Noot van de redactie: Op zich een interessant en relevant voorstel, maar voor deze Pitch ligt de focus echt op de regio Noord & Oost.
Onderwerp

Uitrol 5G

Door

ancella steketee 2

belanghebbende
Ingestuurd: 8 april 2019

Wat moet worden onderzocht?

Mona Keijzer stelt dat gevraagd onderzoek door de tweede kamer naar gezondheidseffecten van 5G niet nodig zijn. Haar grootste doel als staatssecretaris van economische zaken is het dienen van de economie, eventueel ten koste van ieders gezondheid. De meeste onderzoeken die niet door de telecomindustrie worden gefinancierd wijzen op nadelige effecten op de gezondheid.

Voor wie heeft dit gevolgen?

Iedereen.

Waarom moet dit verhaal worden onderzocht?

Het betreft onze gezondheid

9 Bijdragen

Alleen leden van Follow the Money kunnen bijdragen plaatsen.

Wil je meepraten?

Word lid Inloggen
Ik vond deze docu over 5G erg helder en ook zeer alarmerend. https://www.youtube.com/watch?v=ol3tAxnNccY&feature=share&fbclid=IwAR2mmu8oqw9w6RBldUGljyfEMvuJ00hA0ZM4_HLbhOcIiilC2CjzpdKjlRc
Leven wij binnenkort in een magnetron?
Koeien raken in paniek tijdens testen met 5G (Friese boeren), imkers melden gedesoriënteerde bijenvolken tijdens tests (Groningen), Tegenlicht meldt het gevaar van ruimtepuin en (onafhankelijke) wetenschappers van de 5G space appeal zeggen dat vele peer reviewed onderzoeken de risico's voor de gezondheid van mens, dier en milieu al hebben vastgesteld. Andere landen nemen maatregelen om met name kinderen en ouderen te beschermen tegen wifi en straling van 4G en 5G. De Russen stellen ook vast, dat de internationale blootstellingslimieten te hoog zijn en stellen hun normen naar beneden bij. Nederland blijft zeggen dat de 20 jaar oude normen die alleen de temperatuursverhoging van straling meten op de huid (of liever; een zak zout water) voldoende veiligheid bieden. Biologische effecten worden niet gemeten. Dit zaakje stinkt:https://www.youtube.com/watch?v=_P5-NbXma70
Het gekke met het 5G dossier is, dat het óók nog eens boven onze nationale veiligheid lijkt te gaan, dwz de spionage apparatuur in Friesland gaan we waarschijnlijk verplaatsen naar een buitenland. Omdat we willen dat bijna overal, op 98 procent, van het Nederlands grondgebied, 5G zal worden geïnstalleerd. Terwijl we nog niet weten of 5G effecten heeft voor onze gezondheid, het is simpelweg niet eens op gezondheidseffecten getest, tekenen we voor dit nieuwe netwerk. de belangen van de telecomsector worden dus zwaarder gewogen dan ons veiligheidsbelang. Dit wordt niet de staatssecretaris toegelicht en het moet echt aan haar gevraagd worden.
Wetenschappers, artsen, ingenieurs en tech-professionals waarschuwen dat de 5G-plannen ernstige, onomkeerbare gevolgen voor de mens en permanente schade aan alle ecosystemen op aarde dreigen te veroorzaken. Zij geven aan dat onmiddellijke maatregelen nodig zijn om de mensheid en het milieu te beschermen en roepen via het 5G Space Appeal de VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen op om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. En nu al maakt ruim 40% van de Nederlandse bevolking zich zorgen tot zeer ernstige zorgen over straling. En ongeveer 10% neemt er zelfs maatregelen tegen. Ook maakt meer dan de helft van de bevolking zich zorgen over de schadelijke effecten van de mobiele communicatie op de langere termijn. Dit blijkt uit een rapport dat in 2017 in opdracht van het Antennebureau. Voordat we dus grootschalig 5G uitrollen is het urgent dat serieus gekeken wordt naar de gezondheidseffecten. Nu al stoppen steden als Brussel en Florence met de uitrol om die reden. https://www.letstalkabouttech.nl/2019/01/5g-space-appeal/
is dit specifiek voor de Noordelijke provincies? Zo ja, waarom is dat anders dan voor andere delen van Nederland (en Europa)?
5G NEE!! Honderden wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat 5G schadelijk is voor de gezondheid! STOP DE UITROL VAN 5G! WAKE UP!

https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/5g-geschenk-of-infrastructuur-voor-totale-slavernij/

https://www.verminder-electrosmog.nl/het-5g-appel-vertaald/

http://www.transitieweb.nl/straling/straling-wifi-en-de-5g-evolutie/
@redactie Het uitrollen/testen gebeurd ook in het Noorden /Eems Dollard gebied . dode vogels hebben dan zgn. een virus opgelopen
lijkt me zeer zinvol dit te onderzoeken!
Heel zinvol om te onderzoeken.