Fase 1: Insturen pitches

Open voor iedereen

Afgerond

Fase 2: Pitch uitwerken

De beste 5

Afgerond

Fase 3: Deze winnende pitch gaan we uitvoeren

De verwevenheid tussen Nedmag BV, met 50% aandeelhouder NOM en EZK die deelt in opbrengt en winst

Afgerond

De winnaar van de Noord & Oost Pitch is bekend! In de eerste ronde konden onze lezers stemmen op de onderzoeksvoorstellen die mensen hadden ingediend. Er zijn in totaal 126 ideeën ingediend en daarvan zijn er vijf doorgegaan naar de tweede ronde. En nu gaat één daarvan door naar de derde, en laatste ronde. Daarin gaan we de winnende pitch uitvoeren. 

Dit waren de vijf voorstellen:

  • De verwevenheid tussen Nedmag BV, met 50% aandeelhouder NOM en EZK die deelt in opbrengt en winst
  • Het HRA-model, nu gebruikt voor prioritering versterkingsaanpak Groningen
  • Het ijsbaandossier Kleine Bols. Raad Hoogeveen heeft kritisch rapport onder in la doen belanden
  • Onleesbaar maken van stukken uit de gezagsdriehoek bij de Sinterklaasintocht 18 november 2017 Dokkum
  • Relatie testen tussen 4g netwerk en paniek bij koeien

 

Uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt en dit is het voorstel dat we gaan uitvoeren: 

De verwevenheid tussen Nedmag BV, met 50% aandeelhouder NOM en EZK die deelt in opbrengt en winst 

 

Dit voorstel kun je onderaan deze pagina nalezen, inclusief het jury-oordeel. Ook kun je je op die pagina aanmelden als lid van het onderzoeksteam als je ons wilt helpen met de waarheidsvinding.

We feliciteren inititatiefnemer en pitcher Jakoba Gräper!

Hoe gaat het nu verder?

Een FTM-redacteur zal de komende tijd samen met redacteuren van de regionale omroepen Noord- en Oost-Nederland onderzoek doen naar de zoutwinning in Groningen en Drenthe. Maar ook in Friesland en Overijssel: het onderwerp speelt namelijk in alle vier de provincies. De onderzoeksartikelen die we gaan maken, zullen op onze website en op die van de regionale omroepen worden gepubliceerd. Mogelijk wordt het niet alleen een serie artikelen, maar zullen er ook radio en tv-uitzendingen aan worden gewijd. 

Dit onderwerp speelt in alle vier de provincies

Onderzoeksjournalistiek vergt altijd behoedzaam opereren. Bronnen moeten ervan uit kunnen gaan dat hun informatie vertrouwelijk zal worden behandeld. Aangedragen materiaal en feiten zullen we altijd checken, en waar nodig dubbelchecken. Toch zullen we ons best doen om je ook tussendoor regelmatig op de hoogte te houden. Bedenk wel dat we voorzichtig moeten zijn: we willen niet ons eigen onderzoeksproces in de wielen rijden. Uiteraard kun je ook zelf bijdragen aan het onderzoek, bijvoorbeeld als je bepaalde expertise hebt die het onderzoek verder kan helpen. 

En wat betreft de ideeën die het deze keer niet hebben gehaald: die schrijven we nog niet zomaar af. Wellicht dat een van onze redacteuren of een van de regionale omroepen zich er nog eens verder in verdiept. 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om jullie allemaal te bedanken voor het meedoen aan deze #noordoostpitch. Het aantal inzendingen en de hoge kwaliteit hebben ons verrast, er zaten hele goede ideeën tussen. 

We hopen je terug te zien bij een volgende Pitch, met een nieuwe regio en nieuwe kansen. 

 

Als je suggesties of ideeën hebt over FTM Pitch zelf, stuur me dan even een mailtje

De winnende pitch

2 april 11:20

De verwevenheid tussen Nedmag BV, met 50% aandeelhouder NOM en EZK die deelt in opbrengt en winst.

Nedmag BV brengt enorme schade toe aan mens en milieu. Schade waar ook komende generaties de gevolgen van gaan ondervinden. Ik wil graag uit...

Stemmen
713
Reacties
32

Jury oordeel

Dit voorstel heeft niet alleen de meeste publieksstemmen gekregen, het is ook in de tweede fase goed uitgewerkt. Jakoba heeft een onderzoeksteam weten te formeren en een deugdelijk, goed onderbouwd plan van aanpak gemaakt. Dat geeft de redacteuren die het onderzoek gaan doen straks een vliegende start.

Daarnaast heeft in onze overwegingen ook een rol gespeeld dat het thema zoutwinning niet alleen interessant voor het wingebied van Nedmag in Groningen en Drenthe. Ook in Overijssel en Friesland wordt zout gewonnen. De achtergrond daarvan verschilt nogal, maar de problematiek die met deze delfstofwinning is gemoeid vertoont raakvlakken. Het is veel minder belicht dan de gaswinning.

In overleg met de betrokken redacties van de regionale omroepen hebben we daarom besloten dat we ons niet beperken tot Groningen en Drenthe, maar alle zoutwinning in Noordoostelijk Nederland onder de loep gaan leggen. We denken dat we daarmee een onderwerp te pakken hebben dat voor een groot publiek interessant is.

Pitch-winnaar Jakoba Gräper: ‘De afgelopen dagen hebben wij (de bewonersgroep Borgercompagnie en de Stichting Stop Zoutwinning) er met elkaar hard aan gewerkt om de Pitch uit te werken. Ik ben heel blij dat we zoveel steun hebben gekregen en kijk uit naar de programma’s en artikelen die jullie gaan maken.’
De artikelen gebaseerd op de winnende pitch

Zoekresultaten

Alle pitches (126)

2 april 11:20

De verwevenheid tussen Nedmag BV, met 50% aandeelhouder NOM en EZK die deelt in opbrengt en winst.

Nedmag BV brengt enorme schade toe aan mens en milieu. Schade waar ook komende generaties de gevolgen van gaan ondervinden. Ik wil graag uit...

Stemmen
713
Reacties
32
2 april 22:52

Het HRA-model, nu gebruikt voor prioritering versterkingsaanpak Groningen.

Het HRA-model, basis voor versterking, is door NAM gemaakt. Welke data worden gebruikt is een goed bewaard geheim. Het is voor bewoners/over...

Stemmen
309
Reacties
24
11 april 11:38

Onleesbaar maken van stukken uit de gezagsdriehoek bij de Sinterklaasintocht 18 november 2017 Dokkum

Het is van groot maatschappelijk belang te weten wat zich tijdens dat overleg heeft afgespeeld. De verdenking bestaat dat burgemeester Marga...

Stemmen
249
Reacties
18
2 april 13:24

Het ijsbaandossier Kleine Bols. Raad Hoogeveen heeft kritisch rapport onder in la doen belanden.

Raadsbesluit met een raadslid, ook secretaris van vele miljoenen ontvangende Stichting IJsbaan Hoogeveen e.o. en de burgemeester, ambassadeu...

Stemmen
235
Reacties
37
4 april 16:24

Relatie testen tussen 4g netwerk en paniek bij koeien

2x is een kudde koeien volledig in paniek geraakt, in een nabij gelegen zendmast werd getest met 4g of 5g!

Stemmen
223
Reacties
31
2 april 11:29

Geldstromen Jeugdhulp Jeugdwet/gemeenten volgen vanuit de kant van het kind ! (zorgfraude garantie)

Gemeenten hebben in 2015 de verantwoordelijkheid gekregen voor de uitvoering van de Jeugdwet. Er wordt veel geklaagd over tekorten die ze op...

Stemmen
154
Reacties
22
10 april 20:30

Waarom is het aantal zelfdodingen in Drente zo hoog

Relatief gezien behoort het aantal zelfdodingen in de provincie Drenthe tot het hoogste van het land

Stemmen
138
Reacties
5
6 april 12:36

Ontstaan doordrukmacht rijk/prov. mbt grootschalige windmolenparken.

In Noordoost Nederland drukt het rijk grootschalige windmolenparken door tegen de wil van gemeenteraden en bewoners in. Dat leidt tot scher...

Stemmen
86
Reacties
9
8 april 09:21

Uitrol 5G

Mona Keijzer stelt dat gevraagd onderzoek door de tweede kamer naar gezondheidseffecten van 5G niet nodig zijn. Haar grootste doel als staat...

Stemmen
78
Reacties
9
13 april 09:50

besluitvorming , financiële stromen en staatsteun aan luchthaven Eelde.

Ieder jaar gaan er vele miljoenen euro's belastinggeld naar luchthaven Eelde. Al decennia lang, zonder dat het nut (de vermeende economische...

Stemmen
70
Reacties
3
2 april 16:44

Onderzoek naar het afvalbeleid in de gemeente Hengelo

Hengelo heeft een rommeltje van het afvalbeleid gemaakt. De oorzaken zijn o.a. de doorgeschoten duurzaamheidsdoelstellingen en de macht van...

Stemmen
43
Reacties
9
2 april 18:04

De invloed van banken op de biodiversiteit.

Ik zou graag op een kaart op perceelsniveau willen zien hoe het gesteld is met de biodiversiteit en wie de beherend agrariër financiert. Boe...

Stemmen
36
Reacties
0
2 april 17:26

Financiering campagne Forum voor Democratie

Forum voor Democratie heeft een flink aantal zetels veroverd bij de provinciale verkiezingen, ook in de noordelijke provincies, vaak zonder...

Stemmen
33
Reacties
25
2 april 12:01

Beleid bomenkap en planten van nieuwe aanpoot.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er de laatste jaren meer en meer gekapt wordt. Dit terwijl er: - Steeds meer aandacht voor mili...

Stemmen
32
Reacties
4
3 april 08:20

Hoe kunnen we de werkgelegenheid terughalen naar het noorden en oosten van Nederland?

Steeds meer werkgelegenheid is verdwenen naar de randstad. Dit heeft vele effecten. Denk hierbij aan: -veel en lange reistijd voor de mense...

Stemmen
32
Reacties
4
3 april 10:08

Geldstromen in en rondom de Nationaal Coordinator Groningen

De NCG wordt aangestuurd door het ministerieEZK, de baas van de NCG is Anita Wouters. Er gaan miljoenen om in dat instituut, terwijl er nauw...

Stemmen
30
Reacties
1
4 april 08:55

Gemeente Groningen weigert bezuinigingsbeleid op de huishoudelijke hulp terug te draaien.

In Groningen is, zonder het wettelijk verplichte onderzoek, bezuinigd op de huishoudelijke hulp. Mensen die bezwaar hebben gemaakt zijn geïn...

Stemmen
30
Reacties
2
6 april 20:18

Onderzoek naar zwendel in grond voor zonneakkers

Grond wordt voor heel weinig gekocht en met vreemde transacties en bv’s doorverkocht en terug gekocht met enorme winsten

Stemmen
27
Reacties
0
2 april 11:47

De pogingen de ontwikkeling van een grootschalige luchthaven te ontwikkelen in Twente

De afgelopen jaren is er door een groep mensen gepoogd om voormalige vliegbasis Twente door te ontwikkelen tot een grootschalige luchthaven....

Stemmen
21
Reacties
2
2 april 13:36

Risico's van landbouwgif voor omwonenden

Gemeentes beschermen de belangen van omwonenden onvoldoende bij spuiten van agrarisch grondgebied en handhaven niet. Gevolg: diverse bewezen...

Stemmen
21
Reacties
2
6 april 14:10

De grijze wereld van de schuldhulp, bewindvoerders en de wazige onoverzichtelijke kant ervan...

Inmiddels ervarings-deskundig. Door gestuntel van bewindvoerder uit WSNP gezet. Aantoonbare fouten gemaakt, niet gehoord. Klacht ingediend,...

Stemmen
21
Reacties
0
2 april 13:00

Aardbevingsschade Groningen: hoe worden de miljoenen uit de aardbevingspot toegewezen?

In mijn woonplaats, Delfzijl, worden ongeveer 500 woningen in een wijk gesloopt en herbouwd. Het gaat met name om huurwoningen in het bezit...

Stemmen
20
Reacties
1
3 april 11:28

Oranje weilanden, Lelievelden in Gaasterland

In het voorjaar worden er weilanden in deze omgeving (Gaasterland) platgespoten (https://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/gly...

Stemmen
20
Reacties
1
2 april 13:25

De asbestsector houdt goedkope oplossingen tegen

Er is geen ruimte voor innovaties om asbest op een goedkopere manier weg te halen. Die worden tegengehouden door Ascert. De asbestbranche is...

Stemmen
19
Reacties
0
2 april 11:49

Stalbranden

Honderdduizenden stuks vee zijn de afgelopen jaren omgekomen bij stalbranden. Is hier sprake van verzekeringsfraude? Zeker van dierenmishand...

Stemmen
18
Reacties
1
2 april 13:29

Zwartboek Gas-affaire

Voortdurend worden de mensen die schade hebben ondervonden van de aardgas-winning van het kastje naar de muur gestuurd. Benoem in een Zwartb...

Stemmen
18
Reacties
0
2 april 17:03

Hoe heeft het zover kunnen komen dat er in de Drentse Monden 45 windturbines worden geplaatst,

De boeren (landeigenaren) hebben hun grond beschikbaar gesteld, terwijl de bevolking niet is gehoord. Diezelfde bevolking moet wel elke da...

Stemmen
18
Reacties
1
3 april 18:14

Ongeoorloofde staatssteun middels Routefonds NOM en aandeelhouders luchthaven Eelde. C

Aandeelhoudende overheden hebben ca 1,5 jaar geleden een Routefonds gevuld met € 10 mio publiek geld. Er is vermoedelijk al ca € 6,5 mio uit...

Stemmen
17
Reacties
0
9 april 10:02

Waarom Elkien (woningbouw) en Patyna (zorg) zo graag 40 bejaarden uit IJlst kwijt willen.

Tijdens de "informatiebijeenkomst" over de voorgenomen sloop van Nij Ylostins blijkt Elkien plotseling ontzettende haast te hebben met de on...

Stemmen
17
Reacties
0
3 april 16:40

Haalbaarheidsonderzoek naar Biologische landbouw t.b.v. menselijke consumptie.

De noordelijke provincies hebben een groot landbouwpotentieel. Wat als we alle landbouwgrond inzetten voor biologische landbouw puur voor me...

Stemmen
15
Reacties
1