Onderwerp

Bestemmingsplanprocedure Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar

Door

Johan Bos 1 2

Ik ben voorzitter van Stichting Red de Hout en heb ik korte tijd al veel verontwaardiging weten te kanaliseren via o.a. Facebook.
Ingestuurd: 20 april 2018
Bewerkt: 29 april 2018

Jury oordeel

Helder voorstel, goed afgebakend en passend in het thema FTM Lokaal. Ook is er al het nodige onderzoek aan voorafgegaan. Uiteraard zullen daar nog checks op moeten worden uitgevoerd, maar het begin is er. We denken dat het ook voor andere FTM-lezers interessant is, omdat het iets breders aan de orde stelt: hoeveel van onze leefomgeving offeren we op in naam van de vooruitgang? En hoe voorkomen wat dat als het niet anders kan, er niet een groep is die ervan profiteert?

Wat moet worden onderzocht?

Een deel van 't oudste stadspark van Nederland, de Alkmaarderhout, wordt door de gemeente geofferd ten behoeve van de vernieuwbouw van het Noordwest Ziekenhuis (NWZ). NWZ bezit 8 ha, waarvan een deel in het verleden al is gekaapt van de Hout, maar het ziekenhuis wil nog meer. Bureau Sweco, dat sinds 1956 voor Alkmaar werkt, was nu ineens de schrijver van het nieuwe bestemmingsplan voor NWZ en heeft alle (natuur)onderzoeken gedaan, etc. Een draaimolen van belangen en een en al verstrengeling.

Voor wie heeft dit gevolgen?

Het openbare park wordt afgepakt van de Alkmaarders. Stichting Red de Hout strijdt hiertegen met ruim 4.200 volgers + veel handtekeningen.

Waarom moet dit verhaal worden onderzocht?

Wij denken dat de lokale bestuurders, het ziekenhuisbestuur, de financiers en Sweco niet onafhankelijk hebben gewerkt.
De artikelen gebaseerd op de winnende pitch

Podcast | Negentien jaar twijfel over bouwplannen ziekenhuis Alkmaar snijdt hout

Podcast
10
Frederique de Jong & Liset Hamming
Alkmaar

Frederique de Jong & Liset Hamming

Negentien jaar twijfel over bouwplannen ziekenhuis Alkmaar snijdt hout

17
Liset Hamming
Alkmaar

Liset Hamming

Vernieuwing, dat wil het topklinisch opleidingsziekenhuis in de Alkmaarderhout al sinds de eeuwwisseling. In het oudste stadspark van Nederland lukt dat niet. Het ziekenhuis besluit te verkassen naar Heerhugowaard, maar het megalomane plan stuit op verzet. Plotseling staat niet alleen de gemeente Alkmaar garant voor 60 miljoen euro voor de vernieuwbouw in de Hout, het ziekenhuis mag ook 8.000 vierkante meter van het monumentale stadspark afsnoepen. Wat is hier gebeurd? Follow the Money reconstrueert deze ziekenhuissoap.

Podcast: Alkmaar kaapt ziekenhuis voor de neus van Heerhugowaard weg

Podcast
0
Frederique de Jong & Liset Hamming

Frederique de Jong & Liset Hamming

Al sinds het begin van de eeuw wil het topklinisch opleidingsziekenhuis in Alkmaar vernieuwen. In 2011 besluit het om naar buurgemeente Heerhugowaard te verhuizen: daar krijgt het de ruimte en kan het ziekenhuis ‘bouwen aan de toekomst van de zorg’. Maar dan keert het tij. Het ziekenhuis blijkt achter de schermen een deal te hebben gesloten met Alkmaar — een deal ten koste van het oeroude stadspark Alkmaarderhout. Wat is hier gebeurd?

Alkmaar kaapt ziekenhuis voor de neus van Heerhugowaard weg

20
Liset Hamming
Alkmaar

Liset Hamming

Al sinds het begin van de eeuw wil het topklinisch opleidingsziekenhuis in Alkmaar vernieuwen. In 2011 besluit het om naar buurgemeente Heerhugowaard te verhuizen: daar krijgt het de ruimte en kan het ziekenhuis ‘bouwen aan de toekomst van de zorg’. Maar dan keert het tij. Het ziekenhuis blijkt achter de schermen een deal te hebben gesloten met Alkmaar — een deal ten koste van het oeroude stadspark Alkmaarderhout. Wat is hier gebeurd?

College Alkmaar valt: het MCA wil naar Heerhugowaard

15
Liset Hamming
Alkmaar

Liset Hamming

Via de FTM Pitch hebben onze lezers onderwerpen kunnen aandragen voor onderzoek. Lezers konden kiezen welke ze daarvan het meest interessant vonden, en uit de vijf populairste voorstellen koos de redactie-jury een winnaar. Liset Hamming buigt zich sindsdien over de zaak van het ziekenhuis versus het stadspark in Alkmaar. In haar eerste artikel bracht ze de achtergronden in kaart; in dit tweede artikel duikt ze in de gemeentearchieven en stuit ze op een gevallen college.

Pitch: wordt het oudste stadspark van Nederland geofferd aan nieuwbouw?

20
Liset Hamming
Alkmaar

Liset Hamming

Via de FTM Pitch hebben onze lezers onderwerpen kunnen aandragen voor onderzoek. Lezers konden daarop stemmen en uit de vijf populairste voorstellen koos de redactie-jury een winnaar. Liset Hamming buigt zich nu over de zaak van het ziekenhuis versus het stadspark in Alkmaar. Haar verkenningsronde is klaar. Lees hier met haar mee.

19 Bijdragen

Alleen leden van Follow the Money kunnen bijdragen plaatsen.

Wil je meepraten?

Word lid Inloggen
Laat ieder die geïnteresseerd is in de Alkmaarderhout deze pitch tekenen. Ongeruste burgers hoeven in dezen niet op de gemeente Alkmaar te rekenen.
Het is zo belangrijk dat het prachtige stadsbos behouden blijft..het kan ..het moet..
Er is veel meer aan de hand rond dit dossier. Het ziekenhuis had al een overeenkomst gesloten met naburige gemeente Heerhugowaard. HHW en Alkmaar zijn water en vuur en het draait om prestige. HHW had al miljoenen geinvesteerd in de infrastructuur in voorbereiding op de komst van het MCA (zoals het toen heette). Echter Alkmaar wilde het ziekenhuis niet kwijt en is de directie enorm ter wille geweest om het besluit te beinvloeden. Het is bereid om het oudste stadspark van Nederland op te offeren om de uitbreiding te faciliteren. Nu begeef ik me op een glad pad, maar ik heb de middelen niet om de feiten te checken. Laat ik zo zeggen, uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat met name de specialisten - die in de buurt van het ziekenhuis móeten wonen, geen zin hadden om hun sjieke woningen in het Kennemerpark te verruilen voor een plek in groeigemeente Heerhugowaard. De maatschappen van chirurgen hebben grote invloed op het bestuur van het NWZ, zijn zelfs doorslaggevend. Nu het ziekenhuis in Alkmaar gaat/moet blijven is de patient het kind van de rekening. De infrastructuur is volstrekt onvoldoende, een landingsplek voor de trauma helikopter is niet mogelijk. Los van de aanslag op de natuur is een uitbreiding van het ziekenhuis op deze plaats onpraktisch. Iedereen die de situatie in dit gebied kent zal dat beamen.
Ik verdenk de politiek ook van onzuiver en opportunistisch handelen. (what's new..). De VVD kraaide victorie dat er vierduizend banen voor Alkmaar behouden zouden worden. Heerhugowaard ligt krap tien kilometer verder. Hoe bekrompen kun je zijn....Ik vraag me ook af wat 'Alkmaar' verder heeft ondernomen om het NWZ ter wille te zijn (of andersom). Lijkt mij een fantastisch onderzoeksonderwerp met veel kanten.
De kop boven deze pitch klinkt mogelijk niet zo spannend, maar het dossier is dat wel. André Hoogeboom heeft al een tipje van de sluier opgelicht. Gemeente en Noordwest Ziekenhuis (NWZ) hebben jaren met elkaar overhoop gelegen over een locatie. Uiteindelijk was NWZ het zat en koos voor 'concurrent' Heerhugowaard. Vanaf dat moment is er achter de schermen een schimmenspel opgevoerd waarbij de ruzie plotseling is bijgelegd. De eeuwenoude Alkmaarderhout werd als lokkertje aan het ziekenhuis verkwanseld. Een park dat volgens boominspecteur/auteur J. Pater uniek is voor West-Europa en in die stelling wordt hij gesteund door onderzoekers van Wageningen (deze onderzoekers kunnen hierover bevraagd worden). De opbouw en variatie van het park is bijzonder, net als de natuurlijke rijkdom, en dat allemaal midden in de stad. Ook de dieren vinden dat kennelijk, want kritische vogels als de bosuil, de groene specht en de boomklever voelen zich er thuis, net als 7 soorten vleermuizen.
Het ziekenhuis probeert met allemaal slecht onderbouwde argumenten in te spelen op de onderbuik van zowel de politici als de burger. Gevoel voor maatschappelijk ondernemen, met aandacht voor mens en natuur, ontbreekt aan alle kanten.
De klankbordgroep is door gemeente en ziekenhuis misbruikt om een groene saus over het project te gieten. De participanten voelen zich – populair gezegd – geziekenhuisd. De onderste steen moet boven, want gemeente, NWZ, de financiers en ingenieuersbureau Sweco hebben alles in korte tijd in elkaar getimmerd waarbij ze volgens velen een een draaimolen van belangenverstrengeling terecht zijn gekomen. De gemeenteraad heeft het allemaal – op GroenLinks na – geslikt.
Omdat " de natuur" geen geld oplevert en niet voor zichzelf op kan komen, is het heel belangrijk dat Follow the money deze zaak tot op de bodem uitzoekt. Het gaat om onvervangbare hectares, maar ook over een 17 jaar durende verbouwing.... In deze tijd moeten we toch wijzer wezen.
Waarom moet een deel van De Hout gekapt worden? Het oudste park in de stad/Nederland. Dit terwijl er een 0 variant is waarbij De Hout gespaard blijft en het ziekenhuis kan vernieuwbouwen.
Wat voor spel heeft de gemeente Alkmaar en NWZ gespeeld?
Red de Hout!
Domheid, hebzucht, afgunst, hoogmoed, wraak, werkelijk alles wat mensen motiveert tot strijd, opportunisme, demagogie, intimidatie, machtsmisbruik, bedrog en manipulatie speelt een rol in dit dossier.
Hoe bedoel je dit?
Kan je er iets meer over zeggen?
Een ziekenhuis in een openbare park, belachelijk, alleen omdat ze het Heerhugowaard niet gegund hebben. Heerhugowaard had al heel wat infrastructuur ervoor aangepast. Allemaal voor niets.
Alkmaar heeft al genoeg bomen gekapt voor de eerste 10 jaar. Niet nog een stadspark!!!
Ik volg deze Alkmaarse toestanden van een afstandje, in Hoorn. Een stad waar de projectontwikkelaars ook een te grote invloed hadden (en nog hebben? Zie bouw nieuwe 'woontoren' bij de Maelsonstraat) en in het verleden werd er in Hoorn ook groen opgeofferd ten gunste van bouwprojecten. Zo werden er in het Julianapark illegaal - omdat er nog geen kapvergunning verstrekt was - bomen gekapt omdat de projectontwikkelaar graag voort wilde met de bouw van het woongebouw dat in de volksmond 'De Skischans' genoemd wordt. Nou ja, die bouwfraude in Hoorn is dankzij goede onderzoeksjournalisten wel aardig beschreven. Bij al die verwikkelingen rond het ACM en het Alkmaarder Hout heb ik het gevoel dat hier toch ook een vorm van 'bouwfraude' boven water kan komen.
Het is compleet onnodig om een stuk van dit oudste stadspark van nederland te verwoesten omdat er zelfs minder grond nodig zal zijn voor de bouw van een nieuw en modern ziekenhuis! Het goed onderbouwde en alternatieve plan is door gemeente en ziekenhuis aan de kant geschoven!
Als je de financiële jaarverslagen van de NWZ groep er op nakijkt zie je dat de mislukte poging om in Heerhugowaard te bouwen zo'n 11 miljoen heeft gekost, want daar zijn voorzieningen voor op de balans opgenomen. Uiteindelijk betalen de verzekerden die kosten via hun premies.
Bovendien schijnt er nog een claim te liggen van de gemeente Heerhugowaard van ik meen 4 miljoen euro (of zelfs 40 maar daar wil ik van af wezen.... Dat zal een onderzoek moeten uitwijzen.) voor de gemaakte kosten van de fly over. Wordt ook afgewenteld op de patienten.
Bij elkaar heeft Heerhugowaard 5 à 6 miljoen geïnvesteerd in dit plan. Ik meen dat zij eraan werken daarvan 4 miljoen terug te vorderen van de NWZ groep. Die op de kosten bespaart door bijv. bezoek aan bed geen kopje koffie of thee meer aan te bieden.
Goed voorstel waar ik graag voor wil stemmen ..... als ik maar wist .... Hoe ?
Goedemiddag,

De stemronde is gesloten voor de pitches en er zijn vijf ideeën door de lezers uitgekozen. In de huidige ronde krijg je de kans om de onderzoeksvragen scherper te formuleren en eventueel je expertise aan te bieden. Wij gaan vervolgens aan de slag met het idee dat zich het best ontwikkeld heeft.

Bij een volgende pitch kun je weer stemmen in de eerste ronde.

Groeten,
Floor Schoonebeek
Social media en onderzoeksjournalist van FTM
Veel valse sentimenten met betrekking tot het behoud van het (regionale) ziekenhuis in de binnenstad van Alkmaar. Alles moet hier voor wijken en nu dus ook een deel van één van de oudste parken van Nederland. Onafhankelijk onderzoek dringend gewenst!!
FTM ga er alsjeblieft VOL in, want dit stinkt aan ALLE KANTEN!!!!