Onderwerp

Hoe 't Rijk onder regie van Chemelot een buisleidingentracé over de rug van de samenleving doordrukt

Door

Frank 326 2

Als initiatiefnemer van www.buizenbrandevoort.nl hebben we als doel de samenleving te informeren en een stem te geven richting overheid.
Ingestuurd: 26 september 2019
Bewerkt: 26 september 2019

Wat moet worden onderzocht?

Een afgekeurd buisleidingentracé voor transport van gevaarlijk chemische stoffen wordt op verzoek van enkele multinationals, tegen de beleidsregels in als Nationaal Belang opgenomen in de Structuurvisie Buisleidingen. Het Rijk wil het overbodige tracé vaststellen, en stelt: “Het tracé is onderzocht, alle belangen zijn gewogen, het kan worden vastgesteld”. Via WOB procedures ontdekken we dat zienswijzen nooit zijn beantwoord en dat de milieustudies niet onafhankelijk en suggestief zijn opgesteld

Voor wie heeft dit gevolgen?

Individuele burgers op en in de nabijheid van het tracé betalen een hoge prijs voor een voordeeltje voor de aandeelhouders van Chemelot.

Waarom moet dit verhaal worden onderzocht?

De ‘transparante' overheid probeert onrechtmatig en de democratie negerend, enkele bedrijven ten koste van de samenleving te bevoordelen.

18 Bijdragen

Alleen leden van Follow the Money kunnen bijdragen plaatsen.

Wil je meepraten?

Word lid Inloggen
Dit moet eens goed worden onderzocht. Welke partijen zijn hierbij betrokken, welke belangen spelen er, hoe zit de verwevenheid tussen politiek en industrie?
Het tracé loopt tot tegen de gevels van huizen, midden over een clubgebouw en sportveld en door beschermde natuurgebieden. De overheid is veel minder transparant dan ze de burgers willen doen geloven. Milieustudies zijn pas na wob-verzoeken openbaar gemaakt en worden gekenmerkt door hiaten. Zo zijn hele woonwijken en natuurgebieden over het hoofd gezien. Het lijkt erop dat deze milieustudies onder regie van de multinationals tot stand zijn gekomen. Onlangs is er een motie om het tracé te schrappen met grote kamermeerderheid aangenomen. Vervolgens staat het tracé een maand later alweer op de kaart in de ontwerp-NOVI.
@redactie: het minnetje is een fout van mijn kant. Wijzigen lukt me niet. De reaktie van Seebke is een dikke PLUS.
Ik volg dit proces al lange tijd. Het is ongehoord wat Chemelot en mensen bij het ministerie zich permitteren, met schadelijke gevolgen voor omwonenden.
Ik hoop toch niet dat de gewone burger het weer aflegt tegen de financiële belangen van de groot-industrie. De rol van de regering weer eens cruciaal. Wie vertegenwoordigen zij?
Hoog nodig, ongekend gekonkel van hoge ambtenarij met verziekend bedrijfsleven.
Worden wij door de overheid gewoon voor de gek gehouden?
Al heeeeeeel veeeeel jaren op legio onderwerpen.!
Worden wij door de overheid gewoon voor de gek gehouden?
Ik volg dit proces al lange tijd. Het is ongehoord wat Chemelot en mensen bij het ministerie zich permitteren, met schadelijke gevolgen voor omwonenden. Schande!
Chemelot bij monde van de algemeen directeur toont onvoldoende maatschappelijke verantwoording, elke dag weer. Gesteund door de provincie, het Palermo aan de Maas. Ook daar te weining maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bewijzen genoeg om een degelijk onderzoek te steunen.
Ongelofelijk dat dit kan in Nederland. Eerst afkeuren en daarna via de achterdeur weer opnemen in de structuur visie. Welke ambtenaren laten zich hier voor het karretje spannen van chemelot. Schaamteloos!
Gaat over geld & macht
Chemelot ligt in een dichtbevolkt gebied en vlakbij ligt vliegveld Maastricht Aken Airport. Beiden hebben de twijfelachtige eer tegen woonwijken aan te liggen. MAA ligt dichter tegen bebouwing dan ieder ander vliegveld in Nederland. 2 vervlochten risicofactoren die in de veiligheidsplannen nauwelijks dan wel consequent apart worden genoemd. Deze realiteit is onthutsend en wordt in stand gehouden door samenwerking tussen overheid en de betrokken bedrijven waarvan deels niet te achterhalen wie de eigenaars zijn en waar het geld vandaan komt. Het wordt tijd dat de deksel van de put gaat voordat er nog meer gezondheidsschade en Natura 2000 schade optreedt.
Zeer benieuwd naar dit verhaal
Liggen hier ook verbanden naar het grote onderzoek Shell en overheid?
In 2011 zijn 3 tracés onderzocht als verbinding tussen Rotterdam Haven en Chemelot. Daar is het tracé via Venlo uitgekomen. Vervolgens is in korte tijd het afgekeurde tracé via Helmond als extra tracé weer teruggezet op de kaart. De minister geeft aan dat dit tracé onderzocht is, alle belangen zijn gewogen en weer teruggeplaatst kan worden.
Ik zou graag onderzocht willen hebben hoe het kan dat een afgekeurd tracé zo snel teruggeplaatst kan worden zonder nieuw onderzoek en belangenafweging. Er bestaat geen onderzoek of milieustudie uit die tijd en ook de belangen van bewoners/gemeenten kunnen nooit gewogen zijn omdat de zienswijzen uit 2012 nooit zijn beantwoord. Wat is hier gebeurd en hoe kan het machtige bedrijfsleven zoveel invloed hebben op het ministerie dat een minder veilig tracé, wat versmald tussen de woonwijk door wordt geperst, gewoon wil vaststellen.
Een andere vraag; wat zijn de belangen van Chemelot om dit tracé op de kaart te houden, terwijl er in 2012 al een voorkeursroute via Venlo is vastgesteld en deels is ontwikkeld. Zelfs nadat twee maanden geleden de motie van 3 Kamerleden om het tracé te schrappen met een grote Kamermeerderheid is aangenomen, wordt het tracé gewoon doorgeschoven naar de NOVI. Het tracé via Helmond is weliswaar 20 km korter, het loopt wel door bijna 2x meer verstedelijkt gebied. (via Venlo 8.830 km, via Helmond 15.650 km) Het kostenverschil tussen de route via Venlo en via Helmond, gerekend met een professionele rekenmodule, is hierdoor bijna verwaarloosbaar. Er moet dus nog een andere reden zijn om het tracé in stand te houden. De vraag hierbij is of die reden wel van Nationaal Belang is. Zo niet, dan is het onrechtmatig om gemeentes en bewoners het tracé vanuit het Rijk op te leggen. In geval van een Nationaal Belang claimt de overheid de gronden op basis van gedoogplicht. Het bedrijfsleven, wat op kostenbesparing uit is, legt de buizen aan, controleert de veiligheid en regelt de schadeafhandeling met de bewoners.
Met straks de nieuwe omgevingswet (bundelt 26 bestaande wetten in 1 wet + vernieuwingen - gaat in in 2021) is het speelveld tussen burgers/overheid/bedrijven meer in balans. Nieuwe ontwikkelingen moeten waarde toevoegen aan de directe leefomgeving. Van belang om te onderzoeken hoe hier belanghebbenden uit de directe leefomgeving weer op het speelveld komen en wat er aan vooraf ging om dit te voorkomen.

Arne van der Wal 10

Goede onderzoeksopzet, complimenten!