Onderwerp

Belangenverstrengeling pensioendebat

Door

Wilma Schrover 6

Belanghebbende, gedupeerde, professioneel betrokkene (directeur seniorenvereniging)
Ingestuurd: 18 september 2019
Bewerkt: 18 september 2019

Wat moet worden onderzocht?

Onderzoek naar wetenschappelijke onafhankelijkheid van pensioendenktank Netspar Tilburg University. Netspar-wetenschappers participeren in Commissie Dijsselbloem en stuurgroep Pensioenakkoord. Maar onder de betalende partners van Netspar bevinden zich verzekeraars die direct belang hebben bij hervorming pensioenstelsel omdat het aandeel levenspolissen in de branche dreigt op te drogen (DNB 2014). Wordt het vertrouwen in stelsel opzettelijk ondermijnd om verzekeraars aan nieuwe markt te helpen?

Voor wie heeft dit gevolgen?

Werknemers (actieve deelnemers) en gepensioneerden (gewezen deelnemers).

Waarom moet dit verhaal worden onderzocht?

Pensioenen verdampen terwijl reserves pensioenfondsen groeien. Wetenschappelijk verzet tegen beleid groeit, maar niet vanuit Netspar.

54 Bijdragen

Alleen leden van Follow the Money kunnen bijdragen plaatsen.

Wil je meepraten?

Word lid Inloggen
Ik ben bang dat er aasgieren zoals DNB en de regering, maar zeker ook het Europees parlement, op al die miljarden zitten te loeten
Dit dossier leent zich uitermate voor kwaliteitsjournalistiek/-onderzoek!! Onvoorstelbaar en schokkend hoeveel onwaarheden dit kabinet verkondigt, terwijl de feiten bewijsbaar anders zijn. Hier worden andere belangen gediend!!
Het al jarenlang niet indexeren van het ABP zou onder andere komen door de (kunstmatige door de EU) lage rekenrente. Maar stel dat er weer eens een recessie komt en de rente gaat naar +/- 8 %, dan zal de politiek volgens mij opnieuw smoezen/leugens bedenken om het indexeren consequent tegen te houden en nog liever de pensioenen verlagen.
Ik denk wel dat als het zover is, de pensioenfondsen net als nu worden aangemoedigd om hun tegoeden (risicovol) opnieuw in te zetten om de economie impulsen te geven! Ook zullen dan de pensioenpremies weer worden verlaagd, zodat daardoor het besteedbaar inkomen tijdelijk hoger wordt om ook op deze wijze de ecomie weer aan te jagen. Als vervolgens de recessie achter de rug is, beginnen de politici weer te muiten, dat er in de toekomst te weinig pensioen overblijft voor de jongeren!

Samenvatting:
-Als de rekenrente stijgt, wordt er dan wel geïndexeerd of worden er dan drogredenen bedacht om dat niet te doen;
-Gaat het ABP risicovol beleggen als politici dat willen?;
-Waarom worden pensioenpremies verlaagd om het netto inkomen te verhogen? Het is toch duidelijk dat dit tot minder pensioen leidt voor deelnemers!
-Waarom is de politiek steeds nadrukkelijker met onze pensioenen bezig (inclusief de EU), terwijl dit van oudsher een taak is van bonden/werknemers en werkgevers(organisaties)?

Tenslotte nog 2 vragen.
1) Wat wordt er uitgeven aan externe beleggingsadviseurs en wat is de meer waarde/opbrengst daarvan?
2) Hoe bestaat het dat de dekkingsgraad tussen de verschillende pensioenfondsen zo groot is?
De pensioenfondsen worden door de bank waar Klaas Knot de baas van is gedwongen waardeloze obligaties te kopen !
Zo verdwijnt er geld uit de pensioenpotten !
Pensioenfondsen beleggen an risicovol en zeer risico vol, maar ook veilig in staatsleningen
Ze hebben een mix van beleggingen voorgeschreven gekregen.
Alleen,
Nu leveren die staatsleningen wel veiligheid, maar geen rendement.
Dus moet de politiek de regels aanpassen, zodat fondsen de keus hebben minder in staatsleningen te beleggen. Als ze dat niet willen, in het belang van de deelnemers
De belangrijkste oorzaak is de grote politiek onwetendheid alsmede de ongeïnteresseerdheid van/door de Ned. bevolking , daar maken veelal Rechts georiënteerde politici handig gebruik van om hun partij politieke ideeën meestal gelinieerd aan de bedrijven én de elite in dit land en Europa !!
Door de lakse en ongeïnteresseerde houding van /door de gewone Burgers worden keer op keer gepakt , vaak ten nadelen van hun zelf !!
Vroeger , in de jaren 1960-70 en 80 hadden wij de FNV leiders met durf en actie o.a. Herman Bode / Arie Groeneveld toen waren er soms een 500.000 mensen in actie o.a. in Den Haag/Amsterdam !! Dat was onze generatie die nu allemaal gepensioneerd of overleden zijn !! Wij, én onze ouders hebben dit land na de oorlog weer opgebouwd !! Met nu als dank al ruim 10 jaar geen indexatie op het pensioeninkomen !! Dank zij het Rechtse beleid van de kabinetten Rutten !!
Dat verwonderd mij ook dat zo weinig aktiebereidheid is, !!
Wilma, goed dat je doorgaat.
Belangenverstrengelingen ontrafelen. In het belang van de gedupeerden.
Maar 's goed uitzoeken zou ik zeggen!
wel heel toevallig dat de geraamde kosten van het huidige klimaat gezever, exact gedekt wordt met wat er in de pensioen potten zit... Heel toevallig !!
Klimaat is geen gezever.
Goed en eerlijk klimaatbeleid kan huishoudens juist veel geld opleveren, ca 3000 EUR per jaar, 20 miljard in totaal. Dat is, orde van grootte, even veel als pensioen per jaar kost, of uitbetaalt.
Die 3000 EUR zijn slechts de kosten besparingen in energie, van nu fossiele energie kopen, naar straks duurzaam zelf opwekken
Daarnaast moeten bedrijven nog kosten maken om hun CO2 uitstoot te reduceren.
Die kosten gaan ze voor 80% aan huishoudens doorgeven.
Daardoor gaat de koopkracht omlaag

Daarom moeten burgers de kans krijgen die 3000 extra koopkracht te realiseren, met het kopen van een kavel windpark
Teken daarvoor deze petitie
https://salderenvanstroom.petities.nl/
Aangezien DNB, overheid en politiek brutaal weigeren een publiek debat met verifieerbare cijfers te houden, moét het wel zeer degelijk uitgezocht worden !
http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/aegon-vindt-belang-van-europese-samenwerking-groter-dan-dat-van-gepensioneerden.aspx
Volkomen logisch - vanuit het standpunt van een verzekeraar-!
Hoe onaantrekkelijker pensioenfondsen, deste aantrekkelijker het wordt om je pensioen individueel via een verzekeraar (die een veel hogere rekenrente mag hanteren) te regelen. Met alle risico's van woekerpolissen, overigens.
Met 1600 miljard is zuid Europa direct uit de zorgen
Ik denk dat Rutte en co het voor iets anders willen gebruiken
De heer Knot heeft wel heel veel haast met het doordrukken van pensioenkortingen. En blijft roepen dat de resultaten van de pensioenfondsen kelderen. Over de rekenrente geen woord.
Precies, die mix aan argumenten is onvolledig, fout, en dus stinkt klaas knot.
Ik denk dat hij, als deel van de ECB, een deel van on s pensioengeld wil afpakken voor de schuld sanering van Zuid Europa.

Hij kan dan, via de politiek, pensioenfondsen dwingen een deel van ons geld in waardeloze pakketten leningen uit Zuid Europa te investeren.
Zo stroomt ons geld naar Zuid Europa. De instelling gaat plotseling failliet, en we zijn ons geld kwijt
Ze doen net alsof hun neus bloed.Terwijl er 1500 Miljard in de pot zit.Zelf Knot zegt nu dat je er 10% erop achteruit kan gaan.Dit pikken de burgers niet..
Tuurlijk onderzoeken ! Dan weten we tenminste wie er (on)terecht met welke achtergrond en instelling aan onze poen zit. Ruim 40 jaar fulltime ingelegd, en nog zou er te weinig in kas zijn ? En wie profiteert er van het niet-indexeren en het nu korten. Mij kost het nu alsnog cash.
Heb gisteren naar Klaas Knot geluisterd, je hoorde hem niet over de 1500 miljard die op de plank liggen ? We worden zo verschrikkelijk bedonderd !
het is ons geld dus sfblijven
het is ons geld dus afblijven
Pensioenen nu korten is juist ook onvoordelig voor jongeren en niet andersom. Waarom niet rekenen met een zeker maar meer reële rekenrente van 2 % dan kan er gewoon geïndexeerd worden. Het werkelijke rendement van pensioenfondsen is uiteindelijk nog hoger!
De rekenrente kan ook weer gewoon vast 4% zijn, zoals voor 2005.
De langjarige beleggingsrendementen zijn 5 tot 7%
Dus is er met 4% nog steeds een veilige marge
Het is te gek voor woorden, dat mensen die al hun hele werkzame leven betaald hebben voor hun pensioen, eerst gepakt worden door de pensioenleeftijd zo te verhogen, en vervolgens ook nog eens flink te korten op het pensioen zelf! Eerst kunnen die pensioenfondsen de boel vergallen door verkeerde investeringen ( zogenaamd), en nu zijn ineens de lage rente en verwachte levensjaren weer een oorzaak. Ik ken mensen die al met hun 55ste met pensioen gingen, en al ruim 15 jaar genieten van hun pensioen, terwijl anderen de pech hebben, nu rond hun 60ste te zitten en nog ruim 7 jaar door moeten. Schandalig!
Mensen tegen elkaar opzetten is dit. Jammer!
Mijn stem heb je.
Dit is zó belangrijk voor zóveel mensen.
En... zoals al eerder aangegeven :
waaròm bemoeit de roverheid zich er eigenlijk mee ?
Het IS en moet BLIJVEN het geld van de INLEGGERS !
Ook de maatregel om pensioenpremie - die inleg dus - te verlagen is grote onzin, dàt is nou juist het potje wat je zèlf bij elkaar spaart.
Statuten Netspar:

Art. 2, eerste lid:
De Stichting heeft ten doel de voortdurende verbetering van financiële producten en voorzieningen ten behoeve van de “oude dag” van Nederlandse en Europese burgers.
Mogelijk het meest verreikende voorstel die het neoliberale gemanipuleer op kosten van de samenleving aan het licht brengt.
Met zoveel geld in de pensioenkas als momenteel is het korten een volkomen onterechte stap. Het vasthouden aan de rekenrentemethodiek hangt wellicht samen met de enorme bedragen die door pensioengeldbeheerders en - adviseurs worden 'verdiend'.
Wie is akkoord gegaan met de verplichting om staatsobligaties te kopen die alleen verlies opleveren. De pensioenreserves zijn uitgesteld loon en behoren toe aan werkgevers en werknemers die dat gezamenlijk hebben opgebouwd. Of hebben wij ook hier weer te maken met een (r)overheid?
De pensioenwet, die voorschrijft dat fondsen een bepaalde mix aan staatsobligaties, aandelen en vastgoed moeten aanhouden, is opgesteld toen er nog een beetje rente was.
Daarna daalde rente verder, voor nieuwe obligaties. De fondsen hebben ook nog steeds obligaties die wel rente opleveren.

Maar de crux zit er in dat de politiek, beinvloed door lobbyisten, de regels vaststelt.
Met die regels kan de politiek, ons geld hun kant op sturen, of dat van verzekeraars.
Bijvoorbeeld met een hogere belasting voor gepensioneerden.
Dan wordt er bijvoorbeeld 5% geindexeerd, leuk, maar wordt de belasting ook 5% hoger.
Zo stroomt ons geld alsnog naar de politiek.
Hoezo? Uitgesteld loon (pensioen) is ook van de werkgever?
Het in de CAO afgesproken loon is inclusief opbouw pensioen, indien de werkgever daar ook een bijdrage aan doet, is het niet meer van hem , maar van de werknemer.
Onafhankelijke denktanken : ik schrik ervan, hoe ook wetenschappelijke carrières afhankelijk gemaakt worden van financiële douceurtjes.
In de exacte wetenschap is het gevaar bekend, Bayer~Wageningen, medicijnen-patenten~winstbron voor medische bedrijven....
Uiteraard liggen deze verleidingen verschrikkelijk op de loer bij de maatschappelijk en politiek gestuurde belangengroepen en gebrek aan exacte basis voor financiële en economische formuleringen, de wind kan alle kanten opdraaien.
Ga hier mee door !
De rekenrente, die de basis vormt van de berekening van de toekomstige pensioenverplichtingen, wordt bepaald door een door de regering ingestelde commissie.
Het is bekend, dat de regering bepaalde ideeën over die rekenrente heeft. Diezelfde regering benoemt de leden van die commissie. Indirect kan de regering dus via selectieve benoeming van commissieleden de uitkomst van het overleg sturen.
Naast de voorzitter, bestaat deze commissie uit zes personen.
De uitkomst van hun overleg wordt nog wel eens bekritiseerd.
Het is daarom een goede zaak om de onafhankelijkheid van de commissieleden te onderzoeken. Dit kan door hun netwerk en ongewenste dwarsverbanden, dubbele petten en andere afhankelijkheden van overheidsopdrachten/-subsidies in kaart brengen.
Ja, doen. Hoge prioriteit om de voortschrijdende pensioenroof te stoppen!
Het belang van 8 miljoen pensioendeelnemers staat op het spel. Wie aast op de pot geld die jaar op jaar groeit en waar al 10 jaar indexatie uitblijft.
Klaas Knot, hij is van mening dat de Europese Unie gesponsord dient te worden ten koste van de gepensioneerden.
Door het niet indexeren en 2 maal korten sta ik nu voor 22% achter de wagen, en dat terwijl de pensioenpot boordevol zit.
Mijn vermoeden is dat de overheid bezig is om de pensioenpotten te onteigenen, het "niet uitbetaalde loon" (achtergesteld loon) 1500 miljard vertegenwoordigt ongeveer 35% belastinggeld waar de overheid de hand op kan leggen als er een onteigening heeft plaatsgevonden.
Waar ik ook aan denk is dat verschillende "mensen" Klaas Knot Mark Rutte en Koolmees en vele anderen het noodzakelijk vinden door te zeggen als we gaan indexeren en niet korten dat dan de jongeren benadeeld worden, m.i is dat een grove leugen.
De rekenrente omhoog i.p.v naar beneden dan zijn alle problemen de wereld uit.
Pensioenregelingen uitgevoerd door verzekeraars worden in z'n algemeenheid juist NIET gekort. Dit in tegenstellingen tot pensioenregelingen uitgevoerd voor of door Pensioenfondsen. Het financiële toetsingskader tussen beide uitvoeringen verschilt; namelijk. minimaal 99,5% versus 97%.
Ik ben in zijn algemeenheid zeker geen ''vrindje'' van verzekeraars -gezien ook de miljardenschadeveroorzaking in de woekerpolis-affaire- maar hier dient men wel feiten en mythes uit elkaar te houden.
Ik ben bang dat onze pensioenpot door DNB is aangemerkt als nationaal kapitaal van Nederland wat dan door het ESM kan worden ingezet t.b.v het aantrekken van geld uit de kapitaalmarkt. Het grote gevaar van het ESM zit hem in de grote hefboom want de financiering wordt voor het overgrote deel gedaan met geleend geld. Als b.v China geldschieter is van het ESM dan worden zekerheden ge-eist. Een belangrijke zekerheid is artikel 9 van het ESM dat we op verzoek van de managing director binnen zeven dagen elk benodigd bedrag , zullen storten per verdeelsleutel. Die verdeelsleutel zal niet werken als er landen zijn die niets kunnen betalen. Men verwachtte van de EU een mirakel maar dat is uitgebleven. De EU presteert ondermaats. Waarom ben ik daar bang voor, omdat ik Rutte al eens hoorde zeggen dat wij er in Nederland na de crisis nog goed voorstonden vanwege ons pensioenkapitaal. Dit kapitaal in niet geheel particulier want er zit een grote som nog af te dragen belasting in. Dan is het van belang dat het kapitaal beschikbaar blijft als borg zolang de leningen lopen. In de toekomst zullen pensioenfondsen een switch moeten maken van obligaties naar waardevaste aandelen. Het maken van winsten wordt moeilijker.
War er.met de pensioenen momenteel gebeurt is een nationale ramp die minstens 11 miljoen werkende en gepensioneerde Nederlanders treft. De argumenten die worden aangedragen om te onderbouwen dat ons stelsel niet toekomstbestendig is zijn uit de lucht gegrepen en de problemen worden gekunsteld gefabriceerd door de fondsen niet toe te staan met hun rendement te mogen rekenen dat wel toekomt aan de deelnemers maar niet aan hen wordt uitgekeerd. Het clubje dat de touwtjes in handen heeft is een caroussel van mensen die beurtelings in Netspar, pensioenfondsen en DNB baantjes wisselen. Dit moet echt afgelopen zijn en de pensioendelnemers die al 10 jaar beroofd worden van hun welverdiende en waardevaste pensioen dienen te krijgen waar ze recht op hebben. Ook de werkenden dienen een pensioenopbouw re hébben die hun uitzicht biedt op een waardevast en degelijk pensioen. Maar ook zij worden beroofd aangezien de premies die daarvoor nodig zijn niet worden afgedragen zowel door hen als door hun werkgevers. Dat is een sluipmoordenaar want deze groep heeft dat niet in de gaten en gaat een heel nare verrassing tegemoet. Dit mag niet gebeuren! Dus prik deze corrupte ballon door met dit onderzoek. Dit is van het allergrootste nationale belang. Ontmasker de leugenaars! Top dit!
Old boys/girls network ! Daar zit nogal wat fouts aan !
Beste mensen, de afgelopen 30 jaar ben ik een kleine zelfstandige geweest. In die loop van de jaren heb ik zorggedragen voor mijn eigen pensioen. Wat nu resulteert in twee lijfrente spaarrekeningen.
Wat mij frustreert is; ik mag wel sparen en opzij leggen tegen slechte condities, maar zelf met het kapitaal werken kan niet. Met dank aan de lobby van de verzekeraars en de banken. Eerst kon er alleen een lijfrente -uitkerende verzekering van gekocht worden. Waarmee ik alleen maar achteruit ga. De inflatie heft de rente vergoeding op. Nu is het opeens wel mogelijk en lijfrente uitkerende polis niet op basis van rente maar van beleggingen. Ik mag wel de huur van een woning van € 1.00,-
betalen maar met het geld wat op de lijfrente spaarrekening € 220.00,-
mag ik geen woning voor mezelf kopen? Als zelfstandig ondernemer werd ik geacht alle regelgeving te kennen. Als gepensioneerde voel ik mij gekleineerd alsof zelf die verantwoordelijkheid niet aan kan. Het wantrouwen wat de overheid nu tentoonstelt, frustreert mij in hoge mate. Ik hoop dat er ook eens een lobby club komt die de belangen van zich verantwoordelijk gedragende mensen gaat vertegenwoordigen.
Het valt mij verder op dat veel mensen bij de overheid het oude denken vertegenwoordigen. Waarmee ze zelf hun problemen creëren. Luister ook eens naar Abraham van Ester Hicks.
Stellingen die al véél eerder onderzocht hadden moeten worden
En Netspar is niet de enige instantie die zich zo opstelt, de verzekeraars zelf, en zogenaamd onafhankelijke deskundigen als bijvoorbeeld Matthijs Bouman gedragen zich in dit verband ook al verdacht eenzijdig. Wat opvalt is dat wel door deze mensen star vastgehouden wordt aan mantra's als bijvoorbeeld dat de jongeren tekort zouden komen als de rekenrente genormaliseerd zou worden, zonder dat dit inhoudelijk wordt ondersteund met argumenten en feiten.
Alleen dat al maakt ze in mijn ogen verdacht. We leven in een wereld waar de lobby een verschijnsel is waar met zorg naar gekeken moet worden (verzekeringen, tabak, voedingsindustrie e.a.) maar waar wellicht nog meer aan de hand is dan dat alleen.
http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/zwaar-weer-voor-corien-wortmann-(abp).aspx
DNB maakt 500 miljard pensioenreserves onzichtbaar: Pieter Lakeman en Arno Wellens
https://youtu.be/mKEIVGzmthg

waarom wordt dit niet onder de aandacht gebracht ??
het blijkt gewoon dat de Nederlandse bevolking wordt belazerd , Lubbers drukte nog 30 miljard achterover , Rutte laat gewoon 500 miljard verdwijnen
dit is gewoon pensioen geld opgebracht door de werkende Nederlander
laat dat Netspar dit nu mar eens duidelijk uiteenzetten ,en die Dijsselbloem is onlangs door de hoge raad ook op zn vingertjes getikt , die grijpgraag liegt gewoon glashard.
Actie, anders blijft er niks over voor onze jongeren!!! Witte boorden criminelen.
https://lnkd.in/eZA77Tw
Eens met het verzoek om de verstrengeling van belanghebbende partijen in de pensioenen te ontrafelen en bloot te leggen. Wie heeft waar belang bij? En de vraag onderzoeken hoe de belangen van de pensioenontvangers worden behartigd.