Onderwerp

uitbreiding Lelystad Airport

Laatst bewerkt: 24 november 2019
Door

Ruud Holswilder 4

Gepensioneerd verkeersvlieger, actief zweef- en sportvlieger, lid bewonersdelegatie LelystadAirport, Observer aan boord van belevingsvlucht

Jury oordeel

Degelijk, goed uitgewerkt voorstel over een belangrijk en beladen onderwerp. Ruud en zijn team zijn uitstekend ingevoerd. Het is wel een complex, en mogelijk wat institutioneel onderwerp. Er is veel documentatie over beschikbaar in de vorm van WOBs, beleidstukken etc. Het leeft ook buiten Flevoland, waar de overlast mogelijk groter is dan in de provincie zelf, en er minder voordelen tegenover staan. Hoe dan ook zitten er vele, interessante kanten aan dit onderwerp.

Wat moet worden onderzocht?

Vanaf het begin (2008) is er gesjoemeld, werden onderzoeksresultaten achtergehouden en werd er een onjuiste MER en MKBA gepubliceerd. Fouten in geluidsberekeningen werden lang ontkend. Aansluitroutes werden pas in 2017 gepubliceerd. Te optimistische inschatting risico vogelaanvaring. Adviezen van vooraanstaande biologen werden genegeerd. Al in een vroeg stadium was er twijfel of een effectieve verkeersverdelingsregel een mogelijkheid was t.b.v. een vakantieluchthaven met overloopfunctie Schiphol

Voor wie heeft dit gevolgen?

Voor een groot deel van Nederland (verstoring van rust, belasting natuurgebieden) en luchtsporters die worden verdrongen.

Waarom moet dit verhaal worden onderzocht?

Om de sjoemelpraktijken van de overheid aan de orde te stellen en een duidelijk beeld te krijgen van de geldstromen van dit project
De artikelen gebaseerd op de winnende pitch

39 Bijdragen

Alleen leden van Follow the Money kunnen bijdragen plaatsen.

Wil je meepraten?

Word lid Inloggen

Jan Rooijakkers 1

Algemeen: er zijn meer pitches mbt lelystad Airport: voor de selectie een idee: OPTELLEN van de stemmen van de verschillende pitches over LA.

In verband met deze pitch: (sjoemelen wordt genoemd) is het ook goed om de volgende zaken te checken. FTM heet niet voor niets zo:
1. wie betaalt alle onderzoek van bureaus op gebied van MER, geluid, vogels, mkba etc.Dat zou het bedrijf resp. de eigenaar (Schiphol) m.i. moeten doen, maar in de praktijk is dat het Ministerie van I&W, van ons aller belastingeld.
2. de minister en de luchthaven zelf ontkennen dat er sprake zal zijn van vrachtvluchten. De minister weigert desondanks om vrachtvluchten in het Luchthavenbesluit uit te sluiten. FTM zou daarover stukken kunnen opvragen tussen Gemeente Lelystad, de betreffende Provincie en bedrijven zoals Indutex. In buitenlandse media lezen we namelijk dat juist het vliegveld van belang is voor de vestiging van hun distributiecentrum. Dat ruikt slecht !
3. verschillende onderzoeken, zoals genoemd door Ruud zijn inhoudelijk onjuist; fouten die niet toevallig kunnen zijn. Alles om een opening van LA te bereiken. Het bevoegd gezag weigert om met deskundigen van actiegroepen hierover in gesprek te gaan. Men zwijgt alles dood en vertrouwt erop dat dit zo in een doofpot komt.
4. de gemeente en provincie zijn lekker gemaakt met "banen". ik heb geen goede analyse daarvan gezien en ook niet of deze arbeidskrachten beschikbaar zijn. Moeten we opnieuw Oost-europeanen werven, zoals in de tuinbouw en distributiecentra ?

Rob 500 1

Goede zaak dit onderzoek, zeker omdat de vliegroutes dwars door de trekroutes van vogels gaan, hetgeen niet onderzocht is. Bureau Waardenburg heeft zelfs voor het ministerie een vogelonderzoek gedaan met de KNMI weerradar van de Bilt, met een reikwijdte van 25 km, waarmee geclaimed werd dat vogels op het ruim 50 km verderop liggende vliegveld konden worden waargenomen. Een waardeloos onderzoek dus dat nog steeds serieus wordt genomen door de plannenmakers. Als een vliegtuig crasht zo vlak naast het bijzonder vogelrijke natuurgebied de Oostvaardersplassen is men dus gewaarschuwd. Dat deden ook al de top vogel experts van nederland zoals prof. Dr. Theunis Piersma (trekvogelecoloog), dr. bart ebbinge (specialiteit ganzen en vogel onderzoeker voor o.a. Schiphol) en Drs. Luit Buurma de opzetter van de radarornitologie voor de kon. Luchtmacht en internationaal gerespecteerd specialist op dat gebied. Birdstrikes in nederland deden zich voor zoals in Eindhoven met spreeuwen, gevolg de herculesramp en onlangs nog op Eelde waarbij een 737 van Transavia een partij meeuwen raakte. Friesland en Overijssel vallen voor wat betreft de laagvliegroutes voor Lelystad Airport en de gevaren voor birdstrikes ook in de gevarenzones. De laagvliegroutes gaan op 1800 meter over de provincies en trekvogels vliegen tot een hoogte van 3000 meter. Hier vliegen behalve ganzen, ooievaars, eenden, roofvogels, aalscholvers etc. Het jaarlijks om miljoenen trekvogels die hier het hele jaar door van noord naar zuid vliegen of andersom.
Dat is ook zo enorm bijzonder hé. Flevoland heeft tot 2040 een project wat Nationaal Park Nieuw Land heet, wat het grootste Nationale Park van NL is/wordt en waar een half miljard Euri ingestoken wordt. Meer info, zie deze link:

https://www.destentor.nl/lelystad/grootste-nationale-park-van-nederland-komt-in-flevoland-en-kost-bijna-500-miljoen-euro~a109970e/

Aantal quotes m.b.t. -grote- vogels:

"Er komen meer eilanden, natte graslanden en valleien waar de vogels eten kunnen vinden of rustig kunnen broeden. Alles om de vogel een warm welkom te geven. De hoop is dat vogelspotters uit heel de wereld naar het park willen, met verrekijker en camera in de aanslag. "

"De Oostvaardersplassen worden beter verbonden met de Lepelaarplassen en het Markermeer. Er komen meer eilanden, ondieptes, slenken en natte graslanden. Hierdoor wordt het voor de vogels makkelijker om in het ene gebied te foerageren en in het andere te rusten of te broeden."

"Nationaal Park Nieuw Land is dé plek om op avontuur te gaan. Of je nu gaat wandelen, fietsen of komt vogelspotten. Want het is een waar vogelparadijs."

"De zeearend is hét icoon van Nationaal Park Nieuw Land. De zeearend, die nauwelijks nog voorkwam in Nederland, koos Nieuw Land als de plek om als eerste weer neer te strijken en te broeden. De zeearend is avontuurlijk en imposant. De spanwijdte gaat tot 2,5 meter. Nieuw Land is dé plek om in Nederland een zeearend te zien. "

"In de presentatie werd een vergelijking met de populaire Waddeneilanden als Texel en Terschelling gemaakt."

"De Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden zouden nooit hebben bestaan zonder de inpoldering van Flevoland, het grootste inpolderingstraject ter wereld. Nu vormen ze officieel Nationaal park Nieuw Land."

"Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte maandag bekend dat zij Nieuw Land, zoals het nieuwe Nationaal park in Flevoland heet, die status heeft toegekend."
De uitstoot van ultrafijnstof en roet vanuit de vliegtuigmotoren is oorzaak van longkanker en hersenziekten.
Omdat het om miljoenen mensen gaat die hierdoor getroffen worden, zal er veel leed zijn en zullen er astronomisch hoge ziektekosten worden gemaakt..
Die komen uiteraard geheel voor rekening van de schatrijke luchtvaartsector.
Voorwaarde voor toelating van vliegverkeer dient gebonden te zijn aan een aanbetaling van de te verwachten ziektekosten.
Anders dan tot nu toe gebruikelijk dient het Ministerie van Volksgezondheid het eerste woord te hebben. Het moet afgelopen zijn met de valse praktijk die de luchtvaart het eerste woord geeft.
Sterker nog vlak naast het vliegveld komt het natuurgebied "het vogelparadijs". Naar ik aanneem moeten we dit letterlijk nemen.
Top plan! Zeker nú!

Niels 199 1

Afgezien dat het vLiegveld géén natuurvergunning heeft (Schiphol overigens ook niet & 100k illegale vluchten sinds in 2004 het maximum 400k is) en door de kamer aangegeven geen autonome groei mag (moet van EU juist wel), begint het bij de beleidsdwaling & onjuiste rapportage over groei banen voor de regio, de noodzaak voor nóg een luchthaven in NL (VIJF is meer dan genoeg voor zo een klein land, waarvan sowieso Maastricht & Eelde verlies draaien, kost gemeenschapsgeld. Net over de grens Weeze ook verlieslijdend). Er is dus géén noodzaak voor nog een vliegveld, daarmee vervalt ook alle mogelijkheid tot openen. De PAS kan niet meer, op basis van toetsing stikstof etc, is het niet aanwezig zijn van noodzaak. N2000 gebieden nabij (Nationaal Park Nieuw Land/Oostvaardersplassen, N2000 gebied Reevediep Kampen (waar men op 900meter hoogte overheen zou scheren) en de Veluwe die reeds een enorm stikstofoverschot heeft zouden extra stikstof & CO2 over zich uitgestort krijgen.

Lang verhaal kort: het is een klucht. Ondanks dat er vele miljoenen geïnvesteerd zijn is het: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Maak van de ontvangsthal het NS station Aviodrome & leg de Lelylijn aan. Dan is niet al het geld verdwenen/zinvol hergebruik met grotere groei werkgelegenheid dan met vliegtuig, terwijl het (stikstof) uitstoot juist terug brengt. Cora van Nieuwenhuizen tracht met vele listen alsnog opening te forceren, FTW zorg voor diepgravend onderzoek en alles boven tafel!
Goed idee
helemaal mee eens
Ik zou graag de geldstromen beter onderzocht willen hebben. De Schiphol groep heeft wel heel veel belang bij dit vliegveld. Terwijl vliegveld Eelde voldoet aan alle vergunningen maar geen onderdeel uitmaakt van de Schiphol groep en tegen gewerkt wordt. Ook graag onderzoek naar de bewindslieden die hier op lokaal, provinciaal en landelijk niveau garen bij spinnen en de betrokken bedrijven die dit faciliteren
En wanneer de beerput eindelijk opengaat.... Willen jullie ook meenemen wat het, (mogelijk/hopelijk), beperken van de ene regionale luchthaven, inhoudt voor de andere regionale luchthavens zoals MAA. Zolang er geen essentieel andere kijk komt op de luchtvaart komt de vlieglast mischien bij andere luchthavens terecht. Bedankt,
met vriendelijke groet, Gerrie van Dijk. Direct omwonende van MAA.

Laptopleon

Ik spreek af en toe iemand die luchtverkeersleider is op Schiphol. Wat opvallend is, is dat hij Lelystad Airport een slecht idee vindt. Dit omdat het veel te dicht bij Schiphol ligt. Schiphol en RTHA liggen al onhandig dicht bij elkaar, waardoor vliegtuigen voor Rotterdam onder die van Schiphol moeten blijven en dus al vanaf Zeeland op slechts 600 tot 1.500 meter over komen. Want vliegverkeer voor Schiphol gaat ook al boven Belgie zakken. Dit is op zijn beurt weer onvermijdelijk vanwege Europese afspraken met andere vliegvelden.

Vanuit een verkeersvliegtuig bekeken liggen er veel te veel vliegvelden veel te dicht bij elkaar in Nederland.

Niet alleen qua vlieghoogte/overlast maar ook qua directe veiligheid van het vliegverkeer zelf is dit een probleem.

Ditzelfde stapelen van vluchtroutes die elkaar niet mogen kruisen is de reden dat vliegverkeer van en naar Lelystad laag moet vliegen boven half Nederland.

De olifant in de kamer is uiteraard: Waarom mag (moet?) Schiphol BV grenzeloos uitbreiden terwijl andere vervuilende bedrijven juist terug moeten, kleinere vergunningen krijgen, jaarlijks te maken krijgen met strengere milieu-eisen.

Het excuus ‘want banen’ is al jaren ontkracht door het CBS, wat stelt dat slechts 1% direct leunt op de luchtvaart.
Het bezwaar dat Lelystad en Schiphol te dicht bij elkaar liggen werd in 2009 al genoemd in het rapport van LVNL en To70. Dit rapport werd opgesteld in opdracht van de Alderstafel Lelystad en was gereed in juli 2009.
De conclusie luidde dat het luchtruim van Flevoland ongeschikt is voor de aanleg van een extra luchthaven. Drie mogelijke plaatsen werden daar onderzocht en de huidige plek kwam als slechtste uit het onderzoek.
Helaas werd dit onderzoek niet gepubliceerd en nam het parlement in oktober 2009 een beslissing op basis van ontbrekende informatie.
Pas in 2017 kwam het rapport van LVNL To70 boven tafel na onderzoek door Zembla.
Wederom een bewijs dat onderzoeksjournalistiek hard nodig is.
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/luchtruim-niet-geschikt-voor-uitbreiding-lelystad-airport

Rob 500 1

De gebeurtenissen van de laatste jaren, sinds de door Hans Alders en Sharon Dijksma gedropte laagvliegroutes over Gelderland, Overijssel en Fryslan zijn een schoolvoorbeeld van hoe burgerparticipatie niet moet. Wat steekt is, dat ná het advies van de Nationale Ombudsman aan Cora van Nieuwenhuizen, om burgers serieus te nemen bij de uitbreiding Lelystad Airport, ze een heelcircus aan burgerparticipatie heeft opgetuigd om de Nat. Ombudsman tevreden te stellen.
Maar, ze luistert niet naar de kritische input, immers, Lelystad Airport
moet open van de VVD. Het hier beschreven gevoel dat er niets gedaan wordt met de input, wordt breed gedragen door de betrokken burgers in het participatieproces Lelystad Airport. Velen hebben in 2018 en dit jaar uitzonderlijk veel tijd en kennis geïnvesteerd om aan de Burgerparticipatie mee te doen, hun input te delen tijdens bijeenkomsten en zienswijzen in te dienen, juiste cijfers en feiten aan te dragen in goed onderbouwde rapporten. De ervaring leert dat je nu wel jouw goed onderbouwde mening mag geven, maar dat er niets mee wordt gedaan. Schrijnend voorbeeld is de Nota van Antwoord! Bijna 10.000 zienswijzen, waaronder dat van de SATL met meer dan 200 pagina's aan geconstateerde
fouten, en er worden slechts DRIE punten aangepast en slechts twee definities
gegeven? Op de vervolgvragen van de SATL wordt niet gereageerd, ook
Kamervragen worden niet beantwoord! De minister sjoemelt door eindeloos lang
niet te reageren op door burgers aangedragen feiten of om op de gemeten
geluidswaarden te reageren van de Belevingsvlucht. Ze sjoemelt met
manipuleren wanneer ze iets bekend maakt (dat is altijd na een debat in de
Kamer of net vóór een Kamerreces) in de hoop dat de verontwaardiging bij de onderwonenden te elimineren.
De luchtvaart moet koste wat het kost groeien & Lelystad Airport moet open. Dat is ook het uitgangspunt van de herindeling van het luchtruim ten koste van de gezondheid van burgers, van de natuur en het klimaat.
@Jan844 levert goede aanknopingspunten.
Ik denk dat een analyse van de beweringen van de verschillende ministers van I&W nodig is.

Hoe staan hun uitspraken tegenover feiten en in hoeverre is sprake van wensdenken, tunnelvisie en beïnvloeding door de vliegsector?
(Lelystad moet er komen, want Schiphol moet groeien...)

Ik vind dit de meest interessante casus omdat het vliegveld een grote impact heeft op Flevoland en andere provincies onder vluchtroutes (Overijssel bijvoorbeeld).

Succes!
De waslijst van misstanden groeit en groeit maar. Voornamelijk door onbehoorlijk bestuur van Cora van Nieuwenhuizen. Daarnaast géén communicatie, alle advies wordt in de wind geslagen. Enige doel is Lelystad Airport openen, op basis van beleidsdwaling en onjuiste rapportage, andere zaken worden geeneens meer gezien of gehoord.

Laatste update:

https://satl-lelystad.nl/2019/11/25/burgers-zijn-onfatsoenlijk-leiderschap-beu-en-stellen-eisen/
Lelystad wil men openen omdat Schiphol aan zijn limiet zit. Dit laatste komt omdat Schiphol met goedkope landingsrechten als een soort prijsvechter acteert. Is door FTM uitgezocht. De kosten van het landen zijn (excl. kosten van het tanken) de helft tot een derde van die op Heathrow en Frankfurt. Dit gaat om vele miljoenen voordeel per vliegmaatschappij. Nota bene een staatsbedrijf lokt zoveel mogelijk vervuiling (lawaai en fijnstof) naar Nederland.
Onder het mom van “economische motor”. Landen tanken en vertrekken levert geen enkele bijdrage aan onze economie ( behalve brandstofverkoop: vervuilende raffinage). Hoeveel vliegtuigen landen alleen om te tanken en doen dat dus op Schiphol vanwege de kosten? De regering (wij dus) heeft de sleutel in handen door voor te schrijven als aandeelhouder dat we dezelfde prijs vragen voor het landen als het gemiddelde van Heathrow en Frankfurt. En kan er een wob-verzoek komen met betrekking tot het rapport waarin staat dat al heel snel ook maatschappijen mogen landen die niet verplaatsten vanaf Schiphol?
Terugblik 2008: Van alle mogelijkheden voor Lelystad Airport -inclusief adviezen van andere stakeholders en organisaties (o.a. onderzoek KvK)- is slechts een beperkt lijstje opgenomen in Luchtvaartnota 2008-9. Anderen genegeerd. Dit duidt op pre-concepties en 'gekleurdheid' zodat het wel naar de andere kant van het keuze spectrum moest gaan.
Vliegveld is geheel overbodig, de overheid is weer eens onbetrouwbaar/onzorgvuldig
Ik heb twee onderzoeksvragen toegevoegd:
1. Wordt er met belastinggeld een luchthaven gebouwd waar prijsvechters reeds vanaf openingsdatum vrij spel hebben?
Ruime kans dat de KLM-groep (waar de overheid dit jaar 750 miljoen in heeft geïnvesteerd ) in de eigen achtertuin wordt aangevallen.
De VerkeersVerdelingsRegel (VVR) Schiphol-Lelystad is uiterst zwak en volgens EU mededingingsregels en slotverordening mogen nieuwkomers niet geweigerd worden. De eerste prijsvechter heeft zich reeds aangemeld. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/11/geen-prijsvechters-vanaf-lelystad-ze-kunnen-ons-niet-weren-zegt-wizz-air-a3979977

2. Vraag over luchtruim:
Hoe kan het dat de Nederlandse luchtverkeersgebieden (TMA's) vele malen groter zijn dan in buurland Duitsland?
Als je de oppervlakte van Schiphol TMA vergelijkt met die van concurrent Frankfurt, dan is die van Schiphol bijna 5 keer zo groot. Het effect hiervan is dat verkeersvliegtuigen reeds op grote afstand van de luchthaven al laag kunnen vliegen en dat vaak ook doen.
Kaarten via https://drive.google.com/open?id=1lhHHcN7AJT74K54on9Duulbp5JvkAQJ-
Verdringing van de General Aviation (GA).
GA piloten rapporteren hinder en onveilige situaties getuige dit item op OmroepFlevoland: Piloten: 'Veiligheid op Lelystad Airport in gevaar'
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/176183/piloten-veiligheid-op-lelystad-airport-in-gevaar

Eerder schreef columnist Goof Bakker:
Niet echt lekker: Lelystad | Column Goof
https://www.upinthesky.nl/2019/11/10/niet-echt-lekker-lelystad-column-goof/
Toegevoegd: Drie moties Tweede Kamer die de overloopfunctie van LelystadAirport bevestigen, waarbij motie Laçin december 2018 autonome groei zelfs volledig uitsluit.
Ondanks deze moties notificeert de minister eind maart 2019 een VerkeersVerdelingsRegel (derde poging) die autonome groei toestaat.
https://drive.google.com/file/d/1853lA5bU-O_Fxy-5vaOPtWu158UoWssz/view

Hans 788 1

In Ketelhaven krijgen we dubbellast van Airport Lelystad.
Windplan Groen mag van ILT in verband met vliegveld lelystad een aantal windturbines niet plaatsen in de voorgenomen plaatsingszones. Daarom wil WindPlan Groen nu 249 meter hoge windturbines plaatsen op nog geen 900 meter van Ketelhaven. Tegelijkertijd komen de vliegtuigen van vliegveld Lelystad op 900 meter over ons huis.

We hopen dat FTM beide onderwerpen oppakt en dat geen van beide plannen doorgaat zodat we hier rustig kunnen blijven wonen.
Het rapport "Een ander geluid" is een prima informatiebron. Nota bene op verzoek van het ministerie gemaakt. Vervolgens is er niets mee gedaan.
Qua integriteit is het van belang of ambtenaren zich aan de ambtseed en-belofte hebben gehouden....
tellen door de vogelclubs hoeveel vogels er van de oostvaardersplassen richting LA vliegen. En daarmee een direct gevaar vormen
Het is de hoogste tijd dat er eens grondig onderzoek gedaan wordt naar de totstandkoming van Lelystad Airport!
Zowel in de geluidsberekeningen, MER, als in de MKBA, als ook in de stiKstofberekeningen geeft de minister een te rooskleurige stand van zaken: stikstof boven de 900 m valt ook terug op aarde, dus boven de Veluwe, natte depositie. Vraag info op aan SATL.
Dossier LA moet uitgezocht worden. Want er klopt niets van. Zou ook zeker kijken naar de belangen van inditext.

Marga Bmr 1

Buiten het stiekeme gedrag van de overheid voor een extra luchthaven zijnde Lelystad Airport en het gesjoemel om dit erdoor te drukken, de overmatige herrie door laagvliegen, de gevaren daarvan door botsingen met grote vogels op die hoogte etc., is dit hele plan achterhaald door de tijd waarin duidelijk is geworden dat Nederland voor veel minder CO-2 uitstoot moet zorgen om de aarde weer in balans te krijgen. Verder is de overheid voor 80 of 85% eigenaar van Schiphol en heeft ook nog eens een groot aandelenpakket in de KLM. De overheid moet er voor haar burgers zijn en niet als een slager functioneren die zijn eigen vlees keurt. Ik zie dit hele gebeuren rond de opstart van een nieuwe luchthaven en de wijze waarop als een uiterst kwalijke praktijk, die op geen enkele wijze door de beugel kan en schadelijk is voor een zeer groot deel van de burgers en het klimaat extra benadeelt. Een vliegveld voor goedkope prutvluchtjes is een meer dan overbodige luxe! Schiphol zorgt al voor vreselijk veel overlast en is groot genoeg, het kan niet eeuwig blijven groeien in dit piepkleine, overvolle land. Het moge duidelijk zijn: ik ben hier absoluut op tegen.
De Windbrekers zijn heus, echt ook tegen dat belachelijke vliegveld!
Maar vinden de directe en voortdurende overlast van windmolens vlakbij de dorpskernen erg hinderlijk.
Ik krijg nu de indruk dat de snelle toename in stemmen op deze pitch een georkestreerde opzet is van de subsidie-graaiende boeren in het buitengebied van de dorpen die ze zwaar belasten.
Een agrarisch gebied verloedert en wordt een industriepark ten behoeve van paar honderd 'investeerders'.
Stem ook op de windmolen pitch!
Als er jaarverslagen of financiële rapporten moeten worden nagekeken, wil ik zeker helpen. Mijn achtergrond is bedrijfseconomie. Ik ben Register Belegginsanalist.
Hoi Marcel, dank, kun je mij je gegevens mailen? Dank & groet, arne@ftm.nl
Welzijn is welvaart, de minister draait, liegt en doet alles vanuit kennelijk eigenbelang
De projectleider van het plan 'Lelystad-Airport' Rob Huijser heeft de MER-procedure doelbewust gesaboteerd. Zie Zembladocu 'Geen vuiltje aan de lucht', 06-04-2016'. Ineens mochten onderzoeksgegevens over ultrafijnstof niet worden gepubliceerd. Rob Huijser weet er meer van. Hij wilde als projectleider van het voor natuur en democratie dodelijke plan 'Lelystad-Airport' niet gehinderd worden in de plannen. Over geluidsbelasting werd voor de MER veel overlegd. Over de ultrafijnstof-belasting is internationaal al voldoende bekend, maar het Ministerie, ook bij monde van Cora van Nieuwenhuizen, doet geen uitspraak, maar wil wel toelaten dat er luchtvaart kan plaatsvindt. Van Ultrafijnstof is bekend dat het oorzaak is van longkanker en hersenziekten.
Uit een aan mij gerichte brief van Rob Huijser is direct op te maken dat vraagstukken aangaande Luchtvaart en risico's en kosten voor de volksgezondheid onder de verantwoordelijkheid van het Luchtvaartbeleid vallen. M.a.w
'Infrastructuur' heeft het voor het zeggen. Luchtvaart staat bovenaan in de pikorde, niet Volksgezondheid, Milieu etc.. Ongelooflijk, maar het staat gedrukt, ondertekend door Rob Huijser, dir Luchtvaart, 28 juni 2017.
Mijn hartelijke dank aan iedereen die heeft gestemd op deze pitch en de degenen die er een bijdrage aan hebben geleverd.
Samenwerking leidt tot meer inzicht en dat is hard nodig.
Binnenkort meer.
Met vriendelijke groet, Ruud
Jammer
Lelystad airport is maar voor een beperkte groep echt belangrijk.
Het windmolengebeuren treft iedereen door kosten en horizonvervuiling.

H.J. Meijer 1

In het dossier 'Lelystad-Airport' speelt de Rijksoverheid een bijzondere rol. De Rijksoverheid is de dekmantel van de luchtvaartsector, die druk doende is om de grandeur van Nederland met z'n koloniale verleden aan de wereld te tonen. Met aan hoofd Mark Rutte, die niet lijkt te begrijpen waar hij mee bezig is . Om maximale vrijheid te kunnen bewerkstelligen voor de nieuwe provincie werden de buurprovincies Gelderland en Overijssel bestuurlijk buiten spel gezet. Ook werden de Ministeries van Ruimtelijke Ordening en van Milieu zoveel mogelijk uitgeschakeld. Aangrenzende gemeenten die de luchtvaart als een 'bedreiging' zagen, werd voorgehouden dat er juist 'kansen' voor hen zijn.
De economische activiteiten die nu plaatsvinden, leggen al een grote druk op de ruimte.
Zoals ook uit het rapport van de Gezondheidsraad en rapportages van GGD's in de grote steden in de Randstad blijkt, heeft langdurige blootstelling aan vliegtuiglawaai ernstige gevolgen op veel terreinen van de samenleving.
Er is de luchtvaartsector, en daarmee de sterk door het luchtvaartbeleid bepaalde Rijksoverheid veel aan gelegen de gesignaleerde bezwaren te negeren, te bagatelliseren, of - voor zover gesignaleerd - aan de hand van vooraf bepaalde normen - kleiner voor te stellen dan wat de eerlijkheid gebiedt.
Merkwaardig is dat premier Mark Rutte het allemaal oké vindt, zolang de groei van de luchtvaart maar niet in het geding is.
Rechterlijke uitspraken over geconstateerde wantoestanden, waarin de eisers in het gelijk werden gesteld, zoals Urgenda, Milieudefensie en Natuur&Milieu werden in feite genegeerd doordat de Rijksoverheid van ons belastinggeld de zgn denial-industry inschakelde, duur betaalde dames en heren, wier taak het was de eisen ter discussie te stellen en zo de aandacht af te leiden van de ernst van de zaak.
Wat bezielt een overheid om zich met zoveel dédain te gedragen?