Onderwerp

Het HRA-model, nu gebruikt voor prioritering versterkingsaanpak Groningen.

Laatst bewerkt: 2 april 2019
Door

Bea Blokhuis 2

Mijn huis wordt versterkt (want niet veilig) maar kwam als 'geen verhoogd risicoprofiel uit de HRA analyse'.

Wat moet worden onderzocht?

Het HRA-model, basis voor versterking, is door NAM gemaakt. Welke data worden gebruikt is een goed bewaard geheim. Het is voor bewoners/overheden ook niet duidelijk wat er gebeurt indien bepaalde data voor een huis ontbreken. Verzint de computer dan wat? De gevolgen van indeling in een bepaalde risico-categorie zijn vérstrekkend. Maar: huizen die nu gestut worden komen uit het HRA-model als ‘geen verhoogd risico.’ En identieke woningen komen verschillend uit de analyse. Rara, hoe kan dat?

Voor wie heeft dit gevolgen?

De bewoners boven het Groningengasveld en de Nederlandse belastingbetaler.

Waarom moet dit verhaal worden onderzocht?

Helderheid krijgen in de oncontroleerbare chaos die versterken in Groningen nu is.

pitch.show.location_question

Delfzijl, boven het Groningengasveld.

24 Bijdragen

Redirecting to https://www.ftm.nl/inloggen Redirecting to https://www.ftm.nl/inloggen.
Oudste eerst
Nieuwste eerst
Dit model wordt gebruikt om de groningers te bedonderen . Dat de provincie en de gemeenten hier in meegaan, omdat er niets beters is, is onvoorstelbaar.
Daarom is onderzoek op z'n plaats. Wat stelt dit model voor? (En vervolgens: waarom is er niets beters, of waarom wordt er niet iets beters gebruikt.)
Helemaal goed. Het is de basis voor besluiten over veilig wonen. En wonderlijk genoeg een basis die, bij herhaald drukken op de knop, weer andere uitslagen geeft en sterker nog; telkens verschillende uitslagen bij dezelfde typen huizen!
Exact. En niemand kan uitleggen hoe dat komt. In de wetenschap geldt: als een experiment niet herhaalbaar is is het niet geslaagd/geldig. Is het HEA-model wel wetenschappelijk gefundeerd?
Ons huis is versterkt op basis van een goed en gedetailleerd onderzoek. Dezelfde woningen van de buren vallen volgens het HRA-model nu in de categorie ‘geen verhoogd risico’. Dat is niet uit te leggen en zelfs onze burgemeester kan dat niet verklaren. Over onze veiligheid mag geen twijfel bestaan, daarom is een onderzoek zeer waardevol.
De burgemeester van Delfzijl gebruikte de term 'cynisch'. Hij werd dat door de oncontroleerbaarheid van het model en de tegenstrijdigheid van de uitkomsten met de werkelijke situatie: huizen in stutten; huizen met Acuut Onveilige Situatie (AOS) en dus gedwongen ontruimd, maar ''gewoon risicoprofiel'' volgens HRA. Hij mag die huizen handmatig toevoegen, maar wat is zo'n model dan waard?
Dit is echt zo'n model waarvan je weet dat het niet klopt, iedereen zegt ook dat het niet klopt, maar je hebt geen directe toegang tot de methode zelf. NAM is de enige die precies weet hoe het zit. SodM weet er ook iets van maar niet alles. Het is heel erg belangrijk dat de feiten boven tafel komen. Het is al absurd dat er met zo'n model gewerkt wordt dat door de NAM ontwikkeld waardoor NAM eigenlijk degene is die bepaalt wat er met de versterking gaat gebeuren. Hoe heeft het zo kunnen gebeuren? Maar ook, hoe zit het precies in elkaar. Er zijn Groningers die mee willen helpen aan dit verhaal en ook al wat zaken gevonden hebben hierover die gedeeld kunnen worden met journalisten. Dit verhaal is het waard om uitgezocht te worden! Onze levens hangen er (letterlijk) van af.
Exact: ook het SodM is kritisch, maar bij gebrek aan iets anders 'moeten we het er maar mee doen'.
Een slager die zijn eigen vlees keurt, is altijd het onderzoeken waard.
En in dit geval gaat het om zo'n invloedrijke organisatie waarbij heel erg veel belangen spelen, en de belangen van de Groningers al heel erg lang niet meetellen, dat een onafhankelijk en degelijk journalistiek onderzoek erg gewenst is.
Je hebt helemaal gelijk Elja, daarom: duidelijkheid gewenst.
Woon in een flat van 12 verdiepingen 1 flat gebouw versterkt de andere 2 identieke flats in zelfde straat niet eens gecontroleerd.
Had de burgemeester een verklaring? Gaan ze nog geïnspecteerd worden? Of geloofd men het wel? Is er een HRA-rapport bekend?
Het is bizar hoe NAM zo tóch nog zeggenschap houdt: een, voor hun portemonnaie, heel hoog zeggenschap en voor ons, Groningers, een ontoelaatbaar zeggenschap.
Het HRA-model klopt niet, dat wijzen de adviezen voor diverse woningen wel uit (2-kappers met 1 wél en ander niet?-hoe dan!?). Het HRAmodel is niet transparant, NAM moet met de billen bloot én zijn volledige zeggenschap kwijt zijn: zoals eerder beloofd!
Eens. Dus daarom moet eerst de basis van het HRA-model inzichtelijk zijn. Hoe kan het dat er zulke tegenstrijdige resultaten uitkomen?
Om het in termen van geld uit te drukken: wie heeft financieel belang bij een zo groot mogelijke invloed op de uitkomsten van het HRA-model? Dat weten we op zich al: NAM en de Staat der Nederlanden. Hoe verloopt de beinvloeding in de praktijk? Waar gaan publieke en private belangen door elkaar lopen? Hoe onafhankelijk en "wetenschappelijk" zijn de betrokken universiteiten en kennisinstellingen nu werkelijk? Is er vanuit wetenschappelijk oogpunt met een modelmatige aanpak uberhaupt iets zinnings te zeggen over individuele woningen?
Allemaal onderzoekspunten. Ook de HRA-fans geven aan dat het HRA-model niets, maar dan ook niets zegt over individuele woningen. Desondanks zullen wellicht mensen met een huis dat uit de HRA komt rollen als 'normaal risico-profiel' (en dat wil in Groningen automatisch zeggen: mogelijk verhoogd risico ten opzichte van de rest van 'gemiddeld' Nederland) denken dat ze weer rustig kunnen slapen. Keep on dreaming.
Alle modellen, werkinstructies, protocollen tot heden, gebruikt door alle zogenaamde onafhankelijke organisaties, zijn er dankzij en komen oorspronkelijk uit de koker van de Nam of zij hebben deze middels financiele banden beïnvloed. Tot heden is er nog geen sprake van gebruikte modellen waar de dikke vinger van Shell, Nam en Haagse olieboeven geen dwingende rol hebben gespeeld. Alles van een ander wordt structureel ter zijde gelegd. Het HRA model heeft net zoveel waarde als de leugen van de afgelopen 50 jaar, geen dus. Ik ben echter bang dat onafhankelijk niet meer bestaat in Nederland. Dat heeft dit dossier wel geleerd.
Wellicht dus dat de onfhankelijke journalisten van FTM, samen met de lokaal goed ingevoerde journalisten uit Groningen een tipje van de sluier kunnen oplichten.
Tot nu toe heeft den haag nog geen cent betaald voor onderzoek. Alles is de laatste jaren betaald door de NAM. Wat ze niet onderzocht wilden hebben, hebben ze niet laten onderzoeken. Expertise uit Italië, Nieuw-Zeeland, VS etc. is betaald door de NAM. Het HRA model wordt gevoed door de NAM. Dit model draait op door de NAM ingehuurde servers over de hele wereld. Logisch dat we de resultaten uit al die onderzoeken niet geloven, en de expertise van over de hele wereld niet serieus nemen. Maar de NAM eruit betekent dat Economische zaken leidend wordt! Daar is geen enkele expertise bij de ambtenaren over dit specifieke probleem. Dus dient men expertise in te kopen. En waar komen ze dan terecht? Juist, daar waar de NAM al ruim 5 jaar zijn expertise heeft gehaald. Italië,VS, Nieuw-Zeeland . Schieten we dus niets mee op. Econ.Zaken schuiven straks ook nog CVW en NCG aan de kant en dan zijn we helemaal in de aap gelogeerd. Wordt er in den haag een computermodel opgetuigd voor het -verre noorden- Dan worden we weer 2 jaar teruggeworpen en dan komt er uit dat computermodel, dat er geen risico meer is, geen onveiligheid, en er niets meer versterkt hoeft te worden. Versterkingsoperatie uit het HRA model en van de batches 1567,1588,1581 zijn dan in volle gang, maar vervolg komt er niet meer. Gaat allemaal de prullenbak in. En de gaswinning gaat niet naar 0 Mondige Groningers moeten opstaan om een vuist te maken tegen dit falende overheidsbeleid. Op dit forum, bij deze pitches, zitten genoeg mondige mensen die de koppen bij elkaar MOETEN steken. Hopelijk brengt de journalistiek van Follow-the money deze mensen bij elkaar.
Zegt het voort!
Dag Bea,

Volgens mij is er een koppeling te maken tussen jouw pitch en mijn pitch. Ik stel de vraag naar de verdeling van de gelden (en de positie van grote organisaties versus de individuele burger - deze kwestie blijkt niet slechts in Delfzijl te spelen), jij stelt de eveneens terechte vraag hoe bepaald wordt of een woning of gebouw in aanmerking komt (HRA en hoe werkt die dan - transparantie graag). Wij zitten beiden op het spoor van transparantie: volledige helderheid in de bepaling, volledige helderheid in de toewijzing van de gelden en rechtvaardigheid in de verdeling van de gelden.

Groet,

Sense
Dag Sense,
Voor een succesvolle pitch moet het onderwerp mijns inziens goed afgebakend / behapbaar zijn. Beiden focussen we ons op een vraag die voortvloeit uit de gaswinning, maar samenvoeging zal leiden tot een minder scherpe onderzoeksvraag. Goede journalisten zullen vanuit de ene vraag ongetwijfeld de vervolgstap zetten naar de andere, maar hoe we de twee pitches transparant kunnen samenvoegen en die afbakening/ behapbaarheid kunnen behouden is een lastige. Het is goed te zien dat 'wij' (velen) vanuit de provincie Groningen goede voorstellen doen voor mijnbouwgerelateerd onderzoek. Zelfs als niet elke 'gas'pitch doorstroomt naar ronde twee zullen journalisten de urgentie herkennen, is mijn verwachting, en hopelijk opnieuw diep in het Groninger dossier duiken.
Groet,
Bea
Dag Bea,

Behapbaarheid is een goed argument. Wat wel van belang is dat onderkend wordt dat er sprake is van volgordelijkheid, samenhang tussen onze invalshoeken. En los van vervolgronden - er is maar een belang: transparante en rechtvaardige besluitvorming, die ook voor de individuele gedupeerde navolgbaar is.
Het is inderdaad goed om te constateren dat veel provinciegenoten hun zorg (om het mild uit te drukken) aandragen via pitches. Ook via deze weg wordt de schreeuw om helderheid onderstreept en zitten er voor onderzoeksjournalisten voldoende leads in om de bal op te pakken en het doel een keer goed te raken.

Groet,

Sense
Dag Sense,
Helemaal met je eens. Helderheid, transparantie, controleerbaarheid. Wie profiteert (of om met Cicero, Romeins advocaat en politicus, 1e eeuw voor Christus, te spreken: Cui bono? Voor wie is het goed/nuttig?), hoe zit het in elkaar? Waarom sommige huizen wel, andere niet? Waarom veel corporatiewoningen wel, veel particuliere woningen niet (is dat omdat er te weinig data zijn/ in de computer worden ingevoerd?). Cui bono, cui bono, cui bono? Sorry, ik ben docent klassieke talen en een beetje mooi Latijn is nooit weg.
Groet,
Bea