De winnaar van Pitch Brabant is bekend. We hebben de vijf voorstellen die de tweede ronde hebben gehaald zorgvuldig bestudeerd. In het daaropvolgende onderlinge beraad van redacteuren van FTM.nl en Omroep Brabant,  is onze keus gevallen op het voorstel van Richard van den Akker: Aanpak Q-koortsepidemie 2007-2011. Dit voorstel kreeg ook de meeste stemmen van het publiek van Omroep Brabant en Follow the Money.

 

Journalistiek onderzoek

Richard van den Akker, die het voorstel indiende en 350 stemmen wist te verzamelen: ‘Het is tijd is dat de onderste steen boven komt. Er is in het verleden teveel misgegaan. Veel is daarover al naar buiten gekomen, maar nog lang niet alles. En er gaat nog steeds veel mis. De patiëntenzorg laat te wensen over en er zijn sterke aanwijzingen dat er nog velen besmet zijn zonder dat ze het zelf weten.’ Volgens Van den Akker is de overheid tekortgeschoten en zijn de gevolgen voor de langere termijn ‘zorgelijk’.

Over de Q-koorts is inderdaad al het nodige gepubliceerd. Er zijn tenminste drie belangrijke rapporten verschenen, meerdere tv-programma’s gemaakt en talloze krantenartikelen over geschreven. Dat deed ons aanvankelijk twijfelen. Wat valt er nog aan toe te voegen? vroegen we ons af. Is het geen uitgekauwd onderwerp?

De Q-koorts leeft nog steeds sterk leeft in de provincie Noord-Brabant. Veel mensen ondervinden er nog dagelijks de gevolgen van; iedereen kent wel iemand die er op een of andere manier mee te maken heeft gehad

Het publiek dat mee heeft gedaan aan Pitch Brabant vindt duidelijk van niet. Van den Akker is ook niet de enige die het onderwerp bij ons pitchte. Wel had hij het zo goed verwoord dat hij  de meeste stemmen wist te krijgen. Vast staat dat de Q-koorts nog steeds sterk leeft in de provincie Noord-Brabant. Veel mensen ondervinden er nog dagelijks de gevolgen van; iedereen kent wel iemand die er op een of andere manier mee te maken heeft gehad. De roep om compensatie van de schade klinkt luider. 

Richard van den Akker heeft zijn voorstel in de tweede ronde van Pitch Brabant goed uitgewerkt en nieuwe onderzoeksvragen, stellingen en bronnen aan zijn voorstel toegevoegd. Meerdere mensen hebben zich aangemeld voor zijn Pitch Team. We zullen graag gebruik maken van de kennis die zij in de loop der jaren hebben verzameld. Voor allee duidelijkheid: Pitch Brabant is een journalistiek project. Onze afwegingen zullen puur journalistiek zijn, dus onafhankelijk van belanghebbenden, actiegroepen of wie/wat dan ook. Het kan zijn dat het onderzoek een andere draai krijgt dan de pitcher voor ogen had. Dat kan niet anders. Uiteindelijk zijn wij als redactie van FTM.nl en Omroep Brabant verantwoordelijk voor wat we gaan publiceren en uitzenden. 

De komende weken gaan we aan de slag. Een redacteur van Follow the Money en Omroep Brabant zullen hun best doen om samen de onderste steen boven te halen. Beschik je over kennis over dit onderwerp? Deel die met ons. Stuur een mail naar Arne@ftm.nl onder vermelding van 'Pitch Brabant Q-koorts'.

Iedereen die heeft meegedaan aan Pitch Brabant, als pitcher of stemmer, krijgt bericht wanneer we nieuwe artikelen publiceren in het kader van Pitch Brabant.

 

Dit waren de 5 pitches die de tweede ronde hebben gehaald

 

Aanpak Q-koortsepidemie 2007-2011

Pitcher: Richard van den Akker  - WINNAAR

Stemmen: 350

 

Onderzoek naar samenzwering Zorginstituut Nederland en zorgverzekeraars tegen afbouwmedicatie

Pitcher: Jan-Pieter Dupon

Stemmen: 222

 

Belangenverstrengeling pensioendebat

Pitcher: Wilma Schrover

Stemmen: 192

 

Passende oplossingen om geestelijke kindermishandeling te bestrijden worden bewust uit de weg gegaan

Pitcher: Annemarie van Mackelenbergh

Stemmen: 196

 

Hoe 't Rijk onder regie van Chemelot een buisleidingentracé over de rug van de samenleving doordrukt

Pitcher: Frank Beekhuis

Stemmen: 310

 

 

De winnende pitch

17 september 2019

Aanpak Q-koortsepidemie 2007-2011

Dat de Q-koortsepidemie totaal verkeerd is aangepakt is bekend. Maar waarom? Hebben de verantwoordelijke overheidsorganen (ministeries van l...

Stemmen
350
Bijdragen
64

Jury oordeel

De meeste stemmen van zowel publiek als jury: het voorstel over de Q-koorts heeft gewonnen. Hij maakt aannemelijk dat er nog veel niet bekend is over deze epidemie. Richard heeft zijn pitch goed voorbereid: hij heeft zijn voorstel aangevuld met een aantal relevante onderzoeksvragen, stellingen en bronnen. Dit geeft de redactie van FTM en Omroep Brabant een vliegende start voor het onderzoek.
De artikelen gebaseerd op de winnende pitch

Zoekresultaten

Alle pitches (93)

27 september 2019

Q koorts

Gevolgen slachtoffers getroffen door QKoorts

Stemmen
0
Bijdragen
0
26 september 2019

De geld verspillende, subsidie rondpompende, baantjesmachine, die ze ""WEENER XL"" hebben genoemd.

Cliënten intimideren, onder druk zetten, bij protest korten op uitkering, van de ene begeleider naar de andere overhevelen en telkens weer o...

Stemmen
0
Bijdragen
0
26 september 2019

Hoe 't Rijk onder regie van Chemelot een buisleidingentracé over de rug van de samenleving doordrukt

Een afgekeurd buisleidingentracé voor transport van gevaarlijk chemische stoffen wordt op verzoek van enkele multinationals, tegen de beleid...

Stemmen
310
Bijdragen
18
24 september 2019

Aanpak Q-koorts

De regie-functie (overheid) heeft forse steken laten vallen. Alleen de schapen bedrijven werden ondersteund én gecompenseerd. De met Q-koort...

Stemmen
10
Bijdragen
2
24 september 2019

misstanden rond Q-koorts boven tafel krijgen

misstanden rond Q-koorts boven tafel krijgen

Stemmen
5
Bijdragen
1
24 september 2019

Q koorts en de rol van de overheden

patienten/slachtoffers staat te veel en te lang in de kou. begrip, erkenning en financiële compensatie zijn nodig.

Stemmen
5
Bijdragen
2
23 september 2019

aanpak rond Q koorts

Pateinten die daardoor zin besmet en nu chronisch ziek zijn.

Stemmen
13
Bijdragen
3
23 september 2019

De smokkelroute van rode diesel van België naar Nederland en accijnsteruggave van Belgische overheid

het accijnsprobleem is eigenlijk tweeledig: het smokkelen van “rode diesel” van België naar Nederland met IBC’s of regeninstallaties (1000lt...

Stemmen
17
Bijdragen
0
23 september 2019

Onderzoek naar de overheid rondom hun nalatigheid nadat de q-koorts was uitgebroken

Zie hierboven. De mensen die besmet en ziek waren van het virus hebben hier vandaag de dag nog steeds last van. Er moet duidelijkheid komen ...

Stemmen
5
Bijdragen
2
23 september 2019

Onafhankelijk onderzoek over uitrol 5G!

Gemeentes lichten burger niet in over de geplande massale uitrol van 5G. Op mails waar informatie is verstuurd die aangeeft hoe schadelijk 5...

Stemmen
5
Bijdragen
0
23 september 2019

Passende oplossingen om geestelijke kindermishandeling te bestrijden worden bewust uit de weg gegaan

Ondanks alle inspanningen ter bewustwording en het aandragen van passende oplossingen (https://www.herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/sym...

Stemmen
196
Bijdragen
38
22 september 2019

Wat is de stikstofuitstoot in Noord-Brabant

Op alle mogelijke wijzen wordt de stikstofuitstoot in Noord-Brabant gebagatelliseerd . Juist Noord-Brabant zou koploper kunnen zijn

Stemmen
3
Bijdragen
0
22 september 2019

Welke nalatigheid kan de overheid aangerekend worden en hoe kunnen de slachtoffers alsnog hecompense

Onderzoek hoe slachtoffers van Q-koorts geholpen en gecompenseerd kunnen worden. De rol van de overheid hierin

Stemmen
7
Bijdragen
1
22 september 2019

qkoorts

denk zelf dat er meer mensen dit hebben gehad zonder te laten testen huisartsen of andere specalisten weten er weinig van af

Stemmen
7
Bijdragen
3
22 september 2019

De uitspraak dat de politietekorten in Meierijstad niet tot een grotere onveiligheid leiden?

Burgemeester van Rooij denkt door de uitspraak de politie te beschermen i.p.v. de burgers

Stemmen
1
Bijdragen
0
22 september 2019

2008: Q-koorts uitbraak in Herpen

tijdens de uitbraak heeft de overheid het belang van de geitenhouderij voor laten gaan boven het belang van de volksgezondheid. Er is nageno...

Stemmen
9
Bijdragen
2
22 september 2019

QKOORTS

Ik sluit me aan bij het verzoek van Richard van den Akker om meer onderzoek betreffende de dubieuze gang van zaken rond qkoorts. Ik ben zelf...

Stemmen
7
Bijdragen
0
21 september 2019

De bestrijding van Q-koorts voor 2009

Had de overheid meer kunnen doen om de uitbraak van Q-koorts te voorkomen

Stemmen
15
Bijdragen
2
21 september 2019

Gun burgers het recht van eerste koop op een kavel windpark, voor 3000 EUR extra koopkracht

D66 gedeputeerde Spierings heeft nu 2 keer een snelweg zone aangewezen als windpark zoekgebied. Daarmee sluit zij burgers buiten van voordee...

Stemmen
1
Bijdragen
1
21 september 2019

Verstrengeling bedrijfsleven gemeentelijke politiek

Invloed onderwereld op bovenwereld

Stemmen
6
Bijdragen
1
20 september 2019

Ex-burgemeesters Tilburg actief in vastgoed?

Ik ving laatst op dat de vorige burgemeester in Tilburg heel actief is in het vastgoed in de stad, dat dat het vrijwel onmogelijk maakt voor...

Stemmen
0
Bijdragen
0
20 september 2019

Ongelukken op de Brabantse wegen.

Bij t kruispunt op de Vijf Eikenweg/Oosterhoutse Weg zijn de afgelopen jaren al vele ongelukken gebeurd.. ik wil weten hoe dat kan? Controle...

Stemmen
0
Bijdragen
1
19 september 2019

Normalisering drugshandel en -gebruik onder de jongere generatie

Zware criminaliteit krijgt steeds meer grip op de samenleving. Uiteindelijk wordt dit grotendeels gefinancierd door de drugsgebruiker. Is hi...

Stemmen
4
Bijdragen
1
19 september 2019

dossier zwarte bergen en gemeente Bergeijk

de gehele gang van zaken wat betreft vermeende verkoop van de zwarte bergen en de bemoeienis van de gemeente in deze zaak en de geheimhoudin...

Stemmen
157
Bijdragen
20
19 september 2019

In de provincie Noord-Brabant weigeren sommige kinderdagverblijven ongevaccineerde kinderen.

Spelen RIVM, overheid, vaccinatie-commissies onder één hoedje met deze Brabantse KDV’s om de globale vaccinatie-lijfeigenen agenda in Nederl...

Stemmen
7
Bijdragen
1
19 september 2019

Stagnatie in beschikbaren huisvesting.

Wie zijn de hoofdverantwoordelijke partijen die de stagnatie sinds na de WOII in de woningbeschikbaarheid in stand houden of bevorderen in N...

Stemmen
4
Bijdragen
1
19 september 2019

Verschillen in evenementenrichtlijnen per gemeente

In de ene gemeente lijkt het een stuk gemakkelijker te zijn om een evenement op poten te zetten dan in een andere gemeente. Is het straks n...

Stemmen
0
Bijdragen
0
19 september 2019

Onroerend goed bezit Katholieke kerk in Den Bosch

Ik ben benieuwd naar wat de katholieke kerk nog aan OG in Den Bosch bezit en wat de afgelopen jaren, voor welke prijzen en aan wie is verkoc...

Stemmen
3
Bijdragen
0