Onderwerp

dossier zwarte bergen en gemeente Bergeijk

Door

Herman Donders 2

belanghebbende
Ingestuurd: 19 september 2019
Bewerkt: 21 september 2019

Wat moet worden onderzocht?

de gehele gang van zaken wat betreft vermeende verkoop van de zwarte bergen en de bemoeienis van de gemeente in deze zaak en de geheimhouding op het dossier. de gemeente had geen bemoeienis in deze vermeende verkoop en toch bestaat het dossier na aanvraag wob verzoek door het ED uit minimaal 3400 pagina s.
Er is geen explotatie vergunning en er mogen geen arbeidsmigranten op de camping verblijven maar toch word er niet gehandhaaft.
De provincie houd zich ook op de hoogte van de gebeurtenissen

Voor wie heeft dit gevolgen?

Veel eigenaars van de caravans die daar een jaarplaats hebben en natuurlijk de omliggende dorpen

Waarom moet dit verhaal worden onderzocht?

Omdat de zaak volgens mij een beetje stinkt, en de lokale partij geen antwoorden krijgt op de vragen over dit dossier

20 Bijdragen

Alleen leden van Follow the Money kunnen bijdragen plaatsen.

Wil je meepraten?

Word lid Inloggen
Het is heel belangrijk dat dit dossier eens goed doorgelicht wordt en dat de waarheid boven tafel komt. Het is toch te gek voor woorden dat een camping om zeep wordt geholpen door de gemeente Bergeijk, en dat die op hun beurt een geheimhouding legt op een compleet dossier. Ook is het de gemeente er alles aan gelegen om de zaak zo te treineren om veel tijd te winnen. Bv heeft de camping 9 maanden gedraaid zonder een enkele vergunning, en wordt er totaal niet gehandhaafd. Ook zou half juli het dossier vrijkomen van de geheimhouding, nadat het ED een Wob verzoek heeft gedaan, nu is het bijna eind sept. En is het nog steeds niet vrijgekomen. Wij zijn erg benieuwd wat de gemeente Bergeijk te verbergen heeft.
en nu eindelijk eens een keer openheid van zaken
en nu eindelijk eens een keer openheid van zaken
en nu eindelijk eens een keer openheid van zaken
De waarheid moet nu eindelijk eens aan het licht komen , heeft nu lang genoeg geduurd , gemeente Bergeijk klopt van geen kanten terwijl alles tegen hun pleit doe ze net of hen neus bloed en gaande gewoon door , het dossier word niet voor niets zo lang mogelijk gesloten gehouden er zijn gegadigde genoeg om de camping voort te laten bestaan
Openheid van de gemeente Bergeyk zou ieder een hoop rust geven. En dat hebben we heel hard nodig
Het wordt inderdaad tijd dat er gehandhaafd wordt de Burgemeester zet er een aanwijzingsbesluit op voor 5 jaar tegen verloedering en criminaliteit en andere ongeoorloofde zaken waar blijft de Burgemeester met de handhaving? Er zullen voorbeelden gesteld moeten worden stop met de gedoog politiek maar handhaaf de regels die nota bene door het college van Burgemeester en wethouders zijn gesteld. Voor je het weet is het Fort Oranje 2 !
Met dank aan Burgemeester en wethouders die doorgaan met de andere kant op te kijken het bestemmingsplan zegt 0 migranten de handhaving van de gemeente Bergeijk zegt als er om handhaving wordt gevraagd dit zal per geval (lees per migrant ) bekeken moeten worden. Leg mij de regels nog eens uit die gemaakt zijn volgens mij snap ik het niet !!!
Het wordt tijd dat iemand met verstand van zaken hier eens grondig onderzoek gaat verrichten. Er is na een jaar pas een exploitatie vergunning aangevraagd. Geen handhaving door de gemeente.
De waarheid moet nu eindelijk eens aan het licht komen , heeft nu lang genoeg geduurd.
Wij zijn erg benieuwd wat de gemeente Bergeijk te verbergen heeft.
Achtereenvolgende colleges van b&w van Bergeijk - die al 4 bestuursperiodes overheerst worden door 1 partij - hebben in diverse dossiers grote creativiteit en doorzettingsvermogen nodig gehad om resultaten te behalen omdat een ondeugdelijke voorbereiding moest worden aangepast. Dat leidt tot gezichtsverlies als dat bekend wordt. Met informatie aan de bevolking en de gemeenteraad - die al 4 bestuursperiodes overheerst wordt door 1 partij - werd passief, spaarzaam en selectief omgegaan. Opvallend aan het dossier Zwarte Bergen is dat men hier werkelijk alles uit de kast moet halen - opleggen van integrale geheimhouding op 3.400 blzn - om geen informatie te verstrekken. En voor zover men zich niet aan de eigen regels houdt, maakt men eigen uitzonderingen, een stijl van besturen die leidt tot afhankelijkheid van inwoners die daarom geen belang hebben bij democratische controle. Het beste medicijn? Daglicht. Daglicht. Daglicht. Ik ben blij verrast met de grote steun voor dit onderwerp. Deze studie - en de publicatie - gaat voor mij niet om het straffen van schuldigen maar om het verbeteren van het lokaal openbaar bestuur.
Het is en blijft democratie :-) Dat staat niet garant voor wel doordachte keuzes :-)
In december hebben we het bestemmingsplan Zwarte Bergen (unaniem) vastgesteld in de raad. Hierin staat specifiek genoemd dat er op de Zwarte Bergen géén arbeidsmigranten gehuisvest mogen worden.

In maart hebben we als gemeenteraad het huisvestingsbeleid arbeidsmigranten vastgesteld. Helder beleid met concrete voorwaarden. Goede handvatten ook voor de handhaving om op te toetsen.

In juni hebben we in de raad de geheimhouding van het dossier Zwarte Bergen afgehaald zodat het WOB-verzoek (verzoek tot inzage) van het ED uitgevoerd kan worden.

Drie klip en klare besluiten door de gemeenteraad, waar de gekozen vertegenwoordigers zitten van de Bergeijkse inwoners.

Toch lijken de raadsbesluiten in Bergeijk vrij creatief geïnterpreteerd te worden op het gemeentehuis. Op één dag komen ons drie brieven/mails onder ogen, gestuurd aan inwoners die de gemeente een verzoek hebben gedaan tot handhaving.

1. Er is een verzoek tot handhaving gedaan voor controle op huisvesting van arbeidsmigranten op de Zwarte Bergen, die inmiddels op de camping lijken te zitten. De reactie van de gemeente was opzienbarend, met name door deze zin: “In geval van overtredingen zal van geval tot geval worden beoordeeld of en op welke wijze handhavend zal worden opgetreden.” Betekent dit dat arbeidsmigranten niet per definitie van de camping worden gehaald, ondanks het bestemmingsplan? Dat zal toch niet zo zijn?

2. Ook is er een verzoek tot handhaving gedaan door een inwoner omdat in de buurt arbeidsmigranten zijn gehuisvest waarvan de woning niet voldoet aan de voorwaarden uit het vastgestelde beleid (aantallen, afstand tussen andere panden met arbeidsmigranten, vergunningen etc.). Hierin wordt gesteld dat: “De richtlijnen die u aanhaalt zijn nog niet opgenomen in het vingerende bestemmingsplan. Hierdoor is handhaving (nog) niet mogelijk”. Stelt de gemeente hiermee nu dat het in maart vastgestelde beleid nog niet in werking is getreden en niet handhaafbaar is?
en nu eindelijk eens een keer openheid van zaken
De zwarte bergen moet blijven.
Dit moet onderzocht worden. Zoals deze situatie is, klopt niet. Zeker het aandeel van gemeente bergeijk. Dat samen met werkconsult
De Zwarte Bergen moet blijven, supercamping
De Zwarte Bergen moet blijven!
Laat de Zwarte Bergen blijven! Goed voor het toerisme in deze zalige omgeving!
Opmerkelijke gang van zaken...