Onderwerp

Relatie testen tussen 4g netwerk en paniek bij koeien

Laatst bewerkt: 5 april 2019
Door

Freerk Abma 2

ambassadeur team agro.nl

Wat moet worden onderzocht?

2x is een kudde koeien volledig in paniek geraakt, in een nabij gelegen zendmast werd getest met 4g of 5g!

Voor wie heeft dit gevolgen?

Vermoedelijk voor ons allemaal, alleen koeien zijn gevoeliger, die ruiken spanning

Waarom moet dit verhaal worden onderzocht?

Dit kan nadelige gevolgen hebben voor onze volledige biotoop

pitch.show.location_question

Menaam

35 Bijdragen

Redirecting to https://www.ftm.nl/inloggen Redirecting to https://www.ftm.nl/inloggen.
Oudste eerst
Nieuwste eerst
Dat moet toch zijn: 5g?
Kan zo zijn! op het moment van het testen, daarvan is niet duidelijk wat er getest werd!

Theo Asselman 1

In 2017 speelde iets soortgelijks in Stitswerd (Groningen). Ook onverklaarbare reacties van het vee.
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/173269/Wat-mankeert-de-koeien-van-Stitswerd

Verder is er nog (te) veel onduidelijk over 5G. Nederland zou vol gestampt moeten worden met zend/onvangertjes want 5G komt in het beste geval met een bereik van 250 meter. En aan de andere kant mocht de proef met 5G in Groningen niet doorgaan want het schotelpark in Burum zou er last van hebben, tientallen kilometers verderop. D'r is vast iemand die dat kan uitleggen.

Succes met de pitch Freerk, ik hoop dat FTM het kan oppakken, want d'r staan nog veel meer (gezondheids)vragen open!

David 65 1

Theo Asselman
Het zou mij (als lid) ook zeer verheugen, ik speelde zelf al met de gedachte om het bij FTM onder de aandacht te brengen. Goed dat de Tweede Kamer aandringt op nader onderzoek - maar de uitrol staat al voor deze zomer gepland. Dat betekent dat de uitkomst zonder externe druk, laten we zeggen voorspelbaar lijkt. We gaan het zien.
Ik zou graag bedanken voor zo'n straalzender in de lantaarnpaal vlak voor mijn huis - daar hoef je geen 'aluhoedje' voor te zijn. Radioactieve straling kun je per slot van rekening ook niet zien - maar het is er wel, en het heeft zijn effecten.
Er is al besloten dat het schotelpark in Burum naar het buitenland verhuist, ze zijn er misschien al mee bezig ! want 5G moet doorgaan !
Naar welk buitenland vraag ik me af. Waar ze wat meer gezond verstand hebben misschien.

Gerda 1 1

Hoop dat jullie deze pitch gaan onderzoeken

Ron 129 1

En wat te denken van insecten?
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3.pdf
Vanavond wat onderzoeken die u geplaatst heeft doorgenomen, als de helft al waar is, dan is het ook niet meer te rijmen met andere maatregelen die wij hebben ingesteld tbv het milieu. ook met trekvogels die de weg niet kunnen vinden, dat is vooral niet duurzaam!!

Jack Vonk 1

Opvallend weinig vogels omgeving oudehorne en tjongervallei bij oudehorne en katlijk. Baart mij zorgen.
een andere mogelijkheid van die verstoring kunnen windmolens zijn
Vorig jaar ook al dode spreeuwen in Den Haag, wellicht na 5G tests.

https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/11894/zwijgende_getuigen_(de_dode_spreeuwen_in_den_haag)

Mensen en dieren worden al ziek van de straling die er nu is. 5G daar boven op gaat funest zijn.

Riwke

Het moet zijn 5 G....
Als ik zie wat straling kan veroorzaken bij mensen, dan zullen dieren wellicht nog eerder reageren!

Manda-Marieke 1

Brussel wil zijn burgers niet tot proefkonijn
maken: https://takebackyourpower.net/brussels-first-major-city-to-halt-5g-due-to-health-effects/?

Florence ook niet: Florence will use the precautionary principle for the rollout of 5G
It is written that as the highest local health authority, Mayor Dario Nardella is officially committed “to elaborate an overall plan, in agreement with the competent authorities, for the installations of the 5G technology before issuing individual authorizations in view of the application of the Precautionary Principle and public health”, “carefully evaluating any authorization for 5G installations in the territory of the municipality of Florence”.

Florence, after the Stop5G vote expressed by the XII Municipality of Roma, is therefore the first city in Italy to have formally approved the concerns of the political-institutional world on the dangers originated from the fifth ge=IwAR30UWAWUI5JQ0XhRJkNa7s97ldE0tgZ4sa2U6gBrEKjY87Aid1R1V1Gxl4
Mona Keijzer wel, FD zaterdag 6 april: Nu de uitrol van 5G dichterbij komt laait de discussie over de gezondheidsrisico's van straling van mobiele zendmasten weer op. In de sector zet men zich schrap voor een golf van vragen van bezorgde burgers, zeker omdat het aantal mobiele masten bij 5G gaat verveelvoudigen. GroenLinks (Laura Bromet) vroeg deze week in de Tweede Kamer al om een onafhankelijk onderzoek door de Gezondheidsraad. Kamerlid Bromet riep op de zorgen van burgers serieus te nemen. Staatssecretaris Mona Keijzer stelde daarop dat er voortdurend metingen worden gedaan, en dat er vooralsnog geen indicatie is dat er permanente gezondheidsschade optreedt door straling. (Noot: de reeds gedane onderzoeken door onafhankelijk gefinancierde wetenschappers hebben het bewijs al geleverd, de overheid beroept zich op eigen onderzoek, nadrukkelijk niet onafhankelijk. Ze hebben besloten dat Nederland voorop wil lopen in connectiviteit. Niets mag dit in de weg staan, ook de volksgezondheid en het milie

Neelie Waterman 2

Hoe kan het dat iets dat zo ingrijpend inwerkt op mensen, dieren, insecten zomaar - en vrij stilletjes, want in naam van het toverwoord vooruitgang - 'uitgerold' kan worden met het argument dat de schadelijkheid niet aantoonbaar is - ook al zijn er legio solide onderzoeken die die schadelijkheid aantonen.

https://www.youtube.com/watch?v=ol3tAxnNccY met volop wetenschappelijke onderbouwing. (ik was bijna afgehaakt vanwege de alarmerende toon in de eerste 3 minuten, daarna is het behoorlijk genuanceerd naar mijn idee - en aan het eind van het verhaal kon ik de alarmerende toon van het begin wel snappen).

Waarom wordt het argument dat het 'niet aantoonbaar onschadelijk' is nooit als even geldig beschouwd?

5G roept bij mij de associaties op van 'Mobiel' van Stephen King, een klein boekje, zo gruwelijk dat ik het nooit heb kunnen uitlezen. En we financieren het met zijn allen.

Nelleke 3 1

Ja dit soort onderzoek hebben we nodig!

Noor 1

Broodnodig. Dit onderzoek.

Niet alleen bij koeien. Ook voor vogels en andere dieren. En ook mensen.

Wellicht dat er een mooie combi mogelijk is met andere aanvragen hier in relatie tot straling van 4 én 5 G

Tom Hoppen 4

De lusten en lasten van 5G, voor mens en natuur, qua infrastructuur en gezondheid. Redenen om 5G wel te willen en niet te willen.
Ik geloof er niet zo in. Maar zie het 9 vaak voorbij komen dat ik het wel belangrijk vind te laten testen om hopelijk duidelijkheid te krijgen. Maar ja wie test? En er is altijd wel een onderzoek wat het tegenovergestelde bewijst.

Neelie Waterman 2

Ik hoop inmiddels dat het nedmag onderzoek gaat winnen, maar op dat punt heb ik helaas weinig inhoudelijks bij te dragen.

Ik hoop ook dat het 5G onderwerp de nodige aandacht in de media gaat genereren. Dit onderwerp zou referendumwaardig zijn, maar omdat het referendum is afgeschaft vind ik dat de (traditionele) media een verantwoordelijkheid hebben om niet alleen de vooruitgangsmantra’s maar ook de schaduwzijden te belichten.

Immers, effecten op gezondheid van mens en dier (en vooral bijen, insecten en vogels en daarmee ook onze voedselvoorziening) zijn in de besluitvorming uitdrukkelijk niet meegenomen – terwijl er voldoende gedegen onderzoeksresultaten voorhanden zijn.

In de toekomst dus minder verkeerdoden door zelfsturende auto’s, maar meer kanker, onvruchtbaarheid en wie zal het zeggen burn-outs met de toegenomen onnatuurlijke straling? Is die afweging ergens gemaakt?

De belasting waar we aan blootstaan komt inmiddels van zoveel kanten dat er door de stapeling amper nog een oorzaak aan te tonen valt: is dat een vrijbrief om dan maar rucksichtslos door te gaan?

Als de publieke opinie wakker zou worden, zou een verhuizing van de oren in Burum misschien ook een overbodige kostenpost zijn.

Er is op het web overvloedig informatie te vinden, de 2 bijdragen die ik al voldoende inzichtgevend vind zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=ol3tAxnNccY (zoals gezegd: de eerste 3 minuten zeer alarmerend, daarna behoorlijk genuanceerd)
En er is hoop:
https://takebackyourpower.net/5g-the-dominoes-are-starting-to-fall/

Marla Singer 7

Bij dit onderzoek kan ook navraag gedaan worden bij de Nederlandse huisartsen verenigingen. Veel huisartsen zijn immers al bekend met de symptomen van overgevoeligheid van mensen voor EM straling. Wie weet zijn soortgelijke ervaringen bij dierenartsen of staats bosbeheer?
Er was onlangs een pitch geplaatst om de gang van zaken rond 5G te onderzoeken. Deze pitch werd door de redactie weggewuifd omdat het niet het Noorden van Nederland betrof. Toen ik voor het laatst naar die pitch keek had deze 44 stemmen. Dat is het hoogste van al de pitches die hier genomineerd zijn. Er moet een stevig geluid komen uit de hoek van onderzoekland Nederland want die blijft maar uit. Persoonlijk is mijn leven goed onderuit gehaald door 4G en kamp ik met EHS een niet erkende aandoening waar zovelen nu al last van hebben. Maar denk maar niet dat de medische hoek er maar iets mee doet. Zolang er één wetenschapper rondloopt die beweert dat er geen gezondheid risico's zijn wordt dat direct gelooft en kijkt men niet meer verder. Onbegrijpelijk.

S 48 1

Internationale wetenschappers tegen 5g:
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

S 48 1

Ik zou pleiten voor een campagne a la Urgenda voor het recht op stralingsarme leefomgeving.
Sinds 4G is blijven wonen in Amsterdam voor mij onmogelijk geworden!
Ik ervaar 4G en slimme meters als een aantasting van mijn persoonlijke levenssfeer.
Net als ik roken zou dit in de openbare ruimte verboden moeten worden en zou ik in mijn eigen huis er al helemaal geen last van moeten hebben.
Bovendien een bedreiging van ons ecosysteem en daarmee uiteindelijk naast direct ook indirect van onszelf!
Wake-up please!!!
Technologie prima, maar dit MOET anders!!!

Freerk Abma 2

Vriendelijke Groeten Freerk Abma.

Niet Beneveld

Alsjeblieft onderzoeken !!

De koeien lijden onder deze straling en zeker ook andere dieren.

Maar ook de mens en dan wil de politiek nog wel eens harder lopen ...

Ondanks dat niet veel Neuroloog er aan willen is mijn ervaring, raakt het niet alleen de gemoedstoestand van mensen, het triggert Epilepsie en andere hersenziekten.
De elektrische golven in de hersenen worden verstoord. Heb er zelf mee te maken, hier in Zwolle dat een verdeelstation en een van de knooppunten voor N0 en O en ZO Nederland heeft staan.

Een van de belangrijkste instituten voor Epilepsie (SEIN) is eveneens in Zwolle gevestigd.
Het zou interessant zijn en zij moeten het weten, hoe groot de toename van hersenziektes en met name Epilepsie is, ter onderbouwing voor wat 4G nu al met ons doet. Dat wordt 5G ! en je kan het niet ontlopen.

Koeien zijn en doen trouwens niet gek. Ze hebben ons wat te vertellen !

Aisia 1

Oja, ook bij ons is dit mechanisme in gang, de Nederlandse gemeenten hebben er ook niks meer over te zeggen en alles ligt nu bij min EZK.
https://m.youtube.com/watch?v=aH9i8Tev9vE

Ron 129 1

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/26/french-farmers-sue-state-mystery-cow-deaths-blame-electromagnetic/

"an analysis of 97 studies by the EU-funded review body EKLIPSE concluded that electromagnetic radiation from power lines, wi-fi, phone masts and broadcast transmitters poses a ‘credible’ threat to wildlife - in particular to insect and bird orientation and plant health."

Bel 1 1

Zelfs The Lancet zegt het: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanplh/PIIS2542-5196(18)30221-3.pdf
Prima initiatief. Er was in Groningen al eerder ook sprake van dit fenomeen.

JE Van Hoorn 1

Beste redactie, ik ben heel erg bezorgd over de introductie van 5G. Niet alleen voor koeien! Lees de informatie op deze site www.elektrosmog.nl en de actie op www.earth-matters.nl/5/14576/gezondheid/5g-trojan-horse.html . Ook heb ik een artikel met technische informatie over de werking op onze gezondheid van EMS, die stuur ik jullie ook op! Het relevante voor FTM is dat er miljarden overheidsgeld in worden geinvesteerd.

E. Moesbergen

Lijkt me zeer zinvol en nodig dat het grote publiek zorgvuldig geïnformeerd wordt. De berichtgeving tot zover is zeer alarmerend en ik lees er betrekkelijk weinig over.

Ron Chaitanya 1

Ik ben ook benieuw of onze 'zorgstaat' eerst meer testen gaat doen met koeien, bijen, vogels e.d. voordat heel Nederland, mens en dier én insecten en organismen, onder worden bedolven door 5G.

Helemaal omdat 5G erdoor drukken zodat telecom giganten hun onderzoeks en ontwikkel kosten eruit kunnen halen en misschien veel winst maken, de innovatie ban Nederland remt. Er is immers al een beter, sneller en gezonder alternatief: Li-Fi

Joy Alves

Ik geloof ook dat de 5g toch iets met ons doet

Robbie Timmer 1

5g straling wordt onderschat en waarschijnlijk door de corpocratie er doorgedrukt. Zou goed zijn eens te verdiepen in bv waarom de veligheidslimieten zo enorm verschillen per land binnen de eu.
Van harte eens dat dit heel grondig onderzocht dient te worden.