant is één van de hotspots van d...

Stemmen
15
Bijdragen
2
17 september 2019

Water in het centrum van Zevenbergen

In Zevenbergen gaan ze weer water door het dorp laten lopen. Er is verteld dat dit voor een scala aan redenen is. echter heeft het een hoop ...

Stemmen
1
Bijdragen
0
17 september 2019

Is men echt zo gelukkig als gezegd wordt

Hoe gelukkig zijn we als Brabander, als niemand meer in de zorg of onderwijs wil werken. Dat er geen bakkers meer zijn. Meer mensen naar de ...

Stemmen
1
Bijdragen
1
17 september 2019

De gang van zaken rondom de op onrechtmatige ontruimde Camping Fort Oranje.

Op basis van een GRIP4 noodsituatie waarbij het beheer is overgenomen op basis van de woningwet.

Stemmen
3
Bijdragen
0
17 september 2019

Voortgaande verdozing en daarmee verrommeling van het Brabantse landschap

Basis van het idee is: https://www.bd.nl/opinie/verdozing-van-brabant-vraagt-om-regie~a1c8eef6/. Graag zou ik meer diepgaande informatie wil...

Stemmen
10
Bijdragen
3
22 september 2019

Open onze samenleving tussen 05.00 uur en 08.00 uur voor het publiek, zodat we eerder opstaan.

Wanneer wij eerder kunnen beginnen in de ochtend met leven, dan kunnen wij gezamenlijk veel meer rendement halen uit die eerste belangrijke ...

Stemmen
1
Bijdragen
0
20 september 2019

de mogelijkheid van protest voor ouderen en bejaarden dmv een bank run

Ouderen en bejaarden hebben praktisch geen mogelijkheden om hun stem of protest te laten horen. En dit vooral in deze huidige periode van pe...

Stemmen
1
Bijdragen
1
19 september 2019

Worden elektrische apparaten bewust gemaakt als 'wegwerpproduct' wat maar twee jaar mee gaat?

Ong 3 jaar geleden kocht ik 2 grote huishoudelijke apparaten van philips. De beroemde airfyer en een keukenmachine. Beide goed beoordeeld en...

Stemmen
1
Bijdragen
0
19 september 2019

Huidige Pensioenmaterie http://www.staatvanaandacht.nl/office/vraag_pensioenmaterie.pdf

De huidige Pensioenen kunnen niet meer aan hun verplichtingen voldoen nu de dekkingsgraden beneden de 100% uitkomen dus is de uitkomst telke...

Stemmen
0
Bijdragen
1
19 september 2019

Pensioendiscussie, giftig dossier

Gedegen onderzoek naar al de verdwenen miljarden. Zorgen dat er niet gekort gaat worden en ook pensioenen meedoen met verhogingen.

Stemmen
0
Bijdragen
0
19 september 2019

De 5G-crisis. 5G is onnodig en gevaarlijk. Oplossing: glasvezelnetwerk leggen.

Waarom wil men geen glasvezelnetwerk aanleggen? Omdat mobiele telefoonmaatschappijen veel geld betalen voor 5G. Oproep! Help mee! STOP 5G en...

Stemmen
0
Bijdragen
0
18 september 2019

Intimidatie belastingdienst bij invorderingstrajecten

Zwartboek opgesteld door de SP van 300 gezinnen die door de belastingdienst over 5 jaar zijn aangeslagen met stortvloed aan discutabele aans...

Stemmen
1
Bijdragen
0
18 september 2019

Luchtverontreiniging door chemtrails. Betaalt vervuiler?

Wie ruimt op en neem wettelijke maatregelen tegen chemtrails

Stemmen
0
Bijdragen
0
17 september 2019

Caster Semenja,Foekje Dillema, Roem en ondergang, Geld en reclame in de topsport

Onnatuurlijke selectie in de natuur met persoonlijke gevolgen

Stemmen
0
Bijdragen
0
17 september 2019

De rol van CO2 in de klimaatverandering

De energietransitie gaat er van uit dat CO2 een belangrijke oorzaak is van de klimaatverandering. Verschillende wetenschappers die het klima...

Stemmen
1
Bijdragen
2
17 september 2019

Veiligheid van vaccins

Doe onderzoek naar de veiligheid van vaccins

Stemmen
1
Bijdragen
0
17 september 2019

De bepaling van de pensioen rekenrente

Niet specifiek voor Brabant maar mijn gepensioneerde ouders wonen in Brabant en de pensioen rekenrente is een belangrijke negatieve factor. ...

Stemmen
1
Bijdragen
0
17 september 2019

De verzwegen moord op Els Borst.

De Nederlandse media heeft hier grote fouten gemaakt omtrent berichtgeving!!

Stemmen
1
Bijdragen
2
17 september 2019

Het toenemende financiele misbruik van ouderen en het gebrek aan (strafrechtelijke) aandacht ervoor

Er komen steeds meer relatief vermogende ouderen aan. (eigen huis/goed pensioen) Zij zijn een gemakkelijke prooi voor misbruik .(vaak beken...

Stemmen
1
Bijdragen
1

Waarom moeten wij van het gas af?

De rest van Europa gaat juist aangesloten worden van het gas en wij moeten er van af, waarom

Stemmen
3
Bijdragen
1
17 september 2019

De schuldindustrie en wereld van schuldsanering.

Kredietbanken hebben binnen gemeenten een monopolie op schuldsanering. Ze maken een regeling met schuldeisers gebaseerd op de draagkracht va...

Stemmen
2
Bijdragen
0
17 september 2019

Grootscheepse sjoemelpraktijken met medicatie.

Zou leuk zijn als er eens uitgebreid gegraven word in de schimmige wereld van de farmacie.

Stemmen
1
Bijdragen
0