Fase 1: Insturen pitches

Open voor iedereen

Afgerond

Fase 2: Deze 5 pitches gaan door

Help je favoriete onderzoeksvoorstel winnen

Afgerond

Fase 3: Pitch Brabant: dit is het winnende onderzoeksvoorstel

‘Aanpak Q-koortsepidemie 2007-2011’ kreeg de meeste stemmen van publiek én jury

Nog 344 dagen

De winnaar van Pitch Brabant is bekend. We hebben de vijf voorstellen die de tweede ronde hebben gehaald zorgvuldig bestudeerd. In het daaropvolgende onderlinge beraad van redacteuren van FTM.nl en Omroep Brabant,  is onze keus gevallen op het voorstel van Richard van den Akker: Aanpak Q-koortsepidemie 2007-2011. Dit voorstel kreeg ook de meeste stemmen van het publiek van Omroep Brabant en Follow the Money.

 

Journalistiek onderzoek

Richard van den Akker, die het voorstel indiende en 350 stemmen wist te verzamelen: ‘Het is tijd is dat de onderste steen boven komt. Er is in het verleden teveel misgegaan. Veel is daarover al naar buiten gekomen, maar nog lang niet alles. En er gaat nog steeds veel mis. De patiëntenzorg laat te wensen over en er zijn sterke aanwijzingen dat er nog velen besmet zijn zonder dat ze het zelf weten.’ Volgens Van den Akker is de overheid tekortgeschoten en zijn de gevolgen voor de langere termijn ‘zorgelijk’.

Over de Q-koorts is inderdaad al het nodige gepubliceerd. Er zijn tenminste drie belangrijke rapporten verschenen, meerdere tv-programma’s gemaakt en talloze krantenartikelen over geschreven. Dat deed ons aanvankelijk twijfelen. Wat valt er nog aan toe te voegen? vroegen we ons af. Is het geen uitgekauwd onderwerp?

De Q-koorts leeft nog steeds sterk leeft in de provincie Noord-Brabant. Veel mensen ondervinden er nog dagelijks de gevolgen van; iedereen kent wel iemand die er op een of andere manier mee te maken heeft gehad

Het publiek dat mee heeft gedaan aan Pitch Brabant vindt duidelijk van niet. Van den Akker is ook niet de enige die het onderwerp bij ons pitchte. Wel had hij het zo goed verwoord dat hij  de meeste stemmen wist te krijgen. Vast staat dat de Q-koorts nog steeds sterk leeft in de provincie Noord-Brabant. Veel mensen ondervinden er nog dagelijks de gevolgen van; iedereen kent wel iemand die er op een of andere manier mee te maken heeft gehad. De roep om compensatie van de schade klinkt luider. 

Richard van den Akker heeft zijn voorstel in de tweede ronde van Pitch Brabant goed uitgewerkt en nieuwe onderzoeksvragen, stellingen en bronnen aan zijn voorstel toegevoegd. Meerdere mensen hebben zich aangemeld voor zijn Pitch Team. We zullen graag gebruik maken van de kennis die zij in de loop der jaren hebben verzameld. Voor allee duidelijkheid: Pitch Brabant is een journalistiek project. Onze afwegingen zullen puur journalistiek zijn, dus onafhankelijk van belanghebbenden, actiegroepen of wie/wat dan ook. Het kan zijn dat het onderzoek een andere draai krijgt dan de pitcher voor ogen had. Dat kan niet anders. Uiteindelijk zijn wij als redactie van FTM.nl en Omroep Brabant verantwoordelijk voor wat we gaan publiceren en uitzenden. 

De komende weken gaan we aan de slag. Een redacteur van Follow the Money en Omroep Brabant zullen hun best doen om samen de onderste steen boven te halen. Beschik je over kennis over dit onderwerp? Deel die met ons. Stuur een mail naar Arne@ftm.nl onder vermelding van 'Pitch Brabant Q-koorts'.

Iedereen die heeft meegedaan aan Pitch Brabant, als pitcher of stemmer, krijgt bericht wanneer we nieuwe artikelen publiceren in het kader van Pitch Brabant.

 

Dit waren de 5 pitches die de tweede ronde hebben gehaald

 

Aanpak Q-koortsepidemie 2007-2011

Pitcher: Richard van den Akker  - WINNAAR

Stemmen: 350

 

Onderzoek naar samenzwering Zorginstituut Nederland en zorgverzekeraars tegen afbouwmedicatie

Pitcher: Jan-Pieter Dupon

Stemmen: 222

 

Belangenverstrengeling pensioendebat

Pitcher: Wilma Schrover

Stemmen: 192

 

Passende oplossingen om geestelijke kindermishandeling te bestrijden worden bewust uit de weg gegaan

Pitcher: Annemarie van Mackelenbergh

Stemmen: 196

 

Hoe 't Rijk onder regie van Chemelot een buisleidingentracé over de rug van de samenleving doordrukt

Pitcher: Frank Beekhuis

Stemmen: 310

 

 

De winnende pitch

17 september 2019 15:46

Aanpak Q-koortsepidemie 2007-2011

Dat de Q-koortsepidemie totaal verkeerd is aangepakt is bekend. Maar waarom? Hebben de verantwoordelijke overheidsorganen (ministeries van l...

Stemmen
350
Reacties
63

Jury oordeel

De meeste stemmen van zowel publiek als jury: het voorstel over de Q-koorts heeft gewonnen. Hij maakt aannemelijk dat er nog veel niet bekend is over deze epidemie. Richard heeft zijn pitch goed voorbereid: hij heeft zijn voorstel aangevuld met een aantal relevante onderzoeksvragen, stellingen en bronnen. Dit geeft de redactie van FTM en Omroep Brabant een vliegende start voor het onderzoek.
De artikelen gebaseerd op de winnende pitch

Zoekresultaten

Alle pitches (93)

17 september 2019 15:46

Aanpak Q-koortsepidemie 2007-2011

Dat de Q-koortsepidemie totaal verkeerd is aangepakt is bekend. Maar waarom? Hebben de verantwoordelijke overheidsorganen (ministeries van l...

Stemmen
350
Reacties
63
26 september 2019 15:20

Hoe 't Rijk onder regie van Chemelot een buisleidingentracé over de rug van de samenleving doordrukt

Een afgekeurd buisleidingentracé voor transport van gevaarlijk chemische stoffen wordt op verzoek van enkele multinationals, tegen de beleid...

Stemmen
310
Reacties
18
18 september 2019 14:54

Onderzoek naar samenzwering Zorginstituut Nederland en zorgverzekeraars tegen afbouwmedicatie

In Bavel (Breda) wordt afbouwmedicatie bereidt en geleverd aan patienten. Deze patienten zijn veelal jarenlang onnodig gebruiker van verslav...

Stemmen
222
Reacties
28
23 september 2019 11:48

Passende oplossingen om geestelijke kindermishandeling te bestrijden worden bewust uit de weg gegaan

Ondanks alle inspanningen ter bewustwording en het aandragen van passende oplossingen (https://www.herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/sym...

Stemmen
196
Reacties
38
18 september 2019 21:09

Belangenverstrengeling pensioendebat

Onderzoek naar wetenschappelijke onafhankelijkheid van pensioendenktank Netspar Tilburg University. Netspar-wetenschappers participeren in C...

Stemmen
192
Reacties
53
19 september 2019 18:08

dossier zwarte bergen en gemeente Bergeijk

de gehele gang van zaken wat betreft vermeende verkoop van de zwarte bergen en de bemoeienis van de gemeente in deze zaak en de geheimhoudin...

Stemmen
157
Reacties
20
17 september 2019 23:59

Uitrol van 5G netwerk

De overheid dwingt de gemeenten om hier zonder bezinning of verzet aan mee te werken. Er zijn 1200 mensen de straat op gegaan om te demons...

Stemmen
90
Reacties
13
18 september 2019 14:26

Vertraging en trainering van letselschadezaken door verzekeraars

Verzekeraars hebben in 2006 afspraken gemaakt m.b.t. een duidelijke harmonieuze afhandeling van letselsschade met een respectvolle bejeging...

Stemmen
35
Reacties
3
23 september 2019 17:53

De smokkelroute van rode diesel van België naar Nederland en accijnsteruggave van Belgische overheid

het accijnsprobleem is eigenlijk tweeledig: het smokkelen van “rode diesel” van België naar Nederland met IBC’s of regeninstallaties (1000lt...

Stemmen
17
Reacties
0
17 september 2019 19:01

De ZLTO lobby in de landbouw mbt de vervuiling van de Brabantse gronden

De landbouw is de grootste (stikstof) vervuiler is. Brabant scoort heel erg hoog. Alarmerend was het artikel in de NRC van afgelopen zaterda...

Stemmen
17
Reacties
1
17 september 2019 14:04

Uitrol va het 5G netwerk

Er zijn meer dan 14.000 wetenschappelijke studies dat 3G en 4G al enorm schadelijk zijn. 5G wordt nog duizenden keren sterken qua straling....

Stemmen
16
Reacties
4
21 september 2019 18:39

De bestrijding van Q-koorts voor 2009

Had de overheid meer kunnen doen om de uitbraak van Q-koorts te voorkomen

Stemmen
15
Reacties
2
17 september 2019 13:21

Wat gebeurt er met de exorbitante verdienste van de illegale Brabantse drugsindustrie?

Er wordt beweerd dat XTC één van grootste of wellicht wel hét grootste export product is van Nederland. Brabant is één van de hotspots van d...

Stemmen
15
Reacties
2
23 september 2019 19:35

aanpak rond Q koorts

Pateinten die daardoor zin besmet en nu chronisch ziek zijn.

Stemmen
13
Reacties
3
24 september 2019 22:52

Aanpak Q-koorts

De regie-functie (overheid) heeft forse steken laten vallen. Alleen de schapen bedrijven werden ondersteund én gecompenseerd. De met Q-koort...

Stemmen
10
Reacties
2
17 september 2019 12:37

Voortgaande verdozing en daarmee verrommeling van het Brabantse landschap

Basis van het idee is: https://www.bd.nl/opinie/verdozing-van-brabant-vraagt-om-regie~a1c8eef6/. Graag zou ik meer diepgaande informatie wil...

Stemmen
10
Reacties
3
22 september 2019 9:54

2008: Q-koorts uitbraak in Herpen

tijdens de uitbraak heeft de overheid het belang van de geitenhouderij voor laten gaan boven het belang van de volksgezondheid. Er is nageno...

Stemmen
9
Reacties
2
17 september 2019 13:45

Intensieve veehouderij

Zlto heeft veel te veel macht, invloed, in brabant

Stemmen
9
Reacties
0
17 september 2019 15:01

Wie wordt er beter van gesubsidieerde windmolens rond Den Bosch?

In Engelen (goedgekeurd) en tussen Rosmalen en Oss (planning) worden hoge windmolens geplaatst. Pal naast woon- en natuurgebieden. Zonder su...

Stemmen
9
Reacties
1
19 september 2019 8:42

Wat is er voor nodig om besluit tot en realiseren van een Station Berkel-Enschot te versnellen?

Er komen ooit plannen voorbij om op treintraject Tilburg-'s Hertogenbosch een extra station te realiseren. Hoe staat het ervoor? Dit tracé i...

Stemmen
7
Reacties
0
19 september 2019 13:42

In de provincie Noord-Brabant weigeren sommige kinderdagverblijven ongevaccineerde kinderen.

Spelen RIVM, overheid, vaccinatie-commissies onder één hoedje met deze Brabantse KDV’s om de globale vaccinatie-lijfeigenen agenda in Nederl...

Stemmen
7
Reacties
1
22 september 2019 8:45

QKOORTS

Ik sluit me aan bij het verzoek van Richard van den Akker om meer onderzoek betreffende de dubieuze gang van zaken rond qkoorts. Ik ben zelf...

Stemmen
7
Reacties
0
22 september 2019 16:03

qkoorts

denk zelf dat er meer mensen dit hebben gehad zonder te laten testen huisartsen of andere specalisten weten er weinig van af

Stemmen
7
Reacties
3
22 september 2019 20:40

Welke nalatigheid kan de overheid aangerekend worden en hoe kunnen de slachtoffers alsnog hecompense

Onderzoek hoe slachtoffers van Q-koorts geholpen en gecompenseerd kunnen worden. De rol van de overheid hierin

Stemmen
7
Reacties
1
17 september 2019 21:22

Ontbossing in Noord-Brabant

Ik zie steeds meer bomen verdwijnen in Noord-Brabant. Wekelijks rijd ik door de gemeente waar mijn vader woont en zie ik rijen bomen verdwij...

Stemmen
7
Reacties
0
18 september 2019 20:20

Gaswinning in Brabant

Terwijl in Noord-Nederland de gaswinning versneld wordt afgebouwd, lijkt het erop dat de gaswinning in Brabant geïntensiveerd wordt. Ondanks...

Stemmen
7
Reacties
1
21 september 2019 10:34

Verstrengeling bedrijfsleven gemeentelijke politiek

Invloed onderwereld op bovenwereld

Stemmen
6
Reacties
1
18 september 2019 9:05

De verwevenheid onderwereld -bovenwereld en de gevolgen daarvan voor de burgers

De overheid legt de nadruk op dit probleem, maar komt nooit met concrete voorbeelden... Hoe werkt dat nou...die ondermijning....

Stemmen
5
Reacties
1