Onderwerp

Onderzoek naar samenzwering Zorginstituut Nederland en zorgverzekeraars tegen afbouwmedicatie

Door

Jan-Pieter Dupon 1

Zorgverleners, lid Vereniging Afbouwmedicatie, gedupeerde en voorvechter van eerlijke zorg
Ingestuurd: 18 september 2019

Wat moet worden onderzocht?

In Bavel (Breda) wordt afbouwmedicatie bereidt en geleverd aan patienten. Deze patienten zijn veelal jarenlang onnodig gebruiker van verslavende medicijnen.
De afbouwmedicatie wordt door behandelaren, patienten en Richtlijnen onderschreven, maar enkel de zorgverzekeraars weigeren deze medicijnen te vergoeden. Zij worden hierin gesteund door het Zorginstituut, dat als verondersteld objectief en onafhankelijk orgaan, hen drogredenen en argumenten aandraagt om niet te vergoeden.

Voor wie heeft dit gevolgen?

Iedereen, aangezien de kosten door alle Nederlanders gedragen worden. Daarnaast zijn er veel verbonden partijen die last hiervan hebben.

Waarom moet dit verhaal worden onderzocht?

Het is een beerput waarvan elke keer iets meer boven water komt. Met de vergoeding kunnen de zorgkosten omlaag en patienten afbouwen.

28 Bijdragen

Alleen leden van Follow the Money kunnen bijdragen plaatsen.

Wil je meepraten?

Word lid Inloggen

Xell 1

Het gebruik van taperingstrips kan voorkomen dat je beland in zware onttrekkingssymptomen waardoor je teruggrijpt naar de medicatie. Ook kan het verlengde ontwenningssyndroom hiermee worden voorkomen, met het gevolg dat je alles medisch uit moet laten sluiten door o.a. Kno, neurologie, cardiologie, psychologie wat de zorg onnodig duur maakt.
Volledig mee eens. En dan hebben we de arbeidsongeschiktheid die optreed nog niet meegerekend, en het verlies en ontwrichtende gevolgen die talrijk zijn, zijn niet goed in geld uit te drukken.
Klopt!! Ik heb er al vijf jaar mee te maken.
Hoe een overheid zijn burgers verziekt, verslaafd houdt en bedondert
Onnodig landurig ziek door verslavende medicatie, waar ik zonder de strips waarschijnlijk niet vanaf gekomen was. Voordat ik met de strips begon, vele afbouwpogingen gedaan met ernstige ontwenningsverschijnselen met meerdere ambulanceritjes naar de SEH. Veel zorgkosten gemaakt die onnodig zijn geweest.
Deze afbouwmedicatie is niet alleen bedoeld voor verslavende medicijnen. Het stoppen na langdurig gebruik van antidepressiva zoals ssri’s kan hevige onttrekkingsverschijnselen geven ter vergelijking met ‘cold Turky’
De industrie rondom anti depressiva is het ideale verdienmodel voor de markt/ farmaceutische industrie in Nederland. Als je er eenmaal aan zit (en dat zitten meer dan 1 miljoen(!) Nederlanders) kom je er als individu zeer moeilijk weer af. Temeer omdat je heftige ontrekkingsverschijnselen kunt krijgen en je daardoor weer sneller naar een pil teruggrijpt. Met doorzettingsvermogen, een echte wil en wéten dat het anders mogelijk móet zijn lukt het individuen nu soms wel. En dat dmv taperingstrips die zelf betaald moeten worden. Omdat de zorgverzekering dit niet vergoed. In mijn geval was de rekening meer dan 700 euro. Gelukkig had ik hier geld voor opzij gelegd en kon ik mijn eigen 'afkicken' betalen. Maar voor veel mensen zal dit niet gelden. En los daarvan: het zelf betalen van het afbouwen/afkicken voelt als een groot onrecht omdat het indruist tegen alles wat logisch zou moeten zijn in een zorglandschap. Mijns inziens is een patiënt een patiënt in Nederland tot hij/zij zelf niet meer wil/ het niet meer medisch noodzakelijk is om het medicijn te slikken. En dan dus de keus maakt om de medicatie af te bouwen. Dit afbouwen (noem het liever afkicken want het is gewoon een drug) is dermate zwaar en gaat in veel gevallen gepaard met heftige reacties zowel lichamelijk als geestelijk moet onder medische begeleiding en verantwoord gebeuren.
Hier past dus geen one size fits all- model op. Samen met je arts bepaal je hoe en in welke stapjes je afbouwt zodat je zo min mogelijk ontrekkingsverschijnselen krijgt. Met als doel om zo goed mogelijk af te bouwen om een 'terugval' te voorkomen. Dat zou toch in het belang van de zorgverzekeraar moeten zijn?
Ik hoop dat jullie er achter kunnen komen welke belangen hier gediend zijn om de taperingstrips niet te vergoeden door de zorgverzekeraars. Want het klopt gewoon niet en druist in tegen alles waar we als samenleving en het op juiste gronden vergoeden van medicatie voor zouden moeten staan.
Allemaal zeker waar wat jullie zeggen
En dan nog dit: Wie zegt dat antidepressiva niet verslavend zijn, slaat de plank goed mis. Alleen het is een lange-termijns-afhankelijkheid en verhogen heeft soms zin maar niet altijd. Maar tolerantie treed bij 25 % van de gevallen van SSRI gebruik op, (tachyfilaxie) en dan kan men op zoek naar een ander antidepressivum om de ontwenningsverschijnselen die dan optreden op te vangen.
Maar binnen de gezondheidszorg spreekt men dan graag van een terugval en van behandelingsresistentie zodat je niet zal denken dat het aan de medicatie ligt. Het ligt natuurijk altijd aan jezelf waardoor je ook blijft denken dat je medicatie nodig hebt omdat je jezelf niet meer kan handhaven of jezelf maar herkent.

Ook met het afbouwen van AD's, Benzodiazepines, AP's , AE's en opiaten gaat het zo. Je wordt doodziek als je te snel gaat en voordat je het weet zeggen ze dat je een terugval hebt en dat je niet zonder die medicatie kan. Wat echt pure onzin is en niet wetenschappelijk onderbouwt.
Op tijd afbouwen op een persoonlijksafhankelijk in te stellen tempo en bijvoorbeeld met behulp van een taperingstrip is de enige juiste manier om alle ellende te voorkomen en de kosten in ons zorgstelsel en sociale stelsel te verminderen
Erger nog bij doorbehandelen tachyfilaxie lopen sommige mensen de kans om de depressie chronisch zoniet permanent te maken, tardive dysphoria. Wellicht is men bang de langdurige slikkers af te laten bouwen, niet wetende wat voor een ellende er onder 10,20,25 jaar sedatie tevoorschijn komt. Als een van de langdurige slikkers, omdat ik er niet vanaf kwam, kan ik het weten.
Zorginstituut Nederland Geachte mr. J. Terwiel,Dank voor uw brief d.d. 12 augustus jl. en het daarin aan mij en mijn dochters betuigde medeleven.In mijn brief riep ik u op niet nog meer Nederlanders treurige – psychische, fysieke en/of financiële belevenissen te laten ervaren met antidepressiva. Aan het voorschrijven daarvan door artsen, het verstrekken daarvan door apothekers en het slikken daarvan door meer dan een miljoen landgenoten moet spoedig een einde komen.
Diverse deskundigen bepleiten dat al enige tijd, zoals recent ook Dick Bijl. Dat resulteerde tot nu toe in veel media-aandacht en (mag ik aannemen) in discussies bij diverse organisaties in de zorgsector.
Daar mag het echter niet bij blijven, want iedereen in Nederland moet erop kunnen rekenen dat hij of zij goede zorg krijgt. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. En dat daarvoor geen onnodige kosten worden gemaakt. We betalen er immers met zijn allen voor. Hmmm, waar las ik dat ook al weer? Oh ja, op de site van het Zorginstituut Nederland… Omdat mede dankzij de inbreng van Dick Bijl terecht kan worden vastgesteld dat maatregelen uit 2018 (zie de verwijzingen in uw brief) als achterhaald moeten worden bestempeld en nieuwe besluitvorming uitblijft, moeten nu snel knopen worden doorgehakt. Dat kan om begrijpelijke redenen niet worden overgelaten aan organisaties waar financiële belangen (bijvoorbeeld van de farmaceutische industrie) een grote rol spelen. Menselijke belangen dienen voorop te staan. Gezien de onafhankelijkheid en de positie (als belangenbehartiger van iedereen die op grond van de Zvw en Wlz recht heeft op zorg) van uw instituut ligt het voor de hand, dat u het initiatief neemt om 1) de huidige gebruikers van antidepressiva met een vergoeding voor de beste voorhanden afbouwmiddelen aan te moedigen zich van hun nepmedicijnen te ontdoen, 2) door vergaande beperking van de vergoeding de ongebreidelde ‘medicatie’ met antidepressiva te beëindigen, 3)lijders aan een depressie t
Ik sluit mij aan bij de eerdere reacties en wil deze personen bedanken voor de door hen genomen moeite uitgebreid(er) te reageren!
De diverse pogingen tot afbouw heeft de zorgverzekeraar veel meer geld gekost dan wanneer er direct taperingsstrips beschikbaar waren!
Afbouwmedicatie is een uitstekende manier om:
- het lijden van het afbouwen te minimaliseren
- de kosten van medicatie / psychische zorg te verminderen
- verslaving door terugval tegen te gaan

Onbegrijpelijk dat overheid en zorgverzekeraars afbouwmedicatie niet omarmen.
Met de taperingsstrips is het mij gelukt veilig medicatie af te bouwen, zonder heftige ontwenningsverschijnselen. Helaas wilde de zorgverzekering de kosten van bijna €2000 niet vergoeden. Ze verdienen er meer aan als patiënten de verslavende medicatie blijven gebruiken. Schandalig!
Bedankt iedereen die de moeite neemt om een opmerking te plaatsen! De Vereniging Afbouwmedicatie voelt zich hierdoor gesteund en aangemoedigd. We gaan door met het informeren en helpen van patiënten en zorgverleners en met de strijd voor vergoeding!
Persoonlijk en als psychiater heb ik ervaring met de tapering van antidepressiva. De problemen die kunnen ontstaan bij afbouw worden door velen zwaar onderschat.
Voor Tapering strips is veel evidentie in de praktijk. Veel van de behandelingen die gedaan worden in de geneeskunde ( en wel vergoed worden) zijn gebaseerd op evidentie in de praktijk. Het is een schande dat de zorgverzekeraars blijven weigeren om de tapering methode te vergoeden. Hierdoor blijven onnodig veel mensen antidepressiva onnodig lang gebruiken.
Voor mensen die zelf hebben moeten betalen voor de taperingstrips; zie de voorbeeldbrief op www.verenigingafbouwmedicatie.nl, waarmee het recht op vergoeding in stand wordt gehouden, na eerdere afwijzing door de zorgverzekeraar.
Ik ken diverse mensen die jarenlang al tobben met het afbouwen van anti-depressiva. Door de heftige onttrekkingsverschijnselen lukt het hen niet om definitief te stoppen. Voor hen zou de taperingstrip uitkomst bieden.
Een onderzoek heeft toch allang uitgewezen dat de taperingstrip werkt? Dus ik snap werkelijk niet waarom zorgverzekeraars de vergoeding tegenhouden. En wat is de rol van de farmaceutische industrie hierin? Als afbouwen succesvol is voor veel patiënten, dan moet dit wel negatieve gevolgen hebben voor hun winsten? In hoeverre oefenen zij druk uit op het ministerie van VWS? Want volgens mij bepaalt het ministerie van VWS uiteindelijk wat in het basispakket komt en is het dus het ministerie van VWS dat afwijzend tegenover vergoeding van de taperingstrips staat. Het Zorginstituut Nederland adviseert het ministerie van VWS voor een deel wat de inhoud en omvang is van het basispakket.
En als ik dan lees dat een voormalig topfunctionaris van VWS sinds een jaar Hoofd Zorg is bij het Zorginstituut Nederland, is dit weer eens typisch een gevalletje van 'old boys network'.
De zorgverzekeraar schrijft in zijn afwijzing van de vergoeding van venlafaxine afbouwmedicatie dat de medicatie niet wetenschappelijk bewezen is tegen ontrekkingsverschijnselen!
Nu is het zo dat venlafaxine het ENIGE bewezen middel is tegen ontrekkingsverschijnselen van venlafaxine is.
Om deze afwijzing te beoordelen heeft Zorginstituut Nederland niet veel wetenschap nodig (het staat in ALLE boeken en bijsluiters) ZINL moet wel ONAFHANKELIJK zijn van de zorgverzekeraars en daar gaat het mis.
Een toezichthouder die niet ONAFHANKELIJK is dient hervormd of opgeheven te worden, anders is het een bedreiging van het systeem (een partij die de regels onrechtmatig naar zijn hand zet). Daar zijn tegenwoordig al te veel voorbeelden van.
Altijd maar weer schuilen achter wetenschappelijk bewijs om vooral maar niet tot vergoeding taperingstrip over te gaan.
AD’s slikken mag wel, terwijl nooit wetenschappelijk is aangetoond dat je een stofje tekort komt.
Na 15 jaar gebruik van antidepressiva, Venlafaxine en 4 afbouwpogingen nu inmiddels bijna een jaar geleden kunnen stoppen d.m.v. taperingstrips/ afbouwmedicatie. En natuurlijk geen vergoeding via CZ mijn zorgverzekeraar.
Dat CZ afbouwmedicatie voor venlafaxine niet wil vergoeden is onbegrijpelijk omdat uit de bijsluiter van venlafaxine blijkt dat geleidelijk afbouwen met de door de fabrikant geleverde medicatie niet mogelijk is. Hoe dat zit wordt uitgelegd in dit artikel in Medisch Contact: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/medicatie-minderen-kan-beter.htm
Als de farmaceutische industrie een nieuwe toepassing "vindt" voor (bv.) venlafaxine, nl. als medicijn voor het afbouwen, gaat dan een nieuwe termijn voor de patentering (bescherming) in? Dan kunnen ze er dik mee verdienen! Vgl. Efexor in het begin €120 per doosje, venlafaxine nu €4.
Opnieuw registreren met nieuwe dbc, dan zouden zorgverzekeraars het ws. wél vergoeden. Tegen een véél hogere prijs natuurlijk, maar voor patiënt, farma en verzekeraars is het win/win/win. Alleen de overige premiebetalers verliezen...

EA

Het zorginstituut legt aan (een panel van) artsen voor welke medicijnen voor welke kwaal dienen te worden voorgeschreven. Wat Anti-psychotica betreft houdt men nog steeds als belangrijkste(!) middel bij psychose (crisis onderdrukking) vast aan soms 50 jaar oude middelen/stabilisatoren als oa Lithium, Haldol of Leponex. De patient wordt niets gevraagd want psychiatrische patienten kunnen 'natuurlijk' niet oordelen over zoiets. Lithium is op de lange duur een middel waar je nieren van kapot gaan en waar je dus voortijdig aan overlijdt. De ervaring met Haldol wordt vaak door gebruikers omschreven als een geestelijke dwangbuis.
Leponex maakt je aderen kapot. Het gebruik van dat soort middelen is mi niet nodig aangezien er tegenwoordig veel andere nieuwe middelen bestaan met veel minder bijwerkingen en die het lichaam minder aantasten. Toch wordt bijv. Lithium heel vaak langdurig naast de nieuwe middelen voorgeschreven. Dit gebeurt mi omdat artsen liever ' het zekere voor het onzekere nemen' (ivm suicidaliteit). Wat is erger: mensen tot emotioneel afgevlakte wezens maken die vroeg overlijden of het riscico nemen dat iemand zich wellicht beter zal gaan voelen en beter kan worden. en misschien helemaal geen zelfmoord zal willen plegen? Het onderdrukken van crises is niet hetzelfde als iemand genezen. Deze medicijnen zouden denk ik eventueel alleen heel kort mogen worden gebruikt, waarna een passend alternatief kan/moet worden gezocht .Het is zeker niet zo dat psychoses altijd onoplosbaar/ongeneesbaar zijn zoals men vaak doet geloven. Men zou dus bij het zorginstituut ook client-ervaringen met medicijnen moeten betrekken. (ik ben een ervaringsdeskundige)
Er is zo ontzettend veel overheidsgeld in de gezondheidszorg te besparen door preventieve maatregelen m.n. voeding en alternatieve geneeswijzen (bijvoorbeeld de Nederlandse arts Henk Fransen) , zo ook door afbouwen van bestaande medicatie. Dit is in het belang van alle Nederlanders. Derhalve heeft dit onderwerp mijn voorkeur. Met vriendelijke groet George.
Er is zo ontzettend veel overheidsgeld in de gezondheidszorg te besparen door preventieve maatregelen m.n. voeding en alternatieve geneeswijzen (bijvoorbeeld de Nederlandse arts Henk Fransen) , zo ook door afbouwen van bestaande medicatie. Dit is in het belang van alle Nederlanders. Derhalve heeft dit onderwerp mijn voorkeur. Met vriendelijke groet George.
Taperingsstrips moeten vergoed worden! Dat is een recht !!!