Fase 1: Insturen pitches

Open voor iedereen

Afgerond

Fase 2: Pitch uitwerken

De beste 5

Nog 1 dag

Fase 3: Deze winnende FTM Pitch gaan we uitvoeren

Onderwerp winnaar

1 dag

#noordoostpitch: de tweede ronde

De afgelopen dagen is er nog flink gestemd op de ideeën die zijn ingediend voor de #noordoostpitch. We waren blij verrast met het aantal inzendingen en de hoge kwaliteit van de pitches. FTM-lezers en het publiek van Radio Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe en RTV Oost hebben vijf ideeën voor een journalisitiek onderzoek geselecteerd. De vijf Pitch-voorstellen waarop het meest is gestemd zie je hieronder, op volgorde van indienen. 

 

Ook nu kan iedereen meedoen

Hoe gaat het nu verder? Voor de pitchers: verfijn je onderzoeksvraag, formuleer zo helder mogelijk wat er onderzocht moet gaan worden, welke antwoorden je wilt en bij wie onze redacteuren terecht kunnen. Je kunt daarvoor de hulp van anderen inschakelen en een Pitch-team formeren. Misschien heb je zelfs al documenten verzameld, of ben je bereid om onze journalisten in hun speurtocht te ondersteunen. Geef ook aan hoe. En wees eerlijk: heb je zelf een (financieel) belang bij je voorstel, dan kunnen we het onderzoek niet doen. 

Wil je dat je favoriete Pitch wint? Je kunt helpen

De komende week gaan we meehelpen met het vooronderzoek. Lezers kunnen ook in de tweede fase van Pitch meedoen. Weet je iets over het onderwerp? Heb je expertise? Maak deel uit van onze gezamenlijke waarheidsvinding en bied je hulp aan. Bijvoorbeeld als er een jaarverslag moet worden doorgespit, een stapel documenten moet worden doorgenomen  – samen kunnen we meer bereiken. Meld je aan bij de indiener va de Pitch om deel uit te maken van een Pitch-team.

Afhankelijk van het vooronderzoek kiezen we uiteindelijk met de hulp van een redactionele jury het beste voorstel en dat gaan we uitvoeren. Het redactionele team zal bestaan uit een redacteur van de regionale omroepen Noord-Oost Nederland en van FTM. 

Zoekresultaten

Geselecteerde pitches

2 april 11:20

De verwevenheid tussen Nedmag BV, met 50% aandeelhouder NOM en EZK die deelt in opbrengt en winst.

Nedmag BV brengt enorme schade toe aan mens en milieu. Schade waar ook komende generaties de gevolgen van gaan ondervinden. Ik wil graag uit...

Stemmen
713
Reacties
23
2 april 13:24

Het ijsbaandossier Kleine Bols. Raad Hoogeveen heeft kritisch rapport onder in la doen belanden.

Raadsbesluit met een raadslid, ook secretaris van vele miljoenen ontvangende Stichting IJsbaan Hoogeveen e.o. en de burgemeester, ambassadeu...

Stemmen
235
Reacties
37
2 april 22:52

Het HRA-model, nu gebruikt voor prioritering versterkingsaanpak Groningen.

Het HRA-model, basis voor versterking, is door NAM gemaakt. Welke data worden gebruikt is een goed bewaard geheim. Het is voor bewoners/over...

Stemmen
309
Reacties
24
4 april 16:24

Relatie testen tussen 4g netwerk en paniek bij koeien

2x is een kudde koeien volledig in paniek geraakt, in een nabij gelegen zendmast werd getest met 4g of 5g!

Stemmen
223
Reacties
24
11 april 11:38

Onleesbaar maken van stukken uit de gezagsdriehoek bij de Sinterklaasintocht 18 november 2017 Dokkum

Het is van groot maatschappelijk belang te weten wat zich tijdens dat overleg heeft afgespeeld. De verdenking bestaat dat burgemeester Marga...

Stemmen
249
Reacties
17

Alle pitches (126)

2 april 11:20

De verwevenheid tussen Nedmag BV, met 50% aandeelhouder NOM en EZK die deelt in opbrengt en winst.

Nedmag BV brengt enorme schade toe aan mens en milieu. Schade waar ook komende generaties de gevolgen van gaan ondervinden. Ik wil graag uit...

Stemmen
713
Reacties
23
2 april 22:52

Het HRA-model, nu gebruikt voor prioritering versterkingsaanpak Groningen.

Het HRA-model, basis voor versterking, is door NAM gemaakt. Welke data worden gebruikt is een goed bewaard geheim. Het is voor bewoners/over...

Stemmen
309
Reacties
24
11 april 11:38

Onleesbaar maken van stukken uit de gezagsdriehoek bij de Sinterklaasintocht 18 november 2017 Dokkum

Het is van groot maatschappelijk belang te weten wat zich tijdens dat overleg heeft afgespeeld. De verdenking bestaat dat burgemeester Marga...

Stemmen
249
Reacties
17
2 april 13:24

Het ijsbaandossier Kleine Bols. Raad Hoogeveen heeft kritisch rapport onder in la doen belanden.

Raadsbesluit met een raadslid, ook secretaris van vele miljoenen ontvangende Stichting IJsbaan Hoogeveen e.o. en de burgemeester, ambassadeu...

Stemmen
235
Reacties
37
4 april 16:24

Relatie testen tussen 4g netwerk en paniek bij koeien

2x is een kudde koeien volledig in paniek geraakt, in een nabij gelegen zendmast werd getest met 4g of 5g!

Stemmen
223
Reacties
24
2 april 11:29

Geldstromen Jeugdhulp Jeugdwet/gemeenten volgen vanuit de kant van het kind ! (zorgfraude garantie)

Gemeenten hebben in 2015 de verantwoordelijkheid gekregen voor de uitvoering van de Jeugdwet. Er wordt veel geklaagd over tekorten die ze op...

Stemmen
154
Reacties
22
10 april 20:30

Waarom is het aantal zelfdodingen in Drente zo hoog

Relatief gezien behoort het aantal zelfdodingen in de provincie Drenthe tot het hoogste van het land

Stemmen
138
Reacties
5
6 april 12:36

Ontstaan doordrukmacht rijk/prov. mbt grootschalige windmolenparken.

In Noordoost Nederland drukt het rijk grootschalige windmolenparken door tegen de wil van gemeenteraden en bewoners in. Dat leidt tot scher...

Stemmen
86
Reacties
8
8 april 09:21

Uitrol 5G

Mona Keijzer stelt dat gevraagd onderzoek door de tweede kamer naar gezondheidseffecten van 5G niet nodig zijn. Haar grootste doel als staat...

Stemmen
78
Reacties
8
13 april 09:50

besluitvorming , financiële stromen en staatsteun aan luchthaven Eelde.

Ieder jaar gaan er vele miljoenen euro's belastinggeld naar luchthaven Eelde. Al decennia lang, zonder dat het nut (de vermeende economische...

Stemmen
70
Reacties
3
2 april 16:44

Onderzoek naar het afvalbeleid in de gemeente Hengelo

Hengelo heeft een rommeltje van het afvalbeleid gemaakt. De oorzaken zijn o.a. de doorgeschoten duurzaamheidsdoelstellingen en de macht van...

Stemmen
43
Reacties
9
2 april 18:04

De invloed van banken op de biodiversiteit.

Ik zou graag op een kaart op perceelsniveau willen zien hoe het gesteld is met de biodiversiteit en wie de beherend agrariër financiert. Boe...

Stemmen
36
Reacties
0
2 april 17:26

Financiering campagne Forum voor Democratie

Forum voor Democratie heeft een flink aantal zetels veroverd bij de provinciale verkiezingen, ook in de noordelijke provincies, vaak zonder...

Stemmen
33
Reacties
25
2 april 12:01

Beleid bomenkap en planten van nieuwe aanpoot.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er de laatste jaren meer en meer gekapt wordt. Dit terwijl er: - Steeds meer aandacht voor mili...

Stemmen
32
Reacties
4
3 april 08:20

Hoe kunnen we de werkgelegenheid terughalen naar het noorden en oosten van Nederland?

Steeds meer werkgelegenheid is verdwenen naar de randstad. Dit heeft vele effecten. Denk hierbij aan: -veel en lange reistijd voor de mense...

Stemmen
32
Reacties
4
3 april 10:08

Geldstromen in en rondom de Nationaal Coordinator Groningen

De NCG wordt aangestuurd door het ministerieEZK, de baas van de NCG is Anita Wouters. Er gaan miljoenen om in dat instituut, terwijl er nauw...

Stemmen
30
Reacties
1
4 april 08:55

Gemeente Groningen weigert bezuinigingsbeleid op de huishoudelijke hulp terug te draaien.

In Groningen is, zonder het wettelijk verplichte onderzoek, bezuinigd op de huishoudelijke hulp. Mensen die bezwaar hebben gemaakt zijn geïn...

Stemmen
30
Reacties
2
6 april 20:18

Onderzoek naar zwendel in grond voor zonneakkers

Grond wordt voor heel weinig gekocht en met vreemde transacties en bv’s doorverkocht en terug gekocht met enorme winsten

Stemmen
27
Reacties
0
2 april 11:47

De pogingen de ontwikkeling van een grootschalige luchthaven te ontwikkelen in Twente

De afgelopen jaren is er door een groep mensen gepoogd om voormalige vliegbasis Twente door te ontwikkelen tot een grootschalige luchthaven....

Stemmen
21
Reacties
2
2 april 13:36

Risico's van landbouwgif voor omwonenden

Gemeentes beschermen de belangen van omwonenden onvoldoende bij spuiten van agrarisch grondgebied en handhaven niet. Gevolg: diverse bewezen...

Stemmen
21
Reacties
2
6 april 14:10

De grijze wereld van de schuldhulp, bewindvoerders en de wazige onoverzichtelijke kant ervan...

Inmiddels ervarings-deskundig. Door gestuntel van bewindvoerder uit WSNP gezet. Aantoonbare fouten gemaakt, niet gehoord. Klacht ingediend,...

Stemmen
21
Reacties
0
2 april 13:00

Aardbevingsschade Groningen: hoe worden de miljoenen uit de aardbevingspot toegewezen?

In mijn woonplaats, Delfzijl, worden ongeveer 500 woningen in een wijk gesloopt en herbouwd. Het gaat met name om huurwoningen in het bezit...

Stemmen
20
Reacties
1
3 april 11:28

Oranje weilanden, Lelievelden in Gaasterland

In het voorjaar worden er weilanden in deze omgeving (Gaasterland) platgespoten (https://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/gly...

Stemmen
20
Reacties
1
2 april 13:25

De asbestsector houdt goedkope oplossingen tegen

Er is geen ruimte voor innovaties om asbest op een goedkopere manier weg te halen. Die worden tegengehouden door Ascert. De asbestbranche is...

Stemmen
19
Reacties
0
2 april 11:49

Stalbranden

Honderdduizenden stuks vee zijn de afgelopen jaren omgekomen bij stalbranden. Is hier sprake van verzekeringsfraude? Zeker van dierenmishand...

Stemmen
18
Reacties
1
2 april 13:29

Zwartboek Gas-affaire

Voortdurend worden de mensen die schade hebben ondervonden van de aardgas-winning van het kastje naar de muur gestuurd. Benoem in een Zwartb...

Stemmen
18
Reacties
0
2 april 17:03

Hoe heeft het zover kunnen komen dat er in de Drentse Monden 45 windturbines worden geplaatst,

De boeren (landeigenaren) hebben hun grond beschikbaar gesteld, terwijl de bevolking niet is gehoord. Diezelfde bevolking moet wel elke da...

Stemmen
18
Reacties
1
3 april 18:14

Ongeoorloofde staatssteun middels Routefonds NOM en aandeelhouders luchthaven Eelde. C

Aandeelhoudende overheden hebben ca 1,5 jaar geleden een Routefonds gevuld met € 10 mio publiek geld. Er is vermoedelijk al ca € 6,5 mio uit...

Stemmen
17
Reacties
0
9 april 10:02

Waarom Elkien (woningbouw) en Patyna (zorg) zo graag 40 bejaarden uit IJlst kwijt willen.

Tijdens de "informatiebijeenkomst" over de voorgenomen sloop van Nij Ylostins blijkt Elkien plotseling ontzettende haast te hebben met de on...

Stemmen
17
Reacties
0
3 april 16:40

Haalbaarheidsonderzoek naar Biologische landbouw t.b.v. menselijke consumptie.

De noordelijke provincies hebben een groot landbouwpotentieel. Wat als we alle landbouwgrond inzetten voor biologische landbouw puur voor me...

Stemmen
15
Reacties
1